Anda di halaman 1dari 2

10.

Meskipun pelbagai usaha telah dilakukan oleh Malaysia untuk memajukan


industri perkapalan agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa, namun
industri ini masih berdepan dengan pelbagai cabaran.Bincangkan.

Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam memajukan industri perkapalan agar


dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Usaha-usaha telah dilakukan oleh Malaysia
untuk mengembangkan sektor industri perkapalan.

Cabaran perdana adalah kekurangan modal insan yang berkemahiran dan


berpengetahuan. Malaysia kurang mempunyai tenaga yang mahir untuk mengendali
peralatan canggih dalam pengeluaran industri perkapalan. Pengendalian kontena di
perlabuhan-perlabuhan yang besar bukanlah suatu kerja yang mudah. Ketiadaan
kemahiran untuk mengendalikan kerja-kerja ini akan menimbulan risiko keselamatan dan
melambatkan urusan perdagangan. Contohnya, kapal yang dihasilkan oleh mekanik dan
jurutera yang kurang kemahiran mungkin akan menyebabkan kemalangan semasa
penjalanan.

Kos penggunaan teknologi moden yang tinggi merupakan cabaran kedua Malaysia
memajukan sektor industri perkapalan. Malaysia terpaksa mengupah pakar luar negara
dengan kos yang tinggi untuk menghasilkan kapal-kapal yang moden. Kos yang besar
juga diperlukan untuk melengkapkan perlabuhan dengan kemudahan teknologi moden.
Pihak pengurusan pelabuhan-pelabuhan kecil akan menghadapi masalah kewangan
sekiranya mereka ingin membesarkan pelabuahan. Pihak pengurusan juga mungkin
menghadapi masalah kekurangan modal untuk membaiki pelabuhan atau kapal yang
rosak.

Ancaman cuaca buruk juga akan mengancam perkembangan industri perkapalan.


Setiap perlabuhan akan berhadapan dengan ancaman cuaca buruk. Kejadian ombak besar
dan ribut boleh merosakkan kapal-kapal dan perlabuahn. Cuaca buruk yang tidak
menjangka seperti tsunami yang mempunyai kerosakan yang kuat akan merosakan
kemudahan-kemudahan pelabuhan dan kapal-kapal. Kesannya, ia akan membawa
kerugian yang besar kepada pihak pengurusan. Ancaman cuaca buruk juga akan
mengganggu sistem pelabuhan. Perdagangan seperti import dan eksport tidak dapat
dijalankan.

Usaha memajukan industri perkapalan ialah Malaysia telah menyertai Pertubuhan


Maritim Antarabangsa atau IMO iaitu satu badan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berpusat
di London. Pelbagai konvensyen dan peraturan antarabangsa telah ditetapkan oleh IMO
yang merangkumi aspek perkapalan dagangan seperti keselamatan pelayaran dan
pemeliharaan alam sekitar. Objektif pertubuhan ini adalah untuk memastikan aktiviti
perkapalan dagangan dijalankan dengan selamat, lancar dan teratur serta segala peraturan
dipatuhi oleh para pengamal sektor ini.

Latihan Maritim telah diberikan kepada kakitangan untuk meningkatkan kemahiran


sektor tersebut. Pihak Jabatan Laut Malaysia telah menetapkan bahawa setiap Institusi
Latihan Maritim sama ada swasta atau kerajaan hendaklah mengikut Konvensyen
Antarabangsa dan perlu memperolehi kelulusan dari Jabatan Laut Malaysia. Hal ini
penting bagi memastikan bahawa setiap institusi Latihan Maritim mesti menepati
piawaian antarabangsa dan mempunyai kualiti kerja yang tinggi. Pihak pengendali latihan
hendaklah menjemput pakar dari luar negara untuk memberi latihan dan kemahiran
kepada pihak maritim tempatan. Kemahiran ini perlu ada pada setiap anggota kerja
supaya penggendalian ini dapat dilakukan dengan cepat, cekap dan selamat serta
setanding dengan industri perkapalan antarabangsa.

Malaysia dapat memajukan industri perkapalan agar dapat bersaing di peringkat


antarabangsa sekiranya usaha yang efektif dilakukan. Industri perkapalan akan
mendatangkan pelbagai kebaikan kepada negara. Ekonomi negara dapat ditingkatkan
dengan kemajuan industri perkapalan.

Anda mungkin juga menyukai