Anda di halaman 1dari 162

INTRODUCTION THE NAME IS THERE TO REMIND

I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP ANYBODY HOLDING THIS POSSESSION


OF ANY OF THESE ESSAYS. ON THE PERSON WHO CREATED IT.

IT IS JUST A COMPILATION I WORK- YES, I JAMES CHONG AM THE CREATOR


HARD TO MAKE DURING MY SPM. OF THIS COMPILATION.

DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU
ANYONE. LIVE A HAPPY LIFE. KNOW HOW.

ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO. LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.

THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN


ORDER TO SPECIFICIALLY IMPROVE OR
SHOULD I SAY BOOST THE CONFIDENCE

OF THE STUDENTS OF SFI TO FACE

SPM.
PERANAN KELUARGA MENANGANI MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN benteng ampuh dan utuh sekukuh Tembok Besar China daripada sebarang
REMAJA anasir-anasir luar yang menerjah.

Dasawarsa ini, sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat Malaysia Selain itu, ahli keluarga terutamanya ibu bapa berperanan
isu kebejatan moral dan keruntuhan akhlak para remaja harapan bangsa yang menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Hal ini demikian kerana, ibu bapa
semakin meruncing. Sering terpampang di dada akhbar, berita-berita yang seyogianya membetulkan kekhilafan diri sebelum membetulkan anak-anak agar
menguris hati melibatkan remaja seperti pergaulan bebas, merokok, melepak tidak seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan
dan membuang anak. Masyarakat menuding jari sesama sendiri menyalahkan senget. Bak kata peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya dan jika alur
orang lain. Masakan pokok bergoyang, oleh itu pasti terdapat faktor-faktor di hulunya bersih, pasti air di muaranya bersih. Hal ini secara eksplisitnya
yang menyebabkan hal ini terus membarah dalam masyarakat majmuk di menunjukkan bahawa jika ibu bapanya baik maka anak-anaknya juga baik,
Malaysia. Namun, ibarat meludah ke langit, terkena batang hidung sendiri kerana bapa borek anak rintik. Oleh itu, ibu bapa dan ahli keluarga yang lain
apabila ada yang ingin menyalahkan remaja yang baru berumur setahun jagung wajar menunjukkan contoh dan teladan yang wajar diikuti dan mampu
setampuk pinang. Setiap penyakit ada penawarnya, setiap masalah ada jalan dibanggakan. Selain itu, seorang ayah tidak wajar menegur anaknya yang
penyelesaiannya. Maka, jawapan yang dicari-cari untuk permasalahan ini ialah merokok jika mereka sendiri yang menunjukkan contoh sedemikian. Masakan
keluarga memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah yang anaknya mendengar nasihat yang boleh ditujukan semula kepada bapanya.
semakin hari semakin parah ini. Namun, itulah realitinya, ayah dan anak sama-sama pula merokok di luar rumah.
Oleh hal demikian, ibu bapa sewajarnya menjalankan tanggungjawabnya
Antara peranan keluarga dalam menangani polemik ini termasuklah sebagai suri teladan yang unggul dengan menunjukkan contoh yang berhemah
memperkukuh institusi keluarga. Institusi keluarga sebagai institusi tertua di dan berwibawa .
dunia seyogianya mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
Hal ini berlaku demikian kerana nilai-nilai murni adalah vital kepada seseorang Seterusnya, peranan keluarga bagi menangani masalah keruntuhan
agar tidak terjebak dengan perkara atau unsur-unsur yang negatifnya. Misalnya , akhlak dalam kalangan remaja yang kian membarah dalam masyarakat ialah
seorang remaja yang berbudi bahasa dan jujur pasti tidak akan merokok kerana memberikan kasih sayang yang secukupnya. Dalam era globalisasi ini, ibu bapa
kejujurannya dan janjinya terhadap ibu bapa. Dengan sifat amanah, remaja itu berlumba-lumba mencari kekayaan duniawi sehingga mengabaikan tugasnya
pasti tidak akan terikut-ikut dengan anasir negatif kerana berpegang pada sebagai pendidik kepada anak-anak mereka yang belum mengenal yang mana
amanatnya kepada nusa dan bangsa untuk menjadi pemuda harapan bangsa, intan, yang mana kaca. Selain itu, mereka menyangka dapat membeli kasih
pemudi tiang negara. Remaja yang mempraktikkan nilai-nilai murni dalam sayang anak-anak dengan material yang mewah seperti Ipad, Iphone, computer
kehidupan pasti menyedari tanggungjawabnya dalam mendukung dan riba dan telefon mudah alih yang tidak tergambar kecanggihannya. Anak-anak
seterusnya melestarikan Wawasan 2020. Tokoh ilmuwan, Hamka pernah yang hidup dalam bayang-bayang arus pemodenan yang rancak berlari berasa
mengatakan bahawa, kekayaan seseorang itu terletak pada tingginya akhlak terabai dan tidak disayangi, lalu mencari alternatif lain yang boleh mengundang
dan budi bahasanya bukan pada harta dan pakaiannya. Oleh itu, dapatlah bahaya dan derita. Sebagai tamsilan, membuli orang untuk melepaskan geram
disimpulkan di sini bahawa nilai-nilai murni merupakan elemen penting dalam dan mencari perhatian, rentetan kurangnya kasih sayang yang diperlukan untuk
diri setiap insan yang wajar dipupuk dari kecil oleh institusi keluarga kerana mengharungi hidup yang penuh mencabar pada era langit terbuka ini. Dengan
melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nilai-nilai murni dapat menjadi kasih sayang ibu bapa yang bagaikan menatang minyak yang penuh, hidup
remaja akan lebih ceria tanpa mencari alternatif yang lain bagi merawat dan
menampal lubang-lubang kosong di hati anak-anak. Oleh hal demikian, kasih nescaya dapat menghalang kemasukan anasir-anasir jahat. Selain itu, agama
sayang merupakan eleman yang penting dalam diri anak-anak agar tidak berasa adalah perisai yang kuat agar remaja tidak terdengarkan bisikan syaitan durjana.
diabaikan dan tidak disayangi, sesungguhnya, anak ibarat kain putih, ibu Sesungguhnya, dengan agama akan melahirkan jati diri yang kukuh dan akhlak
bapalah yang mencorakkannya dan menentukan sama ada ingin menjadikan yang mulia jauh daripada perlakuan negatif dan tidak bermoral. Sebagai contoh,
anak-anak mereka Majusi, Nasrani mahupun Yahudi. Ibu bapa tidak seorang remaja yang mempunyai moral yang tinggi tidak akan tergengaruh
sewajarnya membiarkan anak-anak mereka seperti layang-layang terputus dengan panggilan-panggilan ke arah kejahatan kerana keyakinannya yang tinggi
talinya. Berdampinglah dan lakukan perubahan bersama-sama dengan terhadap balasan perbuatan yang jahat dan balasan bagi yang berbuat kebaikan.
memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak yang sentiasa Sesungguhnya, dengan iman yang tinggi dapat dijadikan benteng landaan
dahagakan perhatian daripada orang tua mereka. ombak besar pengaruh Barat yang banyak membawa unsur negatif seperti
keganasan, pergaulan bebas, minum arak dan lain-lain. Oleh itu, ibu bapa
Dalam pada itu, ibu bapa juga berperanan mengawal perilaku anak- seyogianya memberikan didikan agama yang sempurna sama ada secara formal
anak di samping mengetahui pergaulan anak bersama-sama rakannya. Hal ini ataupun tidak formal seperti menghantar anak mereka ke kelas agama agar
demikian kerana rakan merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam diri tidak terjebak ke dalam kancah yang penuh kemaksiatan.
remaja. Setiap kata rakan-rakannya menjadi ubat yang mujarab serta azimat
penting. Begitulah yang dapat digambarkan betapa besarnya pengaruh insan Peranan keluarga dalam menangani masalah ini juga ialah dari aspek
yang bernama rakan. Pepatah Arab ada mengatakan jika berkawan dengan si penyediaan persekitaran yang harmonis. Hal ini demikian kerana tokoh dari
pembuat besi, maka kita akan terasa bahang api kepanasannya manakala jika China, Mao Tzu pernah mengatakan bahawa kejadian asal seseorang itu ialah
berkawan dengan penjual minyak wangi, maka akan melekat bau baik dan suci dan akan berubah disebabkan persekitarannya. Dapatlah diambil
kewangiannya kepada diri kita secara tidak langsung. Eksplisitnya, hal ini iktibar di sini, persekitaran yang selamat atau tidak selamat memberikan impak
menunjukkan bahawa jika kita berkawan dengan rakan yang baik akhlaknya, dia kepada anak-anak. Ibu bapa seyogianya memilih kawasan perumahan yang
juga akan turut bersahsiah baik tetapi sebaliknya jika tersalah pilih rakan maka selamat daripada masyarakat yang mengambil enteng isu negatif seperti
akan terjebaklah ia ke kancah yang hina. Gurindam Melayu ada menyebut, pergaulan bebas. Oleh hal yang demikian, ibu bapa sewajarnya memilih
carilah olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan ubat, cari olehmu kawan, persekitarannya yang kondusif untuk kepentingan seluruh ahli keluarga.
pilih segala orang setia kawan. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu bapa memainkan
peranan yang signifikan dalam mengawal pergaulan anak-anak dengan Natijahnya, semua pihak terutama keluarga memainkan peranan yang
rakannya kerana menurut seorang cendekiawan, pengaruh rakan sebaya dalam signifikan dalam mendepani masalah dalam dunia yang mencabar ini. Semua
hidup seseorang remaja ialah 90 peratus, suatu angka yang besar dan dominan. pihak harus bersatu padu bagai aur dengan tebing agar tidak terhantuk baru
Cegahlah sebelum terlambat kerana mencegah lebih baik daripada merawat tengadah kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.
kerana mantan Perdana Menteri yang keempat, Tun Dr. Mahathir pernah Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum harapan menjadi kabur, semua pihak
mengatakan bahawa bahayanya dadah bukan kepada penagihnya, tetapi harus menyedari dan membuat anjakan paradigma untuk melahirkan remaja
kepada orang di sekitarnya. pascamerdeka yang berkualiti ke arah Wawasan 2020. Sasterawan Negara
Dato' Dr Usman Awang ada menyebut, kalau ingin hidup merdeka, tidak
Selain itu, ahli keluarga perlu memberikan didikan agama yang cukup tercapai dengan hanya berkata-kata tetapi ke hadapan maju sekata, maju
untuk menangani masalah kebejatan moral dalam kalangan remaja. Hal ini bersama. Marilah bersama-sama bergabung tenaga melahirkan pemuda
berlaku demikian kerana agama merupakan benteng yang ampuh dan jitu dan harapan bangsa, pemudi tiang negara yang disegani dan bersahsiah tingg
Seterusnya,kegiatan kokurikulum telah dijadikan salah satu syarat untuk
melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi.Hal ini kerana KPM telah
Kepentingan Aktivti Berkokurikulum
mengambil langkah drastik dengan menetapkan sepuluh peratus daripada syarat
Berilah aku seratus orang tua,aku hanya mampu menggoncangkan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi melalui penglibatan dan
perahu yang tertangkup. Jika aku diberi sepuluh orang pemuda,aku mampu pencapaian yang baik dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Menurut Dato'
menggoncangkan dunia". Memetik kata-kata Soekarno,mantan Presiden Hishamuddin Tun Hussin,Menteri Pelajaran Malaysia dalam Berita Harian 21 Jun
Indonesia,jelaslah bahawa pemuda-pemudi khususnya mereka yang masih berada 2006,keputusan tersebut bertujuan untuk melahirkan graduan yang serba boleh
di bangku sekolah merupakan harapan bangsa dan negara pada masa dalam pelbagai bidang.Berdasarkan keputusan itu,para pelajar diwajibkan
hadapan.Justeru,menyedari akan hakikat sistem pendidikan hari ini tidak hanya menyertai pelbagai badan kokurikulum yang terdapat di sekolah.Dalam hal ini
mementingkan pencapaian akademik semata-mata tetapi juga pencapaian dalam juga,segelintir pelajar yang aktif akan diberi jaminan dan kemudahan untuk
bidang kokurikulum, kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memohon dan mendapatkan sesuatu pekerjaan.Oleh itu, para pelajar tidak lagi
mewajibkan aktiviti kokurikulum kepada semua pelajar di seluruh negara. Hal ini boleh memandang remeh terhadap aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di
demikian kerana aktiviti kokurikulum bukan sahaja memberi banyak faedah kepada sekolah kerana berkemungkinan akan menjejaskan peluang mereka melanjutkan
pelajar tetapi dalam masa yang sama mendatangkan pelbagai kemaslahatan kepada pelajaran sekali gus mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan pelajaran.
negara. Kegiatan kokurikulum sememangnya mendatangkan pelbagai faedah
Selain itu,pelajar dapat memenuhi masa senggang dengan berfaedah
kepada pelajar.
melalui penglibatan dalam kegiatan kokurikulum.Hal ini kerana dengan menyertai
Aktiviti kokurikulum dapat menyihatkan dan mencergaskan tubuh badan pelbagai kegiatan kokurikulum penglibatan pelajar dalam gejala sosial dapat
pelajar. Dalam hal ini,para pelajar berkemungkinan bebas daripada masalah obesiti dikurangkan ke tahap yang paling minimum.Dalam masa yang sama juga,pelajar
yang dialami oleh sesetengah remaja.Sebagai bukti,perangkaan yang dikeluarkan akan bersikap lebih menghargai masa yang terluang dan sentiasa berpegang kepada
oleh Jabatan Kesihatan di Amerika Syarikat,membuktikan bahawa 60 peratus kata-kata bahawa masa itu emas.Sebagai contoh,sekumpulan pelajar yang
kanak-kanak di negara itu menghadapi masalah perut yang gendut kerana kurang menyertai aktiviti perkhemahan akan memperoleh banyak pengetahuan tentang
senaman.Bagaimana kegiatan kokurikulum dapat memberikan kecergasan? Hal ini cara terbaik berinteraksi dengan alam.Mereka akan ditanamkan dengan perasaan
kerana melalui kegiatan kokurikulum yang dijalankan,pelajar memerlukan cinta akan alam sekitar,di samping mengamalkan sikap bagai aur dengan tebing
ketangkasan dan ketahanan fizikal. Sebagai contoh,aktiviti merentas desa dan dengan peserta perkhemahan yang lain.Dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang
ekspidisi mendaki gunung boleh meningkatkan daya tahan dan stamina berfaedah remaja akan kurang berhadapan dengan eisiko dipengaruhi oleh gejala
pelajar.Dalam masa yang sama juga,peluh dan bahan-bahan kumuh yang berbahaya yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat timue seperti budaya
akan dibuang.Di samping itu,daya tahan pelajar terhadap serangan penyakit juga 'punk',hedonisme,vandalisme dan lain-lain lagi.Pada masa yang sama,pelajar tidak
meningkat.Oleh itu,berbekalkan tubuh badan yang sihat,mereka akan dapat akan mudah kehilangan arah atau petunjuk hidup sekiranya masa yang terluang
menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran,bak kata diuruskan secara efektif dan efisien.Justeru,remaja akan lebih bersikap positif dan
pepatah "otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas".Oleh itu,jelas cenderung untuk melakukan pelbagai aktiviti yang mendatangkan pelbagai faedah
bahawa kegiatan kokurikulum mampu menjamin kesihatan serta mencerdaskan kepada diri,keluarga dan masyarakat sekeliling.
otak pelajar sekali gus membantu mereka mencapai kecemerlangan dalam
Seterusnya,kegiatan kokurikulum yang dijalankan dapat menjalin
peperiksaan.
hubungan silaturahim serta menyemai nilai-nilai murni dalam diri para pelajar,Hal
ini kerana melalui sesuatu aktiviti,mereka akan berganding bahu melaksanakan
tugasan yang diberikan.Mereka akan bergaul mesra dan mengenali pelajar-prlajar
lain yang terdiri daripada pelbagai etnik.Para pelajar juga berpeluang memahami
adat resam dan kepercayaan kaum-kaum lain.Dengan ini perpaduan dapat
diwujudkan dan impian Malaysia untuk mempunyai masyarakat majmuk yang
harmoni tidak akan menjadi angan-angan Mat Jenin.Di samping itu,aktiviti
kokurikulum juga merupakan satu wahana untuk menyemai nilai-nilai murni dalam
sanubari pelajar supaya menjadi insan yang kamil dan soleh.Melalui aktiviti
berpasukan,nilai-nilai murni seperti bekerjasama hormat-menghormati,kesopanan
dan sebagainya dapat diterapkan dan disebatikan dalam diri para pelajar. Dalam
masa yang sama,mereka juga diterbiah untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan seharian.Secara tidak langsung,mereka juga turut melalui proses
pembentukan peribadi yang sempurna seperti peribahasa Melayu,sambil
menyelam minum air.

Selain itu,mungkin tidak pernah terlintas dalam kotak fikiran para pelajar
bahawa penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dapat mengharumkan nama
sekolah dan negara.Hal ini demikian kerana aktiviti kokurikulum merupakan titik
permulaan untuk para pelajar mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri
mereka.Sebagai contoh,atlit-atlit negara seperti Nicol David,Shalin Zulkifli dan Lim
Keng Liat dicungkil dan digilap melaui aktiviti kokurikulum yang dijalankan di
sekolah.Bermula dengan bakat yang semakin terserlah kebolehan mereka
seterusnya digilap oleh jurulatih-jurulatih yang berpengalaman.Oleh itu,untuk
membolehkan negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-
negara maju yang lain dalam bidang sukan,maka lebih banyak bakat harus dicungkil
bagi mengharumkan nama Malaysia.Hari ini,kita tidak harus terus bergantung
kepada atlet veteran sahaja yang semakin menuju ke kemuncak kerjaya mereka.
Sebailiknya sebagai persediaan banyak usaha harus dilakukan supaya bakat-bakat
pelajar yang berpotensi dapat dicungkil dan dikembangkan.
Cara-cara yang berkesan untuk melahirkan insan yang cemerlang Untuk melunaskan hasrat negara, modal insan yang kreatif dan kritis merupakan
komponen yang signifikan. Pihak sekolah berperanan penting untuk melahirkan insan yang
Pada alaf digital yang mendepani ombak globalisasi ini, negara kita telah pesat kreatif dan kritis. Sukatan pelajaran dan kokurikulum sekolah perlu mengalami reformasi
membangun dan bangunan yang mencakar langit telah didirikan bagai cendawan tumbuh dan keluar dari kepompong yang tradisi dan statik. Dalam dunia ICT, pendapatan Google,
selepas hujan. Namun demikian, pembangunan kerohanian tidak mengalami transformasi Facebook dan Microsoft telah mengatasi pendapatan negara kita. Produk yang dijual oleh
yang ketara secara anjakan paradigma. Untuk merealisasikan wawasan 2020, Misi Nasional mereka ialah kreativiti dan ilmu mereka. Hal ini telah membuktikan bahawa ilmu yang
atau Satu Malaysia, kerajaan perlu menjanakan pembangunan kerohanian untuk melahirkan dimiliki tidak akan berguna jika tidak dicampuri dengan imaginasi yang berani dan praktikal
modal insan yang cemerlang, terutamanya golongan remaja kerana mereka merupakan yang berterusan. Ekoran daripada itu, pihak sekolah perlu menggalakkan pelajar
tonggak negara yang bakal menerajui cerucuk kepimpinan di negara kita. Dalam konteks ini, mengemukakan idea mereka. Pertandingan reka cipta robotik, laman web dan fesyen serta
modal insan yang cemerlang memerlukan ciri-ciri yang unik, iaitu berintelek, berakhlak mulia, lain-lain lagi perlu diadakan . Secara tidak langsung, pihak sekolah dan warga didik tidak
kreatif dan kritis, berbadan sihat serta memiliki kepimpinan. William J. Siegel berkata, boleh lagi bergantung pada buku teks sahaja tetapi perlu bersikap terbuka untuk melatih
Manusia tidak meracang untuk gagal tetapi mereka gagal merancang. Oleh itu, semua anak buah mereka untuk mencetuskan idea yang kreatif dan kritis.
pihak yang terlibat perlu merancangkan tindakan-tindakan yang efektif untuk melahirkan
insan yang cemerlang dalam kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu, ibu bapa dan pihak sekolah perlu memastikan generasi muda kita
memiliki badan yang sihat dan cergas. Pihak sekolah perlu memberikan ilmu pengetahuan
Untuk mencambahkan insan yang cemerlang, ibu bapa memainkan peranan yang tentang cara-cara menjaga kesihatan kerana mencegah lebih baik daripada mengubati.
prioriti. Menurut Hadis, anak dibaratkan kain putih yang akan dicorakkan oleh ibu bapanya. Pendidikan Jasmani di sekolah perlu dititikberatkan. Kementerian Pelajaran telah menetap
Lantaran itu, ibu bapa yang bertanggungjawab dan memiliki ilmu keibubapaan berupaya setiap pelajar perlu bergiat dalam satu sukan. Hal ini merupakan tindakan yang bijaksana. Ibu
mencanai insan yang gemilang. Terlebih dahulu, ibu bapa perlu menitikberatkan pencapaian bapa perlu memastikan anak mereka senantiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan
akademik anak mereka. Selain menemani anak mereka mengulang kaji dan membuat latihan, pemakanan seimbang seperti kriteria dalam piramid makanan. Sehubungan dengan itu,
ibu bapa juga perlu menjadi role model atau suri teladan kepada anak mereka dalam amalan putera dan puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu dapat menjauhi penyakit kronik
membaca kerana ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi. Amalan membaca perlu dan penyakit berjangkit. Badan cergas otak cerdas. Fizikal yang sihat akan membentuk
dipupuk sejak kecil lagi, persis peribahasa melentur buluh biarlah dari rebung. Banyak semangat kental dan waja diri untuk menghadapi pancaroba dalam gelombang globalisasi.
membaca luasnya ilmunya. Ibu bapa tidak patut lokek atau kedekut untuk memberikan Natijahnya, ibu bapa dan pihak sekolah perlu menitikberatkan kesihatan dan kekuatan fizikal
pujian kepada anak atas sesuatu kejayaan. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada anak muda kita.
mereka untuk mendaki lereng yang penuh dengan onak dan duri hingga mencapai kejayaan
yang cemerlang. Hal ini selaras dengan kata-kata El Leseur, Tanpa semangat tidak ada Sementelahan, pihak sekolah perlu mengaturkan strategi yang terancang untuk
pekerjaan besar yang dapat dilakukan. Tegasnya ibu bapa perlu berusaha membimbing melahirkan pemimpin yang berwibawa . Apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang berwibawa?
anak mereka ke arah kecemerlangan akademik. Tidak lain tidak bukan pemimpin yang berketerampilan perlu bersikap disiplin,
tanggungjawab, amanah, dapat bekerjasama, berinteraksi dan bermusyawarah dengan orang
Bagaimanapun, kecemerlangan akademik atau intelek tidak akan membawa lain serta berupaya berucap di khalayak ramai. Dalam situasi ini, pihak sekolah perlu
sebarang makna jika tidak dilengkapi dengan sahsiah yang mulia. Ternyata, banyak golongan menyediakan satu ruang yang kondusif kepada pelajar untuk menonjolkan kepimpinan
yang terdidik turut melibatkan diri dalam pelbagai jenayah kolar putih atau gejala sosial mereka. Setiap pelajar perlu diberikan peluang untuk menjadi ahli jawatankuasa dalam kelas,
terutamanya pengagihan dadah dan kegiatan maksiat bagai melukut di tepi gantang. persatuan kokurikulum dan pasukan beruniform. Menurut kata-kata mutiara, Anda
Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlu memastikan anak mereka menerima ajaran agama memerlukan sebanyak mungkin pengalaman getir untuk menziarahi keunggulan anda.
dan nilai-nilai murni di rumah. Ibu bapa perlu membimbing anak mereka menjalankan solat Justeru itu, guru sebagai penasihat harus membimbing pelajar untuk menjadi pemimpin
sembahyang dan mengaji kitab-kitab suci. Golongan muda perlu memiliki keimanan yang tanpa banyak campur tangan. Seperti peribahasa, bumi mana tidak ditimpa hujan, pelajar
teguh untuk menjauhi segala godaan dan nafsu. Pemuda dan pemudi yang berbudi bahasa, yang bersalah atau bersilap perlu diberi peluang untuk membaiki diri mereka sehingga
bertanggungjawab dan berjati diri dapat melahirkan masyarakat sakinat yang diidam- meminimumkan kelemahan mereka. Kepimpinan seseorang insan akan berputik setelah
idamkan. Dengan kata lain, ibu bapa hendak membentuk anak remaja yang berakhlak mulia dibimbing, diasak, dilatih dan diberi peluang. Hakikatnya, sekolah merupakan medan yang
untuk melahirkan masyarakat penyayang menjelang wawasan 2020. kondusif untuk membuahkan modal insan yang bercirikan kepimpinan.
ialah dari dalam ceruk dapur sendiri kemudian barulah boleh dilanjutkan
kepada aktiviti lain yang berkaitan. Pengajaran ini dapat kita terjemahkan
AMALAN BERJIMAT CERMAT AMAT PENTING DALAM
sebagai usaha yang perlu dilakukan oleh setiap seisi rumah berhubung
MENGHADAPI KRISIS EKONOMI HARI INI. BERIKAN PENDAPAT urusan perbelanjaan harian seperti makan minum, dan penyediaan
ANDA TENTANG PERANAN KELUARGA DALAM MEMUPUK AMALAN perkara-perkara asas rumah tangga. Kita tidak perlu meniru jiran tetangga
BERJIMAT CERMAT. dalam soal mengatur perbelanjaan kerana sikap meniru gajah berak besar,
maka kancil pun hendak berak besar juga, akan menjerut leher sendiri.
Dengan kata lainnya, perbelanjaan seisi rumah perlulah mengikut
Semua pihak telah maklum, bahawa sejak tahun 2008 hingga 2011 kemampuan diri seperti kata pepatah, mengukur baju di badan sendiri.
merupakan tempoh getir bagi masyarakat dunia ekoran kesuraman Tegasnya, penghuni rumah yang bijak merancang perbelanjaan dan
ekonomi. . Kegetiran tersebut berpunca daripada suasana ekonomi dunia berjimat cermat tidak akan berdepan dengan masalah kewangan tegal.
yang tidak menentu dan kenaikan harga bahan bakar di pasaran dunia.
Sebagai contohnya, peningkatan mendadak harga minyak, perubahan suhu
dunia, bencana alam, dan krisis bahan makanan telah menimbulkan Prakasa seterusnya ialah para ibu bapa hendaklah mendominasikan
pelbagai krisis ekonomi dan menjadikan suasana ekonomi dunia masih amalan hidup bersederhana dan merancang perbelanjaan mengikut
dalam suasana yang tidak menentu bagai cacing kepanasan. Banjir besar kemampuan. Hal ini demikian kerana ibu bapa umpama menteri dan
yang melanda negara-negara pengeluar pertanian seperti Australia, India, timbalan kewangan rumah tangga kerana segala perbelanjaan bergantung
Cina dan yang terkini ialah Thailand dan Vietnam amat menakutkan kita. kepada kebijaksanaan mereka mengendalikannya. Jika mereka bersikap
Namun begitu, rakyat Malaysia masih boleh menarik nafas lega kerana boros dan tunduk kepada kehendak nafsu nescaya sikap mereka akan
negara kita tidak begitu teruk terjejas. Sungguhpun demikian, langkah awal menjadi ikutan kepada anak-anak seperti kata peribahasa air perabung
perlu diambil agar dapat menyediakan payung sebelum hujan. Bagi akan menitis melalui cucur atap. Oleh itu, sebagai ibu bapa perlu
mendepani keadaan darurat seperti itu, setiap keluarga haruslah bijak berhemah dalam berbelanja semoga anak-anak akan mengikut jejal langkah
memainkan peranan dalam memupuk amalan berjimat cermat dalam baik mereka kerana ke mana tumpahnya kuah jika bukan ke nasi. Lantaran
kalangan anggotanya. itu, sebagai ketua rumah tangga mereka perlu mendominasikan amalan
hidup bersederhana sebagai jalan keluar untuk berjimat sekali gus
menyahut seruan Islam agar berbelanja berlandaskan akal bukannya nafsu
Prakasa perdana yang boleh untuk memupuk budaya berjimat yang serakah.
cermat terpikul pada bahu ibu bapa. Hal ini demikian kerana pendidikan
awal kanak-kanak bermula di rumah. Rumah merupakan institusi pertama
yang bertanggungjawab menyemai budaya ini lantaran melentur buluh
mestilah dari rebungnya. Orang-orang tua pernah berkata, jika hendak
mendidikan asas berjimat cermat dalam segala perkara, tempat paling baik
bagai nyawa di hujung pedang. Tegasnya, keluarga yang bijak menyediakan
bajet akan terhindar daripada pembaziran sekali gus mengamalkan budaya
Prakasa selanjutnya ialah para ibu bapa perlu bijak merancang masa
perbelanjaan berhemah.
depan secara bijaksana. Sebagai contohnya mereka boleh mengamalkan
budaya menabung. Pada masa yang sama mereka boleh menggalakkan
anak-anak mereka mengikut jejak langkah mereka tambahan pula amalan
Prakasa terakhir yang perlu dilakukan oleh keluarga dalam usaha
ini boleh membantu mereka pada saat kecemasan. Bak kata peribahasa,
sediakan payung sebelum hujan. Hal ini juga merupakan strategi untuk mengamalkan budaya berjimat cermat ialah menggunakanhemah dan akal
bertindak sebelum datang sesuatu bencana atau musibah seperti yang pada saat wang banyak di saku dan jangan sesekali biarkan diri dikuasai
pernah diingatkan peribahasa beringat sementara belum kena, berjimat nafsu yang menggila. Dengan kata lainnya, mereka perlu memiliki daya
sementara belum habis. Sebagai contohnya, jika berlaku saat kecemasan pertimbangan yang berasaskan minda bukannya membuat keputusan
seperti kematian, bencana alam, atau lain-lain musibah, wang yang berdasarkan keinginan dan tuntunan nafsu. Hal ini demikian untuk
disimpan boleh digunakan tanpa meminta bantuan daripada pihak ketiga. Di mengelakkan sikap suka berlumba-lumba dengan jiran tetangga atau
sini, membuktikan bahawa kebijaksanaan merancang masa menjamin sahabat handai. Keadaan ini memang wujud dalam masyarakat kita, di
kemantapan ekonomi, keselesaan hidup dan kebahagiaan rumah tangga. sebabkan perasaan ingin bersaing dan ingin dipandang tinggi, mereka
sanggup berbelanja besar tanpa mengukur di baju sendiri. Akhirnya mereka
juga yang ditimpa kesusahan kerana dikejar oleh si pemberi hutang atau
along. Lintah-lintah darat ini sentiasa mencari mangsanya yang tidak
Seterusnya, para ibu bapa perlu bertindak menyediakan pelan hemah berbelanja kerana inilah peluang untuk mereka menangguk di air
bertindak bajet untuk saraan keluarga. Jika sekiranya mereka menyusun keruh. Tegasnya, keluarga yang hemah dalam perbelanjaan akan hidup
bajet dengan teliti dan mematuhinya, saya yakin mereka tidak akan senang tanpa bebanan hutang umpama seni kata lagu Fauziah Latif,
berdepan dengan masalah kewangan. Perbelanjaan hanyalah ditumpukan
setenang air di tasik madu.
kepada urusan-urusan yang lebih penting sahaja kerana orang yang bijak
menyusun perbelanjaan umpama berjalan di lantai yang licin. Sebaliknya
jika perancangan tidak disusun dengan rapi, perbelanjaan kemungkinan
akan melebihi bajet yang ada kelak yang merana diri sendiri bak kata Secara tuntasnya, seluruh keluarga di negara ini diseru agar
peribahasa; hendak kaya berdikit-dikit, hendak papa bertabur urai. mengamalkan budaya berjimat cermat dengan berpegang kepada falsafah
Sebagai contohnya, para ibu bapa dan seluruh anggota keluarga mesti bahawa, Seseorang yang bijak menguruskan perbelanjaan tidak
merancang setiap perbelanjaan sebelum gaji diterima untuk mengelakkan bergantung kepada berapakah pendapatan seseorang itu, sebaliknya
lebihan belanjawan. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada bergantung kepada berapa banyakkah yang seseorang itu boleh
berbelanja melebihi kemampuan akhirnya diri sendiri terjerat dengan menyimpan?. Falsafah ini bertujuan mengingat dan melatih diri dengan
hutang akibat penggunaan kad kredit secara membabi buta. Lebih malang budaya positif sekali gus mengelakkan daripada berhadapan dengan
lagi jika mereka berani berhutang dengan "along" hanya kerana terlalu bankrup atau gulung tikar. Darah setampuk pinang, umur setahun jagung
mengejar kemewahan material, akhirnya diri dan keluarga hidup sensara telah menyebabkan ramai pengusaha-pengusaha baru dalam bidang
perniagaan terpaksa gulung tikar kerana gagal mengawal perbelanjaan
berhemah. Begitu juga dengan penjawat awam yang berharap kepada
pendapatan makan gaji, baru setengah bulan wang di kocek sudah kering
kerana gagal mengamalkan prinsip berjimat cermat. Sesungguhnya,
kebijaksanaan menguruskan kewangan keluarga merupakan kunci
kebahagiaan rumah tangga dan keharmonian negara.
direalisasikan, sudah pasti hubungan baik antara jiran tidak dapat dipupuk.
Jelaslah bahawa semangat kejiranan dapat diwujudkan melalui hubungan
TAJUK: MEMUPUK SEMANGAT KEJIRANAN baik antara jiran.
DALAM KALANGAN MASYARAKAT
Selain itu, semangat kejiranan juga dapat memupuk nilai kerjasama
dalam kalangan masyarakat di negara ini. Hal ini dikatakan demikian kerana,
Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di
nilai kerjasama dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang
sebelah, di hadapan, dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal di
kaum. Nilai kerjasama juga dapat membentuk jati diri yang baik dalam diri
satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali
setiap masyarakat. Melalui amalan gotong-royong dapat meningkatkan lagi
sebagai jiran tetangga kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang
nilai kerjasama dalam kalangan masyarakat lantas semangat kejiranan ini
akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita
akan dapat diperkukuhkan. Di samping itu,nilai kerjasama akan wujud
menghadapi kesusahan nanti. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa
apabila setiap individu membantu jiran mereka semasa mengadakan rumah
"Jiran sepakat membawa berkat".Jadi, kita perlulah mengukuhkan semangat
terbuka terutama pada musim perayaan, sebagai contoh semasa perayaan
kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu
Aidilfitri, masyarakat Islam, masyarakat India, masyarakat Cina bekerjasama
perkara. Persoalannya apakah faedah di sebalik cogan kata jiran sepakat
dalam menyempurnakan rumah terbuka tersebut. Seterusnya, melalui
membawa berkat ?.
majlis rumah terbuka ini, semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk
berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh
tuan rumah. Sekiranya,nilai kerjasama tidak diamalkan dalam kalangan
Faedah yang dogmatik untuk merealisasikan semangat kejiranan masyarakat majmuk sudah pasti semangat kejiranan di negara ini sukar
dalam kalangan masyarakat adalah akan dapat memupuk hubungan baik diterapkan. Sudah terang lagi bersuluh nilai kerjasama merupakan salah
antara jiran. Hal ini demikian kerana, memupuk hubungan baik antara jiran satu kelebihan bagi memupuk semangat kejiranan dalam kalangan
amat penting bagi mewujudkan sebuah kehidupan yang harmoni dan aman masyarakat di negara ini.
antara jiran. Hubungan baik antara jiran dapat dipupuk melalui aktiviti
gotong-royong, ziarah-menziarahi serta sukan komuniti. Amalan gotong-
royong akan dapat akan dapat menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang
kaum. Hal ini bertepatan dengan peribahasa seperti aur dengan tebing.
Selain itu, hubungan baik melalui amalan gotong-royong ini, setiap komuniti
akan saling bertanya khabar dan dapat dilakukan dengan cara membersih
taman-taman di kawasan kediaman. Sebagai contoh, amalan gotong-royong
ini boleh dilakukan di kawasan pembiakan nyamuk aedes dan dapat
menghalang masyarakat kejiranan daripada dijangkiti demam denggi.
Sekiranya semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat tidak dapat
Seterusnya, jiran yang baik akan membantu jirannya yang
menghadapi kesusahan.Hal ini dikatakan demikian kerana sakit pening,
susah senang, jiran adalah orang paling utama untuk kita mengadu. Apatah Dalam pada itu, mengenali adat kebudayaan kaum lain juga
lagi dalam hal kecemasan, jiran orang pertama yang diharapkan untuk merupakan faedah hidup berjiran. Hal ini demikian kerana masyarakat di
Malaysia ialah masyarakat yang berbilang kaum. Adat budaya yang berbeza
menghulur bantuan atau yang diharapkan bagi mendapatkan pertolongan.
Jiran yang baik akan prihatin dan sentiasa bersedia memberikan antara kaum akan lebih merapatkan hubungan kejiranan dalam kalangan
pertolongan sekiranya jiran mereka memerlukan pertolongan tidak kira masyarakat. Sebagai contoh, pada musim perayaan Aidilfitri kaum Melayu di
dalam keadaan susah atau senang. Jadi, melalui amalan ini, hubungan yang negara ini memakai baju kurung dan baju melayu manakala pada musim
erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan perayaan Tahun Baru Cina, kaum Cina memakai pakaian tradisional mereka
menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seterusnyan pada musim perayaan Deepavali, kaum india memkai sari.
seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu ke bukit sama didaki, ke Majlis rumah terbuka juga sering diadakan pada perayaan-perayaan
lurah sama dituruni. Seandainya , sikap saling membantu jiran yang tersebut dan pelbagai jenis makanan tradisi dapat dinikmati. Selain itu, adat
menghadapi kesusahan tidak diamalkan dalam diri masyarakat, sudah pasti resam sesuatu kaum dapat diketahui oleh jiran yang berlainan kaum. Hal ini
boleh menggambarkan hidup berjiran juga membolehkan kita mengenali
masyarakat hidup dalam kucar-kacir dan berpecah belah. Sesungguhnya,
sikap saling membantu jiran yang menghadapi kesusahan merupakan salah adat budaya antara kaum. Sekiranya semangat kejiranan tidak diamalkan,
satu faedah di sebalik cogan kata jiran sepakat membawa berkat. maka adat dan budaya antara kaum akan lapuk dek hujan, lekang dek
panas. Tegasnya semangat kejiranan memberikan faedah kerana
masyarakat dapat mengenali adat dan budaya kaum lain.

Bukan itu sahaja, melalui masyarakat yang mempunyai semangat


kejiranan juga akan menjamin keselamatan masyarakat. Hal ini dikatakan
demikian kerana, jiran yang baik akan bersama-sama menjaga kawasan Kesimpulannya, terdapat banyak faedah yang diperoleh di sebalik
kediaman mereka daripada berlaku kejadian yang tidak diingini, seperti cogan kata jiran sepakat membawa berkat . Semua pihak hendaklah
kejadian pecah rumah. Masyarakat sebegini boleh membuat rondaan pada memainkan peranan dalam mengamalkan semangat kejiranan kerana bulat
air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Oleh itu, dengan
waktu malam bagi memastikan kawasan kediaman mereka sentiasa berada
dalam keadaan selamat. Selain itu, mereka juga akan melaporkan kejadian meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan akan bertambah utuh dan
tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab apabila kawasan kediaman teguh. Jadi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk
mereka dimasuki orang yang mencurigakan. Sekiranya masyarakat di negara memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita
ini tidak mengamalkan cogan kata jiran sepakat membawa berkat dengan sentiasa aman, harmoni dan sejahtera.
sebaiknya bersama jiran tertangga mereka sudah pasti keselamatan
masyarakat tidak mendapat jaminan yang sepenuhnya. Tegasnya
masyarakat yang mempunyai semangat kejiranan ini dapat menjamin
keselamatan masyarakat setempat.
Tugasan : Cara untuk mengekalkan keharmonian individu memainkan peranan yang paling penting untuk mengekalkan
keharmonian dan kemakmuran masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari
masyarakat berbilang kaum ini.

Marcapada ini, masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara Di samping itu, pihak sekolah juga merupakan penjamin masyarakat
kita hidup dalam aman dan harmoni. Hubungan antara masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara kita agar hidup dalam keadaan aman
berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India ini terjalin erat dan dan harmoni. Pihak sekolah mestilah mengadakan aktiviti-aktiviti yang
membentuk masyarakat yang bersatu padu. Idea penubuhan Datuk Seri berunsurkan kemasyarakatan dan melibatkan komuniti pelbagai kaum.
Mohd Najib B. Tun Abd. Razak tentang slogan 1 Malaysia telah membawa Seterusnya, pihak sekolah juga haruslah menggalakkan pemakaian pakaian
negara kita ke arah satu anjakan paradigma dan mengubah cara hidup tradisi kaum masing-masing semasa sambuatan-sambutan seperti sambutan
masyarakat majmuk yang tinggal di negara Malaysia. Namun begitu, apakah Hari Kemerdekaan, perayaan dan sebagainya supaya masyarakat berbilang
prakarsa-prakarsa yang harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk kaum di negara kita akan dapat merasai nikmat keharmonian dan
mengekalkan keharmonian dan keamanan di negara kita? kemakmuran hidup dalam masyarakat majmuk di negara Malaysia. Sebagai
contoh, bagi kaum Melayu mereka hendaklah memakai baju Melayu dan
baju kurung manakala kaum Cina memakai cheongsam dan memakai sari
Prakasa perdana bagi mengekalkan keharmonian masyarakat bagi kaum India . Sikap ini berjaya menyemaikan semangat perpaduan
berbilang kaum di Malaysia ialah sikap individu itu sendiri. Hal ini demikian dalam diri pelajar seterus akan terus bercambah dengan subur apabila
kerana, amannya sesuatu komuniti amnya bergantung kepada individu itu. mereka memasuki alam dewasa. Sesungguhnya, pihak sekolah memainkan
Setiap individu itu haruslah mengamalkan sikap tolak ansurdan saling peranan penting dalam mengekalkan keharmonian dan kemakmuran
sayang menyayangi antara satu sama lain. Setiap rakyat haruslah sentiasa masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia, bak kata peribahasa jika
mengamalkan 17 nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Dengan tidak dipecahkan ruyung masakan dapat sagunya.
adanya pengamal sikap-sikap murni dalam diri masyarakat di Malaysia,
hidup setiap masyarakat rakyat pelbagai kaum akan sentiasa aman dan
harmoni. Sebagai contohnya, rumah kita mengadakan rumah terbuka
sempena sesuatu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, tidak seharusnya kita
menghalang jiran kita walaupun mereka bukanlah seagama dengan kita dari Amalan masyarakat itu juga salah satu langkah untuk mengekalkan
mengunjungi kita dan bersama-sama meraikannya bersama kita. keharmonian antara kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.
Seandainya setiap rakyat mengamalkan sikap bertolak ansur dan sayang Amalan masyarakat yang baik dapat mengamankan masyarakat majmuk di
menyayangi antara satu sama lain, sudah pasti keharmonian masyarakat Malaysia. Keamanan masyarakat ini dapat dikekalkan dengan penglibatan
berbilang kaum akan dapat dikekalkan, kerana tegap rumah kerana pelbagai kaum dan setiap aktiviti yang diadakan dalam sesebuah komuniti.
sasaknya, teguh negara kerana keutuhan bangsanya. Tegasnya, sikap Sebagai contoh, pengamalan tradisi sukan komuniti tahunan dengan
penglibatan dari setiap golongan kaum yang berlainan disertai dengan
pengamalan sikap-sikap terpuji dalam tradisi yang dilakukan. Seandainya Malaysia yang sentiasa berubah bergantung kepada sesuatu peristiwa yang
amalan tradisi dalam sesebuah masyarakat dengan penglibatan pelbagai penting telah membawa kepada satu transformasi yang drastik dalam
kaum tidak diamalkan, sudah pastilah keharmonian masyarakat tidak dapat mengekalkan keharmonian negara. Setiap rakyat haruslah sanggup berjuang
dikekalkan. Pendek kata, amalan tradisi masyarakat dengan penglibatan berkorban dan bergadai nyawa untuk mempertahankan kedaulatan,
masyarakat majmuk dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran hidup keamanan dan cara hidup tanpa mengira kaum. Sebagai contoh sempena
bermasyarakat dalam komuniti pelbagai kaum, seperti yang diperjelas Hari Kemerdekaan ke-54 tahun 2011, pengasas cogan kata 1 Malaysia,
dalam peribahasa ke lurah sama dituruni, ke gunung sama didaki. Perdana Menteri Malaysia keenam iaitu Datuk Seri Mohd Najib B. Abd Razak
telah menjadikan tema 1 Malaysia kepada tema transformasi
berjaya,rakyat sejahtera. Seandainya kerajaan memainkan peranan
Di samping itu, media massa juga memainkan peranan yang penting dengan betul, jujur dan amanah sudah pasti kesejahteraan hidup
dalam mengekalkan keharmonian dan keamanan antara masyarakat bermasyarakat dalam pelbagai kaum dapat dikekalkan. Tegaslah bahawa
majmuk di negara kita. Hal ini demikian kerana, media massa merupakan kerajaan merupakan satu pihak yang memainkan peranan yang penting
satu mekanisma atau alat sebaran am yang dapat menyampaikan maklumat dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum.
atau berita kepada orang ramai dengan cepat dan dalam masa yang singkat.
Sikap mudah terpengaruh dengan media massa seperti radio atau televisyen
merupakan senario yang biasa kita lihat pada hari ini. Dengan tersiarnya Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk
iklan-iklan atau cerita-cerita yang bertemakan perpaduan dan keharmonian, mengekalkan keamanan dan keharmonian antara masyrakat berbilang
semangat cinta akan keamanan akan terus tersemat di dada semua rakyat kaum di negara kita. Dalam konteks ini,masyarakat haruslah berganding
di Malaysia. Sebagai contoh, cerita dan iklan seperti filem Papadom dan bahu dan bertolak ansur di samping pengamalan amalan tradisi serta
iklan TM yang memaparkan persahabatan antara kaum seperti kaum kerjasama antara sekolah,media massa dan kerajaan bagi mengekalkan
Melayu, Cina dan India. Seandainya, media massa tidak memainkan peranan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Oleh itu, sempena
mereka sebagai alat sebaran am terpantas, sudah pasti keharmonian dan menyambut Hari Kemerdekaan Ke-54 dan bulan pembentukan Malaysia,
kemakmuran masyarakat sukar dikekalkan dalam anggota masyarakat di marilah kita sama-sama bertekad untuk menjadi lebih patriotik,berikrar
negara kita. Jelaslah bahawa media massa merupakan mekanisma untuk memberi sumbangan penuh beerti kepada masyarakat, lebih bersatu
penghubung antara masyarakat dalam mengekalkan keharmonian rakyat padu dan mahu berkorban kepada negara kerana sesungguhnya Bulat air
berbilang kaum di Malaysia. kerana pembetung,bulat manusia kerana muafakat.

Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam


mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita. Hal
ini demikian kerana negara kita mengamalkan amalan demokrasi dan
diperintah oleh sebuah kerajaan yang adil dan saksama. Gagasan 1
dan menunjukkan kehebatan mereka sahaja tetapi mereka tidak terfikir
tentang nasib buruk yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
FENOMENA MASALAH JALANAN DAN IMPAKNYA KEPADA
NEGARA BANGSA.
Selain itu, kegiatan jenayah yang ditimbulkan oleh samseng jalanan
Masalah samseng jalanan di negara kita semakin meruncing dan juga dapat diperlihatkan melalui kegiatan mengutip wang perlindungan
menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan masyarakat. Masalah ini daripada peniaga-peniaga dan orang ramai. Sekiranya mereka yang diminta
tidak pernah lari daripada kamus kehidupan masyarakat dan sering menjadi membayar wang perlindungan tidak membayar tepat pada masanya, maka
hamparan majalah dan dada-dada akhbar. Pendedahan demi pendedahan mereka akan dikacau, diberi amaran malah juga dipukul oleh kumpulan
telah didedahkan oleh pihak media berhubung samseng jalanan yang samseng jalanan tersebut. Perbuatan samseng jalanan akan mengganggu
dilakukan oleh golongan remaja, namun semua ini akhirnya berlalu begitu perniagaan dan kehidupan seseorang sekiranya mereka tidak mampu
sahaja bagaikan angin lalu. Fenomena ini telah lama bersarang dalam membayar wang perlindungan tersebut. Sekiranya peniaga-peniaga tidak
kehidupan remaja dan telah memberikan satu persepsi negative kepada mampu membayar maka samseng jalanan tersebut akan mengugat
negara tentang kealpaan masyarakat untuk mendidik, mengasuh, dan keselamatan mereka dengan mengecat perkataan menggunakan cat merah
membimbing generasi muda yang semakin hilang hala tujunya, bagaikan di dinding kedai mereka. Hal ini akan menjejaskan perniagaan mereka serta
layang-layang yang putus tali. Hal ini demikian perlu segera ditangani agar meletakkan nyawa mereka di pintu neraka disebabkan takut dengan
tidak terus bermaharajalela dan meranapkan impian Malaysia menggapai ancaman daripada samseng jalanan tersebut.
hasrat dan visi kudsi Wawasan 2020.

Di samping itu, perebutan kawasan jajahan juga wujud dalam


Jenayah-jenayah yang ditimbulkan oleh masalah samseng jalanan kegiatan jenayah yang dilakukan oleh samseng jalanan. Kumpulan samseng
ialah merosakkan harta benda milikan awam dan mengancam keselamatan jalanan suka memiliki dan merebut kawasan jajahan dengan kumpulan
masyarakat setempat. Samseng jalanan biasanya mereka akan mewujudkan samseng jalanan lain bagi menunjukkan kehebatan mereka agar mereka
satu kumpulan dalam melakukan aktiviti negatif mereka. Mereka suka ditakuti dan disanjungi oleh kumpulan lain. Biasanya, perebutan kawasan
menimbulkan kekacauan di sesuatu kawasan dengan merosakkan harta jajahan akan mencetuskan keadaan pergaduhan, pembunuhan dan
benda dan kemudahan awam yang disediakan bagi memudahkan sebagainya. Kegiatan tersebut dikatakan mengancam keselamatan
masyarakat setempat. Kekacauan yang ditimbulkan akan menyusahkan masyarakat setempat dan meletakkan nyawa mereka dalam bahaya.
kehidupan masyarakat menyebabkan mereka tidak dapat menikmati Perebutan kawasan oleh samseng jalanan juga akan memusnahkan harta
kemudahan yang disediakan dan perbuatan samseng jalanan juga benda disebabkan mereka ingin menakluki kawasan baru dan berlaku
mengancam keselamatan masyarakat setempat. Kemudahan awam yang pergaduhan antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan sesebuah
dirosakkan memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk membaiki kawasan tidak aman didiami dan dianggap sebagai kawasan zon merah
pulihnya. Perbuatan samseng jalanan hanya setakat mencari keseronokan
kerana tidak selamat dalam anggapan orang ramai disebabkan oleh Media massa juga dapat memainkan peranan dalam usaha
perbuatan samseng jalanan yang mengancam keselamatan masyarakat. membanteras masalah jenayah yang semakin meruncing di negara kita.
Media massa sepatutnya menapis segala rancangan televisyen dan bahan
cetak sebelum disiarkan. Misalnya Lembaga Penapisan Filem (LPF) perlulah
Oleh itu, siapakah yang harus dipersalah dalam hal ini? Persoalan memainkan peranan penting dengan menapis adegan-adegan ganas yang
mengapakah dan bagaimanakah tentulah tidak mudah untuk dijawab. Jadi, boleh mempengaruhi minda remaja. Sebaliknya, media massa haruslah
masyarakat haruslah berganding bahu dan memainkan peranan yang menayangkan filem-filem yang mempunyai nilai-nilai ketimuran dan
penting untuk membendung kejadian jenayah. Sekarang, bukanlah masa berunsur pendidikan yang boleh mendidik para remaja. Selain itu, program
untuk kita menuding jari pada sesiapa. Oleh hal yang demikian, institusi bercorak keagamaan juga harus dititikberatkan. Oleh hal yang demikian,
keluarga haruslah memainkan peranan yang penting bagi menangani undang-undang harus dikuatkuasakan bagi mengawal kebanjiran maklumat
senario ini. Ibu bapa haruslah menjadi pendengar setia dan selalu yang bersifat negatif ini kerana boleh menjejaskan keharmonian dan
bermusyawarah bersama-sama anak untuk mendengar masalah dan keamanan negara kita.
menyedarkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ibu bapa
mestilah melengkapkan remaja hari ini dengan didikan agama yang
secukupnya dan sempurna sejak dari kecil lagi. Hal ini boleh diumpamakan Sebagai konklusinya, remaja sebagai aset penting negara mestilah
seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. berjuang untuk membebaskan diri daripada terus dibayangi oleh jenayah.
Natijah daripada senario ini ialah kita messti mengamalkan sikap aur dengan
tebing yakni mengamalkan bekerjasama yang erat, dan persefahaman
Di samping itu, kempen-kempen kesedaran dan program berfaedah dalam menentukan kecerahan dan kegelapan masa depan negara. Ingatlah
juga haruslah dijalankan oleh kerajaan bagi mengelakkan peningkatan kes remaja yang bakal memimpin negara ini merupakan tonggak dan harapan
jenayah yang semakin meruncing. Usaha-usaha ini akan membina motivasi negara bagi mencorakkan haluan negara demi menzahirkan Wawasan 2020.
dan membentuk sahsiah yang mementingkan cara hidup yang lebih bererti.
Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan Program Rakan Muda
melibatkan golongan remaja dalam aktiviti yang sihat. Mudah-mudahan
melalui program ini, sedikit sebanyak kita dapat mencorak keperibadian
seseorang remaja memandangkan tingkah laku generasi hari ini amat
mengecewakan. Oleh itu kempen seumpama ini haruslah giat dijalankan
kerana remaja merupakan satu-satunya tonggak dan harapan negara dalam
menerajui kepimpinan negara sesuai dengan ungkapan pemuda harapan
bangsa, pemudi tiang negara.
Kempen Gaya Hidup Sihat telah diperkenalkan oleh Di samping itu, amalan bersukan juga menjadikan otot kardium
atau otot jantung lebih kuat dan memastikan aliran darah dapat berjalan
kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang
dengan lancar. Amalan bersukan juga dapat mengurangkan risiko
mementingkan kesihatan dan kesejahteraan hidup. menghidapi penyakit jantung atau strok kerana kolestrol yang berlebihan
Bincangkan usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat akan digunakan untuk menjana tenaga semasa bersukan dan mengelakkan
yang mengamalkan gaya hidup sihat. kolestrol tersebut daripada terenap di saluran darah dan menghalang darah
mengalir dengan lancar. Menurut majalah Readers Digest, amalan
Muktahir ini, Kempen Gaya Hidup Sihat telah diperkenalkan oleh bersukan juga dapat membantu mengatasi masalah kegendutan. Seseorang
kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang mementingkan kesihatan dan itu akan dikategorikan sebagai gendut sekiranya dia mempunyai jisim yang
kesejahteraan hidup. Gaya hidup sihat merangkumi aspek fizikal, mental melebihi jisim yang sepatutnya untuk ketinggian sebanyak 20%. selain itu,
dan rohaniah. Namun begitu, masyarakat Malaysia hari ini masih kurang pimpinan negara turut sedar akan kepentingan amalan bersukan telah turun
mengamalkan gaya hidup sihat. Mengikut kajian, kira-kira 2.5 juta rakyat padang untuk mengetuai orang ramai dalam aktiviti senam erobik. Memang
Malaysia menghidap sakit jantung, manakala 19% daripada jumlah tidak dapat dinafikan bahawa amalan bersukan memang dapat membantu
penduduk Malaysia diklasifikasikan sebagai obes. Saban hari, kita juga sering mewujudkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat.
mendengar berita tentang gejala sosial seperti kes pembunuhan, kes rogol
Dalam pada itu, amalan pemakanan yang betul dan seimbang juga
atau kes ragut beg tangan terpapar di dada akhbar. Hal ini jelas
dapat mewujudkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Setiap
menunjukkan masyarakat Malaysia masih kurang mengamalkan gaya hidup
hidangan yang lengkap harus terdiri daripada karbohidrat, protein, lipid,
sihat. Persoalanyang tidak lekang daripada bibir masyarakat ialah apakah
serabut, vitamin, garam mineral dan air. Makanan yang mengandungi lipid
usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup
dan kolestrol harus merangkumi hanya 5% daripada satu hidangan lengkap.
sihat?
Karbohidrat penting untuk membekalkan tenaga kepada badan kita dan
Antara usaha untuk mewujudkan masyarakat yang mengamalkan memastikan metabolism badan berjalan secara lancar. Protein pula akan
gaya hidup sihat termasuklah menggalakkan orang ramai untuk bersukan membantu badan kita membina sel dan tisu badan yang baru. Vitamin dan
atau beriadah. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Ahmad Shabery Chek sendiri garam mineral merupakan nutrien yang tidak membawa sebarang nilai
mengakui kepentingan sukan untuk melahirkan masyarakat yang tenaga tetapi penting untuk mengekalkan fungsi badan yang optimum.
mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan bersukan, kita dapat meningkatkan Misalnya, vitamin D penting bagi membantu penyerapan ion kalsium dan
kesihatan diri kita dari aspek fizikal. Menurut laporan satu kajian, sekiranya ion fosferus serta membantu membina tulang dan gigi yang kuat serta sihat,
seseorang itu bersenam selama 30 minit sebanyak tiga kali seminggu, manakala garam mineral ferum penting untuk membentuk hemoglobin
seseorang itu dapat mengurangkan risiko menghidapi penyakit kronik yang diperlukan untuk pengangkutan oksigen dalam proses respirasi.
seperti penyakit hipertensi, sakit jantung atau penyakit tekanan darah tinggi.
Amalan gaya hidup sihat seperti bersukan juga dapat meningkatkan
ketumpatan biojisim tulang dan mengurangkan risiko golongan wanita Selain itu, serabut yang diperoleh daripada sayur-sayuran penting
menghidapi penyakit osterioporosis apabila tua kelak. untuk memastikan proses penyejatan berlaku dengan lancar dan masalah
sembelit dan penyakit kolon dapat dielakkan. Badan kita terdiri daripada 75% begitu juga jika seseorang itu meminum arak secara berlebihan, mereka
air. Oleh itu, air merupakan suatu komponen penting dalam badan dan akan mengalami gangguan emosi dan kehilangan keupayaan untuk berfikir
seseorang itu seharusnya meminum sebanyak dua liter air sehari. Air secara logik dan rasional. Selain itu, seseorang yang kerap meminum arak
berfungsi sebagai medium untuk tindak balas biokimia dalam badan serta juga akan merosakkan hatinya dan kehilangan keseimbangan badan. Kerap
membantu mengekalkan suhu badan pada suhu 31darjah selsius., iaitu suhu kali, seseorang yang mabuk akan memandu dan seterusnya mengakibatkan
yang optimum untuk enzim badan. Amalan pemakanan yang betul juga nahas jalan raya berlaku. Untuk menggalakkan orang ramai supaya
termasuk mengurangkan makanan yang mempunyai kandungan garam atau menghindari amalan negatif sebegitu, pihak kerajaan telah mengenakan
kandungan gula yang tinggi. Kandungan garam yang tinggi dalam badan peningkatan duti eksais untuk rokok dan arak dalam Belanjawan 2005. Jelas
akan mengakibatkan seseorang itu menghidapi penyakit tekanan darah sekali, bahawa amalan tidak merokok dan tidak meminum arak, juga
tinggi atau hipertensi, manakala kandungan gula yang tinggi akan merupakan gaya hidup sihat.
mengakibatkan seseorang itu menghidap penyakit kencing manis atau
penyakit diabetis melitus, iaitu keadaan apabila hati seseorang tidak dapat Di samping itu, untuk mengamalkan gaya hidup sihat dari segi
menghasilkan insulin yang mencukupi untuk menukarkan glukosa menjadi mental dan rohaniah, seseorang itu harus mempunyai didikan agama atau
moral sejak kecil lagi bak kata pepatah, Melentur buluh,biarlah daripada
glikogen. Oleh itu, amalan pemakanan yang betul akan membantu
mewujudkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. rebungnya. Dengan menyemai nilai-nilai murni, seseorang itu pasti akan
bersikap bertanggungjawab dan menjauhi gejala sosial seperti merompak,
Untuk mengamalkan gaya hidup sihat, seseorang itu harus merogol atau membunuh. Selain itu, seseorang itu juga harus bergaul
menghindari amalan merokok atau meminum arak. Mengikut kajian dengan rakan sebaya yang memberikan pengaruh positif dan menjauhi
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), setiap hisapan rokok boleh rakan celaka yang akan mengakibatkan seseorang itu terjebak ke dalam
memendekkan tempoh hayat seseorang itu sebanyak lima saat. Setiap kancah maksiat. Ibu bapa juga harus memberikan kasih sayang yang
batang rokok pula mengandungi kira-kira 4000 jenis racun, termasuklah secukupnya kepada anak-anak serta bersikap prihatin terhadap anak-anak
prestisid, nikotin, formaldehid dan insektisid. Bahan-bahan kimia untuk memastikan anak-anak membesar dalam persekitaran yang kondusif
sedemikian yang disedut ke dalam badan seseorang perokok akan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat.
mengakibatkan mutasi sel berlaku. Seseorang perokok besar kemungkinan
akan menghidapi penyakit kanser. Paru-paru seseorang perokok akan Sebagai natijahnya, untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang,
gemilang dan terbilang, kita seharusnya berusaha mewujudkan masyarakat
mengalami pembahagian sel secara tidak terkawal sehingga mengakibatkan
seseorang itu menghidap kanser peparu. Trakea seseorang perokok pula yang mengamalkan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat pasti akan
dapat melahirkan masyarakat yang mementingkan kesihatan dan
akan melecur dan mengakibatkan kesakitan yang kronik.
kesejahteraan hidup, lalu impian untuk mewujudkan negara Malaysia yang
Apabila menyedari hakikat tersebut, pihak kerajaan telah mengamalkan gaya hidup sihat Satu Malaysia menjadi realiti. Oleh itu,
melancarkan kempen Tak Nak! terhadap rokok kerana setiap sedutan akan bersama-samalah kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang
membawa padah!. Kempen ini bertujuan menyedarkan orang ramai mengamalkan gaya hidup sihat.
tentang kesan negatif merokok sekali gus menggalakkan orang ramai
mengamalkan gaya hidup sihat dengan menghindari amalan tersebut.
Keluarga memainkan peranan penting dalam tidak akan melibatkan diri dengan masalah sosial kerana sedar bahawa
perbuatan tersebut akan menyakiti hati ibu bapa. Sebaliknya, mereka
mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu, pendidikan
menjadi orang yang mempunyai sahsiah yang baik, yakni, menghormati ibu
anak-anak sebenarnya bermula di rumah. Berikan bapa, bersopan santun, dan mendengar nasihat ibu bapa.
pendapat anda tentang peranan keluarga dalam
pembentukan sahsiah anak-anak.
Di samping itu, ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada
anak-anak. Ibu bapa patut mengamalkan amalan murni supaya dapat
mempengaruhi anak untuk turut berbuat demikian. Tidak dapat dinafikan
Dalam era globalisasi, anak-anak muda mudah dipengaruhi unsur
bahawa ibu bapa merupakan orang yang dipercayai anak-anak. Segala
negatif daripada media massa serta bahan-bahan bercetak. Sejajar dengan
tindak-tanduk serta amalan ibu bapa akan dicontohi anak sejak anak masih
itu, ibu bapa perlu sedar tentang peranan mereka terhadap pembentukan
kecil lagi. Pendek kata ibu bapalah idola anak-anak. Jadi, ibu bapa yang
sahsiah anak-anak. Anak-anak harus dididik dengan sempurna supaya
mengamalkan pelbagai tabiat buruk seperti merokok, berjudi, berbohong,
menjadi insan beretika dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
mencuri dan mengutuk rakan sekerja patut menghentikan tabiat buruk
Golongan muda merupakan harapan negara, bak kata pepatah pemuda
tersebut. Hal ini demikian kerana ke mana tumpahnya kuah, jika tidak ke
harapan bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, mereka harus diberi
nasi. Anak-anak akan meniru perbuatan ibu bapa mereka. Sememangnya,
kesedaran tentang kepentingan mengamalkan prinsip moral supaya dapat
ibu bapa tidak berhak mendisiplinkan anak yang merokok dan mewarnakan
merealisasikan pelbagai wawasan negara kelak.
rambut sedangkan diri sendiri juga berbuat demikian. Anak-anak juga tidak
akan mempercayai serta menghormati ibu bapa seperti yang dinyatakan di
atas. Justeru, ibu bapa harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak
Sememangnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam supaya mereka dapat membesar menjadi manusia berguna dan
menyemai kesedaran tentang pentingnya kehidupan beretika. Antara mengamalkan nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh ibu bapa.
caranya ialah mencurahkan kasih sayang kepada anak sejak mereka kecil
lagi. Ibu bapa perlu mengambil berat dan mencurahkan kasih sayang
terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa patut meluangkan masa
Selain itu, ibu bapa patut memberikan didikan agama kepada anak-
bersama-sama anak-anak untuk memahami serta mengambil berat tentang
anak. Ibu bapa patut membawa anak-anak ke tempat beribadat untuk
kehidupan mereka khususnya pelajaran mereka, hobi serta pergaulan
mereka dengan rakan-rakan. Selain itu, ibu bapa patut menjaga anak bersembahyang atau menjalankan pelbagai aktiviti bermanfaat seperti
bergotong-royong. Sebagai contohnya, membawa anak-anak ke masjid
masing-masing bagai menatang minyak yang penuh. Misalnya, bercerita
untuk bersembahyang bersama-sma. Dengan itu, anak-anak sedar akan
kepada anak-anak yang masih kecil sebelum mereka tidur serta bergembira
sesama anak-anak semasa sambutan hari jadi mereka atau semasa mereka kewajiban diri mengamalkan nilai-nilai murni termasuk mentaati perintah
agama. Mereka akan dapat membezakan perkara baik dan buruk serta
memperoleh kejayaan. Lantaran itu, anak-anak akan membesar dan
mempunyai disiplin diri untuk melakukan perkara yang betul. Walaupun
menjadi manusia yang beradab sopan, ceria serta berkeyakinan diri. Mereka
anak-anak juga sentiasa berhadapan dengan godaan dan cabaran globalisasi, menanam biji benih. Ianya mesti dibajai, disirami dan dimanja dengan
mudah-mudahan mereka dapat mengawal diri dan tidak penuh kasih sayang, agar membesar dengan subur dan mengeluarkan hasil.
Begitu juga dengan pendidikan anak-anak. Mereka perlu dibelai dengan
mudah terpengaruh dengan gejala negatif seperti memeras ugut, merokok, penuh kasih sayang tetapi akan ditegur jika membuat kesilapan. Peribahasa
dan mencuri. Apabila anak-anak mendalami ajaran kitab berdasarkan agama
Melayu menjelaskan, sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri
masing-masing, mereka mendapat panduan hidup yang baik serta berusaha tinggal-tinggalkan. Semoga didikan ibu bapa yang mantap akan melahirkan
mengamalkan nilai-nilai murni kerana sedar bahawa kesudahan yang baik anak-anak yang keperibadian terpuji, bersahsiah dan dapat membantu
menanti diri mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu menerapkan didikan
negara untuk merealisasikan Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia.
agama dalam hati anak-anak sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh
biarlah dari rebungnya. Tambahan pula pendidikan agama akan menjadi
garis pandu kepada mereka agar membesar sebagai insan bijaksana dan
beretika.

Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlu memantau aktiviti yang


dijalankan oleh anak-anak terutamanya golongan remaja. Hal ini demikian
kerana anak-anak pada usia ini mudah terpedaya sehingga terpengaruh
untuk terlibat dalam gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah dan
kumpulan mat rempit dan kaki lepak. Ibu bapa perlu memberikan perhatian
terhadap pergaulan anak-anak. Anak-anak tidak harus bergaul rapat dengan
pelajar bermasalah kerana dikhuatiri akan terpegaruh dengan sikap mereka.
Sebaliknya, apabila pelajar berkawan dengan pelajar atau rakan yang
beradab sopan, mereka akan menjadi orang yang bersahsiah mulia. Walau
bagaimanapun, ibu bapa perlu memantau aktiviti harian serta pergaulan
sosial anak-anak kerana sebagai insan yang kurang matang, kadang kala
mereka mungkin tersalah langkah. Jadi, sebagai ibu bapa, kitalah yang
paling wajar mendorong mereka kepada jalan kebaikan.

Kesimpulannya, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam


membesarkan anak menjadi seorang yang bermoral dan bersahsiah mulia.
Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Jadikan
sabda Iman Al-Ghazali sebagai iktibar , iaitu mendidik anak-anak umpama
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KEGIATAN JENAYAH atau betul. Janganlah sesudah nasi menjadi bubur, barulah ibu bapa mahu
bertindak, kelak dibimbangi akan mengeruhkan lagi keadaan. Seterusnya,
DALAM KALANGAN REMAJA
ibu bapa tidak seharusnya bersikap lepas tangan dalam mendidik anak-anak
disebabkan kesibukan bekerja dan melepaskan tanggungjawab mereka
kepada pembantu rumah. Tegasnya, ibu bapa harus memberi perhatian
Remaja sering kali dikaitkan dengan gejala jenayah yang banyak yang secukupnya kepada anak-anak dan remaja supaya mereka
menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Vandalisme, menganggap ibu bapa merupakan penaung yang paling selamat untuk
gengsterisme dan buli merupakan jenayah yang acapkali didengar melalui mereka berlindung dan dan tempat terbaik untuk berkongsi masalah.
media elektronik, media cetak mahupun percakapan orang ramai. Gejala ini
sememangnya menimbulkan pelbagai masalah negatif dan secara langsung
mempengaruhi jiwa remaja yang mudah memberontak dan ingin mencuba Selain ini, antara inisiatif yang dapat kita ambil sebagai langkah
sesuatu yang mencabar. Mungkinkah ini salah satu cara pergaulan remaja mencegah jenayah dalam kalangan remaja ialah peranan pihak berkuasa
sekarang? Walaupun pelbagai andaian dibuat berhubung gejala jenayah untuk mewujudkan konsep pekan dan bandar selamat. Konsep ini
dalam kalangan remaja, namun senario ini perlu dibanteras dengan segera merangkumi suatu skop yang sangat besar untuk dibincangkan. Pelbagai
agar tidak berleluasa, dikhuatiri kudis kecil akan merebak menjadi barah langkah telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam proses
yang sukar diubati. Justeru, tindakan proaktif perlu diambil oleh pihak mewujudkan konsep pekan dan bandar selamat. Antara langkah tersebut
berwajib dengan kerjasama masyarakat untuk mengekang gejala agar tidak adalah dengan mewujudkan pengawalan rapi oleh pihak-pihak tertentu
menjadi wabak kepada negara bangsa. seperti Rela, Rukun Tetangga, polis di zon-zon panas agar kawasan
tersebut dapat dihalang daripada kes-kes kecurian, rompakan, rogol, dan
ragut. Pengawalan yang rapi daripada pasukan-pasukan tersebut, dapat
Usaha yang paling efisien untuk mengatasi masalah jenayah dalam menakutkan remaja yang ingin melakukan jenayah. Pemasangan kamera-
kalangan remaja di negara ini, bermula daripada didikan awal ibu bapa. kamera litar tertutup di kawasan yang berpotensi adalah perlu sebagai
Iman Al-Ghazali pernah bersabda, mendidik anak-anak ibarat menanam langkah berjaga-jaga. Tambahan pula, medium ini dapat menjadi bahan
biji benih. Ia perlu di baja dan disiram setiap hari dengan pebuh kasih bukti apabila sesuatu kes jenayah berlaku di kawasan tersebut. Sekiranya
sayang agar biji benih tersebut akan membesar dan membuahkan hasil. konsep pekan dan bandar selamat diwujudkan, nescaya terdetik rasa was-
Hal ini membuktikan bahawa kebijaksanaan ibu mendidik anak-anak pada was kepada si penjenayah untuk a melakukan aktivitinya di kawasan
usia muda akan menghalang mereka dari terjerumus dalam kebejatan tersebut. Dengan cara ini, pekan dan bandar berada dalam keadaan selamat,
sosial. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, merupakan satu ungkapan sekali gus mampu mencegah kegiatan jenayah dalam kalangan remaja.
yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mendidik dan
mengatur kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi
penekanan kepada pendidikan agama sejak ubun-ubun mereka masih
lembut agar mereka faham setiap perkara yang dilakukan sama ada salah
Saya juga beranggapan bahawa pengenalan semula subjek ini dapat meningkatkan tahap kesedaran para remaja seterusnya
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) kepada pelajar sekolah rendah mengurangkan penglibatan mereka dalam jenayah.
dan menengah merupakan satu langkah bijak mendidik remaja agar
menjauhi jenayah. Seandainya, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK)
menjadi pelajaran teras sudah pasti masalah jenayah dalam kalangan Penubuhan kelab bersifat antijenayah sosial di sekolah merupakan
remaja dapat diatasi. Matapelajaran PSK ini merupakan satu langkah antara modus operandi untuk menangani masalah jenayah dalam kalangan
membentuk peri laku remaja yang mulia, bernilai murni dan bersahsiah. remaja yang semakin leluasa. Kelab Pencegah Jenayah (KPJ) dan Skim
Pengenalan semula subjek ini, dapat mendidik individu pelajar supaya lebih Lencana Antidadah (SLAD) merupakan antara kelab bersifat antijenayah
berjati diri, bersahsiah dan berupaya menyelesaikan masalah yang mereka yang ditubuhkan di sekolah. Kelab-kelab seperti ini bukan sahaja
hadapi secara bijak tanpa unsur-unsur keganasan. Pada masa yang sama, mendedahkan keburukan melakukan jenayah malahan menggalakkan
mereka akan lebih memahami kepelbagaian agama, budaya dan amalan remaja untuk mengambil bahagian dalam aktiviti bersifat mahmudah
hidup bermasyarakat. Tegasnya Pendidikan Sivik dan Kewarganegraan (PSK) seperti tolong-menolong dan ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
mampu mendidik pelajar menjadi insan yang berhemah dan sanggup Kelab bersifat antijenayah sosial boleh menjadi agen mencegah jenayah
menyumbang tenaga dan minda terhadap pembangunan negara. Sudah dalam kalangan remaja. Hal ini bersesuaian dengan pepatah, mencegah
terang lagi bersuluh, kes-kes jenayah boleh ditangani dengan pendidikan lebih baik daripada mengubat. Oleh itu, kelab-kelab bersifat antijenayah
iaitu melalui pengenalan semula subjek khas yang boleh dipelajari oleh para sosial haruslah lebih giat dilaksanakan bagi membanteras gejala jenayah di
remaja. negara ini. Tegasnya, penubuhan kelab bersifat antijenayah sosial di sekolah
merupakan langkah prakmatik dan dogmatik menangani masalah jenayah
dalam kalangan remaja.
Selain itu, kempen-kempen pencegahan jenayah dalam kalangan
remaja juga boleh diadakan pada peringkat sekolah. Pelbagai kempen
mencegah jenayah diadakan di sekolah, seperti cendawan tumbuh selepas Sebagai konklusinya, kegiatan jenayah dalam kalangan remaja
hujan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan remaja terutamanya mendatangkan impak negatif kepada diri, masyarakat dan negara, malah
peringkat sekolah rendah lagi. Hal ini demikian kerana para pelajar pada turut menjadi virus epidimik yang akan menjatuhkan imej negara di mata
tahap ini kurang terdedah kepada kegiatan-kegiatan jenayah. Seandainya dunia. Oleh itu, setiap orang harus menyedari peranan mereka dalam
para pelajar diberi pendedahan awal tentang kes-kes jenayah, sudah tentu membanteras jenayah kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian
masalah jenayah dalam kalangan remaja dapat diatasi. Dengan ini, mereka tiada gunanya. Oleh itu, masyarakat perlu menggembleng tenaga untuk
akan berasa takut untuk melakukan jenayah setelah terlibat dalam kempen- membanteras jenayah yang semakin membarah dalam kalangan remaja
kempen kesedaran yang diadakan di sekolah. Contoh kempen pencegahan sebaliknya dapat meminimumkan statistik jenayah sosial remaja. Semoga
jenayah yang sering diadakan di sekolah adalah seperti tayangan video, hasrat melahirkan lebih ramai remaja yang bersahsiah tinggi dan berbudi
pameran berunsurkan aktiviti jenayah, dan menjemput pegawai polis untuk pekerti akan menjadi satu realiti.
hadir memberi ucapan berhubung kegiatan jenayah, kesan, dan hukuman
terhadap penjenayah. Mudah-mudahan, kempen kesedaran yang diadakan
Sungai merupakan anugerah Tuhan yang amat sampah yang besar tanpa memikirkan implikasinya untuk jangka panjang.
Sikap mereka diibaratkan lempar batu sembunyi tangan ini telah
bernilai dan perlu dijaga dengan baik oleh menyebabkan sungai-sungai di seluruh negara tercemar dan berisiko tinggi
manusia.Jelaskan pendapat anda tentang sebab- untuk diminum. Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan
Sungai Malaysia pada tahun 2007, alasan yang diberikan oleh masyarakat
sebab sungai tercemar dan kepentingan sungai yang membuang sampah ke dalam sungai ialah tong sampah yang sedia ada
dalam kehidupan. berada jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, mereka mengambil
jalan mudah dengan membuangkan sampah sarap tersebut ke dalam sungai.
Impak daripada sikap yang tidak bertanggungjawab ini sungai-sungai
menjadi keruh, kotor dan bertambah cetek kerana perutnya terlalu sarat
Pencemaran sungai yang berlaku sepanjang dasawarsa ini sering
dengan sisa buangan.
meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat pelosok dunia. Isu
mengenai pancemaran sungai sudah menjadi berita basi yang semakin
tidak dipedulikan. Walaupun sebelum ini, kerajaan telah berusaha
meningkatkan tahap kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai Faktor penyumbang selanjutnya ialah pembuangan sisa toksik
melalui kempen-kempen seperti Cintailah Sungai Kita namun sambutan daripada kilang-kilang ke dalam sungai. Sisa toksik dari kilang kelapa sawit
daripada masyarakat terlalu hambar, umpama kopi tanpa gula. dan kilang tekstil telah mencemarkan sungai dan menurunkan pH air sungai
Persoalannya, pernahkah terlintas dalam benak anda apakah yang terjadi tersebut. pH air sungai yang rendah amat berbahaya kepada manusia dan
jika masyarakat semakin mengabaikan kebersihan sungai? Saya bimbang kehidupan akuatik. Hal ini demikian kerana jikalau manusia meminum air
kelak kita akan menjadi seperti ayam mati dikepuk, itik mati kehausan di air, sungai yang pH rendah, kesihatan mereka akan terjejas dan
ekoran ketandusan air bersih untuk diminum. Fenomena ini tidak wajar berkemungkinan membawa maut. Selain itu, kualiti kehidupan akuatik
dibiarkan, justeru faktor-faktor penyumbangnya perlu dikenal pasti kerana seperti ikan, udang dan kerang akan menurun sekali gus menjejaskan
kalau angin tidak bertiup, masakan pokok bergoyang. Dengan demikian, pendapatan penduduk setempat yang bergantung kepada penangkapan
lebih mudah bagi kita untuk menanganinya, kelak yang kusut akan terhurai. ikan dan udang. Ini diperkukuh dengan statistik penurunannya oleh Jabatan
Air Malaysia pada tahun 2008. Ketika ditanya sebab-sebab kilang-kilang
tersebut mengalirkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai, alasan yang
diberi ialah mereka tidak ada pilihan lain selain mengalirkan sisa toksik ke
Faktor perdana yang menyumbang kepada pencemaran sungai ialah
dalam sungai. Sikap mereka yang mementingkan diri sendiri, bagai enau di
pembuangan sisa domestik dan sampah sarap oleh penduduk yang tinggal
dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing telah merosakkan
berhampiran sungai. Hal ini ghalibnya dilakukan oleh penduduk yang tinggal
khazanah alam yang sepatutnya dipelihara demi kepentingan bersama.
berhampiran sungai kerana mereka tidak mempunyai sistem pembuangan
sisa buangan yang terancang. Oleh itu, mereka mengambil jalan mudah
dengan membuang sisa-sisa buangan, seperti sampah sarap dan sisa
kumbahan ke dalam sungai. Mereka menjadikan sungai seperti sebuah tong
Selain itu, faktor penyumbang pencemaran air negara disebabkan daripada Tuhan ini kerana sungai banyak manfaatnya kepada makhluk di
oleh tumpahan minyak di perairan negara. Fenomena ini acap kali terjadi di muka bumi ini.
perairan Selat Melaka dan Laut China Selatan. Hal ini demikian berpunca
daripada tong-tong yang mengisi minyak kapal tersebut telah bocor
ataupun pecah serta perlanggaran kapal keluar masuk. Akibatnya, minyak Selain itu, sungai juga penting sebagai medium pengangkutan dan
yang jisimnya kurang daripada air akan terapung di permukaan air dan penghubungan. Kita boleh kembali kepada fakta sejarah, pembukaan
menghalang sinaran matahari ke dasar sungai. Keadaan yang demikian akan Terusan Suez telah mendekatkan jarak perjalanan antara Timur dan Barat
menjejaskan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan seterusnya dan menyebabkan suatu ketika dahulu, Melaka menjadi persinggahan
merencatkan penghasilan makanan. Kerajaan sewajarnya mengambil utama di rantau Asia. Walaupun proses globalisasi telah membawa pelbagai
langkah berani dengan mengenakan denda yang tinggi terhadap kapal-kapal perubahan kepada pembangunan pengangkutan, namun perhubungan
yang melakukan pencemaran kerana kos membersih limpahan minyak di melalui jalan air tetap berfungsi terutamanya di kawasan yang tidak dapat
permukaan air sangat tinggi. Denda yang tinggi juga menjadi satu amaran dihubungkan melalui jalan raya, khasnya di pedalaman Sarawak. Sehingga
kepada kapal-kapal dagang tersebut supaya lebih peka dengan undang- hari ini, pengangkutan air masih digunakan untuk menghantar barangan
undang sesebuah negara. Negara Jerman dan Australia, masalah tumpahan berat kerana pengangkutan ini mampu menampung muatan yang besar.
minyak ini tidak pernah berlaku kerana negara tersebut mempunyai kapal Kepelbagaian pengangkutan sama ada pengangkutan air, darat, dan udara
yang serba canggih dan tong minyak yang baik sekali. Contoh ini wajar lebih mempercepat terlaksananya visi kudsi Wawasan 2020. Dengan
dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia jika kita mahu perairan negara demikian, misi Malaysia untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi
sentiasa bersih. dengan negara gergasi yang lain tidak sekadar impian semata-mata.

Dalam kehidupan ini, kepentingan sungai kepada manusia, haiwan, Sebagai kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu ibarat
dan tumbuhan sukar dinafikan. Ketiadaan sumber air boleh menyebabkan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk mengatasi kemelut
manusia dan hidupan air bagaikan cacing kepanasan. Hal ini demikian pencemaran air yang dapat diibaratkan seperti duri dalam daging kepada
kerana sungai membekalkan sumber air dan protein kepada manusia malah masyarakat dan negara. Sebagai khalifah Allah yang dikurniakan akal fikiran
air yang diminum oleh penduduk bumi kebanyakannya datang dari air dan bergelar insan kamil, kita bertanggungjawab untuk menjaga sungai yang
sungai. Oleh itu, kita terpaksa menanggung kos merawat air sungai telah merupakan anugerah Tuhan yang amat bernilai ini. Kita haruslah
tercemar sebelum boleh diminum dan untuk kegunaan harian. Menurut menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan sungai agar tidak terjadi
laporan dari Kementerian Kesihatan, sumber protein yang terbaik datang fenomena sudah terhantuk baru tengadah. Mudah-mudahan usaha ini
daripada ikan, ketam dan udang. Sebaliknya, jika sungai tercemar, sudah dapat merealisasikan hasrat dan visi kudsi wawasan 2020. Cintailah Sungai
pasti sumber ini akan terjejas. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, Kita.
marilah kita bersama-sama memelihara kebersihan sungai kerana sesal
dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Peribahasa ini
mengingatkan manusia supaya tidak mencemarkan anugerah istimewa
Langkah/cara/strategi/kaedah untuk menjayakan Gagasan 1 Malaysia. diri Bangsa Malaysia. Oleh itu, pemupukan nilai murni ini boleh
dilaksanakan di peringkat awal lagi khususnya dalam membina kehidupan
berjiran di kawasan perumahan agar gagasan 1 Malaysia dapat diterapkan
Konsep "1 Malaysia. Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan", telah dalam kalangan masyarakat.
diperkenalkan oleh Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak setelah beliau secara
sah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 pada 3 April 2009.
Pelbagai persepsi timbul daripada pengenalan konsep ini yang dikatakan
menyamai konsep "Malaysian Malaysia" yang diperkenalkan oleh parti
politik DAP pada tahun 1960-an. Namun hal ini hanya merujuk kepada Dalam aspek politik pula, gagasan ini perlu tulus dan mencakupi
ideologi politik yang diperjuangkan oleh individu yang bernaung di bawah pelbagai fahaman politik negara. Pihak pembangkang mahupun pihak
pengaruh parti politik tempatan. Sesuatu yang seharusnya menjadi debat kerajaan bukan sahaja perlu bersama dalam menjayakan gagasan ini
dan forum percambahan minda ialah kaedah dan pelaksanaan yang boleh malahan perlu mengetepikan ideologi dan kepentingan politik mereka. Hal
diguna pakai untuk menterjemahkan ideologi kepimpinan beliau dan sejauh ini demikian kerana keperluan dan kepentingan rakyat menjadi keutamaan
manakah pelaksanaannya mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap negara yang harus didahulukan sebelum kepentingan politik mengambil
konsep baharu ini. Oleh itu, definisi konsep yang seharusnya merangkumi tempat. Parti-parti politik yang berpengaruh perlu bersifat glokal bagi
pelbagai sudut pandangan perlu diperjelaskan untuk membolehkan mencari usaha ke arah pembangunan modal insan yang jitu dan mapan
penerimaan konsep ini dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat di serta mampu bersaing dengan arus permodenan dunia. Persaingan politik
Malaysia. perlu diketepikan dan pembentukan sahsiah yang baik merupakan contoh
yang berguna kepada masyarakat. Sikap suka menjatuhkan pula amat
bertentangan dengan gagasan 1 Malaysia yang lebih bersifat menggalakkan
dan mendukung usaha ke arah pembentukan Bangsa Malaysia. Peristiwa
Secara umumnya, Malaysia yang berlatarbelakangkan kepelbagaian hitam 13 Mei 1969 seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kamus
kaum dalam satu naungan kuasa raja berpelembagaan amat
kehidupan pemimpin mahupun rakyat di negara ini agar langkah menjaga
menitikberatkan semangat perpaduan dan patriotisme yang tinggi dalam
Bangsa Malaysia dapat diperkukuhkan.
setiap diri masyarakatnya. Hal ini perlu dijaga dan sering diberi perhatian
bagi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Oleh itu, konsep 1
Malaysia ini secara sosiologinya bermaksud kewujudan satu bangsa yang
besar yang digelar "Bangsa Malaysia" dan menggantikan dasar perkauman
yang hanya menjauhkan hubungan antara kaum di negara ini. Bangsa- Seterusnya, aspek ekonomi pula lebih memperlihatkan
bangsa di negara ini harus membentuk satu budaya penerimaan pelbagai penghapusan dasar "Pecah dan Perintah" yang diperkenalkan oleh penjajah
aplikasi adat, budaya, dan peraturan yang dipraktikkan sesebuah kaum bagi barat sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Meskipun sudah 52
meningkatkan kesefahaman dan menjayakan gagasan ini. Sikap hormat- tahun Malaysia mencapai kemerdekaan, namun kesan daripada dasar ini
menghormati dan mesra antara kaumamat penting bagi menzahirkan jati masih jelas kelihatan. Oleh itu, menerusi gagasan 1 Malaysia ini, sektor
ekonomi lebih tertumpu kepada kesamarataan penguasaan ekonomi segi perhubungan antara kaumnya. Oleh itu, tindakan-tindakan seperti ini
masyarakat. Jika dahulu kaum Melayu lebih tertumpu kepada bidang amat membantu dalam melahirkan golongan pemimpin yang berfikiran
pertanian dan perikanan, kaum Cina memonopoli bidang perniagaan dan kreatif dan berpandangan jauh untuk masa depan negara mereka yang
perlombongan serta kaum India hanya tertumpu kepada bidang tercinta.
perladangan dan estet, kini pelbagai kaum mampu menceburkan diri dalam
bidang yang mampu dibangunkan oleh mereka. Monopoli bangsa tertentu
ini mampu dipecahkan menerusi dasar-dasar yang dibentuk oleh ahli-ahli
Dewan Parlimen menerusi kaedah perlembagaan negara. Dalam hal ini,
bantuan dan sokongan daripada kerajaan mampu memberikan peluang dan Selain itu, aspek agama dan kepercayaan setiap bangsa di Malaysia turut
suntikan semangat kepada individu yang berusaha untuk menceburkan diri diambil kira dalam usaha menjayakan gagasan 1 Malaysia. Hal ini demikian
dalam bidang yang berpotensi untuk dimajukan. Kesannya, ekonomi negara kerana agama dan kepercayaan merupakan pengaruh terbesar dalam
mampu diperkasakan oleh rakyatnya sendiri yang membentuk gagasan 1 menghasilkan keputusan yang melibatkan pertimbangan yang dilakukan
Malaysia. oleh aspek lain. Oleh sebab itu, 1 Malaysia dalam soal agama dan
kepercayaan merujuk kepada sikap keterbukaan masyarakat dalam
menerima dan menghormati prinsip dan amalan agama sesebuah bangsa.
Agama Islam, Buddha, Hindu, dan Kristian merupakan agama yang menjadi
anutan sebahagian besar masyarakatnya. Oleh itu, sensitiviti agama dan
Dalam pada itu, aspek pendidikan turut menjadi fokus utama pengenalan perkauman perlu dijaga dan tidak boleh dipermainkan bagi menimbulkan
gagasan 1 Malaysia. Institusi-institusi pendidikan di negara ini kemarahan dan ketegangan yang seterusnya menidakkan kejayaan gagasan
sememangnya berlandaskan kurikulum yang telah ditetapkan. Dasar ini. Pengenalan konsep rumah terbuka dan kunjung-mengunjungi yang
Pendidikan Negara perlu memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai 1 semakin diguna pakai semasa musim perayaan oleh masyarakat tempatan
Malaysia dalam diri dan mentaliti pelajar agar memahami kepentingan dan merupakan salah satu kaedah bagi mempelajari sesuatu adat dan
kewajaran gagasan ini diperkenalkan. Secara definisinya, konsep 1 Malaysia memahami sensitiviti sesuatu kaum seterusnya memupuk sikap saling
dalam pendidikan merangkumi pembentukan sistem pendidikan yang ideal menghormati. Langkah muhibah ini mampu memperjelaskan konsep 1
dan sesuai untuk keseluruhan masyarakat amnya. Penghapusan dasar Malaysia secara rohaninya.
pendidikan yang hanya berkepentingankan sesebuah bangsa dan menafikan
hak golongan tertentu merupakan matlamat 1 Malaysia dalam pendidikan.
Persaingan yang sengit antara pelajar hari ini dalam memperoleh peluang Kesimpulannya, gagasan 1 Malaysia bukan sahaja satu harapan
pendidikan yang lebih tinggi menuntut kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan untuk generasi akan datang sebaliknya langkah ke arah pembentukannya
(NGO) bertindak bijak dan saksama agar peluang yang diwujudkan tidak perlulah bermula daripada sekarang. Seruan pemimpin negara perlu disahut
menindas mana-mana pihak atau bangsa tertentu. Selain itu, pembentukan semua pihak dalam usaha menjayakannya. Perkongsian ideologi dalam
satu jenis sekolah sahaja yang menggunakan satu bahasa penghantar rasmi, menjayakannya perlulah bersifat mantap dan pelaksanaannya perlulah
iaitu bahasa Melayu mampu melahirkan bangsa Malaysia yang mantap dari secara bersepadu bagi merealisasikan harapan Dato' Seri Najib Tun Abdul
Razak kepada negara. Kesannya bukan sahaja melibatkan negara secara
umumnya, malahan meliputi pelbagai lapisan masyarakat di negara ini. Oleh
itu, semangat 1 Malaysia perlu didukung semua pihak untuk memacu
negara ke peringkat yang lebih tinggi dan menyiapkan negara dalam
mengharungi arus permodenan, pembangunan, persaingan, dan globalisasi
dunia. Semoga gagasan ini akan mencapai matlamat dan hala tuju seperti
yang telah ditetapkan.
Sekolah anda akan menganjurkan kempen pascakemerdekaan ini. Janganlah kita menjadi seperti kacang lupakan kulit.
Oleh hal yang demikian, jasa dan pengorbanan mereka harus kita hargai.
masyarakat penyayang. Sempena kempen tersebut,
anda sebagai wakil pelajar diminta untuk
Pihak kerajaan haruslah mengiktiraf warga tua dalam usaha
menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara
menyemai nilai menghormati mereka. Hal ini demikian kerana warga emas
menghargai orang tua. ini lebih banyak makan garam daripada kita dan mempunyai lebih banyak
pengalaman hidup. Sebagai contoh, pihak kerajaan haruslah memberikan
subsidi bantuan penuh kepada warga tua yang menaiki pengangkutan awam
Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia saya ucapkan kepada Tuan dan menggunakan perkhidmatan awam seperti hospital kerajaan. Dengan
Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah cara ini, golongan yang sudah tidak bekerja lagi akan berasa dihargai dan
Kebangsaan Kota Alam Impian, yang dihormati guru-guru dan ibu bapa yang disanjung dalam masyarakat. Saya percaya bahawa mereka akan melalui
hadir, serta rakan seperjuangan yang saya kasihi. Kempen masyarakat sisa-sisa kehidupan dengan penuh bermakna.
penyayang merupakan inisiatif pihak sekolah sebagai menyahut seruan
kerajaan yang mengadakan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni di seluruh
negara setiap tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen ini bukan Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah memperuntukkan
sahaja dapat memberikan kesedaran kepada kita tentang budi bahasa belanjawan untuk membina rumah kebajikan untuk warga tua yang
budaya kita, tetapi juga menanamkan nilai-nilai murni dalam sanubari kita. teraniaya dan terabai oleh keluarga mereka. Hal ini dikatakan demikian
Oleh hal yang demikian, kita haruslah memiliki budi pekerti yang mulia dan kerana ada golongan muda yang bertopengkan muka manusia tetapi berhati
mengamalkan nilai murni sepanjang kehidupan kita. Tanpa membuang binatang ini mengabaikan kebajikan warga tua demi kepentingan diri. Oleh
masa, saya akan menyampaikan ceramah tentang cara-cara menghargai hal yang demikian, pihak kerajaan haruslah menyediakan tempat berlindung
warga tua. kepada golongan yang kurang mendapat perhatian daripada keluarga ini
supaya nyawa mereka tidak diancam bahaya. Dengan usaha ini, warga tua
Hadirin yang saya hormati,
yang pernah berjasa kepada bangsa dan negara ini akan berasa dihargai dan
Setiap manusia yang lahir di bumi ini akan melalui proses lahir, tua, diapresiasi. Usaha ini juga secara langsung dapat membuka minda dan
sakit dan mati mengikut peribahasa Cina yang popular. Hal ini membuktikan membeliakkan mata rakyat tentang keprihatinan kerajaan menjaga
bahawa jika nyawa kita dipanjangkan Tuhan, kita akan melalui kehidupan kebajikan warga tua di negara kita supaya dapat dijadikan suri teladan
sebagai warga tua selepas berusia lebih 55 tahun. Di Malaysia, golongan kepada negara maju yang lain.
warga tua ini mencatatkan 20 peratus daripada bancian penduduk kita.
Pada kebiasaannya, golongan ini tidak bekerja lagi dan tinggal di rumah
untuk menunggu ketibaan ajal. Walau bagaimanapun, tanpa mereka kita
tidak mungkin dapat menikmati kehidupan yang selesa pada zaman
Para hadirin yang budiman, merupakan golongan yang banyak membanting tulang empat kerat untuk
membina bangsa dan negara yang merdeka. Kejayaan golongan yang
Di samping itu, perlindungan yang sewajarnya harus diberikan terdahulu menjanjikan kehidupan yang lebih selesa kepada kita pada masa
kepada warga tua. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak laporan akhbar ini. Wahai orang muda, janganlah kita menjadi seperti ulat lupakan daun
yang melaporkan kejadian anak-anak muda yang melupakan ibu bapa
selepas menikmati keselesaan hidup. Warga tua sewajarnya mendapat
mereka yang sudah tua apabila mendapat wang Kumpulan Wang Simpanan pengiktirafan daripada semua pihak supaya mereka dapat melalui
Pekerja (KWSP) ibu bapa mereka. Golongan yang berperwatakan kehidupan dengan penuh ketenangan jiwa. Sebelum saya menyimpul bicara
ketidakberperikmanusiaan ini berpura-pura menjaga ibu bapa mereka
pada hari ini, dengarkanlah pantun berikut:
sehingga warga tua ini mencapai usia 55 tahun. Apabila berjaya
mengeluarkan wang KWSP, anak-anak muda ini akan melupakan ibu bapa Bulan purnama ke pekan Kuah,
dan hidup mewah dengan wang titik peluh ibu bapa mereka. Oleh sebab itu,
Tengah hari membeli ragi;
kerajaan haruslah memperketat peraturan pengeluaran wang KWSP agar
kebajikan dan masa depan warga tua dapat dilindungi. Dirimu umpama nyiur bertuah,

Padat sari harun mewangi.

Apabila Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni dijalankan di seluruh


pelosok negara, Kementerian Kebajikan Masyarakat turut menyahut seruan Curah serbat di atas lantai,
kerajaan dengan menampalkan poster hormati yang tua, utamakan yang
memerlukan di dalam pengangkutan awam. Hal ini dikatakan amat Basah tikar lupa disidai;
penting kerana kita haruslah memberikan tempat duduk kepada golongan Dikau ibarat karang di pantai,
tua. Golongan yang tua dan lemah ini tidak berdaya untuk berdiri dalam
keadaan bas atau tren yang sesak dengan penumpang bagai ikan dalam Tak pernah gentar dipukul badai.
belat. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang
negara haruslah memberikan tempat duduk kepada mereka demi menjaga
keselamatan mereka apabila menggunakan pengangkutan awam. Dengan Pohon sena tepi perigi,
usaha ini, kita dapat menunjukkan penghormatan dan keprihatinan kita
Tepi paya si pohon jambu;
kepada golongan yang tua.
Hadirmu laksana suria pagi,

Menyinar maya tidak pernah jemu.


Sebelum saya mengundurkan diri,

Saya berharap agar warga tua mendapat tempat yang sewajarnya


Anak dara ke Tanjung Batu,
dalam masyarakat kini. Hal ini dikatakan demikian kerana warga tua
Kamu rasa dari tenggara;

Tidak ternilai jasa baktimu,

Kepada bangsa juga negara.

Tidak goyah pancang seribu,

Tika masih badai menderu;

Engkau ayah, engkaulah ibu,

Menumpang kasih mengubat rindu.

Betik muda dibuat halwa,

Kelapa muda santan dirasa;

Biar muda di dalam jiwa,

Dari tua sebelum masa.

Sekian, terima kasih.


Tajuk 1: Kebaikan Amalan Bergotong-royong kegiatan bergotong-royong dan akan mewujudkan masyarakat yang
bekerjasama. Benarlah kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita
Dalam meniti kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik roboh. Kita harus mengapresiasi amalan ini sebelum kewujudannya tidak
dan individualistik marcapada ini, kita seyogianya memahami maksud diketahui lagi. Janganlah kita lupa bahawa di mana ada kemahuan, di situ
amalan bergotong-royong. Amalan ini merupakan budaya yang dipraktikkan
ada jalannya.
sejak generasi dulu dan amalan ini dianggap tak basah dek hujan, tak lekang
dek panas. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya atau amalan bangsa Selain itu, amalan bergotong-royong seyogianya menjadi satu
agar sentiasa relevan dan diingati oleh masyarakat Malaysia, terutamanya daripada aktiviti kehidupan yang penting sebagai langkah membersihkan
generasi alaf baharu ini. Yang berlaku sekarang, budaya yang diingini tempat tinggal daripada menjadi vektor penyakit. Dengan berbuat begitu,
hanyalah keseronokan dan keselesaan yang tidak mahu kita dapat mencegah dan menjauhi penyakit. Kata Tun Dr. Mahatir,
dipertanggungjawabkan. Fenomena ini melunturkan semangat memupuk "mencegah lebih baik daripada mengubati". Secara peribadinya, saya
amalan bergotong-royong. Tepuk dada, tanya selera. Berapa ramaikah berpendapat bahawa kegiatan ini amat berfaedah dan mesti diamalkan
anggota masyarakat yang tidak mengenali maksud gotong-royong dan cara sejak kecil kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan
untuk melaksanakannya? Berapakah peratus daripada golongan muda menjadikan amalan ini sebagai aktiviti penting dalam kehidupan, kita dapat
generasi kini yang telah bergotong-royong untuk membersihkan sesuatu banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan daripada amalan
tempat? Oleh hal yang demikian, kita mestilah mengenali faedah tersebut. Kita juga dapat mengetahui betapa senangnya untuk
bergotong-royong dan menjalankan kegiatan bergotong-royong ini. menyelesaikan sesuatu kerja dengan tenaga kerja yang ramai jikalau kita
mengaktifkan diri dalam kegiatan bergotong-royong. Oleh hal yang
demikian, amalan ini harus diingati dari satu generasi kepada satu generasi
Amalan bergotong-royong dapat memperindah tempat tinggal. yang lain. Amalan ini juga boleh dipraktikkan untuk mengekalkan kesihatan
Kebersihan tempat tinggal merupakan keperluan asas untuk hidup dengan dan keadaan yang selesa di kawasan tempat tinggal.
selesa. Dengan amalan kemasyarakatan ini, tempat tinggal kita tidak akan Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata! Kegiatan
menjadi sekadar indah khabar daripada rupa. Sebagai insan biasa, kita tentu bergotong-royong memainkan peranan yang amat penting sebagai agen
mahu akan kecantikan tempat tinggal kita dipuji oleh orang lain. Dengan
perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian yang dijalankan oleh
menjalankan amalan bergotong-royong kita dapat memperindah kawasan Jabatan Perpaduan Negara yang mendapati jurang pemisah antara kaum
tempat tinggal dan memahami jiran dengan lebih mendalam. Fenomena ini semakin lebar dari setahun ke setahun kerana rambut sama hitam, hati lain-
persis peribahasa tak kenal maka tak cinta. Apabila kawasan tempat tinggal lain. Dengan menjalankan kegiatan bergotong-royong kita dapat
kita sentiasa bersih dan indah, rakan-rakan sendiri akan menyukai kawasan menghapuskan sikap masyarakat yang seperti enau di dalam belukar,
tempat tinggal kita secara langsung dan akan sentiasa menziarahi kita. melepaskan pucuk masing-masing. Apabila seseorang yang berlainan kaum
Sebagai seorang penghumi bumi, kita boleh mengaktifkan diri dalam amalan berinteraksi dengan seseorang yang berlainan kaum, kita dapat mengenali
bergotong-royong yang dapat menghijaukan bumi. Bak kata kebudayaan kaum masing-masing kerana masuk ke kandang kambing
peribahasa, sambil menyelam minum air.Dengan mengaktifkan diri dalam mengembek, masuk ke kandang kerbau menguak. Melalui kegiatan
amalan bergotong-royong, kita dapat lebih memahami kepentingan bergotong-royong, kita akan lebih dapat mempercayai masyarakat sekeliling
dan menghormati sesama sendiri. Dengan ini, kita akan hidup saling
membantu bagai aur dengan tebing.
Intihanya, amalan bergotong-royong membawa faedah yang banyak.
Melalui kegiatan yang afdal ini, kita dapat memupuk nilai murni Dengan mengamalkan semangat ini, bumi akan menjadi sebuah tempat
dalam sanubari kita. Hal ini dikatakan demikian kerana Tun Dr. Mahatir, yang lebih indah. Bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama
mantan Perdana Menteri yang ke-4 pernah menegaskan bahawa dengan dituruni. Amalan ini tidak akan dilupai. Sebagai penutup wacana, amalan
melibatkan diri dalam kegiatan bergotong-royong, kita berupaya menerap gotong-royong merupakan tanggungjawab yang penting bagi setiap orang
pelbagai nilai murni dalam diri. Fenomena ini sama seperti sambil untuk mewujudkan kualiti kehidupan yang optimum. Marilah kita belajar
menyelam minum air. Jelas beliau semasa merasmikan kempen bergotong- amalan yang baik dan amalkannya dalam kehidupan harian. Bak kata
royong pada peringkat nasional, awal tahun 2003. Nilai murni yang pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.
diterapkan akan mentransformasikan kita sebagai orang lebih disukai dan
diterima oleh masyarakat. Amalan ini juga mampu memasyarakatkan rakyat
Malaysia oleh sebab bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana
muafakat.

Aktiviti bergotong-royong sememangnya dapat menghidupkan


semangat kejiranan. Dengan berbuat demikian, kita dapat mengenali jiran
secara mendalam. Selepas terlaksananya aktiviti ini, kita akan terpanggil
untuk membuka hati kita lalu menegur jiran kita. Pembahagian tugas akan
dapat dijalankan semasa aktiviti bergotong-royong dijalankan dan semua
orang akan merasai semangat bersatu-padu. Sebagai tamsilnya, aktiviti yang
boleh diadakan secara bergotong-royong adalah membersihkan kawasan
taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara, dan sebagainya.
Melalui cara ini, kita dapat menjalin dan meningkatkan hubungan sesama
jiran. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jiran ialah
orang yang tinggal di sekitar rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan, dan
juga di belakang rumah kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang
akan menjadi sahabat kita dan orang yang pertama yang akan membantu
apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Tak percaya? Janganlah lupa
bahawa pepatah Melayu ada mengatakan bahawa"jiran sepakat membawa
berkat".
Amalan berjimat-cermat mendatangkan pelbagai manfaat. Huraikan masyarakat sewajarnya diseru supaya berbelanja mengikut kemampuan
langkah-langkah untuk memupuk amalan berjimat cermat dalam kalangan sendiri ibarat mengukur baju di badan sendiri dan usahlah
masyarakat. bersikap membesarkan kerak nasi. Cara berbelanja dengan mengikut hawa
nafsu akan membawa padah yang buruk kerana peribahasa Melayu ada
menyatakan, ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tambahan pula,
Setelah menghela nafas kemerdekaan selama 55 tahun, ibu pertiwi pihak kerajaan juga harus mengadakan pertandingan yang dapat menarik
kita yang telah bebas daripada cengkaman penjajah begitu pesat penyertaan khalayak seperti sayembara puisi, menulis esei, persembahan
membangun bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Sehubungan artis dan sebagainya dalam usaha menyebarluaskan kempen tersebut.
dengan hal itu, peribahasa ada menyebut bahawa, ada bukit, ada Jelaslah bahawa penganjuran kempen berhemat secara berterusan dan
paya, namun kita tidak boleh mendabik dada kerana di sebalik kemajuan holistik merupakan perisai yang ampuh untuk merungkaikan masalah
yang sedang dikecap, negara kita masih lagi terkongkong dalam gelombang kenaikan harga barangan.
inflasi yang semakin rumit. Walaupun isu ini hangat diperkatakan dan sering
meniti di bibir masyarakat, tetapi pernahkah terlintas dalam benak fikiran
kita, apakah yang dimaksudkan dengan inflasi? Mengikut penjelasan yang
terdapat dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, inflasi didefinisikan sebagai
keadaan kenaikan harga barangan yang disebabkan oleh bertambahnya Jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka untuk
kuasa membeli. Oleh itu, masalah ini tidak boleh dipandang remeh dan menyelesaikan sebarang kesulitan yang berlaku di negara kita termasuk isu
formula penyelesaian harus diimplementasikan untuk merungkaikan kenaikan harga barang. Namun begitu, kita tetap melihat dan kemudiannya
masalah ini bak kata peribahasa, tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak menyesal kerana pintu penyelesaian itu tertutup terlalu lama sehingga kita
tidak dapat melihat pintu lain yang telah terbuka. Begitulah gambaran
ada lurah yang tak dapat dituruni.
implikasi daripada kata-kata mutiara Alexander Graham Bell, seorang ahli
sains dan matematik Barat yang menunjukkan bahawa setiap masalah pasti
ada cara yang berkesan untuk mengatasinya. Sebagai kesinambungan
idea, tindakan badan bukan kerajaan atau NGO melindungi hak-hak
Setiap penyakit ada penawarnya yang mustajab, setiap masalah ada pengguna daripada kenaikan harga barangan tanpa kawalan di
jalan penyelesaian yang berkesan, oleh itu, pihak kerajaan sewajarnya pasaran merupakan langkah konkrit yang patut dilaksanakan sepanjang
mengambil inisiatif dengan menganjurkan kempen berhemat secara masa. Organisasi atau agensi yang menyokong peranan kerajaan ini seperti
istiqamah dan konsisten ke seluruh pelosok negara dan bukannya Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia atau FOMCA dan Persatuan
sekadar melepaskan batuk di tangga. Memetik kata-kata azimat Lao tze, Pengguna Pulau Pinang atau CAP, telah mendukung obligasi untuk
kehidupan membazir dan tamak haloba mendorong manusia ke arah melindungi hak para pengguna. Pihak-pihak ini berperanan untuk menerima
kebinasaan. Lantaran itu, kempen tersebut haruslah menekankan sebarang aduan dan menyiasat segala permasalahan yang dihadapi
kepentingan amalan berjimat cermat supaya nilai murni ini dapat dijadikan termasuklah masalah kenaikan harga barangan keperluan, penjualan
amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Tindakan yang lebih afdal, barangan yang telah luput tarikh, caj perkhidmatan yang melampau dan
sebagainya. Seterusnya FOMCA dan CAP haruslah mengambil tindakan yang tidak berulang ibarat pisang berbuah dua kali. Oleh itu, usaha pihak
sewajarnya untuk memastikan hak golongan pengguna akan terpelihara dan berkuasa yang sentiasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan
tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga-peniaga yang licik dan tidak tegas terhadap peniaga yang tidak bertanggungjawab dapat mengekang
bertanggungjawab. Organisasi-organisasi ini haruslah menjalinkan masalah kenaikan harga barangan di pasaran.
hubungan ukhuwah ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai dan kita juga
berpegang pada falsafah Confusius, apalah gunanya sekiranya kita tidur
sebantal tetapi mimpi kita lain-lain, lebih baik kita tidur bantal yang
berlainan, tetapi mimpi kita tetap sama. Deduksinya, melindungi hak-hak
pengguna daripada kenaikan harga barangan tanpa kawalan di pasaran Lampu Aladdin tidak akan bersinar sendiri, tetapi Aladdin akan
merupakan tindakan efektif oleh agensi bukan kerajaan atau NGO. menggosoknya terlebih dahulu, persis ungkapan kata Alex Osborn telah
membuktikan bahawa kejayaan semanis madu tidak akan terjana tanpa
curahan usaha yang bersungguh-sungguh kerana peribahasa Melayu ada
menyebut, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
Hakikatnya, media massa juga menggalas kewajipan untuk
Tokoh psikologi Barat pernah mengungkapkan bahawa tiada menyebarluaskan informasi berkaitan ilmu kepenggunaan merupakan
masalah yang tidak boleh diselesaikan, sebaliknya hidup tanpa dibebani prakarsa bagi menangkis masalah kenaikan harga barang. Sebagaimana
masalah adalah kosong. Kata-kata ini memang ada kebenarannya dan yang kita sedia maklum bahawa ilmu kepenggunaan dalam kalangan
semua rakyat di negara ini perlu berpijak di bumi nyata kerana setiap masyarakat Malaysia masih kurang meluas dan berada di takuk yang lama.
kemelut yang kita hadapi mesti ada uslub dan minhaj yang komprehensif. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya segelintir golongan peniaga yang
Bertitik tolak daripada manifestasi ini, pihak berkuasa seharusnya sentiasa mengutamakan keuntungan akan bersikap ibarat menangguk di air keruh,
membuat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana- menindas golongan pengguna yang tidak berdosa. Oleh hal yang sedemikian,
mana pihak yang menaikkan harga barangan sesuka hati tanpa memperoleh media massa haruslah menyumbang tenaga secara optimum dengan
kelulusan daripada pihak berwajib. Pegawai kerajaan berkaitan juga menerapkan pengetahuan berkaitan hak-hak pengguna kepada seluruh
haruslah memainkan peranan yang penting untuk mengadakan strata masyarakat. Dengan komitmen pihak media massa, pengguna akan
pemeriksaan secara mengejut ke premis-premis perniagaan dari semasa ke mengetahui kaedah yang efisien untuk menuntut hak mereka daripada
semasa untuk memastikan para peniaga mematuhi peraturan yang telah dimanipulasikan oleh para peniaga yang durjana. Misalnya, apabila berlaku
ditetapkan dan tidak bersikap seperti lintah darat. Sementelahan itu, pihak kenaikan harga barangan, pengguna akan dapat membuat aduan kepada
kerajaan juga haruslah melunaskan tanggungjawab yang terletak di atas pihak berwajib dan agensi bukan kerajaan supaya hak-hak mereka dapat
pundak mereka untuk menggubal, mengkodifikasikan seterusnya dipertahankan. Melalui penyebaran maklumat oleh media cetak dan media
menguatkuasakan undang-undang secara serius dan telus supaya dapat elektronik, para pengguna termasuk suri rumah tangga akan memperoleh
memberi peringatan kepada golongan peniaga. Mana-mana peniaga yang ilmu kepenggunaan secara total dan bertindak berani kerana benar dalam
cuba menaikkan harga barangan atau memasang lukah di memperjuangkan hak mereka seterusnya mengatasi kemelut kenaikan
pergentingan hendaklah didakwa di mahkamah agar kesalahan sebegini harga barangan di negara ini.
Setelah meniti perbincangan secara panjang lebar, sudah terang THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO
lagi bersuluh, segenap lapisan masyarakat mesti bersama-sama
menggembleng tenaga untuk mengekang kenaikan harga barangan dari SPECIFICIALLY IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST
peringkat akar umbinya. Sebagai manusia yang kamil dan soleh, kita tidak THE CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF SFI TO
wajar menadah tangan ke langit menunggu kejatuhan lampu ajaib Aladdin
kerana peribahasa Melayu ada menyatakan, yang bulat tak datang bergolek, FACE SPM.
yang pipih tak datang melayang.Oleh itu,semua anggota komuniti haruslah
mendukung semangat habis kapak berganti beliung untuk membendung THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY
masalah tersebut. Oleh itu, Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh mantan HOLDING THIS POSSESSION ON THE PERSON WHO
Perdana Menteri kita yang keempat, Tun Mahathir bin Mohamad bukan lagi
menjadi angan-angan Mat Jenin. CREATED IT.

YES, I CHONG JAMES AM THE CREATOR OF THIS


COMPILATION.
REMINDER
FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW
I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF
HOW.
THESE ESSAYS.
LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.
IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE
DURING MY SPM. AND I DO HOPE THIS DOES NOT FALL INTO THE
HANDS OF ANY TUITION CENTRES WHICH WOULD
DO NOT FILE ANY LAWYER LETTERS.
THEN PHOTOCOPY IT AND PUT THEIR NAMES ON IT.
DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. HOWEVER,I AM PREPARED FOR SUCH A
LIVE A HAPPY LIFE. DEPLORABLE ACT BECAUSE SCREW IT, I AM DONE
WITH SPM ^^.
ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.
Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mencorakkan masa depan membesar dalam suasana yang harmoni dan ceria sepanjang masa bagi
seseorang. Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa untuk membantu mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.
anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.

Selain itu, ibu bapa juga mestilah bertanggungjawab mengawasi


perkembangan dan pergaulan anak-anak mereka dengan rakan sebaya.
Dalam meniti kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik dan
Pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberikan pengaruh yang
individualistik marcapada ini, kita seyogianya meneliti peranan ibu bapa besar dalam kehidupan harian dan masa depan anak-anak. Hal ini demikian
kembali kerana ibu bapalah merupakan insan yang paling dekat dengan kerana anak-anak lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam segala
anak-anak mereka, justeru mereka merupakan jurutera dan pembentuk jiwa tindakan atau kelakuan seperti kata pujangga "terkena percikan api apabila
dan raga anak-anak mereka yang afdal. Pernahkah terlintas dalam benak bergaul dengan penebuk besi, tercium bau wangi apabila bergaul dengan
anda, apakah peranan ibu bapa untuk membantu anak-anak mencapai penjual minyak wangi". Dalam kebanyakan keadaan, anak-anak lebih
kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran? Apakah yang akan terjadi mempercayai dan meyakini kawan daripada ibu bapa sehingga mereka
sekiranya ibu bapa tidak menunaikan tanggungjawab mereka terhadap sukar untuk mengenal pasti perbezaan antara intan dengan kaca, halal
anak-anak mereka? Oleh hal yang demikian, marilah kita sama-sama dengan haram dan juga antara syurga dengan neraka. Apabila anak-anak
membincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk
bergaul dengan rakan bermasalah, seperti ponteng sekolah, menghisap
memastikan anak-anak cemerlang dalam pelajaran. Tepuk dada tanya selera. rokok, dan sebagainya, mereka akan mengikut jejak rakan sebaya mereka
itu dan lama-kelamaan mereka tidak berminat untuk belajar. Untuk
Anak-anak ibarat kapal yang terumbang-ambing di tengah-tengah menangani hal ini, ibu bapa mestilah mengenali latar belakang setiap rakan
samudera dan ibu bapalah yang merupakan nakhodanya. Salah satu sebaya anak mereka dan mengenal pasti perubahan yang berlaku kepada
peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak anak-anak mereka pada setiap masa. Melalui cara ini, ibu bapa akan dapat
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran adalah untuk menangani sesuatu perkara yang melanda anak mereka lebih awal, bak kata
membesarkan anak-anak dalam suasana yang harmoni dan ceria. pepatah beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis.
Keharmonian dan keceriaan menjamin anak-anak membesar dengan
selamat dan sihat. Hal ini demikian kerana kehidupan yang bahagia akan Seterusnya, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak mereka
membebaskan anak-anak daripada masalah keluarga seperti pertelingkahan mendapat pendidikan agama dan moral yang cukup. Rasulullah S.A.W
antara ibu bapa dan apa-apa jua masalah yang dapat mengganggu pernah bersabda: "setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua-dua
keharmonian dan kesejahteraan keluarga. Melalui cara ini, anak-anak dapat orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi."
menumpukan perhatian yang sepenuhnya dalam pelajaran mereka kerana Pendidikan agama dan moral ini perlu diberikan kepada anak-anak sejak
tidak dibebani tekanan yang berat. Dalam hal ini, anak-anak akan dapat kecil lagi. Hal ini bertepatan dengan tuntutan pepatah yang menyatakan
berusaha dengan bersungguh-sungguh tanpa gangguan dalam pelajaran melentur buluh biarlah daripada rebungya. Seruan ini memang betul
mereka kerana mereka hidup dalam keadaan gembira dan seronok pada kerana lazimnya anak-anak sukar dibentuk dan diperbetul setelah mereka
setiap hari. Tegasnya, ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak melewati usia kanak-kanak. Apatah lagi, seperti kata bijak pandai, anak-anak
itu diibaratkan kain putih yang merupakan amanah Allah kepada ibu bapa. terjerumus ke dalam kancah masalah sosial, keadaan akan menjadi
Jadi, ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya. Jika anak- semakin serius dan sukar untuk diselamatkan. Jika ibu bapa kurang
anak tidak dibentengi dengan pendidikan agama dan moral sejak kecil, memberikan perhatian terhadap masa depan anak-anak, mereka
mereka dengan mudah akan dibanjiri pelbagai bentuk kejahatan yang akan sangat sukar untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, ibu bapa perlu
merosakkan diri mereka. Pendidikan agama dan moral yang baik
berhati-hati untuk mencorakkan masa depan anak-anak
membolehkan anak-anak menapis dan menepis segala bentuk kemungkaran
seperti aforisme "menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus,
dan hal ini membantu mereka memperoleh kejayaan dalam pelajaran
tepung tidak berselerak", khususnya untuk mencapai kejayaan yang
dengan cemerlang.
cemerlang, gemilang, dan terbilang dalam pelajaran.

Di samping itu, ibu bapa juga hendaklah berbincang dan bertukar-


tukar pendapat dengan anak-anak tentang sesuatu perkara atau masalah
yang timbul. Anak-anak adalah umpama aforisme "air yang tenang jangan
disangka tiada buaya". Ibu bapa seyogia sentiasa mengambil berat terhadap
masalah yang dihadapi anak-anak dan tidak menjadikan kesibukan bekerja
sebagai alasan untuk menjauhi anak-anak. Janganlah sampai "yang dikejar
tidak dapat, yang dikendong berciciran". Yang lebih penting, ibu bapa
mestilah bersedia untuk menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak.
Kesedihan anak-anak mestilah dikongsi bersama supaya segala masalah
yang ditanggung mereka tidak terperap dan membengkak dalam hati
mereka. Biasanya, anak-anak yang memendam perasaan tidak dapat
menumpukan perhatian mereka dalam pelajaran, dan dengan demikian
menjadi salah seorang yang tercicir dalam pelajaran. Natijahnya, komunikasi
dua hala dan perbincangan antara ibu bapa dengan anak-anak dapat
melorongkan mereka ke gerbang kejayaan.

Generalisasinya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam


membantu kejayaan anak-anak. Ibu bapa hendaklah bertanggungjawab
terhadap masa depan anak-anak "sebelum nasi menjadi bubur". Ibu
bapa turut perlu menganggap masalah yang dihadapi oleh anak-anak
mereka sebagai masalah sendiri. Bukankah sebaik-baik kehidupan,
"cubit paha kiri, paha kanan turut terasa sakit"? Sekiranya anak-anak
KEPENTINGAN MEMUPUK PERPADUAN KAUM bukannya bersifat berat tulang dalam membajai semangat perpaduan
dalam kalangan masyarakat terutamanya anak-anak yang masih berada di
Malaysia sebelum berdiri teguh sebagai negara membangun telah
bangku sekolah.
melalui pengalaman pahit. Bermula penjajahan Portugis, kemudian Inggeris,
Belanda, Jepun, kemudian Inggeris lagi, pengalaman tersebut tidak mahu
diulangi lagi. Teriakan keramat Merdeka pada 31 Ogos 1957, tidak
Selain itu, semangat perpaduan juga telah dapat menarik
semudah dilalui dan memaknakan kemerdekaan tersebut. Perpaduan
kaum amat penting untuk memastikan negara tidak diganggu gugat oleh pelancong asing untuk melawat negara kita. Dengan keunikan masyarakat
negara asing. Kita tiada Dol Said untuk menentang kemaraan penjajah pada majmuk yang hidup dalam keadaan harmoni, para pelancong akan tertarik
tahun 1826 di Naning, atau Rentap menentang kubu Raja Brooke di Nanga untuk mempelajari budaya rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana,
Skrang pada tahun 1983, Dato Maharajalela membunuh J.W.W Birch 1875 mereka akan lebih selamat dan selesa apabila berada di negara ini
di Pasir Salak, atau Mat Salleh yang gagah mengetuai gerakan menentang walaupun Malaysia turut tergugat dengan kemunculan wabak influenza
Inggeris pada tahun 1884 hingga 1900 di Sabah. Yang kita ada ialah barisan H1N1 yang menjadi perbualan hangat negara-negara di dunia ini, namun
pemimpin negara yang diketuai oleh Perdana Menteri, Dato Seri Najib Tun industri pelancongan tetap maju dan berkembang dari tahun ke tahun
Abdul Razak. Tanpa kegagahan seperti tokoh silam, yang perlu hanyalah kita kerana adanya perpaduan kaum. Timbalan Menteri Pelancongan ada
menyatakan bahawa dengan adanya layanan mesra yang diberikan oleh
bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama berlandaskan semangat
Malaysia, bak kata peribahasa bersatu teguh, bercerai roboh. rakyat Malaysia kepada pelancong asing, industri pelancongan akan terus
mendapat tempat yang tertinggi walaupun agak berkurangan dengan
masalah penularan wabak H1N1. Tidak dapat dinafikan bahawa, rakyat
Malaysia dapat berinteraksi dengan baik antara satu sama lain walaupun
Semangat nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara dan berbeza agama dan bangsa. Sebagai contoh, di sekolah menengah, para
perasaan ingin membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Oleh pelajar yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat belajar dalam satu sekolah
itu, perpaduan kaum telah dapat memupuk semangat nasionalisme yang yang sama. Seperti peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa muafakat
mendalam kepada semua kaum di negeri ini tanpa mengira bangsa, agama membawa berkat. Oleh itu, jelaslah perpaduan kaum bukan sahaja dapat
dan warna kulit. Berdasarkan senario hari ini, rakyat Malaysia haruslah
memupuk semangat patriotik malah dapat menarik lebih ramai pelancong
bertanggungjawab menerima segala adat resam dan budaya yang
asing ke negara kita.
berlainan agama dengan fikiran yang terbuka agar dapat membendung
penindasan seperti di negara-negara Thailand, Afrika dan Indonesia. Kata
peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya perlulah dipraktikkan
dalam membentuk dan menanam semangat ini kepada anak-anak sejak Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia yang juga merupakan golongan
kecil lagi. Sebagai contoh, nyanyian lagu kebangsaan dan menghayati majoriti di negara ini tidak terlepas daripada masalah pergaduhan dan
Rukun Negara di sekolah sebagai ikrar untuk mendisiplinkan diri. Maka penindasan yang pernah berlaku di negara kita. Pastinya sudah ada
dengan itu, mereka akan sedar tentang kepentingan bersatu padu dan tertanam dalam pemikiran kita tentang rusuhan kaum yang berlaku pada
hormat-menghormati. Oleh itu, kita perlulah berganding bahu dan 13 Mei 1969 yang berlaku di negara kita. Pada masa itu, semua pemimpin
dan rakyat telah berusaha untuk menamatkan masalah tersebut. Lantaran Malaysia gah di seantero dunia? Sudah pastinya terdapat jawapan bagi
itu, semua penduduk di negara ini harus mengamalkan konsep perpaduan kesemua persoalan tersebut walaupun jawapannya berbeza-beza.
kaum dan bukan bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk Konklusinya, imej negara dapat ditingkatkan jika seluruh rakyat bekerjasama
masing-masing untuk mengelakkan perpecahan kaum. Bahkan dengan bagai aur dengan tebing dalam melaksanakan dan menjayakan rancangan
perpaduan kaum juga dapat menjamin keamanan negara. Hal ini demikian kerajaan yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan perancangan
kerana, masyarakat yang bersatu padu dapat hidup berbaik-baik dan kerajaan yang efektif seterusnya membawa imej negara terkenal di seluruh
menghormati kaum lain sejajar dengan dasar luar Malaysia yang digubal dunia.
selepas Perang Dunia Kedua, hal ini sekali gus dapat menjamin keamaan
setempat. Peribahasa ada menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita
roboh. Perealiasasian pepatah ini dapat dibuktikan melalui kerjasama yang Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke
erat antara kaum. Sebagai contoh, kaum Cina menghormati adat dan lurah sama dituruni insya-Allah perkara ini akan dapat direalisasikan lebih
budaya kaum Melayu dan India. Memang tidak dapat dinafikan, walaupun awal daripada jangkaan kita. Usaha Perdana Menteri kita dengan
negara sudah mengamalkan konsep perpaduan, masih ada lagi rusuhan- memperkenalkan konsep 1Malaysia sememangnya berbaloi dalam
rusuhan kecil yangberlaku di negara ini seperti demontrasi jalanan yang mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Sudah
berkaitan dengan Akta ISA. Maka jelaslah bukan sahaja perpaduan kaum terang lagikan bersuluh, terdapat banyak kepentingan dalam memupuk
menjadi kunci kepada keharmonian dan keamanan yang dinikmati oleh perpaduan kaum sama ada kepada masyarakat ataupun negara. Kita
rakyat bahkan minda dan pemikiran juga haruslah diisi dengan nilai-nilai sememangnya tidak dapat menjangka apa-apa yang bakal berlaku pada
yang positif agar tidak berlaku permusuhan. masa hadapan kerana semua itu terletak pada kekuasaan Allah s.w.t. Oleh
itu, kita perlulah sediakan payung sebelum hujan dalam mendepani masa
depan yang menjanjikan cabaran di luar jangkaan agar kita tidak ditimpa
Sehubungan dengan itu, perpaduan juga dapat meningkatkan imej malang seperti peribahasa Melayu, sudah terhantuk baru nak tengadah.
negara, hasil daripada kerjasama antara semua kaum tanpa timbul Masyarakat sepatutnya mempraktikkan elemen bertolak ansur dan
sebarang permasalahan. Sebagai contoh, pada musim perayaan memperteguh kefahaman antara satu sama lain supaya dapat membina
terutamanya, semua rakyat negara ini sudah pasti akan mengamalkan impian negara pada masa depan yang lebih gemilang. Intihanya, semua
kunjung-mengunjungi, bermaaf-maafan dan berbual mesra antara satu rakyat perlulah mempertahankan semangat perpaduan di negara kita demi
sama lain. Bertitik tolak daripada ini, semangat perpaduan sedikit banyak negara yang tercinta dan dapat menyambut gamitan negara impian.
dapat diwujudkan. Marilah kita bersama-sama menjadikan negara Malaysia
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju
seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Hong Kong, di samping ekonomi
negara yang semakin meningkat dengan drastiknya. Tidak mahukah kita
mengecapi kejayan tersebut? Mengapa semua rakyat Malaysia masa kini
bersikap membutakan mata dan memekakkan telinga masing-masing dalam
menyahut seruan kerajaan untuk membangunkan negara agar nama
KARANGAN 2 : PERANAN MASYARAKAT UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT bangunan. Sekiranya dalam pembinaan bangunan, asasnya disiapkan
PENYAYANG terlebih dahulu, maka begitu jugalah dengan pembentukan masyarakat
yang mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya iaitu didikan agama. Hal
Cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020 ialah mewujudkan ini dikatakan demikian kerana setiap agama mengajar umatnya supaya
masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Masyarakat penyayang
berkasih sayang sama ada kasih sayang kepada Pencipta, kasih sayang
boleh diertikan sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam suasana sesama manusia dan kasih sayang kepada makhluk yang lain di muka bumi
saling menghormati, berbakti, memberi khidmat, menolong, berbuat jasa, ini. Tanpa didikan agama, sudah pasti kehidupan manusia akan
menabur budi, melakukan kebajikan, menunjukkan rasa kasih dan belas keberantakan lantaran nipisnya keimanan yang dimiliki senipis kulit bawang.
kasihan, bertimbang rasa dan pemurah terhadap mereka yang memerlukan (B) Sekiranya kita mempunyai keimanan yang tebal sudah pasti kita tidak
pertolongan dan bantuan. Cara hidup ini juga dikenali sebagai budaya akan melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada insan lain seperti kes
ikram. Tun Dr Mahathir mentafsirkan masyarakat penyayang dan budaya penganiayaan bayi, kes pembunuhan, perogolan, penindasan dan
penyayang sebagai sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih sebagainya. Bukan sahaja itu, kemusnahan alam sekitar juga dapat
daripada diri sendiri. (I) Sayangnya, kehidupan dalam suasana dielakkan. (K) Sejajar dengan itu, masyarakat yang penyayang dapat
pemuafakatan antara ahli-ahli keluarga yang terjalin mesra, bertimbang rasa,
mengurangkan kadar jenayah dan setiap anggota masyarakat dapat hidup
faham-memahami, hormat-menghormati sudah semakin terhakis dan telah dalam keadaan yang harmoni. Lebih-lebih lagi pembangunan yang lestari
diganti dengan sikap individualistik bagai enau dalam belukar melepaskan dan mapan dapat dipraktikkan disebabkan sifat penyayang telah mulai
pucuk masing-masing dan tidak peduli yang menebal. Sama ada kita mahu membenih dalam jiwa masyarakat kita. (P) Maka jelaslah di sini bahawa
menerima hakikat ini ataupun tidak, fenomena inilah merupakan salah satu didikan agama yang mantap mampu melahirkan masyarakat yang
daripada punca berlakunya gejala sosial dalam masyarakat seperti yang penyayang demi kebaikan bersama.
dihidangkan oleh media massa setiap hari. Malah boleh dikatakan, hampir
setiap hari akhbar-akhbar melaporkan berita kejadian penyalahgunaan
dadah, pembuangan bayi, pergaduhan yang berakhir dengan kematian,
penculikan kanak-kanak, remaja lari dari rumah, murid ponteng sekolah, Jika kita kaji dari dimensi yang lain, peranan masyarakat yang lain
sumbang mahram dan bermacam-macam lagi masalah yang melibatkan adalah dengan menjadi suri teladan kepada golongan yang masih hijau
setiap lapisan individu dalam masyarakat. (A) Sebelum bisul menjadi nanah, atau separa matang. Dalam hal ini, ibu bapalah yang memainkan peranan
utama. (M) Hal ini disebabkan setiap individu yang dilahirkan dalam negara
setiap anggota masyarakat tanpa mengira usia, bangsa, agama dan status
harus memainkan peranan masing-masing untuk menangani masalah ini kita dilahirkan oleh kesemua ibu bapa dan ibu bapa sepatutnya berusaha
membentuk seorang anak yang memiliki sifat-sifat penyayang. Jika setiap
supaya masyarakat yang penyayang dapat dilahirkan.
ibu bapa terlibat dalam usaha ini dan penggabungan kesemua anak di
Malaysia sudah mampu melahirkan sebuah masyarakat yang penyayang. (B)
Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak bak
Peranan masyarakat yang signifikan ialah setiap individu kata pepatah, bapa borek, anak rintik. Pepatah ini membuktikan bahawa
masyarakat haruslah mempunyai didikan agama yang mantap dan utuh. ibu bapa sendiri perlu bersifat penyayang supaya jejak langkah meraka akan
(M) Membentuk sebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah diikuti oleh anak mereka. Dalam pada itu, ibu bapa sendiri perlu
mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka supaya anak-anak yang
membesar tidak akan rasa kekurangan kasih sayang. (K) Keadaan ini secara
tidak langsung akan menjadikan seseorang anak yang membesar itu untuk Peranan masyarakat yang seterusnya ialah aktiviti-aktiviti
mempunyai sifat kasih sayang kerana mereka mengetahui perasaan kemasyarakatan diperbanyakkan. (M) Melalui aktiviti kemasyarakatan yang
diadakan, setiap anggota masyarakat akan bersatu kudrat dan sebulat suara
kebahagiaan kasih sayang. Akhirnya, masyarakat yang penyayang yang lahir
daripada insititusi keluarga yang penyayang dapat dilahirkan. (P) Tegasnya, untuk menjayakan aktiviti yang dijalankan persis kata orang tua-tua, bulat
sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat ibu bapa perlu air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Bukan itu sahaja,
sifat penyayang akan terserlah melalui amalan tolong-menolong dan
memainkan peranan mereka untuk melahirkan masyarakat yang penyayang.
bertoleransi dalam aktivti-aktiviti tersebut. (B) Sebagai tamsilannya, amalan
rumah terbuka akan menggalakkan aktiviti ziarah-menziarahi jiran tetangga,
saudara-mara dan rumah-rumah kebajikan pada hari-hari perayaan.
Selain itu, sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab Manakala penyertaan masyarakat setempat dalam aktiviti gotong-royong
pihak sekolah juga haruslah memikul obligasi untuk melahirkan masyarakt dan kerja sukarela juga perlulah diperbanyakkan. (K) Aktiviti-aktiviti sosial ini
yang penyayang. (M) Hal ini dikatakan demikian kerana pihak sekolah juga sudah pasti dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain
merupakan salah satu ejen yang penting dalam membentuk masyarakat di samping memupuk sikap pemurah, ikhlas, sentiasa sanggup membantu
yang penyayang. Lagipun, golongan kanak-kanak dan remaja banyak
dan menghulurkan tenaga untuk golongan yang tidak berkemampuan ibarat
menghabiskan masa mereka di sekolah selain rumah dan sekolah dianggap yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Akhirnya, masyarakat
sebagai rumah kedua mereka. (B) Pendedahan nilai-nilai murni harus yang berjiwa penyayang dapat dilahirkan untuk membentuk sebuah negara
didedahkan dan seterusnya disemai ke dalam jiwa setiap pelajar. Oleh itu, yang harmoni dan bertaraf kelas pertama. (P) Deduksinya, penganjuran
pihak sekolah tidak seharusnya hanya mendedahkan nilai-nilai murni
aktiviti-aktiviti masyarakat setempat yang banyak merupakan antara
kepada para pelajar dalam subjek Pendidikan Moral dan Agama Islam sahaja elemen yang penting bagi melahirkan masyarakat penyayang.
tetapi nilai-nilai ini perlu diterapkan pada setiap masa walaupun di luar
waktu dua subjek tersebut. Guru-guru pula mesti menyemai sifat
penyayang kepada para pelajar sejak mereka kecil lagi seperti kata
Meninjau dari skop yang berbeza, masyarakat yang penyayang juga
peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya
pendekatan-pendekatan yang bersifat penyayang semasa proses dapat dilahirkan melalui kempen kesedaran yang efektif. Usaha ini dapat
pembelajaran dan pengajaran seharusnya dikreatifkan. (K) Dengan ini, para dilaksanakan oleh golongan masyarakat media sama ada media elektronik
pelajar dapat membesar dengan persekitaran yang penyayang dan harmoni atau media cetak. (M) Seperti yang diketahui umum bahawa media
sekali gus impian untuk melahirkan masyarakat penyayang dapat merupakan wahana yang berkesan untuk menyedarkan masyarakat umum
direalisasikan. Bukan itu sahaja, impian negara untuk melahirkan modal tentang kepentingan amalan penyayang dalam menjalani kehidupan harian
insan bermentaliti kelas pertama dapat dilahirkan. (P) Jadi, peranan kita. Pihak media lebih menitikberatkan aspek sosial iaitu hubungan sesama
masyarakat pendidik untuk melahirkan masyarakat penyayang tidak dapat manusia untuk didedahkan tatapan umum. (B) Oleh itu, pihak media yang
dipertikaikan lagi. merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat yang prihatin haruslah
menggiatkan pelaksanaan kempen Keluarga Bahagia, Penerapan Nilai-
nilai Murni dan Cintai Sungai Kita untuk menerapkan budaya penyayang bangsa akan kekal utuh selagi akhlaknya masih utuh. Jika akhlaknya sudah
dalam kalangan masyarakat kita. Kempen-kempen ini haruslah diadakan lumpuh, mereka pun akan lenyap. Diharapkan pembentukan masyarakat
secara berterusan dan bukannya bermusim atau hangat-hangat tahi ayam. penyayang dapat merealisasikan visi kudsi negara iaitu Wawasan 2020
(K) Sehubungan dengan itu, masyarakat sedar akan kepentingan amalan dengan mudahnya.
penyayang dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sikap menganiayai,
menindas dan memusnahkan kepentingan orang lain dapat dihindarkan
sekali gus dapat menyemai sikap prihatin dalam kalbu masyarakat kita hari
ini. (P) Izharlah bahawa peranan masyarakat media melalui kempen-
kempen yang diadakan dapat membentuk masyarakat yang penyayang.

Bulan semakin terang bahawa peranan setiap anggota masyarakat


amat penting untuk melahirkan masyarakat yang penyayang. Kasih sayang
merupakan suatu fitrah yang amat bernilai dalam diri manusia. Kasih sayang
sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini
disokong oleh sabda Rasulullah S.A.W dalam memupuk amalan kasih sayang
yang bermaksud, Tidak beriman seseorang itu selagi dia tidak kasihkan
saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri. (C) Oleh itu, setiap
individu dalam kalangan masyarakat harusnya mengambil inisiatif untuk
melakukan anjakan paradigma bagi merealisasikan pembentukan
masyarakat penyayang dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita tidak
seharusnya mengharapkan pihak berkuasa sahaja untuk menjayakan
matlamat ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Ibu bapa
seyogianya memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi muda
yang bermoral, berakhlak baik dan bersifat suka menbantu orang lain.
Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama dan saling membantu serta
saling menyayangi ibarat yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita juga
harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh
kerajaan. (H) Dengan cara ini, masyarakat kita akan dipandang tinggi sebagai
sebuah bangsa yang bukan sahaja maju dari aspek kebendaannya justeru
kaya dengan budaya penyayang. Secara tidak langsung juga imej negara
akan harum di persada dunia dan masyarakat Malaysia akan dianggap
sebagai masyarakat kelas pertama kerana ketinggian akhlaknya. Tokoh
pujangga yang bernama Ahmad Shauqi Bey berkata, Sesungguhnya
Malaysia yang keenam merupakan langkah yang bertepatan dengan suasana
dan cita rasa rakyat yang semakin goyah akibat fahaman politik yang berbeza.
KARANGAN 1: KEPENTINGAN DAN LANGKAH PEMUPUKAN AMALAN BUDI Konsep ini membawa aspirasi untuk membaiki hubungan kaum bagi
BAHASA memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Perkara
asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan
(T) Budi bahasa merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap
hormat-menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum.
orang agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari
(K) Apabila wujud sikap saling menghormati, masyarakat akan dapat hidup
norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Budi bahasa ini
dalam suasana yang harmoni dan gembira walaupun hidup dengan masyarakat
penting untuk melahirkan insan yang mulia, unggul dan utopia demi
yang berbeza budaya, adat dan kepercayaan. Dalam pada itu, perselisihan
merealisikan misi nasional negara ke arah Wawasan 2020. Iman al-Ghazali
faham antara kaum atau rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969 dapat
mengatakan, Apabila kamu hendak mengenali wajah lihatlah pada cermin,
dielakkan. Ulang tahun kemerdekaan yang ke-51 iaitu pada tahun 2008 yang
tetapi apabila kamu hendak mengenali diri lihatlah pada wajah. Kata-kata
bertemakan Perpaduan Teras Kejayaan jelas menunjukkan pentingnya
tersebut mengambarkan betapa keperibadian dan akhlak mulia menjadi tali
perpaduan kaum dalam negara kita yang terdiri daripada rencaman bangsa.
pengukur kepada setiap individu. Sesungguhnya berakhlak mulia amat dituntut
Pepatah ada menyatakan bahawa bersatu teguh bercerai roboh justeru apabila
dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. (I) Namun begitu, dalam
masyarakat bersatu, negara dapat berkembang dengan maju dan anasir-anasir
mengharungi era ledakan sains dan teknologi, budaya berbudi bahasa dalam
luar tidak dapat menggugat kestabilan negara dengan mudah. (P) Tegasnya,
kalangan masyarakat semakin lenyap dalam sanubari golongan dewasa dan
konsep perpaduan dapat dicapai dengan mudah sekiranya amalan budi bahasa
remaja. Berita tentang remaja bertindak liar di luar batas-batas kehidupan
dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita.
dengan terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah seperti gengsterisme, vandalisme
dan pornografi sering terpampang di dada akhbar dan kaca televisyen. Hal ini (K2): Meninjau dari skop yang lebih luas, amalan berbudi bahasa dapat
jelas menunjukkan betapa kroniknya masalah kelunturan amalan berbudi melahirkan masyarakat yang lebih bertamadun. (M) Menurut konteks sejarah,
bahasa dalam kalangan masyarakat. (A) Sebelum keadaan menjadi lebih parah, masyarakat yang bertamadun merupakan masyarakat yang memiliki tahap
budaya berbudi bahasa perlulah dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur selain pencapaian lahiriah.
seharian kita kerana seribu satu kemaslahatan boleh diperoleh. Oleh itu, masyarakat pada masa tersebut dapat membina tamadun dan
empayar yang kuat dan hebat seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir,
tamadun Hwang Ho dan tamadun Indus walaupun pada masa itu teknologi
(K1): Salah satu kepentingan amalan ini ialah amalan ini dapat masih belum berkembang dengan sepenuhnya. (B) Untuk membina tamadun
mewujudkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. (M) yang unggul, kita tidak seharusnya bersikap biadap dan kasar seperti
Masyarakat yang berbudi bahasa akan saling menghormati tidak kira apa-apa mengeluarkan kata-kata yang kesat sehingga memilukan hati pihak lain bagai
jua warna kulit ataupun status individu tersebut. Bukan itu sahaja, amalan ditusuk sembilu. Perlakuan seumpama ini menggambarkan masyarakat tersebut
murni ini akan mendidik masyarakat yang berlainan bangsa dan agama supaya masih berada dalam Zaman Jahiliah di mana akhlak dan nilai hidup masyarakat
sentiasa menjaga perasaan antara satu sama lain sama ada melalui tutur bicara pada masa tersebut adalah sangat rendah. (K) Sekiranya masyarakat kita lebih
atau perlakuan. Kata orang, terlajak perahu boleh diundur, terlajak laku atau bertamadun, sudah pasti kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Dalam
kata buruk padahnya. (B) Cetusan gagasan Konsep 1 Malaysia yang konteks ini, negara amat memerlukan masyarakat yang berfikiran matang dan
diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri bijak untuk mengelakkan penjajahan semula oleh kuasa-kuasa asing seperti
kuasa Barat. Secara tidak langsung, industri pelancongan juga turut meningkat. perasaan pelbagai pihak ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak
(P) Secara ringkasnya, masyarakat yang bertamadun dapat dilahirkan melalui putus tepung tidak berselerak. (B) Sehubungan dengan itu, golongan remaja
amalan budi bahasa. merupakan aset yang sangat bernilai kepada negara kerana mereka adalah
generasi pelapis yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negara. Oleh itu,
budi bahasa seperti menghormati orang tua, bertutur dengan sopan, bertolak
(K3): Selain itu, masyarakat yang berbudi bahasa akan mempamerkan ansur dan amalan tolong-menolong perlulah dijadikan panduan dalam
kehidupan mereka supaya mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang
nilai-nilai yang positif seperti memberikan layanan yang sopan dan bersikap
berdedikasi dan berkarisma dapat dilahirkan. (K) Pemimpin yang berbudi
lemah lembut terhadap pelancong asing. (M) Hal ini penting agar dapat
meninggalkan imej yang positif tentang negara kita dalam diri pelancong. bahasa dapat meningkatkan imej negara kerana pemimpin pemimpin dari
negara lain akan kagum dan menghormati negara kita. Ironinya, hubungan
Pelancong juga akan mempunyai percutian yang menyeronokkan kerana
diplomatik bagi menjamin kemajuan dan keselamatan negara dapat dijalinkan
beranggapan bahawa kedatangan mereka ke sini dialu-alukan dan dihargai oleh
dengan mudah. Dengan itu, negara kita akan dapat duduk sama rendah, berdiri
masyarakat tempatan. (B) Dalam pada itu, pekerja-pekerja dalam Jabatan
Kastam dan Imigresen, pemandu pelancong serta pemandu pengangkutan sama tinggi dengan negara lain. (P) Pendek kata, negara kita akan terkenal di
awam perlulah memainkan peranan yang lebih penting dengan senantiasa persada dunia kerana memiliki seorang pemimpin yang berwibawa melalui
melemparkan senyuman dan bertutur dengan nada yang lembut ketika amalan budi bahasa yang dipamerkan.
berurusan dengan pelancong asing. Negara Jepun sayugia dijadikan teladan (L1): Menyedari akan pelbagai kemaslahatan di atas, kita haruslah
kerana masyarakatnya sememang kaya dengan budi bahasa. Contohnya, mengambil langkah-langkah yang pragmatik dan efektif untuk memastikan
ucapan irasshaimase yang bermaksud selamat datang dalam bahasa Jepun amalan ini dapat dipupuk dalam setiap sanubari rakyat kita. Oleh itu,kita perlu
pasti akan menusuk ke gegendang telinga tidak kira apa-apa kedai yang bertindak mulai dari sekarang kerana perjalanan yang beribu-ribu batu mestilah
dikunjungi. Amalan berterima kasih juga merupakan sesuatu yang biasa dalam bermula dengan langkah yang pertama. Salah satu langkah yang dominan
masyarakat Jepun. (K) Sekiranya amalan ini diikuti, sudah pasti keramahan dan adalah melalui rombakan sistem pendidikan. Dalam hal ini, kita terpaksa
kesantunan rakyat Malaysia akan sentiasa meniti dari bibir ke bibir para meletakkan tanggungjawab penting ini kepada pihak pendidikan. (M)
pelancong dan sentiasa memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama Pendidikan merupakan wahana yang berkesan untuk mentarbiah masyarakat.
mereka. Senario ini secara tidak langsung akan menjana ekonomi negara Melalui pendidikan, kita diajar, dibimbing dan diasuh untuk menjadi insan yang
melalui industri pelancongan negara yang kian mendapat sambutan hangat. (P) kamil dan holistik sama ada dari aspek jasmani, rohani dan intelek. Bukan itu
Jadi, budaya yang murni ini amat penting ketika berurusan dengan pelancong sahaja, pendidikan juga mampu melahirkan insan yang berhemah tinggi dan
asing agar mereka dapat menikmati percutian di negara kita. berbudi bahasa. (B) Hal ini juga turut disedari oleh Menteri Pelajaran kita. Oleh
sebab itu, beliau telah mengarahkan agar kurikulum semua mata pelajaran yang
sedia ada dirombak semula. Rombakan ini dapat dilihat melalui penerapan nilai-
(K4): Di samping itu, pemimpin yang berdedikasi juga dapat nilai murni yang berkaitan dengan amalan budi bahasa dalam mata pelajaran
dizahirkan. (M) Pemimpin yang baik akan dapat mentadbir negara dengan Bahasa Melayu iaitu melalui cerpen, novel, drama dan puisi yang diajarkan
lancar kerana mendapat sokongan yang padu daripada rakyat. Pemimpin yang dari peringkat Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Bekas Perdana Menteri,
berbudi bahasa sentiasa menitikberatkan kepentingan orang lain daripada Tun Dr. Mahathir Mohamed pernah menyatakan bahawa kita perlu mencontohi
kepentingan peribadi. Mereka akan bertindak dengan bijaksana untuk menjaga sikap masyarakat Jepun. Walaupun negara mereka semakin maju, namun,
masyarakatnya masih mengekalkan nilai-nilai murni di samping mengamalkan memandang. Sebaliknya, kita akan dapat menyaksikan masyarakat yang lebih
budaya dan adat resam bangsa mereka. (K) Mereka percaya bahawa dengan bertolak-ansur, umpamanya, mereka tidak berebut-rebut lagi ketika menaiki
mengenali asal usul bangsa serta keindahan bahasa dan budaya mereka, bas awam atau komuter. Anak-anak muda kita juga akan lebih menghormati
mereka dapat melahirkan rakyat yang tinggi semangat cinta akan negaranya. golongan yang tua kerana tahap budi bahasa dalam kalangan masyarakat telah
Semangat inilah yang membawa negara mereka pada kemajuan kerana meningkat. (P) Pendek kata, amalan budi bahasa sememangnya dapat dipupuk
rakyatnya sanggup berkorban jiwa dan raga demi negara yang tercinta. (P) melalui aktiviti kokurikulum yang dijalankan oleh pihak sekolah.
Jelaslah bahawa dalam usaha untuk memupuk amalan budi bahasa, maka tidak
boleh tidak, perubahan dalam sistem pendidikan perlu dilaksanakan. (L3): Seperkara lagi, peranan ibu bapa juga amat penting dalam
melahirkan insan kerdil yang berbudi bahasa tinggi. (M) Bagaimana acuan,
begitulah kuihnya, begitulah peribahasa yang membawa maksud bahawa
peribadi serta perlakuan ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak
(L2): Jika kita lihat dari sudut yang lain, pihak sekolah perlu juga mereka. Memang tidak dapat kita nafikan ibu bapa merupakan guru pertama
melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan lebih giat dan berkesan. (M) Kita dalam kehidupan anak-anak sejak dalam rahim ibu lagi. Hal ini membuktikan
perlu sedar bahawa aktiviti kokurikulum merupakan wadah yang paling bahawa ibu bapa merupakan ejen pembentukan karakter anak-anak yang
berkesan dalam membentuk amalan budi bahasa seperti bertanggungjawab, paling ampuh untuk melahirkan insan yang kaya budi bahasa. (B) Oleh itu,
bekerjasama dan hormat-menghormati dalam diri para pelajar. Para guru pula sesuatu perkara itu perlu dipupuk dari kecil oleh ibu bapa kerana melentur
dianggap sebagai arkitek pembangunan manusia diarahkan untuk mengadakan buluh biarlah dari rebungnya agar apabila anak-anak memasuki alam
pelbagai program bagi memupuk amalan budi bahasa ini kerana pelajar ibarat persekolahan, nilai-nilai asas yang positif seperti hormat-menghormati, beradab
pohon yang baru ditanam. Lantaran itu, mereka perlu dibajai, diairi dan diberi sopan dan bertolak-ansur telah sedia wujud dalam diri anak-anak mereka.
cahaya matahari yang secukupnya. (B) Sebagai contoh, aktiviti perkhemahan Sebagai contoh, anak-anak yang lebih muda perlu menghormati kakak atau
yang dianjurkan oleh badan-badan beruniform seperti Pengakap dan Kadet abang mereka yang lebih tua. Anak-anak juga diajar agar menghormati harta
Remaja Sekolah akan membentuk semangat berpasukan yang tinggi dalam benda milik adik-beradik mereka serta harta benda bersama. Dalam hal ini, ibu
kalangan ahlinya. Mereka akan bersama-sama mendirikan khemah, mematuhi bapa tidak boleh bersikap seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan betul.
giliran memasak dan sebagainya, sepanjang perkhemahan diadakan. Selain itu, Oleh itu, ibu dan bapa perlu sentiasa menunjukkan bahawa mereka juga saling
aktiviti bergotong-royong oleh persatuan-persatuan dan kelab-kelab sama ada menghormati sesama mereka agar nilai positif ini diikuti oleh anak-anak. (K)
di sekolah, mahupun di kawasan sekitar sekolah pula akan menanamkan Dengan ini, hubungan kemesraan keluarga akan dapat ditingkatkan di samping
perasaan bertanggungjawab para pelajar terhadap alam sekitar serta sekolah dapat mewujudkan baiti jannati. Malah yang lebih penting, anak-anak akan
mereka bak kata pepatah, tak kenal , maka tak cinta. (K) Justeru melalui lebih beradab dan berbudi bahasa yang akan mencerminkan maruah keluarga
program-program yang dijalankan, para pelajar akan membentuk jati diri dan tersebut. Anak-anak seumpama ini tidak akan bersikap biadab yang mampu
sikap positif dalam diri mereka. Mereka akan lebih bersikap membina menconteng arang ke muka keluarga sendiri. (P) Sesungguhnya, peranan ibu
daripada meruntuhkan atau membinasakan sesuatu. Mereka juga akan lebih bapa yang mempamerkan contoh terbaik kepada anak-anak dapat memupuk
bertanggungjawab terhadap segala kemudahan yang disediakan untuk amalan budi bahasa dalam diri anak-anak.
kegunaan ramai. Oleh itu, melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum yang lebih
berkesan, kita berharap agar tidak ada lagi telefon awam yang dirosakkan, atau (L4) Pilihan kita yang terakhir untuk membentuk masyarakat yang
tandas awam yang diconteng dengan kata-kata yang tidak menyenangkan mata berbudi bahasa adalah melalui kempen yang berkesan. (M) Hal ini dikatakan
demikian kerana kempen-kempen yang diadakan mampu menyedarkan semula. Lantaran itu, semua pihak wajarlah bersinergi bagai aur dengan tebing
masyarakat tentang kepentingan amalan ini dipraktikkan dalam kehidupan dan mengelakkan sikap masing-masing perahu, masing-masing kayuh dalam
seharian kita. Masyarakat pada hari hari lebih mudah dipengaruhi dan dikuasai menanam amalan berbudi bahasa dalam diri setiap individu. Kita tidak
dengan kempen-kempen yang diadakan. (B) Sembilan tahun lalu iaitu pada 11 seharusnya mengharapkan sebelah pihak sahaja untuk memupuk amalan
Februari 2005 Kementerian Kebudayaan dan Warisan (KEKWA) melancarkan murni ini dalam setiap jiwa rakyat Malaysia kerana bertepuk sebelah tangan
kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni. Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni takkan berbunyi. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni perlulah
sama sekali tidak diwujudkan kalau masyarakat kita berbudi bahasa selayaknya. diimplementasikan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan kesedaran
Kempen yang dicetuskan oleh Dr. Rais Yatim semasa memimpin KEKWA ini rakyat. (H) Profesor DiRaja, Ungku Aziz pernah berkata, Malaysia yang aman
mengejutkan kita yang terlena dalam mengejar fatamorgana hidup sehingga dan damai akan lenyap dalam sedikit masa jika rakyatnya tidak bermoral dan
sanggup merendahkan tahap budi bahasa kita. Suatu ketika dahulu , majalah nilai budi bahasa yang kian terhakis dari jiwa mereka. Jadi, kita
Readers Digest telah menyiarkan hasil kajian kesantunan di 36 bandar raya di mengharapkan agar menjelang tahun 2020, tabiat buruk seperti kegiatan
dunia. Hasilnya, Kuala Lumpur menjadi bandar raya kedua paling biadab. Kajian gengsterisme dan bercakap kasar sudah lupus dari memori setiap rakyat
ini amat membimbangkan dan memalukan kita. Oleh itu, kempen seumpama ini Malaysia supaya negara akan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Biarlah
haruslah diadakan secara berterusan serta giat dan bukannya sekadar pepohon terus bergoyang, biarlah matahari terus bersinar dan biarlah negara
melepaskan batuk di tangga. (K) Dengan ini, diharapkan kempen yang Malaysia terus disegani kerana ketinggian budi bahasa rakyatnya.
bersungguh-sungguh ini dapat menyemarakkan dan menyemai semula budi
bahasa dan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia serta
meletakkan budi pekerti sebagai satu asas dan tunjang dalam kehidupan kita.
Secara implisitnya, negara akan menjadi agung jika warganya terdiri dari insan-
insan yang mengamalkan budaya murni. Tidak ada gunanya jika masyarakat
Malaysia kaya dari segi kebendaan tapi muflis dari segi keperibadian. (P)
Izharlah bahawa peranan kempen juga penting untuk membudayakan amalan
murni ini dalam kehidupan seharian kita.

(K) Sudah terang lagi bersuluh bahawa dapat disimpulkan bahawa


amalan budi bahasa amat mustahak untuk negara mencapai taraf negara maju
yang disegani oleh negara-negara gergasi yang lain di dunia. Yang merah itu
saga, yang kurik itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu budi,
demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi bahasa
dalam kehidupan masyarakat kita. Ungkapan ini disusuli pula dengan bidalan
yang mengatakan bahawa budi bahasa tidak boleh dijual beli. (C) Oleh itu, sifat
sifat luhur dan amalan berbudi bahasa yang dahulunya menjadi kebanggan
masyarakat timur tetapi kian terhakis ini wajarlah dipulihkan dan dihidupkan
menarik kunjungan pelancong. Hal ini demikian juga mampu menjadi daya
tarikan pelancong untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi
USAHA-USAHA MENGGALAKKAN SEKTOR PELANCONGAN pelancongan yang diminati. Natijahnya, industri pelancongan negara kita dapat
DI MALAYSIA bersinar dan terserlah ke seluruh dunia dan dapat berdiri sama tinggi, duduk
sama rendah dengan negara-negara lain.
Industri pelancongan memang merupakan suatu sektor yang penting
bagi sesebuah negara.Hal ini demikian kerana industri ini menyumbangkan hasil
dan pulangan yang lumayan kepada sesebuah negara dalam aspek pendapatan Selain itu, pihak swasta haruslah berganding bahu dengan pihak kerajaan
negara. Daripada perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, membuka pusat-pusat percutian yang bertaraf dunia agar industri
jumlah pelancong ke Malaysia dari Januari hingga Disenber 2010 ialah 24.6 juta pelancongan negara kita dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.
orang. Pelancong Asia Barat menunjukkan peningkatan pada tahun 2006 Hal ini serupa dengan bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana
berbanding tahun 2005. Jumlah pelancong yang melawat ke Malaysia bagi muafakat. Inisiatif ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyak pembinaan
tempoh enam bulan pertama tahun tersebut meningkat 44 peratus kepada 7.23 hotel lima bintang yang mengenakan kadar bayaran berpatutan diiringi dengan
juta berbanding 5.02 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya bilik yang selesa untuk menarik minat pelancong . Sebagai analoginya, tindakan
meskipun keadaan ekonomi serantau yang kurang memuaskan kini. Pada yang dijalankan oleh Hotel Seri Malaysia memperkenalkan pakej penginapan
pendapat saya, pelbagai usaha dan aktiviti perlu dijalankan untuk murah berserta makanan tradisional tempatan telah berjaya meningkatkan
menggalakkan pelancongan di Malaysia. jumlah pelancong menginap di hotel tersebut. Bagi membuktikan perkara ini,
perangkaan yang boleh diketengahkan ialah pertambahan ketibaan pelancong
antarabangsa dan pertumbuhan pelancongan domestik yang kukuh telah
Sebagai kesinambungan idea saya, pihak kerajaan dan pihak swasta perlu menyumbang kepada peningkatan kadar penginapan hotel purata daripada
melakukan pelbagai usaha untuk memperkenalkan Malaysia ke mata dunia. 59.2 peratus pada tahun 2000 kepada 63.5 peratus pada tahun 2005. Pendek
Kerajaan hendaklah menggiatkan promosi untuk merancakkan aktiviti kata, sekiranya langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik dijalankan
pelancongan yang diadakan di negara kita. Promosi tentang destinasi secara berterusan sudah tentu kedatangan pelancong ke Malaysia bagaikan di
pelancongan yang menarik, kebudayaan dan karnival jualan boleh dilaksanakan mana ada gula di situ ada semut.
dengan komitmen yang padu bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga
ataupun hangat-hangat tahi ayam. Sebagai contohnya, kementerian
Pelancongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi menarik pelancong Selain itu, seharusnya kita tidak mengetepikan peranan sekolah dan
dari Asia Barat seperti di Dubai dan di Arab Saudi. Usaha memperkenalkan peranan ibu bapa dalam menggalakkan sektor pelancongan di Malaysia.
negara ini juga boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat Memang diakui bahawa peranan sekolah dan ibu bapa amat penting dalam
seperti internet bagi menyebarluaskan maklumat tentang pelancongan di pendidikan anak. Ibu bapa yang menjadi guru di rumah haruslah mengasuh
negara ini. Penggunaan internet dapat memastikan semua pelancong anak dengan sikap melentur buluh biarlah dari rebungnya tidak harus kita
memperoleh maklumat yang tepat mengenai destinasi pelancongan menarik ketepikan kerana api tatkala kecil menjadi kawan apabila besar menjadi lawan.
dan aktiviti pelancongan di Malaysia. Jelasnya, promosi yang giat dapat Hal ini supaya anak mereka tidak terlibat dalam gejala sosial seperti vandalisme
memastikan semua maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan bagi yang menjatuhkan imej negara kita semasa pelancong dari luar negara datang
ke negara kita. Bertitik tolak daripada itu, pihak sekolah berperanan dalam
menggalakkan sektor pelancongan di Malaysia. Oleh itu, subjek yang
memperkenalkan Malaysia seperti Geografi dan Sejarah harus banyak Deduksinya, pelbagai usaha dan kempen perlu diteruskan dan dipergiat untuk
diperkenalkan oleh guru Sejarah. Kelab Pelancongan boleh ditubuhkan bagi menarik lebih banyak pelancong agar melancong ke negara kita. Rentetan itu,
memupuk minat pelajar untuk melancong. Seterusnya, pihak sekolah juga bolah sinergi daripada semua pihak sangat penting bagi memajukan industri
manganjurkan aktiviti seperti lawatan sambil belajar dan pertandingan pelancongan di negara kita. Pihak kerajaan, pihak swasta, agensi pelancongan
membuat folio tentang tempat pelancongan untuk mendalami ilmu dan rakyat negara kita perlu berganding bahu bagi meningkatkan martabat
pengetahuan pelajar tentang tempat pelancongan tersebut. Selain itu, pihak industri pelancongan. Hal ini bersesuaian dengan pepatah Melayu iaitu hati
sekolah juga boleh menampilkan filem tentang adat resam dan keistimewaan gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Sekiranya rakyat dan pelbagai
berkaitan tempat pelancongan seperti di Sabah dan di Sarawak. Dalam konteks pihak tidak bekerjasama, sudah tentulah matlamat untuk memajukan ekonomi
ini, ibu bapa boleh meluangkan masa untuk membawa anak mereka melancong negara kita tidak akan tercapai. Oleh itu, kejayaan dalam sektor pelacongan di
supaya mereka tidak menjadi katak di bawah tempurung. Hal ini bukan sahaja negara kita dapat direalisasikan sekiranya semua pihak berusaha memajukan
dapat merapatkan hubungan antara keluarga tetapi juga dapat merehatkan industri pelancongan kerana peribahasa ada mengatakan, bulat air kerana
minda sekeluarga. Oleh itu, peranan ibu bapa dan sekolah penting dalam pembetung, bulat manusia kerana muafakat.
menggalakkan pelancongan di Malaysia.

Ketika negara dan rakyat sedang rakus dan ghairah memburu kemajuan,
kita sebagai masyarakat terlupa menjimatkan pengaliran keluar wang negara.
Apabila melancong di negara kita, wang perbelanjaan untuk pelancongan
diperolah semula oleh kerajaan melalui cukai yang dikenakan. Sekiranya
melancong ke luar negara, segala perbelanjaan diperoleh oleh rakyat dan
kerajaan negara asing. Perkara ini akan merugikan diri sendiri serta negara. Di
samping itu, melancong dalam negara dapat menambahkan pengetahuan dan
pengalaman. Dengan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dilawati,
kita dapat menambahkan pengetahuan dan mengenali secara lebih mendalam
dan lebih dekat dengan khazanah warisan bangsa di tanah air kita. Tambahan
pula, kita dapat mengetahui keunikan budaya dan tradisi masyarakat serta
panorama di negeri-negeri lain di Malaysia. Dengan aktiviti melancong di dalam
negara, kita akan mengetahui apa-apa yang ada, yang kurang, yang perlu ada di
tempat berkenan berbanding dengan tempat sendiri, kemudian menyalurkan
idea-idea bernas untuk pembangunan negara. Kita harus melancong di negara
sendiri demi menghayati warisan khazanah bertaraf dunia yang masih belum
dilawati.
Cara menhargai jasa guru Memang tidak dapat dinafikan, golongan pelajar merupakan individu
yang paling hampir dan amat mendambakan ilmu daripada guru untuk
Jika hari ini seorang peguam menang bicara bekalan menempuhi pelbagai ranjau dan liku kehidupan. Bermula di
peringkat tadika sehinggalah ke menara gading, ilmu pengetahuan ditimba
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
tidak putus-putus bagai air sungai yang mengalir. Bahkan ketika di sekolah,
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa seorang guru umpama ibu dan ayah kepada pelajar yang mendidik dan
mengawasi pelajar sejurus selepas sesi persekolahan bermula sehinggalah
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
usai sesi persekolahan. Juseru pelajar mesti bergaul dengan guru persis
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca seperti mereka bergaul dengan ibu bapa di rumah. Sebagai pelajar,
mereka perlu berkelakuan baik terhadap guru walaupun di mana-mana
mereka berada. Pelajar harus senantiasa menghormati guru, bersopan-
Demikianlah indahnya bait-bait puisi yang diungkapkan oleh Datuk santun dan berbudi pekerti mulia apabila berhadapan dengan guru mereka.
Usman Awang mantan Sasterawan Negara pada tahun 1979 yang bertajuk Sebagai contoh, perbuatan memberi salam, mengucapkan salam sejahtera,
Guru Oh Guru. Ternyata puisi tersebut mengiktiraf insan mulia bergelar serta ucapan terima kasih perlulah sentiasa bermain di bibir seorang pelajar.
guru sebagai insan yang bertungkus-lumus mencurahkan bakti demi Bahasa yang sopan dengan nada suara yang lemah lembut semasa
mendidik anak bangsa agar menjadi generasi yang seimbang dari segi berkomunikasi adalah amat dituntut daripada pelajar kerana adalah tidak
jasmani, rohani, emosi, intelektual dan sosial seterusnya menjadi insan yang wajar seseorang pelajar meninggikan suara di hadapan gurunya.
cemerlang, gemilang, dan terbilang. Malah, kejayaan yang dikecapi oleh Hormatilah guru sebagaimana kita menghormati ibu bapa. Semasa di dalam
pelbagai golongan pada masa kini bermula daripada pengorbanan seorang kelas, pelajar yang menghormati guru tidak sesekali membuat bising
guru yang dengan lembut dan sabarnya mendidik dan mencurahkan ilmu sehingga mengganggu guru yang menjalankan tugasnya. Segala arahan dan
kepada anak-anak didiknya. Justeru, memang tidak dapat disangkal lagi suruhan guru dipatuhi. Tegasnya, berbudi bahasa serta beradab sopan
golongan guru merupakan barisan hadapan yang sangat penting dalam merupakan amalan terpuji bagi menghargai guru yang mengajar serta
usaha menyediakan rakyat yang berpendidikan dan berakhlak mulia yang mendidik kita.
mampu menerajui tampuk kepimpinan negara ke arah kemajuan.
Seterusnya generasi inilah yang bakal memacu pembangunan negara agar
negara berada pada landasan yang tepat dan dapat duduk sama rendah, Selain itu, kejayaan yang cemerlang seseorang pelajar dalam
berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang maju. Begitulah pelbagai bidang sama ada kurikulum mahupun kokurikulum juga satu cara
besarnya peranan, jasa dan pengorbanan seorang insan bergelar guru. Oleh menghargai jasa seorang guru. Guru mana yang tidak gembira apabila anak
itu, apakah cara dan wadah yang paling bermakna dapat dilakukan oleh didiknya mengukir kejayaan dalam peperiksaan. Hati guru yang mana yang
seseorang pelajar untuk menghargai jasa dan pengorbanan gurunya? tidak berbunga bangga apabila anak didiknya cemerlang dalam peperiksaan.
Justeru, Belajar bersungguh-sungguh bukan sahaja penting untuk
kecemerlangan diri tetapi dalam masa yang sama mampu menggembirakan
hati seorang guru serta turut dapat mengharumkan nama sekolah.
Kecemerlangan yang diperoleh secara langsung dapat menyejukkan hati Seterusnya, pelajar perlu prihatin dan menunjukkan kasih sayang
guru yang mengajar para pelajarnya. Sebagai contoh, pelajar perlu terhadap guru. Amalan mengingati dan menghargai jasa guru adalah
amalan mulia. para guru akan merasakan bahawa jasa mereka dihargai
bertungkus-lumus dan berhati waja untuk mencapai keputusan yang
cemerlang dalam semua peperiksaan yang diduduki seperti Ujian Penilaian walaupun mereka tidak lagi berkhidmat sebagai pendidik. Kita boleh
Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran menghargai jasa guru dengan meraikan sambutan Hari Guru pada tanggal
Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia(STPM). Kejayaan yang 16 Mei setiap tahun. Dalam hal ini sambutan Hari Guru perlulah diraikan
tercipta diumpamakan sebagai hadiah berharga serta memastikan jerih sebaik mungkin dan tidak sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja.
payah guru tidak sia-sia dan berlalu begitu sahaja ibarat mencurahkan air Semasa sambutan Hari Guru, para pelajar boleh mengambil kesempatan
ke daun keladi ataupun mencurahkan garam ke laut. Dalam hal ini, pelajar untuk memberikan sedikit hadiah atau cenderamata kepada guru-guru
seharusnya sedar bahawa guru tidak pernah meminta apa-apa balasan yang mengajar mereka sebagai menyatakan terima kasih kepada insan yang
diibaratkan lebah yang menghimpunkan madu kepada mereka. Hadiah
daripada kejayaan yang tercipta tetapi cukup sekadar ucapan terima kasih.
yang diberikan tidak semestinya berpaksi kepada wang ringgit semata-mata
tetapi mestilah disertai dengan hati yang tulus lagi ikhlas. Jika tidak mampu
memberi hadiah, ucapan selamat hari guru sudah cukup bermakna buat
Di samping mencipta kecemerlangan dalam bidang akademik, para para guru. Sesungguhnya guru tidak pernah menagih apa-apa jua balasan
pelajar seharusnya tidak melanggar disiplin serta melibatkan diri dengan daripada anak didiknya walaupun telah banyak ilmu dicurahkan kepada
kegiatan negatif yang boleh merosakkan nama baik guru dan sekolah.
bakal pemimpin negara pada masa depan ini.
Fenomena ini perlulah diberikan perhatian oleh para pelajar kerana pelbagai
perkara negatif yang dilakukan oleh pelajar sama ada di sekolah atau di luar
kawasan sekolah seolah-olah menggambarkan kegagalan guru mendidik
para pelajarnya. Antara ciri pelajar berdisiplin ialah mereka sentiasa datang Menziarahi guru ketika mereka mengalami kesusahan atau sakit
awal ke sekolah, sentiasa menepati masa, tidak terlibat dalam gangsterisme, juga cara kita menghargai jasa dan pengorbanan para guru. Sebagai
manusia tentunya para guru menghadapi pelbagai masalah dalam
vandalisme mahupun ponteng sekolah. Walaupun sesetengah kes dianggap
terpencil, tetapi tetap digunakan utnuk menghukum semua guru di seluruh kehidupan. Tamsilnya guru mungkin ditimpa kemalangan, bencana,
negara seperti kata peribahasa kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. menghidapi penyakit dan sebagainya. Sebagai murid, kita perlu menziarahi
Oleh itu, untuk mengelakkan pandangan sinis masyarakat terhadap tugas mereka jika mereka menghadapi situasi tersebut sebagai tanda melahirkan
dan peranan yang dimainkan guru, para pelajar perlulah sentiasa perasaan simpati ibarat cubit peha kanan peha kira terasa sakitnya. Ketika
mengamalkan perbuatan yang positif serta menjauhkan diri daripad menziarahi mereka sakit, kita perlulah membawa buah tangan sebagai
terlibat dengan gejala negatif selepas tamat masa persekolahan. jelaslah, tanda kita bersimpati terhadap mereka. Jika mereka mengalami
pelajar yang mematuhi disiplin umpama memberikan penghormatan kemalangan atau bencana alam, kita perlu mengutip derma bagi
kepada guru yang telah banyak berjasa. meringankan beban yang mereka tanggung. Jelaslah bahawa frasa 'guru,
jasamu dikenang, budimu disanjung' bukanlah sekadar omongan kosong
kerana pengorbanan guru sentiasa dikenang oleh para pelajar. Dengan bersama-sama menghargai jasa guru agar ilmu yang kita peroleh
berbuat demikian kita dapat mengurangkan beban dan masalah yang daripadanya mendapat keberkatan daripada Tuhan. Untuk itu marilah kita
dihadapi guru. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan ganjaran atas renung bait-bait puisi di bawah.
kebaikan yang kita berikan.

Guru,
Selain itu, kita juga boleh menghargai jasa guru dengan mendoakan
kau ibarat dian yang membakar diri
kesejahteraan guru yang telah mengajar dan mendidik kita. Mendoakan
kesejahteraan guru sama ada semasa hayatnya atau sesudah mereka melahirkan insan yang lestari
kembali ke rahmatullah membuktikan kita sentiasa mengenang jasa mereka.
tanpa mengira waktu dan hari
Kita perlulah mendoakan mereka agar sentiasa sihat sejahtera dan
dielakkan daripada segala bahaya. Hal ini kerana jika guru sihat sudah segala ilmu dicurah dan diberi
tentu mereka akan dapat menjalankan tugas mendidik kita dan generasi
kerana kau sedar tanggungjawab yang diberi
seterusnya dengan sempurna. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, kita
perlulah mendoakan agar dosa-dosa mereka diampunkan agar mereka tanpamu negara tak mungkin teguh berdiri.
sejahtera di alam barzakh. Sesungguhnya harimau mati meninggalkan
belang, manusia mati meninggalkan nama dan sudah tentu jasa serta
pengorbanan guru akan terus dikenang sepanjang masa. Dalam hal ini, tidak
rugi sekiranya kita berdoa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain
BONUS *******
apatah lagi guru yang telah banyak berjasa kepada kita. Sesungguhnya guru,
'jasamu seharum limau kasturi yang terus mewangi mengiringi kejayaan Sebagai mukadimah,pada alaf digital yang mendepani ombak globalisasi ini,
negara kita telah pesat membangun dan bangunan yang mencakar langit telah didirikan
seseorang anak didikmu'.
bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Namun demikian, di sebalik kemajuan yang di
kecapi,pembangunan kerohanian tidak mengalami transformasi yang ketara secara anjakan
paradigm. Kemelut ini bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nyiru lahi
apabila berita-berita yang menguris,memilukan dan menyedihkan hati kita bagai kaca
Konklusinya, guru merupakan insan mulia yang sepatutnya dihargai terhempas ke batu ini acapkali terpampang di dada akhbar, dan seolah-olah menjadi sebati
oleh setiap insan. Sudah terang lagi bersuluh, jasa dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Jika kita singkap dan himbau masa lampau, kita jarang mendengar
seseorang guru sukar untuk dibalas walau dengan menghadiahkan mereka berita-berita yang menggemparkan duniawi seperti ___yang berlaku pada masa ini.
segunung intan. Tanpa guru siapalah kita kerana gurulah yang mengajar kita Sebalikynya masyarkat pada masa itu ____ . . William J. Siegel berkata, Manusia tidak
meracang untuk gagal tetapi mereka gagal merancang. Oleh itu,setiap pihak harus_____.
mengenali erti kehidupan. Tanpa jasa dan pengorbanan guru yang
Setiap penyakit ada penawarnya, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Isu-isu ini
berkaliber dan tidak pernah mengaku kalah dalam perjuangan mereka, wajar ditangani agar tidak terus bermaharajalela dan meranapkan impian Malaysia
nescaya sukar untuk pemimpin atasan melaksanakan visi dan misinya bagi menggapai hasrat dan visi kudsi Wawasan 2020. Persoalan yang sering berlegar-legar di
mencapai wawasan negara maju pada tahun 2020. Justeru, marilah kita benak fikiran kita ialah apakah langkah-langkah yang wajar diambil untuk menangani
fenomena ini sebelum nasi menjadi bubur?
Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan remaja pada masa ini. latar belakang dan asal-usul pembentukan negara dan seterusnya akan
Jelaskan peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam wujud semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Tempat-tempat bersejarah
jiwa anak-anak. seperti Lembah Bujang, Seri Menanti, Kota Belanda di Perak dan
sebagainya boleh dijadikan sebagai destinasi lawatan. Aktiviti lawatan ke
tempat yang bersejarah merupakan langkah bagai serampang dua mata
Setiap negara mempunyai sejarah yang tersendiri. Di Malaysia, kerana anak-anak bukan sahaja dapat menimba ilmu pengetahuan, tetapi
sejarah yang ada telah membentuk identiti negara kita. Negara kita terdiri juga dapat mengekalkan hubungan silaturahim yang erat antara keluarga.
daripada rakyat yanhg berbilang kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Jelasnya, lawatan ke tempat yang bersejarah boleh dijadikan amalan setiap
Dusun dan sebagainya. Perpaduan kaum yang terbentuk pada masa dahulu kali cuti persekolahan oleh ibu bapa sebagai cara menerapkan semangat
sehingga kini merupakan satu pencapaian negara yang amat patriotik dalam jiwa anak-anak. Jelaslah, Sesungguhnya tidak dapat
membanggakan. Rakyat yang berbilang kaum ini dapat hidup bersama dinafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang utama dalam
secara aman damai kerana mereka mempunyai semangat patriotik yang menerapkan dan menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak
kukuh dan kental dalam diri mereka. Walau bagaimanapun, masyarakat Selain itu, ibu bapa juga hendaklah membeli buku-buku yang
pada zaman moden ini, asyik dengan perkembangan dunia sehingga berkaitan dengan sejarah atau buku-buku novel bertemakan semangat
mengabaikan kepentingan semangat patriotik dalam diri mereka. Amat
patriotik dan semangat cinta akan negara kepada anak-anak. Hal ini
jelas dapat dilihat bahawa masyarakat kini kurang berpengetahuan tentang demikian kerana melalui proses pembacaan, anak-anak dapat mengetahui
sejarah pembentukan negara hasil perjuangan oleh tokoh pejuang bangsa lebih banyak perkara berkaitan dengan sejarah. Buku-buku sejarah dan
seperti Dato Maharajalela, Dato Bahaman, Tok Janggut dan sebagainya. novel dapat membantu menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-
Masyarakat kini kurang bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran yang
anak kerana buku-buku tersebut mempunyai isi kandungan yang berunsur
terdapat di negara kita. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh patriotisme. Hal ini amat jelas menunjukkan bahawa usaha ibu bapa dalam
pelbagai pihak bagi menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa memilih buku-buku yang sesuai untuk anak-anak adalah amat penting.
masyarakat. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan Oleh itu, ibu bapa haruslah memilih buku-buku yang tinggi nilai ilmunya
semangat patriotik dalam jiwa anak-anak? dan bukannya buku-buku komik yang tidak bermanfaat. Dengan membaca
buku-buku berunsurkan patriotisme, pasti semangat patriotik dapat
diterapkan dalam jiwa anak-anak. Amalan membaca buku-buku tersebut
Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa memainkan hendaklah dipupuk sejak dari kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari
peranan yang utama dalam menerapkan dan menyuburkan semangat rebungnya. Apabila anak-anak membesar nanti, mereka akan sentiasa
patriotik dalam jiwa anak-anak. Ibu bapa seharusnya sentiasa membawa bersemangat patriotik dan suka membaca kerana kalau asal benih yang baik
anak-anak melawat ke tempat-tempat yang bersejarah. Contohnya, ibu jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan
bapa hendaklah membawa anak-anak ke Bandar Bersejarah, Melaka. Di dicampak ke bumi menjadi penawar. Tegasnya, ibu bapa juga hendaklah
situ, terdapat pelbagai barang dan bangunan tinggalan sejarah. Amalan ini membeli buku-buku yang berkaitan dengan sejarah atau buku-buku novel
dapat menimbulkan dan melahirkan minat anak-anak untuk mengetahui
bertemakan semangat patriotik dan semangat cinta akan negara kepada boleh menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Ibu bapa juga
anak-anak. boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang
diperlukan untuk bercerita kepada anak-anak. Dengan mempunyai
Di samping itu, ibu bapa juga haruslah menjadi role model atau maklumat yang tepat, anak-anak akan mendapat informasi yang betul dan
suri teladan kepada anak-anak. Ibu bapa perlu sedar bahawa segala
setelah itu, anak-anak akan sentiasa teringat-ingat tentang kisah sejarah.
perbuatan, perlakuan, amalan, pertuturan dan pemikiran mereka akan Mereka akan belajar sesuatu melalui sejarah lalu timbullah semangat
diikuti oleh anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa patriotik dalam jiwa mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa mencari
menunjukkan sikap yang positif kepada anak-anak. Sebagai contohnya, ibu peluang atau kesempatan untuk menceritakan pengalaman diri atau
bapa boleh mengibarkan bendera di rumah atau melakukan aktiviti yang berbincang dengan anak-anak mengenai topik-topik berunsurkan negara
boleh menunjukkan sokongan terhadap negara. Ibu bapa janganlah bagi menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Amalan-amalan
menyertai apa-apa protes terhadap negara kerana perbuatan sedemikian ini haruslah dilaksanakan dengan berterusan kerana alah bisa tegal dek
hanya akan menjadi seperti ketam mengajar anak berjalan betul, tetapi biasa. Anak-anak akan cuba mengingati setiap cerita yang pernah
diri sendiri tidak betul.. Oleh itu, ibu bapa harus sentiasa menunjukkan didengarnya terutama tentang sejarah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa
contoh yang tebaik kepada anak-anak kerana ke mana tumpahnya kuah
perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baik bagi membentuk jiwa
kalau tidak ke nasi. Ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai anak-anak yang bersemangat patriotik.
program larian 1 Malaysia, ceramah tentang Sejarah Negara, atau lawatan
ke Muzium Negara. Ibu bapa haruslah melakukan usaha dengan sepenuh Akhir sekali, ibu bapa juga haruslah membawa anak-anak
hati agar anak-anak yang dibesarkan dapat menjadi insan yang cinta akan menyertai sambutan-sambutan negara seperti Hari Kebangsaan pada 31
negara dan bersemangat patriotik. Tegasnya, ibu bapa perlu menjadi suri Ogos, Hari Malaysia pada 16 September dan sebagainya. kita Dengan
teladan kepada anak-anak bagi melahirkan generasi muda yang menyertai sambutan hari kemerdekaan ini, semangat patriotik dapat
berwawasan. disemai dalam diri mereka. Sebagai contohnya, apabila anak-anak dapat
bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, mendengar deklamasi sajak
Seterusnya, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk bercerita serta mendengar cerita-cerita tentang kesengsaraan para pejuang tanah
mengenai peristiwa-peristiwa atau kisah yang berkaitan dengan sejarah air untuk memerdekakan negara. Anak-anak dapat melihat sendiri
kepada anak-anak bagi melahirkan generasi muda yang bersemangat kemeriahan sambutan kemerdekaan sekali gus memahami objektif sebab-
patriotik. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang
sebab sambutan sebegini diadakan. Kisah disebalik kemewahan dan
negara. Sebagai contohnya, sebelum anak-anak masuk tidur, ibu bapa kedamaian negara akan dapat dirungkai dan seharusnya dapat
boleh membacakan cerita mengenai pejuang-pejuang bangsa kepada menghadirkan keinsafan dalam diri mereka bahawa banyak harta benda
anak-anak seperti kisah perjuangan Datuk Bahaman, Datuk Maharajalela,
dan nyawa yang harus dikorbankan demi melihat Malaysia gagah seperti
Mat Kilau, Kapten Hasan dan lain-lain ketika menentang Inggeris. Ibu bapa sekarang. Dengan menyertai aktiviti sambutan ini juga, kita akan mendapat
bolehl juga menceritakan sendiri pengalaman nenek moyang peluang untuk melihat persembahan daripada kaum lain dan berkenal-
terdahulu,betapa mereka menderita dizalimi dan didera semasa zaman kenalan antara satu sama lain. Secara tidak langsung, perpaduan antara
penjajahan di negara kita. Anak-anak yang bijak sudah pastinya dapat kaum akan tercapai dan wujudlah masyarakat yang harmoni yang
membandingkan kehidupan mereka sekarang berbanding dahulu. Hal ini
bersemangat patriotik. Jelaslah bahawa, jika ibu bapa dapat membawa THEIR NAMES ON IT. HOWEVER,I AM PREPARED FOR SUCH A
anak-anak menyambut hari Kemerdekaan setiap tahun sejak mereka kecil DEPLORABLE ACT BECAUSE SCREW IT, I AM DONE WITH SPM ^^.
lagi sudah pasti semangat patriotik dapat dipupuk dengan mudah kerana
melentur buluh biarlah dari rebungnya.

REMINDER

I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE ESSAYS.

IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE DURING MY


SPM.

DO NOT FILE ANY LAWYER LETTERS.

DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. LIVE A HAPPY LIFE.

ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.

THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO SPECIFICIALLY


IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE CONFIDENCE OF THE
STUDENTS OF SFI TO FACE SPM.

THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS


POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.

YES, I CHONG JAMES AM THE CREATOR OF THIS COMPILATION.

FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW HOW.

LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.

AND I DO HOPE THIS DOES NOT FALL INTO THE HANDS OF ANY
TUITION CENTRES WHICH WOULD THEN PHOTOCOPY IT AND PUT
Sektor pelancongan menjadi tulang belakang ekonomi negara. Makanan ini mudah diperoleh di merata-rata tempat dari terbit matahari
(AR2)Semasa eknomi Negara meleset, sector ini banyak menyumbangkan hingga waktu turun embun jantan.
pendapatan kepada negara. (AR3) Oleh sebab sector ini banyak
mendapatang keuntungan kepada Negara, kerajaan sentiasa mencari jalan
untuk memajukan sektor ini supaya kekal menjadi periuk nasi kepada
golongan peniaga dan rakyat tempatan yang ringan tulang. (AR4) Potensi
sektor ini perlu digilap supaya menjadi lubuk emas kepada pelabur anak (AJ) Di samping itu, Negara kita kaya dengan warisan kesenian.
tempatan dan dari negara luar. Sesungguhnya, terdapat banyak faktor yang (AH1) Warisan kesenian tradisional yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang
menyebabkan pelancong asing memilih negara kita sebagai destinasi dek panas juga mencuri tumpuan pelancong kerana hanya jauhari
mereka. mengenal manikam. (AH) Kesenian rakyat yang menggabungkan koordinasi
gerak tari, irama merdu Nusantara dan lirik yang berkesan boleh membuka
mata pelancong. (AC) Sebagai contohnya, tarian kuda kepang, persembahan
(AJ) Satu daripada factor yang menjari tarikan pelancong ialah Mak Yong, wayang kulit, dan sebagainya sering mencuri tumpuan pelancong.
Negara kita banyak mempunyai pantai yang menarik. (AH1) Kebiruan air (AP) Secara tidak langsung, hal ini dapat mengelakkan kesenian bangsa
laut dan pasir di pantai yang memutih merupakan gula-gula yang dapat daripada menyembah bumi dek sikap negatif masyarakat yang buta hati
menarik kehadiran pelancong. (AC) Sebagai contohnya, Pantai Cenang di terhadap kesenian bangsa.
Langkawi dan Pantai Port Dickson di Negeri Sembilan sering menjadi tarikan
kepada pelancong. (AH2) Secara serampang dua mata, mereka boleh
mandi-manda, menaiki jet ski dan membuat selaman skuba di permukaan Sebagai kesimpulannya, (A.Cdgn) semua pihak wajar bahu-
air laut yang jernih. (AP) Kepada mereka yang ada hati untuk menambah membahu untuk memajukan sektor pelancongan kerana jika tak
pengetahuan, mereka juga boleh menyelam di dasar laut untuk melihat dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. (A.Cdgn) Usaha ini perlu
keindahan terumbu karang dan hidupan marin yang amat cantik dijalankan dengan segera kerana kerja bertangguh tak menjadi, kerja
beransur tak bertahan. (A.Cdgn) Segala kelemahan ketika mengurus sektor
ini perlu diatasi dengan segera kerana sekali jalan kena, dua kali jalan tahu.
(AJ)Selan itu, terdapat pelbagai makann menarik yang boleh
dinikmati oleh parapelancong. (AH1) Pelancong asing terutama dari negara
atas angin mengetahui bahawa Malaysia merupakan syurga makanan. (AH2)
Hal ini bukan indah khabar dari rupa kerana makanan tempatan seperti lauk
pauk, hidangan pencuci mulut dan kuih-muih amat lazat rasanya kerana tak
kenal maka tak cinta. (AC) Sebagai contohnya, makanan seperti nasi lemak,
nasi kerabu, satay, dan sebagainya sering memikat pelancong. (AH)
LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU SUKAN NEGARA pernah menyeru agar para pemimpin politik melepaskan jawatan mereka
dalam persatuan sukan agar program pembangunan sukan hanya ditangani
Kekalahan skuad bola sepak kebangsaan dalam pertandingan oleh individu yang berkelayakan. Justeru, sewajarnya barisan kepimpinan
kelayakan Piala Dunia kepada pasukan Singapura serta tumbangnya jagoan sukan ini dirombak dan seterusnya memberikan laluan kepada muka-muka
badminton negara Datuk Lee Chong Wei, dalam Kejohanan Badminton
baru yang mempunyai latar belakang bidang sukan serta beriltizam tinggi
Dunia baru-baru ini, seolah-olah mengesahkan bahawa mutu sukan untuk memajukan mutu sukan negara, persis kata pujangga, hanya jauhari
Malaysia semakin merudum. Hal ini belum lagi mengambil kira prestasi yang mengenal manikam.
sukan-sukan teras yang lain seperti hoki, olahraga, renang, dan sebagainya.
Kemerosotan pencapaian atlet-atlet negara ketika bertanding sama ada
pada peringkat serantau mahupun antarabangsa telah menimbulkan
pelbagai tanggapan negatif dalam kalangan peminat sukan di negara ini. Di samping itu, program-program pembangunan atlet juga perlu
Apakah atlet-atlet kita hanya gah ketika bertanding sesama sendiri sehingga diperbaiki dan diberi nafas baru dalam usaha melahirkan atlet yang
mewajarkan gelaran jaguh kampung, ataupun atlet kita kurang bermotivasi berdaya saing. Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan telah
apabila bersaing pada peringkat antarabangsa? Walau apa-apapun menyediakan peruntukan yang cukup untuk menyokong program-program
pertikaiannya, ternyata pelbagai langkah konkrit dan menyeluruh perlu pembangunan sukan di negara ini seperti penubuhan Majlis Sukan Negara
(MSN) dan Institut Sukan Negara (ISN). Program pembangunan sukan ini
diambil untuk meningkatkan mutu sukan negara, agar kita dapat duduk
sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dalam meliputi aspek-aspek kritikal seperti kewangan, kejurulatihan, pemakanan,
psikologi, dan sebagainya. Berhubung dengan isu ini, Menteri Belia dan
bidang sukan.
Sukan, Datuk Sabri Chik pernah menegur tentang cara pemakanan para
pemain bola sepak kebangsaan ketika bertanding dalam Kejohanan Piala
Asia yang dianggap tidak bersesuaian dengan diet para atlet. Menurutnya
Dalam hal ini, perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah kebanyakan para pemain bola sepak negara lebih menggemari roti canai,
dengan merombak jawatankuasa induk yang menaungi sesebuah nasi lemak, dan merokok. Kegagalan menyediakan program-program
persatuan sukan. Bukan lagi rahsia, kebanyakan persatuan sukan di berkualiti, memungkinkan mutu sukan negara terus merudum dan kita terus
Malaysia dipimpin oleh elit politik. Lihat sahaja persatuan-persatuan seperti
ketandusan para atlet yang berpotensi. Contohnya sejak menjuarai Piala
Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), Persekutuan Hoki Malaysia (PHM), Thomas pada 1992, Persatuan Badminton Malaysia (BAM) hanya
dan Persatuan Badminton Malaysia (BAM). Malangnya, para pemimpin yang bergantung kepada gandingan emas, Koo Ken Kiat dan Tan Boon Heong,
dipilih secara sebulat suara ini, sering menjadikan persatuan berkenaan serta Datuk Lee Chong Wei. Misi pencarian pelapis baru masih lagi gagal.
sebagai medan untuk mencari pengaruh dan meneruskan agenda politik Namun begitu, segala kelemahan tidak harus menjadi noktah untuk kita
mereka. Keghairahan memenuhi agenda peribadi, menyebabkan program terus berusaha. Dengan penggemblengan usaha dan iltizam semua pihak,
pembangunan sukan dan atlet telah dianaktirikan. Kedangkalan pastinya sinar di hujung terowong dapat dijelmakan untuk mengangkat
pengetahuan tentang bidang sukan serta kegagalan memahami perubahan kembali martabat sukan negara kita.
yang berlaku, mewajarkan ketandusan pencapaian para atlet kita.
Berkaitan hal ini, mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi
Selain itu, para atlet negara juga perlu didedahkan dengan Pengambilan jurulatih serta pemain import juga merupakan suatu
kejohanan-kejohanan antarabangsa secara lebih kerap. Penyertaan secara usaha yang positif ke arah meningkatkan mutu sukan negara. Hal ini
berterusan amat penting dalam usaha memantapkan persembahan serta demikian kerana para atlet serta ahli sukan mendapat bimbingan serta
menyesuaikan diri dalam situasi pertandingan yang sebenarnya. Pasukan tunjuk ajar berterusan daripada jurulatih yang berwibawa. Para pemain
bola sepak contohnya, tidak mampu membentuk persefahaman yang dapat didedahkan dengan teknik, serta kemahiran bertaraf dunia agar
mantap jika digabungkan menjelang saat akhir pada sesebuah kejohanan pemain kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemain-
sahaja. Setiap pemain sudah pasti mempunyai latar belakang kemahiran pemain di peringkat dunia. Selain itu, para pemain juga akan mendapat
dan peribadi yang berbeza. Justeru, penyertaan secara berterusan dalam rakan pelatih atau sparing partner yang bertaraf dunia. Dengan
pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman dalam kalangan pendedahan serta latihan intensif ini sudah pasti para atlet mampu bersaing
mereka seterusnya mampu menuai hasil yang diharapkan. Pencapaian atau bertanding di peringkat antarabangsa. Tindakan FAM untuk mengambil
jaguh badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan ratu squasy negara, pemain-pemain import semula dalam Liga Bola Sepak Malaysia merupakan
Datuk Nicole Ann David sehingga membolehkan mereka berada pada usaha serampang dua mata, iaitu untuk meningkatkan mutu sukan negara
kedudukan teratas senarai pemain terbaik dunia, adalah berpunca daripada serta menyemarakkan sokongan peminat sukan kepada pasukan pilihan
penyertaan yang aktif dalam pertandingan peringkat antarabangsa. Perlu mereka. Jelaslah bahawa pengambilan jurulatih dan pemain import bukan
ditegaskan bahawa kejayaan yang diinginkan tidak boleh dijelmakan sahaja meningkatkan prestasi atlet atau ahli sukan, malahan dapat
dengan usaha secara ala kadar, ibarat melepaskan batuk di tangga. meningkatkan imej negara di mata dunia.
Sebaliknya, menuntut iltizam dan kerja keras semua pihak sama ada dalam
Konklusinya, kemerosotan mutu sukan negara tidak seharusnya
kalangan atlet, pihak-pihak berwajib, dan malahan peminat sukan tanah air.
dibiarkan berlanjutan kerana hal ini sedikit banyak berkaitan dengan
Di samping itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga perlulah maruah kita pada peringkat antarabangsa. Sejajar dengan usia kemerdekaan
berperanan mencungkil bakat-bakat muda daripada peringkat sekolah lagi. negara yang sudah menjangkau angka lima puluh empat tahun, seharusnya
Kita sedia maklum bahawa para pelajar di seluruh negara begitu ramai yang telah mematangkan prestasi kita dalam bidang sukan. Tiada salahnya untuk
mempunyai bakat yang terpendam dalam bidang sukan. Buktinya semasa kita belajar dengan negara-negara seperti Trinidad dan Tobago atau pun
kejohanan sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan, kita Kenya yang telah berjaya melayakkan diri dalam pertandingan akhir bola
dapati ramai pelapis muda yang berbakat dan berpotensi. Namun bakat sepak Piala Dunia 2006 serta mampu melahirkan atlet olahraga bertaraf
mereka tenggelam begitu sahaja setelah tamat zaman persekolahan. Oleh dunia. Hanya dengan kerjasama erat semua pihak bagai aur dengan tebing,
hal yang demikian pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu misi untuk melihat kelibat anak-anak muda Malaysia beraksi pada pusingan
berkerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan serta badan-badan akhir bola sepak Piala Dunia 2014 akan menjadi kenyataan. Peribahasa
sukan untuk menggilap bakat-bakat muda ini hingga mampu bersaing di Melayu ada menyatakan pengayuh sudah ada di tangan, perahu sudah ada
peringkat antarabangsa. Penubuhan sekolah-sekolah sukan seperti Sekolah di air, terserah kepada kita untuk merealisasikan impian 26 juta rakyat
Sukan Sultan Abdul Jalil, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail (SSTMI) Malaysia. Semoga slogan, Majulah Sukan Untuk Negara dapat
Bandar Penawar dan merupakan satu alternatif bijak agar kita tidak diimplementasikan.
ketandusan pelapis dalam bidang sukan negara pada masa akan datang.
USAHA-USAHA INDIVIDU (ANDA) MEMUPUK AMALAN MEMBACA universiti terkemuka di Malaysia. Selain dapat menyemai minat membaca
dalam diri, saya juga dapat melihat kecanggihan teknologi yang terdapat di
Dasar langit terbuka dan dunia tanpa sempadan hari ini telah situ bertepatan dengan kata peribahasa sambil menyelam minum air.
menyebabkan remaja hilang keyakinan diri dan ketahanan jiwa sehingga Ternyata pasti, dengan bersikap rajin mengunjungi perpustakaan saya akan
terdorong melakukan pelbagai aktiviti negatif seperti berpeleseran,
sentiasa terdorong untuk menjadikan membaca sebagai amalan hidup.
membuli dan vandalisme. Mengapakah remaja lebih gemar melakukan
aktiviti yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada mereka? Tidak
pernahkah terdetik dalam sanubari mereka bahawa terdapat pelbagai
aktiviti berfaedah yang boleh mereka lakukan khususnya membaca? Hal Peribahasa Melayu yang menyatakan bahawa di mana ada
ini demikian kerana, membaca akan menghubungkan antara manusia kemahuan, di situ ada jalan, amat bersesuaian untuk saya jadikan pegangan
dengan segala ilmu pengetahuan. Namun begitu, berdasarkan kajian, dalam usaha memupuk amalan membaca. Kata-kata hikmat di atas akan
rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku setahun berbanding diperjelaskan serta dibahaskan dari perspektif menyediakan sudut bacaan
bilangan buku yang dibaca oleh rakyat Jepun. Justeru, kita perlulah mencari di rumah atau bilik sendiri. Suka saya tegaskan bahawa perubahan diri
formula terbaik persis mutiara kata yang buruk dibuang dengan runding, sendiri merupakan cara yang paling proaktif dan mujarab untuk menjadikan
yang baik ditarik dengan muafakat untuk menjadikan rakyat Malaysia membaca sebagai amalan dalam kehidupan. Demi memupuk budaya
membaca dalam jiwa saya, saya perlu menyediakan sudut bacaan atau
gemar membaca. Oleh itu, sebagai seorang pelajar dan remaja, kita perlulah
mencari inisiatif dan cara yang efektif untuk menjadikan amalan membaca perpustakaan mini di rumah untuk kegunaan semua ahli keluarga. Situasi ini
akan menggalakkan serta mendorong kami sekeluarga supaya berjinak-jinak
itu amalan hidup.
dengan bidang ilmu supaya amalan membaca diterapkan dalam minda
setiap anggota keluarga. Sementalahan itu, saya perlu membeli pelbagai
judul buku yang menarik dan sesuai untuk dibaca di samping mengamalkan
Prakarsa pertama untuk menjadikan membaca sebagai amalan budaya bed story sebelum tidur. Neville Black, seorang ahli falsafah Barat,
hidup ialah, saya perlulah rajin pergi ke perpustakaan. Marcapada, berpendapat bahawa ilmu pengetahuan adalah aset yang paling dominan
Malaysia tidak pernah ketandusan perpustakaan malah di negara ini sekiranya kita ingin bersaing dengan pihak lain pada zaman globalisasi ini.
terdapat pelbagai jenis perpustakaan, tamsilnya perpustakaan sekolah,
Atas kedahagaan menuntut ilmu pengetahuan, saya akan membaca dan
perpustakaan awam dan perpustakaan bergerak. Di perpustakaan yang terus membaca sehingga menjadi seorang modal insan yang berminda kelas
dikunjungi, saya dapat membaca dan meminjam pelbagai jenis buku untuk pertama. Berdasarkan perbincangan di atas, pada hemat saya, saya perlu
meningkatkan ilmu pengetahuan. Saya akan sentiasa berusaha dan rajin ke memupuk amalan membaca dalam diri sekali gus menjadi suri teladan
perpustakaan untuk membaca walaupun memaklumi bahawa kepada adik-adik saya.
perpustakaan yang dipenuhi dengan buku itu ibarat lautan yang
terbentang luas yang tidak mungkin dapat diteroka. Walaupun sekadar
membaca sebuah buku seminggu, dapat saya rasakan ilmu yang diperoleh
amat besar nilainya. Sementara itu, saya juga akan melakukan lawatan Selain itu, saya juga boleh ikut serta secara aktif dalam program
sambil belajar ke Perpustakaan Negara atau perpustakaan di universiti- NILAM atau Nadi Ilmu Amalan Membaca. Hal ini kerana, NILAM berfungsi
untuk menarik minat para pelajar membaca dalam kuantiti yang banyak. perjalanan luas pemandangan amat bersesuaian dengan perkara dan situasi
Melalui program ini, saya perlu membaca dua versi buku iaitu Bahasa yang saya bincangkan di atas.
Melayu dan Bahasa Inggeris dan kemudiannya direkodkan dalam buku
NILAM. Pelajar yang membaca dalam kuantiti yang banyak akan diberi
penghargaan bermula daripada gangsa, perak, emas dan seterusnya nilam. Seterusnya, saya juga boleh membuat langganan buku pada setiap
Malah, pelajar yang aktif juga boleh mewakili sekolah ke peringkat yang bulan. Buku-buku atau majalah yang dilanggan bukanlah sekadar
lebih tinggi iaitu peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam program berunsurkan tarbiah sahaja, tetapi juga bercorak santai seperti Dewan Siswa,
ini juga terdapat tahap Rakan Pembaca. Rakan Pembaca berfungsi untuk majalah i-sihat dan Solusi. Di manakah saya boleh mendapatkan buku atau
menarik minat pelajar lain dan seterusnya berkongsi ilmu dengan mereka. majalah tersebut? Saya boleh melanggannya melalui internet atau meminta
Kesannya pelajar lain juga akan turut sama menjadikan amalan membaca bantuan guru di sekolah untuk melanggannya. Impaknya, saya akan
sebagai satu keperluan dalam hidup mereka. Apa yang pasti, segala sentiasa membaca pada setiap masa, menjimatkan masa dan dapat
keinginan untuk meningkatkan jumlah bahan bacaan yang dibaca perlu lahir mengetahui perkembangan terkini apabila melanggan buku pada setiap
daripada diri saya tanpa wujud paksaan daripada pihak lain. Dalam hal ini, bulan. Dalam hal ini, saya akan menjadikan individu yang gemar membaca
saya amat berpegang kepada ayat al-Quran yang menyatakan bahawa Allah dan sentiasa dekat dengan buku sebagai idola. Sebagai contoh, A.Samad
tidak akan mengubah nasib seseorang, sekiranya seseorang itu sendiri tidak Said yang terkenal dengan karya puisinya, Profesor Ungku Aziz, Mary
mahu mengubahnya. Renault dengan buku-buku sejarahnya dan penulis novel tersohor, Sharifah
Abu Salem. Apabila saya menjadikan mereka sebagai idola, saya akan
sentiasa terdorong untuk melanggan pelagai buku di pasaran sekali gus
Sementara itu, saya juga boleh pergi ke pameran buku, ekspo dan menjadikan membaca sebagai rutin hidup saya.
kedai buku. Hal ini kerana, saya akan mengetahui pelbagai klasifikasi buku di
sini. Misalnya, pameran buku yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan
Pustaka (DBP) dan Pameran Buku Kebangsaan. Dalam pameran-pameran Memang tidak dapat disangkalkan bahawa negara kita sedang
seperti inilah saya dapat membeli buku dengan harga yang murah dan mengecapi perkembangan dan kemajuan dengan menongkah arus
berpatutan dan membaca buku secara percuma di tempat-tempat yang globalisasi, liberalisasi dan duniawi yang melanda seantero dunia. Oleh hal
disediakan di pameran tersebut. Terdapat juga ruang-ruang khas yang yang demikian, untuk meneruskan perjuangan kita merealisasikan hasrat
disediakan di sudut maklumat di pameran atau ekspo tersebut mengenai membentuk negara pembaca teras negara maju. Saya juga berperanan
sinopsisi buku-buku yang dijual. Dengan ini, saya dapat membaca secara penting dalam menyahut cabaran negara supaya menjadi seorang rakyat
ringkas tentang buku-buku tersebut sebelum membuat pilihan untuk yang minat membaca. Pada dasarnya, media massa sebagai arus perdana
membelinya. Justeru, saya bukan sahaja dapat membaca secara percuma, yang berpengaruh sama ada media cetak atau media elektronik sentiasa
malah dapat menjimatkan masa, kos dan tenaga. Dengan mengunjungi mengadakan pertandingan atau aktiviti malahan kempen kesedaran di
pameran-pameran, ekspo atau kedai buku, saya akan mengenali lebih ramai seluruh pelosok negara untuk memupuk minat membaca dalam masyarakat.
rakan yang berkongsi minat yang sama iaitu membaca. Peribahasa jauh Oleh hal yang demikian, saya perlu menyertai aktiviti seperti sayembara,
menulis esei, syarahan dan sebagainya untuk menanam tabiat membaca. REMINDER
Tidak ketinggalan juga, saya dapat mengajak rakan-rakan sebaya ataupun
ahli keluarga untuk menyertai kempen Amalan Membaca Nadi Ilmu I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE ESSAYS.
Pengetahuan bersama-sama. Hal ini diibaratkan sambil menyelam minum
IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE DURING MY
air dan serampang dua mata kerana dapat menjalinkan hubungan
silaturahim serta mendapat info terkini tentang amalan membaca.
SPM.

DO NOT FILE ANY LAWYER LETTERS.

Konklusinya, remaja perlulah berusaha memajukan diri untuk DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGSINT ANYONE.
jaminan masa hadapan. Hal ini kerana, remaja adalah pewaris tampuk
THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO SPECIFICIALLY
kepimpinan negara. Remaja merupakan aset negara kerana bertepatan
dengan kata-kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Janganlah IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE STUDENTS OF SFI
dibiarkan usia remaja dipenuhi dengan perkara yang sia-sia. Kontradiksinya, CONFIDENCE TO FACE SPM.
penuhilah masa remaja kita dengan aktiviti yang berfaedah seperti amalan
THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS
membaca. Remaja perlu berpegang teguh dan jitu dengan slogan Membaca
POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.
Jambatan Ilmu dan Rakyat Membaca, Bangsa Berjaya seperti yang diuar-
uarkan oleh Perdana Menteri kita, Dato Seri Najib bin Abdul Razak. YES, I CHONG JAMES AM THE CREATOR OF THIS COMPILATION.
Generasi berpengetahuan merupakan tunjang untuk mencapai wawasan
2020 bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju dalam tempoh lapan FOR MORE INFO, FIND ME. YOU KNOW HOW.
tahun mendatang.
LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.

