Anda di halaman 1dari 141

ALAPSZABLYOK JTKOSOKNAK, 0.

3 VERZI

KZREMKDK: Az eredeti D&D jtk alkoti:


E. Gary Gygax and Dave Arneson, with Brian Blume, Rob
D&D Vezet Designer: Mike Mearls, Jeremy Crawford Kuntz, James Ward, s Don Kaye
Az albbi szemlyek fejlesztseinek felhasznlsval:
Design: Christopher Perkins, James Wyatt, Rodney J. Eric Holmes, Tom Moldvay, Frank Mentzer, Aaron
Thompson, Robert J. Schwalb, Peter Lee, Steve Allston, Harold Johnson, David Zeb Cook, Ed
Townshend, Bruce R. Cordell Greenwood, Keith Baker, Tracy Hickman, Margaret Weis,
Szerkeszts: Chris Sims, Michele Carter, Scott Fitzgerald Douglas Niles, Jeff Grubb, Jonathan Tweet, Monte Cook,
Gray Skip Williams, Richard Baker, Peter Adkison, Bill Slavicsek,
Producer: Greg Bilsland Andy Collins, s Rob Heinsoo

Mvszeti vezets: Kate Irwin, Dan Gelon, Jon A jtk tesztelsben rszt vett:
Schindehette, Mari Kolkowsky, Melissa Rapier, Shauna tbb mint 175 000 D&D rajong. Ksznjk!
Narciso
Grafikai Design: Bree Heiss, Emi Tanji Tancsval segtette a munknkat:
Bels Illusztrcik: Jaime Jones Jeff Grubb, Kenneth Hite, Kevin Kulp, Robin Laws, S. John
Ross, the RPGPundit, Vincent Venturella, s Zak S.
Tovbbi kzremkdk: Kim Mohan, Matt Sernett, Chris
Dupuis, Tom LaPille, Richard Baker, Chris Tulach, Miranda Publikci dtuma: 2015. jnius
Horner, Jennifer Clarke Wilkes, Steve Winter, Nina Hess
DUNGEONS&DRAGONS,D&D,WizardsoftheCoast,ForgottenRealms,
Projekt menedzsment: Neil Shinkle, Kim Graham, John Hay thedragonampersand,PlayersHandbook,MonsterManual,Dungeon
Tmogats: Cynda Callaway, Brian Dumas, Jefferson MastersGuide,allotherWizardsoftheCoastproductnames,andtheir
Dunlap, Anita Williams respectivelogosaretrademarksofWizardsoftheCoastintheUSAand
Mrka s marketing: Nathan Stewart, Liz Schuh, Chris othercountries.Allcharactersandtheirdistinctivelikenessesareproperty
Lindsay, Shelly Mazzanoble, Hilary Ross, Laura ofWizardsoftheCoast.Thismaterialisprotectedunderthecopyright
Tommervik, Kim Lundstrom lawsoftheUnitedStatesofAmerica.Anyreproductionorunauthorized
useofthematerialorartworkcontainedhereinisprohibitedwithoutthe
expresswrittenpermissionofWizardsoftheCoast.

2015WizardsoftheCoastLLC,POBox707,Renton,WA980570707,
USA.
ManufacturedbyHasbroSA,RueEmileBochat31,2800Delmont,CH.
LETLTHET A RepresentedbyHasbroEurope,4TheSquare,StockleyPark,
Uxbridge,Middlesex,UB111ET,UK
DUNGEONSANDDRAGONS.COM CMEN
BEVEZET
ADungeons&Dragonsjtkbanmindenjtkosltrehoz
egykalandozt(a"karaktert"),sszvetkezikms
ADUNGEONS&DRAGONSSZEREPJTKBANTRTNETEKETSZVNKA kalandozkkal(akiketabartaialaktanak).Egytt
kardsmgiavilgban.Kicsithasonltagyermekkori tkutathatnaksttkazamatkat,vrosokromjait,ksrtet
fantziajtkokhoz.AD&Djtkalapjaisakpzeler. kastlyokat,dzsungelekmlynelveszetttemplomokat,
Kpzeljkelaviharosjszakaigboltfelnyjtzkod vagytitokzatoshegyekgyomrbanlvvaltelibarlangokat.
vrkastlyt,sljkt,akpzeletbelikalandozkhogyanis Akalandozkrejtvnyeketoldanakmeg,mskarakterekkel
reaglnnakakastlybanrejlkihvsokra. beszlgetnek,fantasztikusszrnyekkelkzdenekmeg,
csodsvarzstrgyakrasmskincsekrebukkannak.
Kalandmester(KM):thaladtokaszirtekkztt.Az
AzegyikjtkosjtsszaelaKalandmester(KM)szerept.
tmeredekenkeletnekkanyarodik,smrisott
ajtkfmesemondjasdntbrja.AKMalkotja
tornyosulelttetekHollfszekvra.Omladoz
megajtkosoknakakalandokat,kpedigeldntik,
ktornyokrziknmnavrhozvezetutat.Rg
hogyannznekszembeaveszlyekkel,milyenton
elhagyottrposztoknaktnnek.Atornyokontlmly
indulnakel.AKMlerjaHollfszekvrnakbejratt,a
szakadkttong,afenekesrkdbevsz.Aszakadk
jtkosokpedigeldntik,mitiscsinlnakakalandozik.
flttleeresztettfelvonhdonlehettjutni,melyavr
thaladnakaveszlyesnektnfelvonhdon?Egymshoz
boltvesbejratntavrudvarravezet.Afelvonhd
ktikmagukat,nehogyamlybezuhanjonvalaki,haahd
lncainyikorognakaszlben,arozsdamartavas
beomlik?Vagyvalamilyenvarzslattalkelnekta
megfeszlaslyalatt.Amagassersfalaktetejrl
szakadkon?
kvzkpszobrokbmulnaklertokres
EzutnaKMmeghatrozzaakalandozkcselekedeteinek
szemgdrrel,torzanvigyorogva.Avrfalontvezet
hatst,selmesli,mitrtnikvelk.MivelaKM
alagtbankorhadtfarostlylg,benttemra
rgtnzhet,brmitisprblnaktenniajtkosok,aD&D
nvnyzet.ArostlyontlHollfszekvrnakf
vgtelenlrugalmas,mindenkalandizgalmassvratlan.
kapujatrvanyitvall,bentrlmelegfnymlikkia
Ajtknaksosincsigaznvge.Haegytrtnetetvagy
vrudvarra.
kldetstsikerltmegoldani,jabbkezddhet.gy
Blint(Garethetalaktva):Kzelebbrlismegnzem
folyamatostrtnetalakulhatki:egylettjtk.Sok
ezeketavzkpket.Vanegyolyanrzsem,hogyezek
jtkoshnapokon,vekentfolytatjaazlettjtkot,
nemcsakegyszerszobrok.
bartaikkalsszejnnekmondjukhetente,hogyott
Andi(Rivtalaktva):Neminognagyona
folytassk,ahollegutbbabbahagytkajtkot.Ahogya
felvonhd?Megakaromnzni,milyenstabil.
trtnetfolyik,akalandozkegyrehatalmasabbaklesznek.
Szerintemttudnnkhaladnirajta,vagysszeomolhat
Alegyzttszrnyek,megoldottkalandok,megszerzett
aslyunkalatt?
kincseknemcsakatrtnetetsznestik,dejkpessgeket
DeazegyszerfantziajtkoktleltrenaD&D nyitnakmegakalandozkeltt.Akalandozkerejnek
trtneteinekstruktrjavan,szablyokhatrozzkmeg, nvekedstaszintjkmutatja.
mikakalandozkcselekedeteinekkvetkezmnyei.A ADUNGEONS&DRAGONSjtkbannincsgyztesvagy
jtkosokkockadobssaldntikel,hogyatmadsuk vesztes,legalbbisnemahagyomnyosrtelemben.AKM
eltalljavagyelhibzzaeazellenfelet,hogymegtudnake sajtkosokegyttsznekizgalmastrtneteketmersz
mszniegysziklafalat,flretudnakeugraniegymgikus kalandozkrl,akikhallosveszllyelnznekszembe.Nha
villmcsapsell,vagyvalamilyenms,veszlyes akalandozkcudarvgetrnek:gyilkosszrnyektpikszt
cselekedetetelvgezni.Brmilehetsges,deakockadobs ket,sttellenfelekvgeznekvelk.Deazelesetteket
alapjnbizonyoskimenetelekvalsznbbek,mintmsok. trsaiknagyerejvarzslatokkalfelleszthetik,vagya
jtkosokjkarakterrelfolytathatjkajtkot.Lehet,hogy
Kalandmester(KM):Ok,egyszerrecsakegyvalaki.
egykalandbabelebukikacsapat,dehamindenkijlrezte
Blint,temegnzedavzkpket?
magt,semlkezetestrtnetszttek,mindgyztesek.
Blint:Igen.Utalbrmiarra,hogyezeknemcsupn
dsztelemek,hanemvalamiflelnyek?
KM:DobjegyIntelligenciaprbt. A KALANDOK VILGA
Blint:AVizsgldsszakrtelmethasznlhatom?
ADUNGEONS&DRAGONSjtkvilgaitelivannakvarzslattal,
KM:Persze!
szrnyekkel,btorharcosokkalsltvnyoskalandokkal.Az
Blint(d20szaldob):Uhh.Ht.
alapjukakzpkoriasfantasy,desajtoslnyek,helysznek
KM:Szerintedcsakszobrok.Andi,Rivapediga
samgiaegyedivteszikket.
felvonhidatnzimeg?
ADUNGEONS&DRAGONSjtkvilgaiegyrisi
vilgegyetemben,amultiverzumbanhelyezkednekel.
Klnsstitokzatoskapcsolatokfziksszeket
D&D ALAPSZABLYOK BEVEZET2
egymssal,saltezsmsskjaivalis,mintpldulaTz
ElemiSkjval,vagyazAbyssVgtelenMlysgvel.Ebbena A JTK MENETE
multiverzumbanvgtelensokvilgtallhat.Szmosilyen ADUNGEONS&DRAGONSjtkmeneteazalbbimintt
vilglersamegjelentaD&Djtkhivataloshelyszneknt. kveti.
AzElfeledettBirodalmak,aSrknydrda,aSzrkesas,a 1.AKMlerjaakrnyezetet.AKMelmondjaa
SttNap,MystarasEberronvilgoklegendimind jtkosoknak,holvannakakalandozik,mivankrlttk,
sszekapcsoldnakamultiverzumszvetben.Ezekena bemutatjaafbbcselekvsilehetsgeket(hnyajtvezet
vilgokontltbbszzezertovbbitalkottakmegD&D kiaszobbl,mivanazasztalon,kivanakocsmban,sgy
jtkosoksajtjtkukhoz.Ebbenagazdag tovbb).
multiverzumbanteismegalkothatodsajtvilgodat. 2.Ajtkosoklerjk,mitakarnakcsinlni.Nhaegy
Avilgokbizonyosjellemzimegegyeznek,deminden jtkosbeszlazegszcsapatnevben:pldul,
vilgnakmssmstrtnelme,kultrja,sajtszrnyeis "kimegynkakeletrevezetajtnt".Mskoraklnbz
fajai,fantasztikusfldrajza,sikazamati,scselszv kalandozkmsmsdolgokatcsinlnak:azegyikk,
ellensgeivannak.Nhnyfajramssmsjellemzk mondjuk,tkutatjaakincsesldt,mgamsikafalra
vonatkozhatnakklnbzvilgokban.ASttNap vsettmisztikusszimblumokatvizsglja,aharmadikpedig
vilgnakflszerzetei,pldul,dzsungellakkanniblok,az rkdik.Ajtkosoknaknemkellsorbanmegszlalniuk,de
elfekpedigsivataginomdok.Nhnyvilgban aKMmeghallgatmindenjtkost,seldnti,hogy
felbukkanhatnakmsholismeretlenfajokis.Eberron bonyoltjaleacselekvseket.
vilgnahadimvekazUtolsHborharcairateremtett, Nhaegyfeladatlebonyoltsaegyszer.Haegy
lettelfelruhzottkatonk.Nhnyvilgegyetlennagy kalandozodaakarstlniazajthozskinyitni,aKMazt
trtnetrepl:pldulaSrknydrdavilgnak mondhatja:azajtnyitvavan,slerja,mivanazajtntl.
meghatrozesemnyeaDrdahbor.Demgismind Delehet,hogyazajtbevanzrva,apadlalattgyilkos
D&Dvilgok,seknyvszablyaisegtsgvelbrmelyik csapdarejtzhet,vagymskrlmnyeknehezebbtehetik
vilgraltrehozhatodkarakteredet,sjtszhatszvele. afeladatot.EzekbenazesetekbenaKMdntiel,mi
AKMajtkotazegyikfentivilgratervezheti,vagy trtnik.AKMgyakrankockadobsrahagyatkozva
pthetsajtvilgot.MivelaD&Dvilgaiigenvltozatosak, hatrozzamegacselekvseredmnyt.
aKMtudjacsakmegmondani,figyelemmelkellelenned 3.AKMelmesliakalandozkcselekedeteinekhatst.
valamilyenhziszablyraajtksorn.Vgssorona Azeredmnyeklersagyakranjabbdntsiponthoz
Kalandmesterafdntshozakalandokkalsavilggal vezet,sgyajtkmenetevisszatraz1.ponthoz.
kapcsolatban,mghahivatalosanpublikltvilgotis Afentiasmarvnyes,haakalandozkromokat
hasznl. kutatnaktvatosan,azrdgiherceggeltrgyalnak,vagy
letrehallrakzdenekegyhatalmassrknnyal.Egyes

A SZABLYOK HASZNLATA helyzetekben,flegharckzben,acselekvsek


strukturltabbmenetetkvetnek,sajtkosok(saKM)
AD&DAlapszablyokdokumentumhromrszblll. egymsutn,adottsorrendbenvlasztjkkisbonyoltjk
Az1.rszakarakteralkotsrlszl,ebbenszerepelneka lecselekvsket.Dealegtbbszrajtkmenetrugalmas,a
jtkhozksztendkarakterltrehozsnakszablyai.Itt kalandkrlmnyeihezalkalmazkodik.
tallhatszinformcikataklnbzfajokrl,osztlyokrl, AkalandcselekmnyegyakranajtkosoksaKM
htterekrl,felszerelsrl,saklnfleegynivlasztsi kpzeletbenjtszdik,aKMszbelilersaimutatjkbea
lehetsgekrl.Az1.rszszablyaisokhelyena2.s3. helysznt.EgyesKMekzent,kpeket,elrergztett
rszretmaszkodnak. hanghatsokatishasznlnakamegfelelhangulat
A2.rszajtkszablyaitrjale,abevezetben elrshez.SokjtkossKMmssmshangonszlal
ismertetettalapokontl.Ideolvashatszmindenfle meg,amikorakalandozkat,szrnyeket,sajtkms
dobsrl,melyekalapjneldl,egycselekvssikeresvolte karaktereitjtsszael.NhaaKMtrkpetvehetel,s
vagyelbukott,valamintajtkhromftevkenysgi jelzkkelvagykisfigurkkaljelliajelenetszereplit,hogy
krrl:afelfedezsrl,szocilisrintkezsrlsharcrl. ajtkosokkvetnitudjk,kiholisvan.
A3.rszamgirlszl.Bemutatja,hogyismkdika
varzslataD&Dvilgban,avarzslsszablyait,segysor DOBKOCKK
varzslatot,amitakarakterek(sszrnyek)hasznlhatnak.
Ajtkbanszmozott,sokoldaldobkockkat

(dob"testeket")hasznlunk.Ilyendobkockkat
jtkboltokban,szerepjtkboltokban,knyvesboltokban
vehetsz.

D&D ALAPSZABLYOK BEVEZET3


Adobkockkataszablyknyvben"d"betveljelljk, dobshozaddikakaraktervalamiflekpzettsgemiatt.
melyetazoldalakszmakvet:d4,d6,d8,d10sd20.Ad6, (Lsdaz1.fejezetbenazegyestulajdonsgoklerst,sa
pldul,ahatoldaldobkocktjelenti(ezaklasszikus tulajdonsgmdostkmeghatrozst).
kockaforma). 2.Alkalmazdahelyzettlfggbnuszokats
Aszzalkkocka,vagyisad100,kicsitmskntmkdik. bntetseket.Azosztlyodvalamilyenklnlegessge,egy
gyrhetszel1s100kzttieredmnyt,hogykt varzslat,valamilyenklnlegeskrlmny,vagymshats
klnbztzoldalkockvaldobsz,melyeken0s9kztti miattbnuszvagybntetsjrhatadobsra.
szmoktallhatak.Azegyikkocka(adobselttvlaszdki, 3.Hasonltsdsszeazeredmnytaclszmmal.Haaz
melyik)atzeshelyirtketadjameg,amsikazegyeshelyi eredmnynagyobb,vagyegyenlaclszmmal,a
rtket.Ha7ests1estdobsz,pldul,adobottrtk71. tulajdonsgprba,tmaddobsvagymentdobssikeres.
Kt0sdobs100atjelent.Nhnytzoldalkockntzes Egybkntsikertelen.ltalbanaKMhatrozzamega
szmokszerepelnek(00,10,20,stb),gyknnyebbatzes clszmot,smondjamegajtkosnak,hogya
segyeshelyirtkkocktmegklnbztetni.Ilyenkora tulajdonsgprbja,tmaddobsavagymentdobsa
70ess1esdobs71,a00ss0sdobs100. sikeresvagysikertelenvolte.
Amikordobnodkellakockval,aszablyok Atulajdonsgprbksmentdobsokclszmt
meghatrozzk,egyadottfajtakockblhnnyalkell NehzsgiFoknak(NF)hvjuk.Atmaddobsokclszma
dobnod,smilyenmdostkatadszazeredmnyhez.A aVdettsgiFok(VF).
"3d8+5"pldulaztjelenti,hogyhromdarabnyolcoldal Ezekazegyszerszablyokvonatkoznakalegtbbfeladat
dobkockvaldobsz,sszeadodadobsokat,majd5t lebonyoltsraaD&Djtkban.A7.fejezetbentallhatak
adszazeredmnyhez. rszletesebbszablyokad20dobsokhasznlatra.
A"d"betszerepelaz"1d3"s"1d2"jellsekbenis.
1d3asdobshozdobjd6tal,soszdelazeredmnyt2vel ELNY S HTRNY
(felfelkerektve).1d2esdobshozdobjbrmilyen Atulajdonsgprbkat,tmaddobsokatvagy
kockval,apratlaneredmny1et,apros2tjelent. mentdobsokatnhaklnlegeshelyzetbendobjuk:
(Vagyhaadobottrtktbbmintadobkockaoldalainak elnybenvagyhtrnyban.Azelnyad20dobshoz
fele,azeredmny2). kapcsoldpozitvkrlmnyeketjelent,mgahtrnyaz
ellenkezjt.Amikorelnydvagyhtrnyodvan,egy
A D20 msodikd20szalisdobsz.Aktdobskzlamagasabbik
Akalandozkardcsapsamegsebziasrknyt,vagy szmt,haelnydvan,sazalacsonyabbik,hahtrnyod.
lepattanvaskemnypikkelyrl?Azogrebedladurva Hapldulhtrnyodvan,sadobsaid17s5,akkoraz5
mellbeszlsnek?ttudszniegykarakterazgfolyn? sdobstkellhasznlnod.Haelnydvolt,a17est
Kitudtrniakarakteratzgolyrobbansnaknagyjaell, hasznlod.
vagyteljessebzdstszenvedelalngoktl?Haegy A7.fejezetbentallhatakrszletesebbszablyokaz
cselekedetkimenetelebizonytalan,aDUNGEONS&DRAGONS elnyrlsahtrnyrl.
jtkbana20oldaldobkocka,vagyisad20hatrozza
megasikertvagykudarcot. KONKRT S LTALNOS
Ajtkbanmindenkaraktersszrnyalapvet Ebbenadokumentumban,fknta2.s3.rszben
kpessgeithattulajdonsgmri.Atulajdonsgok:Er, bemutatjukajtkszablyait.Mgis,szmosfajijellemz,
gyessg,llkpessg,Intelligencia,Blcsessgs azosztlyokklnlegessgei,varzslatok,varzstrgyak,
Karizma.Alegtbbkalandozesetben3s18kzttiaz szrnyekkpessgeisajtkmsptelemeivalamilyen
rtkk.(Aszrnyeknekakr1es,vagy30as mdonajtkltalnosszablyaitleltrnek.Jlhegyezd
tulajdonsgaikislehetnek).Ezekatulajdonsgok,sa meg:haegykonkrtrszletszablyszembemegyaz
bellkszmtotttulajdonsgmdostkkpezikalegtbb ltalnosszabllyal,akkormindigakonkrtszablynyer.
d20dobsalapjt,amitajtkosokakarakterekvagy Aszablyokallikivteleknhacsakaprsgok.Sok
szrnyekcselekedeteiredobnak. kalandoz,pldul,nemjrtasahosszjhasznlatban,de
Ad20dobsokhromffajtjaatulajdonsgprba, mindeneredeielfjrtasbenne,fajijellemzjknek
tmaddobssamentdobs.Ezekkpezikajtk ksznheten.Ezajellemzegykisebbkivtelajtkban.
szablyainakalapjt.Mindahromdobsakvetkez Mskoraszablyokfellrsanyilvnvalbb.Akalandozk
lpseketkveti. pldulltalbannemtudnaktmennifalakon,denhny
1.Dobszakockval,hozzadodamdostt.Dobjd20 varzslateztislehetvteszi.Aszablyokallkomoly
szal,saddhozzadobsravonatkozmdostt.Ez kivtelekgyakranamginakksznhetek.
ltalbanahattulajdonsgkzlazegyikenalapul
tulajdonsgmdost,snhaajrtassgbnuszodisa

D&D ALAPSZABLYOK BEVEZET4


LEFEL KEREKTS kalandoksora,aholllandkalandozkcsaptakvetivgig
atrtnetetelejtlavgig.
Mgegyszablytnemrtelreismerned.Haajtkbanel
kellosztaniegyszmot,lefelkellkerekteni,haaz
eredmnynemegszszm,mghaatrtrsznagyobbis, A KALANDOK HROM PILLRE
mint0,5. Akalandozkbrmivelmegprblkozhatnak,amicsaka
jtkosaikeszbejut,dehasznosatevkenysgkethrom

KALANDOK fkategribasorolni:felfedezs,szocilisrintkezs,s
harc.
ADUNGEONS&DRAGONSjtksornaKalandmester Afelfedezssornakalandozkbeutazzkavilgot,
kalandokatmeslegycsapatkarakternek.Mindenkarakter kezelnektrgyakatsklnflefigyelemremlt
msmskpessgekkeljrulhozzakalandokhoz:ms helyzeteket.Afelfedezsaffleadokkapok:ajtkosok
tulajdonsgokkal,szakrtelmekkel,osztlya lerjk,akaraktereikmitprblnaktenni,aKalandmester
klnlegessgeivel,fajijellemzkkel,felszerelssels pedigelmondjanekik,mitrtnikerre.Hosszabbidtvon
varzstrgyakkal.Mindenkarakterklnbz,msokaz felfedezspldul,haakaraktereknhnynapalatt
erssgeik,gyengik.Alegjobbkalandoztrsasgokbana tvgnakatgassksgon,vagyhaegyraalatttjutnak
karakterekkiegsztikegymst,sbeptoljktrsaik fldalattibarlangokon.Rvidebbidtvonfelfedezsazis,
gyengit.Akalandozkegyttmkdsnmlikakaland haegykaraktermeghzegykartegylabirintusban,hogy
sikeresteljestse. kiderljn,mitrtnik.
Akalandajtkszve.Atrtnetnekvankezdete,kzepe Aszocilisrintkezslnyege,hogyakalandozk
svge.AkalandotkitallhatjaaKalandmestermaga,vagy beszlnekvalakivel(vagyvalamivel).Kvetelhetik,hogyaz
kszenismegvsrolhatja,aKMsajtignyeineks elfogottfeldertfedjefelagoblinokfszknektitkos
cljainakmegfelelenalaktva.Akalandfantasztikus bejratt,informcitszerezhetnekegymegmentett
krnyezetbenjtszdik:fldalattikazamatkban,omladoz fogolytl,azorkvezrkegyelmrtknyrghetnek,vagy
vrkastlyokban,vadontjakon,vagypezsgvrosokban. meggyzhetikafecsegvarzstkrt,hogymutassonmeg
Gazdagszereplgrdajtszikbenne:atbbijtkos nekikegytvolitjat.
kalandozisnemjtkoskarakterek(NJKk).Ezeka A7.s8.fejezetbentallhatszablyokhasznlhatak
karaktereklehetnekmegbzk,szvetsgesek,ellensgek, felfedezssszocilisrintkezseksorn,csakgy,minta3.
brencek,vagycsakhttrstatisztkakalandban.Sokszor fejezetbenbemutatottosztlyoksokkpessge,vagya4.
azegyikNJKafellenfl,azterveihatrozzkmega fejezetbenszereplszemlyisgjegyek.
kalandcselekmnyt. Aharca9.fejezettrgya.Aharcsornakaraktereks
Akalandoksornakarakterekszembenznekmindenfle mslnyekfegyverekkelhadonsznak,varzsolnak,
lnyekkel,trgyakkalshelyzetekkel,melyeketmegkell prblnakhelyezkedniacsatatren,sgytovbbazzala
oldaniuk.Van,amikorakalandozksatbbilnymindent cllal,hogylegyzzkellenfelket.Agyzelemjelenthetiaz
megtesz,hogymegljkvagyelfogjkegymstharcban. ellensgmeglst,foglyokejtst,vagyppen
Mskorakalandozknakmegkellbeszlnikgyeiketms visszavonulsraknyszertst.AharcaD&Dlsek
lnyekkel(vagyppenegyvarzstrggyal)acljuk legalaposabbanstrukturltrsze,alnyekegymsutn
rdekben.Sokszorakalandozkrejtvnyekmegoldsval sorrakerlnek,hogymindenkineklegyenalkalma
tltikazidejket,akadlyoklegyrsvel,rejtettdolgok cselekedni.Acsatahevbenakalandozkmindenflevad
megtallsval,vagycsakegyhelyzetmegoldsval. kunsztokkalprblkozhatnak(mondjukpajzsonllva
Mindekzbenakalandozkfelfedezikavilgot,eldntik, lecsszhatnakegylpcssoron),vizslathatjka
merreutaznak,vagymitprblnaktennilegkzelebb. krnyezetket(esetlegmeghznakegytitokzatoskart),ms
Akalandokhosszasbonyolultsgavltozlehet.Egy lnyekkel(trsaikkal,ellensgekkel,semlegesfelekkel)
rvidkalandbancsaknhnykihvssalkellszembenzni,s beszdbeelegyedhetnek.
egyetlenjtklsalattbelehetfejezni.Egyhosszabb
kalandbanakrtbbszzharc,beszlgetssmskihvsis A MGIA CSODI
elkerlhet,sakrtbbtucatjtklsreisszksglehet
KevsD&Dkalandbannemtrtniksemmimgikus.A
avgigjtszshoz,valsidbenhetekenvagyhnapokon
mgialehethasznosvagyrtalmas,demindenkppena
t.ltalbanakalandvgnakalandozkvisszatrneka
kalandozkletnekfontosrsze.A10.s11.fejezet
civilizciba,hogykipihenjkmagukat,slvezzk
taglaljaamgit.
munkjukgymlcseit.
ADUNGEONS&DRAGONSvilgbanamgiagyakorliritkk,
Deeznematrtnetvge.Egykalandragondolhatszgy,
klnlegestehetsgkelklntiketalegtbbembertl.A
mintegyTVsorozategyepizdjra,izgalmasjelenetek
kznsgesemberekisgyakranmegtapasztalhatjkamgia
sorra.Azlettjtkateljessorozat:sszekapcsold
nyomait,deltalbancsakaprsgokat:egyfantasztikus
D&D ALAPSZABLYOK BEVEZET5
szrnyet,egylthatanbeteljesltfohszt,vagyazutcn
stlvarzslmelletttestrkdmegeleventettpajzs
rzt.
Akalandozkszmraazonbanamgiaatllsfontos
eszkze.Apapokslovagokgygytmgijanlkla
kalandozkhamarsebeikldozatuleshetnek.Abrdoks
papoklelkestmgikustmogatsahjnaharcosokat
legyrnknagyhatalmellenfeleik.Avarzslksdruidk
nyersmgikushatalmassvltozatosvarzserejenlkl
mindenkihvstzszerteveszlyesebblehetne.
Amgiaazellensgekkedvelteszkzeis.Sokkaland
sarokkveavarzstudkcselszvse,akikmgijukatbrmi
ronrosszclrahasznljkfel.Akultistkvezrefelakarja
breszteniatengeralattszunnyadistensget.A
boszorknygyermekeketrabol,hogyvarzserejvelelszvja
fiatalsgukat.Azrltvarzslseregnyigpezetetakar
lettelfelruhzni.Asrknymgikusszertartsbakezd,
hogyapuszttsistenvvlhasson.Ezcsaknhny
mgikusfenyegets,melyekkelakalandozknakszembe
kellnznik.Sajtmgijuksegtsgvelvarzslataikkals
mgikustrgyaikkalakalandozknakvaneslyka
gyzelemre!

D&D ALAPSZABLYOK BEVEZET6


1. RSZ: A KARAKTER MEGALKOTSA
1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE
ADUNGEONS&DRAGONSJTKELSLPSE,HOGYELKPZELEDS adottsgait.Akarakterfajhoztartoznakbizonyosfaji
ltrehozodasajtkarakteredet.Akarakteredajtkbeli jellemzk,mintpldulklnlegesrzkszervek,jrtassg
rtkek,szerepjtkossegdleteksakpzelerdelegye. bizonyosfegyverekvagyeszkzkhasznlatban,jrtassg
Kivlasztod,milyenfajba(pldulembervagyflszerzet)s valamilyenszakrtelemben,vagykisebbvarzslatok
osztlyba(pldulharcosvagyvarzsl)tartozzon.Kitallod hasznlatnakakpessge.Ezekajellemzksokszorjl
akarakterszemlyisgt,megjelenst,shttrtrtnett illeszkednekbizonyososztlyokkpessgeihez(lsda2.
is.Azelkszltkarakterkpviseltgedajtkban,ate lpst).Aknnylptflszerzetekfajijellemzje,pldul,
avatrodaDUNGEONS&DRAGONSvilgban. kivlanalkalmaszsivnyoknak,mganemeselfekbl
Mielttbelekezdeszaz1.lpsbealentiekszerint, nagyhatalmvarzslklehetnek.Nhaszrakoztata
gondoldt,milyenkalandozvalszeretnljtszani.Lehetsz sablonoktleltrni.Egyflszerzetlovag,vagyhegyitrpe
btorharcos,fondorlatoszsivny,buzgpapvagy varzsl,pldul,szokatlan,deigenemlkezeteskarakter
hivalkodvarzsl.Detalnjobbanrdekelegyszokatlan lehet.
karakter,pldulegykemnyktszsivny,akiakzitust Afajodalapjnegyvagytbbtulajdonsgodrtkeis
lvezi,vagyegymesterlvsz,akitvolrlvgez nvekszik.Ezeketa3.lpsbenhatrozodmajdmeg.
ellensgeivel.Atrpkrlselfekrlszlfantasy Jegyezdfelanvekmnyeket,snefeledkezzmajdmeg
trtneteketszereted?ptsezekbeafajokbatartoz rluk.
karaktert.Aztakarod,hogyatekalandozdlegyena rdfelafajijellemzidetakarakterlapra.Nefelejtsdel
legkemnyebbazasztalnl?Vlasszharcososztlyt.Hanem feljegyezniakezdnyelvtudsodatsazalapsebessgedet
istudod,mitvlassz,csaknzdmegazillusztrcikata sem.
knyvben,hthavalamelyikfelkeltiazrdekldsedet.
Hamegvanazelkpzelsedakarakterrl,azalbbi BRUENOR LTREHOZSA, 1. LPS
lpseketkvesd.Mindendntseddelalaktasza Robinekill,hogymegalkossaakaraktert.gydnt,a
karaktereden.Lehet,hogyakarakteredkpeafejedben zordhegyitrpejlilleszkedikakarakterrlalkotott
vltozik,ahogydntsekethozol.Azafontos,hogyolyan elkpzelseibe.Feljegyziatrpkfajijellemzit
karakterrelljleazasztalhoz,akivelizgalmasleszajtk. karakterlapjra,belertvea25lbnyisebessgetsaz
Ebbenafejezetbenkarakterlapnaknevezzk,amin ismertnyelveketis:kzsstrpe.
feljegyzedakarakteredrszleteitakrhagyomnyos
karakterlapothasznlsz(amilyenennekadokumentumnak 2. OSZTLY KIVLASZTSA
avgnistallhat),akrvalamifledigitlisnyilvntartst, Mindenkalandozegyosztlytagja.Azosztlynagyjbl
vagycsakegyjegyzetfzetlapjt.AhivatalosD&D lerjaakarakterhivatst,milyenklnlegeskpessgekkel
karakterlapjlehetkezdsnek,amgmegnemszokod, rendelkezik,smilyentaktiktkvetlegnagyobb
milyenadatokravanszksg,shogyhasznlodfelazokat valsznsggelegylabirintusfelfedezse,szrnyekkelval
jtkkzben. harc,vagyegyfeszesvitakzben.Akarakterosztlyokata3.
fejezetrjale.
BRUENOR LTREHOZSA Akarakteredszmoselnybenrszeslazosztlya
Akarakteralkotsmindenlpstegypldvalillusztrljuk: alapjn.Sokilyenelnyazosztlyklnlegessge,olyan
Robinevjtkosunkltrehozzatrpekaraktert, kpessgek(akrvarzstudsis),melyakarakteredet
Bruenort. megklnbztetimsosztlyoktagjaitl.Szmos
jrtassgotisbiztostazosztlyod:pncloksfegyverek
1. FAJ KIVLASZTSA hasznlatban,szakrtelmekben,mentdobsokban,
Mindenkaraktervalamilyenfajbatartozik,aD&Dvilgnak esetlegeszkzkhasznlatban.Ajrtassgaidnagyban
egyikrtelmes,humanoidnpnektagja.Aleggyakoribb meghatrozzk,akarakteredmibenkiemelkedenj,
jtkoskarakterfajokatrpe,elf,flszerzetsember. bizonyosfegyverekforgatstlkezdveameggyz
Egyesfajoknakalfajaiisvannak:pldulhegyitrpkvagy hazudozsig.
erdeielfek.A2.fejezetbentallszrszletesinformcit rdfelazosztlyod1.szintenkapottklnlegessgeita
ezekrlafajokrl. karakterlapra.
Avlasztottfajnagybanhozzjrulakarakter
egynisghez.Meghatrozzaltalnoskinzetts
kultrjblvagyvrvonalbladdtermszetes
D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE7
SZINT Azosztlyodhatrozzameg,melyfegyverek
ltalbanakarakterek1.szintrlindulnak,majdszinteket hasznlatbanvagyjrtas,melymentdobsokbanvagy
lpnekakalandozssatapasztalatipontok(TP)szerzse jrtas,snhnyszakrtelemseszkzjrtassgodat.(A
alapjn.Az1.szintkaraktermgtapasztalatlana szakrtelmekrllsdrszletesebbena7.fejezetet,az
kalandozkvilgban,brkorbbanislehetettmrkatona eszkzkrlaz5.fejezetet).Ahtteredtovbbiszakrtelem
vagyppenkalz,svihetettvghezveszlyesdolgokat. seszkzjrtassgokatbiztost.Nefelejtsdelfeljegyezni
Az1.szintakarakteredkiindulsipontjaakalandozk mindenjrtassgodat,sajrtassgbnuszodata
letbe.Hamrjlismeritekajtkot,vagyhaegymr karakterlapra.
folyD&Dlettjtkhozcsatlakozol,aKMgydnthet, Ajrtassgbnuszodatnemadhatodhozzegyetlen
hogymagasabbszintenkezddajtkot,azonazalapon, dobshozvagyrtkheztbbszris.Nhaajrtassg
hogyakarakteredmrtlltnhnykemnykalandot. bnuszodatmdosthatjavalami(pldulmegduplzhatja
rdfelaszintedetakarakterlapra.Hamagasabbszinten vagyfelezheti).Dehaegyhelyzetbenajrtassg
kezdedajtkot,rdfelaztis,osztlyodmilyenelnyket bnuszodategydobshoztbbszrishozzkneadni,vagy
biztostaz1.szintedetkveten.rdfelatapasztalati tbbszrismegkneszorozni,mgiscsakegyszeradoda
pontjaidatis.Az1.szintkarakterek0TPvelkezdika bnusztadobshoz,scsakegyszerszorozhatodmegvagy
jtkot.AmagasabbszintkarakterekltalbanannyiTP egyszerkellelosztanodabnuszt.
velindulnak,amennyiazadottszintelrshezszksges
volt(lsdaz"1.SzintenTl"rsztlentebbefejezetben). BRUENOR LTREHOZSA, 2. LPS
RobikpzeletbenBruenorcsatabrdjtlengetverohamoz
LETER PONT S LETER DOBS acsatba,sisakjnakegyikszarvaletrtt.Bruenort
Akarakteredleterpontjaimutatjkmeg,milyenszvsa harcoskntalkotjameg,sfeljegyziaharcosjrtassgaits
karakterharcbansmsveszlyeshelyzetekben.Azleter osztlynak1.szintklnlegessgeitakarakterlapra.
pontjaidatazleterDobsod(ezazleterPontDobs 1.szintharcoskntBruenornak1leterDobsavan
rvidtse)hatrozzameg. (egyd10),sleterpontjainakszma10+azllkpessg
1.szintenakarakterednek1leterDobsavan,sa mdostja.Robifeljegyziezt,savgsrtketfelrja
dobkockatpustazosztlyodhatrozzameg.Annyi majd,amintmeghatroztaBruenorllkpessgrtkt
leterponttalkezdedajtkot,amennyialegmagasabb (lsda3.lpst).Robifelrjaaz1.szintkarakterjrtassg
rtkadobkockn,ahogyanazazosztlylersnlis bnusztis:+2.
szerepel.(Ehhezazrtkhezhozzaddikmgaz
llkpessgmdostd,melyeta3.lpsbenfogunk 3. TULAJDONSGOK MEGHATROZSA
meghatrozni).Ezazrtkamaximlisleterpontod. Akarakterjtkbelilehetsgeinagybanahat
rdfelakarakteredleterpontjainakszmta tulajdonsgnmlnak:azErejn,gyessgn,
karakterlapra.Aztisjegyezdfel,milyenfajtaleterDobst llkpessgn,Intelligencijn,Blcsessgns
hasznlakaraktered,shnyleterDobsodvan.Pihens Karizmjn.Mindegyiktulajdonsghoztartozikegyrtk,
utnelklthetszleterDobsokat,hogyvisszanyerdaz eztrodfelakarakterlapra.
leterpontjaidat(lsda"Pihens"rszta8.fejezetben). Ahattulajdonsgrlsajtkbelihasznlatukrl
rszletesena7.fejezetr.ATulajdonsgsszesttblzat
JRTASSG BNUSZ rvidensszefoglalja,mitismutatnakatulajdonsgok,
Azosztlyodlersnlszerepltblzatmegmutatjaa melyikfajokmelyiktulajdonsgoterstikmeg,smelyik
jrtassgbnuszodatis,amely1.szintkarakterek osztlyszmramelyiktulajdonsgklnsenfontos.
esetben+2.Ajrtassgbnuszodathozzkelladnoda Akarakteredhattulajdonsgrtktvletlenszeren
karakterlapodonszereplszmosrtkez: hatrozodmeg.Dobjngy6oldaldobkockval,s
tmaddobshozazokkalafegyverekkel,melyek jegyezdfelahromlegmagasabbdobottrtksszegtegy
hasznlatbanjrtasvagy darabpaprra.Ismteldeztmegmgtszr,hogyvglhat
tmaddobshozavarzslataiddal szmotkapj.Hasprolniakarszazidvel,vagynemtetszik
tulajdonsgprbkhozazokkalaszakrtelmekkel, avletlenszertulajdonsgoktlete,hasznlhatodaz
melyekbenjrtasvagy albbisorozatotis:15,14,13,12,10,8.
tulajdonsgprbkhozazokkalazeszkzkkel,melyek Mostfogdahatszmot,smindegyiketrdfelazegyik
hasznlatbanjrtasvagy tulajdonsgmell,hogymeghatrozdazEr,gyessg,
mentdobsokhoz,melyekbenjrtasvagy llkpessg,Intelligencia,BlcsessgsKarizma
avarzslataidellenimentdobsokNFjhez(ezta tulajdonsgaidrtkt.Ezutnavlasztottfajodnak
varzstudosztlyoklersnlmagyarzzukel megfelelenmdostsdatulajdonsgokrtkt.
rszletesebben)

D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE8


151Atulajdonsgrtkeidkivlasztsautnmegkell Amdszerrelvlaszthatszpldul3magass3alacsony
hatroznodatulajdonsgmdostidataTulajdonsg tulajdonsgot(15,15,15,8,8,8),tlagfltti,szinte
rtkeksMdostktblzatalapjn.Atblzatnlklis azonostulajdonsgokat(13,13,13,12,12,12),vagyekt
meghatrozhatodatulajdonsgmdostkat,halevonsz vgletkzttbrmilyenmseloszlst.
10etatulajdonsgrtkbl,majdazeredmnytelosztod
TULAJDONSG PONT KLTSGEK
2vel(lefelkerektve).Amdostkatrdsorraa
rtk Kltsg rtk Kltsg
tulajdonsgrtkekmell. 8 0 12 4
9 1 13 5
GYORSKARAKTER
10 2 14 7
A3.fejezetbenmindenosztlylersatartalmazegy
11 3 15 9
javaslatokatagyorskarakteralkotshozazadott
osztlyba.Itttallsztancsokat,melyiktulajdonsgaid TULAJDONSG SSZEST
legyenekalegnagyobbak,milyenhtteretvlassz,s Er
milyenvarzslatokkalkezddajtkot. Mitmutat: termszetesedzettsg,testier
Kinekfontos:Harcos
TULAJDONSG RTKEK S MDOSTK Fajimdostk:
rtk Mdost rtk Mdost Hegyitrpe(+2)
1 5 1617 +3 Ember(+1)
23 4 1819 +4
45 3 2021 +5 gyessg
67 2 2223 +6 Mitmutat: fizikaigyessg,reflexek,egyensly,precizits
89 1 2425 +7 Kinekfontos:Zsivny
1011 +0 2627 +8 Fajimdostk:
1213 +1 2829 +9 Elf(+2) Ember(+1)
1415 +2 30 +10 Flszerzet(+2)

BRUENOR LTREHOZSA, 3. LPS llkpessg
Robigydnt,hogyajavasoltsorozatothasznlja(15,14, Mitmutat: egszsg,szvssg,leter
13,12,10,8)Bruenortulajdonsgainakmeghatrozshoz. Kinekfontos:mindenkinek
Mivelharcos,alegmagasabbrtket,a15stvlasztja Fajimdostk:
Ernek.Amsodiklegmagasabb,14leszazllkpessge. Trpe(+2)
Bruenormerszharcos,deRobigydnt,hogyatrpje Markosflszerzet(+1)
idsebbsblcsebblesz,jvezet,ezrttisztesrtkeket Ember(+1)
vlasztBlcsessgresKarizmra.Afajielnyk
alkalmazsautn(Bruenorllkpessgt2vel,Erejt2 Intelligencia
velnvelimeg),Bruenortulajdonsgrtkeismdostia Mitmutat: elmelessge,memria,elemzkpessg
kvetkezek:Er17(+3),gyessg10(+0),llkpessg Kinekfontos:Varzsl
16(+3),Intelligencia8(1),Blcsessg13(+1),Karizma12 Fajimdostk:
(+1). Nemeself(+1)
RobifelrjaBruenorvglegesleterpontjt:10+a+3as
Ember(+1)
llkpessgmdostja,sszesen13leterpont.
Blcsessg
ALTERNATVA: VLASZTOTT TULAJDONSG RTKEK Mitmutat: bersg,intuci,beltkpessg
AKalandmesterdnthetgy,hogyegyalternatv
Kinekfontos:Pap
mdszerrelismeghatrozhatjtokatulajdonsg
Fajimdostk:
rtkeiteket.Ezzelamdszerrelegynilegkialaktott
Dombitrpe(+1) Ember(+1)
tulajdonsgrtkekkelhozhatodltreakarakteredet.
Erdeielf(+1)
27pontotoszthatszelatulajdonsgaidkztt.Minden

egyesrtkkltsgtmegtallodaTulajdonsgPont
Karizma
Kltsgektblzatban.Egy14estulajdonsgvlasztsa,
Mitmutat: magabiztossg,kesszls,vezetikpessg
pldul,7pontbakerl.Ezzelamdszerrela15sa
Kinekfontos: Vezetkneksdiplomatknak
legmagasabbelrhettulajdonsgafajimdostk
Fajimdostk:
hasznlataeltt.Nemlehet8asnlalacsonyabb
Knnylptflszerzet(+1) Ember(+1)
tulajdonsgodsem.
D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE9
4. A KARAKTER LERSA BRUENOR LTREHOZSA, 4. LPS
Mostmrismeredakarakteredlegfontosabbjtkbeli RobifelrjaBruenornhnyalapvetadatt:anevt,a
rtkeit.Idejekisznezniaszemlyisgtis.Akarakternek nemt(frfi),amagassgtsslyt,sajellemt
adjnevet.Gondolkozzkicsitelrajta,hogyisnzhetki,hogy (trvnyesj).AmagasErejesllkpessgemiatt
szokottviselkedni? egszsges,edzetttestalkatalehet,deazalacsony
A4.fejezetbentallhatinformcikalapjn Intelligencijanmifeledkenysgreutalhat.
kialakthatodakarakterklskinzetts Robigydnt,hogyBruenornemesivrvonalszltte,de
szemlyisgjegyeit.Vlaszdkiakarakteredjellemt(vagyis aklnjtelztkhazjblmgBruenorkiskorban.
milyenmorliselvekhezigazodvahozzamegdntseit)s KovcskntdolgozottaJegesSzelekVlgynektvoli
eszmnyeit.A4.fejezetsegtkitallni,mittartakarakter falvaiban.DeBruenorrahsiesebbsorsvrhogy
letbenalegeslegfontosabbnak(vagyismikaktelkei), visszaszerezzehazjtgyRobiazegyszernphse
smilyenhibiokozhatjkegynapavesztt. htteretvlasztjaatrpeszmra.Feljegyziahttr
Akarakterhttererjale,honnanisszrmazik,mivel jrtassgaitsklnlegessgt.
foglalkozotteredetileg,milyenhelyetfoglalelaD&D RobielgjlelkpzelteBruenorszemlyisgtis.gynem
vilgban.AKMa4.fejezetbenlertakontlmshttereket isazegyszernphseszmrajavasolt
isajnlhatakarakterednek,vagyakrveledegyttmkdve szemlyisgjegyekblvlaszt,hanemfelrja,hogyBruenor
sajthtteretdolgozhatkiakarakternek,amijobban trpeltretrdikmsokkalsrzkeny,akiszvbl
illeszkedikakarakterrlkialaktottelkpzelseidhez. szeretiabartaitstrsait,delgyszvtmorcos,mogorva
Ahtterealapjnakarakterednekjrahttr viselkedsmgrejti.Ahttrheztartozlistrlaz
klnlegessge(egyltalnoselny),jrtassgkt igazsgossgeszmnytvlasztja,smegjegyzi,hogy
szakrtelemben,valamintesetlegtovbbinyelvekismerete Bruenorszerintsenkinemllatrvnyfelett.
vagyjrtassgbizonyosfajtaeszkzkhasznlatban. AtrtnetealapjnBruenorktelkeegyrtelm:aza
Jegyezdfelmindezeket,aszemlyisgrlkialaktott clja,hogyegynapvisszaszerezzeMitrillCsarnokot,a
informcikkalegytt,akarakterlapra. hazjt,azrnyksrknytlakielldzteatrpket.A
hibjaamsokkaltrd,rzkenytermszethez
A KARAKTER TULAJDONSGAI kapcsoldik:azrvksnfejnpekagyengi,mgakkor
Veddfigyelembeakarakteredtulajdonsgaitsfajt, ismegkegyelmezrajtuk,hanemlenneindokolt.
amikorkialaktodaklsejtsaszemlyisgt.Egynagyon
ers,dealacsonyIntelligencijkarakterteljesenmsknt 5. FELSZERELS KIVLASZTSA
gondolkoziksviselkedik,mintegyigenokos,dealacsony Azosztlyodsahtteredhatrozzamegakaraktered
erejkarakter. kezdfelszerelst:afegyvereit,pncljtsminden
AmagasEr,pldul,ltalbannagydarabvagyedzett kalandozholmijt.Jegyezdfelafelszerelsedeta
testteljr,mgazalacsonyErejkarakterlehetvznavagy karakterlapra.Atrgyakrlrszletesenlsdaz5.fejezetet:
ppenpufi. "Felszerels".
Amagasgyessgkarakterfeltehetenruganyoss Azosztlynlshttrnlmegadotttrgyakhelyettmeg
karcs,mgazalacsonygyessglehetnylnksesetlen, isvsrolhatodakezdfelszerelsedet.Azelklthet
vagypldulzmk,virsliujj. aranypnzeid(ap)szmaazosztlyodtlfgg,az5.
Amagasllkpessgkarakterltalbanegszsges fejezetbenlertakszerint.Ebbenafejezetbentallhatsz
kinzet,csillogszem,lnk.Azalacsony rszletesfelszerelslistkatis,azegyestrgyakrval
llkpessgekbetegesekvagytrkenyeklehetnek. egytt.Haszeretnd,egykisebbmtyrdislehetingyen
AmagasIntelligencijkarakterlehetkvncsis (lsdaMtyrktblzatotaz5.fejezetvgn).
tanulkony,azalacsonyIntelligencijbeszlhetnagyon AzErtulajdonsgodtlfgg,mennyifelszerelsttudsz
egyszeren,vagyppenfolytonelfelejthetdolgokat. cipelni.Halehet,nevsroljslyosabbfelszerelst,mintaz
AmagasBlcsessgkarakterneklehetjtlkpessge, Ertulajdonsgodrtknek15szrse,fontbanmrve.A
lehetempatikus,sltalbanfelfogja,mifolyikkrltte. 7.fejezetbentallszrszletesebbszablyokatacipelhet
AzalacsonyBlcsessgekszrakozottak,vakmerekvagy slyrl.
feledkenyek.
AmagasKarizmjkarakterblradamagabiztossg, VDETTSGI FOK
bjosvagyfenyegetakisugrzsa.AzalacsonyKarizmj AVdettsgiFok(VF)mutatjameg,akarakteredmilyenjl
karaktergyakrannyers,nemtudjakifejeznimagad,vagy tudjaelkerlniasrlseketcsatban.AVFetazhatrozza
visszahzd. meg,milyenpncltviselsz,milyenpajzsothasznlsz,s
mekkoraazgyessgmdostd.Nemmindenkarakter
hordazonbanpnclt,vagyhasznltpajzsot.

D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE10


PnclspajzsnlklakarakteredVFe10+azgyessg 6. GYLEKEZ
mdostja.Haakarakterpncltvisel,pajzsothasznl,
AlegtbbD&Dkarakternemegyedldolgozik.Mindegyik
vagyakrmindketttegyszerre,aVFtaz5.fejezetszerinti
karakteramagaszereptltjaelatrsasgban:akzscl
szablyokalapjnkellkiszmtani.JegyezdfelaVFedeta
rdekbenegyttdolgozkalandozkcsapatban.A
karakterlapra.
csapatmunkasazegyttmkdsnagybannvelia
Akarakteredcsakolyanpncltspajzsothasznlhat
trsasgtllsieslytaDUNGEONS&DRAGONSvilgnak
hatkonyan,melyekviselsbenjrtas.Apnclspajzs
szmtalanveszlyekzepette.Beszldmeg
jrtassgodatazosztlyodhatrozzameg.Az5.fejezetrja
jtkostrsaiddalsaKMmel,hogyakarakterekmr
le,milyenhtrnnyaljrolyanpncltvagypajzsotviselni,
ismerikeegymst,hogyantallkoztak,smifle
melyekhasznlatbannemvagyjrtas.
kldetsekreisvllalkozikacsapat.
Bizonyosvarzslatokvagyazosztlyodklnlegessgei
msVFszmtsimdraadnaklehetsget.Hatbb
klnlegeshatsmiattisklnbzmdonszmtanda 1. SZINTEN TL
VFedet,tedntdel,melyikmdszerthasznlod. Ahogyakarakteredkalandozikslegyriakihvsokat,
tapasztalatotszerez,melyetatapasztalatipontok
FEGYVER jelkpeznek.Haakaraktertapasztalatipontjaielrnekegy
Mindenegyes,akarakteredltalforgatottfegyverhez megadottsszeget,akarakterkpessgeifejldnek.Ezta
klnklnhatrozdmeg,mekkoraatmadmdostd, fejldstnevezzkszintlpsnek.
smekkorasebzstokozol,hatallszafegyverrel. Amikorakarakteredszintetlp,azosztlyagyakranj
Amikorfegyverreltmadsz,d20szaldobsz,hozzadoda klnlegessgeketnyjtszmra,ahogyanazazosztly
dobshozajrtassgbnuszodat(decsakhajrtasvagyaz lersnlszerepel.Azegyikilyenklnlegessglehet,ha
adottfegyverforgatsban)samegfeleltulajdonsg megnvelhetedatulajdonsgaidrtkt:vagykt
mdostdat. tulajdonsgotnvelsz11ponttal,vagyegytulajdonsg
Hakzelharcifegyverekkeltmadsz,azEr rtkt2vel.Atulajdonsgrtktnemnvelheted20
mdostdathasznlodtmadsnlsasebzs fl.Ezenkvlmindenkarakterjrtassgbnuszais
dobsnlis.Haegyfegyverapontosjellemzvel nvekszikbizonyosszinteken.
rendelkezik,mintpldulavvtr,akkorhasznlhatod Ahnyszorszintetlpsz,kapszmg1leterDobst.Dobj
azgyessgmdostdatisazErhelyett. leterDobst,saddazeredmnyhezazllkpessg
Hatvolsgifegyverekkeltmadsz,azgyessg mdostdat.Ezazrtkhozzaddikamaximlisleter
mdostdathasznlodtmadsnlsasebzs pontjaidhoz.Dnthetszgyis,hogyadobshelyettaz
dobsnlis.Haafegyverahajtjellemzvel osztlylersnlszereplfixrtkethasznlod(amia
rendelkezik,mintpldulakzibalta,hasznlhatodaz dobstlagosrtke,felfelkerektve).
Ermdostdatisazgyessghelyett. Haazllkpessgmdostd1gyeln,amaximlis
leterpontjaidszmaisminden,mrelrtszintedutnn
BRUENOR LTREHOZSA, 5. LPS 1gyel.HapldulBruenorelria8.szintetharcosknt,
Robifelrjaaharcososztlyblsazegyszernphse megnvelhetillkpessgrtkt17rl18ra,sgy
httrblszrmazkezdfelszerelst.Akezd llkpessgmdostja+3rl+4ren.Amaximlis
felszerelsbenvanegyteljeslncingspajzs,melyek leterpontjaiekkor8calnvekszenek.
egyttesen18asVdettsgiFokotbiztostanak AKarakterFejldstblzatmegmutatja,mennyiTP
Bruenornak. szksgesaszintlpshez1.szinttl20.ig,shogymiknt
BruenorfegyvereinekRobiegycsatabrdotsktkzi vltozikajrtassgbnuszazegyesszinteken.Akaraktered
balttvlaszt.Acsatabrdjakzelharcifegyver,gyBruenor osztlynaklersnltallszmegmindenmsvltozstaz
azErmdostjthasznljatmadshozssebzshez.A adottszinthez.
tmadbnuszaazErmdostja(+3)pluszajrtassg
bnusza(+2),sszesen+5.Acsatabrd1d8vgsebzst A JTK ERSZINTJEI
okoz,sBruenorErmdostjaaddikasebzshez,ha
AKarakterFejldstblzatsznezsemutatjaajtkngy
tall,sszesen1d8+3vgsebzstokozva.Hakzibaltt
erszintjt.Azegyeserszintekheznemkapcsoldnak
hajt,Bruenornakugyanazleszatmadbnusza(akzi
klnlegesszablyok;ezekinkbbltalnossgbanrjkle,
balta,minthajtfegyver,azErthasznljatmadsras
hogyanvltozikajtklmnyaszintlpsekkel.
sebzsre),safegyver1d6+3vgsebzstokoz,hatall.
Azelserszinten(1.4.szint)akarakterekigazblmg
kalandoztanoncok.Mgcsakmosttanulnakbeleazokbaa
klnlegessgekbe,melyekazosztlyuktagjakntigazn
meghatrozzkket.Ekkorhozzkmegazokataf

D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE11


dntseket,melyekazosztlyukklnlegessgeit
fejldsksornbefolysoljk(mintpldulavarzsl
MisztikusHagyomnyvlasztsa,vagyaharcosHarci
stpusvlasztsa).Viszonylagkisebbkihvsokkalnznek
szembe,melyekpldulakrnykbelifarmokravagy
falvakrajelentenekveszlyt.
Amsodikerszinten(5.10.szint)akarakterekigazn
felnnekaszerepkhz.Sokvarzstudekkorriela3.
szintvarzslatokat,sezzelavarzserejejminsgetr
el,olyanvarzslatokkalmintpldulatzgolyvagya
villmcsaps.Ezenazerszintensokfegyverforgatosztly
kpesleszegykrbentbbszristmadni.Akarakterek
mrfontosszemlyek,vrosokatvagykirlysgokat
fenyegetveszlyekkelnznekszembe.
Aharmadikerszinten(11.16.szint)akarakterekolyan
hatalommalbrnak,melymesszeakznsgesemberek
flemeliket,demgakalandozkkzttis
klnlegesnekszmtanak.11.szintensokvarzstudelri
a6.szintvarzslatokat,melyekkzlsokkorbban
elrhetetlenhatsokrakpes.Mskarakterekmg
tbbszrtmadhatnak,vagyigaznlenygz
eredmnyeketrhetnekeltmadsaikkal.Ehatalmas
kalandozkolyanveszlyekkelnznekfarkasszemet,
melyekegszrgikatvagyfldrszeketfenyegethetnek.
Anegyedikerszinten(17.20.szint)akarakterekelrik
osztlyukkpessgeinekacscst,kmagukisnllhsi
(vagygonosztev)stpusoklesznek.Avilgsorsa,vagy
akramultiverzumalapvetrendjeisfgghetkalandjaikon.

KARAKTER FEJLDS
TapasztalatiPont Szint JrtassgBnusz
0 1 +2
300 2 +2
900 3 +2
2.700 4 +2
6.500 5 +3
14.000 6 +3
23.000 7 +3
34.000 8 +3
48.000 9 +4
64.000 10 +4
85.000 11 +4
100.000 12 +4
120.000 13 +5
140.000 14 +5
165.000 15 +5
195.000 16 +5
225.000 17 +6
265.000 18 +6
305.000 19 +6
355.000 20 +6

D&D ALAPSZABLYOK 1. FEJEZET: A KARAKTER LPSRL LPSRE12


2. FEJEZET: FAJOK
HAMEGLTOGATJUKADUNGEONS&DRAGONSVILGOKNAGY rszleteksegthetnektgondolniakarakteredet;a
vrosaitVzmlyvrt,SzrkesasSzabadVrost,vagy kalandozkgyakrannagyoneltrnekfajuknormitl.
akraklnsSigilt,aKapukVrostrzkszerveinket rdemestgondolni,mirtisvlhatottmssate
kemnyrohamnaktesszkki.Csevegshangjaithallani karaktered,hiszenezbefolysolhatjaakarakteredhttert
szmtalanklnbznyelven.Tucatnyiklnflekonyha sszemlyisgt.
illataikeverednekazsfoltutcksarosszcsatornzs
szagval.Rengetegklnbzptszetistlusnyomai FAJI JELLEMZK
bizonytjklakikvltozatoseredett. Mindenegyesfajlersnlmegtallodazokatafaji
Anpekmagukisklnflemret,formj,brszn, jellemzket,melyekkelafajmindenegyestagja
szdtenvltozatosstlusssznltzetetviselnpek rendelkezik.Azalbbipontokattallhatodmegalegtbb
sokklnflefajblszrmaznak.Vannakkztkaprcska fajjellemzikztt.
flszerzetek,zmktrpk,fensgesenszpsgeselfek,
keveredvealegklnbzbbemberietnikumokkal. TULAJDONSG NVELS
Egyakoribbfajoktagjaikzttelszrvafelbukkannak Mindenfajmegnvelakaraktertulajdonsgaikzlegyet
igaznegzotikusfajokkpviseliis:ittristermet vagytbbet.
srknyszltttrtatmegen,ottegyfondorlatos,
hamisksanvillogszemtieflingsettenkedekazrnyak KOR
kztt.Egycsapatgnmhangosanfelkacag,ahogyegyikk Itttallodmeg,azadottfajtagjaimikorrikelafelnttkort,
gyes,fblfaragottjtkszereletrekelvemagtl shogymekkoraafajvrhatlettartama.Ezekalapjn
masrozikelre.Azemberekkzttflelfeksflorkok dnthetedel,akarakteredhnyvesenkezdjeajtkot.
lneksdolgoznak,brteljesennemfogadjabeegyik Brmilyenkorkaraktertvlaszthatsz,sezzelmegis
szljknpesemket.Amottpedig,anapfnytlminl magyarzhatodegyestulajdonsgaidrtkt.Hapldul
messzebb,magnyosdrowllaMlysttfldalatti egyfiatalvagyklnsenidskarakterreljtszol,akorod
csarnokainakszkevnye,prblboldogulniegyvilgban, megmagyarzhatjamirtklnsenalacsonyazErdvagy
melyrettegafajtjtl.Azilyenszokatlanabbfajokrla llkpessged.Azelrehaladottkorindokolhatjaamagas
JtkosokKziknyvetartalmazrszletesebblerst. IntelligencitvagyBlcsessgetis.

A FAJ KIVLASZTSA JELLEM


Alegtbbfajrajellemzbbekbizonyosjellemek.Ezeknem
AD&Dvilgainakleggyakoribbnpeazemberek,de
ktelezekajtkoskarakterekrenzve,dehatgondolod,
tallunkrajtukkvltrpket,elfeket,flszerzetekets
pldul,atrpdmirtiskaotikusatrvnyestrpe
szmtalanms,fantasztikusfajtis.Atekarakteredisefajok
trsadalommalszemben,knnyebbenrtallszmajda
valamelyikbetartozik.
karakteredegynisgre.
Ajtkosokkalandozinemkerlhetnekkiamultiverzum
brmelyintelligensfajnaktagjaikzl.Atrpk,elfek,
MRET
flszerzeteksemberekaleggyakoribbfajok,akikkzla
AlegtbbfajkaraktereiKzepesmretek.Ebbea
kalandoztrsasgoktagjailtalbankikerlnek.Msfajok
mretkategribatartoznakakb.48lb(120240cm)
vagyalfajokkzttkevsbgyakoriakakalandozk.
magaslnyek.NhnyfajtagjaiKismretek(24lb,azaz
Avlasztottfajsokszempontblbefolysoljaa
60120cmmagasak),rjukajtksornnhnyeltr
karakteredet.Afajmeghatrozbizonyosalapvet
szablyvonatkozik.Ezekkzlalegfontosabb,hogyaz5.
sajtossgokat,melyekakarakteredetkalandoziplyja
fejezetbenlertakalapjnaKismretkaraktereknehezen
sornvgigksrik.Amikormeghozodeztadntst,tarts
hasznlhatnaknehzfegyvereket.
szbenmilyenkarakterrelszeretnljtszani.Egyflszerzet,
pldul,jlboldogulhatsettenkedzsivnyknt,atrpbl
SEBESSG
kemnyharcoslehet,azelfblamisztikusmgiamestere.
Asebessgedhatrozzameg,milyentvolsgottehetsz
Akarakteredfajanemcsakatulajdonsgaidatsa
megutazs(8.fejezet)vagyharc(9.fejezet)sorn.
jellemzidetbefolysolja,deakarakteredtrtnetnek
kialaktsbanissegt.Mindegyikfajlersnlebbena
NYELVEK
fejezetbentallhatszsegtsgetaszerepjtkhoz:afaj
Afajnakhlaakarakteredbeszlsrolvasegyes
tagjainakszemlyisgrl,kinzetrl,trsadalmuk
nyelveken.A4.fejezetsoroljafelaD&Dmultiverzumnak
sajtossgairl,safajjellemzjellemvonsairl.Ezeka
leggyakoribbnyelveit.
D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK13
ALFAJOK AZ IDTLEN NZPONT
Nhnyfajonbelltovbbialfajokisvannak.Azalfajok Azelfek700vnlistovbblnek,gytvolabbi
tagjairendelkeznekazalapfajmindenjellemzjvel,az nzpontblszemllikazolyanesemnyeket,melyeka
alfajnlmegjellttovbbijellemzkmellett.Azegyes rvidebbletfajokatmlyebbenrintenk.Adolgok
alfajokkzttikapcsolatigenvltozklnbzfajok inkbbcsakfelcsigzzkazrdekldsket,mintsemhogy
esetn,svilgrlvilgraiseltrhetnek.ASrknydrda felizgatnkket;inkbbkvncsiaklehetnek,mintsem
vilgbanpldulahegyitrpksadombitrpkegyazon mohak.Azaprcseprdolgoknemizgatjkket,nem
npklnbzklnjainakszmtanak,deazElfeledett trdnekvelk.Haazonbanvalamiclttznekkimagukel
Birodalmakbanklnkirlysgokbanlnek,pajzstrpknek akrvalamilyenkalandoskldetsreindulnak,vagyppen
saranytrpkneknevezikmagukat. jmestersgetvagymvszetetakarnakkitanulniazelfek
afeladatrasszpontostanakshajthatatlanok.Nem
ELF egyknnyentekintenekbrkireakrbartknt,akr
ellensgknt,smgnehezebbenfelejtikelket.A
MGCSAKELSEMTUDTAMKPZELNI,HOGYILYENSZPSGISLTEZHET
piszlicsrsrtsekremegvetsselreaglnak,aslyosakra
suttogtaAranyholdmegilletdtten.Azegsznapi
megtorlssal.
menetelsugyankemnyvolt,deavgnrjukvr
Mintegyifjfagai,azelfekrugalmasakaveszllyel
jutalomfllmltamindenremnyket.Atrsasgegy
szemben.Bznakadiplomcibanskompromisszumokkal
magasszirtenlltQualinostmesebelivrosafltt.
prbljkthidalnianzeteltrseket,mieltterszakhoz
Avrosngysarkn,mintragyogorsk,ngykarcs
folyamodnnak.Haerdeiotthonukatmegtmadjk,sokszor
toronytrtamagasba...hfehrkfalaikonezstdszts
inkbbvisszavonulnak,hiszenkivrhatjk,amgabehatolk
csillogott.Atornyokkzttkecsesvekszeltktmagasana
elbbutbbtvoznak.Dehaaszksggyhozza,azelfek
levegt.sitrpemesterekkezemunkjtdicsrtk,s
szigor,katonaifellpsreiskpesek,akardforgats,az
olyanersekvoltak,hogyelbrtakvolnaegyegsz
jszat,astratgiamesterei.
hadsereget,mgisolyankarcsak,hogyltszlagegyrjuk
szllmadrismegbonthattavolnaegyenslyukat.Ezeka
csillogvekalkottkavroshatrait:Qualinostkrlnem TITKOS ERDEI BIRODALMAK
voltkomorvrfal.Azelfvrosszeretetteltrtakikarjaita Alegtbbelfafkkzttrejtz,kiserdeifalvakbanl.
vadonfel. Vadsznak,gyjtgetnek,zldsgekettermesztenek.
MargaretWeissTracyHickman, Szakrtelmkneksvarzserejknekhlaazerdkivgsa
Azszialkonysrknyai sszntfldeknlkliseltudjkltnimagukat.
Tehetsgesmesteremberek,mvesltzkets
Azelfektlvilgikecsessg,varzslatosnp.Evilglaki, malkotsokatksztenek.ltalbannincssokkapcsolatuk
denemteljesenevilgblvalk.teriszpsghelyeken aklvilggal,brnhnyelfjlboldogulkereskedknt:az
lnek,sierdkmlynvagytndrfnnyelcsillogezsts elfrukatfmekrecserlik(mertbnyszattalnem
tornyokban,holalevegbenhalkmuzsikaszszll,slgy foglalkoznak).
illatokatsodoraszell.Azelfekatermszetsmgia,a Azotthonukonkvlfelbukkanelfekltalbanutaz
mvszetsakzmvessg,azeneskltszet dalnokok,mvszekvagyblcsek.Azembereknemesei
szerelmesei:szeretnekmindent,amijavilgunkban. versengenekazelftantkszolglatairt,akikkardvvsra
vagymgiraoktatjkgyermekeiket.
KARCS S KECSES
Afldntliankecsessfinomvonselfekijeszten FELFEDEZS S KALAND
szpsgesekazemberek,ssokmsfajszemben.Kiss Azelfeketavndorlsirntivgyhajtjaakalandozletre.
alacsonyabbakazembereknl:atermetkjcskn5lbnl Mivelhosszletek,nhnyvszzadottlthetnek
(150cm)iskevesebbtlkiss6lbnl(180cm)magasabbig utazssal,felfedezssel.Nemszeretikazemberikzssgek
terjed.Jvalkarcsbbakazembereknl,aslyuk100145 tempjt,aholnaprlnapraugyanaztarutintkvetik,dea
font(4565kg).Afrfiaksnknagyjblegyforma dolgokrendjemgisfelborulnhnyvtizedenknt.Inkbb
magasak,safrfiakcsakkissslyosabbakanknl. olyanletutatvlasztanak,aholszabadonutazhatnak,s
Azelfekbrshajsznemegfelelhetbrmilyenszoksos maguktempjbanvgezhetikadolgukat.Azelfek
embernlelfordulnak,debrsznklehetarzsbronz rmmelgyakoroljkharcitudsukat,vagytesznekszert
klnbzrnyalatais,vagyszintekkesfehr,hajukakr mgnagyobbvarzserre,sakalandozsalkalmataderre.
zldvagykk,szemkfolykonyaranyvagyezstis.lnk Nhnyelfcsatlakozhatalzadkelnyomkelleni
szn,elegnsruhkathordanak,egyszerdeszp kzdelmhez,msokerklcssgyekbajnokaivllhatnak.
kszerekkel.

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK14


Shava,Silaqui,Theirastra,Thia,Vadania,Valanthe,
GGSDEKEGYES
Xanaphia
Brazelfekelgggseklehetnek,ltalbankegyesek
Csaldinevek(kzsfordtssal):Amakiir(Kristlyvirg),
azokkal,akiknemrnekfelazelfekigenmagas
Amastacia(Csillagvirg),Galanodel(Holdsg),Holimion
elvrsaihozamilnyegbenazelfekenkvl
(Gymntharmat),Ilphelkiir(Kristlyrgy),Liadon
mindenkimstjelent.Tbbnyiretallnaknmirtket
(Ezstpfrny),Meliamne(Tlgysarok),Nalo(jszell),
mindenkiben.
Siannodel(Holdpatak),Xiloscient(Aranyszirom)
Trpk."Atrpkunalmas,gyetlenmamlaszok.De
mghaahumor,kifinomultsgsajmodornemis
jellemzrjuk,vitzsgbenkitesznekmagukrt.Elkell ELF JELLEMZK
ismernem,akovcsmestereikolyanmvszimunkra Azelfkarakteredklnfleveleszletettkpessgekkel
kpesek,amimrazelfsznvonalhozkzelt." rendelkezik,azelfeksokezervescsiszoldsnakhla.
Flszerzetek."Aflszerzetekazegyszer TulajdonsgNvels.Nveldmeg2velazgyessged
lvezetekbenlelikrmket,seznemmegvetend rtkt.
tulajdonsg.Jlelknpek,trdnekegymssal, Kor.Brazelfeknagyjblazemberekkelazonosid
gondozzkakertjeiket,snhakemnyebbnek alattelrikatestirettsget,azelfekfelnttsgfogalma
bizonyulnak,mintgondolnd,haaszksggyhozza." nemcsakatestinvekedsenalapul,hanemavilgrl
Emberek."Ezanagysietsg,becsgy,aknyszer, szerzetttapasztalatokonis.Azelfekltalban100veskor
hogyelrjenekvalamitmielttrvidkeletkelmlik krlnyilvntjkmagukatfelnttnek,svlasztanak
nhaolyanrtelmetlennektnikezazemberi felnttnevet.Krlbell750viglnek.
igyekezet.Dehaalaposabbanmegnzzk,mimindent Jellem.Azelfekaszabadsg,vltozatossgsnkifejezs
eltudnakrni,rtkelnnkkellazeredmnyeiket.Br rajongi,ezrtersenakoszkevsbdurvaaspektusai
csakegykicsitvisszatudnkfogniatempt,s felhajlanak.rtkeliksoltalmazzkmsokszabadsgt
tanulnnakegykiskifinomultsgot." is,sleggyakrabbanjjellemek.
Mret.Azelfekmagassga5s6lb(150180cm)kz
esik,skarcsfelptsek.AmretedKzepes.
ELF NEVEK Sebessg.Agyalogosalapsebessged30lb.
Azelfekaddigszmtanakgyermeknek,amgkmagukbe Sttlts.Azalkonyierdsazjszakaigbolt
nemjelentik,hogyfelnttek,valamikora100. viszonyaihozszoktl,gyklnsenjlltszsttbens
szletsnapjukutn.Ezalattazidalattagyermeknevkn flhomlyban.60lbnyi(18m)tvolsgigugyanolyanjl
szltjkket. ltszflhomlyban,minthateljesvilgossglenne,
Afelnttvlsukbejelentsekorazelfkivlasztjafelntt sttsgbenpedigminthaflhomlylenne.Asttbennem
nevt,brakikgyermekkntisismertkmr,nhatovbb tudodmegklnbztetniaszneket,csakaszrke
hasznljkagyermekinevt.Mindenelffelnttneveegyedi rnyalataitltod.
alkots,brmegemlkezhetnagytiszteletbenll lesrzkek.Jrtasvagyazszlelsszakrtelemben.
szemlyekvagymscsaldtagoknevrlis.Afrfisni TndrVrvonal.Elnydvanazelbjolselleni
nevekkzttnincsnagyklnbsg,alenticsoportosts mentdobsokra,smgikusannemlehetelaltatnitged.
csakltalnosirnyvonalakatmutat.Mindenelfnekvanegy Transz.Azelfeknemalszanak.Helyettenapi4rnt
csaldneveis,melyltalbanelfnyelvszavak mlymeditcibamerlnek,defligmeddigtudatuknl
kombincija.Nhnyelfazemberekkzttlefordtja maradnakkzben.(Akzsnyelveneztameditcit
csaldnevtkzsnyelvre,msikazelfvltozatot "transz"naknevezzk).Meditcikzbenlmodhatsz;ezek
hasznljk. azlmokvaljbanmentlisgyakorlatok,melyekmr
Gyermeknevek:Ara,Bryn,Del,Eryn,Faen,Innil,Lael, automatikusaksokvnyigyakorlsutn.Azilyentransz
Mella,Naill,Naeris,Phann,Rael,Rinn,Sai,Syllin,Thia,Vall utnugyanannyirakipihentleszel,mintegyember8rnyi
Frfifelnttnevek:Adran,Aelar,Aramil,Arannis,Aust, alvsutn.
Beiro,Berrian,Carric,Enialis,Erdan,Erevan,Galinndan, Nyelvek.Tudszbeszlnisrniolvasnikzsself
Gadarai,Heian,Himo,Immerial,Ivellios,Laucian,Mindartis, nyelven.Azelflgyhangzsnyelv,finomintoncivals
Paelias,Peren,Quarion,Riardon,Rolen,Soveliss,Thamnior, sszetettnyelvtannal.Azelfirodalomgazdagsvltozatos,
Tharivol,Theren,Varis adalaiksverseikmsnpekkzttishresek.Sokbrd
Nifelnttnevek:Adrie,Althaea,Anastrianna,Andraste, tanuljakiazelfnyelvet,hogyarepertorjbailleszthesseaz
Antinua,Bethrynna,Birel,Caelynn,Drusilia,Enna,Felosial, elfballadkatis.
Ieleniam,Jelenneth,Keyleth,Leshanna,Lia,Meriele, Alfajok.Azelffajazsiidkbenhromfelszakadt.A
Mialee,Naivara,Quelenna,Quillathe,Sariel,Shanairra, hromfalfaj:anemeselfek,azerdeielfeksasttelfek,
msnvekdrowk.Ebbenadokumentumbankt

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK15


vlaszthatalfajlerstkzljk.Nhnyvilgbanezeknek Faernonazerdeielfek(msnvenvadelfekvagyzld
azalfajokmgtovbbivltozatailehetnek(mintpldulaz elfek)visszahzdak,bizalmatlanokazelfekenkvl
ElfeledettBirodalmaknapsholdelfjei),gyhaszeretnd, mindennpirnt.
vlaszthatszszkebbalfajkategritis. Azerdeielfekbreltalbanrzszn,nhazldes
rnyalat.Ahajukbarnavagyfekete,nhaszkevagy
ADROWSTTSG
rzszn.Aszemkzld,barnavagymogyorszn.
Egykzismertkivteltleltekintveadrowfajtltalnos
TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelaBlcsessged
megvetsvezi.AlvaltrsadalmukcsakisLolth,a
rtkt.
pkistennkegyveltrdik,akigyilkossggalvagy
ElfFegyveresKikpzs.Jrtasvagyahosszkard,rvid
egszcsaldokkiirtsvalbntetiazellenevtkezket,
kard,rvidjshosszjhasznlatban.
mikzbenanemesihzakahatalomrtkzdenek.A
FrgeLptek.Agyalogosalapsebessged35lb.
drowkatarranevelik,hogyafelsznenlakfajokcsak
AVadonlarca.Megprblhatszelrejtznimrakkoris,
rabszolgnakvalk.
havalamilyentermszetijelensg(lombok,sres,hull
Vanlegalbbegydrow,azonban,akielta
h,kd,stb)csakrszlegeseneltakar.
tbbiektl.AzElfeledettBirodalmakbanDrizzt
Do'Urden,azszakikszaszmtalanszorbizonytotta,
hogyagyengksrtatlanokjszvvdelmezje.

EMBER
ATRTNETEKEGYNYUGHATATLANNPRLSZLTAK,AKIKA
NEMES ELF tengereketsfolykatjrjkhosszhajikon.Kezdetben
Nemeselfkntlesazelmdsamgiaalapjaitbizonyosan csakfosztogattak,shborztak,ksbbviszont
elsajttottad.AD&Dsokvilgbanktflenemeselfis letelepedtek.Alapokrlmgisvalamilyenklnsenergia
ltezik.Azegyikvltozat(gySzrkesasvilgbanaszrke sugrzott,akalandszeretete.Lirielegszjjelolvasott,
svlgyielfek,aSrknydrdasilvanestinpe,saz egymsutnfogyasztvaeladrgagyertykat.
ElfeledettBirodalmaknapelfjei)ggssvisszahzd, Sohasembecsltesokraazembereket,deezeka
magtfelsbbrendnektartjaanemelffajokhozkpest,de trtneteklenygztk.Amegsrgultlapokvakmer
mgmselfekhezkpestis.Amsikvltozat(aszrkesasi hskrl,klnsvadllatokrl,nagyhatalmdeprimitv
nemeselfek,aSrknydrdaqualinestinpe,saz istenekrl,sidegenmgirlmesltek,melyatvoli
ElfeledettBirodalmakholdelfjei)gyakoribbaks fldekkelalkotottegysgesszvedket.
bartsgosabbak,sgyakranelfordulnakemberekvagy ElaineCunningham,Avarzsllnya
msfajoktagjaikzttis.
Faernnapelfei(msnvenaranyelfekvagynapkelte
elfek)brebronz,hajukrzszn,fekete,vagyaranyszke. Alegtbbvilgidszmtsaszerintazembereka
Aszemkarany,ezstvagyfekete.Aholdelfek(msnven legfiatalabbslegelterjedtebbfaj.Ksnrkeztekavilg
ezstelfekvagyszrkeelfek)spadtabbak,alabstrom sznpadra,srvidletekatrpkhez,elfekhezs
brkakrkkesrnyalatislehet.Ahajukleggyakrabban srknyokhozkpest.Talnppenrvidebbletkmiatt
ezstfehr,fekete,vagykk,deaszke,barnavagyvrs prblnakalehetlegtbbetelrnianekikmegadatott
klnbzrnyalataisemritkk.Aszemkarannyal vekalatt.Vagytalngyrzik,bizonytaniukkellargi
pettyezettkkvagyzldszn. fajokeltt,ezrtptenekhatalmasbirodalmakat
TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelazIntelligencid hdtsaikvagykereskedelemnyomn.Brmiishajtjaket,
rtkt. azemberekmegjtk,trekvk,avilgttri.
ElfFegyveresKikpzs.Jrtasvagyahosszkard,rvid
kard,rvidjshosszjhasznlatban. NAGY ELTRSEK
Varzstrkk.Ismerszegyvlasztsodszerinti Avndorlsrashdtsrahajlamosemberektestilega
varzstrkktavarzslkvarzslatlistjrl.AzIntelligencia legvltozatosabbakagyakorifajokkztt.Nincsolyan,hogy
avarzslstulajdonsgodezzelavarzslattal. tlagosember.Lehet5lbnyi(150cm)magasvagyakr6
TovbbiNyelv.Tudszbeszlnisrniolvasnimgegy lbnl(180cm)ismagasabb,nyomhat125vagy250fontot
szabadonvlasztottnyelven. (55110kg).Azemberekbreaszintefekettlaspadt
fehrigbrmilyensznlehet,ahajukfekettlszke
ERDEI ELF rnyalatigbrmifle(gyapjas,gndr,vagyegyenesszl).
Erdeielfkntlesekazrzkeid,jkamegrzseid,frgn Afrfiaknaklehetarcszrzeteritksvagysr.Sokember
sszrevtlenlhaladhatszhazderdeiben.Ebbeazalfajba ereibencsrgedezikegykevskenememberivris:jelek
tartoznakavadonelfek(grugachok)Szrkesason,a utalhatnakelf,orkvagymsvrvonalakra.Azemberek
kagonestielfekaSrknydrdavilgn,valamintazerdei tizenveskorukvgrennekfel,sritknrnekmegakr
elfekSzrkesasonsazElfeledettBirodalmakbanis. csakegyetlenvszzadotis.
D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK16
VLTOZATOSSG MINDENBEN sirodalomazszaknyugatiterleteken,pldulaz
Ezstmezsgyn,mintatvoliTurmishbanvagyImplilturban
Agyakorifajokkzttazemberekalegalkalmazkodbbak
keleresmgegyedibbamessziKaraTuron.Azemberek
sleginkbbbecsvgyak.Igenvltozatoszlsvilg,
testijellemziazelsemberekkezdetinpvndorlsai
erklcsisg,sszoksokjellemzekrjukarengeteg
nyomnalakultakki,gyazemberekkzttaz
klnflevidken,aholcsakletelepedtek.Dehaegyszer
Ezstmezgynislehetnekklnflebrszneks
letelepszenek,ottismaradnak:korokontfennmarad
vonsak.
vrosokatptenek,shatalmaskirlysgokat,melyek
AzElfeledettBirodalmakbankilencfemberietnikai
vszzadokonttndklnek.Azegyesembereklete
csoportalegelterjedtebb,brtbbtucatnyimsikatis
lehetrvidke,deazembereknemzeteiskultrjaolyan
fellelhetnkFaernkisebbtrsgeiben.Ezekacsoportok,
szoksokatsmegriznek,melyekeredetreegyetlen
valamintjellemzneveik,msvilgokonishasznlhatak
embersememlkezhetmr.Ajelenbenlnekgy
gondolatbresztkiindulsipontkntazemberek
klnsenalkalmasakakalandozletredeterveket
megismersre.
sznekajvreis,tartsrksgetakarnakmagukutn
hagyni.Azegyesegynek,sazemberekkzssge MINDENKIMSODIKLEGJOBBBARTJA
egyarntalkalmazkodikakrlmnyekhez,alehetsgekre Azemberekppenannyirakeverednekmsnpekkel,
vr,skszenllapolitikaivagytrsadalmivltozsokra. mintahogyegymssalis.Csaknemmindenkiveljl
kijnnek,brtalnnemllnakmsokhoztlkzel.Az
TARTS INTZMNYEK emberekblgyakranleszneknagykvetek,diplomatk,
Egytrpevagyelfnhaelvllalja,hogymegrizegy brk,kereskedkvagyvalamifletisztsgviselk.
bizonyoshelyetvagyfontostitkot.Azemberekszent Trpk."Szvsnp,kitartbartok,slljka
rendeket,intzmnyekethoznakltreilyenclokra.Atrpe szavukat.Deazaranyirntivgyukleszavesztk."
klnoksflszerzetvnektadjksihagyomnyaikataz Elfek."Jobbnemstlgatniazelfekerdejben.Nem
jabbgenerciknak,azemberektemplomai,kormnyai, szeretikabehatolkat,sknnyenmegbabonzhatnak,
knyvtrsaistrvnyknyveikbevsikatrtnelem hanemtzdelnektelenyilakkal.Dehaegyszeregyelf
szmraahagyomnyokat.Azemberekhalhatatlansgrl tllpaztkozottfajibszkesgn,shajlandegyenl
lmodoznak,de(nhnyuktleltekintve,akiklholtt flkntkezelni,sokatlehettanulnitlk."
vlnnakvagyistenirangraemelkednnek,hogy Flszerzetek."Nemigenehetszjobbat,mintegy
megmenekljenekahallkarmaibl)eztgyrikel,hogyaz flszerzethzban,hanemtrdbeafejedaplafonon.
emlkeikethtrahagyjk,mikorkmagukmreltvoztak. Finomtel,sjtrtnetekakandalleltt.Halegalbb
Nhnyemberidegengyll,deatrsadalmuknagy egycsppbecsvgyszorultvolnabeljk,igaznsokra
ltalnossgbanbefogad.Azemberekorszgaiban vihetnk."

szvesenltnaksoknememberinpet,szembenanem
emberividkekenlviszonylagkevsemberarnyval. CALISHI
Msemberekhezkpestalacsonyabbaksvkonyabb
A BECSVGY BAJNOKAI felptsek.Acalishiakbre,hajasszememlybarna.
Akalandokravgyemberekalegmerszebbs FkntFaerndlnyugatirsznfordulnakel.
legbecsvgybbtagjaiegymerszsbecsvgyfajnak. Calishinevek:(frfi)Aseir,Bardeid,Haseid,Khemed,
Dicssgrevgynaktrsaikszemben,hatalomra,vagyonra Mehmen,Sudeiman,Zasheir;(ni)Atala,Ceidil,Hama,
shrnvre.Mindenmsfajnljellemzbbrjuk,hogy Jasmal,Meilil,Seipora,Yasheira,Zasheida;(vezetknevek)
gyekbajnokailesznek,nemcsakegyadottterletvagy Basha,Dumein,Jassan,Khalid,Mostana,Pashar,Rein
csoport.
CHONDATHI
EMBERI NEVEK S ETNIKUMOK Achondathiaksudr,napbarntottabrnpek.Hajuk
barna,aszinteszkernyalattlacsaknemfeketig.A
Mivelmskultrkhozkpestsokkalvltozatosabbak,az
legtbbenmagasak,aszemkzldvagybarna,debven
embereknekegyttesennincsenekjellemzneveik.Egyes
elfordulnakkivtelek.Achondathivrvonalembereka
emberiszlkmsnyelvennevezikelgyermekket:trpe
legjellemzbbekFaernkzpsrgiiban,aBelstenger
vagyelfnyelven(tbbkevsbhelyesenkiejtve),dea
parjn.
legtbbenahelyikultrnak,vagyseikhagyomnyaiknak
Chondathinevek:(frfi)Darvin,Dorn,Evendur,Gorstag,
megfelelneveketadnak.
Grim,Helm,Malark,Morn,Randal,Stedd;(ni)Arveene,
Azemberekkultrjasklsmegjelenseismerben
Esvele,Jhessail,Kerri,Lureene,Miri,Rowan,Shandri,
eltrlehetvidkrlvidkre.AzElfeledettBirodalmakban,
Tessele;(vezetknevek)Bakfi,Homoksrkny,Koronalpte,
pldul,teljesenmsazltzkds,ptszet,konyha,zene
Nemesbika,Simaerds,Szrkevri
D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK17
DAMARAI Shounevek:(frfi)An,Chen,Chi,Fai,Jiang,Jun,Lian,
AfkntFaernszakkeletividkeinhonosdamaraiak Long,Meng,On,Shan,Shui,Wen;(ni)Bai,Chao,Jia,Lei,
kzepestermeteksfelptsek,abrsznklehet Mei,Qiao,Shui,Tai;(vezetknevek)Chien,Huang,Kao,
vilgosvagynapbarntotta.Ahajukjellemzenbarnavagy Kung,Lao,Ling,Mei,Pin,Shin,Sum,Tan,Wan
fekete,aszemksznevltozatoslehet,deabarnaa
leggyakoribb. TETHYRI
Damarainevek:(frfi)Bor,Fodel,Glar,Grigor,Igan,Ivor, Faernnyugatiperemvidke,aKardpartmentnmindentt
Kosef,Mival,Orel,Pavel,Sergor;(ni)Alethra,Kara, elterjedtnpcsoport.Atehtyriekkzepesfelptseks
Katernin,Mara,Natali,Olma,Tana,Zora;(vezetknv) magassgak,kissbarnsbrek,melyvilgosabb,minl
Bersk,Chernin,Dotsk,Kulenov,Marsk,Nemetsk,Shermov, szakabbralnek.Aszemshajsznkigenvltozatos,dea
Starag. barnahajskkszemaleggyakoribb.Atethyriekleginkbb
chondathinevekethasznlnak.
ILLUSKI
Azilluskiakmagas,fehrbrnp,szemkkkvagyaclos TURAMI
szrke.Alegtbbjkhajahollfekete,dealegtvolabbi ABelstengerdlipartvidknekslaki,aturamiak
szaknyugatlakikzttvannakszke,vrsvagyvilgos ltalbanmagassizmosemberek,abrksttmahagni
barnahajakis. szn,ahajukgndrsfekete,aszemkstt.
Illuskinevek:(frfi)Ander,Blath,Bran,Frath,Gerth, Turaminevek:(frfi)Anton,Dierro,Marcon,Pieron,
Lander,Luth,Malcer,Stor,Taman,Urth;(ni)Amafrey, Rimardo,Romero,Salazar,Umbero;(ni)Balama,Dona,
Betha,Cafrey,Kethra,Mara,Olga,Silifrey,Westra; Faila,Jalana,Luisa,Marta,Quara,Selise,Vonda;
(vezetknevek)Fnyespagony,Helder,Hollszarv, (keresztnevek)Agosto,Astorio,Calabra,Domine,Falone,
Lackmann,Szlvihar,Szlzg Marivaldi,Pisavar,Ramondo
ALTERNATVEMBERIJELLEMZK
MULI Haajtkbanhasznljtokazopcionliskpessg
ABelstengerkeletisdlkeletipartjainakuralkod szablyokataJtkosokKziknyvnek6.fejezetbl,a
etnikuma.Amuliakltalbanmagasak,vkonyak,abrk Kalandmesterengedlyezhetiazalbbialternatv
borostynszn,aszemkbarns.Ahajukfeketevagy jellemzkhasznlatt,azemberekTulajdonsgNvels
sttbarnalehet,dealegtbbolyanorszgban,ahola kpessgehelyett.
muliakalegjellemzbbek,anemesekssokmsmuliis TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelkt
leborotvljaahajt. klnbztulajdonsgodrtkt.
Mulinevek:(frfi)Aoth,Bareris,EhputKi,Kethoth, Szakrtelmek.Jrtasleszelegyszabadonvlasztott
Mumed,Ramas,SoKehur,ThazarDe,Urhur;(ni)Arizima, szakrtelemben.
Chathi,Nephis,Nulara,Murithi,Sefris,Thola,Umara,Zolis; Kpessg.Vlaszthatszegykpessget.
(vezetknevevek)Ankhalab,Anskuld,Fezim,Hahpet,
Nathandem,Sepret,Uuthrakt
EMBERI JELLEMZK
RASHEMI Nehzltalnossgbanbeszlniazemberekrl,deaz
AleggyakrabbanaBelstengertlkeletrefordulnakel, emberkarakteredazalbbijellemzkkelbr.
gyakranmuliakkalkeveredve.Arashemiekalacsonyabb TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelminden
termet,zmk,izmosnpek.Abrkbarnsrnyalat, tulajdonsgodrtkt.
szemkstt,hajuksrsfekete. Kor.Azemberekatizenveskorukvgrerikelafelntt
Rasheminevek:(frfi)Borivik,Faurgar,Jandar,Kanithar, kort,segyvszzadnlrvidebbideiglnek.
Madislak,Ralmevik,Shaumar,Vladislak;(ni)Fyevarra, Jellem.Azembereknemhajlanakegyikjellemfelsem.
Hulmarra,Immith,Imzel,Navarra,Shevarra,Tammith, Megtallhatakkzttkalegjobbakslegalantasabbakis.
Yuldra;(vezetknevek)Chergoba,Dyernina,Iltazyara, Mret.Azemberekmagassgasfelptseigen
Murnyethara,Stayanoga,Ulmokina vltozatos,ppencsak5lbnyi(150cm)magassgtljval
6lb(180cm)flttitermetig.AmretedKzepes.
SHOU Sebessg.Agyalogosalapsebessged30lb.
AshounpKaraturlegnpesebbslegbefolysosabb Nyelvek.Tudszbeszlnisrniolvasnikzsnyelvens
npe,messzeFaerntlkeletre.Abrksrgsbronz mgegyltaladvlasztottnyelven.Azemberekgyakran
rnyalat,ahajukfekete,aszemkstt.Ashou megtanuljkmsfajoknyelveit,hadolgukvanvelk,mg
vezetkneveketltalbanakeresztnvelteszik. azegszenszokatlannyelveketis.Hajlamosakbeszd
kzbenmsnyelvekblklcsnzttszavakatishasznlni:

