Anda di halaman 1dari 2

TEKS PIDATO

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATU..


Alhamdullilahi rabil alamin wasola tu wasala muala asrofil ambiyai wal
mursalin waala alihi wasobihi ajmain amma badu
Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat allah
subhanahu wataala yang telah memberikan kita iman,islam,dan taufiq nya
kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita
muhamad sholallalohu alaihi wasalam kepada keluarga, sahabat nya
dan semoga kita teguh di atas sunahnya . maka perkenankan pada
kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang:

MEMAKMURKAN MASJID
Teman temanku yang semoga di rahmati oleh allah.
Dari abu huroiroh rodiallahuanhu .rosululah bersabda:
ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh allah. Dalam
naungan arsy-nya pada hari yang tidak ada naungan (sama sekali) kecuali
naunganya diantaranya seseorang hamba yang hatinya selalu terikat
dengan masjid.
Imam nawawi berkata, Atinya: dia sangat mencintai masjid dan selalu
menempatinya untuk sholat berjamaah.
Maka hakikat memakmurkan masjid adalah mencakup semua amal
ibadah dan ketaatan kepada allah taala yang diperintahkan atau dianjurkan
dalam islam untuk dilaksanakan di masjid. Oleh karna itu, tentu saja sholat
berjamaah lima waktu di masjid bagi laki laki termasuk bentuk
memakmurkan masjid yang paling utama.
Ibnu katzir berkata, Bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan
masjid-masjid allah hanya dengan menghiasi dan mendirikanya saja, tetapi
memakmurkan masjid adalah dengan berdzikir kepada allah dan menegakan
syariat di dalamnya. Serta membersihkan dari kotoran (maksiat) dan syirik
(menyekutukan allah).
ALLAH SWT berfirman yang artinya:
Hanya yang memakmurkan masjid allah ialah yang termasuk orang-
orang yang beriman kepada allah dan hari kemudian. Serta tetap mendirikan
sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain allah.
Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang selalu mendapat
pentunjuk dari allah taala(Q.S AT TAUBAH : 18 )
Ayat yang mulia ini menunjukan besarnya keutamaan memakmurkan
masjid yang didirikan karna allah taala dalam semua bentuk pemakmuran
masjid, bahkan perbuatan terpuji ini merupakan bukti benarnya iman di
dalam hati seorang hamba.
Mari teman teman kita memakmurkan masjid.
Bilahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warohmatulahi wabarokatu.