AND I DO HOPE THIS DOES NOT FALL INTO THE HANDS OF ANY
TUITION CENTRES WHICH WOULD THEN PHOTOCOPY IT AND PUT
THEIR NAMES ON IT. HOWEVER,I AM PREPARED FOR SUCH A
DEPLORABLE ACT BECAUSE SCREW IT, I AM DONE WITH SPM ^^.
Langkah-langkah memajukan sector pertanian. holistiknya, kaum petani perlu disuntik semangat transformasi untuk
menggunakan bioteknologi dalam sektor pertanian.
Ketika mengharungi arus globalisasi dan modenisasi, negara kita
telah mengalami pembangunan yang pesat, terutamanya dalam sektor
perindustrian. Rentetan daripada itu, sektor pertanian telah dikesisikan
dalam arus pembangunan sejak 1980-an. Bagaimanapun di bawah Misi Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pertanian dan sektor
swasta perlu menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Nasional, kerajaan telah meningkatkan kedudukan sektor ini semula dalam
pelan pembangunan negara kita iaitu Rancangan Malaysia Kesembilan. Hal terhadap sektor pertanian kita. Jurusan Pertanian di Pusat Pengajian
ini demikian kerana ketika dilanda kegawatan ekonomi pada tahun 1997 Tinggi (IPT) dan pakar pertanian perlu berkomitmen untuk mengkaji
dan1998, minyak kelapa sawit bertindak sebagai penyelamat ekonomi penggunaan ilmu sains dan teknologi dalam sektor pertanian dan
negara kita. Selain itu kerajaan juga mendapati bahawa negara kita penternakan. Mereka hendak memastikan bahawa industri hilir dalam
memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk mengimport makanan pertanian dapat dimajukan untuk meningkatkan pendapatan kaum petani
sehingga meningkatkan defisit ekonomi negara kita. Sesungguhnya, banyak seperti lada dapat dijadikan sos cili, ubat pelangsing dan ubat kesakitan
makanan dapat dihasilkan di negara kita melalui sektor pertanian. Persoalan, sendi. Sengkuang telah diproses sebagai bahan kosmetik dan sebagainya.
bagaimanakah kita dapat meningkatkan sektor pertanian? Kata orang tua- Hal ini selaras dengan peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ
ada jalan. Pegawai Kementerian Pertanian terutamanya MARDI (Institut
tua, genggam bara api biarlah sampai jadi arang, semua pihak yang
terbabit perlu menggembleng tenaga untuk menjanakan sektor pertanian di Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ) sewajarnya menawarkan
bengkel atau kursus untuk memberikan khidmat nasihat serta
tanah air.
membekalkan baka benih yang bermutu kepada petani kita untuk
menggunakan bioteknologi yang canggih. Sebagai contohnya, benih padi
seperti Bahagia dan Malinja yang dihasilkan oleh Institut Penyelidikan
Untuk memajukan sektor pertanian, kaum petani kita perlu Pertanian Malaysia (MARDI) dapat mencapai kematangan dalam tempoh
memiliki prakarsa untuk membuat perubahan atau sedia membuat yang singkat. Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) pula berjaya
reformasi terhadap sektor pertanian. Jika kaum petani masih mengekalkan membiakbakakan Klon 600 yang bermutu tinggi. Minyak sawit yang tulen
cara tradisional untuk mengusahakan petanian, nescaya hasil tanaman atau
dan berkualiti merupakan hasil usaha Institut Penyelidikan Minyak Sawit
ternakan mereka hanya sekadar sara diri. Mereka akan terus dibelenggu
Malaysia (PORIM).
oleh kemiskinan. Untuk mengikut rentak perkembangan sektor industri,
petani moden kita perlu menggunakan ilmu sains dan teknologi yang
canggih demi meningkatkan produktiviti, iaitu menjimatkan penggunaan
tenaga dan meninggikan hasil tanaman yang berkualiti dan berkuantiti. Untuk menjalankan pertanian secara besar-besaran dan komersial,
Sebagai contoh, ilmu genetik perlu digunakan untuk mencari baka benih skim pinjaman yang berkadar faedah rendah perlu disediakan oleh bank,
yang dapat menjamin hasil tanaman yang bermutu, seperti padi hibird terutamanya Bank Agro untuk pekebun kecil . Dengan modal yang
dapat menjamin penghasilan padi yang banyak dan berkualiti. Secara mencukupi, pekebun kita baru dapat membeli mesin yang canggih dan
bahan racun serangga serta baja kimia untuk menjalankan pertanian
mereka. Sebagai contoh, Bank Agro telah menawarkan Modal Usahawan berasaskan pertanian. Rakyat di negara tersebut pasti sanggup berbelanja
1 Malaysia kepada petani kita untuk mengusahakan industri kecil dan lebih untuk mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar.
sederhana (IKS) yang berasaskan pertanian. Bak kata peribahasa, ada padi
semua kerja jadi; ada beras semua kerja deras, oleh itu, dengan pinjaman
skim mikro, pekebun kecil kita dapat mengusahakankan pertanian atau Sementelahan, agropelancongan merupakan bidang yang patut
penternakan secara komersial dan saintifik malah berupaya menjalankan dikembangkan dalam sektor pertanian. Kaum petani seyogianya
IKS. Walhasilnya, kaum petani tidak akan digelar sebagai golongan miskin memperkasakan kemudahan yang tersedia dalam ladang mereka untuk
tetapi akan berperanan sebagai usahawan. memajukan sektor pelancongan. Tindakan dapat menjamin pendapatan
yang lumayan. Penginapan yang lengkap seperti bilik yang selesa perlu
disediakan kepada pelancong, khasnya dari bandar. Selain menghayati
Selain itu, sistem pengagihan yang kamil perlu disediakan oleh penghidupan kaum petani, pelancong dapat menikmati buah-buahan
pihak berkuasa supaya kaum petani kita tidak lagi dianiayai oleh orang tempatan yang lazat, memancing ikan dalam kolam ikan ternakan,
tengah yang bersikap tamak haloba. Penubuhan koperasi peladang menikmati lauk ala kampung serta berpeluang untuk mencucuk tanah di
digalakkan untuk memainkan peranan sebagai pemborong dan pembekal samping melegakan fikiran yang kusut. Hal ini bagai menyelam sambil
kepada kaum petani. Petani kita juga digalakkan menyertai Pasar Tani minum air. Bagaimanapun, pakej agropelancongan perlu mendapat
untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sehubungan dengan itu, sokongan daripada Kementerian Pelancongan Malaysia, seperti
pengguna juga dapat membeli hasil tanaman dan ternakan yang segar menyeranaikan pengusaha agropelancongan yang beramanah dalam laman
dengan harga yang berpatutan. Tindakan ini dapat memberikan manfaat web kementerian berkenaan. Di samping itu, agensi pelancongan dan para
kepada pihak petani dan pengguna, seperti peribahasa serampang dua petani perlulah bekerjasama untuk merealisasikan kegiatan ekopelancongan.
mata. Rentetan daripada itu, pihak FAMA(Lembaga Pemasaran Pertanian Para petani perlulah memastikan kawasan ladang mereka bersih, bebas
Persekutuan) harus mengaturkan strategi yang bersepadu dan bijaksana daripada pencemaran dan penuh dengan pohon-pohon yang menghijau.
bagai menarik rambut dalam tepung untuk menjamin pemasaran produk Chalet-chalet kecil dapat dibina di kawasan berhampiran tanpa mengubah
pertanian kita. Sistem pengagihan yang teratur dapat memantapkan harga landskap asal. Agensi pelancongan perlu menawarkan pakej
produk pertanian. Antaranya Kementerian Kebudayaan telah mengadakan ekopelancongan kepada pengunjung dari luar negara. Pelancong asing,
laman web tentang harga borong produk pertanian supaya kaum petani terutamanya golongan yang berasal dari bandar pasti berminat untuk
tidak lagi ditipu oleh pemborong yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan melawat kawasan ekopelancongan untuk membebaskan diri daripada
dapat menganjurkan pasar tani dengan mengumpulkan para petani dari kesesakan hidup di kota. Secara realitinya, inap desa semakin menarik
desa-desa di seluruh negara untuk menjual hasil tanaman di bandar-bandar perhatian pelancong domestik dan luar negara.
besar. Tindakan ini pasti menguntungkan kerana warga kota yang
memerlukan tanaman segar dan berkualiti pasti membeli hasil pertanian
yang dijual secara borong. Selain itu, kerajaan dapat mengeksport hasil Natijahnya, sektor pertanian perlu mengalami revolusi supaya
tanaman ke negara-negara lain , terutama negara yang ekonominya bukan sektor ini berprestij kepada generasi muda. Pembangunan sektor dapat
mengurangkan import makanan dari luar negeri dan dapat mengelakkan
penduduk kampung berhijrah ke bandar. Tampaknya, perkembangan
pertanian mengundang seribu satu kebaikan kepada negara kita.
Masyarakat kita juga perlu menyedari sumbangan, jasa dan pengorbanan
kaum petani kita. Sebaliknya kaum petani kita perlu mengalami
transformasi untuk menjanakan 1 Malaysia.
Semangat kejiranan semakin hari semakin luntur dalam kalangan gotong-royong yang dianjurkan oleh komuniti atau masyarakat setempat.
masyarakat. Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat Dalam hal ini. ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai aktiviti
kejiranan dalam kalangan masyarakat. tersebut bersama. Melalui aktiviti gotong-royong, semua penduduk
setempat dapat berkumpul bersama sambil berbincang tentang aktiviti yang
akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat
Dalam kehidupan sehari-hari, keluar dari rumah, sama ada berbual-bual dan berkenal-kenalan antara satu sama lain dan sekali gus
memandang ke kanan, ke kiri atau memandang hadapan atau belakang, membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih
rumah yang kita lihat ialah rumah jiran. Betapa pun kita mengasihi adik- baik dan dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang
beradik dan saudara-mara, namun jarak yang jauh menyebabkan mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Sebagai contoh, aktiviti
pergantungan kita terhadap jiran lebih besar berbanding dengan orang yang yang boleh dijalankan secara bergotong-royong ialah membersihkan
dekat dengan kita sejak lahir. Menurut perspektif Islam, konsep jiran kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara dan
meliputi skop yang lebih luas sehingga menjangkau empat puluh buah sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara bergotong-royong
rumah atau keluarga yang tinggal berhampiran dengan kita. Semangat memerlukan masyarakat bekerjasama bagai aur dengan tebing agar aktiviti-
kejiranan pula membawa pengertian jiran tetangga yang hidup berbaik-baik, aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Melalui cara ini,
bertolak ansur dan bekerjasama antara satu sama lain. Dalam kehidupan setiap ahli keluarga dapat menjalinkan hubungan mesra sesama jiran.
kita, kita dilarang menyakiti hati jiran, sebaliknya diminta mengambil berat Mereka juga sedar akan peranan masing-masing dalam sesuatu komuniti .
antara satu sama lain dan hidup berlandaskan kasih sayang sesama individu Apabila dewasa kelak, anak-anak akan melakukan perkara yang sama untuk
tanpa mengira keturunan, usia, agama atau pangkat. Pepatah Melayu ada mengeratkan ikatan kejiranan. Jelasnya, ibu bapa haruslah mengadakan
mengatakan bahawa Jiran Sepakat Membawa Berkat. Jadi, kita perlulah aktiviti gotong-royong agar dapat memupuk semangat kejiranan dalam
mengutamakan jiran kita dalam kehidupan dan mengukuhkan semangat masyarakat.
kejiranan supaya kita sentiasa bersatu padu dalam melakukan sesuatu Selain itu, ibu bapa perlulah menjadi suri teladan atau role model
perkara. Walau bagaimanapun, dalam era globalisasi yang dipenuhi pelbagai yang baik kepada anak-anak sekiranya mahu anak-anak mengamalkan
pancaroba moden, semangat kejiranan dalam kalangan anggota masyarakat, semangat kejiranan dalam diri sendiri. Ibu bapa perlulah mengamalkan
semakin meluntur. Oleh itu, semua lapisan masyarakat terutamanya ibu cara hidup seperti aur dengan tebing atau ke bukit sama di daki, ke
bapa wajar mengambil langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam
lurah sama dituruni dan hati gajah sama dilapah, hati kuman sama
kalangan masyarakat. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang elektif dicecah untuk mencapai keberkatan dalam hidup. Sebagai anggota dalam
wajar diambil oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam sesebuah masyarakat, ibu bapa mesti mempunyai semangat kekitaan dan
kalangan masyarakat? keprihatinan terhadap jiran mereka.. Apabila mengambil berat akan hal-
Menyedari hakikat betapa pentingnya semangat kejiranan hal jiran, bukanlah bermaksud kita hendak menjaga tepi kain mereka atau
diamalkan oleh masyarakat majmuk di negara ini, maka usaha perlu mengambil tahu hal rumah tangga mereka, tetapi kita mengambil tahu
dilakukan oleh ibu bapa agar nilai yang berharga ini tidak lenyap daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh jiran dan cuba membantu mereka
amalan hidup masyarakat kini. Ibu bapa haruslah menyertai aktiviti supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh jiran. Hal ini
demikian kerana, dalam kehidupan berkeluarga, setiap keluarga pasti akan Seterusnya, ibu bapa hendaklah menyemarakkan budaya ziarah-
menghadapi masalah dan masalah itu hanya boleh diatasi atau dikurangkan menziarahi dalam kalangan masyarakat sebagai langkah untuk memupuk
dengan bantuan orang lain. Misalnya, ketika ketua keluarga sakit tenat, dan meningkatkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak. Dalam hidup
maka ahli-ahli keluarga itu memerlukan bantuan daripada jiran untuk bermasyarakat, ibu bapa digalakkan membawa anak-anak-anak
menghantar ketua keluarga itu ke hospital, memberitahu keluarganya yang menziarahi jiran tetangga pada masa-masa yang sesuai. Dengan
tinggal berjauhan daripada mereka, mendapatkan bantuan nasihat ataupun menziarahi jiran, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang
kewangan dan sebagainya. Sikap keprihatinan yang ditunjukkan oleh ibu dihadapi oleh jiran kita. Semua masalah boleh diselesaikan bersama dan hal
bapa terhadap jiran, akan menyebabkan anak-anak juga turut mengambil ini akan menjadikan hidup mereka lebih aman dan harmoni walaupun
berat tentang jiran mereka. Tegasnya, ibu bapa yang berjaya menjadi suri dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh
teladan yang baik, sudah pasti mampu memupuk semangat kejiranan dalam membawa anak-anak berkunjung ke hospital jika kita mendapat tahu
kalangan masyarakat. bahawa jiran kita telah dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu
penyakit atau mendapat kemalangan. Amalan ini dapat membentuk sifat
Di samping itu, ibu bapa juga mestilah mengadakan atau kasih sayang dan sikap ambil berat serta membuang sejauh-jauh sikap
menghadiri majlis-majlis rumah terbuka sempena sesuatu sambutan
mementingkan diri sendiri dan hidup diibaratkan seperti enau di dalam
perayaan. Amalan mulia ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Walaupun pepatah Melayu
silaturahim, tetapi juga mampu mengukuhkan semangat kejiranan dalam ada mengatakan bahawa berat mata memandang, berat lagi bahu
kalangan masyarakat. Melalui majlis rumah terbuka, ibu bapa boleh memikulnya, namun sebagai jiran, kita mestilah berpegang teguh pada
membawa anak-anak bersama. Dalam majlis tersebut, masyarakat dapat prinsip cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Jadi, melalui lawatan kita,
berkumpul dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih dekat. sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh
Mereka juga berpeluang untuk berkongsi pendapat tentang sesuatu jiran kita dan secara tidak langsung, mereka dapat hidup dengan lebih
perkara dan bertanya khabar sambil menikmati juadah yang disediakan oleh
selesa, aman dan tenang. Anak-anak turut mengambil berat tentang jiran
tuan rumah. Dengan itu, masyarakat akan lebih memahami adat resam, yang ditimpa masalah sama seperti ibu bapa mereka. Jelasnya, ibu bapa
agama dan budaya masing-masing di negara ini. Sebagai contoh, majlis- boleh menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi dalam diri anak-anak
majlis rumah terbuka sempena sambutan Hari Raya Aildilfitri, Tahun Baru
untuk memupuk semangat kejiranan.
Cina, Hari Krismas dan Hari Deepavali hendaklah dijadikan acara tahunan.
Kehadiran ibu bapa bersama ahli keluarga dalam majlis rumah terbuka, Akhir sekali, ibu bapa bolehlah menggalakkan anak-anak supaya
bukan sahaja dapat memperkenalkan anak-anak mengenali lebih dekat adat melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti Hari Keluarga. Setiap komuniti,
resam sesuatu budaya malah dapat menanamkan semangat hormat- sering mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk mengukuhkan hubungan
menghormati dalam diri anak-anak dan mengamalkan semangat dalam kalangan masyarakat setempat. Aktiviti kerap diadakan sama ada di
perpaduan. Tegasnya, majlis-majlis rumah terbuka mestilah diadakan setiap padang, taman rekreasi atau di tepi pantai. Ibu bapa boleh membawa
tahun agar mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan anak-anak bersama dan setiap ahli keluarga boleh menyertai permainan
membentuk masyarakat yang bersatu-padu. yang disediakan. Selain itu, ibu bapa boleh mendedahkan kepada anak-
anak tentang kepentingan hidup berpersatuan dalam masyarakat setempat
yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. Persatuan atau sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan
pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk tempatan sebagai seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
ahli. Dewasa ini, banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat bersuku-suku supaya kamu kenal-mengenali.
seperti Pertubuhan Rukun Tetangga , Jawatankuasa Keselamatan dan
Kemajuan Kampung, Pertubuhan Khairat Kematian dan sebagainya.
Sebagai contoh, melalui Pertubuhan Rakan Tetangga, masyarakat
setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan kawasan tempat
tinggal atau taman untuk mengelakkan berlakunya kejadian-kejadian yang
tidak diingini seperti membunuh, merogol, merompak dan sebagainya. Hal
ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu, iaitu ibarat aur dengan tebing
yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu
antara satu sama lain dalam kehidupan. Jelasnya, ibu bapa berperanan
penting untuk menggalakkan anak-anak supaya melibatkan diri dalam
aktiviti sosial sebagai langkah untuk memupuk semangat kejiranan.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat saya simpulkan bahawa


semangat kejiranan dalam setiap individu amat penting untuk melahirkan
masyarakat yang prihatin dan mmmembentuk perpaduan kaum. Walau apa
pun keadaan dan di mana-mana pun kita tinggal, kita perlulah mempunyai
jiran yang baik hati, iaitu jiran yang menjadi tempat untuk memohon
bantuan ketika kita dalam keadaan yang susah dan sentiasa menghulurkan
bantuan dengan senang hati dan menghiburkan ketika kita senang. Jadi,
untuk mempunyai jiran yang baik, maka kita perlu menjadikan diri kita
sebagai jiran yang baik kepada jiran kita. Sekiranya kita berbaik-baik dengan
jiran, maka jiran juga akan berbaik-baik dengan kita. Cogan kata Jiran
Sepakat Membawa Berkat perlu terus diamalkan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Jangan kita berasa susah dalam usaha mengamalkan budaya
murni ini. Amalkan dengan hati yang ikhlas, barulah kita memperoleh
keberkatan dalam kehidupan. Oleh itu, dengan meningkatkan semangat
kejiranan, perpaduan kaum akan bertambah utuh dan teguh. Jadi, dalam
setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat
kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni
dan sejahtera. Allah berfirman yang maksudnya, Wahai manusia,
KEPENTINGAN MEMULIHARA BANGUNAN BERSEJARAH metos atau legenda semata-mata. Sebagai contoh, zaman kegemilangan
bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai
dengan wujudnya Pintu Gerabang Porta de Santiago, Gereja Christ,
Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia wujud daripada Bangunan Stadhuys dan Gereja St. Paul. Selain itu, Kota Cornwallis,
ketamadunan silam iaitu Kesultanan Melayu Melaka dan kerajaan awal, Masjid Kling,Gereja St. Georgetown, Pulau Pinang dapat mengimbas
seperti Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Kedah Tua. Sementara itu, beberapa kembali detik-detik sejarah negara yang pernah dijajah pada suatu masa
kerajaan lain di pantai Timur Semenanjung. Malaysia pernah dijajah selama dahulu dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal,
446 tahun dan akhirnya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-18.
Sejarah penubuhan kerajaan ini pastinya banyak meninggalkan bangunan Tegasnya, bangunan bersejarah dan monumen lama amat penting sebagai
bersejarah sama ada yang bercirikan tempatan mahupun Eropah. Sejak bahan bukti yang kukuh tentang peristiwa yang telah berlaku untuk
UNESCO mengiktiraf bandar Melaka dan Georgetown sebagai bandar ditunjukkan kepada generasi akan datang.
warisan bersejarah atau tapak warisan dan ketamadunan dunia, barulah
timbul kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah.
Menyedari hakikat ini, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah Selain itu, bangunan bersejarah dan monumen lama dapat
dana yang besar bagi memulihara bangunan bersejarah. Persoalannya, memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya
apakah kepentingan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam golongan remaja. Kita sedia maklum bahawa remaja pada hari ini kurang
konteks Malaysia? mempunyai kesedaran diri terutamanya berkaitan dengan sejarah Malaysia.
Dengan adanya bangunan bersejarah di negara kita. Sekurang-kurangnya
mereka dapat menjadikannya sebagai panduan hidup mereka. Sebagai
Salah satu kepentingan bangunan bersejarah atau monumen ialah, contohnya, Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu
dapat dijadikan sebagai bukti kukuh tentang peristiwa sejarah yang telah pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya
berlaku kepada generasi akan datang. Kita sedia maklum bahawa menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Penaklukan ini terjadi kerana
bangunan bersejarah atau monumen bermaksud bangunan yang dibina terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan kepimpinan dan juga
untuk memperingati seseorang tokoh yang telah berjasa atau peristiwa kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Jika kita menghayati sejarah,
penting yang pernah berlaku. Walaupun Malaysia telah mencapai di sebalik bangunan tersebut serta mengambil pengajaran daripada
kemerdekaan selama lebih daripada 50 tahun, kesan yang ditinggalkan oleh peristiwa yang berlaku maka kita dapat terus mara tanpa mengulangi
penjajah kolonial seperti British, Belanda, dan Portugis masih dapat dilihat kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Walaupun ada
dan perlu dijaga serta dilestarikan. Di samping itu, bangunan bersejarah antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam
amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana negara, namun kita tidak harus menjadikannya sebagai halangan untuk
dengan kewujudan bangunan bersejarah kita dapat membuktikan bahawa mencapai kejayaan. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf
sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil
merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mudah dan mengambil ikhtibar daripada sejarah silam negara. Tuntasnya,
bangunan bersejarah di negara kita sememangnya dapat memberi ikhtibar
dan pengajaran kepada generasi muda kerana yang baik dijadikan teladan, Seterusnya, pemuliharaan bangunan bersejarah juga penting
yang buruk dijadikan sempadan. sebagai salah satu cara untuk memupuk semangat patriotisme dalam
kalangan generasi muda. Kita sedia maklum bahawa bangunan bersejarah
amat penting kerana semangat patriotisme dalam kalangan remaja sejak
Di samping itu, bangunan bersejarah dan monumen memberi belakangan ini semakin menipis. Dalam konteks ini, bangunan bersejarah
banyak manfaat dari sudut pelancongan. Hal ini demikian kerana perlu dikekalkan untuk menjadi tatapan dan penghayatan generasi muda.
bangunan bersejarah dapat menarik pelancong sama ada pelancong Sebagai contoh, Kota A Famosa di Melaka dan Kota Cornwallis di Pulau
tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat negara kita. Pinang dapat mengingatkan kita tentang usaha mempertahankan
Kita sedia maklum bahawa bangunan ini juga menjadi salah satu faktor kedaulatan negeri Melaka dan Pulau Pinang pada zaman penjajahan dahulu.
dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan kehebatan Tinggalan sejarah ini boleh mengingatkan generasi muda tentang segala
bangunan yang moden seperti Menara Berkembar Petronas. Kehalusan pahit maung yang dilalui oleh pejuang nasionalis ketika memerdekakan
seni bina dan keunikan reka bentuk bangunan tersebut mampu menjadi tanah air. Peribahasa Melayu biar putih tulang jangan putih mata sentiasa
tarikan para pelancong untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. tersemat di dalam hati para pejuang negara ketika itu. Secara tidak
Sebagai contoh, bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur langsung, hal ini dapat mencelikkan minda generasi muda agar sentiasa
mempunyai unsur seni yang tiada tolok bandingnya. Di samping itu, berwaspada terhadap musuh negara yang sentiasa mencari peluang untuk
pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan menyaksikan menjajah negara kita sekali gus berjuang bermati-matian untuk ibu pertiwi
monumen-monumen yang terdapat di lokasi yang dikunjungi di samping daripada dicerobohi oleh kuasa asing. Oleh itu, bangunan bersejarah
menyaksikan keindahan alam semula jadi dan artifak-artifak di dalam penting dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi
muzium dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan bersejarah perlu muda bagi mempertahankan negara kita yang tercinta.
dipulihara dan diubah suai. Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah
diubah suai untuk dijadikan muzium, galeri seni lukis dan pusat
pelancongan. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa Ada pendapat mengatakan bahawa, bangunan dan monumen lama
buah negara Eropah, Perancis, Itali dan Belanda. Bandar-bandar juga turut memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara
bersejarah seperti York, Bath, Oxford dan Cambridge di England telah kita khususnya kepada para pelajar dan penyelidik. Kita sedia maklum
berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka bahawa pelbagai ilmu akan dapat dipelajari dengan memahami dan
dengan baik. Usaha seperti ini dapat menarik pelancong dari seluruh dunia mengkaji bangunan dan monumen lama. Sebagai contoh, dengan
dengan lebih banyak dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. Oleh terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka
itu, bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala
industri pelancongan negara. Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala
Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan
masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. Bangunan Kelab Di
Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial
dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di
Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Begitu juga halnya dengan
kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan
Raja dan Raja Laut pada tahun 1897. Pancutan air Horse dibina sebagai
memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor, iaitu Encik Steve
Harper. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan
bersejarah dapat memberi maklumat kepada pelajar tentang peristiwa yang
pernah berlaku di negara kita kerana tak kenal maka tak cinta.
Sesungguhnya, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya
mempunyai nilai yang tersendiri dan menjadi bahan rujukan kepada pelajar
dan penyelidik.

Sebagai penghias bicara akhir, bangunan bersejarah amat vital


dalam pembentukan minda generasi muda terutamanya ke arah
penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan dan monumen yang
bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi. Bangunan
bersejarah juga akan memangkin jiwa generasi muda agar lebih menghargai
dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan membentuk
masyarakat yang sensitif akan sebarang usaha untuk merobohkan atau
memusnahkan bangunan bersejarah. Sesungguhnya, pihak kerajaan pula
perlulah mewartakan bangunan bersejarah yang perlu dikekalkan. Oleh hal
yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan dan memusnahkan
bangunan bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang.
Cintailah sejarah ibu pertiwi kita demi kemantapan perjuangan rakyat kita
kerana nilai sejarah tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.
anak. Ajarlah anak-anak berjimat-cermat dan tidak membelanjakan semua
wang perbelanjaan harian yang diberi agar anak-anak tahu akan
Menabung amat penting untuk menjamin kehidupan pada masa hadapan. kepentingan menabung. Jelasnya, ibu bapa perlu memupuk tabiat ini dalam
Apakah peranan ibu bapa dalam memastikan amalan menabung menjadi kalangan kanak-kanak sebelum kudis menjadi tokak.
budaya masyarakat kita?

Hidup ibarat roda, sekejap di atas, sekejap di bawah, begitulah Selain itu, ibu bapa wajar menerapkan amalan menabung
lumrah manusia dalam kehidupan. Menjelang era milieu yang sarat dengan dalam jiwa anak-anak sejak bangku prasekolah lagi, bak kata pepatah,
informasi dan teknologi, momentum arus terus bergerak ke depan dengan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sewaktu anak-anak masih kecil,
tidak berlengah-lengah. Oleh itu, generasi muda perlu berjimat cermat dan mereka sangat mematuhi kata-kata dan nasihat ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa
sifat menabung perlu disemai sejak anak-anak masih kecil lagi. Amalan mudah memberitahu dan mendidik mereka amalan yang berunsur positif
menabuing ini diharapkan terbawa-bawa sehingga dewasa. Menabung seperti amalan menabung. Anak-anak mudah dipengaruhi ketika mereka
merupakan tabiat menyimpan wang. Tanggungjawab untuk memupuk masih kecil. Mereka tidak akan mengingkari nasihat ibu bapa dan mengikut
amalan ini dalam sanubari anak-anak jatuh pada bahu ibu bapa. Dengan itu, segala ajaran ibu bapa mereka. Dengan cara ini, amalan menabung, secara
ibu bapa perlu memainkan peranan mereka dengan bijaksana ibarat tidak langsung, mudah berakar umbi dalam hati anak-anak. Sekiranya
menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak didikan dan ajaran seperti ini diberikan sewaktu belia, anak-anak yang
berselerak. Persoalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu berdarah muda tidak akan mempedulikan ibu bapa lagi dan nasihat ini
bapa dalam memastikan amalan ini menjadi budaya masyarakat kita? bagai mencurahkan air ke daun keladi. Ibu bapa yang melahirkan anak-anak
dan membawa mereka ke alam fana ini, sekiranya mangajar kanak-kanak
bukan tanggungjawab mereka, siapakah yang mampu bertanggungjawab
Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi dalam hal ini lagi? Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan amalan sedikit demi
menerapkan amalan berjimat-cermat dalam diri anak-anak adalah dengan sedikit dalam jiwa anak-anak sejak kecil kerana sedikit-sedikit, lama-lama
menjadikan amalan ini sebagai budaya keluarga. Hal ini kerana suasana jadi bukit.
keluarga merupakan cara yang paling cepat dan efektif bagi membentuk
keperibadian anak-anak. Anak ibarat sehelai kain putih, ibu bapa yang Selain itu, ibu bapa mengamalkan gaya hidup sederhana dan tidak
bakal mencorakkannya menjadi putih atau hitam. Ibu bapa merupakan menunjuk-nunjuk. Anak-anak perlu diterapkan dengan gaya hidup yang
orang yang pertama berpeluang untuk berinteraksi dengan anak-anak. sederhana dan tidak membazir. Sebagai contohnya, jenis rumah dan
Anak-anak telah dibawa ke dunia ini oleh ibu bapa. Anak-anak datang ke perkakas di dalamnya menjadi penanda aras paling senang bagi menilai
dunia yang berwarna-warni ini dengan otak yang kosong. Oleh itu, ibu bapa taraf hidup sesebuah keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlulah bersederhana
perlulah mengisikan tempat kosong yang ada dalam minda anak-anak. dalam pembelian peralatan di rumah dan setiap pembelian perlu dibayar
Dengan kesempatan ini, ibu bapa boleh menyemai amalan menabung dalam tunai tanpa berhutang. Kadangkala, terdapat keluarga yang sanggup
jiwa anak-anak. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak menabung dengan berhutang bagi membeli perabot dan perkakas rumah yang bergaya supaya
menyimpan sebahagian daripada wang perbelanjaan harian sekolah anak- mendapat "pengiktirafan"orang berada oleh orang-orang di sekeliling
walaupun hakikat sebenarnya mereka tidak berkemampuan .Mereka inilah menujukkan contoh yang baik. Mereka harus mengamalkan tabiat
yang berpegang pada prinsip biar papa asal bergaya. Jika ada ibu bapa yang menabung juga. Cuba anda bayangkan, macam mana anak-anak akan rela
menjadikan hal ini sebagai budaya keluarga, diharapkan mereka dapat hati untuk menabung sekiranya ibu bapa mereka sendiri seorang yang boros
menukar perspektif tersebut bagi memudahkan proses penerapan amalan dan tidak pandai menguruskan wang? Hal ini jelas menunjukkan betapa
berjimat-cermat dalam diri anak-anak. pentingnya imej yang diberikan oleh ibu bapa di depan anak-anak. Pepatah
Melayu juga mengatakan bagaimana acuan, begitulah kuihnya.
Adat usang pusaka lama, amalan menabung merupakan
tabiat yang bijak dan harus diwariskan secara turun-temurun. Ibu bapa Jika berkawan dengan tukang besi, baju kita akan tercarik
perlu mengajar anak-anak menguruskan wang dengan cekap. Mereka terkena percikan api; jika berkawan dengan penjual pewangi harum,
harus memberitahu anak-anak cara penggunaan wang dan cara tubuh kita akan berbau harum, Kawan merupakan magnet sakti yang
penyimpanannya. Mereka perlu kerap menggalakkan anak-anak boleh mempengaruhi anak-anak yang berusia seumur jagung. Ibu bapa
mengamalkan tabiat menabung. Membuka akaun bank untuk anak-anak harus menapis kawan anak-anak dan mengelakkan mereka berkawan
merupakan perkara pertama yang boleh diambil bagi menyiapkan anak- dengan mereka yang kurang berakhlak. Benteng iman yang lemah anak-
anak ke arah berjimat-cermat. Malah, langkah ini boleh diambil sejak usia anak mudah runtuh sekiranya kegembiraan dan kemewahan mengaburi
mereka masih bayi. Ibu bapa dapat menaikkan semangat anak-anak untuk mata, bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Oleh itu, ibu
menabung dengan meminta mereka membayangkan wang simpanan yang bapa harus mengurangkan peluang anak-anak untuk bercampur dengan
bakal digunakan untuk masa depan mereka kelak. Kata orang tua, semua golongan tidak bermoral. Anak-anak mudah terjerumus ke dalam lembah
orang memerlukan pujian. Dengan hal tersebut, ibu bapa boleh memuji maksiat. Anak-anak hanya tahu menghabiskan wang dan tidak tahu betapa
anak-anak sekiranya mereka melakukan sesuatu yang baik. Pujian dengan susah payahnya ibu bapa memperoleh wang untuk perbelanjaan anak-anak.
batasan tertentu boleh mewujudkan keyakinan anak-anak. Oleh itu, mereka Dengan itu, amalan menabung akan dialpakan dan diketepikan oleh anak-
akan menerima nasihat dan ajaran ibu bapa dengan hati terbuka. Mereka anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mengelakkan anak-anak berkawan dengan
akan belajar pengurusan wang dengan cekap. Amalan menabung mudah mereka yang kurang bersahsiah.
ditanamkan. Dengan itu, ibu bapa harus memuji anak-anak dan cara ini
dapat memudahkan penerapkan amalan menabung sudah terang seperti Sudah terang lagi bersuluh, ibu bapa memang memainkan peranan
murai berkicau hari siang. dominan dalam memastikan amalan menabung manjadi budaya masyarakat
kita. Pepatah cina mengatakan Jikalau tiada wang semua kerja tak terjadi.
Pada hakikatnya, ibu bapa berperanan untuk menunjukkan Peribahasa Melayu pula menunjukkan ada padii semua jadi, ada beras
contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa sendiri harus semua deras. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya wang dalam
mengamalkan sikap menabung. Mereka harus menabung wang bersama zaman globalisasi yang mengutamakan kebendaan dan material. Kita harus
dengan anak-anak. Ibu bapa perlu menunjukkan kepada anak-anak bahawa menyemai sifat menabung dan menjadikan amalan ini sabagai satu tabiat
pada setiap bulan, mereka menyimpan sejumlah kecil wang di bank atau hidup. Pembentukan generasi muda barakhlak yang merupakan tonggak
pejabat pos. Perbuatan ibu bapa menyimpan wang akan dicontohi oleh aspirasi untuk menerajui negara pada masa depan amat diperlukan untuk
anak-anak. Anak-anak mudah terikut-ikut oleh tingkah laku ibu bapa dan merealisasikan kelahiran masyarakat madani. Air bersih, ikannya jer
mereka akan mengikut jejak langkah ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlu
Ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang tersisih dan diabaikan lalu melakukan perkara-perkara negatif.
berguna. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk Tegasnya,anak-anak akan menjadi insan yang berguna kepada keluarga,
memastikan harapan mereka itu tercapai. masyarakat, agama, dan negara jika keluarga yang saling berkasih sayang
dan mengambil berat dapat diwujudkan.
Anak-anak yang sihat serta memperlihatkan kecemerlangan
diri merupakan idaman setiap ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapa Selain itu,untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang
bertanggungjawab penuh untuk merealisasikan hal tersebut. Setiap ibu berguna juga, ibu bapa perlu menyediakan kediaman yang menepati
bapa mengharapkan anak-anaknya menjadi insan yang berguna kepada konsep Rumahku Syurgaku demi keselesaan anak-anak. Ibu bapa
agama, bangsa dan negara. Mereka perlu berusaha untuk merealisasikan perlulah mewujudkan rumah tangga yang aman dan damai supaya anak-
impian itu dengan mengaplikasikan kemahiran keibubapaan ke tahap yang anak berasa tenang ketika berada di rumah. Setiap ibu bapa perlulah
paling optimum. Jika hal ini dipraktikkan, harapan untuk memiliki anak-anak mengelakkan pertelingkahan di hadapan anak-anak. Ibu bapa hendaklah
yang berguna akan dapat direalisasikan. Persoalannya,apakah usaha-usaha mengucapkan kata-kata yang lemah-lembut agar anak-anak mendengar
yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka segala arahan dan nasihat daripada ibu bapa. Bagi mewujudkan keselesaan
tercapai? dalam rumah tangga, ibu bapa perlulah menyediakan kemudahan yang
lengkap untuk ahli keluarganya seperti bilik tidur yang mencukupi, bilik
Usaha paling asas yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk
untuk anak-anak belajar dan bilik untuk anak-anak menonton televisyen
memastikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna ialah atau bermain komputer. Sudah terbukti bahawa anak-anak yang tinggal di
mewujudkan suasana kekeluargaan yang saling berkasih sayang. Ibu bapa kediaman yang kurang selesa cenderung untuk melepak dan sesetengahnya
haruslah memahami bahawa anak-anak memerlukan perhatian dan kasih tidak pulang ke rumah. Amalan melepak ini mendedahkan anak-anak
sayang mereka. bu bapa boleh mencurahkan kasih sayang sama ada
kepada pelbagai bentuk gejala negatif seperti merokok, menagih dadah dan
berbentuk luahan kata dan perbuatan yang secukup kepada anak-anak agar sebagainya. Hal ini banyak berlaku di bandar-bandar besar, khususnya di
anak-anak berasa diri mereka diambil berat dan tidak diabaikan oleh ibu kawasan-kawasan setinggan. Oleh hal yang demikian ,ibu bapa perlu
bapa. Misalnya, ibu bapa haruslah memberikan pujian kepada anak-anak menyediakan kediaman yang selesa untuk anak-anak mereka sekiranya
sama ada dengan cara memberikan hadiah ataupun dengan mengucapkan mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna dan
kata-kata positif apabila anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang. menyayangi keluarganya.
Hal ini penting kerana sepatah kata yang positif daripada ibu bapa dapat
menyuntik semangat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada Di samping itu, untuk memastikan anak-anak menjadi insan
anak-anak untuk terus berusaha mencapai kejayaan kerana pepatah yang berguna, setiap ibu bapa haruslah memberikan didikan agama yang
menyatakan rajin dan usaha, tangga kejayaan.Kajian menunjukkan bahawa sempurna kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi kerana pepatah
punca kebanyakan anak menjadi sampah masyarakat adalah kerana menyatakan bahawa kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya
keadaan rumah tangga yang porak-peranda di samping sikap ibu bapa yang dan asas pendidikan bermula dari rumah. Didikan agama yang sempurna
materialistik dan mementingkan kerjaya .Sebagai contohnya,banyak ibu dapat membentuk akhlak dan pekerti mulia kepada anak-anak di samping
bapa yang menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak kepada membantu mereka mengetahui batas hidup yang betul. Penerapan nilai
pembantu rumah sepenuhnya. Hal ini menyebabkan anak-anak berasa agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan baik atau buruk
sesuatu perkara dan anak-anak membesar dengan berpandukan ajaran apabila orang lain memberi teguran. Hal ini demikian kerana teguran yang
agama. Sebagai contoh, jika keluarga tersebut berasal dari keluarga yang diberi itu bukanlah untuk memburuk-burukkan anak mereka tetapi untuk
baik, kebiasaannya keturunannya akan baik. Jika ibu bapa mempunyai membetulkan kesilapan yang telah dilakukan oleh anak mereka. Dalam
pegangan didikan agama yang kuat, anak-anak mereka juga akan konteks ini, falsafah menjaga tepi kain orang lain dalam masyarakat
mempunyai tingkah laku yang baik kerana madu satu tong dirembes, adalah untuk kebaikan bersama dan ibu bapa perlulah menerimanya secara
rembesnya madu juga, dan bagaimana acuan begitulah kuihnya. Dengan positif. Berdasarkan teguran yang diberikan, ibu bapa perlulah segera
kesempurnaan didikan agama, anak-anak dapat mengawal diri daripada membetulkan kesilapan anak dan mencari punca anak mereka berbuat
melakukan maksiat seperti meragut, berfoya-foya dan sebagainya.Tegasnya, kesilapan sedemikian rupa agar anak mereka tidak mengulangi kesilapan
didikan agama yang sempurna dapat merealisasikan impian ibu bapa untuk yang sama. Jadi, untuk membentuk anak menjadi insan yang berguna, ibu
memiliki anak-anak yang berguna. bapa perlu menerima kritikan dan teguran orang lain dengan hati yang
terbuka. Peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
Seterusnya, untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna atau sudah terhantuk baru terngadah sewajarnya menjadi
berguna, ibu bapa mestilah menjadi suri teladan yang terbaik kepada
panduan kepada ibu bapa.
anak-anak, bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya. Ibu bapa
janganlah menjadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul. Ibu Akhir sekali, ibu bapa perlu sentiasa mengikuti
bapa meminta anak-anak menunjukkan contoh terbaik sedangkan mereka perkembangan pendidikan anak-anak sama ada dalam aspek kurikulum,
tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Gaya mendidik kokurikulum dan sahsiah anak-anak. Sikap prihatin dan ambil berat ibu
anak-anak seperti ini tidak akan berkesan. Peribahasa Melayu bapa borek bapa menyebabkan anak-anak berasa diri mereka diutamakan. Untuk
anak rintik sudah jelas membuktikan bahawa segala tindak tanduk ibu tidak mengecewakan ibu bapa, anak-anak akan berusaha meningkatkan
bapa akan menjadikan ikutan anak-anak, kerana anak-anak biasanya meniru kecemerlangan sama ada dalam aspek kurikulum ataupun kokurikulum.
tingkah laku dan percakapan ibu bapa. Anak-anak yang membesar di bawah Hubungan ibu bapa dengan guru-guru sekolah juga memberikan impak
didikan ibu bapa yang berjaya menjadi suri teladan yang baik akan menjadi kepada tahap sahsiah anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu
insan yang baik dan bertanggungjawab. Oleh itu, ,ibu bapa haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan guru di sekolah sama ada guru
sentiasa menjaga tingkah laku dan mengelakkan penggunaan bahasa yang disiplin, guru kelas atau guru mata pelajaran. Ibu bapa perlu sering
kasar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini demikian kerana keperibadian berkunjung ke sekolah untuk mengikuti perkembangan kemajuan anak-anak
ibu bapa menjadi penentu tingkah laku anak-anak pada masa hadapan. dalam bidang pelajaran dan berbincang dengan guru disiplin sekolah
Jelasnya, ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik agar anak- berkaitan akhlak dan sikap anak-anak di sekolah. Selain itu, ibu bapa juga
anaknya turut menjadi insan yang baik dan berguna. perlu mengawasi tingkah laku anak-anak di luar rumah serta mengenali
rakan-rakan mereka. Ibu bapa juga perlulah bertanya kepada anak sebab-
Tambahan lagi, ibu bapa perlulah bersedia untuk menerima sebab anak-anak keluar rumah atau pulang lewat. Tuntasnya,ibu bapa perlu
sebarang teguran daripada orang lain berkaitan dengan tingkah laku anak- memantau perkembangan pendidikan dan sahsiah anak-anak agar mereka
anak mereka dengan hati terbuka. Sebagai ibu bapa yang
jadi insan yang berguna apabila dewasa kelak.
bertanggungjawab dan ingin membentuk anak mereka menjadi insan yang
berguna, ibu bapa tidak sepatutnya menyebelahi anak-anak mereka
Berdasarkan berbincangan di atas, dapatlah disimpulkan
bahawa usaha untuk membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna
memerlukan pengorbanan dan kesabaran ibu bapa. Untuk mendidik anak-
anak menjadi seorang insan yang berguna bukanlah satu tugas yang mudah.
Semua ini perlu dilakukan melalui proses pendidikan sedikit demi sedikit
dan dengan penuh kesabaran. Oleh itu, perancangan yang teliti dan
sistematik perlu dilakukan oleh ibu bapa secara istiqomah untuk mendidik
anak-anak menjadi insan yang berguna.Setiap ibu bapa juga mengharapkan
anak mereka dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara
serta mempertahankan maruah keluarga. Tegasnya, tiada ibu bapa yang
mahu melihat anak-anak mereka jadi sampah masyarakat yang bukan
sahaja tidak memberikan sebarang sumbangan kepada masyarakat dan
negara malah membawa masalah serta menjatuhkan keluarga kita.
Langkah-langkiah mengatasi kemalagan jalan raya seharusnya mempunyai kesan psikologi ke atas pengguna jalan raya yang
jahat dan praktikal pula kepada pihak polis untuk dilaksanakan. Dengan
Pemandu tertidur mengakibatkan lorinya melanggar sebuah kereta. adanya undang-undang yang membawa hukuman yang menakutkan maka
Pembonceng motosikal meninggal dunia akibat kecuaian penunggang. sebahagian besar pengguna jalan raya akan takut terlibat dalam salah laku.
Bagi segelintir pengguna jalan raya yang keras kepala dan mengancam
Pelanggar peraturan jalan raya mesti dikenakan hukuman yang lebih berat. keselamatan awam maka di bawah undang-undang mereka boleh dihalang
untuk terus demikian dengan mekanisme kepenjaraan.Undang-undang
Sejak akhir-akhir ini, tajuk-tajuk berita seperti di atas sering dipaparkan
tidak akan sempurna sekiranya ia tidak dilengkapi dengan penguatkuasaan
dalam media massa sama ada media cetak atau media elektronik.
undang-undang. Penguatkuasaan yang baik sememangnya boleh
Fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat. Peratus
meningkatkan kewibawaan undang-undang dan kesannya terhadap
kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun, terutamanya
keselamatan awam. Untuk itu pihak berkuasa haruslah dilengkapi dengan
pada musim perayaan. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiar
pelbagai kemudahan. Sebagai tambahan,penguatkuasaan undang-undang
berterusan dan mesti ditangani dengan secepat mungkin. Apakah usaha-
perlu dilaksanakan dan hukuman berat mesti dikenakan terhadap sesiapa
usaha yang patut diimplementasikan bagi menyelesaikan masalah yang
yang berani melanggar peraturan di jalan raya,bak kata peribahasa,
merunsingkan dan mengacau-bilaukan minda masyarakat ini?
"setinggi-tinggi terbangnya bangau, akhirnya pasti jatuh ke tanah".
Tamsilnya, cadangan agar pesalah laku trafik haruslah didenda sekurang-
kurangnya RM500 atau dipenjarakan selama enam bulan perlu diterima
Kemalangan jalan raya tidak harus dipandang enteng, pakai bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan agar pengguna
jalan raya tidak akan berani memperlekeh amaran kerajaan lagi.Tambahan
Mesti dibanteras ke akar umbi,
lagi, kerajaan juga mestilah memperketat tahap kelulusan ujian yang
Kudrat semua pihak mesti digembleng, dijalankan untuk menguji pemandu kenderaan. Kebanyakkan daripada
pengguna-pengguna yang terlibat dalam kemalangan jalan raya ialah
Azam janganlah berbelah bagi. mereka yang berdarah muda. Lalu,usaha kerajaan mestilah berlandaskan
peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Lesen-lesen tidak
harus diberikan kepada para pemandu dengan mudah agar kesedaran sivik
Kerajaan perlu sama memainkan peranan penting dalam usaha mengenai pentingnya menuruti segala peraturan jalan raya yang ditetapkan
penyelesaian ini. Perundangan merupakan satu langkah yang penting untuk benar-benar tersemai dalam sanubari mereka.
menyelesaikan masalah salah laku jalan raya. Tanpa perundangan,
pemandu-pemandu yang jahat dan tidak masuk ajar akan terus
mengancam keselamatan jalan raya. Perundangan boleh dikategorikan Rentetan itu, kerajaan mesti sentiasa membiayai perbelanjaan
kepada dua bahagian yang besar iaitu pembentukan undang-undang dan untuk mengadakan pelbagai kempen kesedaran. Polis DiRaja Malaysia dan
penguatkuasaan undang-undang. Pembentukan undang-undang Jabatan Pengangkutan Jalan Raya merupakan antara pihak yang acap kali
merupakan asas kepada perundangan. Undang-undang yang dibentuk diberi obligasi dalam melaksanakan kempen kesedaran seperti Kempen
Keselamatan Jalan raya. Kempen-kempen ini haruslah diadakan dengan pemandu bas mestilah menyelenggara bas mereka secara berkala. Mereka
objektif menyedarkan para pengguna jalan raya tentang kepentingan perlu memastikan agar bas tersebut bebas daripada kerosakan teknikal
mematuhi peraturan jalan raya. Inisiatif ini mampu membantu sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Dalam konteks ini,masalah-
meminimumkan kemalangan di jalan raya yang terus berlaku. Namun masalah seperti kerosakan enjin , tayar pancit dan brek yang tidak
begitu,jika hanya sebelah pihak sahaja yang bersungguh-sungguh berfungsi dapat diatasi serta-merta kerana kemalangan dapat
melaksanakan program ini tanpa ada sebarang sokongan daripada rakyat, disinonimkan dengan peribahasa malang tidak berbau. Bukan itu
akibatnya segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan dapat diibaratkan sahaja,pemandu gantian juga harus ditempatkan semasa pemanduan
bagai mencurahkan air ke daun keladi. Maka,setiap pengguna jalan raya sebagai inisiatif untuk mengelakkan kealpaan pemandu lain apabila berasa
perlu memberikan kerjasama yang sepenuhnya demi merealisasikan hasrat penat dan letih. Hal ini demikian kerana,mengikut kajian kes,kebanyakan
kerajaan dalam Wawasan Keselamatan Jalan Raya Tahun 2010 untuk kemalangan yang terjadi berpunca daripada kecuaian pemandu itu sendiri.
mencapai kadar kemalangan jalan raya yang minimum. Seterusnya, polis Tegasnya,dengan menempatkan pemandu sementara ,kemalangan jalan
trafik mestilah menjalankan tugas dengan dedikasi. Mereka mesti raya dapat diatasi dengan lebih efektif. Selain syarikat bas,syarikat
menjalankan tugas masing-masing dan memberkas golongan yang petroleum negara iaitu Petronas dapat dijadikan contoh terbaik kerana
melanggar undang-undang di jalan raya. Saman mesti sentiasa dikeluarkan berani untuk mengambil langkah untuk mencegah kemalangan jalan raya
untuk memberi amaran kepada si pelanggar peraturan jalan raya. kerana hendak seribu daya,tak hendak seribu dalih. Syarikat berkaliber itu
Kelengkapan polis trafik turut mestilah sempurna. Di samping itu, polis mengadakan program Street Smart yang bertujuan memupuk kesedaran
trafik yang amanah amat diperlukan. Mereka tidak harus menerima rasuah rakyat Malaysia agar lebih berhati-hati di jalan raya selain sentiasa
sebaliknya mesti bersikap adil dan saksama. Sikap berdiri di atas pagar mematuhi praturan jalan raya. Program ini telah mendapat sambutan yang
mestilah dipraktikkan oleh anggota polis trafik. Implikasinya, anggota polis memberangsangkan daripada segenap lapisan masyarakat terutamanya
trafik juga turut memainkan peranan yang penting dalam mencegah pelajar sekolah. Maka jelaslah bahawa syarikat swasta penting dalam usaha
kemalangan di jalan raya. mencegah kemalangan jalan raya.

Bukan itu sahaja,media massa juga memikul obligasi yang berat


dalam mencegah kemalangan jalan raya daripada terus berlaku. Pihak
Bertitik tolak daripada itu, pihak swasta juga memainkan peranan media massa sama ada media cetak seperti Berita Harian atau media
yang vital dalam mencegah kemalangan jalan raya daripada terus
elektronik seperti Media Prima haruslah menguar-uarkan mengenai isu-isu
membarah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pihak swasta seperti kemalangan jalan raya agar isu yang diiklankan di kaca televisyen dan di
syarikat bas haruslah memberikan perkhidmatan bas yang terbaik agar dada akhbar itu menjadi pengajaran kepada orang ramai mengenai
bilangan kemalangan yang semakin meningkat dapat dikurangkan. Antara
bahayanya pemanduan yang tidak berhemah. Di samping itu,media massa
prakarsa yang dapat dilaksanakan oleh syarikat bas tersebut ialah dengan juga boleh melaksanakan program pendidikan keselamatan jalan raya di
mengambil pemandu bas yang cermat dan berhemah untuk bekerja. Malaysia secara formal yakni kurikulum di sekolah dan institusi memandu
Dengan itu,keselamatan bas serta penumpangnya akan terjamin apabila dan secara tidak formal yakni melalui kempen-kempen bagi melahirkan
pemandu bas mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan seperti had pengguna jalan raya bertaraf lima bintang.Bukan itu sahaja,pihak media
laju. Di samping itu,syarikat bas juga perlulah menetapkan bahawa
massa juga mestilah mengadakan kempen keselamatan jalan raya Berpeganglah dengan kata-kata mantan Perdana Menteri ke-4,Tun Dr.
terutamanya sempena musim-musim perayaan. Hal ini demikian kerana Mahathir Muhammad, Bersatu padulah kita membuat kebaikan dan
kejadian kemalangan jalan paling kerap berlaku semasa musim-musim kemajuan,dan janganlah kita bersatu padu membuat kerosakan dan
seperti ini. Dengan bertemakan konsep Kemalangan Sifar dan Pandu kemusnahan , justeru setiap ahli dalam masyarakat haruslah saling
Cermat Jiwa Selamat ,kempen ini sedikit sebanyak menyemai benih mengingatkan antara satu sama lain dan haruslah kita bersatu padu
kesedaran dan sikap berhati-hati di jalan raya dalam sanubari para pemandu. menangani isu kemalangan jalan di samping berusaha untuk tidak
Seiring dengan itu,kempen yang memberi sedikit pengetahuan kepada menglibatkan diri dalam kemalangan jalan raya.
pengguna jalan raya harus diperhebatkan dan perlu dilaksanakan dengan
lebih agresif dan berterusan agar kemalangan jalan raya dapat dibanteras
hingga ke akar umbi.Selain itu,slogan Jangan biarkan keluarga anda Intihanya, kemalangan jalan raya merupakan polemik semasa yang tiada
menunggu dalam tangisan dapat dihayati oleh masyarakat melalui kesudahan. Jika kita berhasrat untuk menangani kemalangan jalan raya yang
kempen yang dianjurkan oleh media massa. Oleh hal yang demikian ,telah semakin hari semakin serius ini,langkah-langah yang proaktif dan konkrit
terbuktilah bahawa media massa memberi impak yang besar dalam usaha haruslah dilaksanakan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
untuk mengecilkan bilangan kemalangan jalan raya yang saban hari kian Kemalangan jalan raya mampu dielakkan sekiranya semua pihak tidak kira
meningkat. individu, masyarakat , pihak kerajaan serta serta pihak bukan kerajaan
bersatu hati menggembleng tenaga dan usaha yang berkesan menangani
isu kemalangan jalan raya . Kadar kemalangan yang sedikit mampu
Kemalangan jalan raya juga boleh dielakkan sekiranya masyarakat menaikkan martabat dan imej negara di pentas dunia agar negara kita
turut sama memainkan peranan. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan dihormati dan dipandang tinggi serta dilabel sebagai negara yang
jalan raya di sesebuah kawasan taman perumahan, haruslah terdapat mengamalkan undang-undang jalan raya yang berkesan . Oleh hal yang
seseorang di dalam komuniti tersebut yang peka terhadap kesulitan demikian , cegah sebelum parah, ingatlah orang yang tersayang, maka
tersebut dan berusaha melaporkannya kepada pihak yang berwajib. pandulah dengan berhati-hati di jalan raya.
Sesungguhnya bulat air kerana pembetung,bulat kata kerana
muafakat,bersatu teguh,bercerai roboh,maka masyarakat seharusnya Siulan kelicap indah bermadah,
bersatu hati bagai aur dengan tebing untuk memastikan tidak berlakunya Hiasan berseni pilihan angsana,
kemalangan jalan raya. Oleh hal yang demikian,masyarakat haruslah
bekerjasama dengan pihak polis sekiranya mereka mendengar, melihat Celaka di jalan mengundang padah,
mahupun terlibat dengan kemalangan di jalan raya serta jenayah-jenayah
Cara tangani wajib dilaksana.
di jalan raya yang boleh mencetuskan kemalangan seperti aktiviti lumba
haram atau pemanduan tidak berhemah. Masyarakat juga boleh menyertai
kempen-kempen keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh pihak
kerajaan,sekali gus menjayakannya. Dengan mengamalkan serta
menghayati kempen tersebut , kemalangan jalan raya dapat dielakkan.
Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pendidikan. berkesan dengan individu lain dari seluruh dunia. Sebagai contohnya,
kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila seseorang individu
ditugaskan di luar Negara atau membawa misi negara di luar negara. Kegagalan
berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan
Menjelang tahun 2003, bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan
di Malaysia. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi mahupun sosial.
penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. Pelaksanaannya Jelasnya, pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan
individu yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan
dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun
1 serta pelajar tingkatan 1. Beberapa tahun kemudian, semua pelajar sekolah masyarakat lain di seluruh dunia.
rendah dan sekolah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya
dalam pendidikan sains dan matematik. Biarpun program ini diliputi dengan
pelbagai kontravesi namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan Penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan juga penting kerana dengan
bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. penguasaan bahasa tersebut para pelajar yang mendapat keputusan
peperiksaan baik dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar
Negara. Memandangkan bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa
antarabangsa, kebanyakan universiti teragung di seluruh dunia menggunakan
Antara faedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi
bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Jika seseorang pelajar dapat
membolehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya
bersumberkan bahasa Inggeris. Sebagai contohnya, memandangkan beberapa menguasai bahasa tersebut dengan baik maka peluang mereka untuk
mata pelajaran penting seperti sains, matematik, teknologi maklumat dan melanjutkan pelajaran ke luar negara adalah lebih cerah. Sebagai contohnya,
institusi pendidikan swasta seperti kebanyakan institusi pendidikan swasta di
sebagainya menggunakan bahasa Inggeris maka kegagalan pelajar menguasai
bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang negara kita juga telah mengimplementasi penggunaan bahasa inggeris sebagai
disebutkan tadi. Pepatah Melayu pernah menyebut, kalau tidak dipecahkan bahasa penghantar mereka di institusi pendidikan tinggi swasta. Oleh yang
ruyung, masakan dapat sagunya. Begitulah juga halnya, jika penggunaan demikian, para pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke
bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang, selagi itulah para pelajar akan institusi pendidikan tinggi perlulah menguasai bahasa Inggeris dengan baik.
ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. Justeru, penggunaan bahasa
Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memperoleh ilmu
npengetahuan yang kebanyakannya hanya dapat diperoleh melalui kemahiran Pada masa yang sama, penggunaan bahasa Inggeris juga penting kepada para
berbahasa Inggeris. pelajar bagi tujuan mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Perlu diingat
bahawa majikan akan lebih tertarik untuk mengambil pekerja yang mampu
berkomunikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasa Inggeris.
Selain itu, bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras Sebagai contohnya, pekerjaan dalam bidang telekomunikasi, penyiaran,
dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu teknologi maklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa
Inggeris. Oleh itu, lepasan sekolah atau universiti yang mahir berbahasa Inggeris
bersaing dalam dunia global. Penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dari
lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan mereka yang kurang
sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan
menguasai bahasa Inggeris. Tambahan pula, mereka yang mahir berbahasa
Inggeris lebih diminati oleh majikan dari syarikat-syarikat besar yang biasanya
menawarkan pendapatan lebih lumayan. Jelasnya, bahasa Inggeris amat
penting dipelajari di sekolah demi memanfaatkan pelajar bagi tujuan membina
kerjaya pada masa yang akan datang.

Sementara itu, kemajuan ekonomi negara yang telah melepasi sempadan


negara, mengakibatkan Malaysia memerlukan penduduk yang mampu
berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari
seluruh dunia. Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan
masyarakat yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa.
Sebagai contohnya, perkongsian dalam bidang ekonomi, sosial mahupun bidang
teknologi memerlukan mereka yang mahir berbahasa Inggeris. Umumnya,
mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan dengan pelbagai
rintangan yang dapat mengganggu komunikasi serta boleh menggagalkan
peluang yang tersedia pada peringkat antara bangsa. Justeru, pendidikan
bahasa Inggeris di sekolah berperanan membina masyarakat yang lebih berdaya
saing pada peringkat global suatu hari nanti.

Intihanya, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat perlu dipelajari dan
dikuasai oleh semua pelajar. Seseorang yang dapat menguasai bahasa ini akan
lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada
peringkat nasional atau pada peringkat antara bangsa. Namun begitu, biar
bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan oleh masyarakat
antarabangsa namun penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi
negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. Kita tidak
mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa
Inggeris umpama kata pepatah Melayu yang dikejar tak dapat, yang dikendong
keciciran.
Langkah-langkah Memajukan Industri Pelancongan Negara sekitar Laut China Selatan untuk memudahkan orang ramai menikmati
keindahan alam semula jadi. Tugas menyediakan kemudahan ini akan lebih
berkesan sekiranya kerajaan sentiasa mengawasi syarikat yang ditugaskan
untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan tersebut. Sudah terang lagi
Sebagai sebuah negara yang beriklim Khatulistiwa, Malaysia
mempunyai alam semula jadi yang unik dengan deretan pulau yang menawan. bersuluh bahawa kemudahan yang baik akan memudahkan para pelancong
Oleh itu, negara kita mampu menjadikan industri pelancongan sebagai sumber menelusuri dari satu destinasi pelancongan ke satu destinasi pelancongan yang
utama pendapatan negara jika alam semula jadi itu dieksploitasi sepenuhnya. lain dan dapat membangunkan industri ini.
Berdasarkan jumlah pelancong yang semakin bertambah ke negara kita sejak
belakangan ini, jelas menunjukkan bahawa negara ini mempunyai daya
tarikannya yang tersendiri. Buktinya, sepanjang tahun 2008, Malaysia telah Selain itu, kemudahan penginapan yang selesa seperti hotel, chalet,
dikunjungi oleh 22 juta orang pelancong yang menyumbangkan pendapatan tandas, bekalan air dan elektrik turut menjadi faktor penting dalam menarik
sebanyak RM48 bilion kepada negara. Keunikan budaya rakyat yang berbilang banyak pelancong mengunjungi negara kita. Kemudahan penginapan penting
kaum menjadi aset penting dalam usaha negara menggamit kedatangan kerana situasi ini akan menentukan sama ada seseorang pelancong itu akan
pelancong. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Dato Sri Dr. Ng tinggal lama atau sebaliknya. Jika tempat penginapan selesa dan lengkap, hal
Yen Yen menyarankan agar tugas menarik kedatangan pelancong harus ini akan mendorong seseorang pelancong itu tinggal lebih lama di negara ini
menjadi tanggungjawab semua pihak dan tidak terletak di bahu kerajaan sekali gus membolehkan negara memperoleh lebih banyak mata wang asing.
sahaja supaya industri pelancongan dapat dimajukan. Setiap anak watan perlu Pembinaan hotel dan rumah penginapan yang tumbuh seperti cendawan
merancang usaha-usaha yang istiqamah, pragmatik dan efektif perlu diambil tumbuh selepas hujan di bandar atau di desa di seluruh negara membuktikan
untuk melihat industri ini merentasi benua dan dunia. kesungguhan negara dalam usaha menarik kedatangan pelancong ke negara
ini. Penyediaan kemudahan penginapan harus juga mengambil kira kadar sewa
dan taraf sesebuah hotel yang dibina itu. Masalah tandas yang terhad dan
Langkah prima untuk meningkatkan industri pelancongan negara ialah berbau busuk selain bekalan air dan elektrik yang kerap meragam perlu
kerajaan perlu memperlengkapkan kemudahan dan prasarana pengangkutan diatasi. Prasarana ini hendaklah dijaga agar pelancong tertarik untuk
dan perhubungan di negara kita sehingga menjadi prasarana kelas pertama berkunjung lagi ke sini. Tegasnya, keselesaan pelancong ketika menginap di
terutamanya destinasi yang menjadi tumpuan pelancong. Faktor utama negara kita perlu dititikberatkan agar industri ini dapat dibangunkan.
pelancong datang di sesebuah negara adalah kerana kemudahan prasarana
seperti pengangkutan dan perhubungan yang terdapat di sesebuah negara. Hal
ini kerana pelancong yang berkunjung ke sesebuah negara ingin keselesaan Bukan itu sahaja, kerajaan melalui Lembaga Penggalakan Pelancongan
dan mencari ketenangan. Oleh itu, kerajaan wajar memperlengkapkan Malaysia (LPPM) wajar menyediakan maklumat lengkap tentang sesuatu
kemudahan pengangkutan dan komunikasi yang ada khususnya untuk destinasi menarik yang terdapat di negara ini, khususnya di tempat-tempat
memudahkan pelancong sampai ke destinasi yang akan dituju. Misalnya, baharu yang dikenal pasti boleh menjadi daya tarikan yang menguntungkan.
banyak pelancong yang datang ke negara kita adalah untuk menikmati Usaha LPPM mempromosi Malaysia dengan mengiklankan negara kita pada
keindahan pulau dan pantai. Oleh itu, kerajaan harus menambah kemudahan dinding 60 buah bas di kota London pada suatu ketika dahulu menandakan
perkhidmatan bot atau feri dari tanah besar ke beberapa buah pulau di usaha serius pihak terbabit dalam menarik lebih banyak pelancong datang ke
negara ini. Kerajaan hendaklah menggiatkan promosi untuk merancakkan kesejahteraan pelancong akan terjamin. Rondaan juga perlu dilakukan dengan
aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita. Promosi tentang destinasi lebih kerap dan lebih banyak pondok keselamatan didirikan. Dengan ini, pihak
pelancongan yang menarik, kebudayaan dan karnival jualan boleh yang ingin melakukan perbuatan yang terkutuk tidak dapat dilakukan kerana
dilaksanakan dengan komitmen yang padu bukan hanya sekadar melepaskan adanya kawalan dan pemantauan yang ketat oleh pihak berkuasa. Ringkasnya,
batuk di tangga ataupun hangat-hangat tahi ayam. Sebagai contohnya, aspek keselamatan perlu dititikberatkan agar pelancong asing terus berkunjung
kementerian Pelancongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi ke negara ini dan memelihara imej negara.
menarik pelancong dari Asia Barat seperti di Dubai dan di Arab Saudi.
Penggunaan internet dapat memastikan semua pelancong memperoleh
maklumat yang tepat mengenai destinasi pelancongan menarik dan aktiviti Seperkara lagi, pelbagai aktiviti yang menarik perlulah diadakan oleh
pelancongan di Malaysia. Hal ini dapat dilakukan sama ada menerusi media
pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan. Aktiviti yang dimaksudkan
cetak seperti risalah, buku, poster, majalah, dan akhbar atau media elektronik
adalah seperti pameran kejohanan sukan bertaraf dunia termasuklah pameran
seperti radio dan televisyen. Selain itu, dengan kewujudan halaman
Maritim dan Udara Langkawi (LIMA), Kejohanan Kereta Formula Satu dan
pelancongan dalam internet juga merupakan cara terbaik untuk Kejohanan Lumba Basikal Tour de Langkawi. Kejohanan-kejohanan dan
memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang wajar dikunjungi oleh pameran ini perlu dirancang dengan teliti agar dapat dijalankan sepanjang masa
pelancong asing. Jelasnya, promosi yang giat dapat memastikan semua dengan promosi yang lengkap dan meluas. Penganjuran sukan bertaraf
maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan bagi menarik kunjungan antarabangsa dapat memperkenalkan negara kepada perwakilan atau atlet-
pelancong. Hal ini demikian juga mampu menjadi daya tarikan pelancong untuk
atlet dari luar negara seterusnya dapat menarik kedatangan pelancong dari
terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang diminati.
seantero dunia dan membuktikan kepada mereka bahawa Malaysia bukan
Natijahnya, industri pelancongan negara kita dapat bersinar dan terserlah ke
sahaja cemerlang dari segi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa tetapi juga
seluruh dunia dan dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan terbilang dalam bidang pelancongan. Kesannya, kedatangan pelancong ke
negara-negara lain. negara kita juga akan berterusan tanpa menunggu musim-musim tertentu
sahaja. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan ekonomi negara dan
mengekalkan pulangan yang diperoleh daripada kedatangan pelancong ke
Di samping itu, langkah-langkah keselamatan juga perlu diambil bagi negara kita. Hal ini dapat diibaratkan sambil menyelam minum air. Jelaslah
menjamin kepuasan dan kesejahteraan pelancong semasa berada di negara bahawa industri pelancongan dapat dimajukan dengan mengadakan pelbagai
kita. Kita tidak seharusnya lupa dengan gelagat segelintir masyarakat yang aktiviti negara yang menarik.
mengambil kesempatan ke atas pelancong. Oleh itu, Unit Keselamatan
Pelancong perlu ditubuhkan untuk membantu pihak polis menangani jenayah
ke atas pelancong. Kejadian-kejadian rogol, mencabul kehormatan,
Masyarakat juga seyogianya boleh bersama-sama membantu
menghendap, peras ugut, rompak dan tipu harus ditangani secepat mungkin. memartabatkan bidang pelancongan negara. Sikap ramah dan suka
Kejadian seumpama ini akan membimbangkan pelancong untuk melancong di membantu pelancong harus diutamakan oleh rakyat Malaysia. Keramahan
negara kita dan sekali gus akan mengancam industri ini. Oleh itu, pihak rakyat negara ini harus dibuktikan melalui sikap ikhlas melayan tetamu kita itu.
berautoriti perlulah menambahkan bilangan anggota keselamatan Umpamanya, pemandu teksi yang dianggap sebagai duta pelancongan negara
terutamanya di destinasi tumpuan pelancong agar keselamatan dan
haruslah bersikap ramah, mesra dan menjauhi amalan ingin mengambil
kesempatan atas kehadiran pelancong asing bagi mengaut keuntungan dengan
mudah. Rakyat perlulah menunjukkan nilai sopan santun dan lembut bahasa
kerana budi bahasa budaya kita. Rakyat negara ini harus mengubah sikap
mereka dengan melayan para pelancong dengan lebih baik agar kunjungan
mereka ke Malaysia sentiasa memberikan memorabilia sepanjang hidup
mereka. Masyarakat Malaysia perlulah mengelakkan sikap bagai enau dalam
belukar melepaskan pucuk masing-masing. Deduksinya, sinergi daripada
pelbagai lapisan masyarakat dapat membantu meningkatkan bidang
pelancongan negara seterusnya dapat menyumbang kepada kemajuan negara.