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK18


orkkromkodsokat,elfzeneiszakkifejezseket,trpe KEDVES S KVNCSI
katonaizsargont,stb.
Aflszerzeteknyjassvidmnpsg.Nagyratartjka
csaldisbartiktelket,valamintatzhelysotthon
FLSZERZET knyelmt,aranyrlvagydicssgrlnemigenlmodoznak.
REGIS,AFLSZERZET,FAJTJNAKEGYETLENKPVISELJETBBSZZ Mgakalandozikatisltalbanakzssg,bartsg,a
mrfldeskrzetben,sszefontaujjaitafejemgtt,s vndorlsirntivgy,vagykvncsisghajtja.rmmel
nekidltafamohvalbortotttrzsnek.Regisalacsony fedeznekfeljdolgokat,mghacsakaprcseprdolgokrl
volt,mgsajtaprfajtjnakmrcjvelis:gndr isvansz:egzotikusteleket,vagyszokatlanltzkdst.
hajkoronjvalegyttisaligtttemegahromlbat, Aflszerekknnyenmegsajnlnakmsokat,nembrjk
hastazonbankellkppkikerektetteajtelszeretete elviselni,hamsokszenvednek.Nagylelkek,rmmel
vagytbbjtel,haalkalomnylottr. megosztjk,amijkvan,mgnsgesidkbenis.
Akampsbotot,melyethorgszbotknthasznlt,kt
szrslbujjakzfogta,gylgattakiacsendestfl. A TMEGBE OLVADS
BotjatkletesentkrzdttvisszaaMaerDaldon Aflszerzetekknnyenbeilleszkednekazemberek,trpk
vegszerensimafelsznrl. vagyelfekkzssgbe.Hasznossteszikmagukat,gy
R.A.Salvatore,Akristlyszilnk rmmelfogadjkket.Szletettlopakodk,srtatlan
kinzetknekhlaknnyenelkerlikanemkvnt
Azotthonknyelmealegtbbflszerzetleteclja:egy figyelmet.
hely,aholbkbensnyugalombanletelepedhet,minl Aflszerzetekszvesendolgoznakegyttmsokkal,s
messzebbamarcangolszrnyetegektlsacsatz hsgesekabartaikhoz,legyenazflszerzetvagymsfaj
seregektl;atzhelymelegesbsgesvacsora;egyjital tagja.Megdbbentvadsgraiskpesek,habartaik,
sjcsevegs.Vannakflszerzetek,akikegszletket csaldjuk,vagykzssgkveszlybenvan.
flreesmezgazdasgikzssgekbentltik,msok
vndorlcsapatokatalkotvafolyamatosanutaznak,csbtja VIDKI RMK
ketanylttsatvolilthatr,hogyjvidkekcsodits Alegtbbflszerzetkis,bkskzssgekbenl,nagy
jnpeketismerjenekmeg.Demgezekavndorlkis farmokkalsgondosanpoltgymlcsskkel.Ritkn
szeretikabkt,aztelt,aklyhamelegt,sazotthont, alaptanaksajtkirlysgot,vagybirtokolnakfldetcsendes
brazotthonuklehetppenegyfldutnztykldbatr, kismegyikentl.ltalbanflszerzetnemessgvagy
vagyafolynlefelsztutaj. uralkodknincsenek,acsaldotavneiigazgatjk
tancsaikkal.Krlttkbirodalmaktndklhetneks
KICSI S GYAKORLATIAS bukhatnakel,deacsaldokhagyomnyainemvltoznak.
Azaprcskaflszerzetekgyboldogulnakanagyobb Sokflszerzetmsnpekkzttl.Aszorgosshsges
lnyekkeltelivilgban,hogyszrevtlenekmaradnak,de flszerzetekilyenkzssgekbenjlkereshetnek,s
legalbbisnemrtanaksenkinek.gy3lb(90cm) knyelmesenlhetnek.Nhnyflszerzetkzssgutaz
magasak,meglehetsenrtalmatlanakinzetk.gyaztn letetl,szekerethajtanakvagycsnakkalutaznakegyik
vszzadokontfennmaradtakbirodalmakrnykban, helyrlamsikra,llandotthonnlkl.
hborkperemn,spolitikaiviszlyokkzt.Hajlanaka
kpcsalkatra,4045fontot(1820kg)nyomnak. A LEHETSGEK FELFEDEZI
Aflszerzetekbrsznenapbarntott,vagypenvilgosis Aflszerzetekltalbanazrtvlasztjkakalandozletet,
lehet,ltalbanpirospozsgsarccal,ahajukbarnavagy hogymegoltalmazzkakzssgket,tmogassk
homokszn,shullmos.Aszemkbarnavagy bartaikat,vagycsakhogyfelfedezzkacsodkkalteli,
mogyorszn.Aflszerzetfrfiakgyakrannvesztenek szlesvilgot.Szmukraakalandozsnemannyirahivats,
pofaszakllat,deahagyomnyosszakllritkasgszmba inkbbcsakegyrdekeslehetsgvagyesetlegszksg.
megykztk,abajuszmginkbb.
Aflszerzetekgyakorlatiassganemcsakazltzkdsre
FLSZERZET NEVEK
vonatkozik.Azalapvetszksgleteksazegyszerrmk
Aflszerzeteknekvankeresztneve,csaldneve,sesetleg
rdeklikket,akrkedsnemasajtjuk.Mga
beceneve.Acsaldnevekgyakranrgibecenevek,amelyek
leggazdagabbflszerzetekisinkbbapincbenelzrva
gymegragadtak,hogynemzedkekentrkldnek.
tartjkakincseiket,mintsemhogykzszemlretegyk.A
Frfinevek:Alton,Ander,Cade,Corrin,Eldon,Errich,
problmkraknnyenmegtalljkalegegyszerbb
Finnan,Garret,Lindal,Lyle,Merric,Milo,Osborn,Perrin,
megoldst,tpeldninincstrelmk.
Reed,Roscoe,Welby

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK19


Ninevek:Andry,Bree,Callie,Cora,Euphemia,Jillian, SzletettRejtzkd.Megprblhatszelrejtznimr
Kithri,Lavinia,Lidda,Merla,Nedda,Paela,Portia, akkoris,hacsakegymsik,nladnagyobbmretlny
Seraphina,Shaena,Trym,Vani,Verna takarel.
Csaldinevek:gamly,Feldombi,Hegydnt,Jhords,
Pemzliszed,Rmparlag,Teaf,Tglabont,Vackortske, MARKOS
Zldpalacki Markosflszerzetkntaztlagosnlszvsabbvagy,s
kevsbhatnakrdamrgek.Egyesekszerinta
FLSZERZET JELLEMZK markosokbannmitrpevriscsrgedezik.AzElfeledett
Aflszerzetkarakteredsoktulajdonsgbanosztozikms Birodalmakbanszilajszvflszerzetneknevezikket,s
flszerzetekkel. dlenkagyakoribbfajzat.
TulajdonsgNvels.Nveldmeg2velazgyessged TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelaz
rtkt. llkpessgedrtkt.
Kor.Aflszerzetek20veskorukraszmtanak MarkosEllenlls.Elnyjramregelleni
felnttnek,sltalbanamsodikvszzadukderekt mentdobsaidra,sellenllsodvanmregsebzssel
taposskletkvgn. szemben.
Jellem.Alegtbbflszerzettrvnyesjjellem. BARTSGOSSPOZITV
Tbbnyirejszvskedvesnpek,nembrjkmsok Aflszerzetekprblnakmindenkiveljlkijnni,s
szenvedst,snemtrikazelnyomst.Igenrendezetts nembrjkadurvaltalnostsokatflega
hagyomnytisztelnp,fontosszmukraakzssg negatvakat.
tmogatsa,sargimdidolgokknyelme. Trpk."Atrpkhbartok,sszmthatszr,hogy
Mret.Aflszerzetekgy3lb(90cm)magasak,s betartjkaszavukat.Debelehalnnak,hanha
mintegy40font(18kg)slyak.Kismretvagy. mosolyognnakis?"
Sebessg.Agyalogosalapsebessged25lb. Elfek."Milyenszpek!Azarcuk,azenjk,milyen
Szerencss.Ha1estdobsztmaddobsra,tulajdonsg kecsesek,megminden.Minthaegygynyrlombl
prbravagymentdobsraad20on,jradobhatoda lptekvolnael.Desosetudni,mijrafejkbena
dobst,sazjdobstkellhasznlnod. mosolygarcukmgttbiztostbb,mintmutatjk."
Btor.Elnyjrarettegsellenimentdobsaidra. Emberek."Azemberekmajdnemolyanok,mintmi.
Flszerzetgyessg.tmehetszmslnyekterletn,ha Nmelyikk.Gyerekiakastlyaikblmegaz
azoknagyobbmreteknlad. erdjeikbl,beszljcsakagazdkkalspsztorokkal,s
Nyelvek.Tudszbeszlnisrniolvasnikzssflszerzet derk,megbzhatnpekkeltallkozhatsz.Na,nem
nyelven.Aflszerzetnyelvnemppentitkos,dea minthaabrkkalmegkatonkkalbrmigondlenne
flszerzeteknemszvesenosztjkmegmsokkal.Nem igazntiszteletremltazeltkltsgk.sht,haa
sokatrnak,gyazirodalmuksemvalamigazdag.Aszbeli sajtfldjeiketvdik,minketismegvdenek."
hagyomnyaikazonbannagyonisbsgesek.Akzs

nyelvetszintemindenflszerzetbeszli,hogytudjanak
beszlgetniazokkal,akiknekafldjnlnekvagytutaznak.
Alfajok.Aktfflszerzettpus,aknnylptsa
markosflszerzetek,inkbbrokonsgbanllcsaldok
csoportja,mintsemnllalfaj.Vlaszdektalfajegyikt.

KNNYLPT
Knnylptflszerzetkntknnyenelrejtzlmsok
figyelmeell,akrmsokhtamgttis.Bartsgosvagy,
jlkijsszmsokkal.AzElfedettBirodalmakbana
knnylptflszerzetekalegelterjedtebbsleggyakoribb
fajivltozat.
Aknnylptekkzttgyakoribbazutazsirntivgy,
mintmsflszerzeteknl,gyakranlaknakmsfajokkztt,
vagylneknomdletet.ASzrkesasvilgneztazalfajt
szrslbvagynyurganpflszerzetekneknevezik.
TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelaKarizmd
rtkt.

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK20


TRPE makacsak.Soktrpnekigenersazigazsgrzete,snem
knnyenbocstjkmegasrelmeiket.Egytrpesrelme
ELKSTL,ELF!HALLATSZOTTEGYISMERS,DURVAHANG. pedigazegszklnjasrelme,gyamiegyetlentrpe
HarcprlyBruenorvgigmenthalottellenfelnekhtn, bosszjnakindul,knnyenkomplettklnhborv
gyetsemvetvearraatnyre,.hogyaslyosszrnyetega fajulhat.
bartjnfekszik.Azimgyenmegnvekedettterhels
ellenreatrpehossz,hegyes,sokszorbetrtorras KLNOK S KIRLYSGOK
ezsttelcskozott,demgmindigtzvrsszakllarmteli
Mlyenahegyekalattterlnekelatrpekirlysgok,ahol
ltvnyvoltDrizztszmra.Gondoltam,hogybajban
atrpkdrgakveketsnemesfmeketbnysznak,s
talllak,hakijvkrted!
csodstrgyakatkovcsolnak.Rajonganakanemesfmek
R.A.Salvatore,Akristlyszilnk
samveskszerekszpsgrtsmvszikivitelezsrt.

Egyesekbenezarajongsazsugorisgigfajulhat.Amitnem
si,nagyszerkirlysgok,ahegyekgykereibevjt
lelnekmegahegyekmlyn,megszerzikkereskedelemmel.
csarnokok,csknyoksprlykzajnakvisszhangjaa
Nemszeretikahajkat,ezrtlelmesemberekvagy
bnykmlyn,aklnhozsahagyomnyhozval
flszerzeteksokszorkereskednektrperukkalvzi
ragaszkods,agoblinoksorkokizzgylleteezeka
tvonalakon.Msfajokmegbzhattagjaitrmmelltjk
kzssajtossgokktneksszemindentrpt.
atrpeteleplseken,brnhnyterletetelzrnakellk.
Atrpetrsadalomalapegysgeakln,atrpknekpedig
ALACSONY S TMZSI fontosatrsadalmipozci.Mgakirlysgaiktlmessze
Amerszsszvstrpkkzismertenjharcosok, ltrpkisfontosnaktartjkklnhoztartozsukat,
bnyszok,ksfmmvesek.Br5lbnl(150cm) elismerikarokoniszlakat,sseiknevreeskdznek
jcsknalacsonyabbak,atrpkolyanvaskosakstmr vagytkozdnak.Trptnemrhetnagyobbbalsors,
felptsek,hogyugyanannyitnyomhatnakmintegykt minthogyklnnlklmaradjon.
lbnyival(60cm)magasabbember.Btorsguks Msfldekenltrpkltalbankzmvesek,
kitartsukisknnyednlekrzianagyobbnpekt. klnsenfegyverspnclkovcsok,kszerszek.
Atrpkbrszneamlybarntlahalovny,vrsesebb Nhnyanelszegdnekzsoldosnakvagytestrnek,
rnyalatokigterjed,dealeggyakoribbavilgosbarnasa btorsgukshsgkmiattnagyirntukakereslet.
fldszn.Ahajukathosszranvesztiksegyszerfrizurt
hordanak.Ahajsznkltalbanfekete,szesvagybarna, ISTEN, ARANY S KLN
braspadtabbbrszntrpkkzttavrshajis
Trpketgyakranakincsekirntivgyukhajtjaakalandoz
gyakori.Afrfiaknagyrabecsliksalaposangondozzk
lethezakrnmagbanabirtoklsivgyhajtjaket,akr
szakllukat.
valamilyenklnsclblvanszksgkakincsre,vagy
akrjtkonyclbl,hogymsoknaksegthessenek.Ms
IDTLL EMLKEK S VISZLYOK trpketisteneikparancsavagypldjasztnz,akraz
Atrpktbbmint400vigislhetnek,gya giekkzvetlenhvsrakezdenekkldetsbe,vagycsakgy
legregebbjeiknagyonmsvilgraemlkeznekmg. prbljkvalamelytrpeistensgnevbendicssgreszert
PldulazElfeledettBirodalmakvilgbanFelbarr tenni.Aklnsazsksfontosmotivltnyezk
Fellegvrnaklegregebbtrpiemlkeznekr,amikorj lehetnek.Egytrpecljalehetaklnelveszett
hromvszzadaorkokhdtottkmegazerdt,s250 becsletnekhelyrelltsa,aklnvalamisisrelmnek
vigtartszmzetsbeknyszertettkatrpket.Hossz megtorlsa,vagyppenszmzetsutnaklnbelihely
letknekhlamsszemszgblnzikavilgot,minta visszaszerzse.Dekutathatatrpehatalmassebrdja
rvidletemberekvagyflszerzetek. utn,melyvszzadokkalezelttveszettelacsatatren.
Atrpkszilrdakskitartak,mintimdotthegyeik.Az
vszzadokmlstegykedvkitartssaltrik,skeveset
vltoznak.Tisztelikklnjaikhagyomnyait,melyek
vrvonalaitavilgifjkorig,alegsibberdk
megalaptsigvezetikvissza,sahagyomnyoknaknem
egyknnyenfordtanakhtat.Ahagyomnyaikrszea
trpeistenektiszteleteis,akikatrpkeszmnyeit
testestikmeg:szorgosmunka,tapasztalataharcmezn,
elktelezettsgakovcsmestersgirnt.
Atrpkltalbaneltkltekshsgesek,tartjka
szavukat,hatrozottancselekszenek,nhamrmr

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK21


TRPE JELLEMZK
Atrpekarakteredklnfleszletettkpessgekkel
NEHEZENMEGSZEREZHETBIZALOM rendelkezik,atrpetermszetalapelemeivel.
Atrpkelgjlkijnnekalegtbbfajtagjaival."A TulajdonsgNvels.Nveldmeg2velaz
klnbsgismerssbartkzttgyszzv",tartjaa llkpessgedrtkt.
trpeszls.Talntvittrtelembenhasznljka Kor.Atrpkugyanolyangyorsannnekfel,mintaz
mondst,devilgosanmegmutatja,milyennehza emberek,de50veskorukigfiatalnakszmtnak.tlagosan
rvidebbletfajoknak,mondjukazembereknek, mintegy350viglnek.
elnyerniegytrpebizalmt. Jellem.Alegtbbtrpetrvnyes,szilrdanhisznekajl
Elfek."Nemblcsdologazelfekretmaszkodni. szervezetttrsadalomban.Hajlamosabbakajjellemre,
Sosemtudhatod,mitfogegyelfcsinlni;haazork ersigazsgrzetkvanshisznekbenne,hogyatisztes
fejreprlykerlsor,azelfekugyanakkoraesllyel rendelnyeiblmindenkinekrszeslniekell.
kezdenekdanolszni,mintkardotrntani.Ktdolgot Mret.Atrpk45lbmagasak(120150cm),s
azrtellehetrlukmondani.Nincstlsokkovcsuk,de tlagosan150font(70kg)krlislyak.Amreted
amivan,azszpmunktvgez.samikorahegyekbl Kzepes.
znlenikezdenekazorkokmegagoblinok,j,haegy Sebessg.Agyalogosalapsebessged25lb.A
elfvdiahtadat.Na,nemannyira,minthaegytrpe, sebessgednemcskken,hanehzpncltviselsz.
detnylegugyangyutljkazorkokat,mintmi." Sttlts.Afldalattilethezszoktl,gyklnsenjl
Flszerzetek."Persze,kellemesnpek.Demutass ltszsttbensflhomlyban.60lbnyi(18m)tvolsgig
nekemegyflszerzethst!Egybirodalmat,gyztes ugyanolyanjlltszflhomlyban,minthateljesvilgossg
sereget.Vagyakrcsakegykorokkalezeltt lenne,sttsgbenpedigminthaflhomlylenne.A
flszerzetekkovcsoltakincset.Semmi.Hogyveheted sttbennemtudodmegklnbztetniaszneket,csaka
ketkomolyan?" szrkernyalataitltod.
Emberek."Veszedafradtsgot,hogyjobban TrpeEllenlls.Elnyjramregelleni
megismerjegyembert,smirevgzel,mrisahallos mentdobsaidra,sellenllsodvanmregsebzssel
gynlllsz.Hamzlidvan,vannakrokonaimondjuk, szemben(lsdrszletesena9.fejezetet).
alnyavagyunokjaakippenolyangyeskezsj TrpeHarciKikpzs.Jrtasvagyacsatabrd,kzibalta,
szv,mintvolt.Na,ilyenkorsszelehetbartkozni knnykalapcssaharcikalapcsforgatsban.
egyemberrel.smilyenlelkesek!Elhatroznakvalamit, EszkzJrtassg.Jrtasvagyegyvlasztottkzmves
smegszerzik,akrasrknykincst,vagyegy szerszmhasznlatbanazalbbiakkzl:kovcs
birodalomtrnjt.Azilyeneltkltsgcsodlatra szerszmok,srfzkszletek,vagykmvesszerszmok.
mlt,mghaelggyakranbajbaiskeverednek AKFortlyai.Hakmvesmunkkeredetnek
Amiatta."
MERSZ S SZVS TRPK KZISMERTEN megllaptsrakellIntelligencia(Trtnelem)prbt
dobnod,jrtasnakszmtaszaTrtnelemszakrtelemben,
TRPE NEVEK sajrtassgbnuszodatmegduplzhatodaprbaerejig.
Atrpenevtaklnvneiadjk,ahagyomnyokszerint. Nyelvek.Tudszbeszlnisrniolvasnikzsstrpe
Mindenrendestrpenevetjrasjrafelhasznlnak nyelven.Atrpenyelvbensokakemnymssalhangzs
nemzedkekent.Atrpeneveaklnjatulajdona,nema torokhang,seztrezniakkoris,haatrpkmsnyelven
trpesajtja.Haegytrpevisszalanevvel,vagyszgyent beszlnek.
hozaklnnevre,megfoszthatjkanevtl,satrvny Alfajok.AD&Dvilgaibanatrpknekktjellemzalfaja
erejnlfogvamegtilthatjk,hogytrpenevethasznljon. fordulel:adombitrpksahegyitrpk.Vlasszegyet
Frfinevek:Adrik,Alberich,Baern,Barendd,Brottor, azalfajokkzl.
Bruenor,Dain,Darrak,Delg,Eberk,Einkil,Fargrim,Gardain,
Harbek,Kildrak,Kova,Morgran,Orsik,Oskar,Rangrim, DOMBI TRPE
Rurik,Taklinn,Thoradin,Thorin,Tordek,Traubon,Travok, Dombitrpekntlesekazrzkszerveid,jka
Ulfgar,Veit,Vondal megrzseid,sigenszvsvagy.DombitrpkFaern
Ninevek:Artin,Audhild,Bardryn,Borostyn,Dagnal, fldjnazaranytrpk,ahatalmasdlvidkikirlysglaki,
Diesa,Eldeth,Falkrunn,Finellen,Gunnloda,Gurdis,Helja, csakgymintKrynnszmzttNeidarklnjnaksaljasKlar
Hlin,Ilde,Kathra,Kristryd,Liftrasa,Mardred,Riswynn, klnjnaktrpiaSrknydrdavilgn.
Sannle,Torbera,Torgga,Vistra TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelaBlcsessged
Klnnevek:Balderk,Dankil,Drszakll,Gorunn, rtkt.
Harcprly,Holderhek,Loderr,Lutgehr,Markosll, TrpeSzvssg.Amaximlisleterpontjaidszma
Rumnaheim,Strakeln,Torunn,Tzkovcs,Ungart,Vaskl szintenknt1gyelmagasabb.

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK22


HEGYI TRPE
Hegyitrpekntersskemnyvagy,hozzvagyszokvaa
nehzlethezvadvidkeken.Viszonylagmagasranttl
(trphezkpest),svilgosabbbrsznjellemzrd.
Faernszakividknekpajzstrpi,vagyaSrknydrda
fldjnekuralkodHylarklnjasnemesDaewarklnja
mindhegyitrpk.
TulajdonsgNvels.Nveldmeg1gyelazErdrtkt.
TrpePnclhasznlat.Jrtasvagyaknnyskzepes
pnclokhasznlatban.
DUERGAR
AMlysttmesszifldalattivrosaibanlneka
duergarok,vagyszrketrpk.Ezekakegyetlen,
alattomosrabszolgakereskedkafelsznivilgra
vezetnekportykat,hogyfoglyokatejtsenek,majd
ldozataikateladjkaMlysttmsfajainak.Mgikus
kpessgeikkellthatatlannvlhatnak,vagyegykis
idrerisimretrenhetnek.

D&D ALAPSZABLYOK 2. FEJEZET: FAJOK23


3. FEJEZET: OSZTLYOK
HARCOS
AKALANDOZKKLNLEGESEMBEREK,KALANDVGYUKOLYANLETBE
sodorjaket,mellyelmsokmegsemmernnek
prblkozni.Hsk,akikavilgsttszegleteitdertikfel, Adnglemezvrtbeltzttemberpajzstmagaeltt
solyanveszlyekkelnznekfarkaszemet,melyekellen tartvarohamozzamegagoblincsordt.Mglea
cseklyebbfrfiaksasszonyoktehetetleneklennnek. szegecseltbrvrteselfpompsjblnyilakkalsorozza
Azosztlyodhatrozzamegelssorban,mirekpesa megagoblinokat.Akzelkbenaflorkutastsokatkilt
karaktered.Tbbez,mintegyfoglalkozs:ezakaraktered feljk,segtaktharcolnaksszehangolniatmadsta
hivatsa.Azosztlyodbefolysolja,hogyanltodavilgot, lehetlegelnysebben.
hogyanlpszkapcsolatbaadolgokkal,smilyen Alncingestrpepajzsvalhrtjaazogregyiulkos
kapcsolatbanllszmsokkalsamultiverzumerivel.A bukcsapst,amintazatrpetrsafelsuhan.Atrsa,a
harcos,pldul,szemllhetigyakorlatiasanavilgot, pikkelyvrtesflelfktszablyjtszemkprztatan
pusztnastratgiasmanverekszemszgbl,magt suhogtatvakrzazogrekrl,vakfoltotkeresazrisi
pedigtalncsakbbnaktekintiegyhatalmasjtszmban. harcosvdelmben.
Ezzelszembenapaptalnnkntesszolgnaktekinti Azarnbansportblkzdgladitoraszigonyshl
magt,akiistenekibontakoztervtsegtiel,vagyppen mestere.Knnyenlerntjaalbrlellenfelt,skrbe
klnfleistenkzttikonfliktusbanteszimegamagt.A vonszoljaazarnbanakznsgnagyrmrenos
harcosjkapcsolatotpolhategyzsoldostrsasgvagy sajttaktikaielnyre.Azellenfelekardjaegypillanatra
hadseregtisztjeivel,mgapapklnbzlelkipsztorokkal, kkesfnnyelvillanfel,mielttvillmotszrvacsapnaler.
lovagokkal,hitekvetivelvanjkapcsolatban. Ezekahskmindharcosok,talnaDUNGEONS&DRAGONS
Azosztlyodegysorklnlegeskpessgetbiztost vilgnaklegvltozatosabbkasztjtkpviselik.Akldetsre
szmodra:aharcosokafegyverforgatssapnclok indullovag,ahdthadt,akirlybajnoka,azelittalpas
hasznlatnakmesterei,avarzslkmgithasznlnak. katonk,szvszsoldosok,abanditkkirlyamind
Alacsonyabbszintekenazosztlyodtalncsakkthrom harcosok,afegyverekspnclokhasznlatnak
klnlegessgetbiztost,deahogyszinteketlpsz,egyre utolrhetetlenmesterei,aharcikpzettsgekalapos
tbbklnlegessgetrszel,smeglvkpessgeid ismeri.Jismerskahallis:msokkztosztjk,s
ersdnek.Ebbenafejezetbenmindenegyesosztly farkasszemetnznekvele.
lersnlszerepelegysszefoglaltblzatazegyes
szintekenjrelnykrl,saklnlegessgekrszletes
lersais.
FELKSZLT SPECIALISTA
Aharcosokmindenharcistlusalapjaitismerik.Mindenle
Akalandozknhatbbosztlybanisfejldnek.Azsivny
tudcsapnifejszvel,vvhatvvtrrel,forgathat
talnjirnybalptovbb,sbelekontrkodikkicsitapapi
hosszkardotvagyktkezeskardot,hasznlhatjat,vagy
osztlyba,brazsivnykpessgeitfejlesztielssorban.Az
akrbefoghatjaellenfeltegyhlval.Aharcosjratosa
elfekhresenrla,hogykatonaikpessgketsmgikus
pajzsok,smindenflepnclzathasznlatban.Az
tapasztalataikattvzik,sprhuzamosanfejldnek
alapvetismeretekentlaharcosokegyegykonkrtharci
harcoskntsvarzslkntis.Aklnfleosztlyokilyen
stlusspecialisti.Nhnyukazjjszatrafordtjaafigyelmt,
kombinlsrl,vagyisavegyesosztlyokrlaJtkosok
msokktfegyverrelkzdenekegyszerre,megintmsok
Kziknyver.
harcikpessgeiketmgivalegsztikki.Aharcosokalapos
Ngyalapvetosztly(lsdazOsztlyoktblzatot)szinte
ltalnosfelkszltsgneksmlyspecializcijnakhla
mindenD&Dvilgonelfordul,ezekaleggyakoribb
kivlankzdenekacsatameznskazamatkban
kalandozosztlyok.LsdaJtkosokKziknyvtatbbi
egyarnt.
osztlylersrl.

OSZTLYOK
leter F Mentdobs
Osztly Lers Kocka tulajdonsg jrtassg Fegyverspncljrtassg
Harcos Aharcmestere,mindenflefegyver d10 Ervagy Er, Mindenpncl,pajzs,egyszers
spnclhasznlatbanjrtas gyessg llkpessg katonaifegyverek
Pap Azistenekmgijthordoz,felsbb d8 Blcsessg Blcsessg, Knnykzepespncl,pajzs,
hatalmatszolglbajnok Karizma egyszerfegyverek
Varzsl Tanultvarzstud,avalsg d6 Intelligencia Intelligencia, Tr,dobnyl,parittya,bot,
struktrjtformzzaerejvel Blcsessg knnyszmszerj
Zsivny Lopva,trkkkkelgyrileaz d8 gyessg gyessg, Knnypncl,egyszerfegyverek,kzi
akadlyokatsellenfeleit Intelligencia szmszerj,hosszsrvidkard,vvtr

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK24


VESZLYRE KPZETT A HARCOS
Nemmindenvrosir,falusipolgrr,akirlynseregnek Jrtassg
katonjaharcos.Alegtbbilyencsapatviszonylag Szint bnusz Klnlegessgek
1 +2 Harcistlus,FjdKiMagad
kpzetlenkatonkblll,csakalapszintharci
2 +2 lnkAkci(1hasznlat)
kpzettsgekkel.Aveternkatonk,aseregtisztjei,a
3 +2 Harcistpus
kpzetttestrk,hlovagoksmshasonlszemlyisgek
4 +2 TulajdonsgNvels
lehetnekharcosok.
5 +3 ExtraTmads
Sokharcostvonzakalandozlet.Akazamatkban
6 +3 TulajdonsgNvels
kutats,aszrnyeklegyilkolsa,smsveszlyesfeladat
7 +3 HarcistpusKlnlegessg
gyakoriakalandozkmunkjban,sezaharcosokltet
8 +3 TulajdonsgNvels
eleme.Nemisolyannagyonmsez,mintakorbbiletk,
9 +4 Legyrhetetlen(1hasznlat)
amitmagukmgtthagytak.Nagyobbakockzat,taln,de
10 +4 HarcistpusKlnlegessg
nagyobbajutalomis:avrosirsgbennemsokharcosnak
vanlehetsgmgikuslngolkardokattallni,pldul. 11 +4 ExtraTmads(2)
12 +4 TulajdonsgNvels
13 +5 Legyrhetetlen(2hasznlat)
A HARCOS MEGALKOTSA 14 +5 TulajdonsgNvels
Aharcosodkialaktshozakarakteredhtternekkt,
15 +5 HarcistpusKlnlegessg
egymshozkapcsoldelemnrdemeselgondolkoznod.
16 +5 TulajdonsgNvels
Holszereztlharcikikpzst,smiveltnszkiakznapi
17 +6 lnkAkci(2hasznlat),
katonkkzl?Talnkmletlenebbvoltl?Klnleges Legyrhetetlen(3hasznlat)
figyelembenrszestettmentorodesetlegaklnleges 18 +6 HarcistpusKlnlegessg
eltkltsgedetltva?Elevemirtjelentkeztla 19 +6 TulajdonsgNvels
kikpzsre?Veszlyfenyegetteahatzdat,bosszvgybl, 20 +6 ExtraTmads(3)
vagycsakhogybizonytsdakpessgeidet?

AZ OSZTLY KLNLEGESSGEI
Lehetettrszedhivatsoskikpzsben,pldulegy
nemesrseregbenvagyahelyipolgrrsgben.Taln
hborsakadminkpzetekki,aholstratgit,taktikt, Harcoskntaazosztlyodakvetkezklnlegessgeket
hadtrtnelmetoktatnak.Vagytanulhattlmegmagad biztostjaakarakterednek.
mindenfogstnemtlkifinomul,dekiprblt
mdszereket.Azrtragadtlkardot,hogyelmeneklja LETER PONTOK
tanyasiletkorltaitl,vagyppensicsaldihagyomnyt leterDobs:1d10harcosszintenknt
kvetsz?Holszereztedafegyvereidetsapnclodat? leterPontok1.szinten:10+azllkpessg
Katonaifelszerels,vagyesetlegcsaldirksg,vagy mdostd
vekigkuporgattl,hogymegvsrolhasdket?A leterPontokmagasabbszinten:1d10(vagy6)+az
fegyverzetedmostalegfontosabbtulajdonod:csakezll llkpessgmdostdharcosszintenkntaz1.utn
kztedsahalllelsekztt.
JRTASSGOK
GYORS KARAKTER Pncl:mindenpnclspajzs
Azalbbijavaslatokalapjngyorsansszellthatszegy Fegyver:egyszerskatonaifegyverek
harcoskaraktert.AzErdetvagyazgyessgedetvlaszda Eszkzk:nincs

legersebbtulajdonsgnak,attlfggen,hogykzelharci
Mentdobs:Er,llkpessg
vagyjsz(vagypontosfegyveres)harcosleszele.A
Szakrtelem:Vlasszketttakvetkezkkzl:
msodiklegmagasabbtulajdonsgodazllkpessged
Akrobatika,llatokkalBns,Atltika,szlels,Megrts,
legyen.Vlaszdakatonahtteret.
Megflemlts,TrtnelemsTlls

FELSZERELS

Akvetkezfelszerelsselkezdedajtkotahtteredltal
biztostottfelszerelsentl:
(a)teljeslncingvagy(b)brpncl,hosszjs20
nylvessz
(a)egykatonaifegyverspajzsvagy(b)ktkatonai
fegyver

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK25


(a)knnyszmszerjs20vesszvagy(b)ktkzi Miutnhasznltadeztaklnlegessget,csakegyrvid
balta vagyhosszpihenbefejezseutnhasznlhatodjra.17.
(a)kazamatajrcsomagvagy(b)felfedezcsomag szinttlkezdvektszerhasznlhatodaklnlegessget
piheneltt,demindenkrdbencsakegyszer.
HARCI STLUS
Aspecialitsodegykonkrtkzdstlus.Vlasszegyetaz HARCI STPUS
albbilehetsgekkzl.UgyanaztaHarciStlustnem 3.szintenkivlasztod,hogymilyenharcistpushozakarsz
vehetedfeltbbszr,mghaksbbleszislehetsged hasonlatossvlniharcistlusodstechnikid
jabbHarciStlustvlasztani. alkalmazsval.ABajnokstpuslerstmegtallodaz
osztlylersavgn;lsdaJtkosokKziknyvt,hams
JSZAT harcistpustszeretnlvlasztani.Azstpus
+2bnuszjratvolsgifegyverekkelvgzetttmad klnlegessgeketbiztostszmodra3.szinten,majdismt
dobsaidra. 7.,10.,15.s18.szinten.

VDEKEZS TULAJDONSG NVELS


Hapncltviselsz,+1bnuszjraVFedre. Amikorelreda4.szintet,majdismt6.,8.,12.,14.,16.s
19.szinten,megnvelhetedegytetszsszerinti
PRBAJ tulajdonsgodrtkt2vel,vagyktklnbz
Amgegykzbenkzelharcifegyvertforgatsz,snem tulajdonsgrtkt11ponttal.Ahogyltalban,nem
forgatszmsikfegyvert,+2bnuszjrasebzsdobsodra nvelheted20asflatulajdonsgrtkt.
ezzelafegyverrel.
EXTRA TMADS
HARC NAGY FEGYVERREL
5.szinttlkezdvektszertmadhatsz,nemcsakegyszer,
Haktkzbenforgatottkzelharcifegyverrelsebzsdobs
amikoraTmadscselekvsthasznlodasajtkrdben.
kockjval1estvagy2estzdobsz,jradobhatodakockt,
Amikorelreda11.szintetebbenazosztlyban,
sazjdobottrtketkellhasznlnod,mghaazjdobs
hromszortmadhatsz,majdhaa20.szintetisebbenaz
is1esvagy2es.Eztazelnytcsakktkezesvagysokoldal
osztlyban,ngyszer.
fegyverrelhasznlhatod.

OLTALMAZS LEGYRHETETLEN
Haegylny,akitltsz,megtmadrajtadkvlegymsik 8.szinttlkezdvejradobhatszegymentdobst,amit
clpontot,saclpont5lbnl(1.5m)kzelebbvan elrontottl.Ekkorazjdobstkellhasznlnod,snem
hozzd,felhasznlhatodareakcidat,hogyhtrnytadja hasznlhatodjraeztaklnlegessget,amgbenem
tmaddobsra.Ekpessghasznlathozpajzsotkell fejezelegyhosszpihent.
viselned. Hosszpihenkkzttktszerhasznlhatodezta
klnlegessged13.szinttlkezdve,shromszorhossz
HARC KT FEGYVERREL pihenkkztt17.szinttlkezdve.
Haktfegyverrelharcolsz,amsodiktmadsnlis
hozzadhatodatulajdongmdostdatasebzsedhez. HARCI STPUSOK
Mindenharcosmsmdonprbljatkletesteniharci
FJD KI MAGAD kpessgeit.Atemegkzeltsedavlasztottharci
Vanegykorltozottertartalkod,melyblmerthetsz,ha stpustlfgg,melyhezprblszhasonlatossvlni.
nagyveszlybenvagy.Asajtkrdbenbnusz
cselekvskntvisszanyerhetsz1d10+aharcosszintjeiddel
BAJNOK
megegyezszmleterpontot.
ABajnokstpusaahallostkletessgigcsiszoltnyers
Miutnhasznltadeztaklnlegessget,csakegyrvid
testierfejlesztsrehelyeziahangslyt.Akiknekezaz
vagyhosszpihenbefejezseutnhasznlhatodjra.
stpusapldakpe,rigorzusedzsselsatestk
tkletestsvelvlnakpuszttcsapsokrakpess.
LNK AKCI
2.szinttlkezdveegykisidretllphetszahatraidon.A
sajtkrdbenmgegycselekvstvgezhetszaszoksos
cselekvsensegyesetlegesbnuszcselekvsentl.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK26


FEJLESZTETT KRITIKUS
Ahogy3.szintenkivlasztotteztazstpust,afegyveres PAP
tmadsaiddal19ess20asdobsnliskritikustallatot Karjaitstekintettanapfelamagasbavetve,ajkn
rszel. imvalazelftestblfnykezdradni,smeggygytja
megviseltharcostrsait.
KITN ATLTA Adicssgrldalolvaatrpesuhogfejszvelvgszles
7.szinttlkezdveajrtassgbnuszodfelt(felfel svnytazorkoksoraikztt,telitorokbldicstveistent
kerektve)hozzadhatodmindenEr,gyessgs mindenegyesporbahullellenfeleutn.
llkpessgprbhoz,melyegybkntnemhasznlna Azlholterkretkotolvasvaazembermagasbaemeli
jrtassgbnuszodat. szentszimblumt,saszimblumblradfnyell
Ezenkvl,hanekifutsblugrassztvolra,azugrs meneklnikezdenekatrsaitkrbezrzombik.
hosszhozhozzadhatszazErmdostddalmegegyez Apapokahalandkvilgasazistenektvoliskjai
szmlbnyit(azaz30cmt). kzttikzvettk.ppenolyansokflklehetnek,mintaz
istenek,akiketszolglnak.Apapokazgiekkezemunkjt
TOVBBI HARCI STLUS testestikmeg.Nemkznsgeslelkipsztorokk:a
10.szintenvlaszthatszmgegyetazosztlyHarciStlus papokatistenimgivalruhztkfel.
klnlegessgeikzl.
GYGYTK S HARCOSOK
TKLETES KRITIKUS Azistenimgia,ahogyanaztaneveismutatja,azistenek
15.szinttlkezdveafegyverestmadsaiddal1820as
hatalma,melybellkradevilgba.Apapokehatalom
dobsnliskritikustallatotrszel.
kzvetti,akikcsodaszerhatsokatrhetnekela
segtsgvel.Azisteneknemruhznakfelmindenkitezzela
TLL hatalommal,akicsakkri.Csakazokat,akiketkivlasztanak,
18.szintenelredharcbanazellenllkpessgcscst.
hogyazistensghvstbeteljestsk.
Mindenkrdkezdetnvisszanyersz5+azllkpessg
Azistenimgiahasznlatanemkvnhosszas
mdostddalmegegyezszmleterpontot,ha
tanulmnyokatvagygyakorlst.Apaptanulhatelrt
legfeljebbazleterpontjaidnakafelemaradtmrcsak
fohszokatssirtusokat,deapapivarzslatokhasznlata
meg.0leterpontonnemrvnyesezazelny.
ahitensazistensgkvnsgainaksztnsmegrzsn
alapul.
Apapvarzslatainakegyrszeatrsaitgygytjas
lelkesti,msokazellensgeinekrtanakshtrltatjk
ket.Apapokmulatotvagyrettegstkelthetnek,
raglyokatvagymrgetszrhatnak,sakrgi
lngoszloppalemszthetikelellensgeiket.Azokkala
gonosztevkkelszemben,akiketegyszerbbegy
buzognycsapssalmegregulzni,apapokharci
kpessgeikiselegendek.Kzelharcbanszembeszllnak
velk,azoldalukonistenkhatalmval.

GIEK GYNKEI
Atemplomoksszentlyeknemegyhzhoztartozszolgja
pap.Azegyhziszemlyekkzlsokanegyszerletet
lnekatemplomszolglatban,imdkoznaksldoznak
istenkakarataszerint,nemmgiahasznlkvagy
fegyverforgatk.Egyesvrosokbanapapirendpolitikai
hatalmatjelent,apapsghoztartozscsakegylpcsa
magasabbtisztsgekfel,segyltalnnemjregyttaz
istenekfeltanstottigazhittel.Azigazipapokritkka
legtbbegyhziszervezetben.
Apapokltalbanakkorfognakkalandozsba,haaztaz
istenkkveteli.Azistenekcljairdekbengyakran
szembekellnzniaveszllyelacivilizcifalaintl,
lesjtaniagonoszravagyszentereklykutnkutatnisi
D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK27
srboltokban.Sokpapazistenehveinekvdelmezjeis GYORS KARAKTER
egyben,gymegkellkzdeniktombolorkhordkkal, Azalbbijavaslatokalapjngyorsansszellthatszegypap
bketrgyalsokatelrnikthborznemzetkzt,vagy karaktert.ABlcsessgedlegyenalegmagasabb
lepecstelniamgikuskaput,melyentegydmonherceg tulajdonsgod,majdazErvagyllkpessg.Vlaszdaz
lphetnebeavilgba. egyhzfihtteret.
Alegtbbkalandozpapfenntartjaakapcsolatothitnek
templomaivalsrendjeivel.Egytemplombanapap
segtsgtkrhetik,egyfpapnakakrkvetelhetiisazt. AZ OSZTLY KLNLEGESSGEI
Papkntaazosztlyodakvetkezklnlegessgeket
A PAP MEGALKOTSA biztostjaakarakterednek.
Apapmegalkotsasornalegfontosabbkrds,hogy
melyikistensgetszolgljaapapod,shogyakaraktered
LETER PONTOK
leterDobs:1d8papiszintenknt
milyeneszmkettestestsenmeg.AJtkosokKziknyvea
leterPontok1.szinten:8+azllkpessgmdostd
multiverzumsokistensgtfelsorolja.EgyeztessaKMmel,
leterPontokmagasabbszinten:1d8(vagy5)+az
hogyatijtkotokvilgbanmilyenistensgekvannak.
llkpessgmdostdpapiszintenkntaz1.utn
Hakitalltad,melyikistenpapjaleszakaraktered,
gondokozzelapapsistenekapcsolatn.nkntltla
szolglatba?Vagyazistenedkivlasztotttged,sate
JRTASSGOK
dntsedtlfggetlenlparancsoltaszolglatba?Ahited Pncl:knnypnclok,kzepespnclok,pajzs
templomipapjaihogyanviszonyulnakhozzd:istened Fegyver:egyszerfegyverek
bajnokaknt,vagybajkeverknt?Mikavgscljaid? Eszkzk:nincs

Istenedsznvalamilyenklnlegesfeladatotszmodta? Mentdobs:Blcsessg,Karizma
Vagyppenazaclod,hogybebizonytsd:mltvagyegy Szakrtelem:Vlasszketttakvetkezkkzl:
nagykldetsre? Megrts,Meggyzs,Orvosls,TrtnelemsValls

A PAP Varzslathelyekvarzslatszintenknt
Jrtassg Ismert
Szint bnusz Klnlegessgek varzstrkk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 +2 Varzsls,IsteniSzfra 3 2
2 +2 IsteniHatalom(1/pihen), 3 3
IsteniSzfraklnlegessg
3 +2 3 4 2
4 +2 TulajdonsgNvels 4 4 3
5 +3 lholtakElpuszttsa(K1/2) 4 4 3 2
6 +3 IsteniHatalom(2/pihen), 4 4 3 3
IsteniSzfraklnlegessg
7 +3 4 4 3 3 1
8 +3 TulajdonsgNvels, 4 4 3 3 2
lholtakElpuszttsa(K1),
IsteniSzfraklnlegessg
9 +4 4 4 3 3 3 1
10 +4 IsteniBeavatkozs 5 4 3 3 3 2
11 +4 lholtakElpuszttsa(K2) 5 4 3 3 3 2 1
12 +4 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 2 1
13 +5 5 4 3 3 3 2 1 1
14 +5 lholtakElpuszttsa(K3) 5 4 3 3 3 2 1 1
15 +5 5 4 3 3 3 2 1 1 1
16 +5 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 2 1 1 1
17 +6 lholtakElpuszttsa(K4), 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1
IsteniSzfraklnlegessg
18 +6 IsteniHatalom(3/pihen) 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1
19 +6 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1
20 +6 IsteniBeavatkozsfejldse 5 4 3 3 3 3 2 2 1 1

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK28


VARZSLS TULAJDONSG
FELSZERELS ABlcsessgedavarzslstulajdonsgodapapi
Akvetkezfelszerelsselkezdedajtkotahtteredltal varzslatoknl.Avarzserdforrsaazistensgedbevetett
biztostottfelszerelsentl: hited.Amikorbrmelyikvarzslatodavarzsls
(a)buzognyvagy(b)harcikalapcs(hajrtasvagy tulajdonsgodrahivatkozik,hasznldaBlcsessgedet.
hasznlatban) EzenkvlaBlcsessgmdostdathasznlvallaptod
(a)pikkelypncl,(b)brpnclvagy(c)teljeslncing megapapivarzslataidellenimentdobsokNFjt,sa
(hajrtasvagyviselsben) Blcsessgmdostdathasznlodapapivarzslatokkal
(a)knnyszmszerjs20vesszvagy(b)egy vgzetttmaddobsokhoz.

egyszerfegyver
VarzslatmentNF=8+ajrtassgbnuszod+a
(a)papicsomagvagy(b)felfedezcsomag
Blcsessgmdostd
pajzssszentszimblum

Varzstmadsmdost=ajrtassgbnuszod+a

VARZSLS Blcsessgmdostd

Azistenihatalomkzvettjeknthasznlhatszpapi
RITULIS VARZSLS
varzslatokat.A10.fejezetbentallodavarzslsltalnos
Hasznlhatodapapivarzslataidatritulkntis,haa
szablyait,a11.fejezetpedigbemutatjnhnypapi
varzslatrendelkezika"ritul"jellssel,selksztetted
varzslatot.
avarzslatot.

VARZSTRKKK
VARZS FKUSZ
1.szintenismerszhromszabadonvlaszthat
Szentszimblumot(lsdaz5.fejezetet)hasznlgatszvarzs
varzstrkktapapivarzslatlistrl.Magasszinteken
fkuszkntapapivarzslataidhoz.
tovbbiszabadonvlaszthatvarzstrkkkettanulsz,
ahogyanaztaz"ismertvarzstrkk"oszlopnmutatjaaPap
tblzatban. ISTENI SZFRA
Vlasszegyetazistenedheztartozszfrkkzl:let,
VARZSLATOK ELKSZTSE S BEVETSE Fny,Hbor,Szlhmossg,Termszet,TudsvagyVihar.
APaptblzatmutatja,hnyvarzslathellyel Azletszfralerstmegtallodazosztlylersavgn,
gazdlkodhatszaz1.smagasabbszintvarzslataid sottfelsorolunknhnyletszfrijistentsgetis.Lsda
hasznlathoz.Egyilyenvarzslatbevetshezelkell JtkosokKziknyvt,habrmelyikmsikszfrt
kltenedegy,legalbbavarzslatszintjvelmegegyez szeretndvlasztani.
szintvarzslathelyet.Egyhosszpihenbefejezsvel Adntsednekmegfelelszfravarzslataidlesznek,sa
nyeredvisszaazsszeselkltttvarzslathelyedet. szfrdklnlegessgeketbiztostszmodramr1.szinten,
Elkellksztenedabevethetvarzslataidlistjt, amikorkivlasztod.AszfrdlehetsgetbiztostazIsteni
melyeketapapivarzslatoklistjrlvlaszthatszki.Annyi Hatalomkpessgedegynifelhasznlsra,amikor2.
papivarzslatotvlaszthatsz,mintaBlcsessgmdostd szintenmegszerzedeztaklnlegessget.Aszfrd
+apapszintedsszege(delegalbb1varzslatot).Csak tovbbiklnlegessgeketbiztost6.,8.s17.szinten.
olyanszintvarzslatokatvlaszthatsz,amilyenszint
varzslathelyedvan. SZFRA VARZSLATOK
Hapldul3.szintpapvagy,ngy1.szintskt2. Mindegyikszfrhoztartozikegyvarzslatlista(aszfra
szintvarzslathelyedvan.Hamondjuk16osa varzslatai),melyeketaszfralersnlmegadott
Blcsessged,azelksztettvarzslataidlistjnhatdarab, szintekenszerzelmeg.Hamegszereztlegyszfra
1.vagy2.szintvarzslatszerepelhet,tetszleges varzslatot,azllandanelksztettvarzslatlesz
sszettelben.Haasebekgygytsa1.szintvarzslatot szmodra,snemszmtbeleanapontaelkszthet
elkszted,az1.szintvagy2.szintvarzslathelyeid varzslatokszmba.
elkltsvelbevethetedeztavarzslatot.Avarzslat Hanmelyikszfravarzslatodnemisszerepelapapi
bevetsenemtrliavarzslatotazelksztettvarzslataid varzslatlistn,szmodraakkorispapivarzslatnakszmt.
kzl.
Egyhosszpihenbefejezsekormegvltoztathatodaz ISTENI HATALOM
elksztettvarzslataidlistjt.Ehhezimvals 2.szintenszertteszelakpessgre,hogyistenedhatalmt
meditcivalkelltltenedegykisidt:legalbb1percet kzvetlenlmegidzd,serejvelmgikushatsokathozz
varzslatszintenkntmindenegyesvarzslatrtalistdon. ltre.Kezdetbenktilyenhatskzlvlaszthatsz:az
lholtakElzsesegyszfrdnakmegfelelhatskztt.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK29


Egyesszfrktovbbifelhasznlsimdokatbiztostanak ISTENI BEAVATKOZS
magasabbszinteken,ahogyanazaszfralersnl
10.szinttlkezdvekrhetedistenedbeavatkozst,ha
szerepel.
igaznnagyszksgedvanr.
AmikorbevetedazIsteniHatalmat,akkordntdel,
Azistenedsegtsgrtvalknyrgselhasznljaa
melyikhatsthozodltre.NemhasznlhatodjraazIsteni
cselekvsedet.rdle,milyensegtsgetkrsz,sdobja
Hatalmat,amgbenemfejezelegyrvidvagyhossz
szzalkkockval.Haadobsodkisebbvagyegyenl,mint
pihent.
apapiszinted,azistenedbeavatkozik.AKMdntiela
AzIsteniHatalomegyeshatsaiellenmentdobstkell
beavatkozspontostermszett;brmilyenpapivarzslat
dobni.Haapapiosztlyilyenhatsaithasznlod,azNFa
vagypapiszfravarzslatpldulfelhasznlhat.
papivarzslataidellenimentdobsokNFe.
Haazistenedbeavatkozik,7napontnemhasznlhatod
6.szinttlkezdvektszerhasznlhatodpihenkkzttaz
jraeztaklnlegessgedet.Egybkntjrahasznlhatod
IsteniHatalmat,majd18.szinttlhromszorhasznlhatod
eztakpessget,miutnbefejeztlegyhosszpihent.
pihenkkztt.Amikorbefejezelegyrvidvagyhossz
20.szintenabeavatkozskrsedautomatikusanteljesl,
pihent,azsszeshasznlatlehetsgtvisszanyered.
nemkelldobnihozz.

ISTENI HATALOM: LHOLTAK ELZSE


Cselekvskntelreszegezedaszentszimblumodat,saz ISTENI SZFRK
lholtakellenifohsztmormolsz.Mindenlholtnak, Apanteonokbanmindenistensgnekahalandlets
amelyltvagyhalltged30lbnyi(10m)tvolsgonbell civilizcimssmsaspektusafelettvanbefolysa:ezaz
Blcsessgmentdobstkelldobnia.Haalnyelrontjaa istensgszfrja.Egyistensgszfrinaksszessgtaz
mentdobst,elzd1percre,vagyamgnemsebzdik. adottistensgfelsgterletneknevezzk.PldulApoll,a
Azelzttlnymindenkrtarrahasznlja,hogyalehet grgistensgfelsgterletekiterjedazlet,FnysTuds
legjobbaneltvolodjontled,snkntnemlptled30 szfrira.Papkntkikellvlasztanodistened
lbnyi(10m)belltallhatterletre.Azelzttlnynem felsgterletnekegyterlett,sezzelakivlasztott
hasznlhatreakcitsem.CsakaRohanscselekvst szfrvalkapcsolatoshatalombanrszeslsz.
hasznlhatja,vagymegprblhatkiszabadulniolyan Adntsedlehetannakajele,hogyazistensgetszolgl
hatsokall,melyekmegakadlyozzkameneklsben.Ha valamilyenkonkrtszektatagjavagy.Apolltpldutegyes
nemtudhovatvolodni,alnyaKitrscselekvst vidkekenPhoebnus("ragyog"Apollnventisztelik,sa
hasznlhatja. Fnyszfrjafelettiuralmthangslyozzk.MsuttApoll
Acesiusknt("agygyt")ismerik,sazletszfrjval
TULAJDONSG NVELS valkapcsolatrahelyezikahangslyt.Azislehet,hogya
Amikorelreda4.szintet,majdismt8.,12.,16.s19. szfrtcsakszemlyespreferenciidalapjnvlasztodki,az
szinten,megnvelhetedegytetszsszerintitulajdonsgod istensgazonaspektusthangslyozva,melyszmodraa
rtkt2vel,vagyktklnbztulajdonsgrtkt11 legfontosabb.
ponttal.Ahogyltalban,nemnvelheted20asfla Mindegyikszfralersnlpldkattallszr,mely
tulajdonsgrtkt. istensgekbrnakbefolyssalerreaszfrra.Azistenekaz
ElfeledettBirodalmak,Szrkesas,aSrknydrdas
LHOLTAK ELPUSZTTSA Eberronvilgaiblszrmaznak,illetveakelta,grg,
germnsegyiptomisipanteonokbl.
5.szinttlkezdve,haegylholtelrontjaamentdobst
azlholtakElzseklnlegessgeddelszemben,alny
azonnalelpusztul,haakihvsrtkekisebbvagy LET SZFRA
megegyezikazlholtakElpuszttsatblzatbanlthat Azletszfrjaavibrlpozitvenergirapl,az
kszbrtkkel. univerzumegyikalapveterejre,mindenletforrsra.Az
LHOLTAK ELPUSZTTSA letisteneiazletersegszsgtmogati:betegekets
Pap sebeslteketgygytanak,poljkaszksgetszenvedket,
szintje ElpusztthatlholtKrtke selzikahallsazlholtakerit.Szintemindennem
5 1/2vagykisebb gonoszistensguraljaeztaszfrt,klnsena
8 1vagykisebb mezgazdasgistenei(pldulChauntea,Arawais
11 2vagykisebb Demeter),anapistenek(pldulLathander,Pelor,R
14 3vagykisebb Horakhti),agygytsvagykitartsistenei(pldulIlmater,
17 4vagykisebb Mishakal,ApollsDianket),valamintazotthonsa
kzssgekistenei(pldulHesztia,HathorsBoldrei).

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK30


VARZSL
LET SZFRA VARZSLATOK
Pap
szintje Varzslatok
Arangjnakmegfelelezstkntsbeltzttelfszemt
1 lds,sebekgygytsa
behunyja,hogykizrjaaharcmezzavarhatst,s
3 kisebbhelyrellts,szellemfegyver
halkankntlnikezd.Ujjaimintkatformznakmagaeltta
4 remnysugr,jraleszts
levegbe,majdavarzslatotbefejezveaprtzgyngytl
7 hitvdelmezje,oltalomhallellen
kiazellenflsorakz,aholazrisilobbanssallngokkal
9 sebektmegesgygytsa,holtakfellesztse
tertibeakatonkat.
jrasjraellenrizvemunkjt,azembersszetett
EXTRA JRTASSG
varzskrtrkrtjvalapusztakpadlra,majdminden
Amikor1.szintenkivlasztodeztaszfrt,jrtasleszela
vonalskecsesvmentnvasportszrafldre.Ahogyakr
nehzpnclokviselsben.
elkszl,hosszvarzsigbekezd.Akrnbelllyuknylika
trben,knkszagotrasztvaakapuntlimsvilgiskrl.
LET BEAVATOTTJA
Alabirintuskeresztezdsbenapadlnkuporggnm
Szintn1.szinttlkezdveagygytvarzslataid
marknyi,misztikusszimblumokkalvsettcsontocskt
hatkonyabbak.Amikor1.vagymagasabbszint
hajtalevegbe,ahatalomszavaitmormolva.Szent
varzslatodsegtsgvelegylnyleterpontokatnyer
behunyja,hogytisztnlthassaaltomst.Lassanblint,
vissza,alnytovbbi2+avarzslatszintjnekmegfelel
kinyitjaaszemt,majdabalravezetjratfelmutat.
szmleterpontotnyervissza.
Avarzslkalegfelsbbvarzstudk.Avarzslataik
hatrozzkmegket,sktiksszeazosztlytagjait.A
ISTENI HATALOM: LET MEGVSA
kozmoszttitatkifinomultmgikusszvedkerejvela
2.szinttlkezdveazIsteniHatalomsegtsgvel
varzslkigitzesrobbansokat,villmnyalbokat,ravasz
meggygythatodaslyossebeslteket.
lckatidznek,vagyppennyerserejkkelleigzzkaz
Cselekvskntelreszegezedszentszimblumodat,s
elmt.Varzserejkkelmsltskokrlidzhetnek
gygyterketidzel,mellyelhelyrellthatszannyileter
szrnyeket,belepillanthatnakajvbe,vagymeggyilkolt
pontot,mintapapiszintedtszrse.Vlassztetszs
ellenfeleiketzombikntleszthetikjj.Aleghatalmasabb
szerintilnyeket30lbnyi(10m)tvolsgonbell,soszd
varzslataikegyikanyagotmsikkalaktjk,meteorokat
elkzttkazleterpontokat.Egylnycsakamaximlis
hvnakleazgboltrl,vagykapukatnyitnakmsvilgokba.
leterpontjainakfeltrhetielezzelagygytssal.
lholtakonsszerkezetekennemhasznlhateza
klnlegessg. MISZTIKUM TUDSAI
Amgiavadstitokzatosereje,melyolyvltozatos
LDOTT GYGYT formbansclblalakthat,vonzzaarejtlyeit
6.szinttlkezdveamsokrahasznltgygytvarzslataid megfejtenivgydikokat.Vannakkztk,akikaz
rajtadisgygytanak.Amikor1.vagymagasabbszint istenekhezhasonlkatoserrevgynak,hogyavalsgot
varzslatodsegtsgvelegylny(rajtadkvl)leter magtformlhassk.Egytlagosvarzslatcsaknhny
pontokatnyervissza,tevisszanyersz2+avarzslat furcsaszkimondsval,futmozdulattal,stalnegy
szintjnekmegfelelleterpontot. csipetnyiegzotikusanyaggalelvgezhet.Avarzsls
felszneskomponenseiazonbancsakutalnakasokves
MENNYEI CSAPS tanonckodsrastanulssaltltttszmtalanrra.
8.szinttlfelruhzhatodfegyverescsapsaidatmennyei Avarzslkszmraavarzslatokmindennekazalfjas
ervel.Mindenkrdbenegyszer,amikorfegyveres megja.Ksrleteiksorn,ahogyegyretbbtapasztalatra
tmadsodeltallegylnyt,atmadssaltovbbi1d8 tesznekszert,jabbsjabbvarzslatokattanulnak.
ragyogssebzstokozhatszaclpontnak.14.szinttlaz Tanulhatnakmsvarzslktlis,siktetekbls
extrasebzs2d8. feliratokbl,vagyamgivaltitatottsilnyektl(pldul
tndrektl).
LEGFELSBB GYGYER
17.szinttlkezdve,amikordobnodkneegyvagytbb TUDS CSBTSA
kockval,hogymeghatrozd,hnyleterpontotllthatsz Avarzslkletenemppenkznapi.Aztlagoslethez
helyreegyvarzslatoddal,mindegyikdobkockalehet mgazokavarzslkllhatnaklegkzelebb,akiktuds
legmagasabbrtkthasznlhatod.2d6leterpont blcskntvagyeladkntdolgoznakegyknyvtrbanvagy
helyrelltsahelyettpldul12tgygytasz. egyetemen,msokatoktvaamultiverzumtitkaira.Ms
varzslkjskntbocstjkrubaszolgltatsaikat,

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK31


katonasgbanszolglnak,esetlegabnvagyavilghdts GYORS KARAKTER
tjtvlasztjk. Azalbbijavaslatokalapjngyorsansszellthatszegy
Deatudsshatalomcsbtsamgalegkevsb varzslkaraktert.AzIntelligencidlegyenalegmagasabb
kalandozszellemvarzslkatiskicsalogatjaknyvtraik tulajdonsgod,majdazllkpessgedvagygyessged.
slaboratriumaikbiztonsgbl,omladozromoks Vlaszdablcshtteret.Vlaszdafagysugr,fnysugr,
elveszettvrosokkz.Alegtbbvarzslhiszbenne,hogy mguskzvarzstrkkketsakvetkez1.szint
sicivilizcikidejnkollgikamgiaolyantitkait varzslatokatavarzsknyvedbe:altatvarzs,lngol
ismertk,melyekmrkorokkalezelttelvesztek.gyhiszik, kezek,pajzsvarzs,szemlybvlse,varzslkvrtje,
etitkokfelfedezsvelmegnylikelttkaztolyan varzslvedk.
hatalomhoz,melymesszemeghaladjabrmilyenmanapsg
elrhetmgiaerejt.
AZ OSZTLY KLNLEGESSGEI
A VARZSL MEGALKOTSA Varzslkntaazosztlyodakvetkezklnlegessgeket
biztostjaakarakterednek.
Avarzslkaraktermegalkotshozolyanhttrtrtnet
kell,amelybenlegalbbegyklnlegesesemnyelfordul.
Hogyankerltakarakteredelszrkapcsolatbaamgival?
LETER PONTOK
leterDobs:1d6varzslszintenknt
Hogyanfedeztedfel,hogymegvanhozzatehetsged?
leterPontok1.szinten:6+azllkpessgmdostd
Termszetesadottsgodvanavarzslshoz,vagycsak
leterPontokmagasabbszinten:1d6(vagy4)+az
kemnyentanultansszakadatlanulgyakoroltl?
llkpessgmdostdvarzslszintenkntaz1.utn
Tallkoztlvalamilyenmgikuslnnyel,vagyegysi
kdexszel,sgytanultadmegamgiaalapjait?
Miksztetettarra,hogytovbblpjatanulmnyaidtl?A
JRTASSGOK
mgikustudomnyokelskstoljautnellenllhatatlan Pncl:nincs
hsgetreztlmgtbbre?Hrtvettedamgikustuds Fegyver:tr,dobnyl,parittya,bot,knnyszmszerj
titkostrhznak,melyetmsvarzslmgnemfosztott Eszkzk:nincs

ki?Talncsakprbraakarodtennijstetmgikus Mentdobs:Intelligencia,Blcsessg
kpessgeidetigaziveszedelmekkzt. Szakrtelem:Vlasszketttakvetkezkkzl:
Mgiaismeret,Megrts,Orvosls,Trtnelem,Vallss
Vizsglds

A VARZSL Varzslathelyekvarzslatszintenknt
Jrtassg Ismert
Szint bnusz Klnlegessgek varzstrkk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 +2 Varzsls,MgikusFeltltds 3 2
2 +2 MgikusHagyomny 3 3
3 +2 3 4 2
4 +2 TulajdonsgNvels 4 4 3
5 +3 4 4 3 2
6 +3 MgikusHagyomnyklnlegessg 4 4 3 3
7 +3 4 4 3 3 1
8 +3 TulajdonsgNvels, 4 4 3 3 2
9 +4 4 4 3 3 3 1
10 +4 MgikusHagyomnyklnlegessg 5 4 3 3 3 2
11 +4 5 4 3 3 3 2 1
12 +4 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 2 1
13 +5 5 4 3 3 3 2 1 1
14 +5 MgikusHagyomnyklnlegessg 5 4 3 3 3 2 1 1
15 +5 5 4 3 3 3 2 1 1 1
16 +5 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 2 1 1 1
17 +6 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1
18 +6 VarzslatMestere 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1
19 +6 TulajdonsgNvels 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1
20 +6 MgikusKzjegy 5 4 3 3 3 3 2 2 1 1

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK32
FELSZERELS mozdulatokat:legalbb1percetvarzslatszintenknt
Akvetkezfelszerelsselkezdedajtkotahtteredltal mindenegyesvarzslatrtalistdon.
biztostottfelszerelsentl:
(a)egybotvagy(b)egytr VARZSLS TULAJDONSG
(a)komponensesersznyvagy(b)misztikusfkusz AzIntelligenciaavarzslstulajdonsgodavarzsli
(a)tudscsomagvagy(b)felfedezcsomag varzslatoknl.Avarzslataidatkemnytanulssals
avarzsknyved memorizlssalszerzed.Amikorbrmelyikvarzslatoda
varzslstulajdonsgodrahivatkozik,hasznldaz
Intelligencidat.EzenkvlazIntelligenciamdostdat
VARZSLS hasznlvallaptodmegavarzslivarzslataidelleni
Amisztikusmgiatanulmnyozjakntavarzsknyvedbe
mentdobsokNFjt,sazIntelligenciamdostdat
rtvarzslatokazigazihatalomelsszikri.A10.fejezetben
hasznlodavarzslivarzslatokkalvgzetttmad
tallodavarzslsltalnosszablyait,a11.fejezetpedig
dobsokhoz.
bemutatjnhnyvarzslivarzslatot.

VarzslatmentNF=8+ajrtassgbnuszod+az
VARZSTRKKK
Intelligenciamdostd
1.szintenismerszhromszabadonvlaszthat Varzstmadsmdost=ajrtassgbnuszod+az
varzstrkktavarzslivarzslatlistrl.Magasszinteken Intelligenciamdostd
tovbbiszabadonvlaszthatvarzstrkkkettanulsz,
ahogyanaztaz"ismertvarzstrkk"oszlopnmutatjaa RITULIS VARZSLS
Varzslattblzatban. Hasznlhatodavarzslivarzslataidatritulkntis,haa
varzslatrendelkezika"ritul"jellssel,savarzslat
VARZSKNYV megtallhatavarzsknyvedben.Nemkellelksztened
1.szintenkapszegyvarzsknyvet,bennehat,szabadon avarzslatotritulisvarzslshoz.
vlaszthat1.szintvarzslattal.Avarzsknyvedaz
ltaladismertvarzslivarzslatoktrhza(kivvea VARZS FKUSZ
varzstrkkket,melyeketjlazagyadbavstl). Misztikusfkuszt(lsdaz5.fejezetet)hasznlgatszvarzs
fkuszkntavarzslivarzslataidhoz.
VARZSLATOK ELKSZTSE S BEVETSE
AVarzsltblzatmutatja,hnyvarzslathellyel 1. S MAGASABB SZINT VARZSLATOK MEGTANULSA
gazdlkodhatszaz1.smagasabbszintvarzslataid Ahnyszorvarzslkntszintetlpsz,ingyenbelerhatsza
hasznlathoz.Egyilyenvarzslatbevetshezelkell varzsknyvedbekttetszsszerintivarzslivarzslatot.
kltenedegy,legalbbavarzslatszintjvelmegegyez Csakolyanszintvarzslatokatvlaszthatsz,amilyenszint
szintvarzslathelyet.Egyhosszpihenbefejezsvel varzslathelyedvan,ahogyanazVarzsltblzatban
nyeredvisszaazsszeselkltttvarzslathelyedet. lthat.Kalandjaidsorntallhatsztovbbivarzslatokat,
Elkellksztenedabevethetvarzslataidlistjt, melyeketbelerhatszavarzsknyvedbe(lsd"a
melyeketavarzsknyvedblvlaszthatszki.Annyi varzsknyved"rszt).
varzslatotvlaszthatsz,mintazIntelligenciamdostd+a
varzslszintedsszege(delegalbb1varzslatot).Csak
MGIKUS FELTLTDS
olyanszintvarzslatokatvlaszthatsz,amilyenszint
Avarzsknyvedettanulmnyoznavisszanyerheted
varzslathelyedvan.
varzserdegyrszt.Napontaegyszer,egyrvidpihen
Hapldul3.szintvarzslvagy,ngy1.szintskt2.
befejezsekorvisszanyerhetszelhasznltvarzslathelyeket.
szintvarzslathelyedvan.Hamondjuk16osaz
Avarzslathelyekettevlasztodki,desszes
Intelligencid,azelksztettvarzslataidlistjnhatdarab,
varzslatszintjknemhaladhatjamegavarzslszinted
avarzsknyvedbenmegtallhat1.vagy2.szintvarzslat
felt(felfelkerektve),segyikvarzslathelysemlehet6.
szerepelhet,tetszlegessszettelben.Haavarzslvedk
vagymagasabbszint.
1.szintvarzslatotelkszted,az1.szintvagy2.szint
Hapldul4.szintvarzslvagy,visszanyerhetszkt
varzslathelyeidelkltsvelbevethetedeztavarzslatot.
szintnyivarzslathelyet.Vagyegy2.szintvarzslathelyet,
Avarzslatbevetsenemtrliavarzslatotazelksztett
vagykt1.szintvarzslathelyetnyerhetszvissza.
varzslataidkzl.
Hosszpihenkbefejezsekormegvltoztathatodaz
elksztettvarzslataidlistjt.Ehhezavarzsknyvedet
tanulmnyozvakelltltenedegykisidt,hogy
memorizlnodavarzslathozszksgesvarzsigkets
D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK33
AVARZSKNYVED MGIKUS HAGYOMNY
Aszintlpskoravarzsknyvedbertvarzslatoka Amikorelreda2.szintet,kivlasztaszegymgikus
sajtmisztikuskutatsaideredmnyei,illetvea hagyomnyt.Avarzstudomnyodatanyolciskola
multiverzumtermszetvelkapcsolatosszellemi egyiknekjegybenformlodtovbb.Aziskolkaz
ttrsekeredmnyei.Kalandjaidsorntallhatszms talaktmgia,Bbj,Energiamgia,Idzmgia,Illzi,
varzslatokatis.Tallhatsz,pldul,egytekercsrert Jvendls,NekromanciasVdmgia.AzEnergiamgia
varzslatotegygonoszvarzslkincsesldjban,vagy lerstmegtallodazosztlylersavgn.Lsda
egysiknyvtrporoskdexben. JtkosokKziknyvt,habrmelyikmsikiskolt
VarzslatokMsolsaaKnyvedbe.Hatallszegy1. szeretndvlasztani.
vagymagasabbszintvarzslivarzslatot, Avlasztottmgikushagyomnyklnlegessgeket
belemsolhatodavarzsknyvedbe,haolyan biztostszmodra2.szinten,majdismt6.,10.s14.
varzslatszint,amitmreltudszkszteni,sr szinten.
tudodldozniazidt,hogymegfejtsdslemsold.
Avarzslatmsolsasornreproduklnikella TULAJDONSG NVELS
varzslatalapstruktrjt,smegfejteniannaka Amikorelreda4.szintet,majdismt8.,12.,16.s19.
mgusnakazegynijegyzeteit,akiazeredeti szinten,megnvelhetedegytetszsszerintitulajdonsgod
varzslatotfeljegyezte.Addigkellgyakorolnoda rtkt2vel,vagyktklnbztulajdonsgrtkt11
varzslatot,amgaszksgeshangokats ponttal.Ahogyltalban,nemnvelheted20asfla
mozdulatokatelnemsajttod,majdfeljegyezni tulajdonsgrtkt.
mindentavarzsknyvedbeasajtjegyzetelsi
stlusodban.
Ezazeljrsvarzslatszintenknt2rnyiidtvesz
VARZSLAT MESTERE
18.szintenegyesvarzslatokmestervvlasz,gyimmr
ignybe,s50apkltsggeljr.Ezakltsga
brmikorhasznlhatodket.Vlasszegy1.szintsegy2.
ksrletezskzbenfelhasznltanyagikomponensek
szintvarzslivarzslatotavarzsknyvedbl.
kltsge,safeljegyzshezszksgesdrgatintara.
Legalacsonyabbvarzslatszintekenbevethetedezeketa
Azidsakltsgelkltseutnavarzslatot
varzslatokatvarzslathelyelkltsenlkl,ha
brmikorelksztheted,mindenmsvarzslathoz
elksztettedket.Hamagasabbszintenakarodhasznlni
hasonlan.
avarzslatot,elkellkltenedavarzslathelyet,mint
AKnyvCserje.Asajtvarzsknyvedbl
ltalban.
tmsolhatodavarzslataidategymsikknyvbe
Ha8rnttanulmnyozodavarzslataidat,egyikvagy
pldulhabiztonsgimsolatotakarszksztenia
mindktvarzslathelyettmsik,azonosszintvarzslatot
knyvedrl.Ezugyanolyaneljrs,minthaj
vlaszthatsz.
varzslatokatszeretnlaknyvedbemsolni,de
gyorsabbsegyszerbb,hiszenasajtjegyzeteidetmr
eleverted,studod,hogykellhasznlniavarzslatot. MGIKUS KZJEGY
Csakvarzslatszintenknt1rts10apkltsgetkell Amikorelreda20.szintet,kthatalmasvarzslatnaka
elkltenedavarzslatlemsolshoz. mestervvlasz,gyknnyednbevethetedket.Vlassz
Haelveszneavarzsknyved,ugyanezzela kt3.szintvarzslatotavarzsknyvedblmgikus
mdszerrelazelksztettvarzslataidategyj kzjegyedl.Ezekllandanelksztettvarzslatoklesznek
varzsknyvberhatod.Atbbi,elveszettvarzslatot szmodra,snemszmtanakbeleanapontaelkszthet
azonbanismtmegfelkellkutatnod.ppenezrtsok varzslatokszmba.Mindktvarzslatot3.
varzslrizvalamilyenbiztonsgoshelyentartalk varzslatszintenegyegyalkalommalfelhasznlhatod
varzsknyvet. varzslathelyelkltsenlkl.Miutnhasznltadezta
AKnyvKlleme.Avarzsknyvedvarzslataid klnlegessget,ugyanaztavarzslatcsakegyrvidvagy
egynigyjtemnye,sajtosdsztelemekkels hosszpihenbefejezseutnhasznlhatodjravarzslat
szljegyzetekkel.Lehetegyszer,jlhasznlhatbrbe helyelkltsenlkl.
ktttknyv,melyetamesteredtlkaptl,aranyozott Hamagasabbszintenakarodhasznlnibrmelyik
szl,mvesktskdex,melyetegysiknyvtrban varzslatot,elkellkltenedavarzslathelyet,mint
talltl,vagyakrcsakazelzvarzsknyvedetrt ltalban.
balesetutnsszekaparthalomnyijegyzet.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK34


MGIKUS HAGYOMNYOK FELERSTETT ENERGIAMGIA
10.szinttlkezdveazIntelligenciamdostdat
Avarzslktudomnyasi,ahalandkmgival hozzadhatodavarzslienergiamgiavarzslataidegy
kapcsolatoselsfelfedezseiignylnakvisszagykerei.A sebzsdobshoz.
D&Dvilgaibanavarzslsnakszilrdhelyevan,komplex
tudomnyhozszmostradcikapcsoldik. TLTLTS
Amultiverzumleggyakoribbmgikushagyomnyaia 14.szinttlkezdveazegyszervarzslatokerejtis
varzslsiskolihozktdnek.Avarzslkkorokont megnvelheted.Amikorsebzstokoz,1.5.szint
jegyeztkfelvarzslatokezreit,sbesoroltkketnyolc varzslatothasznlsz,automatikusanmaximlissebzst
csoportba,msnveniskolba.Ezekrlbvebbena10. okozhatszavarzslattal.
fejezetbenolvashatsz.Van,aholamgikushagyomnyok Elsalkalommalenneknincsszmodrartalmashatsa.
tnylegesiskolkatjelentenek.Msholezekinkbbcsak Hahosszpihenbefejezseelttismthasznlodezta
akadmiairszlegek,sarivliskarokajelesebbdikokrt klnlegessget,varzslatszintenknt2d12nekrzis
stbbtmogatsrtviaskodnak.Mgatantvnyaikat sebzstszenvedszelrgtnavarzslsutn.Ahnyszor
tornyukmagnybanoktatvarzslkisiskolkraosztjka ismthasznlodeztaklnlegessgethosszpihen
varzslatokatatanulmnyoksorn,mivelaklnfle nlkl,avarzslatszintenkntinekrzissebzs1d12vel
iskolkvarzslatainakelsajttsamssmstechnikt nvekszik.Ezellenasebzdsellennemvdellenllsvagy
ignyel. immunits.

ENERGIAMGIA ISKOLJA
Olyanvarzslatokrafordtodalegtbbfigyelmet,melyet
nagyerejelemihatsokathoznakltre,plduldermeszt
fagyot,perzsellngokat,mennydrgst,sistergvillmot,
marsavat.AzEnergiamgianmelyikgyakorljaa
katonasgbanvllalfeladatokat,nlltzrsgi
egysgknttvolrlsjtleazellensgre.Msokltvnyos
kpessgeiketagyengkvdelmrefordtjk,megint
msoktonllknt,kalandozkntvagyremnybeli
zsarnokkntasajtrdekeiketszolgljkcsak.

ENERGIAMGIA TUDJA
Amintkivlasztodeztaziskolt2.szinten,azenergiamgia
varzslataitfelearanysidrfordtssala
varzsknyvedbemsolhatod.

VARZSLATOK FORMZSA
2.szinttlkezdveviszonylagbiztonsgosznkatalakthatsz
kienergiamgiavarzslataidterletn.Amikorolyan
energiamgiavarzslatothasznlsz,melymslthat
lnyekrehat,vlasszki1+avarzslatszintjvelmegegyez
szmlnyt.Akivlasztottlnyekmentdobsaavarzslat
ellenautomatikusansikeres,snemsebzdnekegyltaln,
hanormlisesetbenfelesebzstszenvednnekelsikeres
mentdobstl.

TKPES VARZSTRKK
6.szinttlkezdveasebzvarzstrkkjeidmgazokraa
lnyekreishatnak,akikahatsnagyjtelkerlik.Haegy
lnysikeresmentdobstdobegyvarzstrkkdellen,a
lnyasebzsfeltelszenvedi(haavarzstrkkokoz
sebzst),demshatsanincsenravarzstrkknek.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK35


ZSIVNY
Akalandozzsivnyokatrvnymellettsellenis
kzdhetnek.Vankztkzordbnz,akikincseskamrkban
Aflszerzetjelziatrsainak,hogyvrjanak,majdelreoson tesziprbraaszerencsjt,vagyppenatrvnyell
alabirintustermben.Fltazajthozszortja,majd meneklvevgbeleakalandozsba.Msokppenazrt
szerszmkszletetveszel,segypillanatalattfeltria tanultkkistkletestettkkpessgeiket,hogysi
zrat.Ezutnbeleolvadazrnyakkz,amgharcosbartja romokbabehatolva,rejtettkriptkbankeressenek
elrelp,hogybergjaazajtt. kincseket.
Emberrejtzkdikasiktorrnyaikzt,mgtettestrsa
kszldikasajtfeladatra.Kelepctlltanak.Amikora A ZSIVNY MEGALKOTSA
clpontjukhrhedtgyilkoselhaladasiktoreltt,atrsa Azsivnyodkialaktshozgondoldtakaraktered
felkilt.Agyilkoselindulfel,hogykidertse,mitrtnik. viszonytatrvnyhez.Amltbanbnzvoltlesetleg
Azorgyilkospengjetvgjaatorkt,mielttegysztis mgmindigazvagy?Meneklszatrvnyell,vagyppen
szlhatna. atolvajchdhsmestereell?Vagyppennagyobb
Egykuncogstelfojtvaagnmujjaivalinteget,s veszlysnagyobbjutalomremnybenhagytadmagad
varzserejvelleemeliazrvrlakulcsot.Egypillanat,s mgttachet?Amohsghajtakalandokfel,vagyms
akulcsmrisakezbenvan,acellaajtajanyitva,agnms vgy,eszme?
trsaipedigszksben. Mivettr,hogytovbblpjkorbbiletedbl?Egyrisi
Azsivnyokszakrtelmkre,rejtzkdsre,sellenfeleik csalsvagyrablssikerltszrnyenflre,sknyszertett
gyengireptvebrmilyenhelyzetbensikertaratnak. plydjratervezsre?Talnszerencsdvolt,segy
gyesenmegtalljkamegoldstszintebrmilyen sikeresrablsutnelgaranyadgyltssze,hogylelpj
problmra,olyantallkonysggalssokoldalsggal, addiginyomorsgosletedbl.Vagyakvncsisgvett
amelybrmelysikereskalandoztrsasgalapja. vglr,hogyelhagydazotthonod?Valamimiatt
elveszthettedakapcsolatodatacsaldoddalvagy
SZAKRTELEM S PONTOSSG mentoroddal,smagadnakkellettboldogulnod.Vagytaln
Azsivnyoklegalbbannyiidttltenekklnfle egyjismerskalandoztrsasgodvalamelyiktagja
szakrtelmeiktkletestsvel,mintharcikpessgeik mutatottjlehetsgeket,hogylhetszmegkpessgeidet
fejlesztsvel.gyolyanvltozatoshelyzetekbenis jlkihasznlva.
gyakorlottnakbizonyulhatnak,mintnemsokmsik
karakter.Sokzsivnytmaszkodsarejtzsresa GYORS KARAKTER
megtvesztsre,msokakazamatkbanhasznos Azalbbijavaslatokalapjngyorsansszellthatszegy
kpessgeiketfejlesztik:mszs,csapdkkeresses zsivnykaraktert.Azgyessgedlegyenalegmagasabb
hatstalantsa,zrakfeltrse. tulajdonsgod.Amsodiklegmagasabbtulajdonsgodaz
Haharcrakerlasor,azsivnyokaravaszsgotrszestik Intelligencialegyen,haaVizsgldsbanakarszjl
elnybenanyerservelszemben.Azsivnyinkbb szereplni.TmaszkodjaaKarizmra,haamegtvesztsben
egyetlen,precztmadsrakszl,pontosanottsjtvale, satrsadalmirintkezsbenakarszjlenni.Vlaszda
aholaclpontnakalegnagyobbsrlstokozza,nem bnzhtteret.
tmadsoksorvalprbljakifrasztaniazellenfelt.A
zsivnyokszintetermszetfelettisztnnelkerlikela AZ OSZTLY KLNLEGESSGEI
veszlyt,snhnyanmgikustrkkkkelegsztikki
Zsivnykntazosztlyodakvetkezklnlegessgeket
kpessgeiket.
biztostjaakarakterednek.

LET RNYAK KZT LETER PONTOK


Mindenvrosbantallnizsivnyokat.Alegtbbenaz leterDobs:1d8zsivnyszintenknt
osztlyrlszllegrosszabbhresztelseknekfelelnekmeg: leterPontok1.szinten:8+azllkpessgmdostd
rablknt,orgyilkosknt,zsebmetszkntsszlhmosknt leterPontokmagasabbszinten:1d8(vagy5)+az
likletket.Azilyensemmirekellkgyakrantolvajchekbe llkpessgmdostdzsivnyszintenkntaz1.utn
vagybnzcsaldokbaszervezdnek.Sokzsivny
nllandolgozik,demgkisnhatanoncokatfogadnak, JRTASSGOK
hogysegtsenekmesterksvindlijeibensrablsaiban. Pncl:knnypnclok
Nhnyzsivnytisztessgesletetl:lakatosknt, Fegyver:egyszerfegyverek,kziszmszerj,hosszkard,
nyomozkntvagyrgcslirtkntdolgoznak(ami vvtr,rvidkard
veszlyesmunkaegyrmpatknyokkalsvrpatknyokkal Eszkzk:tolvajszerszmok
hemzsegcsatornkkaltelivilgban).

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK36


Mentdobs:gyessg,Intelligencia tmadsoddal,haelnydvanatmaddobsra.A
Szakrtelem:Vlasszngyetakvetkezkkzl: tmadshozpontosvagytvolsgifegyvertkellhasznlnod.
Akrobatika,Atltika,szlels,Fellps,Kzgyessg, Elnybltmadsnlklishasznlhatodazorvtmadst,
Lopakods,Megrts,Megflemlts,Meggyzs, haaclpontegymsikellensge5lbnl(1.5m)kzelebb
MegtvesztssVizsglds vanhozz,ezazellenflnemcselekvskptelen,sate
tmaddobsodranemjrhtrny.
FELSZERELS Azextrasebzsmrtkeemelkedik,ahogyszintetlpsz
Akvetkezfelszerelsselkezdedajtkotahtteredltal ebbenazosztlyban.Lsdaz"Orvtmads"oszlopota
biztostottfelszerelsentl: Kalandortblzatban.
(a)vvtrvagy(b)rvidkard
(a)rvidjstegez,20nylvesszvelvagy(b)rvidkard TOLVAJNYELV
(a)betrcsomagvagy(b)kazamatajrcsomagvagy Mirekitanultadazsivnymestersget,megtanultada
(c)felfedezcsomag tolvajnyelvetis.Ezklnfletjnyelvek,arg,skpes
Brpncl,kttr,tolvajszerszm beszdtitkoskeverke,amelyneksegtsgvelltszlag
rtalmatlanbeszlgetsbetitkoszeneteketrejthetszel.
A ZSIVNY
Jrtassg Orv Csakegymsik,tolvajnyelvbenjrtaslnyrtimegezeket
Szint bnusz tmads Klnlegessgek azzeneteket.Ngyszertovbbtartegyilyentitkoszenet
1 +2 1d6 Szakszersg,Orvtmads, megfogalmazsa,mintugyanazonzenetegyszer
Tolvajnyelv megfogalmazsa.
2 +2 1d6 gyesCselekvs Ezenkvlmegrteszklnfletitkosjelekets
3 +2 2d6 Zsivnystpus szimblumokat,mellyelegyszerzenetekadhatakt:
4 +2 2d6 TulajdonsgNvels hogyegyadottterletveszlyes,vagyhogyatolvajokche
5 +3 3d6 sztnsKitrs terlete,hogyvanezskmnyakzelben,vagyhogyazitt
6 +3 3d6 Szakszersg lknnyprdae,vagyppenbefogademenekl
7 +3 4d6 Elugrs tolvajokat.
8 +3 4d6 TulajdonsgNvels
9 +4 5d6 stpusKlnlegessg
GYES CSELEKVS
10 +4 5d6 TulajdonsgNvels
2.szinttlkezdveolyangyorsankapcsolsz,solyanfrge
11 +4 6d6 BiztosTehetsg
vagy,hogyigengyorsanmozoghatszvagycselekedhetsz.
12 +4 6d6 TulajdonsgNvels
Harcbanmindenkrdbenbnuszcselekvsknta
13 +5 7d6 stpusKlnlegessg
kvetkezcselekvsekegyiktelvgezheted:Rejtzs,
14 +5 7d6 Vakrzk
RohansvagyVisszavonuls.
15 +5 8d6 SikamlsElme
16 +5 8d6 TulajdonsgNvels
17 +6 9d6 stpusKlnlegessg
ZSIVNY STPUS
18 +6 9d6 Megfoghatatlan 3.szintenkivlasztod,hogymilyenstpushozakarsz
19 +6 10d6 TulajdonsgNvels hasonlatossvlnizsivnykpessgeidgyakorlsval.A
20 +6 10d6 SzerencssFordulat Tolvajstpuslerstmegtallodazosztlylersavgn;
lsdaJtkosokKziknyvt,hamszsivnystpust
szeretnlvlasztani.Azstpusklnlegessgeketbiztost
SZAKSZERSG szmodra3.szinten,majdismt9.,13.s17.szinten.
1.szintenvlasszkiktterletet,melyekbenjrtasvagy:
ktszakrtelmet,vagyegyszakrtelmetsa
tolvajszerszmokat.Aktterletenmindentulajdonsg
TULAJDONSG NVELS
prbdnlajrtassgbnuszodduplzdik. Amikorelreda4.szintet,majdismt8.,10.,12.,16.s19.
6.szintenmgktjrtassgotvlaszthatsz szinten,megnvelhetedegytetszsszerintitulajdonsgod
(szakrtelmekbenvagytolvajszerszmokkal),melyekre rtkt2vel,vagyktklnbztulajdonsgrtkt11
rvnyeslezazelny. ponttal.Ahogyltalban,nemnvelheted20asfla
tulajdonsgrtkt.

