Anda di halaman 1dari 3

CARA DAN PERATUARAN KAWAD KAKI

KAWAD ASAS

1. Platun di bawa masuk oleh Ketua Platun ke litar pertandingan dengan 3 barisan, berjalan
dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (tengah-tengah) Ketua Hakim. kadar
berjalan ialah 120-128 langkah seminit. Kelajuan yang lebih atau kurang akan ditolak 5
markah pasukan.

2. Menghadap ke hadapan. Bahasa hukumannya menghadap ke hadapan,


kanan....pusing.

3. Buka barisan. Bahasa hukumannya, buka, barisan......gerak.

4. Luruskan barisan. Bahasa hukumannya, ke kanan....lurus. Pandang......depan.

Melapor.

Ketua Platun melapor siap untuk diuji kepada Ketua Hakim. Semasa Ketua Platun melapor,
skuad akan berada dalam kedudukan sedia dan buka barisan. Bahasa hukuman ketika
melapor, contoh;

Assalamulaikum / Selamat Sejahtera Tuan, Pasukan Pengakap L3 siap untuk diuji tuan,
terima kasih tuan. Selepas melapor, tutup barisan. Bahasa hukumannya, tutup
barisan.......gerak.

kawad statik

1. Memulakan kawad statik selepas tutup barisan. Platun diwajib melakukan semua
pergerakan kawat statik berikut mengikut urutan:

i. Ke kanan lurus. Bahasa hukuman: ke kanan...lurus. pandang....depan.

ii. Bergerak ke kiri. Bahasa hukuman: bergerak ke kiri, kiri.....pusing.

iii. Bergerak ke kanan. Bahasa hukuman: bergerak ke kanan, kanan..pusing

iv. Menghadap ke belakang. Bahasa hukuman: menghadap ke belakang,


belakang....pusing.

v. Menghadap ke hadapan. Bahasa hukuman: menghadap ke hadapan,


belakang....pusing.

KAWAD DINAMIK

Hukuman bergerak ke kiri di beri (untuk memulakan kawad dinamik). Bahasa hukuman:
bergerak ke kiri, kiri......pusing.

Berjalan dalam masa cepat jalansebanyak satu pusingan dan apabila membelok, beri
hukuman kiri belok.

Hukuman tukar langkah perlahan....perlahan jalan diberikan setelah platun melepasi kon D
dan sebelum kon A.

Hukuman kiri belok diberikan di kon F (kon hijau) dalam pusingan pertama dan apabila
semua anggota platun selesai membelok,

hukuman menghadap ke hadapan, kanan....pusing diberikan. Platun akan perlahan jalan


dalam barisan melintang melintasi para hakim .

Platun di kehendaki melakukan pergerakan berikut mengikut urutan.

1.1 buka barisan

1.2 pandang...kanan

1.3 pandang...depan.

1.4 tutup, barisan.

Sebaik sahaja melintasi garisan kon B dan C, hukuman bergerak ke kiri, kiri.....pusing
diberikan.

Hukuman tukar langkah cepat, cepat jalan diberikan setelah skuad berada antara kon C dan
kon D.

Skuad akan berjalan sehingga ke kon D, hukuman kiri belok diberikan dan kon E (kon hijau)
hukuman kiri belok diberikan. Selepas melintasi kon E, skuad dikehendaki melakukan
pergerakan kawad berikut mengikut urutan:

Hormat ke kanan. Bahasa hukuman: Hormat ke kanan....hormat.

Hormat ke hadapan. Bahasa hukuman: Hormat ke hadapan....hormat.

Tukar langkah semasa berjalan. Bahasa hukuman: Tukar langkah semasa berjalan, tukar
langkah, tukar langkah, tukar langkah, maju.
Tukar langkah perlahan. Bahasa hukuman: Tukar langkah perlahan, perlahan.....jalan.

Bergerak ke kanan dalam perlahan jalan. Bahasa hukuman: Bergerak ke kanan,


belakang....pusing.

Tukar langkah cepat jalan. Bahasa hukuman: Tukar langkah cepat, cepat jalan.

Bergerak ke kiri. Bahasa hukuman: Bergerak ke kiri, belakang....pusing.

Menghadap ke belakang. Bahasa hukuman: Menghadap ke belakang, belakang......pusing.

Menghadap ke hadapan. Bahasa hukuman: Menghadap ke hadapan, belakang......pusing.


(tiada hukuman henti dan ke kanan lurus)

Hentak kaki. Bahasa hukuman:Hentak kaki.

Henti. Bahasa hukuman: Skuad....henti.

Mara mengadap. Bahasa hukuman: skuad akan mara mengadap, dari tengah, cepat jalan.
(Ketua Platun akan bersama-sama skuad ketika mara mengadap)

Tamat bahagian kawat asas (statik dan dinamik).

Catatan (1) :

1. Semasa kawad asas, tidak ada suara dari anggota platun, hanya hukuman Ketua
Platun sahaja. (contoh: anggota menyebut kiraan masa; kiri, kanan, kiri)

2. Ketua Platun memberi arahan secara statik dan mengadap ke arah skuad semasa
keseluruhan kawad asas. Semasa mara mengadap Ketua Platun akan masuk ke litar
pertandingan dan mara mengadap bersama platunnya.

3. Semasa membuat persembahan kawad, pasukan tidak dibenarkan membawa


alatan.

4. Isyarat tamat masa pertandingan aka diberikan oleh penjaga masa.

Anda mungkin juga menyukai