Anda di halaman 1dari 1

LATIH TUBI ISTILAH P.

ISLAM PT3 sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu keburukan


18. Solat yang dilakukan setelah terjaga daripada tidur
1. Penghapusan dosa oleh Allah swt kepada hamba pada waktu malam walaupun hanya tidur sebentar
yang berdosa dan memohon taubat kepadaNya. JAWI : AKRONIM BAHASA MELAYU
2. Belas kasihan yang dilimpahkan Allah swt kepada
orang yang dikehendakinya. Akronim bagi maksud perkataan bahasa Melayu hendaklah ditulis
3. Menyatakan terima kasih kepada Allah swt atas dengan huruf tunggal jawi.
segala nikmat yang dikurniakan.
4. Mengingati Allah swt untuk kita mendekatkan diri Contoh :
kepadaNya.
5. Lelaki yang dipilih oleh Allah swt, dikurniakan Rumi Jawi Rumi Jawi
wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri,
tetapi tidak diperintah menyampaikan risalah T.L.D.M ... P.B.B ..
kepada orang lain.
6. Para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang
maksiat, dosa dan perkara-perkara yang
mencemarkan kemuliaan, ketaatan dan LATIHAN :
kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu
Allah. 1. K.K.M
7. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah
kepada hamba Allah yang soleh. 2. M.P.S.P
8. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia
yang mengingkari Allah swt. 3. P.D.R.M
9. Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah swt
kepada para Nabi dan Rasul. 4. B.S.K.L
10. Suatu kehidupan dia antara kehidupan di dunia dan
di akhirat. 5. D.B.K.L
11. Hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan
diikuti dengan manusia dibangkitkan semula 6. D.B.P
12. Ganjaran baik yang disediakan Allah untuk hamba-
7. K.P.M
hamba yang mematuhi perintahNya
13. Balasan buruk yang dijanjikan Allah swt kepada 8. J.P.N
hambanya yang tidak mematuhi perintah atau
melanggar larangannNya. 9. P.P.D
14. Menunaikan ibadat mengikut keupayaan masing-
masing disebabkan kesakitan yang menghalang 10. J.K.M
daripada menunaikannya secara biasa.
15. Kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada 11. S.K.M
umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadaan-
keadaan tertentu. 12. P.B.S.M
16. Solat sunat dua rakaat yang dilakukan oleh umat
Islam pada pagi 1 Syawal.
17. Solat yang ditunaikan untuk kita memohon sesuatu
hajat kepada Allah sama ada ingin mendapat