Anda di halaman 1dari 6

REKOD HARIAN

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Tarikh : 3 Januari 2017 Hari : Selasa

SESI BIMBINGAN / KAUNSELING


Lelaki Perempuan Fokus
Masa No. Rujukan Perkhidmatan
M C I LL M C I LL PP PD PK PK
S M

PROGRAM
Masa Fokus Program / Aktiviti Sasaran
1.15
2.15 PP Pengurusan dan Pentadbiran
2.15
3.15 BK Bimbingan Kelompok
3.35
4.35 KI Kaunseling Individu
4.35
5.35 PPDa Pendidikan Pencegahan Dadah
6.05
6.35 PSD Persediaan

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid

ANALISIS REKOD MINGGUAN


SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU

Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

PPS
I

LL

PD
I

LL

PK
I

LL

PKM
I

LL

JUMLAH
BESAR

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid

ANALISIS REKOD MINGGUAN


SESI BIMBINGAN / KAUNSELING KELOMPOK
Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

PPS
I

LL

PD
I

LL

PK
I

LL

PKM
I

LL

JUMLAH
BESAR

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid
ANALISIS REKOD MINGGUAN
MURID MENGHADIRI PROGRAM

Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

PPS
I

LL

PD
I

LL

PK
I

LL

PKM
I

LL

JUMLAH
BESAR

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid

ANALISIS MINGGUAN PERKHIDMATAN


Tarikh : ___________________ hingga ___________________

BIL BUTIR TUGASAN HARI


A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN I S R K J S A
1 Perhimpunan
2 Mesyuarat / Taklimat
3 Penyediaan kertas kerja
4 Penyediaan dokumentasi
5 Pelaporan sesi kaunseling
6 Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling

B PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
1 Sesi Kaunseling Individu
2 Sesi Kaunseling Kelompok
3 Sesi Bimbingan Individu
4 Sesi Bimbingan Kelompok
5 Sesi Konsultansi
6 Kelas Ganti
7 Program Kaunseling
8 Kunjungan ke rumah murid
9 Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

C LAIN-LAIN SUMBANGAN DI SEKOLAH


1
2
3

D PERKHIDMATAN LUAR SEKOLAH


1 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran KPM
2 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran JPN
3 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran PPD
4 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran Agensi Luar

E LAIN-LAIN
1
2
3
* Sila tandakan ( ) dan masukkan jumlah pada ruang berkenaan
ULASAN PENGETUA :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

( MOHD FAZLIE BIN AHMAD )


Tarikh :