ORVTMADS
1.szinttlkezdvetudod,hogytudszszrevtlenllecsapni,
SZTNS KITRS
amikorlankadaclpontfigyelme.Krnkntegyszer1d6 5.szinttlkezdvehaegytmad,akitltsz,eltalltegy
extrasebzstokozolegylnynek,akiteltallsza tmadsval,felhasznlhatodareakcidat,hogyfele
sebzstszenvedjelatmadstl.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK37


ELUGRS TOLVAJ
7.szinttlkezdvefrgnflreugorgatszaztblbizonyos Alopsmvszetbenfejlesztedtklyrekpessgeidet.
terletrehattmadsokell,mintpldulavrssrkny Betrk,tonllk,zsebmetszksmsbnzkisgyakran
tzesleheletevagyegyjgviharvarzslat.Haegyhats eztazstpustkvetik,demszsivnyokis:hivatsos
ellengyessgmentdobstdobhatsz,hogyfelezda kincsvadszok,felfedezk,barlangszoksnyomozk.A
sebzst,ehelyettegyltalnnemsebzdszsikeres frgesgedsarejtzsikpessgeidfejlesztsnkvl
mentdobsesetn,scsakfelesebzstszenvedszel olyanszakrtelmekretehetszszert,melyekjljhetneksi
sikertelenmentdobsnl. romoktkutatsa,ismeretlennyelvektanulmnyozsa,
vagyltalbannemnekedszntvarzstrgyakhasznlata
BIZTOS TEHETSG sorn.
11.szintreszinteatkletessgigfinomtottad
szakrtelmeidet.Amikortulajdonsgprbtdobsz,sa FRGE KZ
prbbabeleszmtajrtassgbnuszod,a9esvagy 3.szinttlkezdveazgyesCselekvsklnlegesggeljr
kisebbdobsad20on10esdobsnakszmt. bnuszcselekvsthasznlhatodgyessg(Kzgyessg)
prbkra,csapdkeltvoltsravagyzrnyitsra
tolvajszerszmokkal,vagyaTrgyHasznlatacselekvsre.
VAKRZK
14.szinttlkezdve,hamkdikahallsod,automatikusan
MSODIK EMELETI MEL
tisztbanvagyvele,holtartzkodikrejtzvagylthatatlan
Amikoreztazstpustvlasztod3.szinten,megtanulsza
lny10lbnyi(3m)tvolsgonbell.
szoksosnlgyorsabbanmszni;amszsimmrnemkerl
extramozgsba.
SIKAMLS ELME Hapedignekifutsblugrassz,azugrssalmegtett
15.szintrenagymentliserreteszelszert.Jrtasleszel tvolsghozhozzadhatszazgyessgmdostddal
Blcsessgmentdobsban. megegyezlbnyit(30cm).

MEGFOGHATATLAN TKLETES BESURRAN


18.szinttlkezdveolyanknnyedntrszkitmadidell, 9.szinttlkezdveelnydvangyessg(Lopakods)
hogymsokkptelensarokbaszortani.Semmilyentmad prbkrahaegykrbenlegfeljebbasebessgedfelnek
dobsranemjrelnyellened,hacsaknemvagy megfeleltvolsgotteszelmeg.
cselekvskptelen.
MGIKUS ESZKZK HASZNLATA
SZERENCSS FORDULAT 13.szintreelgtapasztalatotgyjtttlmramgirl,
hogyanemnekedsznttrgyakhasznlatnlistudjl
20.szintencsodsmdonhajlamosvagysikertelrni,
rgtnzni.Avarzstrgyakhasznlatvalkapcsolatos
amikorigaznfontos.Haatmadsodelhibznaegy
mindenosztly,faji,sszintkvetelmnytfigyelmenkvl
clpontotatmadshattvjnbell,atmadst
hagyhatsz.
automatikusantallattvltoztathatod.Vagy,hasikertelen
lenneegytulajdonsgprbd,ad20dobst20nak
tekintheted.
TOLVAJ REFLEX
17.szintenakelepcelltssavszhelyzetbltrtn
Miutnhasznltadeztaklnlegessget,csakegyrvid
gyorsmenekvsmesterevagy.Aharcelsforduljbankt
vagyhosszpihenbefejezseutnhasznlhatodjra.
krdisvan.Azelskrdetaszoksos
kezdemnyezsednltartod,amsodikat10
ZSIVNY STPUSOK kezdemnyezsirtknl.Eztaklnlegessgetnem
Azsivnyokbansokmindenkzs:aszakrtelmeik hasznlhatod,hamegleptek.
tkletestsbefektetettenergia,apreczshallosharci
stlusuk,sazegyrefrgbbreflexeik.Deazegyes
zsivnyokmsirnyokbanfejlesztikezeketakpessgeket,
ezttestestikmegazsivnystpusok.Avlasztott
stpusodmegmutatja,mirekoncentrlszklnsennem
felttlenlavlasztottfoglalkozsodat,dekedvenc
technikidlerst.

D&D ALAPSZABLYOK 3. FEJEZET: OSZTLYOK38


4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR
AKARAKTERKETNEMPUSZTNAFAJUKSOSZTLYUKHATROZZA NV
meg.Mindegyikkegynisg,sajttrtnettel,rdekldsi
Afajoklersnltallszpldaneveketafajtagjaiszmra.
krrel,kapcsolatokkal,sazosztlyuksfajuknyjtotta
Gondoldtadntst,mghaalistrlisvlasztasznevet.
kpessgekentlilehetsgekkel.Ebbenafejezetben
rszletesebbenfoglalkozunkazokkalasajtosggokkal,
melyekmegklnbztetikegymstlakaraktereket,kezdve
NEM
azolyanalapoktl,mintpldulanvsklslers,a Akrfrfi,akrnikarakterreljtszol,azzalnemjr
htterekresnyelvekrevonatkozszablyokonta klnlegeselnyvagyhtrny.Gondolkozzelrajta,a
szemlyisgsjellemaprlkosabbtmjig. karakteredmennyire(vagyppenmennyirenem)felelmeg
akultrjanemrl,nemisgrl,szexulisviselkedsrl

KARAKTER RSZLETEI
kialaktottelvrsainak.Egyfrfidrowpap,pldul,szembe
megyadrowtrsadalomhagyomnyosnemiszerepeivel,s
Akarakterednevesklslersavalsznlegazels lehetezazoka,mirtishagytaelatrsadalmata
dolog,amitazasztalkrlatbbijtkosmegtuda karakteredsrkezettafelsznre.
karakteredrl.Ezrtrdemestgondolni,akpzeletedben Nemmuszjanemsnemisgktllapot
lkaraktertmennyiretkrzikezekazalapvetjellemzk. koncepcijhozragaszkodni.CorellonLarethian,azelf

istensgetpldulsokszorktnemnektekintik,sa
TIKASARTEMIS:KARAKTERKONTRASZT multiverzumbannhnyelfCorellonkpreteremtetett.
Azebbenafejezetbenlertaknagybansegtenek Jtszhatsznikarakterrel,akifrfinakadjakimagt,
elklnteniakarakteredetmindenmskaraktertl.A frfival,akigyrzi,csapdbaesettegynitestben,vagy
pldakedvrtvegynkktemberharcost. ppenegyszaklastrpenvel,akigylli,hafrfinak
ASrknydrdavilgrlTikayWaylanvadc nzik.Akarakteredszexulisirnyultsgaszintna
kamaszlnyvolt,kemnygyerekkorral.Egytolvajlnya szabadonvlaszthat.
volt.Elmenekltotthonrl,sVigaszutcingyakorolta
apjamestersgt.Amikormegprbltakirabolniaz MAGASSG S SLY
UtolsOtthonFogadtulajdonost,elkaptk,sa
Akarakteredmagassgtsslyteldnthetedafaj
fogadsaszrnyaialvette,pincrkntmunktadott
lersnlmegadottakalapjn,vagymeghatrozhatoda
neki.DeamikorasrknyseregekleromboltkVigaszt
VletlenMagassgsSlytblzatalapjn.Gondoljbele,a
selpuszttottkafogadt,aszksgTiktkalandoz
karakteredtulajdonsgaimitisjelentenekamagassgas
traknyszertette,gyermekkoribartaitrsasgban.
slyatekintetben.Egygyengedegyeskarakterlehet
Harcoskpessgei(aserpenymaradtkedvenc
vkony.Egyerssszvskarakterlehetmagas,vagyakr
fegyvere)sutcaielleteakalandozplyjaszmra
zmk.
fontosszakrtelmeketbiztostottszmra.
Haakarod,dobhatszaVletlenMagassgsSlytblzat
ArtemisEntreriCalimportutcinnttfelazElfeledett
alapjnamagassgsslymeghatrozshoz.A"Magassg
Birodalmakban.lesesze,erejesgyessge
mdost"oszlopbantallhatdobsrtktaddhozz
segtsgvelsajtterletetalaktottkimagnakavros
hvelykben(2,5cm)az"Alapmagassg"rtkhez.
tbbszznyomornegyedekztt.vekkelksbb
UgyaneztakidobottszmotszorozdmegaSlymdost
felkeltetteavrosegyikleghatalmasabbtolvajchnek
oszlopszerintifixvagykidobandszmmal.Aszorzatotadd
figyelmt,sgyorsanhaladtachrangltrjnfiatal
hozzfontban(0,5kg)kifejezveaz"Alapsly"rtkhez.
koraellenre.Artemislettavrospasinakkedvenc
VLETLEN MAGASSG S SLY
orgyilkosa,akikatvoliJegesSzelekVlgybekldtl
Alap Magas. Alap Sly
egyellopottdrgaknyomban.Hivatsosgyilkos, Faj magas. md. sly md.
llandanjabbkihvsokatkeres,hogyfejlessze Ember 4'8" +2d10 110font (2d4)
kpessgeit. (142cm) (50kg)
TikasArtemismindkettenembereksharcosok Trpe,dombi 3'8" +2d4 115font (2d6)
(112cm) (52kg)
(nmizsivnytapasztalattal),hasonlanmagasErs Trpe,hegyi 4' +2d4 130font (2d6)
gyessgtulajdonsgokkal.Deahasonlsgukittvget (122cm) (58kg)
isr. Elf,nemes 4'6" +2d10 90font (1d4)
(137cm) (40kg)
Elf,erdei 4'6" +2d10 100font (1d4)
(137cm) (45kg)

Flszerzet 2'7" +2d4 35font 1


(79cm) (16kg)

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR39


EmberkntpldulTikamagassga4lb8hvelyk(142cm) Semlegesgonosz(SG)jellemekbrmitmegtesznek,amit
plusz2d10hvely.Ajtkosadob2d10zel,azeredmny megszhatnak,egyttrzssagglyoknlkl.Sokdrow,
12,gyTika5lb8hvelyk(173cm)magas.Ezutna nhnyfelhris,sayuggolothoksemlegesgonoszak.
jtkosugyanebbla12esdobsblindulki,s Kaotikusgonosz(KG)jellemekhajlamosakaznknyes
megszorozza2d4fonttal.A2d4dobseredmnye3,gy erszakra,amohsg,gylletsvrszomjhajtjaket.A
Tikaslyaazalap110font(50kg)slyontl123=36 dmonok,vrssrknyoksorkokkaotikusgonoszak.
font,azazsszesen146font(66kg).
JELLEM A MULTIVERZUMBAN
MS KLS TULAJDONSGOK Sokgondolkozlnyszmraajellemerklcsidnts
Akarakteredkort,br,hajsszemsznttevlasztodki. krdse.Azemberek,trpk,elfeksmshumanoid
Egyedibbtehetedakaraktered,havalamilyenszokatlan, lnyekdnthetnek,hogyajsgvagygonoszsg,atrvny
emlkezetesismertetjegyettallszkineki:pldulegy vagyakosztjtjrjk.Alegendkszerintajsgistenei,
sebhelyet,bicegst,vagytetovlst. akikmegteremtettkezeketafajokat,szabadakaratot
adtaknekik,hogyeldnthessk,milyenutatkvetnek,
mivelaszabadakaratnlklijsgnemms,mint
JELLEM rabszolgasg.
AlegtbblnynekaDungeons&Dragonsvilgbanvan
Agonoszistensgekisteremtettekfajok,decsakazrt,
jelleme,amelynagyvonalakbanlerjaalnyerklcsi
hogyketszolgljk.Ezeknekafajoknakers,velk
nzeteitsszemlyisgt.Ajellemkttnyez
szletetthajlamaikvannak,melyekteremtistenk
kombincijblll.Azelsazerklcsihozzllstmutatja
termszetttkrzik.AlegtbborkosztozikGruumsh,az
be(j,gonoszvagysemleges),amsodikatrsadalomhoz
orkistenerszaks,barbrtermszetben.Mghaegyork
srendhezvalviszonyulst(trvnyes,kaotikus,
ajjellemetisvlasztja,egszletbenveleszletett
semleges).Ezekkombinciikilenclehetsgesjellemet
termszeteellenkellkzdenie.(Mgaflorkokisrzkaz
kpeznek.
orkistenbefolysnakmaradvnyerejt).
Akilencjellemrvidismertetjebemutatja,ajellem
Amennyeisalvilgilnyektermszetnekszervesrsze
kpviseliltalbanhogyanviselkednek.Azegyes
ajellemk.Azrdgknemgydntenek,hogytrvnyes
szemlyekviselkedsejelentseleltrhetettl,snagyon
gonoszoklesznek,hanemazrdgesszencijamagaa
kevesenhektkletesensllandanajellemk
trvnyesgonoszsg.Havalahogymegsznnetrvnyes
elrsaihoz.
gonosznaklenne,tbbmrnemlennerdg.
Trvnyesj(TJ)lnyekrelehetszmtani,hogya
Alegtbb,rtelmesgondolkozsrakptelenlnynek
trsadalomltalelvrt,helyesdntsekethozzkmeg.Az
nincsenjellemekbesorolatlanok.Azilyenlnyeknem
aranysrknyok,lovagok,salegtbbtrpetrvnyesj.
kpesekerklcsisetikaidntsekmeghozatalra,csak
Semlegesj(SJ)npekmidnentmegtesznek,hogy
llatisztneikhajtjkket.Acpk,pldk,vad
segtsenekannak,akinekszksgevanr.Sokmennyei
ragadozk,denemgonoszak;nincsenjellemk.
lny,nhnyfelhrissgnmsemlegesj.
Kaotikusj(KJ)lnyekalelkiismeretketkvetik,nem TIKASARTEMIS:JELLEM
nagyonrdekliket,msokmitvrnak.Arzsrknyok, TikaWaylansemlegesj,alapvetenjszvsprbl
sokelfsazunikornisokkaotikusjk. msokonsegteni,amikorcsaktud.Artemistrvnyes
Trvnyessemleges(TS)szemlyekatrvny, gonosz,nemrdekliazrtelmesletrtke,de
hagyomnyokssajtszablyaikszerintcselekszenek.Sok hivatsszerenintziagyilkossgait.
szerzetessnhnyvarzsltrvnyessemleges. GonoszkarakterkntArtemisnemppenidelis
Semleges(S)jellemekazok,akikelkerlikazerklcsi kalandoz.Ahskellensgekntkezdiplyafutst,
dilemmkat,nemllnakegyikvagymsikoldalra,aztteszik, scsakakkormkdikegyttahskkel,hamuszj,ha
amiazadotthelyzetbenalegjobbnaktnik.Agykemberek, sajtlegjobbrdekemegkveteliezt.Alegtbb
alegtbbdruida,ssokembersemleges. jtkbanagonoszkalandozkgondokatokoznak,ha
Kaotikussemleges(KS)lnyekaszeszlyeiketkvetik,a egycsapatbakerlnekmsrdekekvagyclok
szemlyesszabadsgotmindenmsnltbbretartjk.Sok vezreltetrsakkal.ltalbanagonoszjelleminkbbaz
barbrszsivny,valamintnhnybrdiskaotikus ellenfeleksaszrnyekszmramegfelel.

semleges.
Trvnyesgonosz(TG)lnyekmdszeresenmegszerzik,
NYELVEK
amitakarnak,ahagyomnyok,hsgsrendkorltai
Afajodtlfgg,melynyelveketismeriakarakteredeleve,a
kztt.Azrdgk,kksrknyokshobgoblinok
htteredpedigtovbbivlaszthatnyelvekismerett
trvnyesgonoszak.
biztosthatja.Jegyezdfelezeketanyelveketakarakterlapra.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR40


AnyelveketazElterjedtNyelvektblzatblvlasztdki, SZEMLYISGJEGY
vagyatijtkotokbangyakorimsnyelvetisvlaszthatsz.A Adjktszemlyisgjegyetakarakterednek.A
KMengedlyvelvlaszthatszazEgzotikusNyelvek szemlyisgjegyekkelrviden,egyszeren
tblzatblis,vagyolyantitkosnyelveket,mintpldula megklnbztethetedakarakteredetmsoktl.A
tolvajnyelv,vagyadruidknyelve. szemlyisgjegyeivalamilyenrdekesvagyszrakoztat
Ezekkzlanyelvekkzlnmelyikigazblnyelvcsald, dolgotkzlnekakarakteredrl.Ezzeljellemezhetia
szmosklnbzdialektussal.Azseleminyelvhez, karakteredmagt,valamilyenkonkrtum,amifeltnrajta.
pldul,algi(aeri),vzi(aquai),tzi(ignisi)sfldi(terrai) Az"okosvagyok"nemvalamijszemlyisgjegy,mivelsok
dialektusistartozik,melyetezekenazelemiskokon karakterreigazlehet.Az,hogy"Gyertyavrmindenknyvt
beszlnek.Azazonosnyelvklnbzdialektustbeszlk elolvastam"mrkonkrtumakarakterrdekldsikrrl
megrtikegymst. stermszetrl.
Aszemlyisgjegyekszlhatnakarrl,mitszereta
ELTERJEDT NYELVEK
Nyelv Kikbeszlik? rs karakter,mitrtelamltban,mitutlvagymitlfl,a
kzs emberek kzs hozzllsrlvagyviselkedsrl,vagyakrtulajdonsg
trpe trpk trpe rtkeihatsrl.
elf elfek elf Aszemlyisgjegyekkitallshozjkiindulsipontlehet
ris ogrk,risok trpe akarakterlegmagasabbslegalacsonyabbtulajdonsga.
gnm gnmok trpe Mindkttulajdonsghozkapcsoldankitallhatsz
goblin goblinflk trpe valamilyensajtossgot.Mindkettlehetakrpozitv,akr
flszerzet flszerzetek kzs negatvjellemz:pldullehet,hogykemnyenkzdesz
ork orkok trpe valamilyengyengertkedellen,vagyfelvghatszegy

magastulajdonsgodra.
EGZOTIKUS NYELVEK
Nyelv Kikbeszlik? rs ESZMNY
abyssi Dmonok Pokoli rjlevalamilyeneszmnyt,amelymotivljaakarakteredet.
Mennyei Mennyeilnyek Mennyei Azeszmnyeidolyanelvek,melyekbenalegersebben
Srkny Srknyok, Srkny hiszel,azalapveterklcsietikaivezrelvek,melya
srknyszlttek cselekedeteidetmeghatrozza.Azeszmnyeklerhatjk
AlsNyelv Agyszvk,
letedfcljait,vagyhitvilgodsarokkveit.
szemzsarnokok
Pokoli rdgk Pokoli Azeszmnyvlaszlehetazalbbikrdsekvalamelyikre.
selemi Elemilnyek Trpe Milyenelveketnemrulnlelsoha?Mirtlennlhajland
Erdei Tndrlnyek Elf ldozatokathozni?Mihajtjaacselekedeteidet,mi
hatrozzamegacljaidatsvgyaidat?Miaza
MlysgiKzs Mlystti elf
kereskedk legeslegfontosabbdolog,melyrevgysz?
Olyaneszmnytvlaszthatsz,amilyetcsakakarsz,dea
SZEMLYES JELLEMZK karakteredjellemblrdemeskiindulni.Mindenhttr
lersnltallszhatjavasolteszmnyt:.tkzlkajellem
Hakisznezedakarakteredszemlyisgtmindazokata
egyegyaspektushozkapcsoldik:atrvnyhez,
sajtossgokat,szoksokat,viselkedsmdokat,
koszhoz,jsghoz,gonoszsghozssemlegessghez.Az
hiedelmeketshibkatmelyekegyszemlyegynisgt
utolsinkbbazadotthttrhezkapcsoldik,nemerklcsi
alkotjkknnyebbleszajtksornletrekeltenia
vagyetikaiszemllethez.
karaktert.Akvetkezkbenbemutatjukajellemzkngy
csoportjt:aszemlyisgjegyeket,eszmnyeket,
ktelkeketshibkat.Ezekentlmenengondoldvgig,
KTELK
Vlasszegyktelketakarakterednek.Aktelkakarakter
milehetakarakteredkedvencszavajrsa,vannake
kapcsolatrlszl:emberekkel,helyekkel,avilg
jellegzetesgesztusai,gyengisflelmei,vagybrmims,
esemnyeivel.sszekapcsolnakahttereddolgaival.A
amicsakeszedbejut.
ktelkeidkihozhatjkbelledahst,vagyppennagy
Efejezetbenahttereklersnljavasolunknhny
ldozatokmeghozatalralehetszksz,haveszlybe
jellemzt,melyekfelcsigzhatjkakpzeletedet.Nemkell
kerlnek.Azeszmnyekhezhasonlanamotivciids
ezeketalehetsgeketvlasztanod,dekiindulsialapnak
cljaidmgttisllhatnakaktelkeid.
jklehetnek.
Aktelkvlasztadhatazalbbikrdsekkzl
brmelyikre.Kialegfontosabbszmodra?Milyenhelyekhez

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR41


fzigaznklnlegeskapcsolat?Mialegeslegrtkesebb INSPIRCI HASZNLATA
tulajdonod?
Havaninspircid,elklthetedamikortmaddobst,
Aktelkkapcsoldhatazosztlyodhoz,htteredhez,
mentdobstvagytulajdonsgprbtdobsz.Azinspirci
fajodhoz,vagyakarakteredtrtnetnek,szemlyisgnek
elkltsvelelnyjradobsra.
msrszleteihez.Akalandjaidsornjabbktelkeketis
Ezenkvl,amikorinspircidvan,azttadhatodegy
szerezhetsz.
msikjtkosnak,ajszerepjtk,jtlet,vagyegyszeren
csakizgalmasjtkjutalmakppen.Haegymsikjtkos
HIBA
jpofasrdekesmdonjrulhozzatrtnet
Vgezetl,vlasszegyhibtakarakterednek.Akarakter
alakulshoz,feladhatodazinspircidat,hogyamsik
hibjalehetvalamilyenszenvedly,knyszer,flelemvagy
jtkosinspircitkapjon.
gyengesgklnsenolyasmi,amitvalakifelhasznlhat
ellened,hogylegyzzn,vagysajtcljaiddalellenttes TIKASARTEMIS:SZEMLYISGRSZLETEI
dolgokraknyszertsen.Ezjelentsebbegypusztanegatv TikasArtemisszemlyisgjegyeijellegzetesek.Tika
szemlyisgjegynl.Ahibdlehetavlasztpldulazalbbi Waylannemszeretianagykpsget,segytolvaj
krdsekre.Midhtfel?Miazadolog,szemly,vagy plyafutsasornelszenvedettessmiatttriszonya
esemnyamitlrettegsz?Vanvalamilyenszenvedlyed? van.ArtermisEntrerimindigalegrosszabbrakszl,s
frgn,pontosmagabiztossggalmozog.
Lssukazeszmnyeiket.TikaWaylanrtatlan,szinte
TIKASARTEMIS:KARAKTERRSZLETEK
gyermeki,hiszazletrtkben,shogyfontos
Gondoljunkbele,TikaWaylansArtemisEntreri
mindenkibenmegltniazrtket.Semlegesja
nevemennyiremegklnbztetiaktkaraktert,s
jelleme,azletstiszteleteszmnyeihezragaszkodik.
tkrziaszemlyisgket.Tikafiataln,bizonytani
ArtemisEntrerinemhagyja,hogyazrzelmei
akarja,hogynemfruskamr,aneveisfiatalnaks
eluralkodjanakrajta.Folyamatosanjkihvsokat
egyszernekmutatja.ArtemisEntreriegzotikus
keres,hogykpessgeitfejlessze.Trvnyesgonosz
vidkrlszrmazik,sanevemgtitokzatosabb.
jellemealapjnazelfogulatlansgsahatalomvgy
Tika19vesakalandjaikezdetn,ahajatzvrs,
eszmnyeijellemzik.
szemezld,abrevilgossszepls,jobbcspjn
TikaWaylanktelkeazUtolsOtthonFogadja.A
anyajegyetvisel.Artemisalacsonyfrfi,jfelpts,
fogadseslytadottnekijrakezdeniazlett,sa
szvsizomzat.Avonsaiszgletesek,ajromcsoontja
kalandoztrsaivalisazittenimunkjasorn
kiugr,smindigkicsitborotvs.Hollfeketehajads,
bartkozottssze.Mivelafosztogatsrknyseregek
deaszemeiszrkkslettelenekleteslelke
elpuszttottkafogadt,Tikaszemlyesokokblis
ressgrltanskodnak.
szenvedlyesengylliket.Megfogalmazhatjkuka
INSPIRCI ktelkt:"Megteszekmindent,hogyasrknyseregek
megfizessenekazUtolsOtthonFogad
AzinspirciszabllyalaKalandmestermegjutalmazgatja,
elpuszttsrt".
haakarakteredetaszemlyisgjegyeihez,eszmnyhez,
ArtemisEntreriktelkeaklns,szinteparadox
ktelkhezshibjhozhenalaktod.Azinspirci
kapcsolataDrizztDo'Urdennel,akimltvetlytrsa
lehetvteszi,hogyaknyrletessgszemlyisgjegyedre
kardvvssridegelszntsgtern.Amikorelszr
tmaszkodvagyesebbentrgyaljaTolvajokHercegvel.Az
csapottsszeDrizzttel,Artemisfelfedezettellenfelben
inspircisegthetabbanis,hogyaszlfaludhoz
valamitsajtmagbl:annakajelt,hogyhaasorsa
kapcsoldktelkedblertmertsafalutvdelmezve,
mskntalakul,azleteppenahsiesdrowhozis
hogylegyrdardolvasottvarzslathatst.
hasonllehetettvolna.EttlapillanattlfogvaArtemis
mrnemcsakegybnzorgyilkos:antihslett,akit
INSPIRCI SZERZSE Drizzttelfolytatottrivalizlsahajt.Aktelkegy
AKMszmosokblinspircivaljutalmazhat.A szlhat:"Addignemnyugszom,amgbenem
legjellemzbbeset,hogyaKMinspircittlhetmeg,haa bizonytom,hogyjobbvagyokDrizztDo'Urdennl."
szemlyisgjegyeidetkijtszod,elfogadszvalamilyen Mindktkarakternekvanfontoshibjais.Tikanavs
hibdblvagyktelkedblfakadhtrnyt,vagy rzelmilegsebezhet,fiatalabbatrsainl,sidegesti,
ltalbanmeggyzmdonjtszodkiakarakteredet.A hogymgmindigazvekkelkorbbanmegismert
KMmelbeszldmeg,atijtkotokbanhogyanszerezhetsz klykknttekintenekr.Akrazelveiellenreis
inspircit. cselekedhet,hagyrzi,ezzelbizonythatjarettsgt.
Vagyvaninspircid,vagynincsnemhalmozhatszfel ArtemisEntreriteljesenelzrkzikazemberi
tbbszrsinspircit,hogyelteddksbbre. kapcsolatokell,scsakegyedlakarlenni.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR42


HTTEREK tetszsszerintiszakrtelmetvlaszthatsz;ssszesen
ketttapldahttereknyelvseszkzjrtassgaikzl.
Mindentrtnetkezddikvalahol.Akarakteredhttere Hasznlhatodazeredetihttrfelszerelscsomagjt,vagy
mutatjameg,honnanisjttl,hogylettlkalandoz,a az54.fejezetszablyaiszerintpnzkltsvelis
helyedetavilgban.Aharcosodlehetettbtorlovagvagy megvsrolhatodakezdfelszerelsedet.(Haapnz
szlkatona.Avarzsldlehetetttudsblcs,vagy kltstvlasztod,nemkapodmegazosztlyodalapjn
kzmves.Azsivnyodboldogulhatottatolvajokchben, jrfelszerelscsomagotsem).Vglvlasszkt
vagyszrakoztathattaakznsgetudvaribolondknt. szemlyisgjegyet,egyeszmnyt,egyktelketsegy
Ahttrkivlasztsaakarakteredtrtnethezfontos hibt.Hanemtallszakvnthttrhezillsajtossgot,a
adalkokatnyjt.Ahttereddelkapcsolatoslegfontosabb KMmelegyttkidolgozhattokjatis.
krds:mivltozott?Mirthagytadabba,amirlahttered
TIKASARTEMIS:HTTR
szl,skezdtlkalandozni?Holszereztedapnzta
TikaWaylansArtemisEntreriegyarnt
kezdfelszerelsedre,vagyhavagyonoshttrbl
utcagyerekkntltek.Tikaksbbpincrnknt
szrmazol,mirtnincstbbpnzed?Holtanultadkiaz
dolgozott,deeznemigaznvltoztattameg,gy
osztlyodszakrtelmeit?Mibenklnbzlahtteredhez
ppenazutcaklykhtteretisvlaszthatja.Jrtaslesz
tartozkznsgesemberektl?
KzgyessgsLopakodsszakrtelemben,s
Azebbenafejezetbenlertpldahtterekbiztostanak
megtanuljahasznlniatolvajszakmaszerszmait.
konkrtelnyket(klnlegessgeket,jrtassgokats
Artemistinkbbabnzihtterehatrozzameg,gy
nyelveket)slernakklnfleszerepjtkostancsokat.
megkapjaaMegtvesztssLopakodsszakrtelmet,
sjrtasleszatolvajszerszmoksmreg
JRTASSGOK
hasznlatban.
Mindenhttralapjnjrakarakternekjrtassgkt
szakrtelemben.Aszakrtelmeklersta7.fejezuetben
tallod.
Ezentlalegtbbhttrjrtassgotbiztostegyvagy
tbbeszkzhasznlatbanis.Azeszkzksazeszkz
jrtassgoklerstaz5.fejezetbentallod.
Haakarakterktklnbzforrsblismegkapn
ugyanaztajrtassgot,vlaszthathelyetteegymsik,
ugyanolyanjelleg(szakrtelemvagyeszkz)jrtassgot.

NYELVEK
Nhnyhttrtovbbinyelveketbiztostakarakter
szmraafajbleredekentl.Lsda"Nyelvek"rszut,
korbbanebbenafejezetben.

FELSZERELS
Mindegyikhttralapjnjregykezdfelszerelscsomag.
Haaz5.fejezetopcionlisszablythasznlvapnzbl
vsrolodmegafelszerelsedet,akkorahttrblnemjr
kezdfelszerels.

JAVASOLT JELLEMZK
Mindegyikhttrhezilleszkedszemlyesjellemzklersa
isszerepelahttrlersnl.Vlaszthatszezekkzla
jellemzkkzl,kockadobssalvletlenszeren
meghatrozhatodket,vagycsakazittszerepljavaslatok
minttletforrsalapjnkitallhatszsajtjellemzketis.

EGYNI HTTEREK
Elfordulhat,hogyahttrsajtossgainvltoztatnlkicsit,
hogyahttrjobbanilleszkedjenakarakteredhezvagya
jtkotokvilghoz.Egynihttrkialaktshozahttr
sajtossgtkicserlhetedbrmelyikmsikhttervel;kt
D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR43
BLCS d8
1
Szemlyisgjegy
Soksztagosfrazeolgiaimplementcijvalteszem
vekettltttlamultiverzumtudsnakmegszerzsvel. evidensskiterjedtmveltsgemet.
Kziratokatbjtl,tekercsekettanulmnyoztl,sa 2 Avilgnagyknyvtrainakmindenktettelolvastam
szmodrardekestmklegnagyobbszakrtihallgattad. delegalbbisszeretekezzelkrkedni.
Erfesztseideredmnyekppenszakterletedmesterv 3 Hozzszoktam,hogysegtenemkellakevsb
vltl. okosaknak,strelmesenelmagyarzokbrmits
SzakrtelemJrtassgok:Mgiaismeret,Trtnelem mindentmsoknak.
4 Egyjrejtlyigaznkedvemreval!
Nyelvek:ktszabadonvlasztott
5 Elbbmeghallgatomazrveketaproblmaminden
Felszerels:egyvegcsnyifeketetinta,ldtoll,kisks,
oldalrl,mielttmeghoznmadntsemet.
levlegynhaikollgtlegy,mgmegvlaszolatlan 6 Nagyon...lassan... beszlek...iditkhoz...aki...
krdssel,kznsgesltzksegyerszny,benne10ap lnyegben...szinte...brki...ms.
7 Egszenborzalmasvagyoktrsashelyzetekben.
SZAKTERLET 8 Tudom,hogymindenkicsakatitkaimatakarjaellopni.

Hogytudskpzettsgedtermszettmeghatrozd,dobj
d6 Eszmny
d8calvagyvlasszazalbbilehetsgekkzl. 1 Tuds.Atudsahatalomsafejldsnyitja.

d8 Szakterlet d8 Szakterlet (Semleges)


1 Alkimista 5 Professzor 2 Szpsg.Aszptlmutatnmagban,azigazsgfel.
(J)
2 Csillagsz 6 Kutat
3 Logika.Azrzelmeknemkdsthetikellogikus
3 Hiteltelentuds 7 Varzsltanonca gondolkozsunkat.(Trvnyes)
4 Knyvtros 8 rnok 4 NincsenekHatrok.Semmineknemszabadnagtolni
adolgokbanrejlvgtelenlehetsgeket.(Kaotikus)
SAJTOSSG: KUTAT 5 Hatalom. A tudsakulcsahatalomhozsavilg
Hamegprblszmegtallnivagyfelidznivalamilyen uralmhoz.(Gonosz)
tudst,hanemisrendelkezelazinformcival,azrt 6 Fejlds.Atanulssaltltttcljanmagunk
fejlesztse.(Brmi)
tbbnyiretudod,holskitllehetnemegszerezni.

ltalbanazinformcinyomraknyvtrakban, d6 Ktelk
szkriptriumokban,egyetemeken,blcsektlvagyms 1 Aktelessgemadikjaimvdelmezse.
tanultszemlyeknlvagylnyeknllelhetsz.AKMdnthet 2 Birtokombanvanegysiszveg,melyrettenetes
titkokatrejt,snemkerlhetrosszkezekbe.
gy,hogyakeresetttudstelrejtettkegyszinte
3 Fennkelltartanomegyknyvtrat,egyetemet,
elrhetetlenhelyen,vagyhogyegyszerenseholnem szkriptriumotvagyaptsgot.
fellelhet.Amultiverzumlegmlyebbtitkainakfelkutatsa 4 letemmunkjakteteksorozata,melyegykonkrt
egykaland,vagyakregyegszletttmjalehet. szakterlettelfoglalkozik.
5 Egszletembenkutattamavlasztegybizonyos
JAVASOLT JELLEMZK krdsre.
6 Eladtamalelkemettudsrt.Remlem,alkalmamlesz
Ablcseketalapostanulmnyaikformljk,satanulssal
olyannemestettekre,mellyelvisszanyerhetem.
tltttletkihataszemlyisgkre.Atudscloknak

szenteltblcseknagyrartkelikatudstvagynnn d6 Hiba
magrt,vagymertatudseszkzmagasabbclokelrse 1 Azinformcigreteknnyeneltereliafigyelmemet.
rdekben. 2 Alegtbbensikoltozvaelrohannak,hadmonnal
tallkoznak.nlellokazanatmijrljegyzetelni.

3 Egysirejtlymegoldsatbbetr,mintegyegsz
maicivilizci.
4 Hajlamosvagyokkomplikltmegoldsokatkitallni,az
egyszereketszresemveszem.
5 Nemgondolomvgig,mitismondok,ezzelllandan
megsrtekmsokat.
6 Nemtudoktitkottartani,mgazletemrnse

mintahogybrkimsnse.D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR44

BNZ d8 Szemlyisgjegy
1 Mindigvanegytervem,harosszulalakulnakadolgok.
Gyakorlottbnzvagy,amltbansokszormegszegteda
2 Megrzmahidegvremetmindenhelyzetben.Nem
trvnyt.Sokidttltttlmsbnzktrsasgban,s
emelemfelahangomat,sazrzelmeimuravagyok.
migisvannakkapcsolataidazalvilgban.Msoknljval 3 Hajhelyrerkezem,elszrfelmremazrtkes
kzelebbllszagyilkossg,tolvajlsserszakvilghoz, dolgokatvagyhogyhollehetneilyesmitelrejteni.
melyacivilizcilegaljrajellemz,seddigcsakgy 4 Inkbbktnkbartsgot,mintszerzekellensget.
sztadmeglve,hogyatrsadalmiszablyokrafittyet 5 Hihetetlenlnehezenbzommegmsokban.A
hnytl. becsleteskpekrejtegetneksokmindent.
SzakrtelemJrtassgok:Lopakods,Megtveszts 6 Nemrdekel,milyenveszlyesegyhelyzet.Nebeszlj
EszkzJrtassgok:egyfajtajtkkszlet, nekemeslyekrl.
7 Legknnyebbengylehetrvennivalamire,ha
tolvajszerszmok
megtiltjk.
Felszerels:pajszer,kznsges(stt)ltzkcsuklyval 8 Alegkisebbsrtsreiskiborulok.
segyerszny,benne15ap

d6 Eszmny
1 Becslet.Szakmabeliektlnemlopok.(Trvnyes)
BNZI SZAKTERLET
2 Szabadsg.Alncokatlekellrzni,salncok
Sokflebnzvan,satolvajchekbensms
kovcsaitmegdnteni.(Kaotikus)
bnszervezetekbenmindenkinekmegvanamaga 3 Jtkonysg.Agazdagoktllopok,hogya
szakterlete.Mgazilyenszervezetekenkvlibnzknek rszorulkonsegthessek.(J)
ismegvanamagakedvencbncselekmnye.Vlaszdki, 4 Mohsg.Brmitmegteszek,hogymeggazdagodjam.
milyenszerepetjtszottlbnzknt,vagydobjazalbbi (Gonosz)
tblzatrl. 5 Emberek. Abartaimhozvagyokh,nemeszmkhez,
d8 Szakterlet d8 Szakterlet atbbiekmegtlemaztnlecsuroghatnakaStyxen.
1 Zsarol 5 tonll (Semleges)
6 Megvlts.Mindenkibenvanegyszikrnyijsg.(J)
2 Betr 6 Brgyilko

3 Verember 7 Zsebmetsz d6 Ktelk


4 Orgazda 8 Csempsz 1 Tartozomegybkezjtevnek,seztazadssgot
rendeznemkell.
2 Eblszerzettjavaimmalacsaldomattmogatom.
SAJTOSSG: ALVILGI KAPCSOLAT
3 Elvettektlemvalamifontosat,svisszaakarom
Ismerszegymegbzhatkapcsolatot,akikzvettkzteds
szerezni.
egybnszervezetkztt.Tudszzenniakapcsolatodnaks 4 nleszekavalahaltlegnagyobbtolvaj.
zeneteketfogadnitle,mgnagytvolsgrlis;ismersz 5 Iszonyatosbntkvettemel.Remlem,egyszerjv
helyikldncket,korruptkaravnvezetket,gyans tehetem.
matrzokat,akikazzenetekettovbbtjk. 6 Egyszerettemmeghalt,merthibztam.Eztbbnem
fordulhatel.

JAVASOLT JELLEMZK d6 Hiba


Abnzktalngazembernektnnek,ssokanszvk 1 Havalamirtkesetltok,msrasetudokgondolni,
mlynisgazemberek.Desokuknakvankedvelhet,vagy csakhogymikntlophatnmel.
akrjoldala.Sokakbanvantolvajbecslet,deabnzk 2 Havlasztanomkellapnzsabartaimkztt,
ltalbanapnztvlasztom.
nemtisztelikatrvnytvagyahatsgokat.
3 Havanegyterv,arrlmegfeledkezem.Hanem
felejtemel,htcsaknemkvetem.
BNZ VLTOZAT: KM 4 Egyjelrlmindigltni,hahazudniprblok.
Brakpessgeidbennemklnbznekegybetrvagy 5 Haadolgokrosszulalakulnak,eliszkolok.
csempszkpessgeitl,detemsknttanultads 6 Egyrtatlanvanbrtnbenaznbnmrt.Engem
gyakoroltadezeket:kmvagy.Lehetszakoronahivatalos nemzavar.
gynke,vagytalncsakalegtbbetajnlnakadtadela
titkokat,amikrebukkantl.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR45


EGYHZFI d8
1
Szemlyisgjegy
htattaltisztelemhitemegybizonyoshst,s
Azletedetegyistensgvagyegypanteontemplomnak llandanaztetteirespldjrahivatkozom.
szolglatbantlttted.Kzvettvagyaszentsg 2 Megrtemalegdzabbellensgetis,egyttrzek
birodalmasahalandvilgkztt,szentrtusokathajtasz velksmindigabktkeresem.
vgre,ldozatokatmutatszbe,hogyahveketamennyei 3 Mindenesemnybenscselekedetbenjeleketltok.
jelenltelvezesd.Nemfelttlenlpapvagyszentrtusok Azistenekbeszlnekhozznk,neknkcsakmegkell
bemutatsanemugyanaz,mintazistenihatalom hallaniket.
4 Semmisemrzzamegoptimistavilgltsomat.
hasznlata.
5 Szentszvegeketsszlsokatidzek(vagytvesen
Vlasszegyistensget,egypanteontvagyvalamilyen
idzek)mindenhelyzetben.
kvzimennyeilnyt,saKMmelegyttdolgozztokki 6 Tolerns(vagyppenintolerns)vagyokmshitekkel,
vallsiszolglatodrszleteit.ABmellkletbenmegtallhat stisztelem(vagylenzem)msistenekhveit.
azElfedettBirodalmakpanteonja.Egytemplombanviseltl 7 Atemplomomvezetjekntlveztemajteleket,
kisebbtisztsget?Gyerekkorodtaarraneveltek,hogya italokatsazelegnstrsasgot.Akemnyletet
papoksegtsgrelegylaszentrtusoksorn?Vagymagas rosszulbrom.
8 Annyiidttltttematemplomban,hogynincssok
rangpapvoltl,dehirtelenmeghallottadahvst,hogy
gyakorlatomaklvilgiakkalvalrintkezsben.
mskntszolgldistenedet?Esetlegahagyomnyos

egyhziszervezettlfggetlen,kisebbkultuszvezetje d6 Eszmny
1 Hagyomny.Ahitsihagyomnyaitsldozataitfent
voltl,vagyakralvilgimestertimdokkultcsoport,akit
kelltartani.(Trvnyes)
aztamegtagadtl.
2 Jtkonysg.Mindigsegtekaszksgben
SzakrtelemJrtassgok:Megrts,Valls szenvednek,nemszmt,milyenron.(J)
Nyelvek:ktszabadonvlasztott 3 Vltozs.Elkellsegtennkavltozstavilgban,
Felszerels:szentszimblum(ajndkbakaptak,amikor amiazistenekmunkjnakeredmnye.(Kaotikus)
belptlapapsgba),imaknyvvagyimakerk,5rd 4 Hatalom.Remlem,egynapeljutokazegyhzam
fstl,papitalr,kznsgesltzksegyerszny, szervezetnekcscsra.(Trvnyes)
5 Hit. Bzombenne,hogyazistenemvezetitetteimet.
benne15ap
Hiszem,hogyszorgalommaladolgokjlalakulnak.
(Trvnyes)
SAJTOSSG: HVEK MENEDKE 6 Buzgsg.Mltnakakarokbizonyulniistenem
Egyhzfiknttiszteletnekrvendeszahitedbenosztozk kegyre,ezrttetteimbentantsaitkvetem.(Brmi)

krben,selvgezhetedistenedvallsiszertartsait.Tes d6 Ktelk
kalandoztrsaidingyenesgygytsraspolsra 1 Azletemrnisvisszaakaromszereznihitemegy
szmthattokhitedtemplomaiban,szentlyeibensms elveszettereklyjt.
kialakultszenthelyein,bravarzslatokhozszksges 2 Egynapbossztllokazaljasegyhzszervezeten,akik
anyagikomponenseketnekedkellbiztostanod.Avallsod eretnekkntmegblyegeztek.
hveielltnaktged(decsaktged)szernyletmdnak 3 Azletemet ksznhetemapapnak,akiszleimhalla
utnbefogadott.
megfelelen.
4 Mindentazegyszeremberekrtteszek.
Lehetnekkapcsolataidegykonkrt,azistenednekvagy
5 Atemplomomvdelmrtmindentmegteszek.
panteonodnakszentelttemplommal,aholsajtlakhelyed
6 Megkellvnomaszentrst,melyetellensgeim
isvan.Ezlehetazatemplom,aholszolgltl,haj eretneksgnektartanaksmegsemmistennek.
kapcsolatokatpolszvelk,vagyegytemplom,aholj

d6 Hiba
otthonraleltl.Atemplomodkzelbenkrhetedapapok
1 Msokatszigoranmegtlek,magamatmginkbb.
segtsgt,haaznemjelentszmukraveszlyt,amgj
2 Tlsgosanmegbzomazegyhzamelljriban.
kapcsolatbanmaradszatemplomoddal.
3 Ahitemmiattnhavakonmegbzomavelemegy
vallsakban.
JAVASOLT JELLEMZK 4 Rugalmatlanagondolkozsom.
Azegyhzfiakatatemplomokbansvallsikzssgekben 5 Nembzomazidegenekben,semmijtnemvrok
tltlmnyeikformljk.Tanulmnyozzkhitk tlk.
trtnelmtstanait,skapcsolatukatemplomokkal, 6 Hakitztemaclomat,mnisankvetemazt,
szentlyekkelsazegyhzzalhatssalvanviselkedskres mindenmsthttrbeszortva.
eszmnyeikre.Ahibjuklehettitkoltlszentsg,eretnek
gondolatok,vagyegytlzsbavitteszmnyvagyktelk.