Berdasarkan penerangan di atas, jelaslah bahawa terdapat pelbagai cara


yang dapat dilakukan untuk memajukan industri ini. Segala usaha yang
direncanakan itu memerlukan obligasi dan komitmen jitu daripada semua pihak
serta perlu dijalankan secara bijaksana umpama menarik rambut dalam tepung,
rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak. Usaha yang holistik dan
syumul ini perlu dijalankan secara sistematik dan tidak hanya sekadar
melepaskan batuk di tangga. Diharapkan industri pelancongan negara ini akan
terus berkembang dan sentiasa meniti dari bibir ke bibir rakyat di peringkat
glokal dan global. Bukan itu sahaja, diharapkan juga industri pelancongan di
Malaysia dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-
negara pelancongan yang lain.
Usaha Membantu Negara Miskin mempunyai segala kelengkapan yang canggih dan kemahiran yang cekap
untuk memberikan bantuan pada bla-bila dan di mana-mana sahaja.
Bencana alam merupakan fitrah alam yang tidak dapat kita halang Sumbangan tenaga penyelamatan boleh menjadi platform untuk
bak kata pepatah, geruh tak berbunyi, malang tidak berbau.Tamsilnya, menyalurkan bantuan dalam melaksanakan usaha murni dengan menyedari
tsunami yang melanda Jepun pada 11 Mac 2011 telah menggemparkan pepatah, hari tidak selamanya panas. Dengan adanya pasukan penyelamat
seluruh dunia. Rakyat Malaysia patut bersyukur kerana Malaysia sering berkenaan usaha untuk menyelamat dan membantu mangsa terperangkap
terlepas daripada pelbagai bencana alam seperti gempa bumi, letupan akan lebih mudah dilaksanakan kerana pasukan berkenaan dilengkapi
gunung berapi, tsunami, ribut taufan dan sebagainya. Sebagai masyarakat dengan alat pengesan khas, anjing pengesan terlatih serta pengalaman
yang mempunyai sifat kemanusiaan , kita sepatutnya bersimpati dan anggotanya dalam usaha menyelamat. Tegasnya, sumbangan negara dunia
menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan ibarat dalam bentuk tenaga dan kepakaran kepada mangsa-mangsa bencana alam
hulurkan tangan, ringankan beban. Persoalan yang terus melanda ruang dunia dapat menjalin tali silaturahim dan ukhuwah dengan negara-negara
legar fikiran kita, apakah bantuan yang dapat kita hulurkan kepada negara yang terbabit.
yang terlibat dalam malapetaka?
Selain keperluan fizikal, keperluan rohani tidak kurang pentingnya
Skop perbincangan seterusnya berfokus kepada kepada mangsa bencana alam. Pakar psikologi dan ahli kaunseling negara
sumbangan negara dunia dalam bentuk tenaga dan kepakaran dalam misi kita juga perlu dihantar ke negara yang dilanda bencana alam. Lazimnya
membantu mangsa bencana alam. Kejadian tsunami di Jepun yang berlaku mangsa bencana alam akan menjadi trauma, iaitu sentisasa cemas, takut,
pada tahun 2011, memaparkan betapa nilai kemanusian merapatkan kesiangan dan fikiran sentisa bercelaru. Mereka hidup dalam penderitaan
hubungan sesama manusia. Hal ini terpapar setelah Badan Koordinasi Hal dan kesedihan akibat kehilangan ahli keluarga yang disayangi. Dalam
Ehwal Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatur tugas-tugas menyelamat, 70 konteks ini, bimbingan dan kaunseling perlu disalurkan kepada mangsa
negara dunia telah menawarkan pertolongan kepada Jepun, antaranya bencana alam. Sokongan moral daripada negara kita amat penting untuk
negara Cina yang mengenepikan hubungan tegang dengan kerajaan Jepun merawati hati mereka yang telah remuk-redam. Pemimpin dan artis yang
demi faktor kemanusian. Malaysia sebagai sebuah negara yang terkenal terkemuka boleh menziarahi mangsa untuk memberikan semangat kepada
dengan sikap terpujinya bersetuju menghantar Pasukan Mencari dan mereka supaya mereka memperoleh nur harapan selepas menempuhi
Menyelamat Khas (SMART), Rusia menghantar Pasukan (ERMACOM) dugaan Tuhan. Lantas, mangsa dapat menghadapi masa depan yang lebih
dengan 40 anggota termasuk tiga ekor anjing pengesan, Singapura berprestij dan penuh keyakinan.
menghantar pasukan penyelamat urban, dan pelbagai lagi. Negara kita
Setelah ditimpa malapetaka, segala infrastrutur di negara kita akan
boleh menghantar pasukan sukarela dan pasukan penyelamat yang
binasa, bagai padang jarak, padang terkukur. Walhasilnya, sekolah, hospital ,
profesional untuk mencari mangsa-mangsa yang tertimbus dan hilang.
klinik, jalan raya, rumah dan sebagai telah musnah. Lebih-lebih lagi,
Ketika tertimbus dalam gempa bumi, setliap mangsa hanya mempunyai 72
ekonomi negara berkenaan telah lumpuh. Sehubungan dengan itu,
jam untuk diselamatkan sebelum menemui maut. Proses penyelamatan
kerajaan negara kita patut menghantar pegawai-pegawai perancang
mangsa memerlukan perancangan yang sistematik, saintifik dan efektif.
ekonomi bersama-sama dengan ahli korporat tempatan untuk
Pasukan Gerakan Cepat dan Pasukan SMART di negara kita telah
menghidupkan aktiviti ekonomi yang telah lumpuh di kawasan bencana itu.
Saranan tentang pelan induk pembinaan dan pembangunan sosioekonomi mendambakan bantuan kewangan bagi meneruskan kehidupan di alam
boleh dicadangkan agar ekonomi dan masyarakat terbabit dapat pulih fana ini. Mangsa bencana alam memerlukan wang kerana segala harta
dengan secepat mungkin. Sebagai contoh, negara kita telah berjaya mereka telah dimusnahkan. Makanan, susu dan pakaian juga perlu diderma
mendirikan lebih daripada 3 ribu buah rumah kos rendah yang dilengkapi untuk membantu mangsa bencana yang hidup sehelai sepinggang dan
dengan pelbagai prasarana di Aceh , Sumatera Indonesia selepas dilanda tengah kelaparan. Untuk mencapai hasrat murni ini, pelbagai peringkat
tsunami pada tahun 2004. Oleh itu , bantuan membina prasranan dan kutipan derma sering dijalankan oleh badan NGO, terutamanya Persatuan
infrastrutur yang rosak patut dihulurkan oleh negara kita terhadap mangsa Bulan Sabit Merah dan pihak berkenaan supaya dapat meringankan beban
bencana alam. mangsa seperti peribahasa berat mata memandang, berat lagi bahu
memikul. Semua umat tidak harus lokek atau kedekut dalam menghulurkan
Mari kita kupas dan perhalusi bantuan masyarakat dunia kepada sumbangan kerana cubit paha kiri, paha kananya pun sakit juga agar mangsa
mangsa bencana berkenaan. Antara bencana alam mengerikan pernah
bencana dapat pulih seperti sedia kala.
berlaku adalah di Acheh, Indonesia pada tahun 2004. Impak bencana alam
berskala 9.0 ritcher merupakan yang keempat terbesar di dunia sejak 1900 Bukan itu sahaja, bantuan perubatan dan rawatan kesihatan
menyebabkan seramai 200,000 kematian berlaku di Aceh. Malaysia adalah harus disumbangkan kepada negara yang dilanda musibah. Negara kita
antara negara dunia yang segera memberi bantuan kecemasan berbentuk perlu memberikan bantuan ubat-ubatan, terutama ubat pelali, vaksin dan
bantuan kewangan dan keperluan harian kepada mangsa bencana alam di sebagai. Pasukan perubatan yang terdiri daripada pegawai Jabatan
negara jiran berkenaan ibarat hulurkan tangan, ringankan beban. Selain Kesihatan, doktor dan jururawat harus dihantar ke negara yang dilanda
sumbangan kerajaan Malaysia, dana terus dijalankan oleh badan kewangan malapetaka untuk memberikan rawatan kecemasan . Fokus perbincangan
seperti anjuran Utusan Malaysia dan Maybank telah berjaya mengumpulkan ini menjurus kepada mangsa tsunami di Aceh dan mangsa peperangan di
lebih kurang RM 8 juta untuk membantu mangsa tsunami. Rakyat Malaysia Gaza, Palestin. Fungsi pertubuhan badan bukan kerajaan Malaysia (NGO)
memang terkenal dengan sikap pemurah dan sering membantu mereka antaranya badan pertubuhan bukan kerajaan seperti MERCY, Badan Amal,
yang memerlukan pertolongan. Justeru, usaha Maybank yang Pasukan Bulan Sabit Malaysia, serta Pasukan Tentera Malaysia. Mercy
mengharapkan tujuh juta pelanggannya menyumbangkan RM 1.00 untuk Malaysia yang merupakan sebuah pertubuhan bantuan perubatan sukarela,
usaha mengumpulkan dana merupakan langkah terpuji untuk Pasukan Bulan Sabit Malaysia dan anggota perubatan Tentera Malaysia
membudayakan sikap tolong menolong kepada pelanggannya. Bank Dunia telah menghulurkan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana
menganggarkan jumlah bantuan yang diperlukan untuk membangunkan alam di kedua-dua negara berkenaan. Tidak dapat dinafikan bahawa nasib
semula Aceh berjumlah USD 5 bilion. Tegasnya, dengan bantuan kerajaan, mangsa bagai sudah jatuh ditimpa tangga kerana pelbagai penyakit
pertubuhan badan bukan kerajaan, dan rakyat Malaysia serta negara dunia berjangkit akan merebak selepas bencana alam. Hal ini demikian kerana
lain, kesengsaraan mangsa tsunami Aceh dapat dikurangkan. Bahkan juga, mayat yang bergelimpangan tidak dikebumikan dengan baik. Bekalan air
negara kita akan terus terkenal di persada dunia dan mampu duduk sama bersih turut tercemar. Lazimnya mangsa bencana akan cirit-birit, demam
rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Badan-badan dan muntah malah sistem imuniti mereka turut terjejas. Penyakit taun,
NGO dan media perlu menyeru orang ramai supaya memberikan sedekah kepialu dan batuk kering akan menular di tapak bencana alam. Oleh itu,
dan derma kerana mangsa bencana yang amat memerlukan dan pasukan perubatan kita perlu mendirikan pusat rawatan atau hospital
sementara untuk menjalankan pembedahan dan memberikan rawatan
kepada mangsa yang sakit atau cedera memandangkan kebanyakan hospital
dan klinik tempatan telah musnah atau sarat dengan pesakit. Bantuan
berupa perubatan ini bukan setakat dapat meringankan penderitaan
mereka malah tali ukhuwah terjalin dengan negara-negara yang terbabit,
bak kata pepatah cubit paha kanan, paha kiri pun merasa juga. Jelaslah di
sini, sumbangan perubatan dan kecemasan kepada mangsa bencana
berkenaan dapat mengurangkan penderitaan mangsa.

Secara tuntasnya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan , semua umat


bagai saudara yang tidah harus dibezakan atas batasan geografi untuk
bantu-membantu. Kita tidak harus bersikap ego, bagai enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing. Kata orang tua-tua, di sebalik
malapetaka ada hikmatnhya, iaitu seluruh dunia memperlihatkan
perikemanusiaan dengan menghulurkan bantuan kepada negara yang
ditimpa musibah. Amat wajarnya kita membudayakan sikap tolong-
menolong sesama manusia tanpa mengira bangsa, agama dan negeri
lantaran buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Seluruh dunia
akan bermuafakat sehingga melahirkan dunia utopia yang aman sentosa.
PERANAN PELBAGAI PIHAK MEMBANTU OKU Sebagai mukadimah perbincangan, saya akan memfokuskan
perbincangan saya secara mendalam dan menyeluruh lagi objektif dengan
Sebagai warganegara Malaysia, rakyat dikehendaki menghayati dan menyelami, membedah siasat dan mendiagnosis cara-cara yang dapat
mempraktikkan prinsip-prinsip Rukun Negara untuk memupuk semangat dilaksanakan untuk membantu golongan OKU dari perspektif peranan yang
perpaduan. Rukun Negara diperkenalkan untuk menyatupadukan rakyat dimainkan oleh ibu bapa. Umum mengetahui bahawa setiap ibu bapa
Malaysia supaya mereka saling menghormati, membantu, memahami dan berharap anak-anak mereka sihat supaya kehidupan mereka lebih sempurna
bekerjasama. Dengan ini, sebuah masyarakat penyayang dapat diwujudkan. dan gembira. Namun, hakikatnya adalah berlawanan daripada apa-apa yang
Walau bagaimanapun, masyarakat penyayang tidak dapat diwujudkan diharapkan kerana terdapat ibu bapa yang mendapat anak yang cacat dari
sekiranya masyarakat yang bersifat individualistik dan materialistik masih segi fizikal. Dalam kalangan ibu bapa ini, terdapat segelintir ibu bapa sampai
wujud dalam jiwa mereka. Mereka tidak sanggup menghulurkan bantuan hati untuk meninggalkan anak kandung mereka di rumah anak yatim
kepada golongan yang lemah dan bersikap mementingkan diri sendiri ataupun di rumah kebajikan. Malahan, terdapat ibu bapa yang
seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Hal ini jelas mengurungkan anak mereka di dalam bilik kerana malu memiliki anak yang
diperlihatkan dalam isu Orang Kelainan Upaya (OKU) di negara ini. Terdapat cacat. Mereka juga tidak menghantar anak mereka ke sekolah kerana
sebahagian masyarakat memandang rendah golongan OKU dan menganggap anak mereka tidak mampu menerima pelajaran di sekolah.
menganggap mereka tidak mampu memberikan jasa, sumbangan dan Sebagaimana yang kita ketahui bahawa anak-anak merupakan anugerah
perkhidmatan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sebenarnya, yang terbaik dikurniakan oleh Tuhan kepada ibu bapa. Jadi, di bahu ibu bapa
golongan OKU ini hanya mempunyai kecacatan dari segi fizikal, akal mereka tergalas amanah yang sangat besar untuk memastikan anak-anak
masih sempurna dan dapat berfikir dengan matang. Mereka masih mempunyai kehidupan yang bahagia tanpa mengira anak itu cacat atau
berupaya dan berkemampuan menyumbang jasa dalam pembangunan sempurna. Sebagai ibu bapa, mereka patut melindungi anak yang kurang
negara. Namun, kemampuan mereka telah dinafikan oleh masyarakat. upaya dan menghantar mereka ke sekolah untuk melengkapkan diri dengan
Mereka tidak mempunyai peluang untuk membuktikan keupayaan mereka. ilmu pengetahuan supaya mereka boleh berdikari dan menyara kehidupan
Persoalannya, mengapakah langkah-langkah yang diambil untuk menjaga pada masa akan datang. Selain itu, ibu bapa juga patut menghantar anak-
kebajikan serta kedudukan sosial OKU dalam masyarakat cuma bagai anak kurang upaya ke sekolah atau kolej yang menawarkan kursus
mencurahkan air ke daun keladi atau menampal kersik ke buluh? Walaupun kemahiran agar mereka mempunyai kemahiran untuk kerjaya masa depan
kempen demi kempen terus dianjurkan namun, kebajikan golongan OKU mereka. Bagi ibu bapa yang memiliki anak yang sihat, mereka tidak boleh
tetap diabaikan. Dalam hal ini, siapakah yang harus dipersalahkan? Sikap bersifat berpeluk tubuh malah seharusnya menghulurkan bantuan kepada
menuding jari tidak akan menguntungkan sesiapa melainkan OKU. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa melentur buluh biarlah
menambahburukkan situasi yang semakin parah. Oleh sebab itu, setiap dari rebungnya. Ibu bapa perlu mendidik anak mereka supaya bersimpati
pihak harus memainkan peranan masing-masing dan menjangkau sehabis akan nasib malang yang menimpa OKU. Ibu bapa sepatutnya bersedia
tangan dalam melaksanakan prakarsa-prakarsa yang pragmatik lagi efektif membantu golongan OKU tanpa mengira warna kulit dan agama seseorang.
bagi membantu golongan OKU. Sekiranya ibu bapa terjumpa orang buta melintas jalan raya, ibu bapa
hendaklah membantu mereka agar mereka dapat melintas jalan raya
dengan selamat. Daripada peristiwa itu, ibu bapa telah menjadi suri teladan
kepada anak-anak mereka. Bak kata peribahasa, bagaimana acuan begitulah pemulihan seperti kerusi roda dan menyediakan latihan perusahaan dan
kuihnya. Anak-anak umpama sebutir permata yang belum digilap, ibu bapa vokasional. Kerajaan harus memperbanyakkan rumah murah dan
yang akan menggilap dan mencanainya sehingga menjadi berlian yang indah memberikan keutamaan kepada mereka supaya mereka dapat membeli
dan berkilat. Pada masa lapang, ibu bapa boleh membawa anak mereka rumah dengan kos yang rendah. Pihak kerajaan harus mengalakkan
pergi ke pusat kebajikan untuk melakukan kerja amal bagi membantu OKU. golongan OKU belajar di sekolah teknik yang boleh membekalkan mereka
Dengan melakukan kerja-kerja amal, ibu bapa dan anak-anak dapat ilmu kemahiran seperti kemahiran menghasilkan kraf tangan. Secara tidak
membantu OKU di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara langsung, pengusaha kraf tangan tidak perlu bimbang lagi bahawa tiada
keluarga persis peribahasa sambil menyelam minum air. generasi muda yang ingin mewarisi malah kemahiran ini akan diwarisi serta
dipelajari oleh generasi akan datang. Pihak kerajaan patut
menganugerahkan penghargaan seperti pingat dan sijil kepada golongan
Jika kita bersedia memerah otak dan berikhtiar berhempas pulas, OKU yang berjaya dan berjasa dalam sesuatu bidang. Agensi-agensi Bukan
jalan penyelesaian yang berkesan tentu ada dan tentu bukan satu sahaja Kerajaan (NGO) secara sukarela hendaklah menyediakan beberapa
kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pihak kerajaan harus kemudahan bagi OKU seperti penubuhan Persatuan Kusta dan Rumah Amal
melakukan sesuatu untuk membantu OKU. Statistik yang sahih lagi tepat Cheshire yang sejajar dengan cogan kata Kebajikan Adalah Tanggungjawab
telah dikeluarkan oleh Pusat Kebajikan Masyarakat pada tahun 2009 Bersama. Pihak kerajaan tidak harus mengamalkan sikap memekakkan
menunjukkan bahawa kadar kemiskinan semakin meningkat disebabkan telinga yang tajam, menutup mata yang celik dan membutakan hati yang
tiang keluarga tidak dapat bekerja dan mencari rezeki akibat cacat. Oleh hal insaf dalam peranan membantu OKU.
yang demikian, kerajaan bukan sahaja perlu menyediakan tabung bagi
membantu keluarga yang miskin malahan perlu menyediakan tabung untuk
keluarga yang mempunyai ahli yang cacat supaya dapat meningkatkan Sebagaimana kita maklum, media massa juga memainkan peranan
kualiti kehidupan mereka. Tidak dapat menafikan bahawa pertambahan yang sangat penting dalam membantu golongan OKU. Media massa
rumah setinggan di negara kita disebabkan oleh cara penyelesaian yang merupakan wahana yang dominan dalam mempengaruhi minda seseorang
tidak sempurna. Ada angin ada pokoknya, kebanyakan golongan OKU tidak dengan cepat dan berkesan. Generasi kini terutamanya golongan remaja
mendapat peluang pekerjaan dan menganggur dalam jangka masa yang tidak dapat menjauhkan diri daripada pengaruh media massa. Media massa
panjang malah mereka juga tidak mampu membiayai perbelanjaan telah berkembang dengan pesat dan bilangannya tumbuh dengan begitu
perubatan yang besar. Segelintir daripada mereka tidak mempunyai tempat cepat bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Media massa terbahagikan
perlindungan. Dalam konteks ini, pihak kerajaan sepatutnya mewujudkan kepada dua iaitu media cetak dan media elektronik. Media massa
khidmat perubatan kepada OKU supaya mereka mendapat rawatan merupakan pihak yang dapat memberikan maklumat lanjut tentang
percuma di hospital kerajaan atau di pusat kesihatan kerajaan. Pihak golongan OKU dan cara untuk membantu mereka. Media cetak merupakan
hospital swasta juga harus bertimbang rasa dengan memberikan media yang menggunakan kaedah tulisan seperti surat khabar, majalah dan
keistimewaan kepada golongan OKU melalui pemberian diskaun. buku. Media elektronik pula merupakan media yang menggunakan
Perkhidmatan Kebajikan Am dan Jabatan Kesihatan Negeri harus teknologi terkini yang menggunakan kaedah elektronik dan elektrik seperti
melipatgandakan usaha mendaftarkan OKU melalui bantuan alat-alat radio, televisyen dan internet. Media massa harus menekankan
keprihatinan masyarakat terhadap golongan OKU dan menghormati mereka makhluk yang diberi peluang untuk menjalani kehidupan biasa seperti
sebagai insan ciptaan Tuhan. Iklan yang berkaitan dengan sumbangan yang manusia normal. Didikan agama juga sering mengajar manusia agar berbuat
perlu diberikan oleh golongan OKU harus diuar-uarkan supaya semua baik kepada semua orang tanpa mengira paras rupa, bentuk badan mereka
masyarakat mengetahui dan menyalurkan sumbangan kepada yang sama ada mereka normal atau sebaliknya. Setiap individu memerlukan
memerlukan. Media massa juga boleh bertindak dengan menyeru pengiktirafan daripada masyarakat bahawa mereka masih diterima oleh
masyarakat memberikan sumbangan kepada golongan OKU yang semua orang. Guru sendiri harus memainkan peranan yang penting dengan
memerlukan bantuan dari segi kewangan. Masyarakat harus diberitahu menjadi teladan baik kepada pelajar seperti membantu pelajar yang cacat
bahawa golongan OKU berhak mendapat peluang pendidikan dan juga dan memberikan sepenuh kasih sayang kepada mereka. Pelajar digalakkan
bersosial dengan masyarakat serta tidak dipisahkan daripada aktiviti membantu rakan mereka yang cacat semasa mereka dalam kesusahan
kemasyarakatan. Masyarakat harus memberikan layanan yang saksama supaya mereka tidak berasa tersisih. Guru harus memberikan layanan yang
kepada golongan OKU. Artis-artis tempatan yang terkenal sepatutnya adil dan saksama kepada semua pelajar. Pihak sekolah sepatutnya
memberikan sokongan sepenuhnya kepada golongan OKU dengan menyeru menyediakan kemudahan khas untuk pelajar kurang upaya seperti tandas
masyarakat memberikan perhatian dan sokongan kepada OKU dengan khas. Perlindungan juga harus diberi dalam bentuk biasiswa dan bantuan
menggunakan pengaruh mereka yang kuat terhadap masyarakat. Media kewangan kepada pelajar kurang upaya. Tindakan sedemikian adalah untuk
massa harus bekerjasama bagai aur dengan tebing bersama-sama artis-artis menggalakkan mereka terus berusaha dan bersemangat gigih serta
tempatan menekankan bahawa kecacatan bukan penghalang dalam memastikan mereka dapat melanjutkan pelajaran pada masa akan datang.
memberikan sumbangan yang bermakna kepada produktiviti dan kemajuan Melalui sekolah yang merupakan rumah kedua pelajar, pelajar akan
negara. Banyak individu cemerlang telah berjaya meningkatkan nama baik menghormati golongan OKU dengan sepenuh hati. Hari Orang-orang Cacat
negara dalam aspek sukan, pertandingan dan juga keputusan yang baik Sedunia boleh dianjurkan oleh pihak sekolah bagi mengiktirafkan
walaupun mereka mempunyai kecacatan dari aspek fizikal. sumbangan mereka dalam pembangunan masyarakat dan negara. Pelajar
harus diberi kesedaran tentang pentingnya menghormati hak-hak golongan
OKU.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa remaja sekarang tidak
mempunyai pegangan agama dan didikan moral yang kuat. Hal ini
menyebabkan mereka memandang rendah terdapat sesiapa yang lemah Sudah terang lagi bersuluh bahawa pelbagai pihak harus
daripada mereka terutamanya golongan kurang upaya yang cacat dari segi bekerjasama untuk memberikan kesedaran kepada semua masyarakat
fizikal. Didikan agama dan moral mampu membentuk jati diri remaja. Dalam tentang golongan OKU dan cara untuk membantu mereka. Golongan OKU
hal ini, pihak sekolah yang bertanggungjawab mendedahkan nilai murni harus dihormati dan dipandang tinggi kerana mereka mampu mencapai
kepada pelajar. Dengan mempunyai nilai murni yang baik, remaja generasi kecemerlangan yang tinggi walaupun cacat. Sejarah telah membuktikan
kini akan mempunyai kesedaran untuk menghormati hak golongan OKU. bahawa kecacatan bukan penghalang untuk berjaya dalam hidup dan
Remaja haruslah dididik oleh pihak sekolah tentang kesusahan yang dialami menyumbang bakti kepada pembangunan masyarakat dan negara. Bagi
oleh OKU dan mereka sepatutnya menghulurkan bantuan dan tidak harus membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
menghina mereka lagi. Hal ini adalah kerana golongan OKU juga merupakan Beethoven yang merupakan seorang pemuzik terkenal yang cacat
pendengaran serta Professor Ismail bin Mohd.Salleh yang cacat penglihatan
tetapi mendapat kejayaan dalam bidang akademik . Masyarakat dan pihak
lain harus memberi galakan kepada golongan OKU supaya mereka akan
terus berusaha dalam bidang yang diminati sehingga mencapai kejayaan
kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. PBB juga
telah mengisytiharkan sumbangan golongan OKU yang termaktub dalam
Hak Orang Kurang Upaya 1975. Mereka mendapat hak serasi dengan semua
manusia. Masyarakat harus menghargai golongan OKU dengan memahami
mereka kerana kelahiran, keturunan, kemalangan atau penyakit
menyebabkan kita lebih faham dan berasa bersyukur kepada Tuhan tentang
diri sendiri. Golongan OKU harus diberi penghargaan dan diumumkan
kejayaan oleh pihak kerajaan sebagai satu simbol kejayaan dan semangat
dedikasi mereka dalam pembangunan negara. Janganlah menghina
golongan OKU ini memandangkan mereka juga mempunyai ciri-ciri
keperibadian yang istimewa. Marilah kita bersama-sama membantu
golongan OKU dan bersama-sama menyahut seruan kerajaan dengan
mencapai Wawasan 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan kelompok
masyarakat yang sama taraf dan bantu-membantu.
USAHA- USAHA MEMPOPULARKAN PERMAINAN TRADISIONAL memberikan peluang kepada seluruh ahli keluarga yang mengambil
bahagian untuk mencuba bermain permainan tradisional seperti congkak,
Bertepatan dengan peribahasa bagai cendawan tumbuh selepas menaikkan layang-layang dan bermain gasing. Jelas bahawa melalui usaha
hujan, Malaysia kini berhadapan dengan arus globalisasi dan modenisasi tersebut secara tidak langsung akan mempopularkan sesuatu permainan
yang membawa kepada pembangunan yang pesat. Berkait rapat dengan tradisional serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama ahli
perkembangan tersebut, generasi muda hari ini lebih terdedah kepada alam keluarga, bak kata peribahasa sambil menyelam minum air.
siber dan permainan komputer sehingga melupakan permainan tradisional
yang merupakan warisan pusaka sejak duhulu lagi. Lantaran itu, permainan Selain itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia
tradisional turut dipandang enteng serta mula tersisih daripada arus mestilah menjadikan permainan tradisional sebagai satu daripada kegiatan
perdana kehidupan masyarakat. Sebagai individu, adakah kita sanggup kokurikulum di sekolah. Rentetan daripada itu, pihak sekolah hendaklah
membiarkan khazanah budaya bangsa kita lenyap begitu sahaja dek digalakkan menubuhkan kelab atau persatuan yang bercirikan permainan
peredaran zaman yang berlaku? Mahukah kita membiarkan anak watan tradisional. Dengan berpayungkan kelab atau persatuan permainan
berterusan meminggirkan budaya mereka? Dalam hal ini, sebelum nasi tradisional seperti Kelab Budaya Bangsa, pelajar boleh belajar tentang cara
menjadi bubur, semua pihak perlu mencari pendekatan yang pragmatik membuat, cara bermain dan mengetahui syarat-syarat bermain sesuatu
bagi meninggikan martabat permainan tradisional di negara kita permainan tradisional. Setelah mengetahui secara mendalam sesuatu
bersesuaian dengan kata peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada permainan itu, pelajar akan berminat untuk melibatkan diri dalam
jalan. Prakarsa yang berkesan untuk mempopularkan permainan tradisional permainan tradisional tersebut. Usaha menanam minat terhadap generasi
ini patut diusahakan secara bersungguh-sungguh bagi mengangkat status muda penting kerana mereka merupakan akar tunjang yang bakal mewarisi
permainan tradisional di nusa tercinta ini. warisan pusaka bangsa serta mewarnai masyarakat masa hadapan, justeru,
penglibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional nescaya
Pihak ibu bapa dianggap pihak yang paling dominan berperanan dapat mempopularkan permainan tersebut di Malaysia daripada pupus dan
memperkenalkan serta mempopularkan permainan tradisional kepada lenyap begitu sahaja. Bertepatan dengan kata peribahasa, tak kenal maka
generasi muda khususnya kepada anak-anak mereka. Hal ini demikian tak cinta, maka iltizam pihak sekolah amat dituntut agar putera-puteri yang
kerana kebanyakan ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak yang sedang berjuang di medan ilmu dapat bergiat aktif mempopularkan
sedang membesar. Ibu bapa perlu mendedahkan permainan tradisional permainan tradisional di samping mengurangkan sedikit tekanan
kepada anak-anak mereka sejak kecil bertepatan dengan peribahasa menghadapi peperiksaan.
melentur buluh biarlah dari rebungnya bagi tujuan memupuk minat
bermain permainan tradisional. Mereka boleh membelikan anak-anak Seterusnya, usaha mengadakan pelbagai kempen cintai permainan
mereka permainan tradisional sebagai hadiah sempena hari ulang tahun tradisional merupakan satu kaedah yang ampuh untuk mempopularkan
ataupun sebagai hadiah kerana pencapaian cemerlang dalam akademik di permainan tradisional di negara kita. Kempen ini perlu dijalankan oleh
sekolah. Ibu bapa juga boleh menganjurkan pertandingan permainan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara terancang dan berkesan
tradisional melalui Hari Keluarga yang diadakan sama ada dilakukan secara dengan kerjasama pihak media cetak dan media elektronik seperti akhbar
bersendirian atau bersama dengan rakan-rakan sekerja. Inisiatif ini dapat dan televisyen. Pihak media massa perlu menyiarkan rencana dan
dokumentari untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita
seperti wau, gasing, congkak dan lain-lain. Selain memperkenalkan sejarah diadakan semua pihak yang mengambil bahagian akan saling bertukar
dan cara bermain, pihak media perlu memberikan kesedaran kepada orang pengalaman dan mengukuhkan ukhwah antara mereka. Hal ini demikian
ramai akan kepentingan permainan tradisional kepada masyarakat dan kerana sebagai fitrah manusia, segelintir masyarakat memang suka
negara. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut, bertanding untuk mendapatkan sesuatu. Agensi-agensi kerajaan dengan
seperti peraduan mengarang, pameran, peraduan melukius poster dan lain- kerjasama pelbagai badan bukan kerajaan (NGO) boleh bergabung dengan
lain lagi. Melalui proses tersebut, permainan tradisional boleh menjadi lebih sektor korporat seperti Proton, TM Net dan Maxis menganjurkan
popular di merata-rata tempat bersesuaian dengan kata peribahasa seperti pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah, daerah,
pegaga tumbuh melata. Jelas bahawa dengan kerjasama padu yang kebangsaan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini, contoh
dilakukan tanpa mengenal rasa jemu sudah pasti permainan tradisional yang terbaik ialah penganjuran Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir
menjadi semakin popular khususnya kepada generasi baru. Gudang , Johor oleh kerajaan negeri Johor dengan kerjasama pelbagai
badan korporat. Berdasarkan rekod yang ada, pertandingan layang-layang
Pertukaran budaya dengan negara luar merupakan inisiatif lain yang tersebut berjaya menarik peminat-peminat permainan layang-layang dari
boleh dilakukan bagi mempopularkan permainan tradisional. Apabila seluruh dunia untuk turut mengambil bahagian. Terbukti di sini,
program tersebut dilaksanakan maka pelajar dari luar negara yang datang
penganjuran pelbagai pertandingan berjaya memperkenalkan permainan
ke Malaysia akan berpeluang bermain pelbagai permainan tradisional di sini. tradisional sekali gus mempromosikan industri pelancongan kepada
Apabila mereka pulang ke negara mereka kelak, mereka akan mengajar pelancong dalam dan luar negara.
rakan-rakan dan ahli keluarga permainan yang pernah mereka mainkan di
sini. Usaha ini secara tidak langsung membolehkan nama Malaysia akan
masyhur di persada antarabangsa dan rakyat Malaysia boleh berbangga
Konklusinya, semua etnik tidak sewajarnya membiarkan khazanah
kerana Malaysia masih mempunyai permainan tradisional yang tak lapuk
dek hujan, tak lekang dek panas. Perkara yang sama boleh dilakukan oleh budaya mereka termasuk permainan tradisional terus lenyap di muka bumi
agensi pelancongan yang bertindak sebagai medium penyebar maklumat kerana warisan tersebut ialah khazanah dunia yang tidak ternilai harganya.
untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada pelancong asing. Walaupun Malaysia sedang mengorak langkah serta bersedia melakukan
Lantaran itu, agensi pelancongan boleh mengurus aktiviti seperti bermain pecutan akhir ke arah negara maju pada tahun 2020, kita tidak seharusnya
gasing, galah panjang dan teng-teng di tempat penginapan pelancong asing. menjadi seperti kacang lupakan kulit yang melupakan asal usul dengan
mengabaikan peninggalan warisan nenek moyang kita. Kita amat berharap
Diharapkan langkah ini akan membuatkan para pelancong terhibur sekali
gus berminat dengan acara-acara yang disediakan dan ingin datang kembali semua pihak tetap teguh memelihara khazanah budaya ini pada setiap masa
ke Malaysia. Jelas bahawa, pertukaran budaya antara negara dan peranan kerana generasi terkini hanya sekadar meminjam warisan bangsa yang
mungkin menjadi sanjungan generasi mendatang. Suka ditegaskan di sini
agensi pelancongan mampu menjadi platform dalam usaha kerajaan
bahawa setiap anak watan Malaysia perlu menyahut cabaran dan
mempopularkan permainan tradisional kepada masyarakat luar.
menghadapi semangat habis kapak berganti beliung untuk merealisasikan
Tidak disangkalkan lagi, penganjuran pelbagai bentuk pertandingan impian negara tercinta ke arah Menjana Transformasi Rakyat Cemerlang.
merupakan inisiatif yang agak praktikal untuk mempopularkan permainan Malaysia Bo
tradisional kepada masyarakat di Malaysia. Melalui pertandingan yang
KEBAIKAN MENGUASAI PELBAGAI BAHASA Selain itu, dengan menguasai pelbagai bahasa seseorang lebih
mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini demikian kerana
Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk pelbagai ilmu pengetahuan yang terdapat di dunia ini ditulis dalam pelbagai
berhubung sejak zaman dahulu lagi. Dalam mendepani era globalisasi bahasa, khususnya bahasa Inggeris yang menjadi bahasa utama dunia.
ini,kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa Dengan memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan seseorang akan lebih
merupakan suatu kelebihan kepada seseorang. Lantaran itu, Sekolah dihormati, dipandang tinggi serta tidak dianggap bagai katak di bawah
Berasrama Penuh (SBP) misalnya, memberikan peluang kepada para pelajar tempurung. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pengetahuan dalam
untuk mempelajari lima bahasa antarabangsa iaitu, bahasa Peranchis, bidang agama Islam seseorang wajib menguasai bahasa Arab yang
Jerman, Jepun, Cina dan Arab melalui pembelajaran bahasa antarabangsa. merupakan bahasa kitab suci Al-Quran. Sementara itu, bagi golongan pelajar
Tanpa kemampuan dan kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa, agak mereka lebih mudah untuk membuat rujukan sama ada melalui buku-buku
sukar seseorang untuk berkomunikasi khususnya dengan individu yang atau Internet. Kemahiran menguasai bahasa Inggeris misalnya, sering kali
berlainan bangsa. Oleh itu, banyak kepentingan akan diperoleh oleh menjadi halangan kepada pelajar Bumiputera di pusat pengajian tinggi
seseorang dengan menguasai pelbagai bahasa lain selain bahasa ibunda. untuk menghasilkan kajian serta bahan ilmiah yang berkualiti. Tegasnya,
memiliki kemahiran bahasa Inggeris yang baik sama ada mendengar,
bercakap, membaca atau menulis adalah amat perlu sejajar dengan usaha
Kebaikan pertama menguasai pelbagai bahasa ialah seseorang lebih kerajaan Malaysia membangunkan modal insan di negara ini.
mudah untuk berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini
demikian kerana seseorang akan lebih berkeyakinan untuk bersemuka
dengan sesiapa sahaja. Sebagai contoh, dengan menguasai bahasa Inggeris, Seterusnya, seseorang lebih mudah untuk melanjutkan pelajaran ke
seseorang boleh memberitahu tempat-tempat menarik serta keistimewaan peringkat yang lebih tinggi, baik di pusat pengajian tinggi awam atau swasta.
yang terdapat di negara kita kepada pelancong yang datang ke negara kita. Tambahan lagi kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai
Faedah daripada itu, para pelancong berasa lebih dihargai malah akan lebih bahasa menjadi semakin penting sekiranya seseorang hendak melanjutkan
tertarik untuk berkunjung ke negara kita. Seseorang juga akan lebih pelajaran ke luar negara. Hal ini demikian kerana hampir semua pusat
memahami psikologi serta penutur jati individu tertentu. Sebaliknya, tanpa pengajian tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar
menguasai pelbagai bahasa seseorang sukar untuk menolong walaupun dalam pengajaran dan pembelajaran kerana kekuatannya sebagai bahasa
masih mempunyai niat untuk membantu. Impak daripada itu, para komunikasi masyarakat dunia. Hal ini dikukuhkan lagi apabila seseorang
pelancong akan berfikiran negatif dan berkemungkinan menganggap kita ingin melanjutkan pelajaran di negara-negara maju seperti Jepun dan
tidak peramah dan bersikap sombong. Jelas bahawa, dengan menguasai Peranchis yang menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri sebagai bahasa
pelbagai kita mudah berkomunikasi dengan lebih berkesan untuk bertukar pengantar utama. Tamsilnya, untuk melanjutkan pelajaran di negeri
fikiran serta maklumat antara satu sama lain. matahari terbit, Jepun pelajar perlulah mengikuti kurusus untuk menguasai
bahasa Jepun terlebih dahulu sebagai pakej untuk terpilih untuk mengikuti
pengajian di sana. Jelas terbukti bahawa penguasaan pelbagai bahasa
memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk melanjutkan pelajaran
ke peringkat yang lebih tinggi di samping mudah untuk memahami budaya Malaysia. Mengapakah hal ini terjadi? Kebanyakan jawapan yang diberi
dan gaya hidup sesuatu masyarakat yang ditemui. ialah kesukaran untuk berkomunikasi dengan rakyat tempatan. Rata-rata
rakyat Malaysia tidak tahu berbahasa Cina, Inggeris, Jepun dan Perancis. Hal
ini menjadi masalah kerana bahasa di atas merupakan antara bahasa yang
Akhir sekali, tidak dapat dinafikan bahawa dengan menguasai menjadi keutamaan di dunia. Tidak ramai rakyat Malaysia yang tahu
pelbagai bahasa seseorang lebih mudah untuk memperoleh peluang membaca, menulis dan bertutur dalam bahasa yang sering digunakan oleh
pekerjaan. Hal ini disebabkan seseorang pekerja yang berkemahiran kebanyakan negara sebagai bahasa kedua mereka. Akibatnya, akan
bertutur dalam pelbagai bahasa dianggap mempunyai banyak kelebihan tercalarlah maruah negara di mata dunia. Negara akan dikenali sebagai
serta keistimewaan kerana mampu bertutur dengan pelbagai pihak. Sebagai rakyat yang mempunyai mentaliti yang rendah dan seterusnya akan
contoh, di Malaysia seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu, menjejaskan ekonomi Malaysia.
bahasa Inggeris dan Mandarin memiliki ciri-ciri pekerja yang digemari dan
disukai majikan kerana masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita. Di
samping itu, dengan menguasai pelbagai bahasa membolehkan seseorang Intihanya, langkah Kementerian Pelajaran Malaysia
itu, menceburkan diri dalam bidang penterjemahan atau jurubahasa dalam memperkenalkan subjek bahasa tambahan di peringkat sekolah perlulah
bidang kehakiman dan juga sektor pelancongan. Bidang terjemahan dipuji bagi memperkasakan lagi modal insan yang bakal dilahirkan. Oleh itu,
dikatakan mempunyai masa depan yang cerah kerana mempunyai semua pihak khususnya ibu bapa bukan sahaja perlu menerimanya secara
permintaan yang tinggi. Begitu juga dalam bidang pelancongan yang amat positif malahan memberikan sokongan tanpa wujud perasaan berbelah
memerlukan khidmat pemandu pelancong asing yang boleh menguasai bahagi. Semua individu khususnya golongan pelajar perlulah merebut
bahasa asing. Sesungguhnya, penguasaan pelbagai bahasa dan kemahiran peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan kerana kemahiran bertutur
berkomunikasi menjadi suatu kriteria dan pertimbangan utama majikan dalam pelbagai bahasa akan memberikan nilai tambah sekali gus
dalam memilih ciri pekerja yang berkualiti. menyediakan masyarakat yang mampu duduk sama rendah berdiri sama
tinggi untuk bersaing di peringkat global. Justeru, tepuk dada tanya selera,
adakah kita ingin menjadi individu yang hanya memahami bahasa ibunda
Kita lihat pula dari sudut propenguasaan pelbagai bahasa ini. Umum atau mampu menguasai pelbagai bahasa yang pastinya memberikan
mengetahui dan tidak menafikan kepentingan dan faedah menguasai kelebihan kepada kita kelak.
pelbagai bahasa asing. Di Malaysia, industri pelancongan banyak
memberikan sumbangan kepada sektor ekonomi mahupun maruah negara
itu sendiri. Pada tahun 2004 sahaja jumlah pelancong dari China yang
berkunjung ke negara ini telah mencecah 16.4 juta orang. Hal ini
menunjukkan betapa besarnya sumbangan industri pelancongan kepada
Malaysia. Tetapi angkaan jutaan itu sebenarnya menunjukkan kemerosotan
dalam tinjauan ketidakpuasan hati pelancong yang pernah datang ke
KEPENTINGAN PEMAKANAN SEIMBANG jauh lebih baik berbanding seseorang yang kurang prihatin terhadap diet
dan cara pemakanannya. Zat dan mineral seperti kalsium, magnesium dan
Sejak kita mentah lagi dan darah hanya setampuk pinang, kita fosforus penting dalam proses pembentukan gigi dan tulang yang kuat.
telahpun dididik dan diingatkan berulang-ulang kali oleh ibu bapa dan guru Kanak-kanak khususnya yang harus mengambil zat-zat ini dalam kuantiti
tentang kepentingan pemakanan seimbang. Satu senario yang tidak asing yang optimum supaya dapat membesar sebaik-baiknya. Di samping itu,
kepada seseorang kanak-kanak adalah apabila ditegur oleh ibu bapa kerana mineral seperti zat besi penting untuk memastikan sistem peredaran darah
enggan makan sayur-sayuran dan hanya ingin menjamah makanan ringan. seseorang itu efisien dan berfungsi secara lancar. Kanak-kanak dan remaja
Terdapat sesetengah pihak yang berpendapat bahawa pemakanan memerlukan tenaga dan bahan mineral secukupnya untuk membesar,
seimbang tidak begitu vital kepada kesihatan seseorang individu. Menurut bukan sahaja dari aspek lahiriah seperti ketinggian dan berat badan, malah
persepsi mereka, kehidupan manusia di muka bumi hanyalah sementara juga dari segi kelancaran fungsi organ dalaman dan kecekapan sistem-
dan harus dinikmati sepenuhnya. Oleh itu, mereka memandang enteng sistem badan. Sekiranya pemakanan mereka tidak seimbang, mereka akan
terhadap kepentingan pemakanan seimbang. Pandangan ini dapat disangkal mengalami pertumbuhan yang terbantut serta tidak sempurna. Hal ini akan
dengan mudah kerana impak pemakanan seimbang terhadap kesihatan dan memudaratkan kesihatan mereka secara keseluruhannya dan akan
kebahagiaan seseorang amat ketara dalam kehidupan seharian kita sebagai mengakibatkan mereka kurang berkemampuan untuk menghadapi cabaran
manusia. Namun demikian, mengapakah masalah obesiti kian bertambah dan dugaan hidup. Satu tamsilan yang amat menyayat hati ialah kanak-
kritikal jikalau kebanyakan komuniti sedar tentang kepentingan pemakanan kanak yang berada di negara-negara Dunia Ketiga seperti Ethiopia dan
seimbang? Kajian terkini mendapati bahawa 33% daripada semua penghuni Afrika Selatan yang tidak mempunyai akses kepada makanan berkhasiat.
dunia ini menghadapi masalah obesiti. Statistik ini amat meruncing kerana Oleh sebab tidak berpeluang mengamalkan pemakanan yang seimbang,
hal ini bermaksud terdapat kira-kira 2 bilion orang di seluruh pelosok dunia kanak-kanak ini tidak dapat membesar dengan sempurna dan
yang tergolong dalam kategori obes! Apakah kepentingan pemakanan kebanyakannya mereka mempunyai jangka hayat yang amat pendek, seperti
seimbang yang harus dikupas dan dibugar secara terperinci hingga ke akar 7 hingga 12 tahun sahaja. Ironinya, ramai individu di negara yang maju
umbi, bagi menyedarkan dan menginsafkan masyarakat agar lebih peka berupaya mengamalkan diet yang sihat dan berkhasiat, namun mereka
terhadap diet mereka dan tidak bersikap bena tak bena terhadap kesihatan enggan bertindak sedemikian.
dan kebajikan peribadi mereka? Marilah kita mengkaji persoalan yang
masih menjadi polemik dalam kalangan masyarakat..
Bertitik tolak daripada huraian sebelum ini, manfaat lain yang
diperoleh daripada pemakanan seimbang ialah menjamin perkembangan
Sebagai pembuka tirai pembincangan ini, salah satu kepentingan mental seseorang yang lebih cekap dan berkesan. Kekurangan zat makanan
atau faedah pemakanan seimbang yang jelas dan nyata adalah untuk yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas
menjadikan tumbesaran manusia lebih sempurna dari aspek fizikal dan atau mudah letih apabila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami
fisiologi. Tubuh badan akan menerima semua zat yang diperlukan untuk semasa meneroka liku-liku kehidupan. Situasi ini menjadikan seseorang itu
menjalani aktiviti seharian tanpa menjadi lesu. Oleh itu, seseorang yang gagal berfikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih efektif dan
menjaga dan mengawal pemakanannya akan memiliki keadaan fizikal yang rasional berbanding dengan individu yang seimbang aspek pemakanannya.
Dr Andrew McCulloch dari Mental Health Foundation telah menjalankan mengurangkan risiko diri untuk dijangkiti berbagai-bagai penyakit yang
penyelidikan yang mendapati bahawa pelbagai penyakit mental seperti bukan sahaja menderitakan malah juga berpotensi membawa maut.
depresi ( kemurungan ), schizofrenia, penyakit Alzheimer dan ADHD Janganlah sampai nasi menjadi bubur, barulah kita bertindak dan
( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) dapat dihindari sekiranya mengambil berat kepentingan pemakanan seimbang kerana sesal dahulu
mengambil makanan dan minuman yang seimbang dan berkhasiat. Menurut pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.
beliau, otak manusia sebagai pusat kawalan seluruh sistem badan juga
dipengaruh oleh nutrien-nutrien yang terdapat dalam diet kita. Kajian
saintifik terkini juga mengeluarkan laporan bahawa mineral seperti kalsium Kepentingan pemakanan seimbang yang terakhir namun tidak
dan sodium terlibat dalam proses penghantaran impuls dalam sistem saraf kurang signifikannya berbanding kepentingan yang dihuraikan sebelum ini
badan kita. Dr McCulloch telah mengutarakan evidens bahawa pemakanan ialah pemakanan seimbang dapat menjimatkan kos dan perbelanjaan
seimbang dapat mengurangkan tekanan emosi serta meningkatkan perubatan seseorang, khususnya golongan yang kurang berkemampuan.
keupayaan seseorang individu untuk menangani dan mengatasi sesuatu Suatu soal selidik yang dijalankan iaitu Consumer Expenditure Survey 2009
masalah atau pancaroba dengan minda yang tenang dan waras. telah menganggarkan bahawa setiap individu membelanjakan kira-kira 6.37%
daripada pendapatan bulanan mereka untuk membiayai perbelanjaan
perubatan. Secara amnya, seseorang itu akan membelanjakan sebanyak
Sebagai rentetan daripada perbincangan di atas, pemakanan US$3,126 (RM9,975) setiap tahun semata-mata untuk menjelaskan kos
seimbang telah terbukti dapat mengurangkan risiko untuk menghidapi perubatan. Pada tahun 2009, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan
pelbagai penyakit yang berbahaya. Malnutrisi didefinisikan sebagai perbelanjaan sebanyak RM13.8 bilion untuk menampuang segala keperluan
mempunyai diet yang tidak seimbang, seperti mengambil nutrien-nutrien dan kemudahan perubatan rakyat Malaysia. Senario ini tidak harus berlaku,
dalam kadar yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Makanan ringan kerana kita sewajarnya berusaha menjaga kesihatan diri dan tidak
yang digemari ramai mempunyai kandungan kolesterol, garam, gula dan bergantung kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita.
lemak yang terlalu tinggi. Sekiranya kita terlalu kerap makan makanan Jikalau kita mengamalkan pemakanan yang seimbang, kita mampu
ringan, kita akan mempunyai risiko tinggi untuk menghidapi penyakit obesiti, menjimatkan perbelanjaan perubatan sebanyak beribu-ribu ringgit dan
diabetes, hipertensi dan juga strok. Sebaliknya sekiranya kita kekurangan wang tersebut dapat disimpan untuk masa kecemasan yang lain. Dari aspek
kalsium, fosforus dan vitamin D dalam diet harian, kita akan menghidapi ekonomi negara pula, berbilion-bilion ringgit dapat difokuskan bagi menjana
penyakit osteoporosis dan osteomalacia, iaitu tulang dan gigi menjadi lemah pembangunan dan perkembangan dalam industri lain seperti industri
dan mudah retak. Seperti yang berlaku kepada kanak-kanak di negara- pelancongan dan penyelidikan. Sesetengah pihak akan mengemukakan
negara daif, kekurangan protein akan menyebabkan penyakit kwashiorkor hujah bahawa pemakanan seimbang tidak begitu penting, kerana sains dan
dan marasmus. Penyakit kanser juga terbukti dapat dielakkan dengan teknologi moden dalam bidang perubatan menjelang era pascaglobalisasi ini
mengamalkan pemakanan yang seimbang, terutamanya kanser payu dara, mampu mengubati hampir setiap penyakit. Memang benar, bidang
kanser buah pinggang dan kanser hati. Oleh itu, memang tidak dapat perubatan kini semakin canggih hasil daripada daya intelek golongan saintis
dinafikan bahawa jikalau kita mengambil semua nutrien, bahan mineral dan dan pakar perubatan. Namun demikian, persis madah pujangga Melayu ada
zat yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang tepat, kita akan berbunyi, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dalam konteks ini,
peribahasa ini menegaskan bahawa lebih baik kita menghindari diri
daripada menghidapi sesuatu penyakit daripada mengubati penyakit
tersebut selepas dijangkiti. Hal ini juga dapat menjimatkan kos dan
perbelanjaan kita. Membeli makanan berkhasiat seperti buah-buahan dan
sayur-sayuran jauh lebih murah daripada membeli ubat-ubatan daripada
farmasi.

Tuntasnya, kepentingan pemakanan seimbang amat jelas dan


ketara dalam kehidupan seharian setiap manusia di permukaan bumi ini.
Sebelum meletakkan mata pena dan menulis noktah terakhir, seruan saya
ialah kita mestilah sedar bahawa tabiat pemakanan kita bukan sahaja
mendatangkan kesan terhadap kesihatan fizikal kita, malah akan
meninggalkan implikasi terhadap kesihatan kita secara holistik. Pepatah ada
mengatakan, Diri Anda ialah Apa yang Anda Makan dan kenyataan ini benar
dalam soal kesihatan. Memang tidak payah untuk mengamalkan diet yang
sihat dan seimbang. Kita perlulah membina jadual pemakanan yang
terancang berdasarkan Piramid Makanan serta mematuhi arahan doktor.
Andai kata semua warganegara Malaysia berganding bahu dan bersama-
sama mempraktikkan diet dan pemakanan yang seimbang, bukan sahaja
individu malah masyarakat dan negara yang akan menerima kesan positif
daripada usaha kolaboratif ini. Akhir kata, marilah kita semua mengamalkan
pemakanan seimbang supaya negara dan juga dunia kita ini akan lebih sihat
dan cergas, sekali gus melahirkan masyarakat yang cemerlang dan berakal
tajam, kerana badan sihat, otak cerdas.
SEBAB-SEBAB MEMILIH MALAYSIA SEBAGAI TEMPAT/ DESTINASI destinasi pelancongan yang giat dilakukan dalam usaha memperkenalkan
PELANCONGAN destinasi menarik di Malaysia merupakan pemangkin Malaysia menjadi
lokasi tarikan utama pelancong kerana tak kenal maka tak cinta.
Malaysia merupakan sebuah negara yang istimewa. Ramai
pelancong memilih negara kita sebagai destinasi pelancongan. Apakah
sebab-sebab rakyat Malaysia memilih untuk melancong di negara sendiri?
Pada masa yang sama, kemajuan industri pelancongan tanah air
Malaysia sebenarnya mempunyai pelbagai jenis industri pelancongan yang
dibantu oleh wujudnya keunikan budaya di negara kita. Memandangkan
boleh dikomersialkan. Antaranya termasuklah destinasi pelancongan
Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majmuk
berasaskan Kebudayaan, Industri Kraftangan, Makanan Tradisi, Tempat-
maka pelbagai budaya menarik terdapat di sini. Gabungan budaya
tempat Menarik, Sukan dan Agrotourism. Klasifikasi ini penting kerana
masyarakat Melayu, Cina dan India telah berjaya meningkatkan kunjungan
pelancong mempunyai minat yang berbeza dan memudahkan mereka
pelancong asing ke Malaysia. Kaum Melayu umpamanya terkenal dengan
membuat pilihan untuk melancong ke tempat-tempat tersebut.
tarian inang dan zapin manakala kaum Cina pula terkenal dengan tarian
Kebiasaannya, tempat tersebut wujud kerana keunikan identiti dan
naga. Selain itu, Malaysia juga kaya dengan pelbagai makanan tradisional
keistimewaan tersendiri. Contohnya, destinasi pelancongan berasaskan
yang dapat dinikmati oleh para pelancong. Masyarakat Melayu misalnya
tempat-tempat menarik seperti Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Redang
terkenal dengan makanan seperti sate, ketupat dan rendang manakala
dan Taman Negara Bako. Selain itu, destinasi pelancongan berasaskan
kaum India pula terkenal dengan masakan kari, tosei, idali dan lain-lain.
Sukan dapat direalisasikan melalui penganjuran Sukan Antarabangsa seperti
Justeru keunikan budaya masyarakat di Malaysia telah berjaya menjadi daya
Formula 1 di Sepang dan Le Tour De Langkawi yang menjadi acara tahunan
tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita yang
di Pulau Langkawi. Jelaslah sektor pelancongan yang mempunyai identiti
menjadi faktor serampang dua mata dalam menjana ekonomi negara. .
tersendiri dapat menarik minat pelancong.

Malaysia juga mempunyai pantai-pantai yang menarik. Apabila


Antara sebabnya ialah keindahan alam sekitar yang menarik
melancong di pantai, pulau, dan kawasan tanah tinggi, kita dapat
terdapat di negara ini. Malaysia mempunyai hutan yang menarik. Tempat-
menghilangkan tekanan dan mendapat hiburan. Rakyat Malaysia yang
tempat ini boleh menenangkan fikiran kita contohnya, Taman Negara Endau,
melancong bersama-sama keluarga boleh mengeratkan hubungan sesama
Rompin, Gua Niah di Sarawak dan lain-lain. Promosi ini keunikan dan
ahli keluarga. Sebagai contoh Pulau Pinang, Pulau Tioman, Pulau Langkawi,
keindahan alam semula jadi telah diwara-warakan melalui iklan-iklan di
Port Dickson, Desaru Kota Tinggi, Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi
media cetak dan media elektronik termasuklah di laman-laman web.
Genting dan lokasi lain yang boleh dijadikan destinasi pelancongan keluarga.
pameran di tempat-tempat awam seperti pasar raya, pertandingan-
Sebagai contohnya, Malaysia memiliki kawasan rekreasi di tanah tinggi yang
pertandingan dan pesta jualan. Contohnya pertandingan memancing Joran
mempunyai suhu sejuk seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands.
anjuran Berita Harian yang diadakan saban tahun secara tidak langsung
Di kawasan ini, para pelancong dapat menikmati keindahan alam semula
turut mempromosikan tempat-tempat menarik di Malaysia seperti Pulau
jadi yang unik di samping melihat pelbagai tanaman hawa sederhana iaitu
Tioman, Tasik Kenyir dan Empangan Temenggor. Ringkasnya, Promosi
sayur-sayuran serta buah-buahan tropika. Malaysia juga mempunyai hutan Malaysia akan menjadi sebutan dan pilihan utama seluruh penduduk dunia
semula jadi iaitu hutan hujan Khatulistiwa yang berusia lebih dua juta tahun. sebagai destinasi merehatkan minda.
Di kawasan hutan semula jadi ini pelancong dapat menjalankan aktiviti
riadah sambil menikmati keindahannya mahupun menjalankan kajian
tentang flora dan fauna yang terdapat di situ. Justeru, kewujudan kawasan
reakrasi seperti ini menjadi faktor dominan menarik pelancong dari dalam
dan dari luar negara.

Malaysia juga popular dengan pusat-pusat beli-belah yang terkenal.


Contohnya, Mega Mall di Kuala Lumpur, Mahkota Parade di Melaka, The
Summit. Alamanda, Mid-Valley dan lain-lain. Barangan yang dijual di negara
kita setanding dengan negara di luar negara. Selain itu, terdapat juga
pelbagai kraftangan yang boleh dijadikan cenderamata. Pelancong sangat
suka barangan kraftangan Malaysia kerana menarik dan terdapat pelbagai
tawaran harga murah oleh pelbagai pihak. Pada setiap tahun juga, diadakan
promosi harga barangan dan jualan mega. Contohnya seperti yang telah
dilakukan oleh First World Hotel. Agensi tersebut telah menyediakan pakej
yang murah, serendah RM 88.00 untuk satu malam meliputi penginapan,
makan malam, sarapan, makan tengah hari dan lawatan ke taman tema.
Jelasnya, melalui tawaran pakej istimewa tersebut, sudah pasti pelbagai
golongan masyarakat dapat memenuhi hasrat kerajaan untuk memajukan
sektor pelancongan di negara kita. Oleh itu, rakyat Malaysia tidak perlu
melancong luar negara kerana Malaysia mempunyai segala-galanya.

