Anda di halaman 1dari 5

NAMA: _______________________ PECUTAN AKHIR

Catatan :
a) Tanda dan nyatakan koordinat
1 2 bagi titik R dan S di bawah putaran 3 a) lukiskan imej bagi objek berikut
di
900 ikut arah jam pada titik (2,3)
bawah translasi
A

B D
Y

E C

i) Tentukan koordinat titik-titik di


atas : b) Tanda dan nyatakan koordinat b) Q ialah imej bagi Q di bawah
a) S = bagi titik T dan U di bawah putaran pembesaran pada pusat O dengan
b) T = 900 lawan arah jam pada titik (-2,1) faktor skala K. Tentukan faktor
c) Y = skala, K

ii) Bina garisan bagi y = -2


iii) Bina garisan X = 2

iv) tentukan titik titik yang


memenuhi kriteria berikut :
a) berada 4 unit ke kanan paksi y dan
4 unit di atas paksi x.
Titik :______________________
b) berada 3 unit ke kiri paksi y dan 2
unit di bawah paksi x
titik : ________________________
A B Rajah 10.1 menunjukkan sebuah prisma
1 Catatan :
9 tegak. Rajah 10.2 di ruang iawapan
3
menunjukkan bentangan yang tidak lengkap
4 senaraikan gandan nombor-nombor berikut bagi prisma itu yang dilukis pada grid segi
empat sama yang sama besar bersisi I unit
antara 0 20.
a) 2 = D C
Lengkapkan bentangan kuboid itu dalam
b) 5 = Diberi luas segiempat sama Rajah 10.2-
ABCD ialah 64 cm2. Kira
5 senaraikan semua faktor bagi perimeter segiempat sama di
nombor-nombor berikut: atas.
a) 10
b) 20

6 cari GSTK bagi nombor 2, 4, 6


1 Kira panjang hipotenus bagi
5
0 segitiga di bawah :
a)
4 cm
7 cari FSTB bagi nombor 3, 9, 12

3 cm
b)
8 ABCD dan AEFG adalah segiempat 8 cm
sama. Luas ABCD adalah 144 cm2 dan
luas AEFG adalah 81 cm2. Cari
perimeter kawasan yang berlorek. 6 cm

1 Kira tinggi bagi segitiga di bawah


1 :
a)

40o
6 cm
b)
5 cm

50o
1 ABCD adalah garis lurus. Cari nilai m.
1 Ungkapkan y dalam sebutan x bagi
1 Cari nilai sudut pedalaman bagi Catatan :
5 8 ungkapan algebra berikut :
2 poligon berikut :
a)
a) y-1 = x +2

b) xy = 4

c) xy3 = 8
b)

Ungkapkan a dalam sebutan b bagi


1 a3b = 8. Jika b = -1, tentukan nilai a
9

1 Rajah menunjukkan sebahagian


3 daripada poligon sekata. Cari
bilangan sisi polygon itu.
1 XYZ adalah garis lurus. Cari nilai a, b
6 dan c.
Permudahkan / ringkaskan indeks
2
berikut :
0
a) a3 x a 4
=

1 Cari nilai P bagi gambarajah di b) (a3)2 =


bawah :
4
c) a-3 =
a)
P
d) =
1 Kembangkan ungkapan algebra
7 berikut : e) a5 a2 =
b) o
150
a) p(5-q)
P

170o b) 4(x-1)

c) -2(a-2)
2 Tentukan nilai y bagi bulatan 2 Rajah 8(a) ialah carta palang yang menunjukkan Catatan :
2 Ali mengambil masa 1.5 minit
yang berikut : bilangan murid lelaki dan perempuan bagi empat
untuk menjawab soalan dalam 4 5
0 rumah sukan di sebuah sekolah.
ujian matematik. Jika jumlah y
a)
soalan ujian matematik adalah
50 soalan dan Ali memulakan 40o
ujian pada pukul 8.10 pagi, pukul
berapakah Ali berhenti menjawab
?

b)
Ahmad tiba di Bandar Sandakan
2 y
pada pukul 2 petang. Dia 30o
2 Pada ruang jawapan, tanda ( ) pada pernyataan
mengambil masa selama 2 jam 50o yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah
35 minit menaiki kederaan untuk
tiba di sana. Pada pukul
berapakah Ahmad memulakan
perjalanan? c)

y 80o

Pak mail menanam 10 batang


2 100o
pokok pisang dan 30 batang 110o 2 Tentukan mod dan median bagi
3 set data berikut :
pokok jambu di kebunnya. 6
Tuliskan nisbah pokok pisang e)
dengan pokok jambu a) 1,2,3,4,2,3,4,3,3,5

c)
50o
Kereta A B C D
Kekerap 3 8 4 5
an
y
Rajah 4(b)(ii) menunjukkan sebuah segi empat
2 2 Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid
sama PQRS. X dan Y ialah dua titik yang
bergerak di dalam segi empat sama itu. Pada yang bermain empat jenis permainan Catatan :
7 9
Rajah 4(b)(ii), lukis
a. lokus bagi titik X dengan keadaan XQ =PQ, Jenis Badmint Ho Bola Teni
b. lokus bagi titik Y dengan keadaan jaraknya permainan on ki sepak s
adalah sentiasa sama dari titik P dan titik R, Bilangan 15 25 8 12
c. seterusnya, tandakan dengan simbol X murid
kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y
itu. Maklumat bagi permainan badminton ditunjukkan
sepenuhnya dalam carta pai di ruang jawapan.
Lengkapkan carta pai itu untuk mewakili semua
maklumat dalam jadual.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku


2 di sudut bacaan bagi tiga buah kelas.
8

3
0
Maklumat bagi kelas Bestari ditunjukkan
sepenuhnya dalam piktograf di ruang
jawapan. Lengkapkan piktograf itu untuk
mewakili semua maklumat dalam jadual.