D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR46


EGYSZER NP HSE d8
1
Szemlyisgjegy
Atetteikalapjntlemmegazembereket,nema
Szernytrsadalmirtegblszrmazol,detbbrevagy szavaikalapjn.
hivatva.Szlfaludnpemrisbajnoknaktekint,sa 2 Havalakibajbanvan,nkszvagyoksegteni.
sorsod,hogyszembeszlljazegyszerembereketfenyeget 3 Haeldntkvalamit,vgigveszemazgyet,brmilyen
zsarnokokkalsszrnyekkelmindentt. akadlybatkzmis.
SzakrtelemJrtassgok:llatokkalBns,Tlls 4 Ersazigazsgrzetem,savitkraprblok
EszkzJrtassgok:egyfajtakzmvesszerszm,jrm mindenkinekjmegoldsokattallni.
(szrazfldi) 5 Bzomakpessgeimben,smsokatis
magabiztossgrasztklek.
Felszerels:kzmvesszerszm(egyszabadon
6 Agondolkozsmsokdolga.ncselekszem!
vlasztott),lapt,vasfazk,kznsgesltzksegy
7 Okosnakakarokltszani,derosszulhasznloma
erszny,benne10ap hosszszavakat.
8 Hamarelunom magam.Holvanmravgzetem?
MEGHATROZ ESEMNY

d6 Eszmny
Rgenparasztokkztltl,egyszerszakmdvolt:
1 Tisztelet.Azemberekkelmltsggalstisztelettel
fldmves,bnysz,psztor,favg,esetlegsrs.De kellbnni.(J)
trtntvalami,amimegvltoztattaazleted,sami 2 Igazsg.Senkineknemjrnakeljogokatrvnyeltt,
nagyobbsorsrajellt.Vlaszdki,vagyvletlenszeren ssenkinemllatrvnyfelett.(Trvnyes)
hatrozdmeg,milyenesemnytettnpedhsv. 3 Szabadsg.Azsarnokoknemnyomhatjkelaz
D10 Meghatrozesemny embereket.(Kaotikus)
1 Killtamegyzsarnokgynkeiellen. 4 Er.Haersleszek,megszerzem,amitcsakakarok
amitrdemlik.(Gonosz)
2 Katasztrfbanembereketmentettemmeg.
5 szintesg. Nemtettemmagamolyannak,amilyen
3 Egyborzalmasszrnyellenegyedlkilltam. nemvagyok.(Semleges)
4 Egyaljaskalmrtlloptak,saszegnyeknekadtam. 6 Sors.Semminemtrtelavgzetemtl.(Brmi)
5 Apolgrokatvezettemegyhdtseregellen.

d6 Ktelk
6 Betrtemazsarnokvrba,sazellopott
1 Vancsaldom,defogalmamsincs,hollehetnek.Egy
fegyverekkelfelszereltemazembereket.
napmajdjratallkozom.
7 Aparasztokatkikpeztem,hogyhasznljka
2 Megmveltemafldet,szeretemafldet,smeg
fldmvesszerszmokatazsarnokkatoniellen.
fogomvdeniafldet.
8 Afldesrvisszavontegynpszertlenrendeletet,
3 Egyggsnemesegyszerrmesenmegveretett,den
miutnszimbolikusankilltamellene.
bossztllokmindenelnyomn
9 Egytndr,mennyeivagyhasonllnymegldott,
4 Aszerszmokargi letemjelkpei,smagamnl
vagyfelfedteszrmazsomtitkt.
tartomket,hogynefeledjemelagykereimet.
10 Miutnanemesrseregbebesoroztak,hamar
5 Megvdemazokat,akiknemtudjkmegvdeni
vezrrvltam,skitntettekhsiessgemrt.
magukat.
6 Brcsakgyerekkorikedvesemvelemtartottvolna,
SAJTOSSG: FALUSI VENDGLTS hogyegyttleljkmegasorsomat.
Mivelazegyszernpgyermekevagy,knnyen

d6 Hiba
beilleszkedszkzjk.Akznpsoraibantallhatsz
1 Azsarnok,akihazmaturalja,brmitmegtenne,hogy
bvhelyet,megpihenhetsz,vagylbadozhatsz,hanem meglessen.
tnikgy,hogybajthozolrjuk.Atrvny,vagymstged 2 Avgzetemfontossgatudatbannemveszemszre
kereskelliselbjtatnak,deazletketnemkockztatjk sajthibimatvagyakudarclehetsgt.
rted. 3 Akikismertekfiatalon,ismerikszgyenletestitkomat,
ezrtsohanemtrhetekhaza.
JAVASOLT JELLEMZK 4 Avrosrmeiagyengm,klnsenazersitalok.
Azegyszernphseegyakzemberekkzl,azokminden 5 Titokbangygondolom,jobblenne,hanlennka
krnyketuralzsarnok.
elnyvelshinyossgval.Alegtbbjkernynektekinti
6 Nehezenbzokmegaszvetsgeseimben.
szernyszrmazst,sakzssgknagyonfontosmarad
szmukra.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR47


d8 Szemlyisgjegy
KATONA 1 Mindigudvariasvagyokstisztelettud.
2 Ahboremlkeiksrtenek.Azerszakkpeitnem
Amitacsakazeszedettudod,ahborvoltazleted.
tudomkiverniafejembl.
Ifjkorodtaerrekszltl,kitanultadafegyverforgatsts 3 Tlsokbartotelvesztettem,gynehezenszerzek
apnclokhasznlatt,atllsmdszereitacsatatren jakat.
is.Lehettlkatonaegynemzethadseregben,egyzsoldos 4 Rengeteglelkeststanulsgostrtnetetismerek
trssgban,vagyppenahelyipolgrrsgben,akika katonakorombl,szintebrmilyenharcihelyzetre.
legutbbihborsornszereztekhrnevetmaguknak. 5 Farkasszemetnzekegypokolkutyvalis.
Haeztahtteretvlasztod,aKMmelegytttalljtokki, 6 lvezemazermet,szereteksszezznidolgokat.
melyikkatonaiszervezettagjavoltl,milyenmagasrangra 7 Vaskosahumorom.
emelkedtl,smilyenlmnyeidvoltakkatonai 8 Aproblmkraegyenesmegoldstkeresek.Az
plyafutsodalatt.Hadseregtagjavoltl,vrosirsg, egyszer,kzvetlenmegkzeltsalegjobb.

vagyfalusipolgrrsg?Lehetettakregynemesvagy d6 Eszmny
kereskedsajtserege,vagyzsoldostrsasg. 1 NagyobbJ.Asorsunk,hogyletnketldozzuk
SzakrtelemJrtassgok:Atltika,Megflemlts msokvdelmben.(J)
2 Felelssg.Megteszemadolgom,skvetemaz
EszkzJrtassgok:egyfajtajtkkszlet,jrm
igazsgosvezreket.(Trvnyes)
(szrazfldi) 3 Fggetlensg.Haazembervakonkvetiaparancsot,
Felszerels:rangjelzs,trfeaegylegyzttellenfltl azsarnoksgottmogatja.(Kaotikus)
(tr,trttpenge,egylobogdarabja),csontkockakszlet 4 Er.Azletben,ahogyahborban,alegersebb
vagykrtyapakli,kznsgesltzksegyerszny,benne nyer.(Gonosz)
10ap 5 lnislniHagyni. Eszmkrtnemrdemeslni,
semhborzni.(Semleges)
6 Nemzet.Csakisavrosom,nemzetem,npemaz,ami
SZAKTERLET szmt.(Brmi)
Amikorkatonskodtl,aseregetekbenvagycsapatotokban

megvoltasajtfeladatod.Dobjd8cal,vagyvlasszazalbbi d6 Ktelk
1 Migisazletemetldoznmazokrt,akikkelegytt
tblzatszerintaszerepedmeghatrozshoz.

szolgltam.
d8 Szakterlet d8 Szakterlet 2 Valakimegmentettacsatatren.Abartaimatnsem
1 Tiszt 6 Szllsmester hagyhatomsohahtra.
2 Feldert 7 Zszlviv 3 Abecsletemazletem.
3 Gyalogos 8 Kisegtfeladat 4 Sosemfelejtemelacsapatomveresgt,semaz
(szakcs,kovcs, ellensget,akirnkmrteazt.
4 Lovaskatona
stb) 5 Azokrtrdemesmeghalni,akikazoldalamon
5 Gygyt harcolnak.
6 Azokrtharcolok,akiknemtudnakmegharcolni
SAJTOSSG: KATONAI RANG magukrt.

Katonaiplyafutsodsornaseregbenrangotszereztl.A d6 Hiba
korbbikatonaiszervezetedhezhkatonkmigis 1 Aziszonytatellensgtl,mellyelszembenztnka
elismeriktekintlyedetsbefolysodat,selfogadnak csatamezn,migisrettegsseltltel.
felettesknek,haalacsonyabbrangak.Arangodra 2 Nemtartoknagyrasenkit,akinemkpzettharcos.
hivatkozssalbefolyssallehetszmskatonkra,s 3 Szrnyhibtvtettemegycsatban,melysokletet
ignyelhetszegyszerfelszerelstvagylovakattmeneti kveteltmindentmegtennk,hogyeztitokbanis
hasznlatra.ltalbanbeengednekbartikatonai maradjon.
4 Ellensgeimirntvakskrlelhetetlengylletizzik
erdtmnyekbestborokba,haarangodatelismerik.
bennem.
5 Kvetematrvnyt,mghaaznyomorsgotishoz.
JAVASOLT JELLEMZK 6 Elbbeszemmegapnclomat,minthogy
Ahborrmsgeisakatonaiszolglatridegfegyelme elismerjem,hogytvedtem.
jelethagymindenkatonn,kialaktjaeszmnyeiket,ers
ktelkekethozltre,ssokszormegsebziket,elplntlja
bennkaflelem,szgyensgylletmagvait.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR48
d8 Szemlyisgjegy
NEMES 1 kesszlhzelkedsemtlmindenkipompsanrzi
magt,mintavilglegfontosabbszemlye.
Avagyon,hatalomsazeljogokismerseid.Nemesicmet 2 Akznpszeretkedvessgemrtsbkezsgemrt.
viselsz,acsaldodfldbirtokos,adtszed,sjelents 3 Nemesikillsomalapjnsenkinemktelkedhet
politikaibefolysavan.Lehetszelknyeztetettarisztokrata, benne,hogyamosdatlantmegeknlelrbbval
akimunktvagygondothrblsemismer,ppcsaknemesi vagyok.
rangraemelkedettkalmr,vagykitagadottfeketebrny, 4 Fontos,hogyjlnzzekki,skvessemalegfrissebb
akivgtelenlfelhborodottazigazsgtalansgon.Vagy divatot.
lehetszegyenes,szorgosfldbirtokos,akitrdikanpvel, 5 Nemszvesenpiszkolombeakezemet,skizrtdolog,
hogyalkalmatlanszllstfoglaljakel.
afldjvel,snagyonistudatbanvanaktelessgeinek.
6 Nemesiszletsemellenrenemvagyok
AKMmelegyttdolgozztokkiapontoscmedet,s felsbbrend.Mindenkiereibenugyanazavrfolyik.
hogyezmekkorahatalommalisjr.Anemesicmnema 7 Haakegyeimetelvesztivalaki,azrkreelvsz.
levegbenlgtartozikhozzcsald,sacmedeta 8 Hamegsrtesz,sszezzlak,srbatipromaneved,s
gyermekeidisrklnifogjk.Nemcsakapontosrangodat svalhintembeaflded.

kellmeghatroznotok,deaKMmelegyttrjtoklea d6 Eszmny
csaldodat,shogymilyenvelkakapcsolatod. 1 Tisztelet.Atiszteletrangomnlfogvakijrnekem,de
Rgi,jlismertcsaldhoztartozol,vagycsaknemrg mindenembert,rangtlfggetlenl,megilleta
adomnyoztkanemesicmeteket?Mennyibefolysuk mltsg.(J)
van,smilyenterleten?Milyenahrnevkakrnyktbbi 2 Felelssg.Tisztelnemkellafelettemllkat,s
nemesicsaldjakrben?Akznpmittartrlatok? engemisazalacsonyabbrangaknak.(Trvnyes)
3 nllsg.Bekellbizonytanom,hogyacsald
Miatehelyedacsaldban?Tevagyacsaldf?
bbskodsanlklisboldogulok.(Kaotikus)
Megrkltedmracmet?Hogyviszonyulsza 4 Hatalom.Hatbbhatalmatszerzek,senkinem
felelssghez?Vagyolyansokanllnakelttedazrklsi mondhatjameg,mitcsinljak.(Gonosz)
sorban,hogyvelednemistrdnek,amgnemhozol 5 Csald. Avrnemvlikvzz.(Brmely)
szgyentacsaldra?Mitgondolacsaldfa 6 NemessgKtelez.Oltalmaznomkellazembereimet,
kalandozsaidrl?Acsaldodjlfogadjatetteidet,vagy sgondoskodnomrluk.(J)

lenznek? d6 Ktelk
Vanacsaldnakcmere?Pecstjepecstgyrre?Viselsz 1 Brmilyenkihvssalszembenzek,hogyacsaldom
valamilyenhatrozottsznt?Vaneolyanllat,mely helyeslstmegszerezzem.
vrvonaladjelkpe,vagyakrcsaldodjelkpestagja? 2 Hzamszvetsgtegymsiknemesihzzalminden
ronfennkelltartani.
Erszletekkidolgozsvalacsaldodscmedavilg
3 Semminemfontosabbacsaldtagjaimnl.
szervesrszvvltok.
4 Szerelmesvagyokegymsikcsaldrksbe,ma
SzakrtelemJrtassgok:Meggyzs,Trtnelem
csaldjainkellensgesek.
EszkzJrtassgok:egyfajtajtkkszlet 5 Hsgemuralkodnkirntmegingathatatlan.
Nyelvek:egyszabadonvlasztott 6 Akznpnekhskntkellrmtekintenie.
Felszerels:elegnsltzk,pecstgyr,nemesioklevl

segyerszny,benne25ap d6 Hiba
1 Titokbanmindenkitalacsonyabbrendnektartok.
2 Igaznbotrnyostitkotrejtegetek,melyromba
SAJTOSSG: KIVLTSGOS RANG
dnthetiacsaldomat.
Nemesszletsednekhla,azemberekhajlamosaka 3 Sokszorrejtettsrtseketsfenyegetsthallokkia
legjobbatfeltteleznirlad.Azelittrsadalombefogad,s hozzmintzettszavakbl,shamardhbejvk.
azemberekfelttelezik,joggaltartzkodszakrholis.A 4 Kielgthetetlenlvgyomahsgynyreire.
kznpmegprbljakielgtenikvnsgaidat,sms 5 Avilgtnylegkrlttemforog.
nemesenszletettektrsadalmikrkbetartoznak 6 Szavaimstetteimsokszorszgyenthoznaka
kezelnek.Hakvnod,ahelyinemesrfogadtged. csaldomra.

JAVASOLT JELLEMZK
Anemesekmsletmdbaszletnek,mintamitalegtbb
embervalahaislt,sszemlyisgknmegmutatkozika
neveltetsk.Anemesicmszmosktelkkeljr
felelssggelacsaldrt,msnemesekrt(azuralkodrt),
akznprt,sacmrtis.Ezafelelssgsoknemes
sebezhetpontja.

D&D ALAPSZABLYOK 4. FEJEZET: SZEMLYISG S HTTR49


5. FEJEZET: FELSZERELS
ANAGYVROSPIACTERNNYZSGNEKMINDENFLEELADKS
vevk:trpekovcsokselffafaragk,flszerzet RMK
fldmveseksgnmkszerszek,sperszemidnenfle Agyakorirmkklnflecmletekbenkszlnek,az
alak,termetssznember,ezerflenemzetsgs alapanyagukulfajlagosrtkealapjn.Ahrom
kultraszltte.Anagyvrosokbanszinteminden leggyakoribbrmeazaranypnz(ap),ezstpnz(ep)sa
elkpzelhetdologelad,egzotikusfszerektlsluxus rzpnz(rp).
ruhzattlkezdvefonottkosarakigshasznoskardokig. Egyetlenaranypnzrnakarakteredmegvehetegy
Egykalandozszmraapnclok,fegyverek,htizskok, hlzskot,50lbnyi(15m)jktelet,vagyegykecskt.
ktlshasonlportkkelrhetsgeelengedhetetlen Egykpzett(denemklnleges)kzmvesegyaranyrmt
fontossg,hiszenamegfelelfelszerelsjelenthetia keresnaponta.Azaranyrmeavagyonlegfbb
klnbsgetletshallkzttakazamatkbansa mrtkegysge,mghamagtazrmenemisa
jratlanvadonban.Ebbenafejezetbenmegtallhat leggyakoribb.Akalmrokkzttigyleteksorntbbszz,
mindenkznapisegzotikusru,melyreakalandozknak vagytbbezeraranypnzrtkrurlvagyszolgltatsrl
gyakranszksgevanaD&Dvilgainakveszlyeellenben. alkudnakmeg,detnylegesennemaranyrmkcserlnek
gazdt.Azaranypnzazltalnosrtkmr,atnyleges

KEZD FELSZERELS kifizetstrtnhetaranyrudakban,adslevelekvagy


rtkesrukformjbanis.
Amikormegalkotodakarakteredet,azosztlyodsa Egyaranypnztzezstpnztr.Azezsta
htteredalapjnmeghatrozottkezdfelszerelsedvan. legelterjedtebbrmeakznpkrben.Egyezstpnzrn
Ehelyettlehetsgedvanarrais,hogyazosztlyodtlfgg megvehetegymunksflnapimunkja,egyflasknyi
mennyisgaranypnzzelkezdajtkot,sebblvsrold lmpaolaj,vagyegyjszakraszllsegyolcsfogadban.
megafelszerelsedetazebbenafejezetbentallhatlistk egyezstpnztzrzpnztr,melyamunksoks
alapjn.AzOsztlyonkntiKezdVagyontblzatalapjn koldusokkrbengyakori.Egyrzpnzrtmegvsrolhatsz
hatrozhatodmeg,hnyaranyatklthetszel. egygyertyt,fklyt,vagyegydarabkrtt.
Tedntdel,akarakteredhogyszereztemegkezd Afentiekenkvlritkbbnemesfmekblkszltrmkis
felszerelst.Lehetezazrksge,vagyaneveltetse elfordulhatnakegykincseskamrban.Azelektrumpnz
sornvsrolhatta.Katonaiszolglatodsornkaphattl (el.p)saplatinapnz(pp)rgsszeomlottbirodalmaks
fegyvert,pnclt,htizskot.Lophattadisafelszerelsedet. elveszettkirlysgokpnzevolt,ezrtnhagyanakvssal
Afegyveredlehetcsaldirksg,melynemzedkrl fogadjkketanapikereskedelemben.Azelekrumpnzt
nemzedkreszllt,mgvglakarakteredsatyja ezstpnztr,aplatinapnzpedigtzaranypnzt.
nyomdokainhaladvakalandozsraadtaafejt. Egyszabvnyaranypnzslyaegyharmaduncia(9g),gy
OSZTLYONKNTI KEZD VAGYON 50rmenyomegyfontot(flkg).
Osztly Pnzeszkz
SZOKSOS TVLTSI RFOLYAMOK
Harcos 5d410ap rme rp ep el.p ap pp
Pap 5d410ap Rz(rp) 1 1/10 1/50 1/100 1/1000
Varzsl 4d410ap Ezst(ep) 10 1 1/2 1/10 1/100
Zsivny 4d410ap Elektrum(el.p) 50 5 1 1/2 1/20
Arany(ap) 100 10 2 1 1/10
VAGYON Platina(pp) 1000 100 20 10 1

AD&Dvilgbanavagyonsokformtlthet.rmk,
KINCSEK ELADSA
drgakvek,ruk,mtrgyak,llatoksingatlanminda
Halabirintusokatjrszbe,soklehetsgedleszkincseket,
karakterpnzgyijltnekjelei.Aparasztsgrucservel
felszerelst,fegyvert,pncltsmgsokmindenttallni.
boldogul,hogybeszerezzeamireszksgevan,adit
ltalbanakkoradhatodelakincseidetamikorvisszartek
gabonbanvagyppensajtbanfizeti.Anemessgtagjai
egyvrosbavagymsteleplsre,feltve,hogysikerla
jogokkaliskereskedhetnek:bnyszatijogokkal,
zskmnyirntrdekldkereskedt,vevttallni.
rvjogokkal,tanykjogaival,vagyppenaranyrudakkal,
Fegyverek,PnclsMsFelszerels.Fszablyknta
nemrmnknt,hanemfontbanmrveazaranyat.Csaka
srtetlenfegyverek,pnclsmsfelszerelsflron
kereskedk,kalandozk,saklnfleszolgltatsok
rtkesthet.Aszrnyekltalhasznltfelszerelsritkn
nyjtihasznlnakgyakranrmket.
vaneladhatllapotban.

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS50


Varzstrgyak.Avarzstrgyakeladsanemegyszer. PnclJrtassg.Brkifelvehetegypnclruht,vagy
Egyvarzsitalravagytekercsrevevttallninemolyan felcsatolhategypajzsotakarjra.Decsakakikjrtasaka
nehz,deatbbitrgyataleggazdagabbnemesekenkvl pnclhasznlatban,azoktudjkhogykellhatkonyan
senkinemengedhetimegmagnak.Hasonlkppen, viselni.Azosztlyodhatrozzameg,milyenfajtapnclok
nhnygyakoritrgyonkvlmegvsrolhat viselsbenvagyjratos.Haolyanpncltviselsz,melyben
varzstrgyakatvagyvarzslatokattallni.Amgiartke nemvagyjrtas,htrnyjrmindenErsgyessgalap
messzemeghaladjaapusztaaranyt,sgyiskezelni. tulajdonsgprbdra,mentdobsodrastmad
Drgakvek,kszereksMtrgyak.Ezeketatrgyakat dobsodra,snemvethetszbevarzslatokat.
ateljesrtknellehetadni,akrrmkrt,vagy VdettsgiFok(VF).Apnclmegvdiaviseljta
kzvetlenlmeglehetvelkfizetnimsgyletekrt. tmadsoktl.AzalapVdettsgiFokodatazltaladviselt
KivtelesenrtkeskincsekesetnaKMgydnthet,hogy pncl(spajzs)hatrozzameg.
elbbegymegfelelvevtkelltallnodregynagyobb NehzPncl.Nehzpnclzatbanaviseljenemtud
vrosban. olyangyorsan,szrevtlenlsszabadonmozogni.Haa
ruk.Ahatrvidkensokancserekereskedelmet Pncltblzatban"13Er"vagy"15Er"szerepelegy
folytatnak.Adrgakvekhezsmtrgyakhozhasonlana pncltpusnlazEroszlopban,apncl10lbnyival
kereskedkszoksosruipldulvasrudak,zsks, cskkentiaviseljesebessgt,haazErrtkekisebb
lbasjszg,stbteljesrtkeneladhatapiacon,sakr mintalistbanszereplrtk.
pnzhelyettishasznlhat. Lopakods.HaaPncltblzatLopakodsoszlopban
"Htrny"szerepel,apnclviseljnekgyessg

PNCL S PAJZS (Lopakods)prbirahtrnyjr.


Pajzs.Apajzsfblvagyfmblkszlt,segykzben
AD&Dvilgokhatalmasszttesnsokklnbzkultrra hordhat.Pajzsviselse2velmegnveliaVdettsgi
bukkanhatunk,mindegyiknekmssmsatechnolgiai Fokodat.Egyszerrecsakegypajzselnythasznlhatod.
fejlettsge.ppenezrtakalandozkpnclokszles
vlasztkblvlogathatnak,abrpncltlkezdvea
KNNY PNCL
lncingentadrgalemezpnclig,skztkmgrengeteg
Aknnypnclokhajlkonysvkonyanyagbl
msfajtapncllal.APncltblzatbanmegtallhataka
kszlnek,azgyeskalandozkkedvencei,mivela
jtkbanelfordulleggyakoribbpncltpusok,hrom
mozgkonysgfelldozsanlklnyjtanaknmivdelmet.
kategribasorolva:knnypncl,kzepespncls
Haknnypncltvbiselsz,azgyessgmdostdat
nehzpncl.Sokharcosapncljamellettpajzsotisvisel.
hozzadodapncltpustlfggalapVdettsgiFokhoz.
APncltblzatbanmegtallhatakaD&Dvilgain
viseltleggyakoribbpnclokra,slyasegybjellemzi.

PNCL
Pncl r VdettsgiFok(VF) Er Lopakods Sly
KnnyPncl
Nemezpncl 5ap 11+gymdost Htrny 8font(4kg)
Brpncl 10ap 11+gymdost 10font(5kg)
Kivertbrpncl 45ap 12+gymdost 13font(6kg)
KzepesPncl
Irhapncl 10ap 12+gymdost(max2) 12font(5kg)
Lncing 50ap 13+gymdost(max2) 20font(9kg)
Pikkelypncl 50ap 14+gymdost(max2) Htrny 45font(20kg)
Mellvrt 400ap 14+gymdost(max2) 20font(9kg)
Fllemezpncl 750ap 15+gymdost(max2) Htrny 40font(18kg)
NehzPncl
Gyrpncl 30ap 14 Htrny 40font(18kg)
Teljeslncing 75ap 16 13Er Htrny 55font(25kg)
Szalagpncl 200ap 17 15Er Htrny 60font(27kg)
Lemezpncl 1500ap 18 15Er Htrny 65font(30kg)
Pajzs
Pajzs 10ap +2 6font(3kg)

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS51


Nemezpncl.Apncltbbrtegszvetbl,sa Fllemezpncl.Avrtgondosanformzott
kzjkvarrtblsblll. pncllemezekalkotjk,melyekaviseljetestneknagy
Brpncl.Amellvrtsvllvrtrszeitforrolajban rsztlefedik.Albatcsakegyszerlbszrvdtakarja,
kikemnytettbrblksztik.Apncltbbirszepuhbb, melyetbrszjakrgztenek.
rugalmasabbanyagblkszl.
Kivertbrpncl.Ezavrtkemny,derugalmasbrbl NEHZ PNCL
kszl,melyetfmszegecsektesznekersebb. Anehzpnclbiztostjaalegteljesebbvdelmetminden
pncltpuskzl.Ezekavrtezetekazegsztestetfedik,
KZEPES PNCL salegklnflbbtmadsokelhrtsraalkalmasak.
Akzepespncljobbvdelmetnyjt,mintaknny Csakjlkpzettharcosokbirkznakmegezekkelaslyoss
pnclok,dejobbanisgtoljaamozgst.Hakzepes ormtlanpnclokkal.
pncltviselsz,azgyessgmdostdat,delegfeljebb+2 Anehzpnclokhasznlataesetnnemadhatodaz
thozzadodapncltpustlfggalapVdettsgi gyessgmdostdataVdettsgiFokodhoz,denemisjr
Fokhoz. bntetsnegatvgyessgmdostmiatt.
Irhapncl.Ezaprimitvvrtegymsrartegezett Gyrpncl.Ezegybrpncl,melyekrenehz
irhkblsbundkblll.Gyakranviselnekirhapnclt fmkarikkatvarrtak.Agyrkmegerstikapncltkard
barbrtrzsek,gonoszhumanoidlnyek,smsok,akiknek sbaltacsapsokellen.Agyrpnclrosszabbminsg,
nincsenekmegazeszkzeiksalapanyagaikjobbpnclok mintateljeslncing,sltalbancsakazokviselik,akiknem
ksztshez. engedhetikmegmaguknakajobbminsgvrtezetet.
Lncing.Ezpnclszvetvagybrrtegekkzgyazott, TeljesLncing.Ezpnclegymsbakapcsold
egymsbakapcsoldfmgyrkblll.Alncingkzepes fmgyrkblll,alattableltszvetetviselneka
vdelmetbiztostaviseljefelstestnek,saklsrtegei kidrzsldsellenshogyacsapsokerejtelnyelje.Az
tomptjkazegymshozsrldgyrkzajt. ltzkhezpnclkesztyistartozik.
Pikkelypncl.Avrtalapjaafelstestetslbattakar Szalagpncl.Avrtkeskeny,fgglegesfmcskokbl
brrteg(esetlegklnszoknyarsszel),melyetahal ll,melyeketszvettelbleltbrrtegtetejre
pikkelyeihezhasonlanegymstfedfmlemezkk szegecseltek.Azzleteketrugalmaslncingvdi.
bortanak.Avrtezethezpnclkesztyistartozik. Lemezpncl.Alemezvrtgondosanformzott,egymst
Mellvrt.Apncltesthezllfmmellvrt,melyet fedpncllemezekblll,melyetateljestestfelletet
rugalmasbrflttviselnek.Brakarokatslbakat bebortjk.Alemezpnclhozpnclkeszty,nehz
viszonylagvdtelenlhagyja,deaviseljeltfontossg brcsizma,rostlyossisak,sapnclalattviseltvastag
szerveitjlvdi,mgamozgstviszonylagkevssgtolja. szvetrtegektartoznak.Szjakscsatokosztjkelaslyta
teljestesten.
OPCI:FELSZERELSMRETE
Alegtbbjtkbanakalandjaidsorntalltbrmilyen
felszerelsthasznlhatszvagyviselhetsz,ajzansz PNCL FELLTSE S LEVTELE
hatrainbell.Egytagbaszakadtflorkrapldulnem Apnclfelltshezslevtelhezszksgesidapncl
jnfelaflszerzetbrpnclja,segygnm tpustlfgg.
elsllyedneegyfelhriselegnskpenyben. Fellts.Ennyiidalattltzlbeapnclba.Apncl
AKMmegkvetelhetszigorbbrealizmustis.Pldul VFrtkecsakakkorrvnyesl,haateljesszksgesidt
azegyikembernekksztettlemezpnclcsakjelents eltltttedafelvtelvel.
talaktsokutnilleszkedneegymsikemberre,saz Levtel.Ennyiidszksgesahhoz,hogylevegyeda
regyenruhjalthatancslnllhatakalandozn, pnclodat.Hasegtenekavetkzsben,feleennyiidis
akimegprbljalcakntviselni. elghozz.
Haeztazalternatvszablythasznljtok,haa PNCL FELLTSE S LEVTELE
kalandozkpnclt,ruhz,vagyhasonltrgyakat Tpus Fellts Levtel
tallnak,szksglehetegypnclkovcs,szab,tmr, KnnyPncl 1perc 1perc
vagyhasonlmesteremberszolglataira,mieltt KzepesPncl 5perc 1perc
hasznlnitudnkatrgyat.Azilyenmunkakltsgea NehzPncl 10perc 5perc
trgypiacirtknek1040szzalkalehet.AKM1d4 Pajzs 1akci 1akci
10dobssal,vagyaszksgestalaktsokmrtke
alapjnhatrozhatjamegapontossszeget.


D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS52


akrazgyessgtulajdonsgodatishasznlhatod,mivelez

FEGYVEREK pontosfegyver.
Hattv.Atvolsgitmadsrahasznlhatfegyverek
Azosztlyodhatrozzameg,melyfegyverekforgatsban hattvolsgtzrjelbentallodalszervagyhajt
vagyjrtas,azalapjn,azosztlyodtagjaimirefordtanak jellemzutn.Ahattvnlktrtkszerepel,lbban(30
figyelmet,illetvemilyeneszkzkethasznlnak.Akr cm)kifejezve.Azelsafegyvernormlhattvolsga,a
hosszkardot,akrhosszjathasznlsz,afegyvered,sa msodikafegyverhosszhattvolsga.Amikoranorml
fegyverforgatsikpessgedmenthetimegazletedet hattvontliclpontottmadsz,htrnyodvanatmad
kalandozssorn. dobsra.Afegyverhosszhattvolsgntliclpontot
AFegyvertblzatbemutatjaaD&Dvilgbanhasznlt nemtmadhatszvele.
leggyakoribbfegyvereket,azrukatsslyukat,hogy Ktkezes.Afegyverrelvaltmadshozmindktkezedet
milyensebzstokoznaktallatesetn,shogymilyen hasznlnodkell.
klnlegesjellemzivannakafegyvernek.Mindenfegyver Knny.Aknnyfegyverelgkicsisknnyen
vagyakzelharci,vagyatvolsgifegyverkategriba hasznlhat,hogykivlanalkalmasktfegyveresharcra.
tartozik.Akzelharcifegyvereklegfeljebb5lbnyi(1,5m) Lsdaktfegyveresharcszablyaita9.fejezetben.
tvolsgrallclpontokellenhasznlhatak,mga Lszer.A"lszer"jellemzjfegyverrelcsakakkor
tvolsgifegyvereknagyobbtvolsgblalkalmasaka vgezhetsztvolsgitmadst,haatzelshezszksges
tmadsra. lszerrelarendelkezsedrell.Ahnyszortmadsza
fegyverrel,elhasznlszegydarablszert.Alszerelhzsa
FEGYVERES JRTASSG ategezbl,tokblvagymstrolblatmadsrsze(de
Afajod,osztlyodskpessgeidtesznekjrtassegyes egyszabadkzkellazegykezesfegyverekmegtltshez).
fegyverekvagyfegyvercsoportokforgatsban.Aktf Acsatavgnazelkltttlszerfeltvisszaszerezheted,ha
kategriaazegyszerskatonaifegyverek.Alegtbb egypercetaharcmeztkutatsvaltltesz.
emberjrtasegyszerfegyverekforgatsban.Ezeka Haegylszerjellemzjfegyverrelkzelharcitmadst
fegyvereklehetnekhusngok,buzognyoksms, vgeznl,rgtnzttfegyverknthasznlhatodcsak(lsda
kzemberekkezbengyakorifegyverek.Akatonai "RgtnzttFegyverek"rsztksbbefejezetben).Csak
fegyverekmintpldulkardok,fejszk,szlfegyverek megtltttparittytlehetkzelharcbanhasznlni.
forgatshozalaposabbkikpzsszksges.Alegtbb Messzer.Amikorezzelafegyverreltmadsz,5
fegyverforgatkatonaifegyverekethasznl,mivelezekkel lbnyival(1,5m)messzebbelrszvele.Megszakt
hasznlhatjkkileginkbbharcistlusukatskikpzsket. tmadsok(lsda9.fejezetet)szempontjblisezta
Hajrtasvagyegyfegyverforgatsban,ajrtassg tvolabbraelrstkellfigyelembevenned.
bnuszodathozzadhatodafegyverrelvgzetttmad Nehz.Kislnyekhtrnnyaldobjktmaddobsukat
dobsaidhoz.Haolyanfegyverreltmadsz,melynek nehzfegyverekkel.Anehzfegyverolyannagys
hasznlatbannemvagyjrtas,ajrtassgbnuszodnem ormtlan,hogyKislnyeknemtudjkhatkonyan
addikhozzatmaddobsodhoz. hasznlni.
Pontos.Amikorpontosfegyverreltmadsz,dntsed
FEGYVER JELLEMZK szerintakrazEr,akrazgyessgmdostdatis
Sokfegyverbrklnlegesjellemzkkel,melyek hasznlhatodatmadssebzsdobsnl.Mindkt
befolysoljkhasznlatamdjt,ahogyanaztaFegyverek dobshozugyanaztatulajdonsgmdosttkell
tblzatamutatja. hasznlnod.
Egyedi.Azegyedijellemzjfegyverekhasznlatra Sokoldal.Ezafegyveregykzbenvagyktkzbenis
klnlegesszablyokvonatkoznak,melyeketazadott forgathat.Ajellemzmellettegysebzsrtkszerepel
fegyverlersnltallszmeg(lsda"Klnleges zrjelbenezleszafegyversebzse,haktkzben
Fegyverek"rsztksbbefejezetben). forgatvavgeznekvelekzelharcitmadst.
Hajt.Ahajtfegyvereketeldobvatvolsgitmadst Tlts.Afegyvermegtltshezszksgesidmiattcsak
lehetvgeznivele.Haafegyverkzelharcifegyver, egydarablszertlhetszkiafegyverbl,amikoregy
ugyanaztatulajdonsgmdostdathasznlodatvolsgi cselekvs,bnuszcselekvsvagyreakcirnelstd,
tmadssebzsdobsnl,minthakzelharcitmadst fggetlenlattl,hogyltalbanhnytmadst
vgeznlvele.gypldulakzibaltahajtsakorazEr vgezhetnl.
tulajdonsgodathasznlod,dehatrthajtasz,akrazEr,

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS53


FEGYVEREK
Nv r Sebzs Sly Jellemzk
EgyszerKzelharciFegyverek
Balta,kzi 5ap 1d6vg 2font(1kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),knny
Bot 2ep 1d6zz 4font(2kg) Sokoldal(1d8)
Buzogny 5ap 1d6zz 4font(2kg)
Gerely 5ep 1d6szr 2font(1kg) Hajt(hattv30/120[9/36m])
Husng 1ep 1d4zz 2font(1kg) Knny
Husng,ktkezes 2ep 1d8zz 10font(5kg) Ktkezes
Kalapcs,knny 2ap 1d4zz 2font(1kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),knny
Lndzsa 1ap 1d6szr 3font(1kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),sokoldal(1d8)
Sarl 1ap 1d4vg 2font(1kg) Knny
Tr 2ap 1d4szr 1font(1/2kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),knny,pontos
EgyszerTvolsgiFegyverek
Dobnyl 5rp 1d4szr 1/4font(0,1kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),pontos
j,rvid 25ap 1d6szr 2font(1kg) Ktkezes,lszer(hattv80/320[24/96m])
Parittya 1ep 1d4zz Lszer(hattv30/120[9/36m])
Szmszerj,knny 25ap 1d8szr 5font(2kg) Ktkezes,lszer(hattv80/320[24/96m]),tlts
KatonaiKzelharciFegyverek
Alabrd 20ap 1d10vg 6font(3kg) Ktkezes,messzer,nehz
Brd,ktkezes 30ap 1d12vg 7font(3kg) Ktkezes,nehz
Buzogny,lncos 10ap 1d8zz 2font(1kg)
Csatabrd 10ap 1d8vg 4font(2kg) Sokoldal(1d10)
Csatacskny 5ap 1d8szr 2font(1kg)
Csatacsillag 15ap 1d8szr 4font(2kg)
Drda 10ap 1d12szr 6font(3kg) Egyedi,messzer
Kalapcs,harci 15ap 1d8zz 2font(1kg) Sokoldal(1d10)
Kard,hossz 15ap 1d8vg 3font(1kg) Sokoldal(1d10)
Kard,ktkezes 50ap 2d6vg 6font(3kg) Ktkezes,nehz
Kard,rvid 10ap 1d6szr 2font(1kg) Knny,pontos
Ostor 2ap 1d4vg 3font(1kg) Messzer,pontos
Pika 5ap 1d10szr 18font(8kg) Ktkezes,messzer,nehz
Prly 10ap 2d6zz 10font(5kg) Ktkezes,nehz
Szablya 25ap 1d6vg 3font(1kg) Knny,pontos
Szeldelnyrs 20ap 1d10vg 6font(3kg) Ktkezes,messzer,nehz
Szigony 5ap 1d6szr 4font(2kg) Hajt(hattv20/60[6/18m]),sokoldal(1d8)
Vvtr 25ap 1d8szr 2font(1kg) Pontos
KatonaiTvolsgiFegyverek
Fvcs 10ap 1szr 1font(1/2kg) Lszer(hattv25/100[8/30m]),tlts
Hl 1ap 3font(1kg) Egyedi,hajt(hattv5/15[1,5/5m])
j,hossz 50ap 1d8szr 2font(1kg) Ktkezes,lszer(hattv150/600[45/180m]),nehz
Szmszerj,kzi 75ap 1d6szr 3font(1kg) Knny,lszer(hattv30/120[9/36m]),tlts
Szmszerj,nehz 50ap 1d10szr 18font(8kg) Ktkezes,lszer(hattv100/400[30/120m]),nehz,tlts
megengedgeti,hogyegyfegyverforgatsbankpzett
RGTNZTT FEGYVEREK karakterahasonltrgyakatisennekmegfelelen
Nhaakarakterekfegyverenincsnluk,sazzalkell hasznlja,sjrtassgbnusztatmaddobshozadja.
tmadniuk,amicsakkznlvan.Argtnzttfegyver Akonkrtfegyverrenememlkeztettrgyak1d4
brmilyentrgy,amitegyvagyktkzbenforgatnilehet, sebzstokoznak(aKMdntielasebzstpust).Haa
pldulegytrttpalack,asztallb,serpeny,egyszekr karaktertvolsgifegyverrelkzelharcitmadstvgez,
kereke,vagyegydglttgoblin. vagy"hajt"jellemzvelnemrendelkezkzelharci
Sokesetbenargtnzttfegyverhasonltegytnyleges fegyverthajt,ezis1d4sebzstokoz.Argtnztt
fegyverhez,sennekmegfelelenlehetkezelni.Egy hajtfegyvereknormlhattvolsga20lb(6m),hossz
asztallbpldullnyegbenegyhusng.AKM hattvolsga60lb(18m).
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS54
EZSTZTT FEGYVER
Egyesszrnyekimmnnisakvagyellenllakanemmgikus
fegyverekre,dehatnakrjukazezstfegyverek.gyaztn
KALANDOZ FELSZERELS
Ebbenarszbenlerjukazokatatrgyakat,melyekrekln
vatoskalandozkflretettpnzkblfegyvereikreezst
szablyokvonatkoznakvagyamelyeketrdemesjobban
bevonatotkszttetnek.100aprnegyfegyvertvagytz
elmagyarzni.
darablszertborttathatszbeezsttel.Eznemcsakazezst
Alkimistatz.Ezaragacsosragadsfolyadkkigyullad,
alapanyagkltsge,deaszakrtkzmveskltsgeitis
halevegri.Cselekvskntaflaskt20lbnyi(1,5m)
tartalmazza,hogyafegyverhatkonysgnakrontsa
tvolsgrahajthatod,aholsszetrikbecsapdskor.
nlklvonasdaztbeezsttel.
Vgezztvolsgitmadstaclpontellen,aflaska
rgtnzttfegyvernekszmt.Tallatesetnaclpont1d4
EGYEDI FEGYVEREK
tzsebzstszenvedelmindenkrekezdetn.Egylny
Akvetkezfegyverekreegyniszablyokvonatkoznak.
cselekvskntNF10gyessgprbvalkiolthatjaa
Drda.Haaclpont5lbnyi(1,5m)tvolsgonbell
lngokat.
tartzkodik,htrnnyaltudodcsaktmadnidrdval.A
Bilincs.EzzelafmeszkzzelKisvagyKzepesmret
drdtcsakktkzzellehethasznlni,hanemhtasonlsz.
lnyeketlehetlefogni.Abilincsbltrtnszabadulshoz
Hl.HaegyNagyvagykisebbmretlnyteltallsz
sikeresNF20gyessgprbaszksges.Abilincs
hlval,aztleszortod,mgkinemszabadul.Ahlnem
sztfesztseNF20Erprba.Mindenbilincshezjregy
hatalaktalanlnyekre,semHatalmasvagynagyobb
kulcsis.Kulcsnlklatolvajszerszmokhasznlatban
lnyekre.EgylnycselekvsekntNF10Erprbtdobhat;
jrtaslnyekkinyithatjkabilincsetsikeresNF15gyessg
haaprbasikeres,kiszabadtjaahlblmagt,vagyegy
prbval.Abilincsnek15leterpontjavan.
msiklnyt,akitelr.Ha5vgsebzstokoznakahlnak
Csapgygolyk.Cselekvskntkibortatodezeketazapr
(VF10),szintnsrtetlenlkiszabadulbelleaclpont,sa
fmgolybisokatazersznykbl,hogyegyvzszintes,10'
hlistnkremegy.
(3m)oldalterletetbebortsanak.Haegylnymegprbl
Amikorcselekvsknt,bnuszcselekvskntvagy
thaladniaterleten,sikeresNF10gyessgmentdobst
reakciknttmadszahlval,csakegytmadst
kelldobnia,vagyelesik.Hafelesebessggelhaladta
vgezhetsz,fggetlenlattl,normlisesetbenhnyszor
terleten,nemkellmentdobstdobnia.
tmadhatnl.
Csigarendszer.Ezekenacsigkontfzttkbel,sa
trgyakhozkapcsolstszolglhorogsegtsgvelngyszer
akkoraslyteltudszhzni,mintamitnormlisesetbenfel
tudnlemelni.
Druidaifkusz.Adruidaifkuszlehetegyfagyngyvagy
magyalgacska,egytiszafavagymsklnsfaplcavagy
vessz,egylfblegybenkivgottbot,vagymindenfle
szentllatoktollaibl,bundjbl,csontjaiblsagyaraibl
ksztetttotem.Adruidk(lsdaJtkosokKziknyvnek
3.fejezett)ezeketvarzsfkuszknthasznlhatjk(lsda
10.fejezetet).
lelem,tarts.Atartslelemszrtotttelekblrmely
hossztsornsemromlikmeg:fstlths,aszalt
gymlcs,magvak,ktszerslt.
Ellenmreg.Akimegisszaeztafolyadkot,annakelny
jramregellenimentdobsaira1rnt.lholtakras
szerkezetekreazellenmregneknincshatsa.
Erszny.Egyszvetvagybrersznybentarthatszpldul
20parittyalvedketvagy50fvcstt.Arekeszekre
osztotterszny,amialkalmasvarzslatkomponensek
trolsraakomponenseserszny(lsdlent).
Fklya.Afklya1rntg,sttbenteljesvilgossgot
biztost20lb(6m)sugarkrben,sflhomlyttovbbi20
lb(6m)tvolsgig.Halngolfklyvalkzelharci
tmadstvgzel,tallatesetn1tzsebzstokozol.