Tuntasnya, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya,


jika usaha yang dilakukan amat kurang dan terbatas, bagaimanakah hasrat
untuk melihat sektor pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia
akan menjadi nyata. Segala usaha yang dirancang dan direncana
memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak. Semoga melalui
keprihatinan dan rasa bertanggungjawab serta cinta akan negara , nama
USAHA- USAHA MEMPOPULARKAN PUISI TRADISIONAL DALAM memberikan peluang kepada seluruh ahli keluarga yang mengambil
KALANGAN MASYARAKAT bahagian untuk cuba mencipta pantun atau melafazkan pantun. Jelaslah
bahawa melalui usaha tersebut secara tidak langsung akan mempopularkan
Selari dengan maksud peribahasa bagai cendawan tumbuh selepas genre puisi tradisional ini serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim
hujan, kini Malaysia sedang bergerak seiring dengan arus globalisasi yang
sesama ahli keluarga, bak kata peribahasa sambil menyelam minum air.
membawa kepada kemajuan pembangunan dan perubahan besar dalam
masyarakat. Rentetan dengan perkembangan tersebut, masyarakat hari ini
lebih terdedah kepada alam siber sehingga memberikan kesan kepada
komunikasi serta cara berinteraksi dalam masyarakat. Lantaran itu juga, Selain itu, usaha pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran
masyarakat seakan-akan lupa akan pelbagai puisi tradisional yang Malaysia yang memasukkan puisi tradisional dalam Komsas Bahasa Melayu
merupakan warisan pusaka masyarakat silam. Sebagi contoh, amalan di sekolah perlu dipuji. Rentetan daripada itu, pihak sekolah hendaklah
berpantun mula dianggap remeh, dipandang enteng serta mula disisihkan menubuhkan kelab atau persatuan yang memberi penekanan kepada
daripada arus perdana kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, sebelum nasi pelbagai puisi tradisional. Dengan berpayungkan kelab atau persatuan
menjadi bubur, semua pihak perlu mencari pendekatan yang pragmatik lagi Budaya Bangsa, pelajar boleh belajar tentang cara mencipta dan melafazkan
efektif bagi mempopularkan puisi tradisional bersesuaian dengan kata pantun, bersyair serta berseloka. Setelah mengetahui secara mendalam
tentang pelbagai puisi tradisional, pelajar akan lebih rasa berminat untuk
peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.
Prakarsa yang berkesan untuk mempopularkan puisi tradisional patut mempersembahkannya. Usaha menanam minat puisi tradisonal terhadap
diusahakan secara bersungguh-sungguh bagi memastikan genre tersebut generasi muda penting kerana mereka merupakan akar tunjang yang bakal
mewarisi warisan pusaka bangsa serta mewarnai masyarakat masa hadapan.
tidak terkubur begitu sahaja.
Penglibatan pelajar secara langsung dalam pelbagai puisi tradisional nescaya
dapat mempopularkan genre tersebut di Malaysia daripada membiarkan
seni budaya kita terus pupus dan lenyap begitu sahaja. Bertepatan dengan
Pihak ibu bapa dianggap pihak yang paling dominan berperanan kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta, maka komitmen pihak sekolah
memperkenalkan dan mempopularkan puisi tradisional kepada generasi amat dituntut, agar putera-puteri yang sedang berjuang di medan ilmu
muda khususnya kepada anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana
dapat bergiat aktif mempopularkan puisi tradisional di samping
kebanyakan ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak yang sedang
mengukuhkan kecintaan mereka terhadap budaya bangsa.
membesar. Ibu bapa perlu mendedahkan puisi tradisional kepada anak-
anak mereka sejak kecil bertepatan dengan peribahasa melentur buluh
biarlah dari rebungnya. Mereka boleh membelikan anak-anak, buku-buku
berkaitan puisi tradisional sebagai hadiah sempena hari ulang tahun Seterusnya, usaha mengadakan pelbagai kempen cintai puisi
ataupun sebagai hadiah kerana cemerlang dalam akademik di sekolah. tradisional merupakan satu kaedah yang ampuh untuk mempopularkan
Sebagai contoh, ibu bapa boleh menganjurkan pertandingan melafazkan genre tersebut di negara kita. Kempen ini perlu dijalankan oleh Kementerian
pantun melalui program tertentu seperti Hari Keluarga bagi menghidupkan Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan secara terancang dan berkesan
lagi budaya berpantun dalam kehidupan harian. Inisiatif ini dapat dengan kerjasama pihak media cetak dan media elektronik seperti akhbar
dan televisyen. Pihak media massa perlu menyiarkan rencana dan ke Malaysia. Jelas bahawa, pertukaran budaya antara negara mampu
dokumentari untuk memperkenalkan puisi tradisional di negara kita. Selain menjadi platform dalam usaha kerajaan mempopularkan puisi tradisional
memperkenalkan sejarah dan cara melafazkan sesuatu puisi tradisional, kepada masyarakat dalam dan luar negara.
pihak media perlu memberikan kesedaran kepada orang ramai akan
kepentingan memelihara puisi tradisional kepada masyarakat. Pelbagai
aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut, seperti peraduan Tidak disangkalkan lagi, penganjuran pelbagai bentuk pertandingan
mencipta dan melafazkan pantun, syair, gurindam dan seloka. Melalui merupakan inisiatif yang agak praktikal untuk mempopularkan puisi
proses tersebut, genre-genre tersebut boleh menjadi lebih popular di tradisional kepada masyarakat di Malaysia. Melalui pertandingan tersebut,
merata tempat bersesuaian dengan kata peribahasa seperti pegaga tumbuh semua pihak yang mengambil bahagian akan saling bertukar pengalaman
melata. Jelas bahawa dengan kerjasama padu yang dilakukan tanpa dan mengukuhkan ukhuwah antara mereka. Hal ini demikian kerana sebagai
mengenal rasa jemu sudah pasti puisi tradisional semakin popular fitrah manusia, segelintir masyarakat memang suka bertanding untuk
khususnya kepada generasi baru. mendapatkan sesuatu. Agensi-agensi kerajaan dengan kerjasama pelbagai
badan bukan kerajaan (NGO) boleh bergabung dengan sektor korporat
seperti Proton, TM Net dan Maxis menganjurkan pertandingan melafazkan
Pertukaran budaya dengan negara-negara jiran misalnya, melalui puisi tradisional di peringkat sekolah, daerah, kebangsaan hinggalah ke
ASEAN merupakan inisiatif lain yang boleh dilakukan bagi mempopularkan peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini, contoh yang terbaik ialah Pesta
puisi tradisional. Hal ini demikian kerana terdapat banyak persamaan Pantun Peringkat Kebangsaan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia
budaya dalam kalangan penduduk negara ASEAN seperti Malaysia, dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka yang menawarkan Piala Sirih
Singapura, Indonesia dan Brunei yang boleh dikongsi bersama. Apabila Pulang ke Gagang dapat mencungkil bakat dan kreativiti pelajar dalam
program tersebut dilaksanakan maka pelajar dari negara-negara Asean dan mencipta dan melafazkan pantun.Terbukti di sini, penganjuran
Negara luar yang lain yang datang ke Malaysia, akan berpeluang mengenali pertandingan sebegini berjaya memperkenalkan puisi tradisional dalam
lebih lanjut tentang puisi tradisional. Apabila mereka pulang ke negara kalangan masyarakat sekali gus mempromosikan industri pelancongan
mereka kelak,mereka akan mempraktikkan dengan rakan-rakan serta ahli kepada pelancong dalam dan luar negara.
keluarga mereka. Usaha ini secara tidak langsung membolehkan nama
Malaysia akan masyhur di persada antarabangsa dan rakyat Malaysia boleh
berbangga kerana rakyat Malaysia masih memiliki pelbagai puisi tradisional Kesimpulannya, semua bangsa tidak sepatutnya membiarkan
walaupun menghadapi arus kemodenan. Hal ini penting agar puisi khazanah budaya mereka termasuk puisi tradisional lenyap ditelan zaman
tradisional tetap kekal terpelihara seperti kata peribahasa tak lapuk dek kerana warisan tersebut adalah khazanah dunia yang begitu tinggi nilainya.
hujan,tak lekang dek panas. Perkara yang sama berlaku apabila pelancong Walaupun Malaysia sedang mengorak langkah ke arah negara maju pada
asing melancong ke Malaysia dan menginap di desa-desa. Mereka akan tahun 2020, kita tidak seharusnya menjadi seperti kacang lupakan kulit yang
diperdengarkan pelbagai jenis puisi tradisional yang penuh keunikan. mengabaikan peninggalan warisan nenek moyang kita. Kita amat berharap
Diharapkan langkah ini akan membuatkan para pelancong terhibur sekali pelbagai pihak tetap teguh memelihara khazanah budaya ini pada setiap
gus berminat dengan acara-acara yang disediakan dan ingin datang kembali
masa kerana generasi terkini hanya sekadar meminjam warisan bangsa yang
mungkin menjadi sanjungan generasi mendatang. Oleh itu, setiap anak
watan di bumi tercinta ini perlu menyahut cabaran dan mempunyai
semangat habis kapak berganti beliung untuk merealisasikan impian
tersebut.
Tajuk : Cara-Cara Menggalakkan Pengguna Tempatan Membeli Barangan
Malaysia Tindakan yang penting sebenarnya ialah perubahan dari segi
mentaliti dan sikap rakyat kita sendiri, untuk beralih kepada barangan
Dalam menongkah arus perdana era globalisasi, liberalisasi dan tempatan. Selagi sikap dan mentaliti tidak diubah dan kita terus
dunia tanpa sempadan,memang tidak dinafikan bahawa dunia kita telah
mengagungkan barangan luar, maka selagi itulah kita tidak dapat
melangkah ke arah modenisasi. Abad ke-21 telah menyaksikan bahawa mengembangkan produk tempatan negara ini. Rakyat Malaysa perlu
pelbagai cetusan idea dan percubaan yang membanggakan yang mengutamakan barangan buatan Malaysia serta mengikis sikap prejudis
dilaksanakan supaya negara kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama terhadap barangan tempatan. Manfaat serampang dua mata akan
tinggi dengan negara moden yang lain. Sama ada kita sedar atau tidak dinikmati oleh pelbagai pihak apabila rakyat mengutamakan barangan
lantaran, kitaselalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin tempatan. Manfaat pertama ialah dapat mengelakkan pengaliran keluar
gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak wang negara ini. Kedua, dapat menggalakkan pembangunan industri
oleh pelbagai permasalahan yang beronak yang dicetuskan oleh rakyat kita tempatan yang berkaitan untuk menghasilkan produk lebih berkualiti dan
sendiri. Sebagai negara membangun, Malaysia sebenarnya telah banyak berdaya saing. Berikutan itu, FOMCA(Gabungan Persatuan Pengguna
menghasil dan mengeluarkan pelbagai barangan serta produk
Malaysia) dengan kerjasama semua gabungan persatuan pengguna di
sendiri. Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita tidak lagi seluruh negara perlu mengumpul senarai bahan itu untuk diedarkan kepada
mengagungkan barangan luar. Sebabnya, barangan keluaran tempatan kini pengguna. Senarai itu boleh diperoleh daripada
sudah setanding dengan produk luar dari segi kualitinya, malahan pelbagai sumber termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal
sesetengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi. Dalam Ehwal Pengguna, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
menghadapi cabaran globalisasi, kita perlu mengikis sikap ego yang (Miti), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan syarikat-
sememangnya pun tidak menguntungkan.Demikian juga sikap prejudis syarikat terbabit yang mengeluarkan barangan berkenaan. Jika rakyat
memandang rendah barangan tempatan seharusnya dilontar jauh-jauh dari
Malaysia mengutamakan barangan buatan tempatan, terutama makanan,
sudut pemikiran kita dan sebaliknya membina semangat Malaysia kita dapat menjimatkan RM1.9 bilion setahun untuk mengimport bahan itu.
Boleh dari serba-serbi, termasuk soal kualiti dan standard barangan sendiri. Berikutan itu, pengguna dan rakyat perlu diberikan maklumat mengenai
Walau bagaimanapun, berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh barangan buatan Malaysia dalam usaha membantu kerajaan mengatasi
didapati bahawa peratusan rakyat Malaysia yang menggunakan barang masalah kejatuhan nilai ringgit sekarang. Langkah yang dicadangkan di atas
buatan negara malah menyokong barangan buatan Malaysia telah menurun dapat membantu kerajaan menggalakkan rakyat membeli barang buatan
setiap tahun. Mengapakah perkara sebegini berlaku ? Mengapakah rakyat
tempatan, serta kurang bergantung pada produk import.
negara tidak sanggup menyokong buatan negara? Tepuk dada tanyalah
selera kerana isu-isu ini telah menjadi buah mulut masyarakat negara kini. Sebut saja jenis produk, Malaysia mempunyai segala-galanya
Berita ini sering dipaparkan di dada-dada akhbar dan tidak kurangnya di sehingga menyebabkan ramai yang rambang mata. Misalnya kereta, kita
media massa. Pelbagai cara perlu dilaksanakan untuk menggalakkan telah merintis lebih awal industri automotif, malahan kenderaan keluaran
pembelian barangan buatan Malaysia terutamanya rakyat negara sendiri. negara kita telah banyak yang menembusi pasaran di luar negara.Barangan
elektronik seperti televisyen, peti sejuk, penghawa dingin dan kipas juga
semakin banyak jenama buatan Malaysia membanjiri pasaran. Ini tidak menunjukkan tahap kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan dan rakyat
termasuk barangan berasaskan kain seperti pakaian, pelbagai jenis produk dalam pengeluaran barangan tempatan. Manakala, media elektronik seperti
telah dihasilkan oleh pengusaha untuk menandingi produk luar negara. radio, televisyen dan internet juga merupakan wadah yang penting dalam
Untuk mengalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia, rakyat penyebaran maklumat. Sebagai contoh, kewujudkan online membeli-belah
sendiri perlu mengamalkan tabiat berbelanja secara berhemat. Tabiat membolehkan rakyat membeli barang buatan Malaysia dengan senang
pembaziran dan berbelanja melebihi kemampuan pendapatan di kalangan melalui internet. Sesungguhnya, pihak media massa memainkan peranan
rakyat negara ini yang turut menyumbang kepada penurunan ringgit yang signifikan untuk menggalakkan anggota masyarakat kita supaya
disebabkan kemudahan memperolehi kemudahan kredit. Berikutan itu, membeli barangan Malaysia. Kempen Beli Barangan Malaysia harus
rakyat perlu mengubah tabiat berbelanja dengan mengamalkan tabiat dijalankan ataskerjasama media massa dan Kementerian Perdagangan
berhemat dalam perbelanjaan seperti menabung untuk mengurangkan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Pelbagai iklan, dokumentari,
kesan hutang. Dengan mengamalkan tabiat berjimat cermat dan berfikir rancangan, wawancara dan sebagainya harus disiarkan dalam siaran
sebelum membeli, rakyat dapat menjimat pembelanjaan malah dapat televisyen, radio, surat khabar dan majalah. Usaha sama kerajaan dan artis
digunakan samasa kecemasan . Tindakan ini bagai sambil menyelam minum tempatan dalam mempromosikan barang buatan Malaysia dapat menarik
air. Rakyat sepatutnya menyokong barang buatan Malaysia yang tidak minat orang ramai terutamanya golongan remaja. Maka sudah terang lagi
sekadar lebih murah daripada barang buatan import negara malah bersuluh bahawa media massa merupakan elemen yang penting dalam
mempunyai kualiti dan kuantiti yang baik. Kalau rakyat Malaysia sendiri usaha mengalakkan orang ramai membeli barang buatan Malaysia.
tidak menyokong negara sendirilebihnya kepada pendatang dan pembeli
daripada luar negara. Rakyat seharusnya memberikan sokongan Pada masa yang sama, pihak swasta harus bertindak proaktif untuk
sepenuhnya kepada negara sendiri dengan membeli barang buatan mempromosikan barangan Malaysia. Salah satu tindakan yang
Malaysia yang semakin meningkat mutunya dan mampu bertanding dengan maslahatadalah mengadakan ekspo di seluruh negara. Pengeluar harus
bergabung tenaga untuk memperkenalkan barangan mereka kepada para
negara lain yang maju.
pengguna. Ketika ekspo diadakan, jurujual atau jurucakap syarikat tersebut
Pada era langit terbuka ini, media massa merupakan satu medium dapat memperkenalkan produk syarikat secara langsung kepada pengguna
yang signifikan dalam mempengaruhi pemikiran orang ramai. Sebagaimana, tentang keistimewaan dan keunikan produk mereka. Sebagai contohnya,
yang kita tahu, media massa boleh dibahagikan kepada dua iaitu media ekspo kosmetik dan makanan herba tempatan boleh diadakan untuk
cetak dan media elektronik. Dalam hal ini, pihak media memainkan peranan memperkenalkan barangan buatan Malaysia yang juga tidak kurang
yang penting dalam memberi sokongan kepada kerajaan dalam usaha-usaha mutunya dengan bahan kosmetik atau makanan kesihatan luar negara,
menerajui isu pembelian barangan buatan Malaysia. Pihak media cetak seperti ditanggung halal, menggunakan bahan semula jadi dan boleh
memainkan peranan dalam menerangkan kebaikan barangan buatan digunakan tanpa was-was. Sehubungan dengan itu, ekspo buah-buahan
Malaysia serta faedahnya malalui surat khabar dan majalah. Media cetak tempatan, ekspo fesyen pakaian tempat dan ekspo industri kecil dan
digalakkan mengadakan halaman khas untuk berita-berita yang berkaitan sederhana juga patut diadakan dari semasa ke semasa. Hakikatnya, Jom
barangan buatan Malaysia kerana dapat mempengaruhi minda manusia Heboh yang dianjurkan oleh TV3 telah berjaya mengadakan ekspo barangan
yang ramai bagai mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Hal ini Malaysia kepada pengguna dan berjaya mendapat sambutan yang hangat.
Pengeluar kita harus bersikap komitmen bagai genggam bara api biarlah sepanjang tahun dengan promosi untuk semua jenis barang buatan
sampai jadi arang. Keikhlasan dan kesungguhan mereka pasti dapat menarik Malaysia. Kempen ini perlu diperluaskan ke seluruh negara untuk memberi
perhatian pengguna kita untuk membeli produk Malaysia. Pegawai kerajaan impak kepada sektor ekonomi. Justeru itu, semua agensi, sektor swasta dan
yang bertugas dalam agensi-agensi yang berkaitan pengeluaran, promosi NGO harus memainkan peranan masing-masing. Pihak berkenaan harus
dan pemasaran barangan buatan Malaysia perlu memberi perhatian serius mengadakan pertandingan kuiz, melukis poster, menulis esei, dan lagu
kepada tugas mereka dan tidak sekadar bekerja bagai melepaskan batuk di patriotik bersempena dengan kempen tersebut. Kata orang tua-tua, di mana
tangga. Dalam hal ini, infrastruktur serta sistem pengedaran mempunyai ada kemahuan, di situ ada jalan amat sinonim dengan kempen tersebut
implikasi besar ke atas harga barang tempatan. Di kawasan bandar, dengan dapat mencelikkan minda pengguna kita supaya mengetahui kualiti dan
infrastruktur yang baik rakyat mudah mendapatkan barangan buatan kelebihan barangan Malaysia sehingga berminat untuk membeli barangan
Malaysia dengan harga yang berpatutan. Tetapi penduduk-penduduk di luar Malaysia, seperti peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Dengan
bandar serta kawasan dalaman terpaksa menghadapi masalah harga yang mengadakan kempen kesedaran dan ceramah yang pelbagai bentuk, barang
tinggi kerana kekurangan infrastruktur dan sistem pengedaran yang kurang buatan Malaysia dapat diperkenalkan kepada orang ramai supaya semua
efisien. Pegawai-pegawai kerajaan yang berkenaan perlu memberi orang tidak kira orang tempatan atau pendatang dapat mENARIK minat
perhatian serius kepada perkara ini dan mencari jalan untuk menangani terhadap barang buatan Malaysia.
masalah ini.
Sementelahan pula, pihak sekolah perlu menerapkan semangat
Di samping itu, Karnival Membeli-belah Malaysia yang dianjurkan patriotik dalam kalangan pelajar sejak kecil lagi bagai melentur buluh biarlah
olehKementerian Pelancongan Malaysia dengan premis perniagaan seluruh dari rebungnya. Hal ini terjadi demikian kerana semangat patriotik patut
negarajuga dapat menggalakkan pelancong asing dan pengguna tempatan diterapkan ke dalam sanubari remaja kita supaya mereka terpanggil untuk
untuk membeli produk Malaysia. Pihak berkenaan harus menetapkan membeli barangan Malaysia sebagai tanggungjawab mereka. Melalui mata
bahawa hanya barangan Malaysia yang akan ditawarkan potongan harga pelajaran Bahasa Malaysia, Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan
yang istimewa. Atas tajaan pengeluar kilang, premis perniagaan seperti Kewarganegaraan, nilai cinta akan negara, taat setia kepada raja dan
gedung beli-belah, pasar raya besar terutamanya Giant, Jusco, Tesco, negara ,dan sanggup berkorban untuk negara boleh disuntik kepada
Metrojaya, Parkson, Mydin dan sebagainya boleh mengadakan jualan generasi mudakita. Kita patut mencontohi warganegara Jepun dan Korea
megah atau jualan murah tentang barangan Malaysia secara besar-besaran. kerana rakyat mereka berasa bangga untuk membeli barangan negara
Jika harga barangan Malaysia sangat menawan, para pengguna pasti tertarik mereka sendiri. Misalnya, dalam filem atau drama Korea, semua artis pasti
hari untuk membelinya. Para pelancong juga turut terpukau oleh potongan menggunakan produk negara sendiri seperti jenama Samsung, LG dan
harga yang istimewa. Di samping memajukan industri pelancongan, Karnival Panasonic. Dengan menyahut seruan Tun Dr. Mahathir yang merupakan
Membeli-belah Malaysia juga dapat melariskan barangan Malaysia. Usaha Perdana Menteri Malaysia yang keEMPAT malalui Dasar Pandang Ke Timur,
mengadakan Kempen Beli Barangan Malaysia haruslah diadakan secara kita digalakkan mencontohi sifat baik nagara lain yang baik untuk
berterusan. Ini akan dapat memperkenalkan barangan buatan Malaysia meningkatkan taraf kehidupan negara ke araf baru. Jika pelajar kita telah
kepada seluruh rakyat dan sebagai usaha untuk membantu merancakkan diterapkan semangat cinta akan negara dan ingin membeli barangan
dan memacu tranformasi ekonomi negara. Kempen ini harus dijalankan Malaysia, amalan ini akan terbawa-bawa hingga mereka dewasa. Tidak
dapat dinafikan bahawa golongan remaja merupakan golongan pengguna
yang banyak berbelanja. Golongan remaja juga merupakan harapan negara INTRODUCTION
kita ,ini kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jika mereka
suka membeli produk jenama Malaysia, produk Malaysia pasti akan laris di I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE
pasaran. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, kita ESSAYS.
mendapati bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam
mengalakkan masyarakat membeli barang buatan Malaysia. IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE
DURING MY SPM.
Secara tuntasnya, pelbagai cara perlu dilaksanakan untuk
menggalakkan masyarakat membeli barang buatan Malaysia. Berbagai-
DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. LIVE A
bagai pihak perlu berganding bahu dan bekerjasama bagai aur dengan HAPPY LIFE.
tebing dalam mempromosikan kabaikan dan faedah membeli barangan
buatan Malaysia. Pegawai kerajaan yang bertugas dalam agensi-agensi yang ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.
berkaitan pengeluaran, promosi dan pemasaran barangan buatan Malaysia
perlu memberi perhatian serius kepada tugas mereka dan bukan sekadar THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO
bekerja seperti melepaskan batuk di tangga. Di kawasan bandar, dengan SPECIFICIALLY IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE
infrastruktur yang baik rakyat mudah mendapatkan barangan buatan
Malaysia dengan harga yang berpatutan. Tetapi penduduk di luar bandar CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF SFI TO FACE SPM.
serta kawasan dalaman terpaksa menghadapi masalah harga yang tinggi
kerana kekurangan infrastruktur dan sistem pengedaran yang kurang efisien. THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS
Pegawai-pegawai kerajaan yang berkenaan perlu memberi perhatian serius
POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.
kepada perkara ini dan mencari jalan untuk menangani masalah ini. Ibu
bapa juga harus menjadi rol model dan suri teladan yang baik kepada anak
YES, I JAMES CHONG AM THE CREATOR OF THIS
mereka kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Anak-anak seperti
sebutir permata yang belum digilap, ibu bapa yang akan mencanai dan COMPILATION.
menggilapnya sehingga menjadi berlian yang indah dan
berSINAR. Natijahnya, rakyat Malaysia patut menghayati tema Hari FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW HOW.
Kebangsaan; 1Malaysia Menjana Transformasi menyemarakkan semangat
seisi negara agar seia sekata sebagai satu bangsa yang ingin
LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.
memperkasakan satu perubahan sikap dengan membeli barangan
Malaysia. Negara kita, tanggungjawab kita merupakan azimat yang tersemat
agar kita berbangga dengan barangan Malaysia yang bermutu tinggi.
BENTUK PERENGGAN ELEMEN MEDIA MASSA dalam menangani gejala ini. Akibatnya, masyarakat umum akan berani
bertindak liar dalam melibatkan diri dengan gejala sosial. Antara lainnya,
Antara lainnya, pihak media massa juga bertanggungjawab dalam pihak kerajaan bolehlah memanfaatkan pengangkutan awam sebagai
mengatasi masalah ini. Marcapada menyaksikan pihak media massa platform dalam mendidik dan menyedarkan masyarakat ke arah fiil positif.
berpaksikan hiburan kerana sikap yang haloba dan menginginkan
Contohnya, pihak-pihak tertentu bolehlah melekatkan iklan-iklan ataupun
keuntungan semata-mata. Dalam membendung kemelut ini (isu karangan) cogan kata yang berunsurkan nasihat dan perkara yang berkaitan dengan
pihak media massa harus bangkit dan cakna terhadap isu yang impak buruk jika melibatkan diri dengan gejala sosial. Iklan-iklan dan cogan
mendukacitakan ini. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan kata tersebut bolehlah dilekatkan pada dinding-dinding kenderaan awam
masyarakat memilih televisyen atau radio sebagai wahana untuk mengisi seperti bas, LRT dan monorel. Kesannya, mesej yang hendak disampaikan
masa lapang. Contohnya, sekiranya pihak media massa menyiarkan iklan oleh pihak kerajaan tercapai sekali gus membantu dalam memerangi gejala
atau drama berunsurkan amalan budi bahasa. Sedar atau tidak, amalan budi sosial dalam kalangan masyarakat. Jelaslah di sini bahawa pihak kerajaan
bahasa akan terpahat dalam sanubari masyarakat. Sebagai contoh, lagu memainkan peranan dalam membanteras masalah yang rumit ini.
Budi Bahasa Budaya Kita (lagu yang berkaitan dengan isu karangan anda)
yang didendangkan oleh Dato Siti Nurhaliza yang sering dipaparkan di kaca
televisyen. Izharlah bahawa lagu ini bukan sekadar nyanyian sahaja tetapi
intipati dalam lagu tersebut menjadi amalan rakyat Malaysia. Natijahnya, BENTUK PERENGGAN ELEMEN DIRI SENDIRI
anak-anak muda akan terpengaruh dan mengamalkan amalan budi bahasa Diri sendiri juga memainkan peranan penting. Jika individu tersebut
sekaligus dapat meminimakan bilangan masyarakat rosak akhlaknya. lemah keperibadian dan imannya, sudah tentu mereka mudah terjatuh dan
Tuntasnya, jika pihak media massa memainkan peranannya dengan baik, meniti ke lembah kebobrokan. Konotasi dominan dalam mengelakkan diri
sudah pasti masyarakat yang mempunyai sikap berbudi bahasa yang daripada terpengaruh dengan anasir jahat ialah pegangan agama yang
menebal dalam diri dapat dilahirkan kelak. Janganlah bekerja seperti kukuh. Agama amat penting dalam memantapkan pendirian seseorang
melepaskan batuh di tangga dan bagai enau dalam belukar, melepaskan individu. Bak kata peribahasa, kapal yang tiada nakhoda akan terumbang-
pucuk masing-masing yang hanya menginginkan keuntungan semata-mata. ambing hanyut dibuai ombak yang bergelora. Peribahasa tersebut izhar
menunjukkan peri pentingnya pegangan agama kepada kita. Dengan itu,
seseorang individu tidak akan mudah terpengaruh dalam melibatkan diri
BENTUK PERENGGAN ELEMEN PIHAK KERAJAAN dengan gejala sosial (isu karangan anda). Selain itu, seseorang individu
hendaklah bijak dalam memilih rakan sebaya. Janganlah bertindak mengikut
Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga berperanan dalam menangani gerak hati kerana ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sebaliknya, berhati-hatilah
permasalahan ini. Pihak kerajaan tidak perlu berpeluk tubuh dan berdiam seperti kata peribahasa, menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak
diri sahaja. Dalam situasi ini, pihak kerajaan bolehlah memaksimakan putus, tepung tidak berselerak ketika memilih rakan sebaya. Jelaslah di sini,
penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh diri sendiri memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini.
bertindak tegas terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap
undang-undang. Pihak kerajaan janganlah bersikap hangat-hangat tahi ayam
BENTUK PERENGGAN ELEMEN PIHAK MASYARAKAT. janganlah memandang enteng terhadap subjek-subjek tersebut. Sebaliknya,
mereka harus menggembleng anak didik dengan penuh dedikasi dan
Akhir sekali, masyarakat umum juga berperanan dalam mengatasi bersungguh-sungguh bak kata pepatah Melayu genggam bara api, biar
kekangan ini. Masyarakat umum diseru agar tidak mengamalkan pepatah sampai jadi arang. Natijahnya, pihak sekolah akan sukses dalam melahirkan
bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing untuk
pelajar-pelajar yang berakhlak mulia dan mempunyai sikap berbudi bahasa
kebaikan diri sendiri, bangsa dan negara. Masyarakat hendaklah peka dan yang menebal dalam sanubari. Dengan itu, sudah tentu anasir-anasir jahat
cakna terhadap isu dan perkara yang berlaku di sekeliling. Contohnya, dapat dihapuskan dan terpadam dalam kamus kehidupan kita. Bukan itu
terjumpa kelompok generasi muda yang sedang berkhayal dengan dadah. sahaja, para pendidik juga harus menunjukkan teladan yang baik kepada
(Berikan contoh bersesuaian dengan isu karangan). Dalam situasi ini, para pelajar. Hal ini demikian kerana, guru kencing berdiri, murid kencing
individu tersebut hendaklah bijak mengorak langkah dengan melaporkan berlari. Dapat disimpulkan di sini, pihak sekolah juga memainkan peranan
perkara ini kepada pihak berkuasa. Implikasinya, masalah yang rumit ini
penting dalam mengatasi masalah yang rumit ini.
dapat di atasi dan lenyap dari kamus kehidupan kita. Kata peribahasa
menjaga tepi kain orang selalunya dipandang negatif. Hakikatnya, jika BENTUK PERENGGAN ELEMEN PERANAN IBU BAPA
difikirkan secara positifnya, pepatah ini amat penting dalam hidup
bermasyarakat. Contohnya, jiran tetangga harus cakna pergerakan anak- Faktor perdana berlakunya permasalahan sosial (isu karangan) dalam
kalangan masyarakat ialah sikap kealpaan ibu bapa dalam menyalurkan
anak jirannya. Hal ini sedikit-sebanyak dapat membantu jiran dalam
mengatasi masalah-masalah yang wujud dewasa ini. Akhir kalam, didikan kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan
masyarakat umum hendaklah prihatin dan memainkan peranan baik dalam individu yang paling rapat dengan anak-anak yang lahir ke alam buana ini.
Seperti perumpamaan kain putih yang sayugianya dicorakkan oleh ibu bapa.
menangani masalah ini. Bersatu teguh, bercerai roboh.
Oleh itu, ibu bapa haruslah bijak mengorak langkah dalam mengatasi
masalah ini. Ibu bapa hendaklah menyalurkan didikan kepada anak-anak
sejak dari kecil lagi. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari
BENTUK PERENGGAN ELEMEN PIHAK SEKOLAH rebungnya. Ironinya, anak-anak tidak akan melakukan perkara-perkara yang
Di samping itu, pihak sekolah juga memainkan peranan dalam melanggar norma-norma masyarakat dan agama. Ibu bapa hendaklah
memerangi gejala ini (isu karangan). Seperti yang umum ketahui, sekolah meluangkan masa bersama anak-anak agar mereka tidak berasa terabai
merupakan rumah kedua bagi generasi muda. Begitu juga dengan semua bagai melukut di tepi gantang. Di samping itu, ibu bapa hendaklah cakna
lapisan masyarakat yang ada dalam di buana ini, sudah tentu akan melalui terhadap keperluan anak-anak dan menjadi role model kepada mereka.
institusi persekolahan sebelum meningkat dewasa. Hal ini jelas Hal ini demikian kerana ada peribahasa menyatakan ke mana tumpah hujan
menunjukkan bahawa pihak sekolah amat dominan dalam membentuk dari bumbung, kalau tidak ke cucuran atap. Jika anak-anak persis mutiara
sahsiah diri masyarakat umum. Pihak sekolah hendaklah menitikberatkan yang kerap digilap, mereka mampu menjadi modal insan acuan Malaysia
nilai-nilai murni dalam pakej proses pengajaran dan pembelajaran anak yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek yang amat
didikan mereka. Misalnya, nilai-nilai murni yang diterapkan melalui mata diperlukan oleh negara, agama dan bangsa. Tuntasnya, ibu bapa merupakan
pelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan KOMSAS. Para pendidik individu yang amat berpengaruh dalam membentuk keperibadian mulia
anak-anak serta melahirkan keluarga sakinah.
Pendermaan Organ : Anugerah Kehidupan Selain itu , menurut kajian yang dikeluarkan oleh bahagian
perangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia, antara organ yang paling
Bagai mencurah air ke daun keladi. Begitulah gambaran sikap banyak didermakan sepanjang tahun 2000 ialah kornea dan diikuti oleh
kebanyakan rakyat Malaysia dalam mendepani isu tentang pendermaan buah pinggang , hati dan pelbagai lagi . Sebagaimana yang kita maklum ,
organ. Realitinya, saban tahun kes-kes kegagalan organ seperti jantung ,
ilmu dan maklumat yang betul kepada masyarakat berkenaan pendermaan
buah pinggang , paru-paru dan hati semakin bertambah di negara kita. dan pemindahan organ boleh menyelamatkan banyak nyawa . Seterusnya ,
Walaupun program pendermaan dan pemindahan organ telah rawatan pemindahan organ merupakan salah satu pencapaian sains
diperkenalkan sejak 26 tahun yang lalu , namun sambutan yang diterima perubatan moden yang terkemuka pada adab yang lalu . Pencapaian ini
daripada masyarakat masih tidak memberangsangkan . Oleh hal yang telah merintis cara-cara pembedahan baru dan juga telah membangunkan
demikian , kesedaran dalam kalangan masyarakat kita mengenai sains imunologi serta sains perubatan yang lain . Bukan itu sahaja , bagi
kepentingan pendermaan organ masih pada peringkat yang amat rendah . pesakit yang mengalami kerosakan pada jantung , hati , paru-paru dan
Hal sebegini berlaku kerana masih ramai yang berasa ragu-ragu untuk beberapa organ lain , tiada rawatan alternatif yang dapat mengubatinya
berbuat demikian dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah persis kata selain daripada pemindahan organ . Sesetengah pesakit yang menghadapi
peribahasa umpama menegakkan benang basah . Mereka bukan sahaja
masalah kegagalan buah pinggang , terdapat rawatan alternatif iaitu dialisis .
berasa bimbang untuk mendermakan organ anggota keluaga yang telah Namun begitu , kualiti hidup adalah lebih baik menerusi rawatan
meninggal dunia tetapi juga organ mereka sendiri dengan beranggapan pemindahan buah pinggang jika dibandingkan dengan dialisis . Pemindahan
akan mendatangkan mudarat serta menyebabkan kecacatan pada tubuh
organ dapat member sinar di hujung terowong mereka.
badan si mati dan dirinya . Bukan itu sahaja , di negara kita terdapat banyak
kes kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal dilanggar oleh kereta , Tambahan pula , kekurangan organ dan masalah kerosakan organ
kereta bertembung sesama kerata dan sebagainya . Sepatutnya , saudara- merupakan masalah utama dalam melaksanakan pemindahan organ .Hal Ini
mara dan ahli keluarga yang kematian keluarga dalam kemalangan jalan merupakan masalah yang amat serius di negara kita dan menjadi duri dalam
raya membenarkan pihak hospital untuk mengambil organ-organ yang daging dalam bidang perubatan moden . Statistik yang sahih membuktikan
masih boleh digunakan tetapi pihak hospital tidak akan sewenang- bahawa setiap tahun dianggarkan seramai 2200 orang mengalami kegagalan
wenangnya mengambil organ tersebut, dan terpulanglah kepada buah pinggang dan pesakit yang menerima dialisis adalah hampir 8000
masyarakat untuk berbuat demikian . Melalui cara ini , kita boleh orang . Jumlah ini tidak termasuk mereka yang mengalami masalah
memperoleh lebih banyak organ yang boleh digunakan seperti tulang , injap kegagalan jantung , hati , paru-paru dan lain-lain . Sehubungan dengan itu ,
mata dan sebagainya . Dengan perkataan ini , ahli keluarga yang kematian kebanyakan pendermaan yang hanya melibatkan kaum keluarga yang masih
keluarga perlu berfikir dengan rasional berlandaskan prinsip padang perahu hidup dan bukan pendermaan secara kadaverik iaitu pendermaan daripada
di lautan , padang hati di fikiran kerana perbuatan mendermakan organ seorang pesakit yang telah disahkan oleh doktor pakar mengalami mati
dapat memberikan harapan baru kepada pesakit yang mengalami kegagalan otakdan nyawa mereka tidak dapat diselamatkan lagi . Masalah
organ dan juga dapat memberi mereka menjalani kehidupan yang baru . kekurangan penderma kadaverik ini sebilangan besarnya disebabkan oleh
Benarkah hipotesis ini ? Tepuk dada tanya minda! sikap , tanggapan , prejudis dan kurang kefahaman orang ramai tentang
pendermaan organ apabila berlaku mati . Lantaran itu , kerajaan perlu
melaksanakan mangkin yang efektif untuk menyedarkan orang ramai sebahagian hatinya kepada seorang kanak-kanak yang berumur tiga tahun
tentang kepentingan menderma organ kepada pesakit yang amat dan bernama Mohd Iqmal Mohd Zain . Pengorbanan yang begitu besar
memerlukan organ untuk hidup kerana asal ditugal adalah benihnya. dilakukan oleh pemuda ini sehingga sanggup mendermakan sebahagian
hatinya kepada seorang kanak-kanak yang tidak dikenali, dan jasa pemuda
Di samping itu , kerajaan perlu menjadikan jerayawara pendermaan
ini memang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit . Selepas pembedahan ,
organ sebagai suatu realiti , dan bukan sekadar retorik . Mengapakah kehidupan kanak-kanak ini menjadi lebih bererti dan,telah mengembalikan
dikatakan begitu ? Hal ini demikian kerana melalui jerayawara ini dapat sinar kepada keluarganya . Sifat mahmudah pemuda ini sepatutnya menjadi
menyampaikan mesej yang penting kepada golongan sasar bahawa pendorong kepada insan lain untuk turut melakukan kebaikan kepada insan
pendermaan organ itu tidak harus dianggap sebagai isu yang sensitif . Pada lain yang bukan daripada darah daging mereka sahaja . Izharnya , kita perlu
masa yang sama , jerayawara atau kempen yang diadakan akan memberi membantu orang yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan sebarang
penerangan dan penjelasan yang terperinci serta kefahaman kepada balasan dengan secara ikhlas seperti pemuda itu . Andainya kita melakukan
masyarakat supaya lebih memahami tentang pendermaan organ yang perkara yang baik untuk orang lain tak kira memberi bantuan atau
merupakan amalan mulia . Apabila maklumat tentang pendermaan organ mendermakan organ , jasa baik kita bukan sahaja akan diingati oleh orang
telah meresap dalam hati orang ramai , barulah mereka mudah tampil ke
ramai malah kita juga akan diberkatiTuhan kerana buat baik dibalas baik ,
hadapan untuk menderma organ . Hal ini juga membuktikan bahawa buat jahat jangan sekali-kali .
jerayawara atau kempen-kempen yang dijalankan telah berjaya
menyakinkan orang ramai bahawa sebenarnya isu ini merupakan isu yang Akhirulkalam , dengan kemajuan dalam bidang perubatan ,
berperikemanusiaan , iaitu isu yang berkaitan dengan anugerah kehidupan . pendermaan organ tidak lagi dianggap mendatangkan mudarat dan
Oleh itu , pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu menunaikan obligasi menjejaskan kesihatan . Dalam konteks tersebut , tubuh badan merupakan
mereka dengan memperhebat kempen lagi kepada masyarakat dengan rahmat dan anugerah Tuhan kepada manusia yang tiada nilainya .
menggunakan media cetak dan elektronik dari semasa ke semasa supaya Disebabkan hal ini , tujuan pendermaan organ harus digunakan sebaik
rakyat lebih tahu kepentingan tersebut . Namun begitu , sokongan daripada mungkin untuk kebaikan orang yang memerlukannya . Bulan sudah terang ,
semua pihak termasuk penderma juga amat penting untuk menjayakan bayang sudah jelas bahawa kemajuan dari segi kualiti dan tempoh hayat
dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi . Bertitik tolak akan lebih dramatik apabila ramai penerima organ terutama penerima
daripada hal ini , semua pihak perlu memberi sokongan dan bersetuju jantung yang berupaya menjalankan tugas mereka secara produktif dan
dengan kegiatan ini agar pendermaan organ daripada penderma yang berpeluang menjalani kehidupan berkeluarga yang kompeten dengan syarat
murah hati dan berani dapat menyelamatkan nyawa seseorang . mereka mematuhi arahan serta penyeliaan perubatan yang baik . Pada
realitinya , mendermakan organ bukan sahaja untuk menyelamatkan nyawa
Bukan itu sahaja , pendermaan organ juga tidak sewarjanya terhad
seseorang malah juga tuntutan kemanusiaan sejagat . Namun, kesanggupan
dalam kalangan saudara-mara sahaja . Tak tumbuh tak melata , tak sungguh dan kesediaan masyarakat kita sudah bersedia dan sanggup untuk
orang tak kata ! Lantaran itu , penderma patut mendermakan organ kepada melakukan perkara ini , masih menjadi persoalan yang belum terjawab
insan lain yang memerlukan pertolongan untuk meneruskan kehidupan . selain merupakan belenggu yang perlu dipecahkan serta dirungkaikan .
Sebagai analogi , dua tahun yang lalu , seorang pemuda yang berani , Bertitik tolak daripada hal tersebut , pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan
bernama Hafizan Wan Ismail , berumur 25 tahun telah mendermakan
dan individu yang amat mengambil berat serta prihatin terhadap semua
lapisan masyarakat perlu menyahut seruan ini kerana amalan murni ini
merupakan satu seruan perikemanusiaan . Sementelahan , pendermaan
organ ini selaras dengan konsep masyarakat penyayang yang mendambakan
setiap warga kita lebih prihatin , bermurah hati dan bersedia untuk
membantu golongan lain yang memerlukan pemindahan organ untuk terus
hidup . Oleh itu , kerajaan perlu melakukan wadah yang berterusan seperti
mengadakan kempen , melalui publisiti dalam media cetak , elektronik dan
lain-lain supaya boleh mengindoktrinasikan dan membawa tahap kesedaran
masyarakat kita kepada satu tahap yang boleh dibanggakan . Kalau bukan
sekarang, bila lagi? Janganlah sudah terhantuk baru tengadah!
Kebaikan menjalin hubungan baik dengan negara serantau Selain itu,hubungan baik dengan negara serantau juga dapat
memakmurkan ekonomi negara. Hal ini kerana penubuhan AFTA iaitu zon
Kuat akar kerana tunjang,kuat tunjang kerana akar. Justeru, semua bebas cukai antara negara ASEAN mewujudkan pasaran yang berpotensi
negara di dunia perlulah menjalin hubungan yang baik demi kebaikan dan besar kepada pengeksport Malaysia asalkan mereka meningkatkan piawaian
kepentingan bersama.Negara serantau merupakan negara-negara yang
produk dan khidmat.Penubuhan AFTA membolehkan barangan dari negara
bersempadan atau berhampiran degan negara kita. Negara Malaysia telah serantau bersaing secara sihat .Buktinya,rakyat dari negara ASEAN dapat
menjalinkan dan mengeratkan hubungannya degan negara-negara serantau membeli barang yang berkualiti setelah AFTA ditubuhkan. Cendekiawan
untuk mengembang dan memajukan ekonomi serta teknologi terkemuka dunia iaitu Ibnu Khaldun ada menyatakan bahawa tiada manusia
negara.Menurut Yang Berhormat Menteri Luar Negeri,hubungan Malaysia yang berjaya sampai ke puncak gunung tanpa mendakinya. Berbekalkan
dengan negara-negara lain telah dipereratkan berdasarkan peningkatan kata-kata tersebut, pengeksport Malaysia perlulah berusaha dengan
kerjasama dua hala dalam semua bidang termasuklah bidang bersungguh-sungguh untuk menguasai pasaran dalam rantau ini. Rakyat
politik,perdagangan dan pelancongan. Lenggoknya biar bergaya tetapi akan memilih untuk membeli barangan yang berkualiti walaupun barang
mengena,tarinya biar senada tetapi berbisa, dan langkahnya biar lembut tersebut mahal harganya kerana alah membeli menang memakai.
tetapi kejap.Oleh itu,negara Malaysia telah menjalankan langkah yang
Terbuktilah sudah bahawa menjalin hubungan baik dengan negara serantau
ampuh dengan menjalinkan hubungan yang erat dengan negara-negara dapat memakmurkan ekonomi negara kita.
lain kerana hal ini amatlah menguntungkan negara Malaysia. Ironisnya,
apakah kebaikannya negara Malaysia menjalinkan hubungan yang baik Rantau yang aman,selamat,dan berkecuali akan dijamin jika negara kita
dengan negara serantau? menjalin hubungan yang baik dengan negara serantau.Sehubungan dengan
itu, negara kita tidak berperang dengan negara lain atau melibatkan diri
Antara kebaikan menjalin hubungan baik dengan negara serantau
dalam konflik antarabangsa dan serantau. Hal ini secara tidak langsung telah
termasuklah menjamin kestabilan politik negara kita. Hal ini demikian, mengekalkan keamanan dan keharmonian di Asia Tenggara. Penubuhan
rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni jika NAM telah berjaya mengelakkan campur tangan kuasa asing dalam hal
politik di negara Malaysia adalah stabil. . Penubuhan negara ASEAN dapat ehwal sebuah negara dan menyelesaikan pertelingkahan antara negara
menjamin kedaulatan negara-negara serantau.Sebagai contoh,untuk melalui rundingan dan persefahaman. Biar kita ambil contoh,negara
memastikan kestabilan politik di negara kita,negara kita telah menjadi Malaysia mempunyai hubungan ketenteraan yang kekal dan baik dengan
anggota ASEAN setelah negara mencapai kemerdekaan. .Tidak ada yang
negara serantau seperti negara Thailand dan Indonesia.Hal ini dapat
mustahil bagi orang yang mencuba. Justeru,negara Malaysia telah mengekalkan keamanan di negara Malaysia dan bukannya habis umpan
mencadangkan supaya Menteri-menteri Luar ASEAN mengisytiharkan kerong-kerong tidak dapat. Jangan biarkan perahu hanyut tidak
negara-negara ASEAN sebagai zon aman,bebas, dan berkecuali bagi
berpenghuni nati hanyutnya tidak singgah ke pelabuhan.Lantaran itu,
mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Malaysia dan negara- negara Malaysia yang ingin mengekalkan keamanan dan keharmonian
negara serantau.Kata orang tua-tua,kalau tidak dipecahkan ruyung,manakan negara sendiri dannegara serantau haruslah menjalin hubungan yang baik
dapat sagunya.Dengan itu,kestabilan politik di negara Malaysia dapat
dengan negara serantau.
dijamin jika negara Malaysia berusaha untuk menjalin hubungan yang erat
dengan negara serantau.
Di samping itu,hubungan baik yang dijalin dengan negara serantau telah Walhasil,negara kita harus menjalin hubungan yang baik dengan negara
memudahkan bantuan . Oleh hal yang demikian, negara- negara di dunia serantau kerana hal tersebut amat menguntungkan negara kita.
hanya akan menghulurkan bantuan kepada negara-negara yang menjalin Justeru,semua batu penghalang perlulah dihapuskan agar hubungan baik
hubungan yang baik dengan mereka .Hidup seperti pohon kayu yang lebat dengan negara serantau dapat dijalinkan.Kalau bukan sekarang,bila lagi?
buahnya,tumbuh di tepi jalan,dilempar orang dengan batu, tetapi dibalas
dengan buah.Dengan itu,sesebuah negara harus memberi bantuan apabila
negara lain memerlukan bantuan dari kuasa luar.Beberapa bulan yang lalu,
negara Malaysia telah membantu negara serantau yang ditimpa
bencana,misalnya rakyat Malaysia mendermakan wang dan sebahagian
daripada mereka telah menjadi sukarelawan di negara Indonesia apabila
berlakunya gempa bumi di negara Indonesia. Negara serantau akan
memberi bantuan dengan segera apabila negara kita memerlukan bantuan
kerana hubungan yang erat telah dijalinkan antara satu sama lain; bak kata
pepatah perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan.Jelaslah bahawa
hubungan baik dengan negara serantau amat penting kepada negara kita.

Kebaikan yang ditelusuri seterusnya termasuklah menjalin hubungan baik


dengan negara serantau dapat meningkatkan taraf pendidikan di negara kita.
Demi menjadikan Universiti Malaya sebuah universiti yang
tersohor,kerjasama akademik telah dijalinkan antara Universiti Malaya
dengan universiti universiti yang lain. Sesungguhnya pendidikan
merupakan wahana aspirasi nasional dan tunggak utama serta usaha
terpenting untuk menampilkan modal insan cemerlang. Justeru,sistem
pendidikan perlu ditingkatkan supaya negara dapat mencapai kemajuan
dalam semua aspek.Universiti tempatan harus bekerjasama dengan
universiti di negara serantau agar taraf pendidikan rakyat dapat
ditingkatkan kerana bersekutu bertambah mutu. Hal ini terbukti apabila
akademik secara kajian terperinci ,penyelidikan,penerbitan dan sebagainya
dijalankan dalam kerjasama Universiti Malaya ,Timbalan Dekan Fakulti
Sastera dan Sains Sosial, serta Universitas Gadjah
Muda .Sesungguhnya,menjalin hubungan baik dengan negara serantau
dapat meningkatkan taraf pendidikan di negara kita.
TEMA 1 : PENGANGKUTAN AWAM tiket untuk menaiki kereta api dan bas. Seperti kata peribahasa serampang
dua mata, pendekataan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang tetapi
Tajuk : Langkah-langkah untuk Menggalakkan Orang Ramai Menggunakan juga dapat memudahkan rakyat untuk mengatur perjalanan laluan. Jikalau
Pengangkutan Awam sistem tiket bersepadu direalisasikan, jumlah penumpang pastilah dapat
mencapai sasaran yang telah diramalkan oleh pengendali.

Zaman beralih, musim bertukar, selepas tamat penjajahan asing selama


446 tahun yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan Langkah seterusnya yang dapat menarik perhatian rakyat untuk
kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam menaiki pengangkutan awam adalah dengan meningkatkan kuantiti dan
mata dunia dan memenuhi kehendak rakyat, Malaysia telah mengalami kualiti pengangkutan awam. Bilangan kereta api atau bas awam haruslah
pelbagai anjakan paradigma, kerajaan telah berusaha menyediakan dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, KTM negara
prasarana yang mencukupi untuk memastikan sistem pengangkutan awam kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di Jepun yang
berjalan lancar. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh menggunakan kuasa elektrik seprti shinkansen (bullet train). Dengan
dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren Ringan menggunakan lokomotif kuasa elektrik, kekerapan penggunaan
(LRT), Keretapi Tanah Melayu (KTM) dan monorel. Jikalau bukan kita yang perkhidmatan KTM oleh rakyat di negara kita pasti dapat ditingkatkan.
sebagai warganegara Malaysia menyokong pengangkutan awam, siapakah Kekerapan penggunaan pengangkutan awam adalah salah satu unsur untuk
lagi yang akan menyokong? Lantaran itu, langkah-langkah yang proaktif dan menarik perhatian penumpang terutamanya mereka yang memandu kereta
drastik hendaklah diimplementasi untuk menggalakkan rakyat atau menunggang motosikal. Dengan kualiti pengangkutan awam yang
menggunakan pengangkutan awam. tinggi, penumpang tidak akan membazirkan masa untuk menunggu komuter.
Hal ini dapat mengurangkan masa perjalanan penumpang secara
keseluruhan. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan,
Menurut satu kajian yang dibuat dalam kalangan rakyat, banyak kekurangan dalam kualiti perkhidmatan pengangkutan awam akan
rakyat mengatakan bahawa kepelbagaian sistem tiket untuk menggunakan merumitkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan mereka kurang
rangkaian perkhidmatan awam yang berlainan telah mengurangkan minat keyakinan terhadap pengangkutan awam. Lantaran itu, cara ini haruslah
mereka untuk bergerak dari tempat asal ke tempat destinasi dengan dilaksanakan untuk menambat semula keyakinan rakyat terhadap
penukaran rangkaian perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan haruslah pengangkutan awam.
melaksanakan sistem tiket bersepaduyang dapat menggalakkan orang
ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan haruslah
menubuhkan sebuah Lembaga Pengangkutan Awam (PTA) untuk
menguruskan pengangkutan di negara kita. Pertubuhan tersebut dapat Langkah memasang televisyen dalam bas awam yang dijalankan
mempercepat proses pelaksanaan sistem tiket bersepadu yang masih dalam oleh kerajaan mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana
peringkat kajian. Selain itu, kerajaan juga harus mengambil contoh negara langkah ini dapat menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para
barat seperti Melbourne yang penumpangnya hanya perlu membeli satu penumpang berpeluang untuk menonton siaran televisyen ketika berada
dalam perjalanan mereka. Prakasa ini haruslah diperluas dalam
pengangkutan awam seperti komuter dan LRT untuk menarik lebih banyak sebagai pengangkutan utama mereka jika konsep kebaikan pengangkutan
penumpang untuk menaiki pengangkutan awam. Selain menghiburkan para awam ditanam secara mendalam kepada mereka.
penumpang ketika dalam perjalanan, siaran televisyen juga mampu
menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan
Sebenarnya, pengangkutan awam banyak membawa kemaslahatan
menyiarkan rancangancinta akan negara, rancangan mengimbas kembali
detik-detik sejarah negara dan sebagainya. Selain rancangan sebegini, seperti mengurangkan jarak perjalanan, menghematkan masa,
program lain seperti berita, laporan cuaca, perkembangan sukan, maklumat mempercepat operasi penghantaran barangan ke sesuatu destinasi dan
kewangan juga harus disiarkan supaya rakyat dapat mendapat informasi sebagainya kepada kita. Akhir kata, pemodenan sistem perhubungan darat
yang terkini dan meningkatkan pengetahuan dalam perjalanan mereka. Hal merupakan inovasi yang penting ke arah mewujudkan mobilisasi sumber
ini pasti dapat meningkatkan bilangan penumpang pengangkutan awam tenaga manuasia pada tahap yang paling optimum.
kerana langkah ini telah memenuhi cita rasa rakyat Malaysia yang ingin
mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dengan bayaran yang
minimum. Manifestasinya, langkah memasang televisyen memang dapat
menggalakkan para penumpang menggunakan perkhidmatan pengangkutan
awam.

Seperti peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah


dari rebungnya, pendidikan sejak kecil juga merupakan salah satu langkah
untuk menggalakkan rakyat tempatan menaiki pengangkutan awam.
Sekolah dicadangkan supaya memberi pelajaran tentang kebaikan-kebaikan
menggunakan perkhidmatan awam dan keselamatan menggunakan
pengangkutan awam supaya dapat menanamkan konsep yang mendalam
dalam minda pelajar supaya menaiki perkhidmatan awam lebih baik
daripada menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan sahaja
didedahkan kepada pelajar yang kecil, tetapi juga harus diberikan kepada
mereka yang dewasa untuk mengubah imej buruk yang mendalam dalam
hati mereka. Melalui pendidikan, kita dapat menghasilkan golongan yang
bergantung pada perkhidmatan kereta api sebagai pengangkutan utama
mereka. Hal ini dapat meningkatkan bilangan penumpang yang menaiki
pengangkutan awam. Walaupun mereka memiliki kenderaan sendiri, tetapi
mereka tetap akan menggunakan perkhidmatan awam seperti kereta api
TEMA 6 : KEMALANGAN JALAN RAYA FAKTOR / USAHA Usaha mensifarkan kemalangan jalan raya bukanlah impian pihak kerajaan
semata-mata. "Tiada apa yang mustahil di dalam dunia ini." Ungkapan kata
Tajuk : Usaha Menangani Kemalangan Jalan Raya ini sangat sinonim dengan sesiapa sahaja yang bertekad untuk melakukan
Isu nahas atau kemalangan dan kematian di jalan raya sudah sesuatu di luar jangkaan. Hal ini juga seolah-olahnya merupakan kenyataan
menjadi masalah negara yang sering menghantui kita setiap hari. beramaran bahawa sekiranya seseorang mahukan sesuatu, mereka akan
Kemalangan jalan raya yang banyak berlaku pada musim perayaan melakukan apa-apa sahaja. Manusia, sekiranya dalam keadaan terpaksa
khususnya bukan sahaja satu kerugian kepada keluarga mangsa dan rakan- boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Bekas Perdana Menteri, Datuk
rakannya, tetapi kerugian modal insan yang besar kepada negara. Setiap Seri Abdullah Ahmad Badawi mengatakan bahawa kerajaan tidak mahu
nyawa yang hilang akibat kemalangan jalan raya merupakan kerugian langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai
kepada negara kerana banyak wang dan perbelanjaan telah dikeluarkan ke menganggapnya mustahil. Menurutnya, keadaan "nahas sifar" ini boleh
atas mereka bagi tujuan persekolahan, peperiksaan dicapai kerana kajian menunjukkan kebanyakan kemalangan jalan raya
danlatihan pekerjaan. Oleh itu, prakarsa yang pragmatik haruslah disebabkan oleh faktor manusia dan bukannya faktor kenderaan atau jalan
dilaksanakan dengan drastik, efektif bagi mengekang kadar kemalangan tidak elok. Memang Ops Sikap itu membantu kerana tanpa Ops Sikap, kita
jalan raya yang saban tahun semakin meningkat. tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi nyawa yang akan mati di
atas jalan raya. Persoalannya, takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan
Sebenarnya pelbagai modus operandi telah dilaksanakan oleh pihak Ops Sikap sepanjang tahun, tetapi pemandu itu sendiri tidak
kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya mahumengubah sikap mereka sendiri. Slogan, Anda Mampu
khususnya pada musim perayaan. Ops Pacak, Ops Sikap, Ops Statik, Mengubahnya memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna
penggunaan helikopter untuk memantau pergerakan kenderaan, jalan raya.
pengedaran poster, kempen kesedaran dan termasuk penguatkuasaan
dijalankan merupakan antara prakarsa kerajaan untuk memastikan rakyat Enam belas menara pemerhati polis beroperasi di seluruh negara bermula
Malaysia sentiasa selamat ketika berada di jalan raya. Ops Sikap yang telah penghujung Jun tahun ini dalam usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan
diadakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini misalnya lebih kadar kemalangan jalan raya terutama kemalangan maut. Dengan kehadiran
menumpukan kepada sikap pengguna jalan raya yang menjadi faktor polis trafik yang dapat dilihat dari jarak jauh oleh pengguna jalan raya di
kemalangan dan peningkatan kadar kematian di jalan raya terutamanya semua menara berkenaan akan memberikan kesedaran dan mengingatkan
pada musim perayaan. Namun, perkara yang masih membimbangkan ialah pengguna supaya memandu dengan lebih berhemah dan bertimbang
banyak jumlah kemalangan dicatatkan dan nahas jalan raya kini menjadi rasa.Bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan mengatakan bahawa
ancaman nombor satu di Malaysia yang semakin menggawatkan lebih-lebih tiga buah menara itu yang dibina oleh Projek Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS)
lagi dengan penambahan jumlah kenderaan saban tahun. Angka kematian Berhad sebelum ini telah terbukti keberkesannya. Manakala, Program
bukan sahaja tidak pernah menurun malah pemandu-pemandu semakin Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) dapat membantu memberikan
rakus menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk berlumba selain, kesedaran dan pandu arah untuk menjadi pemandu yang berhemah di
mengambil kesempatan menguji kemampuan kenderaan masing-masing peringkat yang lebih awal lagi berkesan mengurangkan kadar kemalangan
memecut. jalan raya.
Selain usaha pihak kerajaan mengekang kemalangan jalan raya, langkah baik sekiranya diselenggarakan dengan betul. Malah, kaedah pemberian
yang paling tepat untuk dilaksanakan ialah melalui pendidikan. Tidak ada mata 'demerit' itu mampu mengurangkan masalah kemalangan jalan raya
yang tidak kena dengan kempen atau ops yang dilancarkan setakat ini, cuma kerana lesen pemandu yang kerap melakukan kesalahan jalan raya tidak
pemandu di Malaysia ini perlu diberikan pendidikan, barangkali seawal dibenarkan diperbaharui. Pada awal tahun ini, PDRM meminta supaya
mungkin. Melalui pendidikan sahaja, sikap pemandu di Malaysia ini Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menghidupkan kembali kaedah pemberian
berupaya diperbetul. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) mata "demerit" kepada pesalah jalan raya bagi membendung jumlah
yang telah diperkenalkan di 7,601 sekolah rendah terpilih akan dapat kemalangan maut yang semakin serius sehingga mencecah 6,000 kematian
membantu memberikan kesedaran dan pandu arah untuk menjadi setiap tahun dan mengakibatkan negara kerugian kira-kira RM9 bilion setiap
pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi. Begitu juga tahun. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman ketika itu, Senior Asisten
dengan terlaksananya program keselamatan jalan raya melalui komuniti Komisioner (SAC) II Nooryah Md. Anuar memberitahu, sistem pemberian
yang membabitkan majikan, pemimpin, ahli politik, ketua agama, pendidik, mata demerit bagi setiap kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh pemandu
badan profesional, sukarelawan dan belia juga diharapkan akan menjadi itu terbukti mampu mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya. Melalui
pemangkin bagi merealisasikan hasrat murni kerajaan dan seluruh kaedah yang diperkenalkan di bawah Sistem Keselamatan Jalan Raya
warganegara. (KEJARA) pada 1997 itu, rekod pesalah diwujudkan melalui notis saman
berkaitan dengan kesalahan terjadual dan mata 'demerit' akan dikira. Selagi
Analisis dalam beberapa Ops Sikap sebelum ini mendapati, sikap pemandu JPJ tidak menghidupkan semula sistem itu, pihaknya tidak dapat
yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mempedulikan menguatkuasakan penggunaan kaedah berkenaan yang dilihat sebagai
kenderaan lain merupakan punca peningkatan kemalangan. Dengan kata kaedah terbaik menangani masalah peningkatan kemalangan jalan raya.
lain, pemandu secara umumnya hanya mematuhi peraturan atau bersikap Menurutnya di Paris, jumlah kematian akibat kemalangan hanya 50 orang
hipokrit apabila ada kelibat polis dan bukan kerana sikap untuk keselamatan setahun dan hal ini amat memeranjatkan, serta terbukti sistem demerit
jalan raya. Peraturan jalan raya sepatutnya dipatuhi atas dasar sedar
berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya pada musim
tentang kebaikannya dan bukan takut daripada disaman pihak berkuasa.
perayaan.
Sebenarnya,kesediaan untuk mematuhi peraturan, arahan, dan barisan
tidak memerlukan kita berpendidikan tinggi dan tidak pula menjatuhkan
apa-apa juga nilai baik yang ada dalam diri kita. Kempen Keselamatan Jalan
Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) yang
Raya bukanlah untuk menyusahkan tetapi memberikan faedah kepada
pengguna. Segala peraturan jalan raya, serta papan-papan tanda amaran antaranya berfungsi sebagai perangkap had laju dan merakamkan pelbagai
adalah sebagai panduan bagi memelihara keselamatan jalan raya untuk kesalahan trafik akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan dan
sekitar Kuala Lumpur, serta Shah Alam. Pemasangan kamera itu yang akan
semua pemandu.
dilaksanakan dalam tiga fasa sehingga 2010. Di bawah fasa pertama dan
Bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan baru-baru ini mahu kedua, Unit Kamera Pengawasan Bergerak telah diwujudkan untuk
kaedah pemberian mata 'demerit' kepada pesalah jalan raya dihidupkan memantau pemandu dan pengguna jalan raya yang memandu dengan laju
semula bagi memastikan pemandu kenderaan yang banyak menerima dan tidak mematuhi lampu isyarat. Di bawah fasa ketiga, kamera
saman disenaraihitamkan. Sistem tersebut berupaya beroperasi dengan pengawasan akan mengawasi aspek kesalahan lalu lintas yang lain seperti
memotong di garisan berkembar dan menggunakan lorong kecemasan. THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO
Pemasangan sistem yang dilaksanakan oleh JPJ itu bertujuan memastikan
pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas dan sebagai bukti pendakwaan. AES
SPECIFICIALLY IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE
ialah antara empat projek yang dicadangkan kementerian itu di bawah Pelan Induk Keselamatan Jalan
Raya selama lima tahun (2006-2010). Projek lain pula membabitkan program dalam pendidikan,
penguatkuasaan, kejuruteraan, dan perlindungan alam sekitar. AES akan diletakkan di lorong-lorong
CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF SFI TO FACE SPM.
kenderaan awam di Kuala Lumpur, lampu-lampu isyarat di seluruh Shah Alam dan juga di kawalan
perangkap had laju di Lebuh Raya Utara Selatan. Melalui AES, kamera mengawasi setiap pergerakan
kenderaan dan mencatat kelajuan dan maklumat itu dihubungkan ke pusat kawalan untuk mengenal
THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS
pasti kenderaan yang melakukan kesalahan lain lintas. Anggota JPJ yang bertugas di pusat kawalan itu POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.
nanti akan memproses gambar yang diterima itu bagi mengenal pasti identiti dan alamat pemandu.
Sistem itu terbukti berkesan dalam mendisiplinkan pemandu dan pengguna jalan raya, sekali gus
mengurangkan kemalangan jalan raya dan kematian akibat nahas itu. Negara-negara seperti Australia, YES, I JAMES CHONG AM THE CREATOR OF THIS
Amerika Syarikat, Eropah, China, dan Korea Selatan telah lama menggunakan sistem ini dalam usaha
mendisiplinkan pemandu dan pengguna.
COMPILATION.
Secara tuntas, pihak polis atau penguat kuasa memang sentiasa berusaha sedaya-upaya untuk FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW HOW.
mengekang kemalangan daripada terus bertambah. Namun, soal keselamatan di jalan raya adalah
tanggungjawab setiap individu sebagai pengguna jalan raya dan bukannya tanggungjawab pihak
berkuasa atau kerajaan semata-mata. Pengguna perlu menganggap sasaran menurunkan statistik LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.
kemalangan jalan raya ke peringkat sifar merupakan satu tuntutan sosial. Usaha mensifarkan nahas jalan
raya tidak kira sama ada sempena perayaan mahupun di luar musim perayaan bukanlah suatu perkara
yang mustahil. Tegasnya, setiap pengguna haruslah mempunyai komitmen yang perlu ditunaikan setiap
kali berada di jalan raya.

INTRODUCTION

I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE


ESSAYS.

IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE


DURING MY SPM.

DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. LIVE A


HAPPY LIFE.

ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.


yang berpatutan. Sudah jelas di sini bahawa penggunaan ETS dapat
menjimatkan masa seseorang lebih kurang 50 minit berbanding penggunaan
KELEBIHAN-KELEBIHAN PENGANGKUTAN AWAM kereta persendirian. Impaknya, pengangkutan awam dapat menjimatkan
Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan masa dan kos perbelanjaan dengan tambang yang berpatutan seperti juga
minda telah menyumbang kepada faktor perubahan sistem pengangkutan pengangkutan awam yang lain iaitu LRT (Light Rail Transit) dan MRT(Mass
awam secara drastik. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka Edisi Keempat, Rail Transit) yang menjadi pilihan ramai terutamanya golongan pertengahan
pengangkutan awam dapat didefinisikan sebagai sistem pengangkutan di kawasan bandar. Malahan kita boleh pergi ke mana-mana destinasi tanpa
bermotor seperti teksi, bas dan kereta api yang digunakan oleh orang ramai perlu memikirkan kos petrol yang semakin meningkat dan pengguna tidak
di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang telah ditetapkan. Pada perlu memikirkan bayaran tol serta bayaran tempat meletak kenderaan.
zaman yang serba canggih ini, sistem pengangkutan moden kian Seterusnya, kos yang dapat dijimatkan itu boleh digunakan untuk membeli
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan perangkaan terkini barang keperluan yang lebih penting. Peribahasa yang bertepatan dengan
yang diperoleh, didapati bahawa kenderaan awam tidak terhad dalam situasi di atas ialah Ingat Sementara Belum Kena, Jimat Sebelum Habis dan
sistem perhubungan di darat malah di udara juga di laut. Apakah Masa Itu Ibarat Emas. Sudah Terang Lagi Bersuluh, pengangkutan awam
kepentingan pengangkutan awam kepada pengguna dan persekitaran dapat menjimatkan masa dan kos perjalanan seseorang.
negara kita? Antara tamsilan pengangkutan awam yang selalu digunakan
Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat perlu
oleh pengguna ialah bas, teksi, LRT, monorel dan kapal terbang. Umum menggunakan pengangkutan awam agar dapat mengurangkan kesesakan
mengetahui bahawa bas awam merupakan kemudahan awam yang paling lalu lintas. Perkhidmatan bas telah lama menerima persepsi negatif umum
meluas digunakan di seluruh negara termasuklah di bandar dan di kawasan sebagai pengangkutan bagi golongan miskin. Perkhidmatan bas semasa
pedalaman. Oleh itu, kelebihan-kelebihan pengangkutan awam yang
tidak mampu menandingi kelajuan, keupayaan dan kekerapan
mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi perkhidmatan rel yang tinggi kerana bas perlu meredah kesesakan lalu lintas
kebaikan bersama. bersama-sama ribuan kenderaan lain. Bagi mengatasi masalah ini, tiga
Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana usaha utama merentasi 12 koridor menuju ke bandar utama iaitu Bus
menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam kepada semua. Bertitik Expressway Transit (BET), Bus Rapid Transit (BRT), dan Lorong Bas telah
tolak daripada itu, dengan menggunakan pengangkutan awam sebenarnya disediakan. Perkhidmatan BET akan dilancarkan di empat lebuh raya di
dapat menjimatkan masa seseorang untuk sampai ke sesuatu destinasi Lembah Klang yang tidak digunakan sepenuhnya. Pengguna akan menikmati
seterusnya dapat menjimatkan kos perjalanan. Sebagai contohnya, jika pengurangan kesesakan lalu lintas daripada perkhidmatan ini kerana
dahulu perjalanan ke Ipoh dengan memandu kereta mungkin memakan pengangkutan awam ini mempunyai jumlah hentian yang terhad dan laluan
masa hingga tiga jam dan kadangkala meletihkan kerana terpaksa khas di kawasan tol bagi melancarkan perjalanan. Selain itu, pengguna yang
menempuh kesesakan yang tidak diduga sepanjang perjalanan. Namun, mengutamakan perkhidmatan pengangkutan awam dan tidak
pada hari ini anda boleh menikmati kopi panas dan membaca buku mementingkan diri sendiri, Bagai Enau Dalam Belukar Melepaskan Pucuk
kegemaran anda dengan menaiki kereta api elektrik (ETS) yang hanya Masing-Masing dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya.
mengambil masa dua jam lima minit sahaja perjalanan pada kadar tambang Kekurangan kenderaan persendirian di jalan raya secara langsungnya dapat
mengurangkan kesesakan lalu lintas yang kronik. Secara implisitnya, kadar ketidakselesaan, kerumitan, kelewatan jadual perjalanan, kesesakan lalu
kemalangan dapat dikurangkan sekali gus. Dengan ini, diharapkan lintas telah berjaya diatasi. Keselesaan dan kesejahteraan penduduk dalam
masyarakat sedar akan kelebihan pengangkutan awam yang dapat berinteraksi di jalan raya juga merupakan sumbangan kepada peningkatan
membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. kualiti hidup penduduk. Izharlah bahawa sistem pengangkutan awam yang
moden di negara kita mampu melestarikan alam sekitar seterusnya
Pengangkutan Awam sebenarnya mempunyai perkaitan yang amat kuat pencemaran udara tidak akan menjadi masalah lagi.
dengan pembinaan bandar lestari atau bandar hijau malah mengurangkan
pencemaran alam. Mahu atau tidak, pengangkutan awam akan menjadi Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan pengangkutan awam moden
nadi penting dalam memperkasakan bandar yang bersih atau mampu dapat memudahkan perjalanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan
mengurangkan karbon atau gas beracun di kawasan bandar. Kawasan penggunaan kapal terbang sebagai pengangkutan utama bagi masyarakat
bandar yang kurang kenderaan persendirian bermaksud akan bertambah Islam yang ingin menunaikan haji. Penggunaan kapal terbang dapat
kurangnya karbon dilepaskan. Tambahan pula, LRT, MRT dan Monorel mempercepat perjalanan di samping memudahkan jemaah haji yang ingin
digerakkan menggunakan tenaga elektrik. Pembinaan pengangkutan awam menunaikan tuntutan rukun Islam yang kelima. Jika dibandingkan pada
yang efisyen membolehkan bandar raya dibangunkan dengan sempurna. tahun 1950-an, jemaah haji yang menunaikan haji akan mengambil masa
Kajian masa depan perlu dilakukan untuk memikirkan kesesakan bandaraya lebih kurang dua bulan untuk sampai ke destinasinya. Hal ini amat
pada masa akan datang. Walaupun adanya bandar satelit yang membantu menyusahkan, berbanding sekarang hanya 8 jam sahaja, seseorang itu telah
mengurangkan kesesakan bandar utama, perancangan pengangkutan awam sampai ke Mekah. Situasi ini jelas menunjukkan penggunaan pengangkutan
yang sempurna perlu difikirkan. Kenderaan bermotor yang padat di awam moden telah memudahkan perjalanan bagi jarak yang amat jauh
kawasan bandar menyumbang kepada pencemaran udara dan pencemaran melangkaui sempadan antarabangsa. Selain itu, Sistem Transit Aliran Ringan
bunyi. Dari satu segi, fenomena ini menunjukkan kemajuan ekonomi (LRT), komuter, monorel dan KLIA Ekspress telah terbukti dapat
sesebuah negara. Manakala dari sisi alam sekitar pula, hal ini menunjukkan memudahkan perjalanan kerana bebas daripada kesesakan lalu lintas. Hal
kemerosotan alam sekitar. Keadaan yang bercanggah inilah yang sepatutnya ini disebabkan pengangkutan awam ini mempunyai laluan atau rel yang
diselarikan supaya kenderaan bermotor bukan sahaja boleh digunakan tersendiri. Selain itu, keistimewaan pengangkutan awam ini juga
sebagai petunjuk kemajuan ekonomi negara, bahkan turut menyumbang memudahkan perjalanan kerana mempunyai jadual perjalanan yang telah
kepada kelestarian alam sekitar. Bagaimanakah kedua-duanya dapat ditetapkan. Sekali gus, orang ramai dapat merancang perjalanan mereka
diselarikan? Jawapannya adalah dengan memperkenalkan Sistem dan membuat persediaan awal seperti peribahasa Sediakan Payung
Pengangkutan Hijau yakni satu sistem pengangkutan awam yang bukan Sebelum Hujan. Tegasnya, perjalanan akan menjadi lebih mudah bagi
sahaja menawarkan perkhidmatan yang berkualiti iaitu cepat, cekap dan pengguna apabila pengangkutan awam ini tidak dipinggirkan.
selesa bahkan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sekiranya sistem
pengangkutan hijau berjaya dilaksanakan dengan sepenuhnya di kawasan Perbincangan saya telah meniti ke puncaknya maka sebagai akhirulkalam,
bandar tanpa gangguan daripada kenderaan persendirian dan motosikal pengangkutan awam banyak mendatangkan manfaat dalam memudahkan
sudah pasti matlamat untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di manusia menjalani urusan seharian. Semua lapisan masyarakat Malaysia
bandar akan tercapai. Hal ini kerana gangguan dari segi tekanan, digalakkan menggunakan pengangkutan awam. Sekiranya langkah yang
drastik dan efektif ini tidak diikuti, sudah tentu banyak masalah akan timbul
dalam kehidupan kita di bumi yang fana ini. Jika dikaji sehingga ke akar
umbi, masalah ini berpunca daripada asap kenderaan. Oleh itu, pihak
kerajaan juga hendaklah memainkan peranan yang vital dengan menaik
taraf perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia agar setanding dengan
negara-negara gergasi yang lain bak peribahasa Berdiri Sama Tinggi, Duduk
Sama Rendah. Oleh hal yang demikian, anggota masyarakat perlu
menyokong langkah kerajaan yang berstrategi serampang dua mata bagi
menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Sesungguhnya, kemajuan
dalam pengangkutan awam yang disokong sepenuhnya oleh rakyat Malaysia
akan dapat meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan insan seiring
dalam memenuhi aspirasi negara menjelang pencapaian Wawasan 2020.
berkesan untuk mengawal penularan penyakit berjangkit, bak kata
peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
Cara-cara untuk mengawal penularan penyakit berjangkit.
Hadirin sekalian,
Yang mulia tuan pengerusi majlis, Yang Berusaha Tuan Pengetua, guru-guru,
dan murid-murid sekalian. Kita bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dapat Selain itu, pihak berkuasa mesti mengetatkan syarat kemasukan pelancong
bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis pada pagi ini. Saya dari luar negara. Pihak jabatan imigresen dan juga jabatan kastam perlu
mengucapkan terima kasih kerana pihak sekolah sudi menjemput saya menguatkuasakan kawalan yang ketat terhadap orang yang masuk ke
untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Cara-cara untuk Mengawal negara ini. Jabatan kastam umpamanya, mestilah memastikan haiwan-
Penularan Penyakit Berjangkit. haiwan yang dibawa masuk ke negara ini bebas daripada jangkitan sebarang
penyakit berbahaya. Tidak kira sama ada haiwan tersebut diimport untuk
Tuan-tuan dan puan-puan dijadikan makanan atau haiwan peliharaan. Jika haiwan tersebut dijangkiti,
Penularan penyakit berjangkit merupakan satu isu yang sering menjadi buah pihak jabatan kastam hendaklah menyita dan memastikan haiwan tersebut
mulut masyarakat sejak akhir-akhir ini. Penularan penyakit berjangkit ini tidak dibawa masuk. Dalam hal ini tumpuan khusus hendaklah diberikan
umpama duri dalam daging dan telah menyebabkan masyarakat dunia pada pelancong dan haiwan dari negara-negara yang diketahui telah
amnya dan masyarakat Malaysia khususnya berada dalam kebimbangan dijangkiti penyakit berjangkit berkenaan. Misalnya suatu ketika dahulu
yang berterusan. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak negara China telah diserang penyakit selesema burung yang serius. Oleh itu
untuk mengawal penularan penyakit berjangkit terutama yang dapat pelancong dan barangan import yang berasaskan haiwan hendaklah
menyebabkan kematian. Namun demikian, penularan penyakit masih lagi diperiksa dengan lebih terperinci agar negara kita bebas daripada ancaman
berlaku dari semasa ke semasa. Oleh itu, pelbagai cara perlu dilakukan oleh penyakit berjangkit yang berbahaya. Jadi, pihak berkuasa hendaklah
masyarakat untuk memastikan gejala penularan penyakit dapat dibendung. mengetatkan syarat kemasukan pelancongan dan barangan dari luar negara
untuk mengelakkan penularan penyakit berjangkit, jangan sampai sudah
Satu daripada cara untuk mengawal penularan penyakit berjangkit adalah terhantuk baru tengadah.
dengan memastikan penjagaan kesihatan yang teratur dalam kalangan
masyarakat Malaysia. Penjagaan kesihatan merupakan satu amalan yang Tuan-tuan dan puan-puan,
berterusan. Sebagai contohnya, setiap anggota masyarakat hendaklah Langkah untuk mengawal penularan penyakit berjangkit yang berikutnya
menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Kebersihan diri ialah asas yang ialah pihak kerajaan hendaklah melupuskan haiwan atau pembawa yang
akan mengelakkan tubuh dihinggapi penyakit. Penjagaan kesihatan juga
telah dijangkiti penyakit berjangkit dengan kadar segera. Tindakan tegas ini
melibatkan aktiviti senaman dan riadah yang sistematik. Masyarakat mestilah dilaksanakan tanpa mengira bantahan dan kritikan masyarakat.
Malaysia hari ini terdedah pada pelbagai risiko penyakit jika tidak menjaga Kerajaan harus menjalankan tindakan ini kerana penyakit berjangkit
kesihatan. Tambahan pula sejak akhir-akhir ini pelbagai jenis penyakit biasanya merebak dengan pantas apabila pembawanya tidak dihapuskan,
dikesan wujud di negara kita. Contohnya penyakit selesema burung yang bak kata peribahasa biar titik jangan tumpah. Misalnya dalam kes penularan
bermula di luar negara telah menjangkiti penduduk negara ini. Oleh hal penyakit Selesema Burung, setiap unggas sama ada yang dipelihara atau
yang demikian penjagaan kesihatan yang teratur merupakan satu cara yang
yang hidup bebas perlu dilupuskan. Walaupun tindakan ini agak kejam
sifatnya, kita tidak boleh pilih bulu atau berkompromi apabila kesihatan
masyarakat awam terancam seperti kata peribahasa biar titik jangan
tumpah. Kerugian akibat kematian haiwan peliharaan adalah lebih baik
berbanding kehilangan nyawa manusia akibat diserang penyakit berjangkit.
Tindakan tersebut juga hendaklah dilaksanakan dengan kadar segera. Pihak
berwajib tidak harus menanti keputusan majoriti kerana penularan penyakit
tidak akan berhenti jika tidak dibendung. Tindakan yang lambat akan
mendatangkan kesan buruk apabila penyakit berkenaan tidak lagi dapat
dikawal dengan menyeluruh. Oleh itu, pelupusan haiwan atau pembawa
penyakit hendaklah disegerakan untuk memastikan penularannya dapat
dikawal.

