Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH

GANGGUAN KECEMASAN MENYELURUH


(GENERALIZED ANXIETY DISORDER)

Oleh :
ANIEK DZUNNURAIN
15360456

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Joesoef Simbolon, Sp.KJ (K)

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MALAHAYATI
BANDAR LAMPUNG
2016