Anda di halaman 1dari 5

WEEK 1 3 HARI:- ISNIN TARIKH:- 03/04/2017

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1120 1150
Tingkatan 3F Tingkatan PB
Tajuk KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA Tajuk GUNUNG IPAT MUDAN DAN TUA
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2 PBS BAND 1,2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS ABM
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan peranan sebagai ibu bapa dan anak. 1) Membezakan ciri 0 ciri antara gunung lipat muda dan gunung lipat
2) Menjelaskan kesan perbalahan antara ahli tua
keluarga.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL


Masa 1220 1350
Tingkatan 5S1
Tajuk RASIONAL
K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Berfikir secara rasional tentag masalah.
2) Menjelaskan kesan lari dari rumah.

Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka
dalam kelas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 13 HARI:- SELASA TARIKH:- 04/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK GEOGRAFI


Masa 0705 0735 MASA 0935 - 1005
Tingkatan 3F TING PB
Tajuk TABURAN SUMBER TAJUK CIRI CIRI GUNUNG LIPAT
K-BAT APLIKASI PBS -
I THINK PETA POKOK K-BAT MENILAI, MEMBEZAKAN
PBS BAND 1, BAND 2 I THINK PETA POKOK
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS PM, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis sumber logam dn sumber bukan logam. 1) Membezakan antar gunung lipat muda dan gunung lipat tua.
2) Menyatakan taburan sumber sumber utama di Malaysia.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka dalam 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1150 1220
Tingkatan 4A5 Tingkatan PA
NILAI RASIONAL Tajuk CIRI CIRI GUNUNG LIPAT
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
BIDANG - PBS -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatkan cara menilai sesuatu masalah dari pelbagai 1) Membezakan antara gunung lipat muda dan gunung lipat tua.
sudut.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 13 HARI:- RABU TARIKH:- 05/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0805 0835 MASA 0835 0935
Tingkatan PA TING 3F
Tajuk CIRI CIRI GUNUNG LIPAT BIDANG PERKEMBANGAN DIRI
K-BAT APLIKASI NILAI TANGGUNGJAWAB TERHADAP KLG
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS - I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Membezakan antara gunung lipat muda dan gunung lipat tua. 1) Menyatakan tanggungjawab diri dalam keluarga.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0935 1005 MASA 1020 1120
Tingkatan 3F TING 5S1
Tajuk TABURAN HUTAN BIDANG PERKEMBANAN DIRI
K-BAT ANALISIS NILAI BERDIKARI RASIONAL
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS BAND 1 I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU KERJA, POWER POINT ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Melorekkan taburan hutan di Malaysia. 1) Menyatakan cciri ciri remaja yang berdikari.
2) Menjelaskan kesederhaanaan remaja dalam kehidupan harian.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

WEEK 13 HARI:- KHAMIS TARIKH:- 06/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 0935 1005
Tingkatan 3F
Tajuk KEPENTINGAN SUMBER
K-BAT ANALISIS
I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1
ABM POWER POINT, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan sumber
Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 13 HARI:- JUMAAT TARIKH:- 07/04/2017

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG KEKELUARGAAN Tajuk Sumber tenaga di Negara lain
NILAI KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan saling menyayangi antara ahli 1) Menyatakan jenis tenaga di Negara lain.
keluarga.
2) Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang terhadap ahli
keluarga.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan: