Anda di halaman 1dari 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (Medestudent - Stap

7 -)

Student: Ashley Schriders Feedbackgever: Dennis Sanders


Vakgebied: Rekenen Stagegroep: 6
Klas: PEH16VB Datum feedback: 18-04-17

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is X
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de groep, zowel
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de X


beginsituatie. In de formulering ervan wordt
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en
leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn Werkrelaterend -> werkgerelateerd


afgestemd op specifieke kenmerken van Je hebt goed toegelicht dat de werk- en
de groep n op specifieke kenmerken van groeperingsvormen zijn afgestemd op specifieke
vakdidactiek. kenmerken van de groep. Ik mis echter de
aansluiting op de vakdidactiek. (Benoem kort
sociale context en interactie van de
reconstructiedidactiek)
Werk- en groeperingsvormen zijn X
functioneel ondersteunend bij het behalen
van de lesdoelen.

De proces- en productdoelen worden X


expliciet gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij Ook hier mis je alleen nog een link naar de
evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en vakdidactiek.
sluiten aan op specifieke kenmerken van
de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen
Mooie les! Je sluit al heel goed aan op de groep. Ik zie ook dat je aansluit op de vakdidactiek. Het
enige wat je nog moet doen is dit kort vernoemen.