Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN MOCK TEST 1 MATEMATIK

BHG A:SOALAN OBJEKTIF


NOMBOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOALAN
JAWAPAN A D B D D C C C A B

JUMLAH: 10 MARKAH

BHG B:SOALAN SUBJEKTIF


NOMBOR SKEMA JAWAPAN MARKA JUMLAH
SOALAN H
1. x <3 2
Nota : Kenal pasti x = 3 beri 1 markah

y x + 3 atau setara 2
Nota : Kenal pasti y = x + 3 atau setara beri 1
markah
2
y x + 5 atau setara
Nota : Kenal pasti y = x + 5 atau setara beri 1 markah 6

2. 1
12t2 2t 52 = 0
1

( t + 2 )( 6t 13 ) = 0 atau setara
1
13
6
1
t=
1 5
13
6( )
6
1

12

1
3. 30 6
1 4 22 7 3
( )
2 3 7 2 1

1 4 22 7 3 1
( )
30 6 2 3 7 2

1 4
541 1
6 6
atau 90 atau 90.17
4
(a) 90o 22 110o 22 1
o
2 20 atau o
2 10
360 7 360 7

90o 22 110o 22 1
20 o
2 20 10 10 o
2 10
360 7 360 7

1
5710 40
90
63 63 90.63
atau atau
(b) 1

90o 22 180o 22
o
202 o
102
360 7 360 7
atau
1
o o
180 22 90 22
o
102 o
20 2
360 7 360 7 1 6

3300 3
471
7 7 471.43
atau atau

Nota:
Terima jawapan yang betul daripada penggantian
yang tidak lengkap.

5 (a)
(i) RM 3 RM 4 RM 5 RM 6
Azhar (A,5) (A,6)
Meor (M,3) (M,4) (M,6)
Roslina (R,3) (R,4) (R,5)
Laili (L,4) (L,6) 2
Nota :
Terima 1 atau 2 kesalahan untuk 1 markah

(A,6), (M,6), (R,6), (L,6)


(ii 1
)

18
(b) 1
100
(i)
atau setara

80
(ii 1 5
100
) atau setara

JUMLAH 26 MARKAH