Anda di halaman 1dari 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 14-03-2017
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Natuur en techniek
Speelwerkthema / onderwerp: Tandwielen (lego dacta).
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.
Ik ben in staat theorie van Verhallen (woordenschat) toe te kunnen passen in de praktijk.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 44:
Deze doelen kan ik nagaan door middel van het vijfstappenplan toe te passen in
Aan het einde van de les hebben de leerlingen kennisgemaakt het de les (PowerPoint met stappenplan volgen).
de werking van tandwielen. Deze doelen kan ik nagaan door observatie tijdens de les.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen door middel van het Deze doelen kan ik nagaan door het samenwerkingsproces te bespreken met de
vijf stappenplan zelfontdekkend geleerd over het thema tandwielen. leerlingen.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met
samenwerken met leerlingen waarmee ze niet normaal niet
samenwerken.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit 21 leerlingen, waarvan negen meisjes en twaalf jongens. Normaal zitten de leerlingen in tweetallen en een aantal leerlingen zitten in groepjes. Ik
heb er bewust voor gekozen om de opstelling te veranderen, zodat de leerlingen eens met een andere opstelling leren te werken. De leerlingen in de klas hebben al
eerder van lego gehoord. De inleiding gaat over fietsen. Dit is bekend bij de leerlingen. Bepaalde leerlingen hebben een kortere spanningsboog.
Een aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen hebben extra positieve benadering nodig bij het
aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk! Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze de ruimte nodig om op een time-out plek te gaan zitten, zodat ze
even tot rust kunnen komen en zich dan weer kunnen aansluiten bij de rest. Dit is vooral belangrijk voor L. en MH. Dit komt vooral voor in vrijere situatie. Let op S. en
L. Deze twee leerlingen hebben veel moeite met dingen die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren precies weten wat er gaat gebeuren
en hebben het ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. Een stappenplan op het bord vooraf.
Deze les is afgestemd op theorie uit het boek van natuur en techniek. Hierin staat het vijfstappenplan uitgewerkt.

Literatuur:
- http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
- Vaan, de E. en Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: Coutinho.

Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van Ik vertel de leerlingen dat we vandaag De leerlingen zetten de tafels in busrijen. Digibord
+/- 10 min de les in busrijen gaan zitten. Ik stuur ze aan De leerlingen luisteren naar het verhaal. PowerPoint 5
om de tafels in busrijen te gaan zetten. De leerlingen denken na over het conflict. stappen plan.
Ik vertel de leerlingen dat ik vanmorgen De leerlingen beantwoorden de vraag van het Dozen: Lego
een probleem had toen ik naar school conflict. Dacta 12x
wilde fietsen.. ik stapte op de fiets en
wilde gaan trappen en toen draaide
mijn wielen niet meer? Dat was raar..
toen ben ik gaan kijken waar dit aan
lag.
Ik vraag de leerlingen of ze misschien
weten waaraan dit kan liggen?
Ik wijs de leerlingen de tandwielen aan
bij de fiets en vertel hoe deze werken.
Kern Verwerking/ Ik vertel de leerlingen dat ze per tweetal De leerlingen maken mee afspraken over het Digibord
+- 20 min kern een doos krijgen. In deze doos zit van gebruik van de dozen. PowerPoint 5
alles in. De leerlingen gaan in tweetallen de doos stappenplan.
Ik maak met de leerlingen afspraken ontdekken. Dozen: Lego
over het gebruik van de dozen. De leerlingen bedenken een onderzoeksvraag en Dacta 12x
- Alles wat je niet gebruikt blijft in de gaan hiermee aan de slag.
doos zitten. De leerlingen maken een conclusie a.d.h.v. de
- De spullen in de doos komen op de onderzoeksvraag.
juiste plaats terug.
- Aan het einde van de les
controleren we samen de dozen
met materialen.
Ik zet de timetimer aan. Als de timer
afgaat is de tijd om. Zolang de timer
aanstaat mag je met zijn tween de
doos ontdekken (5 minuten).
Ik vertel de leerlingen dat ze een
onderzoeksvraag mogen gaan
verzinnen en dat ze hiermee aan de
slag mogen gaan. Per hele busrij een
onderzoeksvraag. Dus drie
onderzoeksvragen klassikaal verzinnen
en verdelen. Ze mogen ook gebruik
maken van de boekjes die bij deze
inhoud van de doos zitten. (+-15
minuten).
Slot +/- 5- Evalueren Ik ga evalueren met de tweetallen. De leerlingen evalueren de onderzoeksvraag en de Digibord
10 min Welke onderzoeksvraag had je? Wat is conclusie hierop. PowerPoint 5
je conclusie op je onderzoeksvraag? De leerlingen vertellen wat ze van de les vonden. stappenplan.
Wat vonden jullie van deze les? De leerlingen geven aan of ze een vervolgles hierop Dozen: Lego
Zouden jullie een vervolgles willen willen krijgen. Dacta 12x
hierop? Samen met de juf even de dozen opruimen en
Samen met de leerlingen de dozen controleren.
even opruimen en controleren.

Leerkracht interventie:

Let erop dat de leerlingen in busrijen blijven zitten en echt in tweetallen werken.
Zorg ervoor dat de leerlingen alles weer netjes opruimen in de dozen waar het moet en dat alles compleet is.
Zorg ervoor dat de leerlingen niet gaan lopen met open dozen en dat alles in de dozen blijft waar het hoort.
De leerlingen die iets tussendoor vertellen dat aansluit op het onderwerp complimenteren Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Let op de leerlingen die extra aandacht nodig hebben i.v.m. gedrag en veranderingen. Speel hier van te voren al op in.

Persoonlijke reflectie

De leerlingen hadden nog nooit van Lego Dacta gehoord en er dus nog nooit mee gewerkt. Dit zorgde meteen voor betrokkenheid en
enthousiaste bij de leerlingen. Tijdens de les ging ik gebruik maken van het vijfstappenplan van natuur en techniek. Hiervoor heb ik een
powerpoint gemaakt. Zo konden we samen deze stappen volgen en kwamen alle stappen terug in de les. Na een korte inleiding wilde de
leerlingen meteen aan de gang. Eerst hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de materialen. Toen ze hoorde dat het materiaal
van mijn school afkwam werd er gezegd dat ze extra voorzichtig zouden doen en dus ook alles netjes zouden opruimen en niks kwijt
zouden raken. Dit was erg fijn om te horen. Ik had voor mezelf lesdoelen gemaakt, maar deze ben ik vergeten te bespreken met de
leerlingen. Dit zou ik de volgende keer terug willen laten komen in de les.
In de beginsituatie heb ik niet ingespeeld op gedrag van leerlingen en eventuele incidenten die zouden kunnen voorkomen. Doordat ik dit
niet had gedaan zag had ik dus ook niet voldoende overzicht om ook incidenten op te vangen. Dit zou wel moeten, dus hier ga ik de
volgende keer aan werken door mijn beginsituatie uitgebreider te beschrijven.

Feedback mentor (inclusief handtekening)

Zie feedbackformulier!

Datum: 14-03-2017