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS55KALANDOZ FELSZERELS
Trgy r Sly
Trgy r Sly
Mszkszlet 25ap 12 font(6kg)
Abakusz 2ap 2font(1kg)
Mreg,alapszint(fiola) 100ap
Alkimistatz(flaska) 50ap 1font(kg)
Mrleg,kereskedelmi 5ap 3 font(1kg)
s 2ap 5font(2kg)
Misztikusfkusz
Bilincs 2ap 6font(3kg)
Bot 5ap 4 font(2kg)
Cskny,bnysz 2ap 10font(5kg)
Gmb 20ap 3font(1kg)
Csapgygoly(1000,zskban) 1ap 2font(1kg)
Jogar 10ap 2 font(1kg)
Csengetty 1ap
Kristly 10ap 1 font(kg)
Csigarendszer 1ap 5font(2kg)
Plca 10ap 1 font(kg)
Druidaifkusz
Nagyt 100ap
Fabot 5ap 4font(2kg)
Olaj(flaska) 1ep 1font(kg)
Fagyngyg 1ap
ltzk,elegns 15ap 6 font(3kg)
Tiszafaplca 10ap 1font(kg)
ltzk,jelmez 5ap 4font(2kg)
Totem 1ap
ltzk,kznsges 5ep 3 font(1kg)
lelem,tarts(1napi) 5ep 2font(1kg)
ltzk,utaz 2ap 4 font(2kg)
Ellenmreg(fiola) 50ap
Palack,veg 2ap 2 font(1kg)
Erszny 5ep 1font(kg)
Parfm(fiola) 5ap
Fklya 1rp 1font(kg)
Papr(egyv) 2ep
Faltrkos,hordozhat 4ap 35font(16kg)
Pecstgyr 5ap
Fazk,vas 2ap 10font(5kg)
Pecstviasz 5ep
Fenk 1rp 1font(kg)
Pergamen(egyv) 1ep
Fesztvas 2ap 5font(2kg)
Rd(10lb,azaz3m) 5rp 7 font(3kg)
Fiola 1ap
Szappan 2rp
Flaskavagykupa 2rp 1font(kg)
Stor,ktszemlyes 2ap 7 font(3kg)
Gyertya 1rp
Sav(fiola) 25ap 1 font(kg)
Gygyital 50ap font(200g)
Szentszimblum
Gygytkszlet 5ap 3font(1kg)
Amulett 5ap 1 font(kg)
Hlzsk 1ap 7font(3kg)
Emblma 5ap
Htizsk 2ap 5font(2kg)
Ereklyetart 5ap 2font(1kg)
Homokra 25ap 1font(kg)
Szenteltvz(flaska) 25ap 1 font(kg)
Hord 2ap 70font(30kg)
Sp 5rp
Horgszkszlet 1ap 4font(2kg)
Vadszcsapda 5ap 25 font(10kg)
Kalapcs 1ap 3font(1kg)
Takar 5ep 3 font(1kg)
Kalapcs,faltr 2ap 10font(5kg)
Tvcs 1.000ap 1 font(kg)
Komponenseserszny 25ap 2font(1kg)
Tegez 1ap 1 font(kg)
Knts 1ap 4font(2kg)
Tinta(uncis,azaz30gpalack) 10ap
Knyv 25ap 5font(2kg)
Tok,szmszerjlvedknek 1ap 1font(kg)
Korsvagykcsg 2rp 4font(2kg)
Tok,trkp/tekercstart 1ap 1font(kg)
Kosr 4ep 2font(1kg)
Toll,r 2rp
Ktl,kender(50lb,azaz15m) 1ap 10font(5kg)
Tkr,acl 5ap font(200g)
Ktl,selyem(50lb,azaz15m) 10ap 5font(2kg)
Tske,vas(10) 1ap 5 font(2kg)
Krta(1darab) 1rp
Tzszerszm 5ep 1 font(g)
Lda 5ap 25font(10kg)
titkszlet 2ep 1 font(kg)
Lmps 5ep 1font(kg)
Varzsknyv 50ap 3 font(1kg)
Lmps,tolvaj 10ap 2font(1kg)
Vaskamp 2ap 4 font(2kg)
Lmps,vihar 5ap 2font(1kg)
Vasszeg 5rp font(100g)
Lnc(10lbnyi,azaz3m) 5ap 10font(5kg)
Vassulyom(20, zskban) 1ap 2 font(1kg)
Ltra(10lb,azaz3m) 1ep 25font(10kg)
Vizestml (tele) 2ep 5 font(2kg)
Lszer
Vdr 5rp 2 font(1kg)
Fvcst(50) 1ap 1font(kg)
Zr 10ap 1 font(kg)
Nyl(20) 1ap 1font(kg)
Zsk 1rp font(200g)
Parittyalvedk(20) 4rp 1font(700g)

Szmszerjlvedk(20) 1ap 1font(700g)


D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS56
Faltrkos,hordozhat.Afaltrkossalajtkattrhetsz kszletsegtsgvelcselekvskntrgzthetedmagad;ettl
be.Akoshasznlata+4bnusztjelentazErprbra.Egy aponttllegfeljebb25lbnyit(8m)zuhanhatsz,de
msikkaraktersegthetakoshasznlatban,ekkorelnnyel legfeljebb25lbnyit(8m)mszhatsztovbbargzts
dobhatodaprbt. kioldsanlkl.
Fesztvas.Afesztvasvagypajszerhasznlataelnyt Mreg,alapszint.Afiolbanlvmreggelbekenhetsz
biztostazErprbidra,haafesztvaserkarjtkilehet egyvgvagyszrfegyvert,vagylegfeljebbhromdarab
hasznlniaprbasorn. lszert.Amregfelvitelecselekvsnekszmt.Amrgezett
Gyertya.Azggyertyasttben1rntteljes fegyverrelvagylszerreleltalltlnyneksikeresNF10
vilgossgotbiztost5lb(1,5m)sugarkrben,s llkpessgmentdobstkelldobnia,vagyelszenved1d4
flhomlytmg5lbnyi(1,5m)tvolsgig. mregsebzst.Afelkentmreg1percigrzimeg
Gygyital.Haegykaraktermegisszaeztafiolnyi hatsossgt,mielttkiszradna.
mgikus,vrsfolyadkot,visszanyer2d4+2leter Mrleg,kereskedelmi.Amrlegrszeazegyenslyoz
pontot.Azitalmegivsavagymssalmegitatsaegy mechanizmus,kistlak,sklnfleslyokkszlete,
cselekvs. sszesen2fontnyi(1kg).Amrlegsegtsgvel
Gygytikszlet.Akszletegybriszk,bennektszer, megllapthatodapontosslytkisebbtrgyaknak,mint
kencsk,snek.Akszlettzszerhasznlhat. pldulnemesfmeknekvagypiaciruknak,hogy
Cselekvskntelklthetedegyhasznlatt,hogystabilizld meghatrozdapontosrtkt.
egy0leterpontonlvlnyllapototanlkl,hogy
FELSZERELSCSOMAGOK
Blcsessg(Orvosls)prbttennk.
Azosztlyodbljrkezdfelszerelsrszeegy
Horgszfelszerels.Akszletheztartozikegyfabot,
hasznoskalandozfelszerelsekblsszelltott
selyemzsineg,parafaszk,aclhorgok,lomnehezkek,
csomagis.Acsomagoktartalmtitttallodmeg.Haa
brsonycsalik,segyszk.
kezdfelszerelsedetpnzblvsrolod,alenti
Komponenseserszny.Ebbenakis,vzllbr
csomagokatamegadottronmegveheted,amiakr
ersznybenklnrekeszekvannakavarzslataid
olcsbbislehetatrgyakegyenkntimegvsrlshoz
bevetshezszksgesanyagikomponenseksms
kpest.
klnstrgyaktrolsra.Azokakomponensek,
Betrcsomag(16ap).Htizsk,1.000csapgygoly
melyeknekavarzslatlersnljelltklnkltsgevan,
zskban,10lb(3m)zsineg,csengetty,5gyertya,
nemjrnakvele.
fesztvas,kalapcs,10vasszeg,viharlmps,2flaska
Knyv.Egyknyvbenlehetnekversek,trtnelmi
olaj,5napitartslelem,tzszerszm,vizestml.A
beszmolk,valamilyenkonkrtszakterlettelkapcsolatos
csomagoldalracsatolvahordasz50lbnyi(15m)
informci,gnmszerkezetekdiagramjaisbri,vagy
sszetekertkenderkteletis.
brmimsszveggelskpekkeltadhatinformci.A
Diplomatacsomag(39ap).Lda,2trkp/tekercs
varzslatokattartalmazknyvvarzsknyv(lsdlent).
tarttok,elegnsltzk,1vegtinta,rtoll,lmps,
Ktl.Aktlnek(akrkenderblfont,akrselyembl
2flaskaolaj,5vpapr,1fiolaparfm,pecstviasz,
kszlt)2leterpontjavan,ssztlehetfeszteniNF17
szappan.
Erprbval.
Kazamatajrcsomag(12ap).Htizsk,fesztvas,
Lmps.Sttbenalmpsteljesvilgossgotbiztost15
kalapcs,10vasszeg,10fklya,tzszerszm,10napi
lb(5m)sugarkrben,sflhomlyttovbbi30lb(10m)
tartslelem,vizestml.Acsomagoldalracsatolva
tvolsgig.Almpsegyflasknyi(1pint,azazflliter)
hordasz50lbnyi(15m)sszetekertkenderkteletis.
olajjal6rntg.
Eladcsomag(40ap).Htizsk,hlzsk,2jelmez,
Lmps,tolvaj.Atolvajlmpssttbenteljes
5gyertya,6napitartslelem,vizestml,lcz
vilgossgotbiztost60lb(20m)hosszkpban,s
kszlet.
flhomlyttovbbi60lb(20m)tvolsgig.Almpsegy
Felfedezcsomag(10ap).Htizsk,hlzsk,ti
flasknyi(1pint,azazflliter)olajjal6rntg.
tkszlet,tzszerszm,10fklya,10napitartslelem,
Lmps,vihar.Aviharlmpssttbenteljes
vizestml.Acsomagoldalracsatolvahordasz50
vilgossgotbiztost30lb(10m)sugarkrben,s
lbnyi(15m)sszetekertkenderkteletis.
flhomlyttovbbi30lb(10m)tvolsgig.Almpsegy
Papicsomag(19ap).Htizsk,takar,10gyertya,
flasknyi(1pint,azazflliter)olajjal6rntg.
tzszerszm,alamizsnsdoboz,2adagtmjn,fstl,
Cselekvskntleengedhetalmpsfedele,ekkorcsak5
talr,2napitilelem,vizestml.
lb(1,5m)sugarkrbenflhomlytbiztost.
Tudscsomag(40ap).Htizsk,tudomnyosknyv,
Lnc.Alncnak10leterpontjavan.SikeresNF20Er
1vegtinta,rtoll,10vpergamen,kissztynyi
prbvalsztlehetfeszteni.
homok,kisks.
Mszkszlet.Amszkkszletbeklnlegesvasszegek,
belpk,keszty,sbelhevedertallhat.Amsz
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS57
Misztikusfkusz.Amisztikusfkuszegyklnlegestrgy: Papokslovagokegyklnlegesszertartssegtsgvel
egygmb,kristly,jogar,egyklnlegesbot,egy hozhatnakltreszenteltvizet.Aritulelvgzse1rt
varzsplcahosszsgfavessz,vagyhasonltrgy,mely veszignybe,25aprtkezstportkellelhasznlnia
amisztikusenergikirnytsraalkalmas.A szertartssorn,saritultvgznekelkellhasznlniegy
boszorknymesterek,mgusoksvarzslkvarzs 1.szintvarzslathelyet.
fkuszknthasznlhatjkezeket(lsda10.fejezetet). Tvcs.Atvcsvnkeresztlmegfigyelttrgyakktszer
Nagyt.Elencsesegtsgvelkistrgyakatkzelebbrlis akkornakltszanak.
meglehetvizsglni.Tzgyjtsraisalkalmaslehetkovas Tegez.Ategezben20nylvesszfrel.
aclhelyett.Ehheznapfnyerejfnyrevanszksg, Tok,szmszerjlvedkhez.Ebbenafatokbanhsz
gyjtsra,skb.5percre.Anagytsegtsgvelelnyjr szmszerjlvedkfrel.
kismretsaprlkostrgyakrtkbecslsvelvagy Tok,trkpvagytekercstart.Ebbenabrblkszlt,
vizsglatvalkapcsolatostulajdonsgprbkra. hengeralaktokbanakrtzfeltekertpaprlapiselfr,vagy
Olaj.Azolajltalban1pintes(flliteres)cserp tfeltekertpergamenlap.
flaskkbanszllthat.Cselekvskntaflaskatartalmt Tzszerszm.Ebbenakisdobozbankova,aclsgyjts
rloccsanthatodegy5lbnyi(1,5m)tvolsgonbelli van(ltalbanolajbaztatottszrazszvet)atzrakshoz.
clpontra,vagyelhajthatodaflaskt20lbnyira(6m),ahol Egyfklya,vagymsknnyenghet,nyitotttrgy
azsszetrikbecsapdskor.Mindktesetbentvolsgi meggyjtsaveleegycselekedet.Mstzekmeggyjtsa1
tmadstkellvgeznedaclpontellen,azolajrgtnztt percetveszignybe.
fegyvernekszmt.Hatallszvele,aclpontotbebortjaaz titkszlet.Ebbenabdogdobozbanbgresegyszer
olaj.Haazolajfelszradsa(1perc)elttbrmilyentz eveszkzktallhatak.Azsszecsatolhatdobozegyik
sebzstszenvedel,alngololajtlmg5tzsebzstkap. felehasznlhatlbosknt,amsikfeletnyrknt.
Egyflasknyiolajatkinthetszafldreis,aholegy5lbnyi Vadszcsapda.Acsapdtcselekvskntlehetfellltani.
(1,5m)szlesvzszintesterletettakarbe.Hameggyjtjk, Ekkoracsapdaegyfogazott,aclkrtformz,mely
2krnkeresztlg,s5tzsebzstokozmindenlnynek sszecsapdik,harlpnekakzepntallhatlapra.A
akibelpaterletrevagyottfejezibeakrt.Egylny csapdtnehzlnccalrgztikegymozdthatatlantrgyhoz,
krnkntcsakegyszerszenvedielasebzst. pldulfhoz,vagyfldbevertcvekhez.Haegylnyrlp
Stor.Egyszer,hordozhatvszonstor,melybenkt acsapdra,sikeresNF13gyessgmentdobstkell
emberiselalhat. dobnia,vagyelszenved1d4szrsebzst,smegkell
Sav.Cselekvskntafiolatartalmtrloccsanthatodegy llnia.Amgkinemszabadulacsapdbl,alnchossza
5lbnyi(1,5m)tvolsgonbelliclpontra,vagy (ltalban3lb,azaz1m)behatroljaamozgst.Alny
elhajthatodafiolt20lbnyira(6m),aholazsszetrik cselekvskntNF13Erprbtdobhat,sikeresetn
becsapdskor.Mindktesetbentvolsgitmadstkell kiszabadul.Mindensikertelenprba1szrsebzstokoza
vgeznedaclpontellen,asavrgtnzttfegyvernek csapdbaesettlnynek.
szmt.Hatallszvele,aclpont2d6savsebzdstszenved Varzsknyv.Ezabrktsesknyvltfontossga
el. varzslkszmra.100respergamenoldalra
Szentszimblum.Aszentszimblumazistensgedvagy varzslatokatlehetfeljegyezni.
panteonodjelkpe.Ezlehetegyistensgedszimblumval Vassulyom.Cselekvskntegyzskvassulyomot
dsztettamulett,ugyanezaszimblumapajzsodra kiborthatszegy5lbnyi(1,5m)szlesterleten.Haegy
gondosanfelvsve,vagyppenegyszentereklyeszilnkjait lnybelpaterletre,sikeresNF15gyessgmentdobst
tartalmazdoboz.AJtkosokKziknyvbenmegtalloda kelldobnia,vagymegkellllniaselszenved1szr
multiverzumszmosistenneklistjt,slegjellemzbb sebzst.Amgalnyvisszanemnyerlegalbb1leter
szentszimblumukat.Apapokslovagokaszent pontot,amozgsisebessge10lbnyivalcskken.Hafele
szimblumotvarzsfkuszknthasznlhatjk(lsda10. sebessggelhaladtaterleten,nemkellmentdobst
fejezetet).Aszimblumhasznlathozavarzslskorazt dobnia.
kzbenkelltartanod,lthatanhordanodkell,vagya Zr.Azrhozegykulcsisjr.Kulcsnlkla
pajzsodonkellviselned. tolvajszerszmokhasznlatbanjrtaslnyekkinyithatjka
Szenteltvz.Cselekvskntaflaskatartalmt zratsikeresNF15gyessgprbval.AKMdntse
rlocsolhatodegylegfeljebb5lbnyira(1,5m)lllnyre, szerintmagasabbronjobbminsgzrakiselrhetek
vagyaflasktelhajthatod20lbnyira(6m),aholaz lehetnek.
sszetrikbecsapdskor.Mindktesetbentvolsgi
tmadstkellvgeznedaclpontellen,aszenteltvz
rgtnzttfegyvernekszmt.Hatallszvele,egyalvilgi
vagylholtclpont2d6ragyogssebzdstszenvedel.

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS58


TROL KAPACITS ESZKZK
Trol Kapacits Trgy r Sly
Htizsk* 1kblb(30l)/30font(13kg)felszerels lczkszlet 25ap 3 font(1kg)
Hord 40gallon(150l)folyadk/4kblb(110l)szilrd Hamistkszlet 15ap 5 font(2kg)
Kosr 2kblb(55l)/40font(18kg)felszerels Hangszer
Palack 1pint(7dl)folyadk Cimbalom 25ap 10 font(5kg)
Vdr 3gallon(12l)folyadk/kblb(13l)szilrd Dob 6ap 3 font(1kg)
Lda 12kblb(320l)/300font(130kg)felszerels Duda 30ap 6 font(3kg)
Flaska/ 1pint(5dl)folyadk Furulya 2ap 1 font(kg)
Kupa Fuvola 2ap 1 font(kg)
Kors/ 1gallon(4l)folyadk
Heged 30ap 1 font(kg)
Kcsg
Fazk,vas 1gallon(4l)folyadk Krt 3ap 2 font(1kg)
Erszny 1
/5kblb(5l)/30font(1kg)felszerels Lant 35ap 2 font(1kg)
Zsk 1kblb(30l)/30font(13kg)felszerels Pnsp 12ap 2 font(1kg)
Fiola 4uncia(1dl)folyadk Herbalistakszlet 5ap 3 font(1kg)
Vizes 4pint(2l)folyadk Jrm(szrazfldivagyvzi) * *
tml Jtkkszlet
*Ahtizskrakvlrlfelcsatolhatakmgtrgyak,pldul Jtkkrtyapakli 5ep
egyhlzskvagyegytekercsktl. HromSrknypakli 1ap
Kockakszlet 1ep
ESZKZK Srknysakkkszlet 1ap font(200g)
Kzmvesszerszmok
Egyeszkzsegtsgvelolyasmitiscsinlhatsz,amire
csszerszmok 8ap 6font(3kg)
egybkntnemlennelehetsged:pldulegytrgy
Alkimistafelszerels 50ap 8 font(4kg)
elksztsrevagymegjavtsra,egyirathamistsra,
Brmvesszerszmok 5ap 5 font(2kg)
vagyegyzrfeltrsre.Afajod,osztlyod,httereds
Csizmadiaszerszmok 5ap 5 font(2kg)
kpessgeidalapjnjrtaslehetszklnbzeszkzk
kszerszszerszmok 25ap 2 font(1kg)
hasznlatban.Hajrtasvagyazeszkzhasznlatban,
Fafaragszerszmok 1ap 5 font(2kg)
hozzadhatodajrtassgbnuszodatazeszkzhasznlata
Fazekasszerszmok 10ap 3 font(1kg)
sorndobotttulajdonsgprbidhoz.Egyeszkzk
Festfelszerels 10ap 5 font(2kg)
hasznlatanemcsakegytulajdonsgonalapulhat,mivelaz
Kalligrafikusfelszerels 10ap 5 font(2kg)
eszkzjrtassgszlesebbkrbenmegalapozzaazeszkz
Kmvesszerszmok 10ap 8 font(4kg)
hasznlatt.AKM,pldul,gyessgprbtkrhet,haa
fafaragszerszmaiddalfinomminttakarszvsni,deEr Kovcsszerszmok 20ap 8 font(4kg)
prbt,haegyklnsenkemnyfblkszteszvalamit. Szakcsfelszerels 1ap 8 font(4kg)
lczkszlet.Ebbenatskbansmink,hajfestk,s Srfzfelszerels 20ap 9 font(4kg)
aprkellkektallhatak,melyeksegtsgvel Szveszkzk 1ap 5 font(2kg)
megvltoztathatodakinzetedet.Haakszlet Trkpszeszkzk 15ap 6 font(2kg)
hasznlatbanjratosvagy,hozzadhatodajrtassg stfoldozszerszmok 50ap 10 font(5kg)
bnuszodatavizulislczssalkapcsolatostulajdonsg vegfvszerszmok 30ap 5 font(2kg)
prbkhoz. Mregkeverkszlet 50ap 2 font(1kg)
Hamistkszlet.Ebbenadobozkbanklnflepaprok Navigciseszkzk 25ap 2 font(1kg)
spergamenektallhatak,tollakstinta,pecsteks Tolvajszerszmok 25ap 1 font(kg)
pecstviasz,aranysezstdszts,siratokrlmeggyz *Lsda"HtasoksJrmvek"rszt
hamistvnyokksztshezszksgesmseszkzk.Ha
jrtasvagyakszlethasznlatban,ajrtassgbnuszodat Herbalistakszlet.Akszletbenklnfleollk,mozsr,
hozzadhatodahamisiratokksztsrevonatkoz ersznyeksfiolkvannak,melyekkelaherbalistk
tulajdonsgprbidhoz. gygyszereketsfzeteketksztenek.Hajrtasvagya
Hangszer.Szmosgyakorihangszerttallhatszaz kszlethasznlatban,anvnyekazonostshozs
Eszkzktblzatban.Hajrtasvagyazadotthangszer hasznlathozkapcsoldtulajdonsgprbidhoz
hasznlatban,ajrtassgbnuszodathozzadhatoda hozzadhatodajrtassgbnuszodat.Akszlet
zenlsselkapcsolatostulajdonsgprbidhoz.Minden hasznlatbanvaljrtassgszksgesellenmregs
hangszerhezklnjrtassgszksges. gygyitalksztshezis.

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS59
Jtkkszlet.Klnflejtkokkellkeiajtkkszletek: Pnclzat.Azllatfejt,nyakt,mellkaststestt
dobkockk,krtyapaklik(pldulaHromSrkny vdhetipnclzat.APncltblzatbanszereplbrmilyen
jtkhoz).NhnygyakoripldtmegtallszazEszkzk pncltpusbeszerezhetllatokszmrais.Azraa
tblzatban,demsfajtajtkkszletekisvannak.Hajrtas humanoidlnyekszmrakszltpnclrnak
vagyajtkkszlethasznlatban,ajrtassgbnuszodat ngyszerese,sktszerakkoraaslya.
hozzadhatodakszlettelvaljtksorndobott Nyereg.Akatonainyeregkitmasztjaalovast,hogy
tulajdonsgprbidhoz.Mindegyikfajtajtkkszlethez knnyebbennyeregbenmaradjoncsatbanis.Elnytad
klnjrtassgszksges. mindenprbraanyeregbenmaradsrdekben.
Kzmvesszerszmok.Ezekaszerszmokszksgesek Egzotikusnyeregszksgesvzivagyrepllnyek
valamilyenmestersgvagyszakmafolytatshoz.Az meglsre.
Eszkzktblzatbanmegtallodaleggyakoribbilyen Jrmjrtassg.Haegyfajtajrmvel(szrazfldivagy
eszkzket,mindegyikmsmsmestersgheztartozik.Ha vzi),ajrtassgbnuszodathozzadhatodminden
egyfajtakzmvesszerszmhasznlatbanjrtasvagy, prbhoz,amitajrmirnytsardekbendobsznehz
hozzadhatodajrtassgbnuszodataszerszmok krlmnyekkztt.
hasznlatvalkapcsolatostulajdonsgprbkhoz. Evezsjrmvek.Azevezscsnaksafolyami
Mindegyikfajtakzmvesszerszmhozklnjrtassg teherhajfolykonstavakonhasznlatos.Afolys
szksges. irnybanhaladvaazrsebessge(ltalbanmintegy3
Mregkeverkszlet.Amregkeverkszletben mrfld,azaz5kmrnknt)hozzaddikajrm
tallhatakfiolk,vegyszereksmrgekltrehozshoz sebessghez.Ersebbrralszembennemlehetket
szksgesmseszkzk.Hajrtasvagyakszlet evezni,deigsllatokkallehetvontatniketafolypartrl.
hasznlatban,ajrtassgbnuszodathozzadhatoda Azevezscsnaksajtslya100font(45kg),haa
mrgekksztsvelsalkalmazsvalkapcsolatos kalandozkszrazfldnmagukkalvinnk.
tulajdonsgprbkhoz.
HTASOK S MS LLATOK
Navigciseszkzk.Ezekkelazeszkzkkelleheta
Trgy r Sebessg Terhelhetsg
tengerennaviglni.Hajrtasvagyanavigciseszkzk
Csatal 400ap 60lb 540font(240kg)
hasznlatban,megtervezhetedahajtvonalts
Elefnt 200ap 40lb 1.320 font(600kg)
kvethetsztengerszetifeljegyzseket.Ezenkvla
L,igs 50ap 40lb 540font(240kg)
jrtassgbnuszodathozzadhatodatengerenval
L,htas 75ap 60lb 480font(215kg)
eltvedsellenitulajdonsgprbidhoz.
Masztiff 25ap 40lb 195font(85kg)
Tolvajszerszmok.Aszerszmokkztartozikegykis
szvr/Szamr 8ap 40lb 420 font(190kg)
reszel,lkulcskszlet,fmnylrergztettkistkr,
Pni 30ap 40lb 225font (100kg)
keskenypengjollk,segyfog.Hajrtasvagyakszlet
Teve 50ap 50lb 480font(215kg)
hasznlatban,ajrtassgbnuszodathozzadhatod

csapdkeltvoltsaszraknyitsakapcsndobott
LSZERSZM S VONTATOTT JRMVEK
tulajdonsgprbidhoz. Trgy r Sly
Elesg(napi) 5rp 10font(5kg)
HTASOK S JRMVEK Hint 100ap 600font(300kg)
Istll(napi) 5ep
Egyjhtassalgyorsabbantvghatszavadonon,deaf
Nyereg
feladata,hogycipeljeafelszerelst,amiegybknt
Egzotikus 60ap 40font(18kg)
lelasstana.AHtasoksMsllatoktblzatbemutatjaaz
Katonai 20ap 30 font(13kg)
llatoksebessgtsalapterhelhetsgt.
Lovagl 10ap 25font(10kg)
Egyfogatot,hintt,kocsit,szekeretvagysznthzllat
Mlhs 5ap 15font(7kg)
azalapterhelhetsgnektszrsttudjamozgatni,
Nyeregtska 4ap 8 font(4kg)
belertveajrmslytis.Hatbbllathzegyjrmvet,
Pncl 4 2
aterhelhetsgksszeaddik.
Szn 20ap 195font(85kg)
AD&Dvilgbanafelsoroltakonkvlmshtasokis
Szekr,harci 250ap 100 font(50kg)
elkpzelhetek,deezekritkksltalbannemeladk.
Taliga 15ap 200font(100kg)
Lehetnekakrreplhtasokis(pegazusok,griffek,
hippogriffekshasonlllatok),vagyakrvzihtasok Trszekr 35ap 400font(200kg)
(pldulristengericsikk).Ilyenhtasokbveszerzse Zablaskantr 2ap 1font(kg)
gyakranatojsmegszerzsvelkezddik,hogymagad
neveldfelalnyt;vagyalkutkellktnihozzvalamilyen
nagyhatalmlnnyel;vagytrgyalnimagvalahtassal.
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS60
VZI JRMVEK LETMD KLTSGE
Sebessg Azletmdkltsgeegyegyszerrendszerameglhetsi
Trgy r (rnknt) kltsgekvezetsreafantziavilgban.Azletmd
Evezscsnak 50ap 1mrfld(2km) kltsgefedeziaszllst,teltsitalt,smindenms
Folyamiteherhaj 3.000ap 1mrfld(1km) szksgletedet.Azletmdkltsgetartalmazzaa
Glya 30.000ap 4mrfld(6km) felszerelsedkarbantartsnakkltsgtis,hogykszenllj
Hadihaj 25.000ap 2mrfld(4km) akvetkezkalandra.
Hosszhaj 10.000ap 3mrfld(5km) Mindenhtvagyhnapelejn(dntsedszerint)vlaszd
Vitorlshaj 10.000ap 2mrfld(3km) kiazletmdodatazletmdKltsgektblzatbl,s
fizesdkiazletmdfenntartsnakkltsgt.Atblzat
RUK napirakatmutat,gyha30napraszeretndmegfizetniaz
letmdkltsgt,atblzatszerintir30szorostkell
Avagyonleggyakrabbannemrmkformjbanhever.A
megfizetned.Azletmdodvltozhatidrlidre,attl
vagyonmegjelenhethaszonllatok,gabona,fld,
fggen,ppenmennyipnzllarendelkezsedre,vagy
adszedsijogok,vagymserforrsok(pldulbnyk,
fenntarthatodugyanaztazletsznvonalatakaraktered
erdk)kiaknzsnakjogaiformjban.
lettjasorn.
Achek,nemessgsazuralkodkszablyozzka
Avlasztottletmdnakmegvannakakvetkezmnyei.
kereskedelmet.Akereskedhzakjogotszerezhetnek,hogy
Hagazdagabbletmdotkvetsz,knnyebbenteremtesz
bizonyostvonalakmentnkereskedhessenek,hogy
kapcsolatotgazdagshatalmasemberekkel,denagyobb
bizonyoskiktkbekereskedhajkatkldhessenek,vagy
esllyelkeltedfeltolvajokfigyelmt.Atakarkosletmd
hogybizonyosrukatadjanaksvegyenek.Achek
segthetelkerlniabnzket,denemlesznekbefolysos
hatrozzkmegazirnytsukalattlltermkeks
ismerseid.
szolgltatsokrt,shogykikrusthatjk(skiknem)
ezeketatermkeketsszolgltatsokat.Akereskedk LETMD KLTSGEK
gyakranpnzforgalomnlklcserlnekrukat.A letmd Napir
Kereskedelmiruktblzatamutatjaaleggyakrabban Nyomorsgos
forgalmazottrukrtkt. Ocsmny 1ep
Szegnyes 2ep
KERESKEDELMI RUK
Szerny 1ap
r ru
Knyelmes 2ap
1rp 1font(kg)bza
Gazdag 4ap
2rp 1font(kg)lisztvagy1csirke
Arisztokratikus minimum10ap
5rp 1font(kg)s
Nyomorsgos.Embertelenkrlmnyekkzttlsz.
1ep 1font(kg)vasvagy1yard(0,8m2)zskvszon
Nincsotthonod,otttallszmenedket,aholcsaktudsz,
5ep 1font(kg)rzvagy1yard(0,8m2)pamut
pajtkbaosonszbe,rozogaldkbankucorogsz,sanlad
1ap 1font(kg)gymbrvagy1kecske
szerencssebbemberekjindulatbllsz.Anyomorult
2ap 1font(kg)fahjvagybors,vagy1birka
letmddalsokveszlyjr.Erszak,betegsgekshsgjr
3ap 1font(kg)szegfszegvagy1diszn
anyomodban.Msnyomorultullkirigylikapnclodat,
5ap 1font(kg)ezstvagy1yard(0,8m2)lenvszon
fegyvereidetskalandozfelszerelsedet,amiaz
10ap 1yard(0,8m2)selyemvagy1tehn
mrcjkszerintvagyontrhet.Msokltalbangyetsem
15ap 1font(kg)sfrnyvagy1kr
vetnekrd.
50ap 1font(kg)arany
Ocsmny.Egybezottistllbanlsz,avrosmelletti
500ap 1font(kg)platina
aprsrkunyhban,vagyfrgektlhemzsegszllshelyen
avroslegrosszabbrszn.Azelemekellemgva
KLTSGEK szllsod,deelkesertssokszorerszakoskrlmnyek
kzttlsz,egybetegsgtlshsgtlviszontagsgos
Amikorppennemafldmlybeereszkednekal,nem
helyen.Alegtbbengyetsemvetnekrd,satrvny
romokatkutatnaktelveszettkincsnyomban,vagya
vdelmblsemrszeslszigazn.Alegtbbember
mindentelnyelsttsgellenvvnakhbort,a
valamilyenslyosvlsgutnlilyenletmdmellett.
kalandozknaksokkalkznapibbgondokkalkell
Megzavarodhattak,szmztteklehetnek,vagy
szembenznik.Mgafantziavilgbanisazembereknek
betegsgbenszenvednek.
vannakalapvetszksgleteik:szlls,tpllk,
Szegnyes.Aszegnyesletmdakastabiltrsadalom
ruhzkods.Ezpedigpnzbekerl,brvanolcsbbs
knyelmenlkllnek.Egyszertelteszneksegyszera
drgbbletmdis.
szllsuk,kopottasruhtviselnek,sakrlmnyeik
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS61
kiszmthatatlanok.gymeglehetlni,hanemisvalami
TEL, ITAL S SZLLS
kellemesen.Aszllsodlehetegyolcsbreltszoba,
Trgy r
esetlegakocsmaflttikzsszlls.Atrvnyvdelme
Bankett(fejenknt) 10ap
kiterjedrd,mgisgyakranmegkellkzdeniazerszak,
Bor
bnsbetegsgeknehzsgeivel.Aszegnyesletmdak
Kznsges(kors) 2ep
lehetnekkpzetlenktkezimunksok,piacikofk,hzalk,
Minsgi(palack) 10 ap
tolvajok,zsoldosoksmsrosszhralakok.
tkezs(naponta)
Szerny.Aszernyletmdaknaknemkella
Ocsmny 3 rp
nyomornegyedekbenlnik,safelszerelsket
Szegnyes 6rp
karbantartjk.Avrosegyrgebbinegyedbenlsz,szobt
Szerny 3 ep
brelszegypanziban,fogadbanvagytemplomban.Nem
Knyelmes 5 ep
kellheznedvagyszomjaznod,stiszta,bregyszer
Gazdag 8 ep
krlmnyekkzttlsz.Egyszer,szernyletmdot
Arisztokratikus 2 ap
folytatemberekakatonkscsaldjuk,munksuk,dikok,
Fogad(naponta)
falusivarzslkshasonlk.
Ocsmny 7rp
Knyelmes.Haknyelmesletmdvagy,
Szegnyes 1ep
megengedhetedmagadnakajobbruht,sknnyen
Szerny 5ep
karbantartodafelszerelsedet.Egykisebbhzbanlszegy
Knyelmes 8ap
kzposztlybelikrnyken,vagysajtszobdvanegyj
Gazdag 2ap
fogadban.Kereskedkkel,kpzettmesteremberekkel,a
Arisztokratikus 4ap
katonasgtisztjeiveltarthatszkapcsolatot.
Hs,darab 3ep
Gazdag.Agazdagletmdluxusletviteltjelent,mgha
Kenyr,vekni 2rp
anemessgsazuralkodosztlyrgicsaldjainak
Sajt,darab 1ep
trsadalmirangjtnemisjrvele.Azletmda
Sr
legsikeresebbkereskedk,azuralkodlegkedvesebb
szolgi,vagytbbkisebbvllalkozstulajdonosaihoz Gallon(4l) 2ep
mrhet.Elkelotthonodvan:egytgashzavrosdrga Kupa 4rp
rszben,vagyknyelmeslakosztlyodegyjfogadban.
Valsznlegszolgkkisebbcsapatallarendelkezsedre. SZOLGLTATSOK
Arisztokratikus.Bsgbensknyelembenlsz.A Akalandozkfelbrelhetneknemjtkoskaraktereket:
kzssglegbefolysosabbjainakkrbenmozogsz.Kivl segtsgetkrhetnektlk,vagyhogyhelyettkintzzenek
krlmnyekkzttlsz,talnavroslegelkelbb elvalamitklnflehelyzetekben.Alegtbbilyenbrenc
negyedbenvanszphzad,vagyalegjobbfogadban elgkzpszerkpzettsggelrendelkezik,demsokegy
veszelkiszobkat.Alegjobbttermekbentkezel,alegjobb szakmavagymvszetmesterei,nhnyukakrszakrtis
slegdivatosabbszabvaldolgoztatsz,sminden lehetegyeskalandoziszakrtelmekterletn.
kvnsgodatszolgklesik.Gazdagsbefolysosemberek Nhnygyakoribrenctpustmegtallhatsza
hvnaktrsasgiesemnyekre,azestidetpolitikusok, Szolgltatsoktblzatban.Debrenclehetbrmiflealak,
chekvezeti,fpapoksnemesektrsasgbantltd.A akiegyvrosbanmegtallhat,haakalandozkegy
megtvesztssrulslegmagasabbszintjeiveltallkozol konkrtfeladatelvgzsrtfizetnekneki.gypldula
napmintnap.Minlgazdagabbvagy,annlnagyobb varzslfelfogadhategycsot,hogyksztsenszmra
esllyelkeveredszpolitikaicselszvsbersztvevknt szpenkidolgozottldt(sannakminiatrmst),melyre
vagymsokbbjaknt. aLeomundtitkosldjavarzslatmiattvanszksge.A
harcosmegbzhatjaakovcsot,hogyksztsenszmraegy
TEL, ITAL S SZLLS klnlegeskardot.Abrdnakaszabklndjfejben
Aztel,ItalsSzllstblzatbanmegtallhatodazrt kszthetpompsltzketabrelttielads
klnfletelekneksegyjszakaiszllsnak.Ezeketa alkalmbl.
kltsgeketfedezikazletmdkltsgrekifizetett Msbrenceknagyonszakrtelmetignylvagy
sszegek. veszlyesebbszolgltatsokatnyjtanak.Brenceka
zsoldosokis,akiketakalandozkfelbrelnekahobgoblinok
ellen,csakgy,mintablcsakineksivagymisztikustuds
utnkellkutatniaakalandozkszmra.Haegymagasabb
szintkalandozerdtpt,egszszemlyzetetbrelhet
fel,sgynkketazerdirnytsra,avrnagytlvagy
helytarttlkezdveazistllttakartkznsges
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS62
munksokig.Azilyenbrenceketgyakranhosszabbtvra
NELLTS
veszikfel,sadjazsuknakrsze,hogylakhelyetkapnakaz
Azebbenafejezetbenlertletmdokskltsgek
erdben.
azonafelttelezsenalapulnak,hogyakalandok
SZOLGLTATSOK kzttiidtavrosbantltd,hogykilvezd
Szolgltats Fizetsg mindazokataszolgltatsokat,melyeket
Brenc megengedhetszmagadnak.Fizetszaztkezsrt,
Kpzetlen 2apnaponta szllsrt,akardodkilezsrtsapnclod
Kpzett 2epnaponta megjavtsrt,sgytovbb.Nhnykarakterviszont
Hajt 1epmrfldenknt szvesebbentltiazidejtacivilizcitltvolabb,
Kocsit nmagtltvaelavadonban:vadszik,gyjtget,
Vrosban 1rp rendbentartjaasajtfelszerelst.
Vrosokkztt 3rpmrfldenknt Azilyenletmdegyltalnnemkerlpnzbe,de
Kldnc 2rpmrfldenknt idrabl.Haakalandokkzttiidtegyszakma
Vm(tonvagykapunl) 1rp gyakorlsvaltltd(lsda8.fejezetet),kzben
meglhetszaszegnyesnekmegfelelletmdon.Ha
Kpzettbrencekazok,akiknekaszolgltatshoz jrtasvagyaTllsszakrtelemben,meglhetsza
valamilyenjrtassgszksges(fegyveres,eszkzvagy knyelmesnekmegfelelletmdon.

szakrtelem):zsoldosok,kzmvesek,rnokok,stb.Ajelzett
fizetsgaminimlis;azigazimesterekmagasabbfizetsgre
szmtanak.Akpzetlenbrencekegyszermunka MTYRK
elvgzsrealkalmasak,melyekhezklnsebbkpzettsg KarakteralkotskordobhatszegyszeraMtyrk
nemszksges:munksuk,hordrok,szobalnyoks tblzatrl,hogykapjegymtyrt:valamilyenegyszer
hasonlk. trgyat,melyvalamirdekesrejtlytkpviselhet.AKMis
hasznlhatjaeztatblzatot.Ezalapjnfeltlthetegy
VARZSLS MINT SZOLGLTATS raktralabirintusban,vagyegylnyzsebei.
Avarzstudknemkznsgesbrencek.Alkalmanknt MTYRK
tallhatszolyat,akipnzvagyszvessgekfejbenhajland
d100 Mtyr
varzslatokathasznlni,deezritknmegyknnyen,s 01 Mumifikldottgoblinkz
nincsenekfixrlisti.ltalbanminlmagasabbszint 02 Kristly,melyhalvnyanizzikholdfnynl
varzslatravanszksg,annlnehezebbavarzslat 03 Ismeretlenvidkaranypnze
hasznlatrakpesszemlyttallni,sannltbbekerl. 04 Ismeretlennyelvenrtnapl
Viszonylaggyakori,1.s2.szintvarzslatok(mint 05 Sohaelnemsznezdrzgyr
pldulasebekgygytsavagyazazonosts)hasznlatra 06 Rgi,vegblkszlsakkbb
kpesszemlytviszonylagknnyenlehettallni 07 Ktkzcsontblfaragottdobkocka,ahatoshelyn
vrosokban,s1050aranypnzrtvllalhatjaisafeladatok koponyaszimblummal
(adrgaanyagikomponensekkltsgntl).Magasabb 08 Rmlomszerlnytbrzolkisblvny,melytl
szintvarzslatokhasznlatrakpesszemlytcsak rosszatlmodsz,haakzelbenalszol.
nagyvrosokbantallni,aholtalnegyetem,vagyjelents 09 Ktlblfontnyaklnc,melyrlngy
templomvan.Azilyenszemlyekfizetsghelyett mumifikldottelfujjlg
10 Egyismeretlenbirodalombelifldtulajdonjogt
valamilyenszolgltatstiskvetelhetnekolyasmit,amire
igazoloklevl
csakkalandozkkpesek,mintpldulegyritkatrgy 11 Ismeretlenanyagblkszlt,egyuncis(30g) kocka
visszaszerzsevalamifleveszlyeshelyrl,vagy 12 Tkkeltszrtrongybaba
szrnyektlhemzsegvadonontvgvavalamilyenfontos 13 Ismeretlenfenevadfoga
dolgotelvinniegytvoliteleplsre. 14 risipikkely,talnsrkny
15 lnkzldmadrtoll
16 Rgijskrtya,melytgedbrzol
17 Kavargfsttelteliveggmb
18 lnkvrshj,1font(kg)slytojs
19 Buborkokatfjpipa
20 vegkancs,benneeceteslbenszfurcsa
hsdarab
21 Aprgnmzenedoboz,melygyermekkorodbl
halvnyanrmldaltjtszik
D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS63
d100 Mtyr d100 Mtyr
22 Egynelgltflszerzetetbrzolkisfaszobor 67 Lencsenlkli,aranymonoklikeret
23 Klnsrnkkalvsettrzgmb 68 Hvelyknyi(2,5cm)kocka,mindenoldalamsszn
24 Sznpompskkorong 69 Kristlyajtfoganty
25 Egyholltbrzolkisezstikon 70 Rzsasznporraltelikiscsomag
26 47humanoidfogattartalmazzsk(azegyikfog 71 Ktpergamenlap,rajtaegygynyrdalkottjnak
szuvas) rszlete
27 Obszidinszilnk,rintsremeleg 72 Valdiknnycseppblkszl,flpr,cseppalak
28 Egyszerbrnyaklncrllgcsontos ezstflbeval
srknykarom 73 Felkavarrszletessggelbrzoltemberi
29 Egyprrgizokni szenvedsjeleneteivelfestetttojshj
30 Egyresknyv,melyneklapjaitnemfogjatinta, 74 Legyez,szttrvaalvmacsktbrzol
krta,grafit,vagybrmilyenmsanyag 75 Csontspok
31 tgcsillagotbrzolezstjelvny 76 Jmodorrlsetikettrlszlknyv,benne
32 Egyikrokonodkse prseltngylevellhere
33 Krmvagdalkkaltelivegfiola 77 Komplexmechanikusszerkezetbrjapergamenen
34 Szgletesfmeszkz,egyikvgnktkisfm 78 Dszeskardhvely,melybesemmilyenpengenem
csszvel,melyeknedvesenszikrznak illikbele
35 Emberreszabott,kkvekkelkirakottfehrkeszty 79 Meghvegymulattsgra,aholgyilkossgtrtnt
36 Mellny,rajtaszzkiszsebecskvel 80 Bronztszg,akzepnpatknyfejdombormvel
37 Kis,slytalankkocka 81 Lilazsebkendegyhatalmassmgusnevvel
hmezve
38 Goblintbrzolkisportr
82 Egytemplom,vr vagymsptmnyalaprajznak
39 resfiola,belsejeparfmillat fele
40 Drgak,melyetrajtadkvlmindenkidarab 83 Darabsszehajtogatottszvet,melykihajtogatva
sznneklt zlsessapkalesz
41 Rgilobogdarabja 84 Lettiigazolsegytvolivrosbankjtl
42 Elveszettlgisrangjelzse 85 Napl,melyblhtoldalhinyzik
43 Nyelvnlkli,kisezstcsengetty 86 resezsttubkosszelence,afelsznn"lmok"
44 Gnmlmps,bennemechanikuskanrival vsettfelirattal
45 Aprldik,melynekaljtapr,faragottlbak 87 Ismeretlenistensgvasszentszimbluma
mintjadszti 88 Egylegendshsfelemelkedsrlsbuksrl
46 tltszpalack,bennehalotttndrke szlknyv,deazutolsfejezetehinyzik
47 Nylsnlklifmkanna,melyhangjaalapjntele 89 Egyfiolnyisrknyvr
vanvalamilyenfolyadkkal,homokkal,pkokkal, 90 sielfnylvessz
vagyvegcserppel(tedntdel,melyik) 91 Sohanemgrblt
48 Vzzelteliveggmb,melybenmechanikus 92 Dszestrpebross
aranyhalszkl
93 resborospalack,rajtaszpcmke:"BorBbjosok
49 Ezstkanl,nyelnvsettMbetvel
Borszat,VrsSrknyDl,331422NY"
50 Aranysznfblfaragottsp 94 Sznpomps,zomncozottmozaikcsempe
51 Tenyrnyimretdglttszkarabeuszbogr 95 Megkvltegr
52 Ktjtkkatona,egyikcsakegykez 96 Srknykoponys,lbszrcsontosfeketekalz
53 Klnflemretgombokkaltelidoboz lobog
54 Meggyjthatatlangyertya 97 Egykismechanikusrkvagypk,amimozog,ha
55 Apr,ajtnlklikalitka senkinemfigyeli
56 Rgikulcs 98 Zsrraltelivegbdn,"GriffZsr"cimkvel
57 Megfejthetetlenkincsestrkp 99 Cserpfenekfadoboz,benneegylgilisztval,
melynekmindktvgnvanfeje
58 Trttkardmarkolata
100 Egyhshamvaittartalmazfmurna
59 Nyllb

60 vegszem
61 Egyborzalmasrondaszemlytbrzolkmea
62 rmnyimretezstkoponya
63 Alabstromlarc
64 Bds,ragacsos,piramisalakfeketetmjn
65 Kellemeslmokatbiztosthlsipka
66 Csontblkszlt"vas"sulyom

D&D ALAPSZABLYOK 5. FEJEZET: FELSZERELS64


6. FEJEZET: TESTRESZABSI LEHETSGEK
ATULAJDONSGOK,FAJ,OSZTLYSHTTRSSZESSGEHATROZZA
megakarakteredkpessgeitajtkban,saszemlyisge LETER PONTOK S LETER DOBS
rszleteiteszikegyediv.Mgazadottosztlyonsfajon Az1.szintutnaszoksosmdonkapodazjosztlyodbl
bellisvanlehetsgakarakterkpessgeinek jrleterpontokat.Az1.szintleterpontokatcsakis
finomhangolsra.DenhnyjtkosaKMengedlyvel 1.szintkarakterkntkapodmeg.
egylpsseltovbblpne. AzelrhetleterDobsaidmennyisgeazsszes
AJtkosokKziknyvnek6.fejezetektopcionlis osztlyodblsszeaddik.Haugyanolyankockvaldobod
szablytrleakaraktertestreszabsra:avegyesosztlyok azleterDobsaidat,egyszerensszeadhatodket.Ha
sakpessgekhasznlatt.Avegyesosztlysg azosztlyaidblklnbzfajtaleterDobsokjrnak,
segtsgveltbbosztlytlehetvegyteni,mgakpessgek klnklnvezesdket.
klnlegeslehetsgek,melyeketatulajdonsgaid
nvelsehelyettvlaszthatszszintlpskor.AKMdntiel,
ezekalehetsgekelrhetekeajtkotokban.
JRTASSG BNUSZ
Ajrtassgbnuszodateljeskarakterszintedenalapul,
ahogyanaztaz1.fejezetbenaKarakterFejldstblban
VEGYES OSZTLY lthat,nempedigazegyesosztlyaidszintjn.
Avegyesosztlysegtsgveltbbfleosztlybanis
szerezhetszszinteket.gyazosztlyoktulajdonsgait JRTASSGOK
vegytveolyankarakterthozhatszltre,amelytalna Haegyjosztlybanlpszszintet,csakazosztlykezd
hagyomnyososztlyvlasztkkalnemrhatle. jrtassgainakegyrsztszerzedmeg.LsdaJtkosok
Avegyesosztlyokhasznlataaztjelenti,hogyahnyszor Kziknyvnek6.fejezetbenarszleteket.
szintetlpsz,amostaniosztlyodhelyettegymsik
osztlybanisfelvehetszegyszintet.Akarakteredszintjnek OSZTLY KLNLEGESSGEK
meghatrozshozsszekelladnodmindegyikosztlyban
Amikorvalamelyikosztlyodbanszintetlpsz,megkapodaz
elrtszintedet.Hapldul3.szintvarzslvagys2.
adottszintenjrklnlegessgeket.Nhny
szintharcos,akkorakaraktered5.szint.
klnlegessgmskntmkdikvegyeskasztsgesetn.
Ahogyfejldikakaraktered,maradhatfkntazeredeti
LsdaJtkosokKziknyvnek6.fejezetbena
osztlynakatagja,nhnyszintnyifejldsselms
rszleteket.
osztlybanis;vagyteljesenjirnytisvehetakarakter,sa
rgebbiosztlybanakrsohatbbnemfejldiktovbb.
Akregyharmadikvagynegyedikosztlybaniselkezdhetsz KPESSGEK
fejldni.Azazonosszint,egyosztlykarakterekhez Akpessgvalamilyenklnlegesadottsgotvagy
kpestfelldozodaspecializcifokt,cserbea szakkpzettsgetjelent,melyeksegtsgvelakarakter
sokoldalsgrt. klnlegestettekrekpes.Akpessgazosztlyltal
nyjtottakontlmutatkikpzs,tapasztalatvagy
ELFELTTELEK adottsgokhatsa.LsdaJtkosokKziknyvnek6.
Hogyegyjabbosztlybalphess,megkellfelelnedmindaz fejezetbenarszleteket.
eddigi,mindazjosztlyodtulajdonsgkvetelmnyeinek, Bizonyosszintekenazosztlyodklnlegessgknt
melyekaJtkosokKzknyvben,aVegyesOsztly TulajdonsgNvelstbiztost.Akpessgekopcionlis
Elfelttelektblzatbantallhatak.Akezdkarakterek szablyaiszerintlemondhatszatulajdonsgnvels
szmraelrhethosszadalmaskikpzsnlklcsakagyors lehetsgrl,segykpessgeketvlaszthatszhelyette.
tanulkkezdhetnekjosztlyba,akikklnsen Mindenkpessgetcsakegyszertanulhatodmeg,hacsaka
tehetsgesekazadottterleten,azazaztlagosnl kpessglersanemjelziazellenkezjt.
magasabbakatulajdonsgaik. Azadottkpessgelfeltteleinekmegkellfelelned,
hogykivlaszthasdakpessgeket.Haksbbbrmikor
TAPASZTALATI PONTOK mrnemfelelszmegazelfeltteleknek,nemhasznlhatod
akpessgetamgjramegnemfelelszafeltteleknek.
Aszintlpshezszksgestapasztalatipontmennyisgea
teljeskarakterszintedtlfgg,ahogyanaz1.fejezetbena
KarakterFejldstblzatbanszerepel,nempedigazegyes
osztlyokbanelrtszintjeidtl.