Tuan-tuan yang dihormati,

Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang wajar dilaksanakan untuk


memastikan penyakit berjangkit dalam dibendung penularannya. Dalam hal
ini, semua anggota masyarakat perlulah bekerjasama ibarat aur dengan
tebing agar penyakit berjangkit dapat ditangani dengan berkesan. Kita tidak
mahu menyesal akibat kelekaan kita mendatangkan kesan buruk kerana
menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna.
Kerjasama semua pihak sudah pasti akan melahirkan masyarakat Malaysia
yang bebas daripada ancaman penyakit berjangkit yang berbahaya. Sebelum
saya mengundur diri, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyusun
jari sepuluh, memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang
kesilapan yang tidak disengajakan. Sekian, terima kasih.
tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian
dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S diwajibkan untuk
MANFAAT DASAR 1 MURID 1 SUKAN Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan, Tingkatan 1 hingga
Dasar 1 Murid 1 Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang- Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun murid-murid
kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan prasekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan kemampuan sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan mahu
yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan dasar membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan
ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti negara melalui sukan. Tegasnya, modal insan yang syumul dan holistik dapat
sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan dilahirkan melalui dasar ini.
Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan Selain itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memupuk budaya bersukan
hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang
untuk Semua dan Sukan untuk Kecemerlangan. Aktiviti sukan di bawah mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas kerana badan sihat otak cerdas.
Sukan untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan, Aktiviti sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang dan
sahsiah dan kesejahteraan semua murid. Bagi Sukan untuk Kecemerlangan, memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Hal ini dikatakan
prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan
demikian kerana kerajaan sedar semakin banyak rakyat Malaysia yang
di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan
Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh seharian. Akibatnya, bilangan rakyat Malaysia yang menghidap masalah
halyang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. Senario ini amat
penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat,
merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan menghidap pelbagai
cergas, dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan hasrat Yang penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Pada tahun 2011, dilaporkan
Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam
Terdapat pelbagai kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Perkara ini akan kalangan rakyat di negara-negara ASEAN dan yang keenam di Asia. Oleh
dibincangkan demi kepentingan bersama. sebab itu, tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1 Murid 1 Sukan
Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk masyarakat
penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan Malaysia yang cergas dan cerdas sepanjang masa. Izharlah bahawa amalan
sepanjang tahun. Hala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu gaya hidup sihat dapat dipupuk melalui dasar ini.
melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. Jika kita singkap dari perspektif yang berbeza, Dasar 1 Murid 1 Sukan
Oleh itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan secara tidak langsung dapat membentuk berupaya untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan
sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di masyarakat majmuk di Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan
sekolah. Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia sentiasa
meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya
jenis sukan di sekolah. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55
tahun kebelakangan ini. Kerajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa akan ke tahap yang lebih tinggi. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan
kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang
berjaya dan harmoni. Indikator terbaik ke arah itu adalah melalui sukan. dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pada masa
Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan ini, sukan merupakan salah satu aktiviti penting. Ahli-ahli sukan yang
sesuatu aktiviti sukan. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi berjaya akan dikenali di seluruh dunia. Mereka disanjung dan dipuja serta
juara tanpa mengira warna kulit, bangsa, dan agama. Rakyat pelbagai kaum mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. Mereka bukan sahaja
akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta
sukan. Dengan ini mereka akan memahami budaya dan cara hidup kaum kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. Kejayaan
lain. Sudah terang lagi bersuluh, Dasar 1 Murid 1 Sukan amatlah penting beberapa orang ahli sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David, Datuk
untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia Lee Chiong Wee, dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya
diteruskan.Sesungguhnya, usaha untuk memartabatkan arena sukan negara
Seperkara lagi, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang
keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Dasar
digeruni dapat dicapai menerusi dasar ini.
ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah
daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa Dasar 1 Murid 1 Sukan
atau tidak aktif. Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi ulat banyak membawa kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita. Oleh
buku kerana terlalu mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. itu, semua pihak harus memberikan galakan kepada murid-murid sekolah
Mereka beranggapan bahawa aktiviti sukan hanyalah membuang masa untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan oleh pihak sekolah
mereka sahaja. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus kehidupan berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Dalam pada itu, pihak sekolah
mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar
kecergasan fizikal seperti bermain bola sepak, berenang, menyertai acara segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. Pihak sekolah
balapan dan sebagainya demi kebaikan mereka. Kata orang, otak yang sihat tidak harus bersikap sambalewa atau sekadar melepaskan batuk di tangga.
datang dari badan yang cergas. Dengan memiliki badan yang sihat, murid- Namun begitu, sokongan daripada ibu bapa juga penting untuk menjayakan
murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Mereka dapat menjana idea yang dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Mudah-
bernas dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Secara implisitnya, mudahan, hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang,
murid akan beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka. Pendek kata, gemilang, dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti dan bukannya
murid dapat mencapai keseimbangan antara kejayaan akademik dengan angan-angan Mat Jenin. Biarlah matahari terus bersinar, biarlah pepohon
kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan ini. terus menghijau dan biarlah sukan di Malaysia terus maju untuk bersaing di
peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama
tinggi dengan negara-negara lain di persada antarabangs
Pada masa yang sama, Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk
mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Dasar ini memberikan
peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap
Usaha -Sukan kalangan remaja . Hal ini kerana , para remaja hari ini kurang berminat
dalam aktiviti bersukan . Prakarsa yang dapat diambil oleh pihak kerajaan
Dalam mendepani era modenisasi , dunia menyaksikan iktisad negara yang ialah memberikan galakan kepada para remaja dan menyediakan pelbagai
membangun seperti cendawan tumbuh selepas hujan , negara yang infrastruktur . Amsalnya , pihak kerajaan boleh membina gelanggang futsal ,
membangun ini boleh diibaratkan seperti tenggelam sama basah , timbul
gelanggang badminton dan gelanggang sepak takraw di setiap komuniti
sama hanyut seiring dengan negara atas angin yang lain . Namun dasawarsa dalam negeri . Natijahnya , para remaja akan semakin bersemangat dan
ini , isu sukan kerap menjadi polemik dalam kalangan marhaen di Malaysia . berasa lebih selesa untuk menceburkan diri dalam bidang sukan . Hal ini
Isu ini acap akali menjadi trajuk perbualan rakyat sama ada di muka akhbar secara tidak langsung , dapat menarik minat remaja untuk melakukan
mahupun di kedai kopi . Sukan boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang aktiviti yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
mengeluarkan peluh yang menyihatkan badan . Kebiasaannya semua Charles Cahier dalam karya mukadimahnya menyatakan nilai manusia
golongan sama ada tua atau muda perlu memupuk minat terhadap adalah semahal matlamatnya . Tambahan pula , pihak kerajaan juga boleh
terhadap sukan . Hal ini kerana terdapat banyak manfaat yang boleh kita menganjurkan aktiviti aktiviti sukan yang melibatkan perlawanan antara
perolehi dengan bersukan seperti dapat memupuk perpaduan rakyat dan daerah . Sebagai tamsilnya dengan mengadakan liga bola sepak antara
kaum . Meskipun begitu , kebanyakan remaja pada zaman milenium ini tidak
daerah . Lanjutan daripada huraiakan yang dinyatakan di atas , bagi
cenderung ke arah bersukan bahkan mereka lebih gemar melakukan aktiviti menyemarakkan lagi semangat bersukan dalam atma remaja pada hari ini
yang kurang sihat . Pada mereka , aktiviti bersukan hanya membuang masa penganjuran Sukan Malaysia ( SUKMA ) yang diadakan dua tahun sekali
dan memenatkan meraeka . Sementelahan , mereka lebih meminati aktiviti jelaskan menunjukan bahawa ramai atlet yang terdiri daripada kalangan
yang menghiburkan mereka seperti melayari internet . Dalam pada itu , remaja yang menyertainya . Bagi mewujudkan sebuah industri sukan yang
masih ada remaja yang mengamalkan sukan sebagai salah satu aktiviti gemilang di negara kita , kerajaan tidak seharusnya bersikap lepas tangan .
harian mereka . Remaja yang tidak berminat terhadap sukan boleh Seyogia , kerajaan perlu berusaha sedaya upaya agar industri sukan di
dianalogikan sebagai lebah yang tidak suka akan madu . Seyogia , remaja
negara kira Malaysia setaraf dengan industri sukan di negara maju dan
perlulah cakna akan kehidupan mereka . Menurut pemain badminton diiktiraf oleh dunia . Usaha yang jitu yang ada pada remaja untuk
Malaysia ,Datuk Lee Chong Wei , kita mestilah bersukan untuk mempunyai menggiatkan diri dalam aktiviti sukan ini bertepatan dengan peribahasa
kehidupan yang sihat dan positif. Oleh itu , semua pihak perlulah Melayu ,hendak seribu daya tak nak seribu dalih . Oleh itu , jelaslah bahawa
berganding bahu bagi memupuk semangat dan minat terhadap sukan dalam begitu besar perana kerajaan nbagi menjamin remaja melibatkan diri dalam
kalangan remaja di Malaysia . Langkah langkah yang pragmatik dan aktiviti sukan ini tercapai . Tiada pandangan yang dihulurkan oleh remaja
sistematik perlulah dijalankan untuk mereealisasikan impian ini kerana kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan . Kejayaan yang dirangkul
Presiden Soekarno pernah berkata , berikan saya sepuluh remaja , nescaya oleh atlet negara dalam sukan badminton seperti Dato Lee Chong Wei tidak
saya akan menggegarkan dunia menghalangnya untuk terus maju ke hadapan dan membawa nama
Malaysia ke persada antarabangsa

Memetik wasitah nirmala seterusnya , pihak kerajaan jaga


memainkan peranan yang penting mengalakkan minat bersuka dalam
Dari sudut kodifikasi yang berbeza , peranan pihak swasta tidak boleh yang baik kepada mereka . Sementelahan ibu bapa perlu memanfaatkan
dikesampingkan dalam memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja . cuti umum yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan untuk membawa anak
Pada masa ini , pihak swasta telah banyak memainkan peranan mereka yang anak beriadah bagi memupuk minat bersukan dalam atma mereka . Datuk
penting dengan menaja para atlet negara kita. Amsalnya, kita dapat lihat Seri Tun Abdul Razak Hussein pernah berkata , disiplin yang baik terbentuk
pemain bola negara kita Safee Sali telah mendapat durian runtuh daripada daripada sikap yang dan sikap yang baik hasil daripada pemimpin yang
pihak swasta yang telah menaja beliau sebanyak RM2 juta . Selain itu , atlet teladannya baik . Malahan , hubungan silaturahim antara ibu bapa dengan
sukan badminton Negara kita iaitu Datuk Lee Chong Wei turut menerina anak anak dapat dieratkan . Seyogia , remaja perlu memupuk sikap
habuan daripada 100 Plus atas pencapaian beliau mengharumkan nama bertanggungjawab dalam diri mereka . Menurut , Tun Dr. Mahathir
negara di persada antarabangsa. Memetik hujah yang dinukilkan oleh Bapa Muhammad , kebebasan beerti tanggungjawab , tanggungjawab beerti
Pemodenan Kereta Dunia , Henry Ford, datang bersama ialah permulaan , berusaha , bertindak serta berdikari dan kejayaan yang dicapai daripada
menjaga bersama ialah kemajuan, bekerjasama ialah kejayaan. Oleh itu , usaha seseorang itu tidak ternilai harganya . Tuntasnya , melentur buluh
pihak swasta tidak boleh bersikap menutup sebelah mata terhadap atlet biarlah dari rebungnya . Ibu bapa perlu member didikan awal dan bersikap
atlet yang baru menempatkan diri dalam industri sukan negara kita . Pihak cakna terhadap aktiviti sukan anak anak kerana tuah ayam nampak di kaki ,
swasta seharusnya berinisiatif membantu para atlet dan tidak bersikap tuah manusia siapa yang tahu . Tamsilnya , Pandelela Renong yang berjaya
seperti harapkan sokong , sokong membawa rebah . Pihak swasta tidak memenangi pingat gangsa di Sukan Olimpik London telah diberikan latihan
seharusnya bersikap bena tak bena terhadap atlet yang berpotensi tinggi intensif kecil dalam sukan renang di Sungai Rajang oleh bapanya , Renong
kerana air yang tenah jangan disangka tiada buaya . Dalam memberi Jamh Joheng . Oleh itu , sokongan dan dorongan ibu bapa amatlah penting
inisiatif dan bantuan tidak seharusnya ada pihak yang bersikap hati busuk bagi menaikkan nama sukan Malaysia di persada dunia .
dalam menghulurkan bantuan dan tajaan kepada para atlet . Sekiranya
pihak swasta bersinergi berganding bahu dengan para atlet maka martabat
sukan Malaysia mampu berdiri megah di mata dunia . Karya mukadimah Beng Zhu menyatakan perjalanan seribu batu
bermula dengan satu langkah . Minat bersukan dalam kalangan remaja
boleh dipupuk dengan didikan oleh ibu bapa . Ibu bapa boleh mendidik anak
Kalau tidak dipecahkan ruyung , manakan dapat sagunya . Anak anak mereka untuk gemar bersukan dengan mendedahkan mereka
anak ibarat kain putih , ibu bapalah yang mencorakkannya sama ada tentang banyaknya faedah yang dapat diperolahi daripada bersukan . Hal
menjadi bangsa Yahudi Nasrani mahupun Islam . Bagi menaikan lagi taraf ini , akan menyebabkan anak anak mereka tertarik untuk menyertai
sukan di Malaysia , sokongan dan dorongan daripada ibu bapa merupakan aktiviti aktiviti sukan daripada kecil lagi .Hal ini bertepatan dengan
tunjang untuk menyemarakkan lagi semangat sukan dalam diri anak anak . aforisme , melentur buluh daripada rebungnya . Natijahnya , anak anak
Hal ini kerana , aktiviti sukan dapat menghindarkan diri remaja daripada akan berminat terhadap sukan dan mempunyai pengetahuan luas
terjebak dalam gejala hedonisme . Uswahnya , remaja zaman kontemporari tentangnya sekaligus mengelakkan anak anak daripada menjadi seperti
kini lebih suka menghabiskan masa dengan melepak dan terlibat dengan katak di bawah tempurung . Oleh itu , ibu bapa haruslah memberikan
budaya kuning yang berkiblatkan Barat . Hatta , ibu bapa haruslah kerjasama dengan member didikan yang berkaitan dengan sukan kepada
mendisplinkan sahsiah anak anak mereka dengan menjadi suri teladan anak anak agar minat bersukan dalam kalangan remaja dapat
dipertingkatkan . Sekiranya ini semua dilaksanakan , maka Malaysia dapat melibatkan semua pelajar tanpa membenarkan seorang pun terkecuali . Hal
melahirkan atlet sukan yang berkaliber dengan lebih ramai serta dapat ini disebabkan pada era milinium kini , criteria kemasukan ke universiti
mengharumkan nama Malaysia di mutu dunia apaabila mereka bertanding bersandarkan pelibatan murid dalam aktiviti sukan yang pernah mereka
dalam acara antarabangsa . masuki dan pencapaian kokurikulum mereka di sekolah. Statistik terkini
jelas memaparkan sebahagian daripada remaja yang merupakan pelapis
negara ini tidak berminat untuk menyertai apa apa aktiviti sukan yang
Beng Tzu dalam karya mukadimahnya manyatakan perjalanan dijalankan . Sementelahan , ramai pelajar cemerlang SPM tidak berjaya
seribu batu bermula dengan satu langkah . Oleh itu , minat bersukan memasuki ke mana-mana IPTA akibat tidak mencukupi syarat yang
haruslah dipupuk dan ibu bapa dengan memberikan didikan terhadap ditetepkan . Hal ini boleh dianalogikan seperti, barangan yang cantik tetapi
sesuatu sukan kerana anak anak ibarat kain putih , ibu bapalah yang tiada manfaat kepada pengguna . Di samping itu , sukan merupakan satu
bertanggungjawab mencorakkanya . Hal ini kerana , anak anak yang masih aktiviti yang mampu memberi seribu satu manfaat kepada individu yang
kecil ,masih belum mempunyai minat untuk bersukan justeru , ibu bapa melibatkan diri mereka dalam aktiviti tersebut . Hal ini bersesuaian dengan
haruslah memberikan didikan kepada anak anak sewaktu mereka masih kata-kata yang pernah dilaungkan oleh Perdana Menteri Malaysia , badan
kecil . Hal ini bertepatan dengan peribahasa , melentur buluh biarlah dari yang sihat mampu melahirkan otak yang cerdas. Tambahan pula, Joseph
rebungnya . Natijahnya , ibu bapa kepada anak anak dengan menjadikan Conrad pernah menyatakan, kejayaan tidak datang kepada manusia yang
diri mereka sebagai suri teladan kepada anak anak . Selain itu , ibu bapa leka . Oleh itu, pihak sekolah tidak boleh memandang enteng akan
seharusnya memberikan didikan yang secukupnya supaya anak anak tidak permasalah ini . Pihak sekolah perlu memberi dorongan , sokongan dan
jadi seperti katak di bawah tempurung . Ibu bapa yang memberikan didikan galakan yang sepenuhnya kepada pelajar yang mempunyai berkat supaya
terhadap anak anak boleh dianalogikan seperti komsas yang sering pencapaian sukan kita standing dengan pencapaian sukan negara maju yang
menjadi petunjuk arah . Sekiranya , ibu bapa memberikan didikan awal lain.
terhadap anak anak tidak mustahil minat bersukan dapat dipupuk dalam
dari anak anak . Seterusnya anak anak mampu menjadi atlet seperti
Azizul Hasmi Awang dan Datuk Lee Chong Wei . Sekiranya , ibu bapa
memberikan dorongan dan sokongan tidak mustahil banyak ikon sukan
dapat dilahirkan .

Tuntasnya , sudah terang lagi bersuluh , peranan pihak sekolah


tidak terkecuali dalam memupuk minat bersukan dalam kalangan golongan
yang berdarah baru setompok pinang sekarang . Pihak sekolah seharusnya
mengadakan pelbagai aktiviti dan program berteraskan sukan yang
Kepentingan Hutan meningkat kerana kesan rumah hijau boleh mendatangkan impak negatif
kepada masyarakat.Sekiranya hutan ditebang,bilangan tumbuhan hijau akan
berkurangan dan menyebabkan peratus karbon dioksida bertambah seperti
Sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi bahawa hutan cendawan tumbuh selepas hujan.Natijahnya,kita akan mengalami El-Nini
merupakan khazanah alam yang amat tinggi nilainya.Hutan mendatangkan sedangkan kedudukan negara kita terletak di garisan khatulistiwa.Secara
pelbagai impak yang positif kepada masyarakat dan negara.Tanpa hutan kita faktanya,negara kita mengalami iklim yang panas dan lembap sepanjang
tidak akan dapat menikmati keindahan panorama yang dapat kita nikmati tahun tetapi kenapa kita ingin negara kita mengalami kemarau yang
pada waktu ini.Macapada,hutan semakin terancam sebagai akibat berpanjangan.Oleh yang demikian masyarakat yang bersikap materialistik
ketamakan dan kerakusan masyarakat pada zaman ini.Mereka hanya hendaklah mengikis sikap tamak dalam sanubari mereka itu kerana anjakan
melakukan sesuatu tindakan berlandaskan hawa nafsu bukannya paradigma.
berlandaskan fikiran sedangkan mereka mengetahui kesan tindakan mereka Seterusnya,hutan juga merupakan habitat bgi flora dan fauna yang
terhadap generasi pada masa hadapan.Oleh sebab itu,semua pihak haruslah juga merupakan sumber makanan kita.Hutan merupakan satu-satunya
berganding bahu bagi memastikan hutan terpelihara kerana hutan habitat bagi flora dan fauna.Sekiranya hutan pupus di manakanh binatang-
memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. binatang liar tersebut dapat tinggal selain hutan?Di samping itu,hutan
Kepentingan hutan yang dominan kepada masyarakat termsuklah merupakan sumber makanan bagi binatang liar tersebut yang tergolong
hutan merupakan kawasan tadahan.Hutan merupakan sumber air dominan daripada kategori 'herbivore'.Sekiranya mereka kehilangan sumber
yang kita gunakan dalam rutin harian.Sekiranya hutan semakin pupus,cuba makanan kita juga akan kehilangan sumber makanan kerana sumber protein
kita bayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa air.Sememangnya kita kita ialah daging binatang-binatang yang terdapat di dalam hutan.
sedar bahawa kita tidak boleh hidup tanpa air walaupun sehari kerana Di samping itu juga hutan merupakan penampan hakisan semasa
kegiatan rutin harian kita sentiasa menggunakan air seperti membasuh hujan menyirami bumi.Jika hutan ditebang,tanih akan menjadi gondol dan
kereta,mencuci pinggan ,mandi dan juga menampung keperluan asas bagi matahari yang panas terik akan menyebabkan tanih menjadi kering-
manusia.Kegiatan pembalakan haram semakin berleluasa pada hari ini dan kontang.Hali ini akan menyebabkan hakisan tanih mudah berlaku.Oleh
menyebabkan hutan di negara semakin terancam.Hal ini akan menyebabkan
itu,hutan boleh mengelakkan kejadian tanah runtuh daripada berlaku
kita kehilangan kawasan tadahan hujan sekali gus kita akan kehilangan kerana akar-akar tumbuhan dapat mengikat tanih daripada mudah longgar
sumber air yang berkualiti.Oleh itu,sebagai masyarakat yang yang akan menyebabkan tanah runtuh sekali gus banjir lumpur.
bertanggungjawab,kita hendaklah mengambil berat terhadap kegiatan
pembalakan haram yang mengancam kepentingan hutan. Akhir sekali,sektor pelancongan yang dapat menjan ekonomi negara
juga merupakan peranan hutan.Hal ini kerana pihak kerajaan telah
Selain itu,hutan juga dapat menstabilkan peratus oksigen di menubuhkan kawasan eko-pelancongan yang dapat memlihar kepupusan
permukaan bumi.Hali ini kerana hanya hutan sahaja yang boleh flora dan fauna seperti Taman Negara Bako di Sarawak dan Taman Negara
menjalankan proses fotosintesis.Proses fotosintesis amat penting dalam Kinabalu.Kawasan-kawasan hutan ini merupakan kawasan yang diharamkan
kehidupan masyarakat dalam memastikan purata suhu di negara kita tidak kegiatan pembalakan dijalankan.Sememangnya tindakan pihak kerajaan
yang drastik ini telah menyelamatkan hutan di negara daripada pupus.Di
samping itu juga hutan dapat menjana ekonomi negara melalui kegiatan
eksport kayu-kayu belian yang berharga yang mendapat pasaran yang tinggi
di persada antarabangsa.Sehubungan itu,hutan telah membantu negara
meningkatkan pembangunan negara ke arah kemajuan supaya negara dapat
berdiri sama tinggi,duduk sama rendah dengan negara-negara lain.
KEPENTINGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [ICT] dengan adanya satelit cuaca, fenomena alam dapat diramal dengan lebih
tepat serta terperinci. Melalui satelit cuaca ini, siri gambar awan dapat
Dalam era ledakan maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau diambil dan seterusnya kita dapat meramalkan keadaan cuaca dunia.
ICT amat penting. Teknologi ini sudah menguasai global ini dengan Persediaan awal dapat kita buat untuk mengelakkan berlakunya kerugian
berleluasa. Hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan dengan harta benda dan pengorbanan nyawa. Banjir, ribut taufan, tsunami, dan
teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal gempa bumi adalah antara contoh fenomena alam yang tidak dapat tidak
hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Negara yang tidak kita sebagai manusia perlu untuk mengawalnya dengan membuat
mengutamakan ICT akan ketinggalan dalam arus pembangunan atau persediaan rapi kerana kita perlu sediakan payung sebelum hujan. Dengan
umpama katak di bawah tempurung. Kemajuan ICT ini telah mendatangkan ramalan fenomena El Nino dan La Nina yang tepat itu, kita dapat membuat
banyak manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. persediaan awal. Sebagai contohnya, sistem satelit aeronautik (USA) dapat
menghubungi kapal terbang yang melintasi Lautan Atlantik dan Pasifik.
Sesuatu perkara yang dicipta atau diwujudkan tentu sekali
Teknologi komunikasi pelayaran juga penting dalam sistem pengangkutan
mendatangkan kebaikan serta keburukan. Perkara yang baik tentu sekali
udara dan laut. Teknologi ini berfungsi sebagai panduan pelayaran. Sistem
lebih mendatangkan faedah atau kepentingan kepada pengguna. Begitu
Satelit Laut (IMMARISAT) dapat mengesan kapal-kapal yang menghadapi
jugalah dengan ICT. Kemajuan ICT telah menyumbang dalam meningkatkan
masalah di samping berfungsi sebagai panduan.
pengurusan dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur.
Segala urusan baik kerajaan mahupun swasta dapat dipercepat melalui Sudah terang lagi bersuluh bahawa ICT memainkan peranan yang
kemajuan ICT. Keadaan ini bukan sahaja menjimatkan masa, bahkan tenaga, penting kepada dunia. Hal ini dapat dibuktikan apabila ICT mempercepat
dan wang kerajaan serta rakyat sendiri. Kegunaan ICT sememangnya cukup hubungan antarabangsa. Dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan
mendewasakan Malaysia. Pentadbiran negara dan swasta menjadi lebih wujudnya ICT. Kita dapat menghubungi sesiapa sahaja di seluruh dunia.
cepat dan cekap. Dengan itu, Malaysia akan lebih cepat mencapai Perkara ini ternyata sekali mengukuhkan ungkapan Dunia Tanpa Sempadan.
wawasannya dan mencipta nama di persada dunia ini. Sebagai analoginya, Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada di laman sembang,
kerja pengurusan dokumen, permohonan dan sebagainya menjadi tepat dan e-mail, sistem pesanan ringkas (SMS), Skype dan sebagainya. Kita juga dapat
cekap. Dengan adanya ICT, data dapat diproses dan disimpan dengan menghubungi sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan menggunakan telefon
segera tanpa membuang masa. Urusan kewangan melalui mesin teler bimbit.
automatik (ATM) dan Internet membolehkan kita menguruskan wang kita di
seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Bukan itu sahaja, perkembangan semasa yang berlaku di seluruh
dunia juga dapat diikuti dengan serta-merta seperti siaran langsung konsert
Jika ditinjau secara lebih mendalam lagi, ICT bukan sahaja artis popular, perlawanan bola sepak dunia dan siaran berita mutakhir.
membantu dalam pentadbiran dan pengurusan negara, malah ICT penting Acara sukan, persidangan dan sebagainya yang berlangsung di sesebuah
dalam ramalan cuaca dan panduan pelayaran. Jika dahulu, pelayar merujuk negara seperti di Korea di Jepun mahupun di Amerika Syarikat dapat
kepada kedudukan bintang di langit untuk dijadikan sebagai kompas dipancarkan ke seluruh dunia secara langsung. Siaran ini dapat ditonton
semasa belayar. Jika dahulu ada yang merujuk keadaan langit dan awan melalui Internet dan Astro, telefon, faksimili, televisyen, dan persidangan
untuk meramal cuaca ataupun mempercayai ramalan ahli nujum. Sekarang, video bergantung pada ICT untuk membolehkan kita merasai nikmat ini.
Internet dan komputer riba turut berfungsi melalui teknologi serba canggih memberkas penjenayah yang terbabit. Dengan bantuan CCTV, akhirnya
ini. Sememangnya ICT merupakan pembuka laluan yang luas kepada masa kanak-kanak yang bernama Nurin ditemui. Kes penculikan kanak-kanak
depan yang gemilang. tersebut pernah menggegarkan seluruh Malaysia. Kejadian ini tentu sekali
kes jenayah yang sangat kejam. Walaupun mayat kanak-kanak tersebut
Kewujudan ICT turut membantu dalam sistem pengajaran dan
ditemui dalam keadaan yang menyayatkan hati, tetapi dengan adanya
pembelajaran (P&P). Sistem pendidikan di sekolah dimajukan oleh ICT sekali kamera video dapat merakamkan lokasi beg yang terkandung mayat kanak-
gus mewujudkan sekolah bestari. Pelajar mendapatkan maklumat dari kanak tersebut. Dengan CCTV juga, kes disiplin yang berlaku di sekolah
seluruh dunia melalui Internet untuk melakukan kerja atau projek-projek di
dapat dikawal oleh pihak sekolah.
sekolah. Pelajar akan belajar mengikut kemampuan mereka serta
melahirkan generasi yang celik komputer. Pendidikan di sekolah atau di
institusi lebih bercirikan pendidikan jarak jauh. Peluang pendidikan menjadi
lebih luas, selain menjimatkan kos. Pelajar pintar dan celik IT tidak disekat Bertitik tolak dari itu, kita dapat melihat bahawa pembangunan
oleh faktor kelas dan usia. Hal ini melahirkan lebih ramai cendekiawan. negara bergantung pada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi
Fakta ini nyata terbukti apabila ada kanak-kanak yang baru berusia setahun (ICT). Langkah kerajaan melancarkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
jagung sudah boleh menguasai mata pelajaran Matematik jauh lebih baik sememangnya tepat pada masanya. Sudah tiba masanya untuk negara
Malaysia berjaya di peringkat kebangsaan mahupun serantau. MSC
daripada pelajar yang sudah menuntut di institusi pengajian tinggi (IPT).
Pelajaran di sekolah rendah ataupun pelajaran sekolah menengah dapat memainkan peranan penting untuk menjadi pemangkin kemajuan ICT di
dipelajari melalui modul pemelajaran yang disediakan dalam cakera padat- Malaysia. Untuk menjayakan harapan ini, semua pihak tidak kira pihak
ingatan baca sahaja (CD-ROM) yang telah disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak swasta, perlulah berganding bahu bersama-sama
rakyat bagai aur dengan tebing, sehati seia untuk melonjakkan nama
Kementerian Pendidikan Malaysia.
negara Malaysia ke pentas dunia.

Sehubungan dengan itu, selain membantu dalam sistem pendidikan,


ICT juga menjadi penyumbang penting dalam menjaga keamanan dan
keselamatan negara. Kes jenayah yang semakin berleluasa di negara
Malaysia dapat diatasi dengan bantuan ICT. Televisyen litar tertutup (CCTV)
banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank,
kasino, lapangan terbang, pangkalan terbang, dan pasar-pasar raya. Sistem
CCTV ini ialah penggunaan kamera video untuk menghantar isyarat ke
tempat-tempat tertentu. Isyarat yang dihantarnya tidak dihantar secara
terbuka, hal ini berbeza sekali dengan televisyen. CCTV ini digunakan untuk
mengawas keselamatan sesuatu tempat yang tertentu sahaja. Di samping
itu, kegiatan jenayah yang berlaku dapat dikesan dan seterusnya
KEPENTINGAN SUNGAI Tambahan pula, sungai membekalkan makanan dan pendapatan
kepada manusia. Sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan,
Memang tidak dapat dinafikan bahawa sungai merupakan nadi udang dan ketam yang membekalkan sumber protein yang mencukupi
kehidupan kita. Namun begitu, selaras dengan peralihan zaman, masalah kepada manusia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian
pencemaran air semakin menjadi-jadi. Pencemaran yang berlaku telah
Kesihatan, sumber protein yang terdapat dalam ikan, udang dan ketam
mengakibatkan kawasan tadahan air dimusnahkan. Hal ini juga telah banyak sangat tinggi. Pengambilan protein yang mencukupi membolehkan
memberikan implikasi yang buruk kepada manusia dan hidupan lain, tumbesaran badan kita berkembang dengan seimbang. Sementara itu,
terutamanya hidupan akuatik. Pembuangan sampah sarap dan sisa toksik ke sungai mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan. Hal
dalam sungai telah membawa kepada pencemaran sungai. Sungai yang ini kerana sungai memberi rezeki kepada mereka yang menetap
tercemar akan menjadi semakin cetak dan mudah menyebarkan penyakit berhampiran sungai dengan melakukan aktiviti menangkap hasil sungai
kencing tikus. Lama-kelamaan, dunia juga akan menghadapi krisis bekalan seperti ikan dan udang. Tuntasnya, kita seharusnya menyayangi sungai yang
air bersih. Dengan ini, kita wajiblah mengekalkan kebersihan sungai membekalkan makanan dan pendapatan kepada kita.
sebelum keadaan sungai menjadi teruk kerana sediakan payung sebelum
hujan. Peranan sungai juga dapat dilihat apabila sungai dijadikan sebagai
tempat rekreasi dan pelancongan. Hal ini kerana sungai mempunyai
Sejak zaman lampau lagi, sungai telah memainkan peranannya yang
landskap yang menarik. Sebagai contohnya, Negara Endau-Rompin yang
penting dalam kehidupan harian kita. Sungai merupakan sumber bekalan air terletak di legeh sungai Endau dan sungai Rompin telah dijadikan sebagai
yang utama kepada manusia dan haiwan. Manusia menggunakan air untuk kawasan rekreasi yang menjadikan tarikan pelancongan. Pelbagai aktiviti
pelbagai tujuan seperti sebagai air minuman dan kegunaan domestik. boleh dijalankan di kawasan tersebut seperti berkayak,menjejaki hutan,
Bekalan air yang bersih sangat penting dalam kegunaan harian supaya
memancing dan berkelah. Selain itu, sungai digunakan untuk menjana
peralatan yang kita guna akan sentiasa dicuci dengan bersih. Hal yang hidroelektrik dengan membina empangan untuk membekalkan sumber
demikian kerana peralatan yang kotor lazimnya mempunyai bakteria pada tenaga kepada rakyat. Empangan yang dibina juga berpotensi menjadi suatu
permukaanya yang akan mempengaruhi kesihatan kita. Jika peralatan kawasan pelancongan yang menarik. Secara langsung dan tidak langsung,
berkenaan tidak dicuci sehingga bersih, kuman-kuman seperti pada sektor pelancongan negara akan berkembang pesat. Oleh itu, kita
permukaan pinggan akan masuk ke dalam badan kita. Lanjutan itu,kita akan sewajarnya mengekalkan kebersihan air sungai supaya kawasan sungai
menghidap sesuatu penyakit. Jelaslah bahawa betapa pentingnya sungai
dapat dijadikan sebagai tempat pelancongan.
dalam kehidupan harian kita. Oleh itu,cintailah sungai kita dengan
memelihara dan memulihara sungai supaya dapat memastikan bekalan air Sungai juga memainkan peranannya sebagai medium pengangkutan
bersih yang berterusan. dan perhubungan. Hal ini disebabkan oleh sungai telah menjadi jalan
perhubungan utama untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan
kawasan bandar. Kawasan yang tidak dapat dihubungkan dengan jalan raya
juga dapat dihubungkan dengan menggunakan jalan air. Keadaan ini akan
memajukan sistem pengangkutan di negara kita dengan mempunyai
pengangkutan darat, udara dan air. Sebagai contoh, sungai dapat
mengangkut kayu balak dari hutan ke kawasan bandar. Hal ini bukan sahaja
menjimatkan tenaga pekerja, malah juga dapat menjimatkan kos
pengangkutan. Dengan ini, kita mestilah menyayangi sungai supaya
fungsinya sebagai medium pengangkutan dan perhubungan dapat
dilestarikan.

Kesimpulannya, kepentingan sungai kepada manusia memang


sudah dikawal pasti sejak zaman-berzaman. Sungai memainkan peranan
yang besar dalam membekalkan makanan dan minuman kepada manusia.
Pada masa dahulu sungai telah dijadikan sebagai jalan perhubungan antara
satu tempat ke satu tempat yang lain. Bagi memelihara sungai, pelbagai
prakarsa telah dijalankan oleh pihak berkuasa seperti Kempen Cintai Sungai.
Sungai yang tercemar akan memudaratkan kehidupan. Oleh itu, wajarlah
sungai dipelihara untuk tatapan generasi akan datang bagi menjamin
kesinambungan kehidupan di muka bumi ini.
PEMBENTUKAN KELUARGA YANG BAHAGIA BUKAN SAHAJA ahli keluarganya ke arah kehidupan yang bahagia dan semmpurna. Nabi
BERGANTUNG PADA PERANAN IBU BAPA TETAPI JUGA PADA Muhammad s.a.w pernah besabda bahawa anak-anak merupakan kain putih
FAKTOR-FAKTOR LAIN. BERIKAN PENDAPAT ANDA TENTANG ibu, bapa yang memainkan peranan untuk mencorakkan kehidupan anak-
PERNYATAAN INI. anak sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Didikan dan asuhan ibu
bapa penting supaya anak-anak menjadi golongan berkualiti serta dihormati
Marcapada, masyarakat hari ini lebih ghairah mengejar
dan tidak menjadi golongan barbar yang menjadi agen perosak terhadap
kemewahan dan habuan duniawi di atas tanah datar ini. Masyarakat pada
pembangunan negara. Dalam hal ini, ibu bapa yang merupakan tulang
era golbalisasi ini dikatakan lebih individualistik bagai enau dalam belukar
belakang keluarga dapat mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga
melepaskan pucuk masing-masing dan lebih bersikap materialistik atau
dengan memperingati hari jadi ahli keluarga, mengadakan hari keluarga,
bermata duitan. Tanpa disedari, kepentingan keluarga terabai oleh
melancong dan sebagainya. Apabila wujudnya suasana yang harmoni di
masyarakat. Senario ini lebih membimbangkan apabila Mahkamah Syariah
rumah, anak-anak akan berasa lebih selamat dan selesa untuk berada di
Kuala Lumpur melaporkan setiap 15 minit satu kes perceraian dilaporkan
rumah daripada membazirkan masa dengan berpeleseran di luar rumah. Ibu
berlaku. Statistik ini menunjukkan betapa rapuhnya institusi kekeluargaan di
bapa harus mentarbiah anak-anak mereka dengan menyemai nilai-nilai
negara kita pada hari ini sedangkan sebahagian daripada kesempurnaan
murni dan budaya ketimuran dalam sanubari anak-anak sejak berumur
kebahagiaan di dunia adalah dengan memiliki keluarga yang bahagia.
setahun jagung lagi bak kata pepatah bagai melentur buluh biarlah dari
Menurut mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
rebungnya. Ibu bapa harus meluaskan harizon pemikiran mereka dengan
Dato` Seri Shahrizat Abdul Jalil, keluarga bahagia merupakan asas kepada
bersikap lebih terbuka. Mereka harus menerima pandangan anak-anak serta
pembentukan masyarakat penyayang. Beliau juga mengatakan bahawa
sentiasa berbincang dengan mereka supaya anak-anak akan berasa lebih
dengan pembentukan keluarga bahagia, masyarakat dapat hidup dalam
selesa meluahkan perasaan kepada ibu bapa. Ibu bapa juga perlu
keadaan yang aman dan harmonis tanpa pertelingkahan serta perselisihan
memastikan anak-anak mereka menelusuri jalan kehidupan yang betul
faham. Melalui pembentukan keluarga bahagia, individu yang kamil dan
dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya bagai
dihormati dapat dilahirkan yang sudah tentu akan dapat memberikan
menatang minyak yang penuh. Ibu bapa juga seyogiannya memberi hadiah
sumbangan terhadap pembangunan negara. Tanggungjawab membentuk
dan galakan atas kejayaan ank-anak. Hal ini secara tidak langsung dapat
keluarga bahagia tidak hanya bergantung pada satu pihak sahaja sebaliknya
menyumbang kepada pembentukan masyarakat penyayang yang
memerlukan kerjasama dan komitmen daripada pelbagai pihak bak
merupakan cabaran yang ketujuh dalam usaha mencapai visi dan kudsi
kata peribahasa Melayu, bagai aur dengan tebing. Tidak dapat disangkal
Wawasan 2020. Tegasnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam
bahawa ibu bapa menggalas kewajipan yang dominan bagi membentuk
usaha membentuk keluarga bahagia demi kemajuan masyarakat dan negara.
keluarga bahagia, namun terdapat juga pihak lain yang memainkan peranan
yang penting dalam membentuk keluarga bahagia.

Namun begitu, peranan pihak lain tidak wajar dikesampingkan. Selain


ibu bapa, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam
Ibu bapa menggalas tanggungjawab yang penting bagi membentuk
pembentukan keluarga bahagia. Masyarakat merupakan antara elemen
keluarga bahagia. Ibu bapa merupakan ketua keluarga yang akan membawa
penting yang dapat menetukan pembentukan seorang individu yang kamil
dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan keluarga penghargaan kepada ibu bapa yang berjaya mewujudkan keluarga bahagia.
bahagia. Masyarakat di sesuatu kawasan tempat tinggal hendaklah sentiasa Hal ini merupakan salah satu langkah optimum bagi membentuk masyarakat
bekerjasama antara satu sama lain seperti aur dengan tebing dengan madani pada hari muka. Sebagai misalan, pemberian Anugerah Ibu Mithali
mengadakan kenduri, gotong royong, sukaneka dan rumah yang mengiktiraf kejayaan seorang ibu mentarbiah anak-anaknya menjadi
terbuka. Penduduk yang menghadiri majlis rumah terbuka bersama individu cemerlang menjurus ke arah pembentukan modal insan minda
keluarga mereka dapat menjalin semangat ukhuwah yang baik dengan kelas pertama yang seimbang dari segi jasmani, ekonomi, rohani dan intelek
penduduk setempat. Dengan ini ahli keluarga dapat hidup dalam suasana merupakan satu usaha yang berkesan untuk mendorong kaum ibu
yang harmoni dan selesa. Sudah menjadi fitrah dalam melayari bahtera melaksanakan tanggungjawabnya dengan efektif. Ringkasnya, kerajaan
perkahwinan ada masam manisnya kerana langit tidak selalu cerah. Oleh itu, memainkan peranan yang afdal dalam pembentukan keluarga yang bahagia
masyarakat setempat hendaklah mengamalkan sikap menjaga tepi kain yang akan menjamin kehormanian masyarakat.
orang bagi membendung krisis rumah tangga yang berlaku dalam kalangan
jiran kita. Masyarakat perlulah menasihati pasangan yang menghadapi
konflik supaya berdamai demi kebaikan bersama terutamanya kepada Dalam nada yang berbeza, media massa juga turut berperanan dalam
generasi muda. Dengan adanya keluarga yang harmoni, anak-anak tidak melahirkan keluarga yang bahagia. Hal ini dikatakan demikian kerana media
akan terlibat dalam kancah negatif seperti penyalahgunaan dadah, massa merupakan wahana atau medium yang berkesan untuk
vandalisme dan gengsterisme. Perkara ini akan menjamin golongan yang mempengaruhi minda dan tingkah laku seseorang. Lebih-lebih lagi, pada
baru berdarah setampuk pinang ini dapat menelusuri penitian jalan hidup zaman digital ini media massa telah semakin canggih seiring dengan
dengan betul bagi menjadi individu yang berkualiti dan mengharumkan kehendak arus modenisasi dan globalisasi yang pantas bergerak bagai belut
nama keluarga. Jelaslah bahawa masyarakat turut memainkan peranan diketil ekor ini. Sebagai buktinya, kini wujud buku digital, akhbar digital,
yang penting dalam usaha membentuk keluarga bahagia. laman sesawang yang kaya dengan laman sosial yang pelbagai seperti laman
blog, facebook, instagram, we chat, whatsApp dan sebagainya.
Kecanggihan media massa pada hari ini dapat memudahkan usaha untuk
Jika dilihat dari dimensi yang lain, pihak kerajaan juga menggalas melahirkan keluarga bahagia melalui kempen-kempen kesedaran yang
kewajipan yang setimpal dalam usaha membentuk keluarga bahagia. Pihak efektif. Contoh kempen yang wajar dijalankan ialah kempen Sayangi
kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang yang melibatkan hak Keluarga Anda, kempen Keluarga Bahagia Teras Kemakmuran Negara dan
kanak-kanak dan hak keluarga. Hal ini dapat menyedarkan dan kempen Rumahku Syurgaku. Kempen-kempen seumpama ini mestilah
menginsafkan orang ramai tentang hak insan yang lemah terutamanya dijalankan secara berterusan atau berketiak ular dan bukannya hangat-
anak-anak. Tamsilannya, Akta Perlindungan Kanak-kanak 1948 memberikan hangat tahi ayam. Dengan adanya kempen-kempen ini, sudah pasti setiap
perlindungan kepada anak-anak yang didera. Akta ini melindungi hak anggota masyarakat mengetahui signifikan memiliki sebuah keluarga yang
kanak-kanak sebagai individu yang harus menikmati kehidupan yang bahagia dan sakinah. Secara tidak langsung, mereka akan menjauhi
selamat dan bahagia. Ibu bapa akan mengambil inisiatif untuk melindungi daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan keharmonian
kanak-kanak daripada sebarang penderaan dan seterusnya mendidik keluarga mereka seperti pertengkaran antara ahli keluarga sebaliknya
mereka menjadi insan yang berguna. Kerajaan juga mestilah menyediakan mereka akan berusaha untuk menanam benih-benih kasih sayang terhadap
ahli keluarga mereka. Jadi, peranan media massa dengan menjalankan
kempen kesedaran tentang peri pentingnya keluarga yang harmoni dapat
mewujudkan keluarga yang bahagia dan marem.

Sebagai konklusinya, dapat disimpulkan bahawa terdapat peranan


pelbagai pihak selain ibu bapa dalam usaha melahirkan keluarga bahagia
turut dianggap signifikan. Sesungguhnya mencintai keluarga adalah amanah
bagi setiap manusia. Rasul saw bersabda, Paling dekat denganku
kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling baik
akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap
keluarganya. Betapa tingginya darjat manusia yang sentiasa berbuat baik
terhadap ahli keluarganya. Bertitik tolak dari sini, peranan ibu bapa untuk
melahirkan keluarga bahagia memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Namun
begitu, usaha ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak
sahaja kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Oleh itu, semua
pihak perlulah bersinergi umpama ke bukit sama didaki, ke lurah sama
dituruni untuk memastikan insitisusi kekeluargaan di negara kita tidak goyah
walaupun diasak oleh pelbagai faktor. Diharapkan komitmen jitu daripada
pelbagai pihak dapat menjamin keutuhan institusi kekeluargaan di negara
kita demi menjamin kemakmuran negara. Dengan lahirnya keluarga yang
bahagia, impian untuk mencapai Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh
Perdana Menteri keempat dapat direalisasikan dengan mudah. Biarlah
matahari terus bersinar, biarlah pepeohon terus bergoyang dan biarlah imej
negara terus terpelihara dengan sokongan dan dorongan daripada keluarga
bahagia di negara kita. Maju keluarga, majulah negara.
2. PERANAN IBU BAPA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA apakah peranan yang wajar dimainkan oleh ibu bapa untuk membentuk
sebuah keluarga yang bahagia seperti yang diimpikan oleh semua pihak?

Daripada keluarga, terpancarnya sinar kasih sayang di antara ahlinya


Peranan ibu bapa yang dominan ialah ibu bapa perlulah menjadi
Daripada keluarga, lahir rasa menghormati dan saling memerlukan yang suri teladan kepada anak-anak. Peranan ibu bapa dalam usaha membentuk
tidak terucapkan keluarga sakinah adalah amat penting. Ibu bapa perlu menjadi role-model
Daripada keluarga, lahirnya insan yang bertanggungjawab terhadap dirinya kepada anak-anak. Mereka harus sentiasa menunjukkan teladan yang baik
serta insan lain yang memerlukan untuk dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, seorang bapa perlu
berinteraksi dengan sopan dan lemah-lembut dengan isteri dan anak-
anaknya. Ibu dan bapa juga perlu saling menghormati antara satu sama lain.
Kata orang, Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah keluarga
Ayat-ayat di atas memaparkan signifikannya keluarga dalam
harmoni. Apabila anak-anak melihat keharmonian kedua-dua orang tua
kehidupan seseorang. Keluarga merupakan satu institusi yang amat penting
mereka, mereka juga akan meneladani sikap baik itu apabila berinteraksi
dalam sesebuah masyarakat. Baiti Jannati atau Rumahku Syurgaku
sesama mereka kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jika contoh
merupakan pepatah Arab yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan
yang murni diperlihatkan oleh ibu bapa kepada anak-anak seperti sayang-
seharian kita. Rumah merupakan tempat terperciknya sinar kebahagiaan
menyayangi, toleransi serta prihatin akan membantu perkembangan jiwa
dalam kehidupan seseorang. Rumah tangga yang bahagia dan ceria akan
anak-anak dan juga akan mengeratkan hubungan dalam kalangan anak. Jika
melahirkan warga yang juga memiliki ciri-ciri kejiwaan yang sihat seperti
hal ini terjadi, rumah akan menjadi syurga kepada anak-anak. Apabila
gembira, yakin akan kebolehan diri dan sebagainya. Namun begitu, langit
kebahagiaan di rumah dapat dinikmati, maka anak-anak akan berusaha
tidak selalunya cerah. Allahyarham seniman agung tanah air, Tan Sri
untuk membahagiakan ahli keluarganya dengan memelihara maruah ahli
P.Ramlee pernah mengatakan bahawa sedangkan lidah lagi tergigit inikan
keluarga walau di mana sekalipun mereka berada kerana benih yang baik
pula suami isteri. Kehidupan berkeluarga tidak lari daripada pergolakan dan
dicampak ke laut menjadi pulau. Tegasnya, tingkah laku yang baik yang
perselisihan. Senario ini terbukti apabila Mahkamah Syariah Kuala Lumpur
dipaparkan oleh ibu bapa kepada anak-anak bakal dapat mewujudkan
melaporkan setiap 15 minit satu kes perceraian dilaporkan berlaku. Statistik
keluarga yang bahagia kerana ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.
ini menunjukkan betapa rapuhnya institusi kekeluargaan di negara kita pada
hari ini sedangkan sebahagian daripada kesempurnaan kebahagiaan di
dunia adalah dengan memiliki keluarga yang bahagia. Menurut mantan Selain itu, ibu bapa perlu melengkapkan diri mereka dengan
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato` Seri pengetahuan keibubapaan bagi memahami tanggungjawab besar yang
Shahrizat Abdul Jalil, keluarga bahagia merupakan asas kepada terletak di atas bahu mereka dalam memastikan kebahagiaan keluarga
pembentukan masyarakat penyayang. Sebagai nakhoda dalam melayari mereka. Pengetahuan keibubapaan ini penting dapat dijadikan panduan
bahtera perkahwinan, ibu bapa memikul obligasi yang berat untuk kepada ibu bapa atau pasangan yang ingin mendirikan mahligai
memastikan mahligai yang bina berada dalam kebahagiaan. Persoalannya, perkahwinan mereka terutamanya kepada pasangan yang masih mentah.
Sememangnya alam perkahwinan penuh dengan asam garamnya. Itulah pertama setiap bulan. Ibu dan bapa seharusnya merebut kesempatan ini
hakikat yang tidak dapat disangkalkan lagi. Sebagai contoh, bakal-bakal ibu untuk bermesra dengan keluarga sambil merehatkan minda setelah penat
dan bapa boleh mengikuti kursus-kursus praperkahwinan serta kursus bekerja. Menghabiskan waktu cuti dengan berkelah atau berekreasi
pascaperkahwinan yang dikendalikan oleh pejabat agama daerah masing- bersama keluarga akan memberikan peluang kepada ahli keluarga untuk
masing. Dalam kursus-kursus tersebut, suami isteri akan mendapat ilmu berhibur di samping meluangkan masa untuk mengeratkan hubungan di
untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia melalui ceramah dan antara mereka. Oleh itu, sekiranya masa yang berkualiti untuk bersama-
bengkel-bengkel yang dikendalikan oleh penceramah-penceramah yang sama dengan anak-anak, tidak mustahil kebahagiaan dalam sesebuah
berwibawa. Selepas mendapat ilmu tersebut, perkara yang lebih penting keluarga akan dapat diwujudkan.
adalah bagi mereka mempraktikkannya untuk melahirkan sebuah rumah
tangga yang penuh dengan sinar kebahagiaan. Dengan ini, banyaklah
keluarga yang mithali dapat dilahirkan dan masalah keganasan rumah Dalam nada yang sama, pemberian didikan agama dan moral yang
tangga dapat dielakkan. Pendek kata, ilmu pengetahuan keibubapaan yang sempurna dalam kalangan generasi muda juga dapat menyumbang ke arah
dimiliki oleh mampu merealisasikan impian untuk melahirkan keluarga yang pembentukan sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini disebabkan oleh
bahagia. pegangan agama serta nilai moral yang kuat dapat membentuk nilai sahsiah
yang tinggi di kalangan generasi muda. Kualiti ini akan melahirkan ibu dan
bapa yang bertanggungjawab serta dapat memikul tugas membangunkan
Jika kita lihat dari dimensi yang lain, pemberian perhatian dan rumah tangga dengan efektif. Golongan yang berpendidikan agama ini akan
kasih sayang yang secukupnya dari ibu bapa kepada ahli keluarganya juga mampu mewujudkan persefahaman dan perasaan tolak ansur sesama suami
dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Kasih sayang merupakan kunci isteri. Kesabaran kerana iman yang tebal juga akan mengelakkan keluarga
utama kebahagiaan. Namun begitu, pada era yang penuh dengan daripada bercerai-berai disebabkan alasan yang kadang kala tidak
persaingan yang sengit ini, masyarakat bertambah sibuk dengan usaha munasabah. Sebagai ibu dan bapa, kita perlu memberikan didikan agama
mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Hal ini yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kalangan
disebabkan kos sara hidup masa kini yang semakin meningkat. Statistik telah anak-anak. Anak-anak yang sopan akan menghormati orang tua mereka
menunjukkan bahawa hampir 90 peratus ibu yang bekerja hanya bercakap serta saling bekerjasama sesama adik beradik. Benarlah kata orang tua-tua,
dengan anak-anak mereka selama empat minit sehari. Hal ini merupakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing dan hati gajah sama
perkara yang amat menyedihkan kerana anak-anak merupakan golongan dilapah, hati kuman sama dicecah. Maka, jika semangat ini dapat
yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu diwujudkan dalam jiwa setiap ahli keluarga oleh ibu bapa, sudah pasti
bapa mereka. Oleh itu, demi membentuk keluarga yang bahagia, ibu bapa sebuah keluarga yang mantap dan harmoni akan dapat dilahirkan.
yang merupakan peneraju kehidupan dalam sesebuah keluarga perlu
meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama dengan anak-anak mereka. Akhir kalam, bayang kian jelas bahawa ibu bapa memainkan
Atas kepentingan ini, kerajaan telah mengumumkan hari Sabtu dan Ahad peranan yang signifikan dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia.
sebagai cuti umum bagi kakitangan awam. Manakala pihak swasta pula, Institusi keluarga boleh diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri daripada
turut memberikan pelepasan kepada para pekerja mereka pada Sabtu berjuta-juta batu-bata. Tanpa keluarga bahagia, sudah pasti kemakmuran
negara akan terjejas. Banyak anak muda akan terlibat dalam kebejatan
sosial yang sekali gus akan menjahanamkan agenda pembangunan negara
sama ada dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, ibu bapa sebagai
pemimpin atau khalifah keluarga mestilah memainkan peranan dengan
sebaik-baiknya untuk memastikan keluarga yang dibina bahagia tanpa
persengketaan. Namun begitu, kita tidak seharusnya meletakkan
tanggungjawab berat ini atas pundak ibu bapa sahaja kerana bertepuk
sebelah tangan takkan berbunyi. Oleh itu, keluarga yang harmoni dan
bahagia hanya akan dapat diwujudkan jika setiap individu yang
menganggotainya telah melalui pelbagai proses pemupukan kejiwaan yang
berkesan sejak kecil. Kesediaan setiap anggota untuk bersedia berkorban
dan bertolak asur sesama mereka akan memudahkan proses pemupukan
keluarga harmoni dan bahagia ini. Komitmen jitu daripada semua pihak ini
sudah pasti dapat merealisasikan impian negaran untuk melahirkan modal
insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang dapat digapai dengan mudah.
Biarlah pepohon terus bergoyang, biarlah matahari terus bersinar dan
biarlah keluarga bahagia di negara kita dapat menyinari kemajuan dan
kemakmuran negara sehingga diteladani oleh mancanegara. Keluarga Asas
Pembentukan Masyarakat. Maju keluarga, majulah masyarakat. Pincang
keluarga, musnahlah masyarakat.
Kebaikan amalan melancong di dalam negara bersama-sama dalam negara bersama keluarga ini sudah pasti dapat menyediakan satu
keluarga (KELUARGA) ruang untuk ahli keluarga merapatkan hubungan yang kian renggang. Kata
orang, yang jauh kita dekatkan. Oleh itu, ibu bapa boleh membawa anak-
anak bercuti di dalam negara pada musim cuti sekolah di pusat peranginan
Melancong dapat ditakrifkan sebagai pergi bercuti atau berlibur ke sesuatu seperti di Tanah Tinggi Cameron, Genting Highlands dan Bukit Fraser.
tempat untuk makan angin atau menenangkan fikiran sama ada bersama- Percutian seumpama ini dapat menenangkan fikiran seisi keluarga kerana
sama dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan. Dewasa ini, destinasi- berada di kawasan yang jauh dari kesibukan. Bukan itu sahaja, Masa
destinasi pelancongan di dalam negara semakin mendapat sambutan dan percutian ini juga boleh diguna untuk menyelesaikan masalah keluargaan
perhatian dalam kalangan warganegara tempatan mahupun orang luar. Hal dengan cara berbincang mengenai masalah keluarga berkenaan. Ibu bapa
ini merupakan hasil daripada usaha-usaha kerajaan mengadakan kempen dan anak-anak dapat memahami antara satu sama lain. Dengan ini, anak-
dan mempromosikan destinasi pelancongan tempatan seperti Pulau anak serta ibu bapa akan berasa lebih terbuka untuk berbincang mengenai
Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Melaka dan lain-lain destinasi keadaan keluarga mereka. Hal ini secara tidak langsung akan
kepada rakyat pribumi Malaysia dan rakyat luar negara. Menurut Datuk Seri menyelamatkan hubungan kekeluargaan serta institusi keluarga daripada
Utama Dr. Rais Yatim, mantan Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, runtuh lalu keluarga yang sakinah dapat dilahirkan. Tegasnya, melancong di
industri pelancongan di dalam negara boleh berkembang setanding dengan dalam negara dapat mempererat hubungan kekeluargaan agar menjadi
destinasi pelancongan di luar negara seperti Pulau Bali, Disneyland dan lain- bagai isi dengan kuku.
lain sekiranya usaha memperkenalkan Malaysia dilakukan secara giat malah
disokong oleh rakyat jelata. Sehubungan dengan itu, salah satu obligasi yang
perlu dipikul oleh ibu bapa ialah ibu bapa seyogianya membawa ahli Selain itu, percutian di dalam negara bersama keluarga juga dapat
keluarganya melancong di dalam negara dengan lebih kerap untuk mengurangkan gejala sosial dalam kalangan anak-anak daripada berleluasa.
memartabatkan industri pelancongan negara di peringkat global. Melancong merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mengisi masa
Berpijaklah di bumi yang nyata bahawa melancong bersama keluarga di lapang kita. Lazaimnya, semasa cuti persekolahan bermula anak-anak akan
dalam negara sememangnya membawa pelbagai kemaslahatan yang tidak mempunyai banyak masa terluang. Sekiranya masa ini tidak dirancang
dapat dinafikan. Marilah kita bersama-sama menghalusi dan meneliti dengan bijak oleh ibu bapa maka anak-anak akan hanyut dalam dunia
keberkesanan aktiviti melancong bersama keluarga tercinta di tanah hedonisme yang akhirnya akan membawa kedurjanaan dalam kehidupan
tumpahnya darah kita sendiri kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. anak-anak. Oleh itu, di kesempatan ini ibu bapa sering merancang percutian
terutamanya di dalam negara untuk mengisi masa terluang ahli keluarganya
Kebaikan yang perdana ialah hubungan kekeluargaan dapat dipererat. dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Destinasi percutian yang sering
Dalam sesebuah institusi keluarga, kesibukan melayani aktiviti harian menjadi tumpuan ibu bapa pada musim cuti persekolahan ialah taman tema
masing-masing memang tidak dapat dinafikan. Si ibu dan si ayah sibuk air yang kini dibina bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Taman tema
dengan kerjaya mereka manakala si anak pulak sibuk dengan tugasan yang sering dikunjungi oleh ahli keluarga ialah Taman Tema Sunway Lagoon,
sekolahnya. Situasi ini menyebabkan masa untuk bersama-sama dengan ahli Taman Tema Bukit Gambang dan Taman Tema Air AFamosa. Kesannya,
keluarga amat terbatas. Sehubungan dengan itu, aktiviti melancong di anak- anak akan terhindar daripada melakukan perkara negatif terutama
pada waktu cuti sekolah seperti bercampur gaul dengan remaja yang rosak sendiri dapat dicapai melalui aktiviti melancong di dalam negara bersama
akhlak. Ibu bapa juga dapat mengetahui aktiviti anak-anak kerana sepanjang keluarga.
waktu melancong, anak-anak sentiasa bersama mereka. Hal ini secara tidak
langsung akan menyelamatkan hubungan kekeluargaan serta institusi
keluarga daripada runtuh lalu keluarga yang harmoni dan marem dapat Jika kita kaji dari perspektif yang berbeza, aktiviti melancong di dalam
dilahirkan. Izharlah bahawa penglibatan anak-anak dalam gejala tidak sihat negara bersama-sama dengan keluarga juga dapat meningkatkan ekonomi
dapat dielakkan melalui aktiviti melancong bersama keluarga di dalam negara supaya dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan
negara. negara-negara maju yang lain di seantero dunia. Hal ini disebabkan oleh
setiap ahli keluarga tidak perlu membazirkan wang mereka untuk bercuti ke
luar negara kerana bagi mereka, hujan emas di negeri orang, hujan batu di
Seperkara lagi, ilmu pengetahuan ahli keluarga juga dapat ditingkatkan. Ilmu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Oleh itu, apabila ahli
yang berharga ialah ilmu yang diperoleh melalui pengalaman yang dialami keluarga melancong di dalam negara sahaja, pengaliran wang ke luar
sendiri. Jadi, membawa ahli keluarga melancong di dalam negara negara dapat dielakkan seterusnya negara dapat menggunakan pusingan
membolehkan ahli keluarga kita menimba ilmu pengetahuan yang akan kita wang tersebut untuk memajukan sektor pelancongan negara lagi. Malah,
ingati selagi hayat dikandung badan. Janganlah kita taksub dengan keunikan kemasukan pelawat-pelawat asing juga dapat meningkatkan kadar tukaran
dan keistimewaan di negra orang sedangkan keunikan di negara sendiri wang sekali gus dapat menambahbanyakkan jumlah pendapatan negara.
masih seperti katak di bawah tempurung. Jika situasi ini berlaku, sudah pasti Sektor perhotelan memperoleh laba yang besar apabila para pelancong
kita akan berasa malu apabila pelancong asing bertanyakan keunikan negara menginap di hotel seperti Hotel Seri Malaysia, Hotel Vistana Kuala Lumpur
kita kepada kita yang kecetekan ilmu tentang negara sendiri. Sebagai contoh, dan Hotel Bahagia Langkawi. Hal ini dibuktikan melalui pertumbuhan pesat
kunjungan ke tempat-tempat bersejarah seperti Melaka dan Georgetown bangunan-bangunan hotel di serata pelosok negara. Di samping itu,
dapat mendedahkan banyak sejarah negara kepada keluarga kita terdapat juga motel dan chalet didirikan oleh pengusaha pusat-pusat
terutamanya kepada generasai muda. Kita sepatutnya menghargai peranginan bagi kemudahan pelancong yang datang. Semakin banyak
pengiktirafan Tapak Warisan Dunia yang telah diberikan oleh UNESCO tempat penginapan dibina, maka semakin banyak peluang pekerjaan
kepada Melaka dan Georgetown. Bandaraya Melaka perlu dijelajahi oleh terbuka kepada rakyat Malaysia. Dengan ini, kadar pengangguran rakyat kita
ahli keluarga kerana bandar ini kaya dengan peninggalan sejarah Tanah semakin menurun. Jelaslah bahawa melancong bersama keluarga dalam
Melayu seperti Kota AFamosa, Bangunan Stadthuys, Perigi hang Li Po, tempatan dapat merancakkan pertumbuhan ekonomi negara.
Makam Hang Tuah dan sebagainya. Kunjungan ke bandar-bandar bersejarah
ini sudah pasti dapat mengukuhkan pengetahuan ahli keluarga kita tentang
sejarah negara yang dipelajari di sekolah. Secara implisitnya, khazanah Dalam nada yang berbeza, melalui aktiviti pakej pelancongan bersama-sama
sejarah tanah air akan terus terpelihara dan sentiasa terpahat dalam keluarga di dalam negara juga dapat meningkatkan taraf destinasi
memori setiap anak watan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. pelancongan negara di mata dunia. Perkara ini dikatakan demikian kerana
Ringkasnya, ilmu pengetahuan ahli keluarga tentang keunikan negara apabila sesebuah pusat pelancongan itu sering dikunjungi oleh pelancong
dari dalam dan luar negara, pelancong lain yang sebelum ini tidak pernah yang terdapat di Malaysia akan mendapat publisiti yang meluas, malah
melawat tempat tersebut akan mempunyai semangat inkuiri untuk melihat mendapat perhatian semua penduduk dan menjadi destinasi pelancongan
sendiri keistimewaan dan keunikan destinasi tersebut. Oleh itu, apabila yang terunggul di mata dunia. Oleh itu, rakyat Malaysia yang berhasrat
destinasi tersebut sering menjadi tumpuan dan sebutan seperti Tanah untuk bercuti di luar negara perlu berfikir terlebih dahulu kerana hujan
Tinggi Genting dan Tanah Tinggi Cameron, maka tempat tersebut tidak akan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri
putus-putus menerima pelawat seperti air yang mengalir di kali. Dengan sendiri. Biarlah pepohon terus bergoyang, biarlah matahari terus bersinar,
demikian, destinasi pelancongan tersebut akan diiktiraf sebagai destinasi biarlah industri pelancongan negara terus maju di seantero dunia. Malaysia
pelancongan antarabangsa yang tersohor. Seterusnya, misteri dan Boleh!
keanehan yang terdapat di dalam negara juga menyebabkan pelancong
ingin menerokai alam tersebut seperti misteri bunga Refflesia iaitu bunga
yang terbesar di dunia. Secara tidak langsung, hal ini memberikan tempias
kepada industri tempatan terutamanya industri desa. Oleh itu, kita tidak
dapat menafikan lagi bahawa lawatan-lawatan di dalam negera
membolehkan destinasi pelancongan di dalam negara dinobatkan di
peringkat antarabangsa.

Secara konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa melancong di dalam


negara bersama-sama dengan keluarga banyak memberikan kebaikan sama
ada kepada institusi keluarga tersebut, mahupun negara kita, Malaysia yang
indah permai ini. Industri pelancongan ini sememangnya menjurus ke arah
kemajuan ekonomi sesebuah negara. Malah, industri pelancongan juga
menjadi pemangkin bagi industri-industri lain untuk sama-sama
berkembang maju dan seterusnya menambahkan hasil ekonomi negara.
Oleh itu, ibu bapa dan ahli keluarga haruslah menyokong industri
pelancongan tempatan untuk memartabatkan industi ini di persada
antarabangsa. Namun begitu, usaha ini tidak seharusnya diletakkan atas
pundak kerajaan dan keluarga sahaja kerana bertepuk sebelah tangan
takkan berbunyi. Oleh itu, marilah sekalian rakyat Malaysia bersatu ibarat
yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing dan bersemangat tinggi
setinggi Gunung Everest untuk mempopularkan industri pelancongan di
pentas dunia. Diharapkan komitmen jitu daripada pelbagai pihak dapat
merealisasikan harapan kita agar suatu masa nanti destinasi pelancongan
Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk mencapai juga akan bertanya kepada guru-guru sekiranya terdapat sesuatu topik atau
kecemerlangan dalam peperiksaan. tajuk yang saya kurang fahami kerana berdasarkan satu kajian yang telah
dijalankan dan telah mendapati bahawa kebanyakan kecemerlangan
Tidak dapat dinafikan bahawa setiap murid pasti mempunyai keinginan pelajar-pelajar dalam peperiksaan adalah disebabkan oleh pelajar-pelajar
untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Kecemerlangan ini
yang sentiasa mengemukakan soalan-soalan sekiranya terdapat sesuatu
hanya akan dapat dicapai sekiranya murid-murid berusaha bersungguh- topik atau tajuk yang kurang difahami oleh mereka. Tegasnya, memberi
sungguh untuk mencapainya. Kecemerlangan dalam peperiksaan bukanlah tumpuan ketika guru-guru sedang mengajar dan dengan menyiapkan segala
sesuatu yang susah untuk dicapai sekiranya murid itu sendiri mempunyai kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru merupakan salah satu langkah
azam yang tinggi untuk mencapainya. Murid-murid tidak sepatutnya
dalam mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.
menganggap perkara ini sesuatu yang remeh atau mudah kerana keputusan
peperiksaanlah yang akan menjamin masa hadapan seseorang pelajar. Oleh Selain itu, saya akan menguruskan masa dengan bijak dan baik. Saya akan
itu, murid-murid janganlah menyesal pada masa hadapan disebabkan tidak menyediakan jadual waktu belajar dan saya akan mengikutinya dengan
dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan bak kata tegas sekiranya saya ingin mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Hal
orang tua-tua sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. ini demikian kerana berdasarkan satu kajian, jadual waktu belajar dapat
Oleh sebab itu, saya sebagai salah seorang murid, saya harus berusaha membantu para pelajar menguruskan masa secara berkesan supaya mereka
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Persoalannya, apakah akan mempunyai masa yang mencukupi untuk mengulang kaji pelajaran
langkah-langkah yang sepatutnya saya lakukan untuk mencapai dengan lebih menyeluruh dan bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan.
kecemerlangan dalam peperiksaan nanti? Malah, jika saya mengikut jadual waktu belajar yang telah saya tetapkan
dengan apabila peperiksaan sudah hampir kerana peribahasa menyatakan
Langkah yang pertama yang akan saya lakukan untuk mencapai
bahawa sediakan payung sebelum hujan. Tambahan pula, kebanyakan
kecemerlangan dalam peperiksaan ialah saya akan sentiasa memberikan pelajar yang berjaya biasanya terdiri daripada pelajar-pelajar yang telah
perhatian ketika guru sedang mengajar di bilik darjah. Apabila saya memberi membuat persiapan awal. Manakala, pelajar-pelajar yang tidak membuat
perhatian ketika seseorang guru sedang mengajar sudah tentulah sesuatu persiapan awal kerana mereka terlalu leka membuang masa dan tidak
pembelajaran tersebut akan cepat diserap masuk ke dalam minda saya. berpegang kepada pepatah masa itu emas dan masa yang lalu tidak akan
Bahkan seorang pakarpsikologi pernah mengatakan bahawa lima puluh kembali maka mereka tidak dapat menghabiskan semua tajuk-tajuk
peratus kejayaan pelajar-pelajar adalah disebabkan kerana mereka
sebelum tiba peperiksaan. Jelasnya, pengurusan masa yang cekap akan
memberikan sepenuh perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran memberi saya masa yang cukup untuk membuat persediaan awal supaya
sedang dijalankan. Saya juga akan terlibat secara aktif ketika proses saya dapat mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan yang akan saya
pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan agar dapat mewujudkan
duduki nanti.
suasana bilik darjah yang ceria supaya saya tidak akan berasa bosan dan
secara tidak langsung saya akan dapat mengingati apa-apa yang disoal atau Pada waktu yang sama, untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan,
ditanya oleh guru serta apa-apa yang saya sebut atau yang saya ulangi. Saya saya akan membuat lebih banyak latihan dan saya juga akan mengulang kaji
juga akan menyiapkan segala kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru pelajaran secara berterusan. Ungkapan yang dipetik daripada Bahasa
supaya saya akan lebih memahami sesuatu topik dan tidak ketinggalan. Saya Inggeris iaitu, practice makes perfect. Kalau ungkapan ini ditukarkan ke
dalam Bahasa Melayu, maka ungkapannya akan menjadi, praktis asas jenis soalan dan latihan yang kerap kali akan ditanya dalam peperiksaan.
kecemerlangan. Kedua-dua ungkapan ini membawa maksud yang sama Jelasnya, penyertaan saya dalam program-program sekolah dan mengikuti
iaitu jikalau seorang itu membuat latihan yang banyak maka dia akan kelas-kelas tuisyen merupakan salah satu langkah bagi saya untuk mencapai
mencapai kecemerlangan dalam hidup.saya akan membuat latihan bagi kecemerlangan dalam peperiksaan.
setiap mata pelajaran setelah selesai mengulang kaji sesuatu topik. Hal ini
kerana saya akan lebih menguasai sesuatu topik dan secara tidak langsung Langkah yang berikutnya ialah saya akan bersikap sabar, tabah dan tidak
saya akan biasa dengan jenis-jenis soalan yang akan ditanya dalam mudah putus asa. Saya tidak akan dapat cepat mengalah apabila saya gagal
peperiksaan. Saya juga akan membuat ulang kaji secaraberterusan bak kata dalam sesuatu buat kali pertama dan kedua, malah saya akan berusaha
pepatah sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain dan sedikit- bersungguh-sungguh untuk lulus dalam sesuatu perkara kerana
sedikit , lama-lama jadi bukit. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan sayaberpegang pada prinsip, gagal sekali tidak bermakna gagal selama-
saya akan membuat ulang kaji secara berterusan untuk memastikan saya lamanya. Saya juga akan tabahapabila terdapat apa-apa masalah atau
tidak akan ketinggalan dalam pelajaran dan terutamanya dalam mata cabaran yang saya hadapi. Seseorang yang ternama pernah menyatakan
pelajaran sains. Tegasnya, saya membuat lebih banyak latihan dan jika saya bahawa jika seseorang itu berjaya dalam hidupnya, tentu dia telah
memenuhi kegagalan beberapa kali kerana untuk mencapai sesuatu tentu
mengulang kaji pelajaran secara berterusan, pasti saya akan mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan nanti. ada kekangan yang akan kita tempuhi. Contohnya, jika saya gagal mendapat
penyelesaian untuk sesuatu soalan, saya tidak akan putus asa, malah saya
Seterusnya, saya akan mengikuti kelas tuisyen. Jika saya segan bertanya akan mencuba beberapa kali sehingga saya mendapat penyelesaiannya.
guru-guru di sekolah, bolehlah saya bertanya kepada guru-guru yang Tegasnya, saya perlu bersikap sabar, tabah dalam menghadapi halangan
mengajar di kelas tuisyen tetapi saya juga perlulah menghapuskan perasaan dalam mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan dan sayatidak akan
segan bertanya kepada guru-guru di sekolah kerana bak kata pepatahmalas mudah putus asa untuk memperoleh kecemerlangan dalam peperiksaan.
berkayuh perahu hanyut, segan bertanya sesat jalan. Malahan, jika saya
tidak memahamisesuatu topik yang diajar oleh guru-guru di pusat tuisyen, Akhir sekali, saya juga akan mematuhi segala nasihat daripada kedua-dua
maka bolehlah saya bertanya kepada guru-guru yang mengajar di kelas ibu bapa saya dan saya juga akan sentiasa berdoa kepada Tuhan. Kata
tuisyen. Tambahan pula, jika terdapat sesuatu topik itu diajar dua kali, maka orang tua-tua, Tuhan hanya akan menolong dan memberkati hidup anak
saya akan mudah ingat dan saya juga akan menguasai sesuatu topik itu. yang taat kepada ibu bapa, Kenyataan ini pasti benar kerana orang-orang
tua mempunyai lebih banyak pengalaman. Saya akan sentiasa patuh pada
Contohnya, di sekolah yang diajar topik yang sama yang telah diajar di pusat
tuisyen terlebih dahulu, maka saya akan lebih faham. Di samping itu, saya nasihat dan asuhan ibu bapa kerana saya sedar bahawa syurga terletak di
juga boleh mengikuti program di sekolah kerana ini juga membantu saya telapak kaki ibu. Misalnya, ibu bapa saya akan selalu menasihati saya untuk
belajar bersungguh-sungguh. Oleh itu, saya akan berusaha secara gigih
untuk mencapai kecemrlangan dalam peperiksaan. Saya akan menyertai
segala program-program yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah seperti untuk memperoleh kejayaan yang cemerlang. Segala doa dan dorongan ibu
Minggu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, Teknik Menjawab Soalan- bapa, saya tahu walaupun betapa tabah atau bijak mana saya sekali pun,
soalan dan lain-lain lagi. Sekiranya saya menyertai dalam program-program saya tidak mungkin dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang yang saya
yang dianjurkan oleh pihak sekolah, saya akan didedahkan dengan jenis- ingini tanpa doa, restu dan dorongan daripada kedua-dua ibu bapa saya.
Malah, saya juga akan sentiasa berdoa kepada Tuhan supaya saya tidak
akan jatuh sakit pada hari peperiksaan kerana manusia hanya mampu
merancang, Tuhan yang menentukan segala-galanya. Jelasnya, untuk
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mematuhi
segala nasihat kedua-dua ibu bapa saya dan saya juga akan sentiasa berdoa
dan bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberianNya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah saya simpulkan bahawa untuk


mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mengikuti
langkah-langkah yang telah saya tulis dalam perenggan di atas. Saya perlu
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan agar masa depan saya tidak
gelap tetapi terang dengan cahaya iaitu kejayaan. Kejayaan dalam
peperiksaan adalah diibaratkan pelita yang menjadi penyuluh kepada kita
pada malam-malam yang gelap-gelita. Tanpa kecemerlangan dalam
peperiksaan kerana ini akan menentukan masa depan kita, kita akan hidup
teraba-raba dalam kegelapan. Oleh itu, saya akan belajar berungguh-
sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan ibarat
genggam bara api biar sampai jadi arang
Jelasnya, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mengamalkan
pemakanan seimbang dalam memupuk amalan gaya hidup sihat.
Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk amalan gaya hidup
sihat. Selain itu, ibu bapa juga boleh melakukan aktiviti bersenam dan beriadah
bersama anak-anak. Perbuatan ini bukan sahaja akan menyihatkan badan,
Amalan gaya hidup sihat adalah cara hidup yang boleh mengurangkan risiko malah hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak akan menjadi lebih erat.
penyakit jantung pada masa hadapan. Namun demikian, ribuan rakyat
Aktiviti bersenam mampu mengekalkan gaya hidup sihat keranapeluh-peluh
Malaysia mempunyai berat badan berlebihan, tidak aktif dan terlalu banyak yang keluar sewaktu melakukan senaman akan keluar bersama-sama toksin
menghisap rokok. Ribuan rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup yang badan. Kesannya, anak-anak mampu membina tahap imunisasi yang tinggi
tidak sihat sejak kecil lagi seperti menggemari makanan yang mengandungi terhadap serangan penyakit. Aktiviti senaman perlulah dilakukan sekurang-
kolesterol, tidak melakukan senaman dan makan secara berlebihan. Oleh itu, kurannya 20 minit sehari dan tiga kali seminggu. Antara aktiviti yang boleh
untuk mengurangkan risiko penyakit berbahaya seperti sakit jantung, obesiti, dilakukan ialah senamrobik, berjoging, berbasikal, berenang serta mendaki
darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, rakyat Malaysia perlulah bukit. Disebabkan ramai golongan ibu bapa yang bekerja, senaman ini boleh
mengamalkan gaya hidup sihat. Secara umumnya, tanggungjawab ini sudah dilakukan pada awal pagi ataupun pada waktu petang selepas ibu bapa
semestinya jatuh pada bahu ibu bapa yang melahirkan anak-anak serta pulang dari kerja. Apabila seseorang itu bersenam dan beriadah, mreka
menjaga mereka sejak kecil lagi. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa
dapat meningkatkan kesihatan diri dari aspek fizikal dan mental bak kata
dan keluarga untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pepatah, badan cergas otak cerdas. Tegasnya, ibu bapa perlulah melakukan
anak-anak mereka? aktiviti senaman dan riadah bersama anak-anak supaya amalan gaya hidup
Peranan utama ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat dalam sihat dapat dipupuk.
kalangan anak-anak mereka adalah dengan memastikan anak-anak Di samping itu, ibu bapa juga perlulah membawa anak-anak membuat
mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk memupuk amalan gaya hidup
adalah pemakanan yang mengandungi ketujuh-tujuh kelas makanan dalam sihat. Ibu bapa digalakkan untuk membawa anak-anak menjalani
kadar yang bersesuaian iaitu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya enam bulan sekali ataupun dua
air serta serat. Ibu bapa perlulah sentiasa menghidangkan makanan yang
kali setahun. Pemeriksaan kesihatan adalah penting kerana mampu
berzat serta bernutrisi kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga mengesan sesuatu penyakit ketika masih di peringkat awal dan
digalakkan untuk makan di rumah kerana makanan di luar, khususnya gerai- memudahkan pesakit menjalani rawatan dengan teknologi moden kini. Bak
gerai makanan di sepanjang jalan yang makanannya biasa digoreng dengan kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan ini, ibu
penuh minyak. Jika tabiat yang baik ditanam dalam diri anak-anak, sudah bapa dapat mengenali tubuh badan anak-anak mereka dengan lebih baik
pasti anak-anak akan tahu menjaga pemakanan mereka apabila dewasa dan mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jika
kelak. Ibu bapa juga perlu mengurangkan pengambilan minuman ibu bapa mendapati anak-anak mereka tidak sihat, ibu bapa perlulah segala
berkarbonat oleh anak-anak kerana minuman sebegini tidak memberikan membawa mereka berjumpa dengan doktor untuk mendapat ubat serta
apa-apa kebaikan dan mengandungi kandungan gula yang berlebihan. Anak- pengesahan tentang penyakit yang dihidapi. Bukan itu sahaja, ibu bapa
anak perlulah diajar untuk minum air kosong atau jus buah-buahan yang asli. perlulah memastikan anak-anak mematuhi nasihat doktor dan mengambil
ubat pada masa yang ditetapkan. Jelasnya, pemeriksaan kesihatan secara
berkala oleh anak-anak akan memupuk amalan gaya hidup sihat.
Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang
Ibu bapa juga perlu mengajar dan melatih anak-anak mereka itu. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah
mengutamakan kebersihan diri pada setiap masa bagi memastikan mereka dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding
terhindar daripada sebarang penyakit. Keperluan asas seperti menggosok dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka.
gigi, mandi, berpakaian bersih, waktu tidur dan rehat yang cukup juga perlu Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka
dijadikan amalan hidup seharian. Bagi mengelakkan jangkitan kuman atau menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Ibu bapa
penyakit, mereka juga perlulah mengamalkan budaya mendisiplinkan diri digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama anak-
dengan asas-asas kebersihan seperti mencuci tangan dengan bersih anak atau jiran tetangga. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat
sebelum makan, menutup makanan dengan baik agar tidak dihinggapi lalat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan.
mahupun memilih gerai atau tempat makan yang bersih semasa menjamu Sesungguhnya, aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi
selera. Sikap sambil lewa ibu bapa dalam menitik beratkan aspek berkenaan memperoleh gaya hidup yang sihat ini Peranan ibu bapa mengamalkan cara
mungkin boleh membawa padah. Justeru, amalan sebegini harus dilentur berkomunikasi berkesan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan jiran
sejak dari rebung dalam diri anak-anak agar dapat membentuk gaya hidup tetangga serta mengamalkan ibadat mengikut agama masing-masing akan
yang sihat apabila mereka dewasa kelak. memberi impak psikologi yang positif.

Pada masa yang sama, selain mengutamakan kesihatan diri dan makanan, Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh
ibu bapa juga perlu mendidik ahli keluarga mereka agar menjaga kebersihan seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini.
persekitaran mereka. Persekitaran yang bersih perlu dijadikan amalan dan Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan
gaya hidup agar kita terhindar daripada sebarang penyakit. Umpamanya, pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan.
ibu bapa menggalakkan anak-anak mengadakan gotong-royong di rumah Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di
setiap hujung minggu untuk membersihkan kawasan rumah bersama ahli pejabat ,kekangan di tempat kerja memerlukan satu persepsi positif
keluarga. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak menyertai kegiatan daripada ahli masyarakat kita. Para ibu bapa perlu bijak menghadapi
gotong royong di taman perumahan dengan membersihkan sampah-sarap tekanan hidup, mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada
atau memastikan kawasan persekitaran mereka sentiasa bersih. Amalan pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. Hal ini perlu
seperti ini dapat mengelakkan pembiakan agen-agen pembawa penyakit kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan ibu bapa pada perlakuan
seperti nyamuk, lipas, lalat dan sebagainya. Tempat-tempat pembiakan negatif seperti mendera, menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di
nyamuk di dalam atau di luar rumah seperti pelapik pasu bunga ataupun luar jangkaan. Jadi, semakin positif minda ibu bapa itu maka semakin
tempat takungan air mestilah kerap dibersihkan ataupun ditukar. Dengan tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapai oleh dirinya dan keluarga
cara demikian, ibu bapa dapat melatih gaya hidup yang positif dalam diri kelak. Penguasaan diri yang baik dan pesanan yang sering meransang anak-
anak-anak mereka sekaligus akan dapat menjauhkan diri mereka daripada anak ke arah positif menangani cabaran merupakan asuhan yang amat
pelbagai penyakit. dicontohi oleh anak-anak sehingga mereka dewasa.
Tambahan pula, untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam anak-anak, oleh ibu bapa adalah menetapkan satu masa yang spesifik untuk anak-anak
ibu bapa perlulah membawa mereka menziarahi orang sakit sama ada masuk tidur dan mestilah dipatuhi dengan sepenuhnya. Tegasnya, untuk
saudara-mara, jiran tetangga ataupun rakan-rakan. Hari ini kita siha, tetapi memupuk amalan gaya hidup sihat, ibu bapa perlu memastikan anak-anak
bagaimana pula dengan hari esok? Jika ibu bapa sering melawat orang yang mendapat rehat yang secukupnya.
sedang sakit, nescaya anak-anak mereka juga akan berbuat demikian kerana
bagaimana acuan begitulah kuihnya. Anak-anak tidak seharusnya Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa
merasakan bahawa perbuatan sebegini hanya membuang masa dan memainkan peranan yang besar untuk memupuk amalan gaya hidup sihat
merugikan diri kerana ianya sesuatu amalan yang mulia. Apabila kita dalam kalangan anak-anak. Amalan ini adalah penting untuk dilaksanakan
menziarahi ornag yang sakit, secara tidak langsung kehadiran kita dapat agar kesihatan rakyat dalam negara ini sentiasa dalam keadaan yang baik.
melahirkan perasaan gembira kepada pesakit dan memberi kekuatan Oleh itu, langkah-langkah di atas perlulah diamalkan oleh anak-anak yang
kepada diri pesakit itu untuk melawan kesakitan yang ditanggungnya. menjadi pemimpin generasi akan datang bak kata pepatah pemuda harapan
Perbuatan menziarahi orang yang sakit akan sedikit sebanyak melahirkan bangsa, pemudi tiang negara. Semua rakyat Malaysia haruslah
rasa simpati terhadap nasib orang lain dan pada masa yang sama anak-anak mengamalkan gaya hidup sihat supaya penyakit seperti kencing manis,
obesiti, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya dapat dikurangkan dalam
akan bersyukur atas kurniaan sebuah badan yang sihat. Kehadiran kita
menunjukkan bahawa kita, khususnya anak-anak, mengambil berat tentang jangka masa yang panjang ini. Jelasnya, jika hal-hal yang dinyatakan di atas
diri pesakit dan dapat mengurnagkan perasaan sedih pesakit walaupun itu kita laksanakan, sudah pasti kita memiliki ciri-ciri manusia yang berjaya
pepatah menyatakan bahawa berat mata memandang, berat lagi bahu yang bak kata pepatah hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih.
memikul. Tegasnya, amalan menziarahi orang yang sakit oleh ibu bapa dan
anak-anak mampu menanamkan amalan gaya hidup yang sihat.

Akhir sekali, bagi menjalani amalan gaya hidup sihat, ibu bapa perlu
memastikan agar anak-anak mendapat rehat dan tidur yang secukupnya.
Tubuh badan anak-anak juga perlu direhatkan dengan kadar yang
diperlukan untuk mengecas semula organ-organ dalam badan mereka. Bagi
anak-anak yang telah mencapai usia remaja, mereka memerlukan sekurang-
kurangnya lapan jam sehari untuk tidur dengan selesa. Namun, ramai anak-
anak muda pada masa ini yang lebih suka tidur selepas tengah malam
walaupun keesokan merupakan hari persekolahan. Kesannya, mereka tidak
akan berasa cergas dan badan akan lesu dan tidak bermaya. Malahan,
pelajaran anak-anak juga diganggu dan lama-kelamaan prestasi mereka
dalam peperiksaan semakin merosot. Salah satu langkah yang boleh diambil
pekerja haruslah wujud dalam peribadi pekerja tempatan. Jika mentaliti
sedemikian diteruskan tanpa mengubah sebarang persepsi, hidup penduduk
Kesan-kesan kemasukan pendatang asing
tempatan tersepit. Sikap majikan yang ibarat peribahasa kera di hutan
Saban hari kedatangan pekerja asing ke negara kita semakin disusui, anak di rumah mati kelaparan akan memberi impak negatif kepada
meningkat bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan. Merujuk kamus, rakyat tempatan. Buktinya, hampir 2.1 juta rakyat tempatan hilang peluang
pekerja asing bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti pekerjaan dan kadar pengangguran semakin meningkat dalam kalangan
Indonesia, Bangladesh, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Negara kita pekerja tempatan. Selain itu, banyak antara mereka melibatkan diri dalam
dianggap sebagai lombong emas kerana negara kita mempunyai banyak perniagaan, misalnya membuka gerai makanan, menjual barang kemas,
peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor pekerjaan seperti sektor pertanian, lampu hiasan, batik dan sebagainya. Malah ada antara mereka yang menjadi
perkilangan, pembinaan dan perladangan. Dasar kerajaan yang membuka kaya-raya, berumah besar tanpa membayar cukai pendapatan. Pada ketika
lebih luas peluang pelaburan dan memberi layanan serta kemudahan nilai wang kita jatuh dengan teruknya, peluang pekerjaan rakyat semakin
kepada pelabur asing untuk membina kilang mereka di negara ini turut sempit. Hal ini memang tidak adil kepada rakyat kita.
merancakkan kedatangan mereka lagi. Walupun kehadiran mereka dapat
membantu membangunkan ekonomi negara, namun terdapat beberapa
kesan negatif apabila pekerja asing masuk ke negara kita secara tidak Sudah terang lagi bersuluh, kemasukan pekerja asing tanpa kawalan
terkawal. Oleh yang demikian, langkah-langkah pengawalan harus diambil menyebabkan peningkatan kadar jenayah di negara ini. Pelbagai jenayah
secara berkesan seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tidak akan dilakukan oleh pekerja tempatan berikutan tidak mempunyai gaji yang
terputus manakala tepung tidak berserak memandangkan hal ini melibatkan mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan. Tambahan pula, kos sara hidup
hubungan diplomatik antara negara. pada era globalisasi ini semakin meningkat sebagai akibat kemelut ekonomi
global. Kejadian pecah rumah, kecurian, rogol, rusuhan, dan lain-lain
mungkin akan berlaku jika tiada sebarang usaha diimplementasikan oleh
Kesan Negatif pihak kerajaan. Peningkatan kadar jenayah ini juga melibatkan pekerja asing
yang masuk ke Malaysia tetapi tidak mendapat pekerjaan seperti yang
Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa kemasukan diharapkan sedangkan mereka memerlukan wang untuk meneruskan
pekerja asing menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan kelangsungan hidup. Buktinya, mantan Ketua polis Negara ( KPN) Tan Sri
tersekat berikutan dengan sikap majikan di negara ini yang gemar Musa Hassan mengakui pendatang asing yang melebihi 2.4 juta orang di
mengupah pekerja asing kerana kadar upah mereka jauh lebih murah negara ini menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah. Ramai dari
berbanding mengupah pekerja-pekerja tempatan yang lebih mahal. Hak kalangan pendatang asing ini yang terlibat dengan kegiatan ragut, pecah
rakyat kita juga sedikit sebanyak terjejas. Pihak majikan lebih suka rumah, samun terutamanya di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan
mengupah pendatang asing tanpa izin dalam sektor perladangan, rumah kongsi. Pada tahun 2007, sebanyak 2019 kes jenayah dilaporkan yang
pembinaan, dan pembantu rumah kerana gaji mereka jauh lebih murah. Hal melibatkan pendatang asing. Selain itu, kehadiran mereka ke negara ini
ini pasti menjejaskan peluang pekerjaan rakyat kita sungguhpun bukan secara tidak langsung membawa masuk budaya mereka yang sebahagiannya
semua rakyat kita berminat dalam bidang pekerjaan ini. Sikap tidak memilih bertentangan dengan norma hidup masyarakat tempatan. Contohnya
mereka mengamalkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan malah membebankan kewangan negara. Hal ini nescaya akan menjejaskan
ada yang tinggal serumah tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Ada pula imbangan pembayaran negara dan seterusnya membantutkan segala usaha
yang tanpa segan silu meneguk arak di kawasan perumahan yang murni kerajaan dalam mengembalikan ekonomi negera ke landasan yang
sebahagian besar penduduknya penduduk tempatan. Di bandar-bandar sewajarnya. Pengaliran keluar mata wang negara pada kadar yang banyak
besar pula kebanjiran pendatang asing ini juga telah menimbulkan masalah pada setiap bulan bakal merugikan negara dari segi tukaran wang asing dan
setinggan disebabkan sewa rumah yang tinggi menyebabkan mereka menguntungkan negara asal pekerja asing ini. Bukan itu sahaja, sebanyak
menceroboh tanah-tanah kerajaan dan mendirikan rumah setinggan. RM1.169 juta digunakan sehari oleh kerajaan sebagai kos untuk penahanan
Mangsa akan menanggung trauma sepanjang masa. Malahan sesetengah pendatang asing tanpa izin (PATI ) amat merugikan negara sekali gus
taman perumahan dimasuki pencuri setiap mal am buat satu tempoh yang mengganggu gugat kerancakan ekonomi di negara kita.
panjang. Hal ini menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan.
Malah tentera kita terpaksa dikerah ke Semporna, Sabah, untuk Kemasukan pendatang asing tanpa izin ini turut membawa masalah
menghadapi lanun Filipina yang menggunakan senjata canggih untuk petempatan di negara kita. Hal ini demikian kerana kedatangan mereka
yang mempunyai bilangan yang banyak menyebabkan mereka mendirikan
melakukan rompakan pada siang hari.
kawasan perumahan secara haram iaitu petempatan setinggan. Kawasan
perumahan secara haram ini bukan sahaja menimbulkan banyak masalah
sosial malah menyukarkan pihak kerajaan negara untuk memantau
Jika kita tinjau dari segi ekonomi, kebanjiran buruh asing yang tidak pergerakan mereka. Tambahan pula, mereka juga sering membuka kawasan
terkawal juga didapati akan menggoyah kemantapan ekonomi negara yang hutan sebagai kawasan tempat tinggal mereka. Keadaan ini menjadikan
masih menjalani pengukuhan. Hal ini demikian kerana apabila buruh asing mereka sebagai pesalah kerana menceroboh kawasan menjadi hak
bekerja dalam sektor perladangan, sektor pembinaan atau dalam sektor-
persendirian atau negara. Pembukaan kawasan perumahan ini
sektor lain, mereka akan mendapat upah. Lazimnya, mereka tidak menimbulkan masalah setinggan yang tidak teratur , kurang selamat
membelanjakan upah yang diperoleh di negara ini. Sebaliknya, sebahagian didiami , kurang kemudahan asas seperti bekalan air bersih , masalah
daripada pendapatan mereka akan dihantar ke negara asal mereka bagi pembentungan, dan elektrik. Selain itu, pembangunan negara pada mas a
menampung hidup keluarga masing-masing. Perangkaan menunjukkan akan datang juga terbantut kerana kemunculan setinggan ini. Imej negara
bahawa kira-kira RM 6 billion telah mengalir keluar setiap tahun sebagai kita juga terjejas kerana ini menggambarkan kelemahan pentadbiran
ekoran pengiriman wang ke negara asal masing-masing oleh lebih daripada
kerajaan serta pengagihan ekonomi yang tidak seimbang. Terdapat juga
2.5 juta orang pekerja asing yang meliputi warga Indonesia, Pakistan, kawasan perkampungan haram yang mewah, lengkap dengan bekalan
Filipina, Myanmar dan Bangladesh. Sehubungan dengan itu, setiap tahun elektrik, dan air.Hal ini menunjukkan imej buruk negara kita di mata
kerajaan juga dapati mebelanjakan lebih RM 2 juta untuk membiayai
dunia.Bukan itu sahaja, harga rumah dan kadar sewa rumah juga meningkat
makanan pedatang tanpa izin dalam tahanan. Sistem transaksi canggih di dengan mendadak dan senario ini turut membebankan rakyat tempatan
bank-bank negara kita menyumbang kepada proses pertukaran wang dapat yang berpendapatan rendah yang terpaksa tinggal dan bekerja di bandar.
dilakukan dengan mudah dan cepat serta perkhidmatan yang murah. Natijahnya di sini, kemasukan pendatang asing mendatang masalah
Menurut statistik, sebanyak RM 9.124 juta telah dihantar ke negara asal perumahan yang serius kepada negara kita.
pekerja asing antara bulan Januari hingga Jun setiap tahun. Hal ini akan
Penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. PATI di negara kita. Di samping itu, semua pihak yang berkuasa wajar
Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Sebaliknya, melipatgandakan operasi-operasi mengesan, menahan dan menghantar
pendatang asing tanpa izin tidak berbuat demikian. Banyak antara mereka semula pekerjapekerja tanpa izin. Pelancaran operasi kerajaan seperti
berasal dari kawasan mundur di negara asal mereka. Kesihatan mereka Operasi Pemutihan dan Operasi Nyah amat berkesan dalam usaha
kurang terjamin. Ada antara mereka menghidap AIDS, tibi, penyakit kelamin, membendung limpahan pendatang asing tanpa izin. Operasioperasi seperti
dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kita menjadi mangsa. Statistik telah ini akan mengurangkan kecenderungan kemasukan pendatang tanpa izin ke
menunjukkan bilangan rakyat yang menghidap penyakit tibi meningkat negara kita. Walau bagaimanapun, kejayaan dan keberkesanan operasi
semula. Banyak pendatang asing tanpa izin juga disahkan sebagai pembawa seumpama ini amat bergantung kepada kerjasama dan sokongan orang
kuman HIV dan hepatitis. Hubungan mereka secara seksual dengan pelacur ramai dan ketegasan pihak kerajaan.
tempatan akan mempercepat jangkitan AIDS. Mereka membawa sekali
penyakit ke negara seperti kala azar atau demam hitam yang dipercayai Usaha-usaha menghalang limpahan pekerja asing tanpa izin tidak
dibawa oleh pendatang dari India, Bangladesh dan Myanmar. Menurut akan mendatangkan kejayaan yang memberangsangkan jika tidak disertai
rekod Persatuan Perubatan Malaysia (MMU), penyakit berjangkit seperti kerjasama masyarakat, terutamanya pihak majikan. Sesungguhnya sikap
majikan yang acuh tak acuh terhadap seruan kerajaan berhubung masalah
batuk kering, malaria dan H1N1 adalah disebabkan interaksi rakyat
tempatan dengan pendatang asing. Hal ini akan menyebabkan turunnya pendatang asing tanpa izin telah memburukkan keadaan. Golongan ini
taraf kesihatan rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, kerajaan juga turut seharusnya mengubah sikap demi kepentingan negara dan rakyat. Majikan
terpaksa menanggungkan kos rawatan dan perbelanjaan kesihatan yang hendaklah menggaji pekerja asing yang memiliki visa dan permit kerja yang
dihadapi oleh warga asing tanpa izin ini apabila mereka mengalami masalah sah sahaja.
kesihatan. Masalah yang turut melibatkan hubungan antara dua negara ini
seharusnya diselesaikan secara diplomatik antara kedua-duanya, misalnya
negara Indonesia perlu menyokong dan mempersetujui tindakan kerajaan
Malaysia untuk menghantar sebilangan besar rakyat negara tersebut yang
tidak memiliki permit pekerjaan yang sah di negara ini tanpa mengenakan
Langkah-langkah tindakan berat kepada mereka. Negara Indonesia juga perlu menerima
Dalam usaha membendung kehadiran PATI, pihak berkuasa wajar keputusan jika Malaysia terpaksa mengenakan hukuman kepada sebahagian
meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan rakyat negara jiran yang berkeras untuk tidak menyerah diri pada tarikh
negara kita. Pihak polis marin, imigresen dan tentera laut hendaklah yang ditetapkan. Kerjasama antara kedua-dua pihak ini pasti akan
bergabung tenaga dan bertindak secara bersepadu. Pihak-pihak tersebut mengurangkan masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin ke negara ini,
harus lebih giat mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat seterusnya hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara juga tidak
kemasukan PATI. Mereka hendaklah menjalankan pemeriksaan lebih kerap akan terjejas.Kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan negara jiran
di kawasan sempadan yang mudah dicerobohi. Usaha seumpama ini akan yang terbabit amat penting untuk membendung kemasukan pendatang
menyukarkan kemasukan pendatang tanpa izin lalu mengurangkan jumlah asing tanpa izin. Pihak kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri, perlu
menganjurkan rundingan tentang kawalan sempadan. Malahan adalah perlu
untuk mewujudkan pasukan bertindak bersama bagi menjamin kawalan INTRODUCTION
sempadan yang lebih efektif Selain itu, ejen-ejen yang sah perlu dilantik
untuk mengendalikan kemasukan pekerja asing secara lebih teratur dan I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE
terkawal. ESSAYS.

IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE


Tidak dinafikan, pendatang asing tanpa izin yang bolos ke negara DURING MY SPM.
kita disebabkan oleh bantuan individu yang berkuasa kerana kegiatan
rasuah yang menular. Oleh hal yang demikian, setelah pelbagai inisiatif DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. LIVE A
diambil, namun masih ada lagi kes pendatang asing tanpa izin yang berjaya HAPPY LIFE.
melepasi sempadan maka hal ini tidak lain berkaitan dengan kegiatan
rasuah yang berlaku dalam kalangan pihak berkuasa yang menjaga ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.
sempadan negara. Oleh itu, tindakan tegas harus diambil oleh kerajaan
untuk membendung gejala ini. Penguatkuasaan yang ketat, misalnya THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO
mengenakan denda yang berat kepada pesalah yang mendalangi kegiatan
SPECIFICIALLY IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE
tersebut serta mengembalikan pendatang asing tanpa izin ke negara asal
mereka merupakan antara langkah yang boleh diambil. Seterusnya pihak
polis perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang berhubung
CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF SFI TO FACE SPM.
pekerja asing, terutamanya yang masuk tanpa izin. Pihak berkuasa
hendaklah sentiasa mengawasi dalang dan sindiket yang menguruskan THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS
kemasukan pendatang asing tanpa izin ini. Mereka yang diberkas POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.
seharusnya dijatuhi hukuman yang berat termasuk hukuman mandatori.
Para pendatang asing yang ditahan ini harus dikenakan tindakan undang- YES, I JAMES CHONG AM THE CREATOR OF THIS
undang yang tegas agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. COMPILATION.

FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW HOW.

LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.


nafsi anak-anak yang tergamak membiarkan ibu bapa mereka terkapai-
kapai dalam lautan kesepian menggambarkan bahawa dunia kini sedang
menuju ke arah kehancuran dek fatamorgana dunia dan materialistik yang
MODEL KARANGAN BOMBASTIK 1 merajai jiwa generasi muda yang rosak akhlaknya. Hakikatnya, warga tua
merupakan golongan yang paling berjasa kepada bangsa dan negara. Tanpa
insan bergelar ibu dan ayah maka tiadalah kita di dunia yang fana ini.
Banyak prakarsa yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap isu
Warga tua merupakan golongan yang telah banyak menabur bakti
pengabaian warga tua yang kian meruncing dewasa ini.
terhadap pembangunan keluarga, masyarakat, dan negara. Namun
demikian, generasi muda seakan-akan melupai pengorbanan mereka. Menelusuri uslub pertama bagi menghargai sumbangan warga tua,
Pelbagai usaha yang efektif perlu dilakukan agar nasib warga tua terus keluarga perlulah menyayangi mereka seikhlas hati. Ketika kudrat ibu dan
terbela. bapa masih gah berdiri memerah keringat membanting tulang setiap hari,
merekalah dahan tempat anak-anak bergantung. Titisan keringat bapa
Tulis sebuah rencana tentang usaha-usaha yang perlu dilaksanakan bagi
menjadi sumber rezeki buat isteri dan anak-anak. Ibu pula adalah wanita
membela nasib golongan tersebut selengkapnya.
mulia yang telah banyak berkorban demi mentarbiahkan putera puteri
negara. Sebagai anak, usahlah kita menghantar mereka ke rumah orang-
orang tua kerana kalau kita membenci orang, orang akan membenci kita. Di
Pengabaian Warga Tua Menuntut Pembelaan Semua Pihak celah lemparan kata-kata nista masyarakat terhadap perlakuan anak-anak
yang kejam ini turut terselit hukum karma Tuhan yang menciptakan
kehidupan manusia yang diibaratkan roda yang berputar. Sekiranya hari ini
anak-anak menganiayai ibu bapa mereka maka tidak mustahil suatu hari
nanti mereka juga akan menempuhi takdir yang serupa atas dosa yang telah
Mengimbas kembali memorabilia lahirnya insan kerdil belahan jiwa dilakukan oleh mereka. Usahlah kita lupa bahawa dunia sentiasa berputar
ayahanda dan bonda, seraut wajah tua mengukirkan senyuman berbunga. merentasi masa dan alam tua sering mengejar kita sebelum kita dijemput
Cahaya mata yang dibelai dan dibajai benih kasih sayang bagai menatang kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika ibu bapa tinggal berjauhan, anak-
minyak yang penuh disandarkan harapan agar membela nasib ibu bapa anak wajar kerap menziarahi mereka di kampung sebaliknya jika tinggal
suatu hari nanti. Namun sayang seribu kali sayang, panas yang diharapkan berdekatan dengan mereka maka adalah lebih afdal ibu bapa diajak tinggal
hingga ke petang rupa-rupanya hujan di tengah hari. Pengabaian anak- bersama terutamanya apabila salah seorang daripada pasangan mereka
anak terhadap warga tua mencetuskan episod duka di penghujung sisa-sisa telah terlebih dahulu menyahut seruan Illahi. Oleh itu, ibu bapa perlu
kehidupan mereka. Ahmad Shauqi Bey, seorang tokoh cendekiawan Islam disayangi oleh ahli keluarga demi menyemarakkan kasih sayang tiada
pernah menukilkan antara lainnya bermaksud, Sesungguhnya bangsa tandingan terhadap mereka dan cukup bermakna.
akan kekal utuh selagi akhlaknya masih utuh. Jika akhlaknya sudah
lumpuh, maka mereka pun akan lenyap. Izharlah bahawa sikap bernafsi- Guru merupakan lilin yang menerangi jendela hati pelajar. Guru
menjadi penyuluh arah agar para pelajar sentiasa diajar menghormati orang
yang lebih tua kerana syurga itu terletak di bawak telapak kaki ibu. terhadap pemodenan negara. Golongan tua menjadi rahsia istimewa di
Daripada Abu al-Hakim, Rasullulah SAW bersabda yang bermaksud, Reda sebalik kelahiran dan kewujudan generasi pelapis yang menerajui
Allah terletak pada reda ibu bapa. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kepimpinan pada hari ini memandangkan warga tua pernah mencurahkan
keberkatan hidup anak-anak amat bergantung kepada cara mereka khidmat mereka dengan badan-badan tertentu. Biarpun tubuh kian
mentaati ibu bapa yang jasanya tidak ternilai walau segunung emas sebagai dimamah usia namun perjuangan memajukan bangsa masih belum selesai
galang gantinya sebaliknya anak-anak perlu bertutur dengan adab selagi hayat dikandung badan. Tubuh yang semakin lemah tidak berdaya
kesopanan tatkala berbicara dengan ibu bapa dan tidak sesekali membantah bukanlah alasan untuk menoktahkan titik perjuangan murni walaupun
segala suruhan ibu bapa selagi tidak bertentangan syarak ketentuan Tuhan. hanya sekadar melaksanakan obligasi yang bersesuaian dengan
Sebagai tamsilnya, guru wajar menggalakkan anak-anak mengajak ibu bapa kemampuan diri mereka. Media massa seperti surat khabar dan televisyen
ke sekolah bagi meraikan kejayaan anak dalam majlis anugerah seharusnya memainkan peranan dengan menyiarkan drama, filem ataupun
kecemerlangan. Air mata kegembiraan yang terpancar jelas memancarkan dokumentari yang menyoroti penderitaan warga tua yang meruntun jiwa
kerahmatan dalam kehidupan anak-anak. Janganlah bersikap egoistik dan nurani. Sambutan Hari Warga Tua yang diuar-uarkan pada 6 Oktober setiap
terlalu mendabik dada kerana setiap kelebihan yang dimiliki ibarat kuat tahun pula menjadi landasan terbaik bagi masyarakat mengiktiraf golongan
ketam kerana sepit, kuat burung kerana sayap adalah kurniaan Tuhan. warga tua yang pernah bergelar uswah hasanah dan kekal sebagai
Ternyatalah bahawa peranan guru amatlah penting dalam merealisasikan pahlawan bangsa yang luhur. Semoga segala manhaj yang dipaparkan
usaha membela nasib warga tua yang menjadi perintis pembangunan melalui media massa berjaya menjulang nama warga tua seiring kasih
negara. sayang dan jerih-perih pengorbanan yang pernah ditempuhi sepanjang
berkelana di pentas kehidupan.
Di samping itu, kerajaan seharusnya menghargai warga tua dengan
menyediakan pelbagai kemudahan untuk mereka. Aforisme seperti kacang Akhirulkalam, semua pihak semestinya berganding bahu dan
lupakan kulit tidak sewajarnya dijadikan pegangan sebaliknya kerajaan mengatur langkah sederap berusaha untuk membela nasib warga tua agar
seyogianya menyedari bahawa faktor usia menyebabkan mereka tidak kebahagiaan sentiasa menyelubungi hari-hari terakhir mereka sebelum
dapat meneruskan sumbangan perkhidmatan. Jasa dan pengorbanan warga kembali kepada Sang Pencipta. Wang ringgit bukanlah kayu pengukur
tua tidak boleh dipandang enteng dan dilupakan. Atas dasar keprihatinan terhadap jalinan pertalian yang hakiki namun sikap cakna anak-anak
kerajaan, warga tua akan mendapat rawatan percuma di hospital kerajaan membawa sinar cahaya bergemerlapan buat sekeping hati lara yang
atau kadar bayaran yang rendah di hospital atau klinik swasta serta diberi dahagakan seteguk kasih dari insan-insan yang disayangi. Anak-anak
potongan harga istimewa untuk menggunakan kemudahan awam. Dalam seharusnya merebut kunci keharmonian berlandaskan cinta murni terhadap
nada yang berbeza, janganlah warga tua dianggap seperti Quran buruk yang ibu dan bapa agar golongan ini merasakan diri terus dihargai.
kononnya tidak berguna lagi sebaliknya martabat warga tua harus
diletakkan di tempat yang paling mulia.

Menelusuri dari faset yang seterusnya, media massa haruslah


menyiarkan cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan warga tua.
Sedarlah bahawa jasa dan bakti warga tua amatlah besar maknanya
Cahaya mata belahan jiwa ibu dan ayah diibaratkan sehelai kain
putih yang bersih. Ibu bapalah yang mencorakkannya sama ada seindah
warna pelangi atau semalap masa depannya. Ibu bapa perlulah membuka
MODEL KARANGAN BOMBASTIK 2 mata anak-anak bahawa mereka menjadi uswah hasanah atau ikon yang
akan dijadikan idola atau sumber inspirasi anak-anak dalam melayari
bahtera kehidupan yang penuh berliku dan lautan cabaran. Hal ini kerana
anak-anak akan sentiasa memerhatikan gerak-geri dan perlakuan kedua-dua
Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam kehidupan seorang anak.
orang tuanya. Oleh itu, ibu bapa perlulah bijak memainkan peranan mereka
Huraikan peranan ibu bapa dalam membentuk anak-anak untuk menjadi dengan menunjukkan tingkah laku yang positif dan saling menghormati
insan yang berjaya dalam hidup. sesama mereka. Aforisme ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi
jelas memperlihatkan bahawa amalan baik yang dilakukan oleh ibu bapa
akan diwarisi oleh anak-anak. Anak-anak menjadi permata negara yang
amat bernilai dan perlu ditarbiah oleh ibu bapa sejak mula menjengah
Dalam menempuh era transisi modenisasi yang kian pesat
dunia yang fana ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Izharlah
membangun, setiap individu senantiasa berlumba-lumba di pentas dunia
bahawa personaliti anak-anak yang mulia hasil didikan murni ibu bapa
demi mengejar impian dan harapan masing-masing. Institusi keluarga turut
merupakan faktor pendorong anak-anak untuk menempa kegemilangan dan
menyaksikan ibu bapa hari ini lebih optimis dan berpandangan jauh
berjaya dalam lapangan yang diceburi.
terhadap segenap hal kehidupan duniawi dan ukhrawi. Senario ibu yang
berperanan hanya sebagai suri rumah sepenuh masa seakan-akan menjadi Kecemerlangan anak-anak yang diidamkan oleh ibu bapa
lipatan sejarah memandangkan hakikatnya hari ini, sumbangan besar wanita sewajarnya diberikan perhatian ketika anak-anak masih di alam janin lagi.
menerusi perkhidmatan sektor kerajaan dan swasta tidak dapat disangkal Berita kehamilan si ibu kekal terpahat utuh dalam sanubari tatkala
lagi dan setanding lelaki dalam memacu ekonomi dan pembangunan negara. membayangkan dirinya bakal melahirkan khalifah di muka bumi ini. Ibu
Anak-anak perempuan juga mendapat peluang yang sama seperti anak-anak yang hamil hendaklah menjaga pemakanan agar bayi yang dikandung
lelaki kerana faktor gender bukan lagi menjadi alasan untuk generasi muda sentiasa mendapat nutrisi yang seimbang dan perkembangan otak lebih
meneruskan kecemerlangan pemimpin terdahulu yang sememangnya memberangsangkan. Hal ini dapat menjamin generasi muda yang akan lahir
berperibadi unggul dan berkarisma di samping berintelektual. Ibu Zain, sihat dari segi fizikal dan mental. Ibu-ibu mengandung tidak seharusnya
seorang cendekiawan pernah menukilkan antara lainnya bermaksud, Selagi melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan kesihatan kandungan seperti
kita bernyawa, kita mestilah bekerja menabur bakti untuk bangsa dan meminum minuman keras, mengambil dadah dan merokok yang berisiko
negara kerana itulah kebaikan yang sebenar. Oleh yang demikian, ibu merencatkan pertumbuhan janin dan mengakibatkan keguguran atau
bapa menggalas amanah Tuhan dan seyogianya menyahut seruan kerajaan kecacatan kekal pada bayi. Kerjasama kaum bapa dalam memantau dan
dalam melaksanakan prakarsa yang berupaya membentuk anak-anak agar bersama-sama meneliti keperluan kesihatan dan memberi sokongan moral
menjadi insan yang berjaya dalam hidup suatu hari nanti kerana pemuda terhadap ibu mengandung amatlah penting. Dengan nada yang berbeza, ibu
harapan bangsa, pemudi tiang negara.
wajar menjaga kesihatan dan corak pemakanan agar bayi mereka sihat dan boleh diambil kerana tiada masalah di dunia ini yang tidak dapat
bijak untuk menjadi pewaris negara yang dedikasi apabila dewasa kelak. diselesaikan. Sebagai insan yang lebih matang dan dewasa, ibu bapa
sewajarnya bijak mengawal emosi dan berfikir secara waras kerana ikut
Hamka, seorang tokoh ilmuwan Islam pernah memfasiqkan bahawa, rasa binasa, ikut hati mati. Perbincangan dua hala antara ibu bapa dengan
Kepercayaan agama menjelaskan bahawa manusia makhluk yang
anak-anak dilihat suatu uslub yang pragmatik dalam membina keharmonian
termulia darjatnya di dunia. Hal ini membawa konotasi bahawa agama hidup berkeluarga berteraskan jalinan mahabbah yang penuh kemesraan.
menjadi tunjang dalam kehidupan manusia yang bermartabat tinggi. Ibu Ibu bapa juga seharusnya berperanan sebagai pendengar setia masalah
bapa memikul obligasi dan cakna terhadap kepentingan pendidikan agama anak-anak di samping menjadi arkitek pembangunan keluarga. Natijahnya,
anak-anak. Anak-anak perlulah dihantar ke kelas-kelas agama untuk anak-anak akan mendapat keazaman baru yang dititipkan oleh ibu bapa
mendalami ilmu agama yang disampaikan oleh pendidik bertauliah agar untuk bangkit dari kegagalan dan berusaha untuk berjaya dalam kehidupan.
santapan rohani ini menjadi bekalan anak-anak membezakan antara intan
dengan kaca yakni pemisah antara yang benar dengan yang batil. Tiadalah Akhirulkalam, setiap detik yang dilalui oleh setiap anak bersama-
gunanya ibu bapa memiliki segunung emas namun pegangan agama anak- sama ibu bapa menjadi memorabilia dalam kehidupan mereka. Lakaran
anak goyah dan rapuh ditiup angin rona-rona hidup kerana kehidupan kehidupan anak-anak yang bermula di alam rahim ibu menjadi titik
manusia di dunia ini tidaklah kekal. Ilmu agama bukan sahaja menerangi permulaan impian suci ayahanda dan bonda untuk melihat kejayaan demi
jalan kehidupan anak-anak untuk berjaya di dunia malahan anak-anak juga kejayaan dikecapi oleh anak-anak yang dikasihi. Namun demikian usaha
memperoleh keberkatan Illahi. Kekuatan jiwa yang ampuh juga dapat yang gigih perlu direalisasikan di samping berdoa dan bertawakal kepada
membina benteng kukuh yang dapat menyelamatkan anak-anak daripada Tuhan kerana Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang melainkan
terlibat dalam gejala yang tidak sihat seperti Black Metal, Ghotic, Mat seseorang itu sentiasa berusaha untuk mengubahnya. Ibu bapa yang
Rempit, dan sebagainya yang sungguh memasyhgulkan masyarakat dedikasi terus mengintai peluang untuk memajukan darah daging mereka
mutakhir ini. Oleh itu, ibu bapa wajar menitik beratkan didikan agama kerana benih yang baik dicampakkan akan menjadi pulau.
kepada anak-anak agar jiwa mereka tetap subur dengan nilai-nilai
ketuhanan dan bersifat nirmala.

Peribahasa Melayu pernah mengungkapkan bahawa bumi mana


yang tidak pernah ditimpa hujan yang membawa pengertian sudah
menjadi lumrah manusia yang pasti melakukan kesilapan dalam hidupnya.
Tiada manusia yang benar-benar hebat di muka bumi ini kerana hanya
Tuhan sahaja yang sempurna dan kekal selamanya. Sekiranya anak-anak
tersasar dari landasan kebenaran dek kepalsuan dunia, maka ibu bapalah
pembimbing mereka untuk kembali ke pangkal jalan demi memperoleh
katarsis yang hakiki. Ibu bapa tidak seharusnya terus menghukum anak-
anak secara keterlaluan seperti mendera hingga mendatangkan kecederaan
fizikal atau kemurungan mental sebaliknya banyak solusi yang lebih rasional
Khalifah Umar Abdul Aziz pernah memfasiqkan melalui kitab Ibn
An-Nafis antara lainnya bermaksud, kejayaan seseorang melakar
MODEL KARANGAN BOMBASTIK 3 gelombang positif dalam kehidupan bergantung pada jalinan erat sesama
manusia. Konotasinya jelas menunjukkan bahawa belajar secara
berkumpulan mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan tidak
Belajar secara berkumpulan memberikan seribu satu kebaikan kepada membosankan. Hal ini demikian kerana suasana belajar yang kondusif
pelajar mencapai kejayaan demi menggapai cita-cita. Bincangkan. mendorong para pelajar agar lebih fokus dan sekali gus mencatatkan
prestasi akademik yang membanggakan semua pihak. Sebagai contoh, para
pelajar yang belajar dalam situasi yang tenang mudah untuk menerima
Pada 16 Julai 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia telah sebarang ilmu yang dipelajari kerana jiwa dan rohani yang lebih tenang
memperkenalkan Program Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang ketika melakukan akiviti sumbang saran bersama rakan-rakan bagi
menggariskan enam strategi teras bagi melahirkan modal insan berkualiti mematangkan minda. Pakar motivasi terkenal Dato Dr. Fazilah Kamsah
menjelang tahun 2020. Agenda utama PIPP dirangka adalah pernah mengutarakan bahawa belajar secara berkumpulan menggalakkan
bermatlamatkan untuk memperkasa sisem pendidikan nasional agar lebih percambahan minda pelajar. Natijahnya, para pelajar berwawasan tinggi
dinamik dan fleksibel. Salah satu uslub yang harus difokuskan sebagai yang menjadi bunga bangsa harus memanfaatkan kaedah pembelajaran
warganegara Malaysia yang beristiqamah ialah menuntut ilmu secara secara berkumpulan yang tidak dapat dinafikan sememangnya
berkumpulan. Sarjana Barat, Oscar Wilde pernah menukilkan bahawa menyeronokkan dan memikat hati pelajar-pelajar.
Lampu Aladdin tidak akan menyala dengan sendirinya tetapi perlu
digosoknya terlebih dahulu. Izharnya, setiap kejayaan memerlukan
prakarsa gigih individu berjiwa kental dalam mengatur strategi Menelusuri kebaikan belajar secara berkumpulan yang seterusnya,
pembelajaran yang efektif. Kejayaan Nik Nur Madihah sebagai pelajar para pelajar berpeluang berkongsi ilmu melalui pertukaran pandangan dan
cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pernah mewarnai coretan cetusan idea yang bernas bagi memantapkan lagi proses pembelajaran.
kegemilangan pendidikan negara biarpun beliau dibesarkan dalam serba Dapatan kajian mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
kekurangan akibat diulit kemiskinan. Namun di sebalik memorabilia membuktikan bahawa pelajar yang belajar secara berkumpulan mampu
kejayaan beliau, terselit rahsia yang menjadi resipi kecemerlangan iaitu bertahan maksimum selama empat jam manakala pelajar yang belajar
beliau mempraktikkan belajar secara berkumpulan. Apakah maslahat- secara bersendirian hanya mampu bertahan selama dua jam sahaja. Dengan
maslahat belajar secara berkumpulan kepada para pelajar? Ayuhlah kita tempoh belajar yang lebih lama, belajar secara berkumpulan memberi
mengupas fokus perbincangan kita demi merungkaikan persoalan yang banyak kelebihan memandangkan lebih banyak ilmu yang dapat diterokai
masih berlegar-legar di benak fikiran. melalui teknik diskusi yang diimplementasikan. Perkongsian ilmu menjadi
simbiosis dalam kehidupan pelajar kerana pelajar yang lemah akan dibantu
oleh pelajar pintar manakala pelajar pintar pula akan terus mengukuhkan
pemahaman mereka terhadap sesuatu topik. Amalan mulia ini amat
bertepatan dengan hadis Rasullullah SAW antara lainnya bermaksud,
Setiap manusia wajib menyebarkan ilmu pengetahuan walaupun sedikit. berminda kelas pertama yang berkarisma kerana pemuda harapan bangsa,
Ahli pujangga turut menukilkan bahawa Ilmu yang baik ibarat benih jatuh pemudi tiang negara. Hakikatnya, belajar secara berkumpulan memerlukan
ke tanah akan tumbuh dan hidup dengan subur. Dalam nada berbeza, swadaya yang konstuktif daripada pelajar berintelektual, guru-guru
belajar secara berkumpulan membolehkan pelajar-pelajar berkongsi ilmu dedikasi dan para ibu bapa mithali.
kerana ilmu merupakan cahaya yang menerangi kehidupan sarwajagat.

Esprit de corps atau semangat setia kawan dalam kumpulan


melahirkan kerjasama antara pelajar melalui belajar secara berkumpulan.
Sudah menjadi lumrah manusia diciptakan oleh Tuhan berbekalkan
kemahiran dan keistimewaan yang berbeza-beza dan beraneka rupa. Setiap
pelajar dalam kumpulan akan mengoptimumkan kelebihan mereka demi
bersama-sama menyelesaikan segala tugasan yang diberikan oleh guru di
sekolah. Dengan komitmen sepenuh perhatian dan nilai kerjasama yang jitu,
sesuatu kesukaran dalam pembelajaran dapat diatasi dengan mudah.
Tamsilannya, para pelajar berbilang bangsa bergabung ilmu dan kepakaran
mereka untuk bersama-sama menyiapkan projek reka cipta peringkat
nasional yang akan memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Tidak
hairanlah jika suatu hari nanti kejayaan dikecapi bersama-sama kerana hati
gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Generasi muda yang
berlumba-lumba mengejar impian inilah yang bakal mewarisi kepimpinan
negara hari ini. Oleh itu, sememangnya tidak dapat disangkal bahawa
belajar secara berkumpulan memupuk semangat kerjasama yang padu
dalam kalangan pelajar tanpa mengira bangsa, agama, dan budaya kerana
semuanya bernaung di bawah panji Satu Malaysia.

Intihanya, falah yang ingin digapai bukanlah semudah bibir


menuturkan bicara keazaman namun usaha tangga kejayaan. Dengan
adanya inisiatif yang berterusan maka kemenangan seindah memetik
bintang di langit tidak mustahil untuk direalisasikan. Setiap pelajar seyogia
menyedari maslahat belajar secara berkumpulan untuk melahirkan generasi
MODEL KARANGAN BOMBASTIK 4 meniti onak dan duri menempuh cabaran demi cabaran untuk berjaya
dalam mengejar matlamat hidup. Secebis lagu dendangan Dato Sheila
Majid berjudul Hitam Putih Kehidupan bukan sekadar menghiburkan halwa
Kebanyakan anak hari ini berdepan dengan pelbagai masalah. Sehubungan telinga namun mesej tersembunyi di sebalik lirik lagu tersebut banyak
dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar mengajar manusia agar terus cekal dan tabah menghadapi ujian hidup.
tempatan. Seorang tokoh ilmuwan Barat, Davey John Schwarts pernah menukilkan
antara lainnya bermaksud, yang paling kita perlukan dalam kehidupan
Tajuk rencana tersebut ialah Peranan Keluarga dalam Membantu Anak- ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk
anak Mengatasi Masalah. melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Ibu bapa merupakan insan
mulia yang paling hampir dengan anak-anak. Sejajar dengan masalah anak-
Tulis rencana itu selengkapnya.
anak, ibu bapa seyogianya menjadi penawar paling ampuh bagi memastikan
anak-anak tidak kecundang dalam perjalanan kehidupan yang baru bermula.
Persoalannya, apakah peranan keluarga dalam membantu anak-anak
Peranan Keluarga dalam Membantu Anak-anak Mengatasi Masalah menghadapi masalah?

Oleh : Yusriffa binti Wan Yusoh

Andai kata seseorang anak menemui kegagalan dalam peperiksaan


di sekolah, ibu bapa perlu menangani kekecewaan mereka dengan bijak.
Lihatlah sekitar alam dunia luas terbentang
Tindakan rasional yang dilakukan sewajarnya seperti menarik rambut
Langit tinggi kebiruan pohon-pohon kehijauan dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak. Ibu bapa
tidak seharusnya menyalahkan anak-anak kerana perbuatan tersebut hanya
Hembusan bayu yang menyegarkan akan menyebabkan anak-anak berasa putus asa dan hilang keyakinan diri
ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Sebagai pemimpin keluarga yang
dianggap uswah hasanah, ibu bapa perlu meneliti punca berlakunya
Tiada yang dapat lari dari masalah diri masalah kegagalan anak-anak dalam pelajaran dan kelemahan mereka
dalam subjek-subjek tertentu sebelum uslub-uslub yang berkesan dapat
Hadapailah dengan tenang tiap cabaran yang datang dilakukan.Tamsilnya, ibu bapa boleh menghantar anak-anak menghadiri
seminar pembelajaran dan kelas tuisyen yang lebih baik untuk
Atasinya dengan keimanan
memantapkan prestasi pembelajaran anak-anak. Janganlah sesekali ibu
bapa memperlekehkan keupayaan anak-anak. Ibu bapa harus percaya
dengan kebolehan dan kepintaran anak-anak kerana harapan murni
Mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan tersebut merupakan suatu doa yang amat mustajab untuk anak-anak
berkembang, anak-anak yang merupakan kuntuman bunga bangsa terpaksa cemerlang dalam bidang akademik. Oleh itu, ibu bapa berperanan
mengatasi kekecewaan anak-anak kerana kegagalan hari ini merupakan yang sukar lagi membebankan fizikal dan mental mereka kerana berat mata
permulaan kejayaan hari esok. memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Faktor kekangan masa dan
kepadatan aktiviti harian anak-anak menyebabkan anak-anak berasa stres.
Sebagai contohnya, anak-anak yang keletihan pulang dari sekolah terpaksa
Dalam melangkah marcapada yang kian getir, ibu bapa terpaksa menghadiri kelas tambahan pada sebelah petangnya pula. Pada waktu
berhempas pulas mencari rezeki demi kelangsungan hidup anak-anak. malam, ibu bapa menetapkan bahawa mereka harus belajar dan sesetengah
Namun demikian, kesibukan ibu bapa mengejar tuntutan duniawi ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka menonton televisyen. Rutin
membataskan mereka untuk sentiasa memantau pergerakan anak-anak harian anak-anak yang sebegini mengakibatkan mereka mengalami masalah
bersama-sama rakan sebaya yang banyak mengundang kebejatan moral. tekanan melampau yang boleh menjejaskan potensi pencapaian mereka.
Pergaulan anak-anak dengan golongan yang rosak akhlaknya akan Ibu bapa sewajarnya sedar bahawa anak-anak bukanlah haiwan robotik
mempengaruhi sikap dan keperibadian ke arah yang negatif. Kekurangan yang tidak mempunyai rasa dan jiwa sebaliknya impian tersebut masih
kawalan ibu bapa menyebabkan anak-anak menganggap rakan-rakan lebih dapat digapai seandainya anak-anak diberi peluang keemasan untuk
mengambil berat tentang diri mereka. Masalah disiplin yang dihadapi anak- meredakan tekanan yang dialami dengan cara yang betul. Anak-anak
anak dibimbangi mengheret anak-anak ke lembah gejala sosial. Sebelum sepatutnya turut digalakkan bersukan, beriadah, dan melancong pada masa
nasi menjadi bubur, ibu bapa seyogianya menjadi penyelamat anak-anak senggang agar mereka dapat melupakan seketika stres yang dialami sebagai
daripada terus hanyut dibuai keseronokan dunia yang hanya menjejaskan pelajar. Kata-kata perangsang yang dituturkan dan perlakuan positif ibu
masa depan mereka. Bantulah anak-anak yang tersasar dari landasan hidup bapa juga merupakan sumber inspirasi anak-anak kerana benih yang baik
untuk kembali ke pangkal jalan. Pujangga tersohor suatu ketika dahulu dicampakkan ke laut tetap menjadi pulau dan jika hulunya keruh, maka
pernah memfasiqkan bahawa anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapalah hilirnya pun keruh juga.
yang mencorakkannya sama ada seindah warna pelangi atau semalap
masa depannya. Dampingilah anak-anak agar anak-anak lebih merasakan
bahawa mereka dihargai dan dikasihi dan disayangi ibarat menatang Akhirulkalam, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya bak
minyak yang penuh. Ibu bapa harus mengutamakan keluarga kerana setiap kata pepatah, tiada keruh yang tidak dapat dijernihkan, tiada kusut yang
detik bersama anak-anak merupakan memorabilia yang tidak ternilai. Anak- tidak dapat dileraikan. Usaha dan gagasan yang proaktif harus
anak perlu ditarbiah agar dapat membezakan antara yang benar dengan dilaksanakan oleh ibu bapa agar segala kecekalan dan dedikasi ibu bapa
yang batil sejak mereka kecil lagi. yang berakar umbi dalam membesarkan anak-anak akan melahirkan
adiwangsa yang berwibawa dan berkepimpinan kerana pemuda harapan
bangsa, pemudi tiang negara. Pemupukan nilai keinsanan yang syumul
Selain itu, seiring dunia yang ligat berputar merentasi masa, dalam jiwa anak-anak menjadi benteng kukuh bagi pembentukan
generasi muda tidak terkecuali daripada berlumba-lumba dalam mengejar masyarakat sakinah yang sentiasa mendapat kerahmatan dari Tuhan.
cita-cita. Anak-anak yang usianya setampuk pinang amat memerlukan
sokongan moral ibu bapa ketika melalui cabaran kehidupan sebagai pelajar
Persoalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak
untuk mengembalikan minat remaja untuk bersukan?
MODEL KARANGAN BOMBASTIK 5

Dunia semakin canggih, taraf hidup masyarakat semakin


Minat bersukan dalam kalangan remaja pada hari ini semakin meningkat dan hal ini menuntut rakyat saling bersaing bagi membuktikan
berkurangan. keunggulan masing-masing setelah lima dekad menghirup udara
kemerdekaan demi mengharumkan nama negara tercinta. Remaja
memainkan peranan utama bagi membuktikan keupayaan mereka
Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang
kalangan remaja. dalam mengetengahkan semangat kesukanan sebagai asas pembentukan
masyarakat sakinah dan membenam budaya hedonistik yang tidak
berfaedah. Kesedaran remaja amat diperlukan agar dapat menyerlahkan
Berikan saya sepuluh remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia potensi dan bakat mereka dalam bidang sukan yang mampu membina
ini, begitulah lontaran suara Presiden Indonesia, Soekarno tentang kekuatan dan sahsiah diri. Dunia memandang tinggi terhadap pencapaian
kepentingan remaja yang merupakan tiang sandaran konkrit untuk generasi muda yang aktif bersukan menerusi penganjuran Sukan Olimpik,
memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Malaysia amat Sukan Komanwel dan Sukan SEA yang cukup berprestij bagi melahirkan
memerlukan remaja berwawasan menelusuri arus pemodenan untuk atlet pelapis yang berwibawa. Remaja tidak harus menafikan bahawa
melangkah dengan seribu kekuatan menerusi aktiviti sukan. Usaha murni mereka memikul peranan yang cukup besar untuk meningkatkan imej
Kementerian Pelajaran mewajibkan Program 1Murid 1Sukan menuntut negara di mata dunia. Lihatlah hari ini Malaysia cukup berbangga dengan
setiap anak watan mengotakan aspirasi ke arah menjulang negara ke lahirnya permata negara seperti Datuk Lee Chong Wei, jaguh badminton
puncak jagat untuk membentuk generasi muda yang sihat, proaktif, dan negara dan Pandalela Rinong, perenang wanita negara yang seharusnya
berdaya saing. Namun sayang seribu kali sayang, minat bersukan dalam dijadikan ikon oleh para remaja untuk berkecimpung dalam lapangan
kalangan remaja pada hari ini semakin berkurangan. Aspirasi yang diwara- sukan yang ternyata banyak manfaatnya. Negara juga bertuah memiliki
warakan oleh kerajaan tidak mampu direalisasikan sekirannya semua sebutir bintang bernama Datuk Nicol Ann David yang kini gah merangkul
pihak memandang enteng dengan sekadar membutakan mata dan gelaran Ratu Skuasy Dunia. Rekod kejayaan cemerlang para atlet negara
memekakkan telinga terhadap permasalahan ini dalam mengharungi masa perlu dijadikan sebagai motivasi dan pembakar semangat remaja agar
depan yang menjanjikan cabaran di luar jangkaan. Memetik ungkapan lebih meminati aktiviti sukan di samping usaha kental yang mungkin dapat
badan sihat, otak cerdas, semua pihak perlu mengorak langkah mengatur menjadikannya laluan kerjaya suatu hari nanti kerana kalau tidak
langkah sederap berasaskan rasa tanggungjawab bersama bagai aur dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.
dengan tebing untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja.
Ibu bapa menjadi cerucuk utama pembangunan keluarga dalam bagi keperluan 10 peratus markah kemasukan pelajar ke universiti.
melahirkan remaja yang minat bersukan. Ibu bapa merupakan guru Pelajar-pelajar harus diterapkan hakikat bahawa kelulusan akademik
pertama dalam kehidupan anak-anak yang usianya masih setampuk semata-mata bukanlah tiket jaminan untuk mereka berjaya menempatkan
pinang dan tidak mampu membezakan antara intan dengan kaca. Sebagai diri di menara gading jika tidak diseimbangkan dengan kecemerlangan
suri teladan, ibu bapa sewajarnya menunjukkan minat bersukan yang dalam arena sukan. Tindakan tegas juga haruslah diambil oleh guru-guru
mendalam agar tidak dikatakan seperti aforisme seperti ketam mengajar penasihat sekiranya para pelajar gagal menghadirkan diri dalam aktiviti
anaknya berjalan betul. Ibu bapa seharusnya mempengaruhi minda kokurikulum di sekolah tanpa mengemukakan alasan yang munasabah.
generasi muda untuk menjadikan aktiviti sukan sebagai rutin harian sejak Oleh yang demikian, kesedaran terhadap kepentingan penglibatan para
kecil seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tamsilnya, anak-anak pelajar perlu dibajai kembali oleh pihak sekolah demi membangunkan
seharusnya dibawa oleh ibu bapa untuk bersama-sama ke kompleks sukan generasi yang berketrampilan, bersahsiah mulia, dan berilmu.
untuk bermain badminton, berenang, dan sebagainya bagi memantapkan
nilai-nilai kesukanan dalam jiwa remaja dan mengeratkan wasilah
kekeluargaan. Nasihat yang berguna tentang maslahat aktiviti sukan Seorang cendekiawan Barat pernah memfasiqkan, Pokok utama
haruslah ditekankan oleh para ibu bapa agar persepsi negatif anak-anak kemajuan seseuatu bangsa ialah jiwa yang hidup. Berlandaskan kata-
terhadap bidang tersebut dapat dikikis. Sebaliknya sukan bukan sahaja kata tersebut maka kerajaan harus menjalankan peranan dengan
menjanjikan kemantapan fizikal malah membina keyakinan mental yang membina lebih banyak infrastruktur seperti pusat sukan dan taman
positif dalam kalangan remaja. Dengan kata lain, ibu bapa memainkan rekreasi secara percuma bagi membolehkan rakyat terutamanya remaja
peranan penting dalam menampilkan wajah baru anak-anak yang disulami berpeluang melakukan pelbagai aktiviti sukan untuk menghidupkan
tekad untuk bersukan demi keseimbangan jasmani dan rohani diri. semula budaya sukan dalam atma mereka. Keprihatinan kerajaan dengan
menubuhkan sekolah-sekolah sukan di seluruh negara menjadi landasan
terbaik untuk menyuburkan minat bersukan dalam kalangan anak-anak
Peranan seterusnya dalam memupuk remaja meminati sukan muda memaksimumkan kemampuan mereka. Kerajaan juga sewajarnya
digalas oleh pihak sekolah yang seyogianya memastikan semua pelajar menumpukan usaha dengan mencari jurulatih berpengalaman untuk
menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum di sekolah. Meskipun dasar membentuk ahli sukan bertaraf dunia. Biasiswa sukan juga wajar diperluas
1Murid 1Sukan diwajibkan di semua sekolah, namun pihak sekolah harus kepada lebih ramai pelajar yang mempunyai pencapaian cemerlang dalam
membimbing pelajar-pelajar memenuhi impian agar tiada pelajar yang bidang sukan di samping peluang untuk berkhidmat dalam bidang
tidak melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Pihak sekolah harus tersebut bagi menggalakkan remaja lebih serius meminati sukan. Oleh itu,
membetulkan tanggapan pelajar yang masih terbelenggu dengan cara kerajaan dapat memajukan taraf bangsa dengan menyediakan prasarana
berfikir yang sempit bahawa aktiviti sukan kononnya hanya untuk atlet sukan mencukupi agar dijadikan sumber inspirasi remaja agar dapat
sekolah dan mereka yang bercita-cita untuk menceburi bidang sukan menggapai cita yang luhur.
sahaja serta mengganggu tumpuan pembelajaran. Guru-guru juga
sewajarnya menjalankan obligasi dengan mendedahkan kepentingan
bersukan seperti menyertai Kelab Hoki, Kelab Olahraga dan sebagainya
Akhirulkalam, hulurkan tanganmu, bukalah hatimu dan YES, I JAMES CHONG AM THE CREATOR OF THIS
lapangkanlah mindamu untuk bersama-sama menyokong hasrat murni ke
COMPILATION.
arah hidup sihat sejahtera kerana sukan memajukan masyarakat dan
negara. Generasi pelapis yang memiliki minda kelas pertama dan jati diri
FOR MORE INFO, DONT FIND ME. YOU KNOW HOW.
unggul akan sentiasa mengutamakan kesejagatan dalam hidup dengan
menjadikan sukan sebagai amalan hidup agar nilai keinsanan yang syumul LASTLY, MAKE FULL USE OF THIS.
dapat dipupuk kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.
Manhaj-manhaj yang istiqamah, proaktif, pragmatik, dan jitu mestilah
digerakkan mulai sekarang kerana perjalanan beribu batu bermula dari
langkah yang pertama.

INTRODUCTION

I DO NOT CLAIM FOR THE OWNERSHIP OF ANY OF THESE


ESSAYS.

IT IS JUST A COMPILATION I WORK-HARD TO MAKE


DURING MY SPM.

DO NOT HOLD ANY GRUDGES AGAINST ANYONE. LIVE A


HAPPY LIFE.

ENJOY SPM WHILE IT LASTS TOO.

THIS IS DONE WITH GOOD SPIRIT IN ORDER TO


SPECIFICIALLY IMPROVE OR SHOULD I SAY BOOST THE

CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF SFI TO FACE SPM.


THE NAME IS THERE TO REMIND ANYBODY HOLDING THIS
POSSESSION ON THE PERSON WHO CREATED IT.