D&D ALAPSZABLYOK 6. FEJEZET: TESTRESZABSI LEHETSGEK65


2. RSZ: A JTK SZABLYAI
7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA
AHATTULAJDONSGRVIDENLERJAMINDENLNYTESTISszellemi
TULAJDONSG RTKEK S MDOSTK
jellemzit:
rtk Mdost rtk Mdost
AzEratestiertmri 1 5 1617 +3
Azgyessgaruganyossgotmri 23 4 1819 +4
Azllkpessgakitartstmri 45 3 2021 +5
AzIntelligenciaalogiktsemlkezetetmri 67 2 2223 +6
ABlcsessgazrzkelstsbeltstmri 89 1 2425 +7
AKarizmaaszemlyisgerejtmri 1011 +0 2627 +8

Akarakteredcsupaizomsmegrt?Brilinsselbvl? 1213 +1 2829 +9


Frgesszvs?Atulajdonsgaidjelkpezikezeketa 1415 +2 30 +10
jellemzketakarakterkszsgeitsgyengit.
Ajtkhromlegfbbdobstpusaatulajdonsg ELNY S HTRNY
prba,amentdobssatmaddobsahat
Nhavalamilyenklnlegestulajdonsgvagyvarzslat
tulajdonsgonalapul.Abevezetbenmegtallodadobsok
miattelnyvagyhtrnyjregytulajdonsgprbra,
alapszablyt:dobszd20szal,hozzadodahattulajdonsg
mentdobsravgaytmaddobsra.Ilyenkordobnodkell
kzlazegyikheztartoztulajdonsgmdostt,saz
egymsodikd20szalis.Aktdobskzlamagasabbat
eredmnytaclszmhozhasonltod.
hasznlodhaelnydvan,azalacsonyabbathahtrnyod
Ebbenafejezetbentallodatulajdonsgprbks
van.Hapldulhtrnyodvan,sadobsaid17s5,az5
mentdobsokrszletesebbszablyait,alnyekltala
sdobsthasznlod.Haelnydvan,sezeketaz
jtkbanelvgezhetlegfbbtevkenysgeklerst.A
rtkeketdobod,a17esthasznlod.
tmaddobsokszablyaia9.fejezetbenszerepelnek.
Hatbbhelyzetishatssalvanadobsra,smindegyik
elnytvagyhtrnytjelentaprbra,akkoriscsakegy
TULAJDONSG RTKEK S extrad20szaldobsz.Mghaktelnyskrlmnyis
elnytnyjtadobshoz,pldul,akkoriscsakegyextra
MDOSTK d20szaldobsz.
Alnyekmindentulajdonsghoztartozikegyrtk,egy Haakrlmnyekmiattegydobsraelnyshtrnyis
szm,melyazadotttulajdonsgerssgtmeghatrozza.A jrna,akkorsemelnyd,semhtrnyodnincsen,scsak
tulajdonsgrtkenemcsakaveleszletettkszsgek egyd20szaldobsz.Ezakkorisigaz,hatbbfleokblis
mrtke,debefolysoljaakikpzs,satulajdonsghoz jrnahtrnyegydobsra,decsakegyokbljrelny,vagy
tartoztevkenysgekrevonatkozrtermettsg. fordtva.Ezekbenazesetekbensemelnyd,sem
A1011esrtkaznormlisemberitlag,dea htrnyodnincsen.
kalandozkssokszrnyalegtbbtulajdonsgbantlag Haelnydvagyhtrnyodvanadobsra,svalamilyen
feletti.A18asrtkazemberekltalltalbanelrhet jtkszably(mintpldulaflszerzetekSzerencss
legmagasabb.Akalandozknakakr20asrtkeiis jellemzje)miattjradobhatodad20dobst,aktkocka
lehetnek,szrnyeksmennyeilnyektulajdonsgaiakr kzlcsakazegyiketdobhatodjra.Tedntdel,melyiket.
30asrtketiselrhetnek. Hapldulegyflszerzetelnnyelvagyhtrnnyaldob
Mindegyiktulajdonsghoztartozikegymdostis, tulajdonsgprbt,saktdobsa1s13,akkora
melyetatulajdonsgrtkehatrozmeg,s5(az1es Szerencssjellemzjemiattaz1esdobstjradobhatja.
tulajdonsgesetn)s+10(30astulajdonsgesetn) ltalbanklnlegeskpessgek,cselekvsekvagy
kzttiszmlehet.ATulajdonsgrtkeksMdostk varzslatokmiattszerezhetszelnytvagyhtrnyt.Az
tblzatbanmegtallhatakalehetsgestulajdonsg inspircisegtsgveliselnytszerezhetakaraktered(lsd
rtkekhez(1tl30ig)tartoztulajdonsgmdostk. a4.fejezetet:"SzemlyisgsHttr").AKMdnthetgy,
Meghatrozhatodatulajdonsgmdosttatblzat hogyakrlmnyekvalamilyenirnybabefolysoljka
nlklis,halevonsz10etatulajdonsgrtkbl,majdaz dobsodat,sezalapjngydnthet,adobsraelnyvagy
eredmnytelosztod2vel(lefelkerektve). htrnyjr.
Mivelatulajdonsgmdostbeleszmtmindentmad
dobsba,tulajdonsgprbbasmentdobsba,a
mdostgyakrabbanszmtjtkkzben,mintazrtk.
D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA66
JRTASSG BNUSZ JELLEMZ NEHZSGI FOKOK
FeladatNehzsge NF
Akarakterekjrtassgbnuszaaszinttlfgg,ahogyanaz
Nagyonknny 5
1.fejezetbenszerepel.Aszrnyeknekisvanjrtassg
Knny 10
bnusza,melybelevanszmtvaazrtkeikbe.Abnusz
Kzepes 15
tulajdonsgprbkba,mentdobsokbastmad
Nehz 20
dobsokbaisbeleszmthat.
Nagyonnehz 25
Ajrtassgbnuszodategydobshozvagyrtkhezcsak
Szintelehetetlen 30
egyszeradhatodhozz.Hapldulktklnbzszably

alapjnishozzadhatndajrtassgbnuszodata Tulajdonsgprbnldobszd20szalshozzadoda
Blcsessgmentdobsodhoz,mgiscsakegyszeradhatod feladatravonatkoztulajdonsgmdostt.Mintminden
hozzabnusztadobsodhoz. d20dobsnl,mindenbnusztsbntetstszmbaveszel,
Idnkntajrtassgbnuszodatmegszorozhatodvagyel sazeredmnytsszehasonltodazNFfel.Haavgsszeg
kellosztanod(megduplzodvagyelfelezed,pldul)mieltt egyenlvagynagyobbazNFnl,atulajdonsgprba
adobshozadnd.AzsivnySzakszersgklnlegessge sikeres:alnylegyrteakihvst.Egybkntaprba
pldulmegduplzzabizonyostulajdonsgprbknla sikertelen,azazakaraktervagyszrnynemhaladtelrea
jrtassgbnuszodat.Havalamilyenkrlmnyekmiatta cljafel,vagyaKMltalmeghatrozotthtultkmellett
jrtassgbnuszodattbbszriskellenealkalmazni,akkor tudottcsakhaladni.
iscsakegyszeradhatodadobshoz,egyszerszorozhatzod
megvagyosztodel. VERSENGS
Hasonlkppen,haegyklnlegessgvagyhatsmiatt Van,amikoregykaraktervagyszrnyerfesztseit
megszorozhatodajrtassgbnuszodatatulajdonsg kzvetlenlegymsikerfesztseiellenbenvetibe.Ez
prbdnl,deaprbranormlisesetbenegyltalnnemis lehetahelyzet,hamindkettenugyanaztprbljkelrni,de
addnahozzajrtassgbnuszod,abnuszttovbbra csakegyvalakijrhatsikerrelpldulhaegypadlra
semadhatodaprbhoz.Azilyenprbkesetnajrtassg hullottvarzsgyrtprblnakfelkapni.Ugyanezahelyzet,
bnuszod0,sa0megszorozvabrmilyenszmmal haazegyikkprbljamegakadlyozniamsikat
tovbbrais0.HapldulaTrtnelemszakrtelemben valamilyenclelrsbenpldul,haegyszrny
nemvagyjrtas,nemjelentszmodraelnyt,ha megprblbelkniegyajtt,melyetegykalandozprbl
megduplzhatodazIntelligencia(Trtnelem)prbrajr nekifeszlvezrvatartani.Azilyenhelyzetekbenaz
jrtassgbnuszodat. esemnyeketegyspecilistulajdonsgprba,aversengs
ltalbantmaddobsokravagymentdobsokrajr hatrozzameg.
jrtassgbnusztnemlehetmegszorozni.Havalamilyen Aversengsmindktrsztvevjeasajterfesztsnek
klnlegessgvagyhatsalapjnmgismegteheted, megfeleltulajdonsgprbtdob.Mindenrvnyes
kvesdugyanezeketaszablyokat. bnusztsbntetstszmtsbavesznek,deavgsszeget
nemegyNFhezhasonltjk,hanemaktprba
TULAJDONSG PRBK vgsszegthasonltjkssze.Amagasabberedmnyt
elrrsztvevnyerimegaversengst.Anyertes
Atulajdonsgprbasornakarakteredvagyegyszrny
kalandozvagyszrnyteljestisikeresenacselekvst,vagy
prbratesziszletettkszsgeitsszakkpzettsgt,hogy
sikeresenmegakadlyozzaamsikatacselekvsben.
legyrjnvalamilyenkihvst.AKMtulajdonsgprbt
Haaversengseredmnyedntetlen,ahelyzet
krhet,haakaraktervagyszrnyolyancselekvssel
vltozatlanmaradaversengselttillapothozkpest.
prblkozik(kivveatmadst)amelybennembiztosa
Elfordulhat,hogyezzellnyegbenazegyikversengfl
siker.Amikorazeredmnyktes,akockkhatrozzkmeg
nyer.Haktkarakterismegprbljafelkapniagyrta
azesemnyeket.
fldrl,egyikkarakterneksemsikerlmegfognia.Haegy
MindentulajdonsgprbnlaKMeldnti,ahat
szrnyprbljakinyitniazajtt,mgegykalandozzrva
tulajdonsgkzlmelyikvonatkozikafeladatra,smia
tartani,azajtzrvamaraddntetlenesetn.
feladatnehzsge(melyetaNehzsgiFoktkrz).Minl
nehezebbafeladat,annlmagasabbazNF.AJellemz
NehzsgiFokoktblzatamutatjaaleggyakoribbNFeket. SZAKRTELMEK
Mindentulajdonsgakpessgekszleskrtlefedi,
szmosklnbzszakrtelmet,melybenakaraktereks
szrnyekjrtasaklehetnek.Aszakrtelematulajdonsgegy
konkrtrszterlettfedile.Havalakijrtasa
szakrtelemben,nagyobbfigyelmetfordtottaterletre.(A

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA67


karakterekkezdszakrtelemjrtassgaitakarakteralkots szakrtelemkombincikbankrhetprbt,vagytemagad
sornhatrozodmeg,aszrnyekszakrtelemjrtassgaia isfelvetheted,hogyaszakrtelmedethasznlhatode
szrnyrtkeikztttallhatakmeg.) szokatlantulajdonsgprbnl.Hapldulegytengeri
gyessgprbalehet,pldul,egyakrobatikusmanver szigetrlaszrazfldrekellsznod,aKMllkpessg
teljestse,egyaprtrgyfeltnsmenteszsebrevgsa, prbtkrhet,hogykiderljn,elgszvsvagyeatv
vagyazelrejtzs.Azgyessgmindegyikilyenrszterlete megttelhez.EbbenazesetbenaKMmegengedheti,hogy
egyegyszakrtelemnekfelelmeg:azAkrobatika, azAtltikajrtassgodatfigyelembevegyed,s
KzgyessgsLopakodsszakrtelmeknek.Haegy llkpessg(Atltika)prbtkrhet.gyhajrtasvagy
karakteraLopakodsszakrtelembenjrtas,klnsenj Atltikban,ajrtassgbnuszodatazllkpessg
azosonssalsrejtzsselkapcsolatosgyessg prbdhozadhatod,ahogyaztltalbanegyEr(Atltika)
prbkban. prbasorntennd.Hasonlkppen,haatrpeharcos
Azegyestulajdonsgokhozkapcsoldszakrtelmeketaz nyerserejefitogtatsvalakarjamegflemlteniaz
albbilistntallodmeg.(Azllkpessgheznemtartozik ellenfelt,aKMkrhetEr(Megflemlts)prbt,bra
szakrtelem).Afejezetksbbirszbenmegtallhatodaz MegflemltsltalbanaKarizmhozkapcsoldik.
egyestulajdonsgoklerst,atulajdonsghoztartoz
szakrtelmekhasznlatravonatkozpldkkal.

PASSZV PRBK
Er Blcsessg Apasszvprbaolyantulajdonsgprba,melyneksorn
Atltika llatokkalBns nemdobszakockval.Azilyenprbajelkpezhetiegy
szlels sorozatostevkenysgtlagoseredmnyt,pldulhajra
gyessg Megrts sjrakeresedatitkosajtt,deakkorishasznlhat,haa
Akrobatika Orvosls KMtitokbanakarjameghatrozni,akrakterekkockadobsa
Kzgyessg Tlls nlklsikereseke,pldulszrevesznekeegyrejtz
Lopakods szrnyet.
Karizma Akarakterprbjnakazsszegtakvetkezkppen
Intelligencia Fellps hatrozzukmegpasszvprbaesetn:

Mgiaismeret Megflemlts 10+aprbravonatkozmindenmdost
Termszet Meggyzs

Trtnelem Megtveszts Haakarakternekelnyevanaprbra,adjazsszeghez5


Valls t.Htrnyesetnvonjlebelle5t.Ajtkbanapasszv
Vizsglds prbasszegtrtknekhvjuk.
Hapldulegy1.szintkarakterBlcsessge15s,s
Van,amikoraKMegyadottszakrtelemhasznlatval jrtasszlelsben,akkorapasszvBlcsessg(szlels)
krtulajdonsgprbtpldul:"DobjBlcsessg rtke14.
(szlels)prbt".MskorajtkoskrdezhetraKMtl, Arejtzsszablyaiaz"gyessg"rszbenapasszv
hogyegyadottszakrtelembenvaljrtassga prbkonalapulnak,csakgy,minta8.fejezetbena
hasznlhateaprbnl.Mindktesetben,haakarakter felfedezsszablyai.
jrtasaszakrtelemben,ajrtassgbnuszthozzadhatja
aszakrtelemmelkapcsolatostulajdonsgprbihoz.Ha
nemjrtasaszakrtelemben,normlisandobtulajdonsg
EGYTTMKDS
Van,hogyktvagytbbkaraktersszell,segytt
prbt.
prblkoznakegyfeladatmegoldsval.Azerfesztst
Hapldulakaraktermegprblmegmszniegy
vezetkaraktervagyakinekalegmagasabbatulajdonsg
veszlyessziklafalat,aKalandmesterEr(Atltika)prbt
mdostjaelnnyeldobhatjaatulajdonsgprbt,mivel
krhet.HaakarakterjrtasAtltikban,akarakterjrtassg
atbbikaraktersegti.HarcbaneztaSegtsgcselekvssel
bnuszthozzadhatjaazErprbhoz.Haakarakternem
lehetelrni(lsda9.fejezetet).
jrtasaszakrtelemben,simaErprbtdob.
Akarakterakkorsegthetamsiknak,haafeladatot
magaegyedlismegprblhatn.Pldulzrnyitshoz
ALTERNATVA: SZAKRTELMEK KLNBZ
szksgesajrtassgtolvajszerszmokhasznlatban,gya
TULAJDONSGOKKAL
jratlankarakternemsegthetebbenafeladatbanmsnak.
ltalbanegyszakrtelembenvaljrtassgcsakegyadott
Ezenkvlakaraktercsakakkorsegthet,haktvagytbb
tulajdonsggalkapcsolatosprbtbefolysolhat.Az
szemlyegyttmkdsehasznoslehet.Egyesfeladatok,
AtltikajrtassgpldulltalbanErprbkat
mintmondjukcrntfzniegytbe,nemlesznek
befolysolhat.Bizonyoshelyzetekbenazonbanegyes
knnyebbeksegtsgellenresem.
szakrtelmeklogikusansegthetikmstulajdonsgok
hasznlattis.IlyenesetekbenaKMszokatlantulajdonsg
D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA68
CSOPORTOS PRBK tszuszakolnimagadegyszkjraton
Amikortbbenprblnakcsoportkntmegoldaniegy Kapaszkodniaszekrbe,amimgttaporbancsszol
feladatot,aKMkrhetcsoportostulajdonsgprbt.Ilyen Fellkniegyszobrot
helyzetekbenafeladatbanjrtaskarakterekprbljk Megtartaniazelgrdlsziklt
kompenzlniatbbiekgyetlensgt.
Csoportostulajdonsgprbnlacsoportmindentagja TMAD DOBS S SEBZS
tulajdonsgprbtdob.Haacsoportlegalbbfelesikerrel AzErmdostdathozzadodatmaddobsodhozs
jr,azegszcsoportprbjasikeres.Hanem,acsoport sebzsdobsodhozamikorkzelharcifegyverreltmadsz,
prbjasikertelen. mintpldulbuzognnyal,csatabrddalvagygerellyel.A
Acsoportosprbknemtlgyakoriak,akkora kzelharcifegyverekettestkzelblkzelharcitmadsra
leghasznosabbak,haacsoportegykntjrhatcsaksikerrel hasznlhatod,denmelyiketelhajtvatvolsgitmadstis
vagybukhatel.Hapldulakalandozkprblnak vgezhetszvelk.
eligazodniegymocsrvidken,aKMkrhetcsoportos
Blcsessg(tlls)prbt,hogyakarakterekelkerljkaz EMELS S CIPELS
ingovnyt,vznyelketsmstermszetiveszlyforrsokat. AzErrtkedhatrozzameg,mekkoraslytbrszel.A
Haacsoportlegalbbfelneksikeresaprbja,asikeres kvetkezfogalmakhatrozzkmeg,mekkoraslyt
karakterektvezettktrsaikataveszlyeken.Hanem,a emelhetszelvagycipelhetsz.
csoportbelebotlikegyveszlyforrsba. Terhelhetsg.AterhelhetsgedazErrtked15
szrse.Eztaslyt(fontban,azazkgbankifejezve)tudod

EGYES TULAJDONSGOK magaddalcipelni.Ezazrtkelgmagas,hogyalegtbb


karakterneknemkellaggdniamiatta.
Mindenfeladat,melyetajtkbanakaraktereksszrnyek Tols,HzssEmels.Aterhelhetsgedktszerest
megksrelnek,valamelyiktulajdonsghozkapcsoldik. (vagyisazErrtked30szorost)tudodelhzni,eltolni
Ebbenarszbenalaposabbszablyoktallhatakarrl,mit vagyfelemelni,fontban(azazkgban)kifejezve.Amikora
isjelentenekazegyestulajdonsgok,shogyanlehetjtk terhelhetsgedetmeghaladslyttolszvagyhzol,a
kzbenhasznlniket. sebessged5lbracskken.
MretsEr.Nagyobblnyeknagyobbslytfeltudnak
ER emelni,mgAprlnyekkevesebbet.Mindenegyes
AzEratestiertmri,azedzettsget,shogymennyire Kzepesfelettimretkategrirtduplzdmegalny
vagykpesnyers,fizikaierkifejtsre. terhelhetsgtsazltalaeltolhat,elhzhatvagy
felemelhetslymrtkt.Aprlnyekcsakfeleakkora
ER PRBK sllyalboldogulnak.
AzErprbthasznlod,hafelakarszemelni,eltolni,
elhznivagysszetrnivalamit,terltetniatestedetegy ALTERNATVA: MEGTERHELTSG
szkhelyen,vagymsmdonnyerservelakarsz Azemelsrescipelsrevonatkozszablyokszndkosan
megoldaniegyhelyzetet.AzAtltikaszakrtelemmutatjaa egyszerek.Haeztazalternatvthasznlod,rszletesebb
rtermettsgedetbizonyosErprbkban. szablyokalapjnhatrozhatodmeg,mennyirehtrltatjaa
Atltika.Er(Atltika)prbvaloldhatszmegnehz karaktereketafelszerelskslya.Haeztazalternatvt
helyzeteketmszs,ugrsvagyszskzben.Nhnyplda hasznlod,az5.fejezetbenaPncltblzatEroszlopt
ezekreatevkenysgekre: nehasznld.
Megakarszmszniegymeredek,csszssziklafalat, HaazltaladcipeltslymeghaladjaazErrtked5
elkerlniaveszlyeketfalmszskzben,vagya szrst,megterheltvagy,ezrtasebessgedcskken10
kapaszkodni,amikorvalakimegprbllelkni. lbnyival.
Aszoksosnlnagyobbtvolsgotprblsztugrani, HaazltaladcipeltslymeghaladjaazErrtked10
vagyugrskzbenvalamilyenkunsztotmegprblni. szerest,denemtbbamaximlisterhelhetsgednl,
Veszlyesramlatokkzt,viharosvizeken,vagysr akkorslyosanmegterheltvagy,ezrtasebessged20
hnrralbortottvzenkszkdveprblszsznivagya lbnyivalcskken,shtrnyjrazEr,gyessgvagy
felsznenmaradni.Vagyvalakimegprblavzal llkpessgalaptulajdonsgprbidra,tmad
nyomni,vagyzavarniszskzben. dobsaidrasmentdobsaidra.
MsErprbk.AKMErprbtkrhet,haazalbbi
feladatokvalamelyikvelprblkozol: GYESSG
Belkniegybeszorul,bezrtvagyelreteszeltajtt Azgyessgmriaruganyossgot,areflexeketsaz
Sztfeszteniktelkeket egyenslyozkszsget.

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA69


GYESSG PRBK meg,alnyekmilyensorrendbencselekszenekharcsorn,
Azgyessgprbthasznlod,hafrgn,gyesenvagy a9.fejezetbenlertakszerint.
csendesenakarszmozogni,vagyhanemakarszelesni REJTZS
veszlyesterepen.AzAkrobatika,Kzgyessgs AKMdntiel,akrlmnyekmikoradnaklehetsget
Lopakodsszakrtelmekmutatjkartermettsgedet elrejtzsre.Amikormegprblszelrejtzni,dobj
bizonyosgyessgprbkban. gyessg(Lopakods)prbt.Amgfelnemfedeznek,
Akrobatika.gyessg(Akrobatika)prbvaltalpon vagyabbanemhagyodarejtzst,ennekaprbnaka
maradhatszzrshelyzetekbenis,pldulhajgen vgsszegeversengmindenlnyBlcsessg(szlels)
prblszfutni,ktlentncolni,vagyegyhullmverstl prbjval,akiaktvankeresijelenltednyomait.
inghajfedlzetn.AKMgyessg(Akrobatika)prbt Nemrejtzhetszelegylnyell,haaztisztnlt,s
krhetsz,haakrobatikusmutatvnyokrakszlsz:elegns elrulod,holvagy,hazajtcsapsz(pldulharkiltasz
ugrsokra,bukfencekre,szaltkravagyprgsekre. valakire,vagyfelbortaszegyvzt).Althatatlan
Kzgyessg.Habvszkedniprblsz,vagy lnyeketnemlehetltni,gymindigmegprblhatnak
kzmozdulatokkalgyestrkkketelvgezni(pldul elrejtzni.Deanyomaitgyisszrelehetvenni,sgyis
szrevtlenlelhelyezniegytrgyatvalakinl,vagyelrejteni csendbenkellmaradnia.
egytrgyatmagadnl),gyessg(Kzgyessg)prbtkell Aharcbanalegtbblnyfolyamatosanfigyelia
dobnod.AKMszintngyessg(Kzgyessg)prbt veszlyjeleitmagakrl,gyhaelbjsz,s
krhet,hamegprblszszrevtlenlkizsebelnivalakit, megprblszmegkzeltenivalakit,ltalban
vagyelemelniazersznyt. megltnak.Bizonyoskrlmnyekkzttazonbana
Lopakods.Dobjgyessg(Lopakods)prbt,hogy Kalandmestermegengedheti,hogyelrejtzvemaradj
elrejtzzazellensgeidell,tsurranjazrkkztt, amikormegkzelteszegylnyt,haannakfigyelmt
szrevtlenlelosonj,vagyvalakihtamgsompolyogj eltereltkrlad.gyelnnyeltmadhatodmeg,mieltt
annlkl,hogymegltnnakvagymeghallannak. szrevenne.
Msgyessgprbk.AKMgyessgprbtkrhet,ha Passzvszlels.Amikorelrejtzl,vanresly,hogy
azalbbifeladatokvalamelyikvelprblkozol: valakiszrevegyen,mghanemiskeresaktvan.Ennek
Meredekemelkednirnytaniegymegrakott eldntshezaKMsszehasonltjaategyessg
trszekeret (Lopakods)prbderedmnytalnypasszv
Harciszekrrelbevenniegyleskanyart Blcsessg(szlels)rtkvel,ami10+alny
Feltrniegyzrat Blcsessgmdostja,pluszmindenmsbnuszs
Hatstalantaniegycsapdt bntets.Haalnynekelnyevan,azrtke5tel
Biztonsgosanmegktzniafoglyodat magasabb.Hahtrnya,5telalacsonyabb.
Kitekergzniaktelkeidbl Hapldulegy1.szintkarakter(akinekjrtassg
Hroshangszerenjtszani bnusza+2)Blcsessge15s(+2mdost),sjrtas
Valamilyenkicsivagyaprlkostrgyatkszteni szlelsben,akkorapasszvBlcsessg(szlels)rtke
14.
TMAD DOBS S SEBZS MitLthatsz?Azegyikfontostnyezarejtz
Azgyessgmdostdathozzadodatmaddobsodhoz lnyekvagyrejtetttrgyakmegtallsakapcsn,hogy
ssebzsdobsodhozamikortvolsgifegyverreltmadsz, milyenjlltszaterleten,hiszenaterletviszonyaitl
mintpldulparittyvalvagyhosszjjal.Akkoris fggenarejtzlehetrszlegesenvagyteljesen
hozzadhatodazgyessgmdostdatatmad eltakart,ahogyanaza8.fejezetbenszerepel.

dobsodhozsasebzsdobsodhoz,amikor"pontos"
jellemzjkzelharcifegyverreltmadsz,pldultrrel
vagyvvtrrel.
LLKPESSG
Azllkpessgazegszsg,kitartssletermrtke.
VDETTSGI FOK
Attlfggen,milyenpncltviselsz,lehet,hogyaz LLKPESSG PRBK
gyessgmdostdatvagyegyrszthozzadoda Azllkpessgprbkritkk,snincsenek
VdettsgiFokodhoz,az5.fejezetbenlertakszerint. llkpessghezkapcsoldszakrtelmek,mivela
tulajdonsgltallekpezettkitartsfkntpasszvmdon
KEZDEMNYEZS mkdik,nempedigakaraktervagyszrnyvalamilyen
Mindenharcelejnegygyessgprbtdobsz konkrterfesztsttkrz.llkpessgprbalehet,ha
kezdemnyezsdobsknt.Akezdemnyezshatrozza megprblodakorltaidattlszrnyalni.

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA70


AKMllkpessgprbtkrhet,haazalbbifeladatok Vizsglds.Amikorkrbenzel,hogynyomokatkeress,
valamelyikvelprblkozol: sezekblanyomokblkvetkeztetseketvonjle,
Visszatartodallegzeted Intelligencia(Vizsglds)prbtkelltenned.
rkont,pihensnlklmenetelszvagydolgozol Kikvetkeztethetedegyelrejtetttrgyhelyt,aseb
Kihagyodazalvst alakjblrjhetsz,milyenfegyverrelejtettk,vagy
telsitalnlklkelltllned kitallhatod,holvanazalagtleggyengbbpontja,melya
Egyhzsramegprblszlednteniegykupasrt beomlasztsraalkalmaslehet.Hasitekercsekkztt
kutatvavalamilyenrejtetttudsszilnkjaitkeresed,szintn
LETER PONTOK Intelligencia(Vizsglds)prbralehetszksg.
Azllkpessgmdostdbeleszmtazleter MsIntelligenciaprbk.AKMIntelligenciaprbt
pontjaidba.ltalbanmindenleterDobshozhozzadod krhet,haazalbbifeladatokvalamelyikvelprblkozol:
azllkpessgmdostdat,amikordobssal Szavakhasznlatanlklkommuniklniegylnnyel
meghatrozodazleterpontjaidat. Felbecslniegydrgakrtkt
Haazllkpessgmdostdmegvltozik,amaximlis Vrosirneklcznimagad
leterpontjaidszmaisvltozik,minthacsak1.szinttaa Iratothamistani
megvltozottllkpessgmdostdlettvolna.Ha Felidznivalamilyenszakmvalvagymestersggel
pldulmegemeledazllkpessgrtkt4.szinten,s kapcsolatostudst
azllkpessgmdostd+1rl+2revltozik,gykell Nyerniegystratgitignyljtkban
mdostanodamaximlisleterpontjaidszmr,mintha
mindigis+2eslettvolnaamdostd.gyazelshrom VARZSLS TULAJDONSG
szintedmiatt3malmegnazleterpontjaidszma,4. AvarzslknakazIntelligenciaavarzslstulajdonsga,ez
szintenpedigazjmdostdalapjndobodazjleter alapjnhatrozzkmegavarzslataikellenimentdobsok
pontjaidat.Hapedig7.szintenvalamilyenhatscskkenti NFjt.
azllkpessgedrtkt,sazllkpessgmdostd1
gyelcskken,akkoramaximlisleterpontjaidszmais BLCSESSG
cskken7tel. Ablcsessgtkrzi,mennyirevagysszhangbana
krlttedlvvilggal,azbersgedetsazintucidat
INTELLIGENCIA mri.
AzIntelligenciamriazelmelessgt,az
emlkeztehetsget,salogikusrvelskpessgt. BLCSESSG PRBK
Blcsessgprbasegtsgvelolvashatszatestbeszdben,
INTELLIGENCIA PRBK megrthetedmsokrzseid,felfigyelhetszdolgokraa
AzIntelligenciaprbthasznlod,haalogikdat, krnyezetben,vagyellthatszegysebesltet.Azllatokkal
tanulmnyaidat,memridatvagykvetkeztetsi Bns,szlels,Megrts,OrvoslssTllsszakrtelmek
kpessgedetvetedlatba.AMgiaismeret,Termszet, mutatjkartermettsgedetbizonyosBlcsessg
VallssVizsgldsszakrtelmekmutatjka prbkban.
rtermettsgedetbizonyosIntelligenciaprbkban. llatokkalBns.Hakrds,sikerlelecsillaptaniegy
Mgiaismeret.Intelligencia(Mgiaismeret)prbvalfel hziastottllatot,megakadlyozni,hogyahtasod
tudszidzniavarzslatokkal,varzstrgyakkal,misztikus megriadjon,vagymegrteniegyllatszndkt,aKM
szimblumokkal,mgikushagyomnyokkal,altskokkals Blcsessg(llatokkalBns)prbtkrhet.Szintn
azoklakivalkapcsolatosinformcikat. Blcsessg(llatokkalBns)prbasegtsgvel
Termszet.AzIntelligencia(Termszet)prbidmutatjk, irnythatodahtasodatveszlyesmanvereksorn.
mittudszaklnflevidkekkel,nvnyekkel,llatokkal,az szlels.Blcsessg(szlels)prbasegtsgvel
idjrssalsatermszeticiklusokkalkapcsolatban. megltod,meghallod,vagymsmdonrzkeled
Trtnelem.AzIntelligencia(Trtnelem)prbka valaminekajelenltt.Aztmutatja,mennyirefigyelsza
trtnelmiesemnyekkel,legendsszemlyekkel,si krnyezetedre,smilyenlesekazrzkszerveid.
kirlysgokkal,rgesrgivitkkal,kzelmltbelihborkkal Meghallhatszpldulegybeszlgetstcsukottajtn
vagyppenelveszettcivilizcikkalkapcsolatosrszletek keresztl,hallgatzhatszegynyitottablaknl,
felidzsreszolglnak. meghallhatod,hogyszrnyekllkodnakazerdben.
Valls.Intelligencia(Valls)prbvalfelidzhetszaz Felfigyelhetszrejtettvagynehezenszrevehetdolgokra,
istensgekkel,rtusokkalsfohszokkal,egyhzi akrazorkoktmentirejtettkelepcjre,asiktorrnyai
szervezetekkel,szentszimblumokkalstitkoskultuszok kztrejtzgazemberekre,vagyacsukottrejtekajtalatt
praktikivalkapcsolatostudst. tszrdgyertyafnyre.

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA71


Megflemlts,MeggyzssMegtvesztsszakrtelmek
REJTETTTRGYAKMEGTALLSA
mutatjkartermettsgedetbizonyosKarizmaprbkban.
Amikorakarakteredvalamilyenrejtetttrgyatkeres,
Fellps.AKarizma(Fellps)prbdmutatjameg,
pldulegytitkosajttvagycsapdt,aKMltalban
mennyisikerlszrakoztatniakznsgetzenvel,tnccal,
Blcsessg(szlels)prbtkr.Ezzelaprbval
sznszkedssel,meslssel,vagymseladmvszeti
felfigyelhetszrejtettrszletekre,vagymsnyomokra
tevkenysggel.
melyeketegybkntnemvennlszre.
Megflemlts.Havalakitfenyegetssel,ellensges
ltalbanlekellrnod,mitisvizsglsz,hogyaKM
tettekkel,fizikaierszakkalprblszbefolysolni,aKM
meghatrozhassaasikereslyt.Elfordulhatpldul,
Karizma(Megflemlts)prbtkrhet.Ilyenlehet,ha
hogyegykulcsotegyszekrnylegfelsfikjban,
informcitprblszkiszedniegyfogolybl,rvenniutcai
sszehajtogatottruhkalrejtettk.Haaztmondoda
gazembereket,hogylpjenekle,vagyhaegytrtt
KMnek,hogyaszobbankrbejrvaafalakatsa
palackkalamarkodbanprblodrvenniagnyold
btorzatotnzedtnyomokutnkutatva,nincs
nagyvezrt,hogyfontoljamegmgegyszerazllspontjt.
eslyedakulcsmegtallsra,aBlcsessg(szlels)
Meggyzs.Hatapintatosan,elegnsan,jindulatan
prbderedmnytlfggetlenl.Csakhaszlsz,hogy
prblszvalakitvagyvalakiketbefolysolni,aKMKarizma
afikokatiskinyitod,vagyhogyafikosszekrnytis
(Meggyzs)prbtkrhet.Ameggyzsjindulat
tkutatod,akkorvaneslyedakulcsmegtallsra.
viselkedstjelenthet,bartsgossgot,szvlyeskrseket,
Megrts.Blcsessg(Megrts)prbval vagyazetikettbetartst.Meggyzspldul,harakarod
meghatrozhatodmslnyekvaldiszndkait,pldul venniakancellrt,hogyengedjenakirlyszneel,ha
hogyhazudnake,vagyhogyrjjj,mirekszlvalaki.Ehhez bketrgyalsokatvezetszkthborztrzskztt,vagy
atestbeszdbl,beszdstlusbl,viselkedse haegyvrositmegetakarszlelkesteni.
vltozsaiblprblszjeleketleszrni. Megtveszts.AKarizma(Megtveszts)prbd
Orvosls.Blcsessg(Orvosls)prbvalstabilizlhatod eredmnynmlik,meggyzensikerleelrejtenedaz
egyhaldoklbajtrsadat,vagydiagnosztizlhatszegy igazsgot,akrszban,akrtetteiddel.Amegtveszts
betegsget. lehetmsokflrevezetsektrtelmjelekkel,vagy
Tlls.AKMBlcsessg(Tlls)prbtkrheta ktsgtelenhazugsg.Megtvesztsrekerlhetsor,ha
nyomkvetshez,vadszathoz,hogytvezesdatrsasgot megprblszsszezavarniegystrzst,rszedniegy
afagyostundrn,azonostsdakzelbenlbagolymedvre kereskedt,szerencsejtkkalpnztnyerni,hiheten
utaljeleket,azidjrselrejelzshez,vagyppen hasznlniazlcdat,hamisgretekkelelaltatnimsok
ingovnyvagymstermszetiveszlyforrselkerlshez. gyanjt,vagyfaarccalmsokszembehazudni.
MsBlcsessgprbk.AKMBlcsessgprbtkrhet, MsKarizmaprbk.AKMKarizmaprbtkrhet,haaz
haazalbbifeladatokvalamelyikvelprblkozol: albbifeladatokvalamelyikvelprblkozol:
Megtippeld,rzsremelyiklehetsgescselekvslenne Tallnivalakit,akielmesliahelyihreket,
ajobb szbeszdeketspletykkat
Megllaptsd,hogyegyltszlaghalottvagyppenl Elvegylniatmegben,hogyabeszgletsekftmit
lnyvaljbanlholte kihallgasd

VARZSLS TULAJDONSG VARZSLS TULAJDONSG


ApapoknakaBlcsessgavarzslstulajdonsga,ez Abrdoknak,lovagoknak,mgusoknaks
alapjnhatrozzkmegavarzslataikellenimentdobsok boszorknymestereknekaKarizmaavarzslstulajdonsga,
NFjt. ezalapjnhatrozzkmegavarzslataikelleni
mentdobsokNFjt.
KARIZMA
AKarizmamutatjameg,milyenhatkonyantudszmsokkal
rintkezni.Beletartozikamagabiztossg,kesszls,lehet
MENTDOBSOK
elbvlvagytekintlytparancsolszemlyisgjele. Mentdobsvagyegyszerencsakmentmegprblni
ellenllniegyvarzslat,csapda,mreg,fertzsvagy
KARIZMA PRBK hasonlveszlyforrshatsnak.ltalbannemtedntd
Karizmaprbrakerlhetsor,hamsokatprblsz el,mikorakarszmentdobstdobni;akkorkellmentt
befolysolnivagyszrakoztatni,erteljesbenyomstakarsz dobnod,haakarakteredvalamilyenveszlybekerl.
keltenivagymeggyzenprblszhazudni,vagykompliklt Amentdobsd20dobs,melyhezhozzadoda
trsasgihelyzetekbenboldogulni.AFellps, megfeleltulajdonsgmdostdat.Pldulazgyessg
mentdobsnlazgyessgmdostdathasznlod.

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA72


Amentdobsokravonatkozhatnakhelyzetibnuszok
vagybntetsek,jrhatadobsraelnyvagyhtrny,aKM
dntstlfggen.
Mindenosztlyjrtaslegalbbktmentdobsban.A
varzsl,pldul,jrtasazIntelligenciamentdobsokban.
Aszakrtelemjrtassgokhozhasonlan,amentdobs
jrtassgesetnakarakterhozzadhatjaajrtassg
bnusztazadotttulajdonsghasznlatvaldobott
mentdobsokhoz.Nhnyszrnynekislehetnek
mentdobsjrtassgai.
AmentdobsokNehzsgiFokaamentdobstokoz
hatstlfgg.AvarzslatokellenimentdobsokNFjt,
pldul,avarzslvarzslstulajdonsgasjrtassg
bnuszahatrozzameg.
Asikeresvagysikertelenmentdobskvetkezmnytaz
adotthatslersatartalmazza.ltalbanasikeres
mentdobsaztjelenti,hogyalnyelkerlteaveszlyt,
vagycsakkisebbkrtokoznekiahats.

D&D ALAPSZABLYOK 7. FEJEZET: A TULAJDONSGOK HASZNLATA73


8. FEJEZET: KALANDOZS
BEHATOLNIAZSIRETTENETSRBOLTJBA,LOPAKODNIVZMLYVRA Harcban,smsgyorsanfolyhelyzetekbenajtk
sttsiktoraiban,jsvnytvgniaRmletSzigetnek krnkntzajlik,6msodpercesszakaszokban,melyrla9.
dzsungelbenilyesmiblllnakaDUNGEONS&DRAGONS fejezetszl.
kalandok.Akarakteredajtkbanfelfedezhetelfeledett
romokatsfeltrkpezetlenvidkeket,stttitkokras
baljsfondorlatokraderthetfnyt,dzszrnyeket
MOZGS
gyilkolhat.shamindenjlmegy,akarakteredmindezt tszniazgfolyt,alabirintusfolyosinsettenkednek,
tllvemltjutalombanrszesl,majdjkalandokra megmszniaveszedelmeshegyoldaltmindenfle
kerekedikfel. mozgsnakfontosszerepevanaD&Dkalandokban.
Ebbenafejezetbenakalandozletalapjairlvansz:a AKMsszefoglalhatjaakalandozkmozgstapontos
mozgsszablyaitlkezdveatrsasgirintkezs tvolsgoksutazsiidszmtsanlklis:thaladtokaz
rszleteiig.Ezafejezetfoglaljasszeapihensszablyaitis, erdn,saharmadiknaponestremegtalljtoka
valamintakarakteredszmraakalandokkzttelrhet kazamatabejratt.Mgegylabirintusbanis,klnsen
tevkenysgeket. haaznagyobblabirintusvagybarlangrendszer,aKM
Akregyporoskazamatbanprblnakeligazodnia sszefoglalhatjaacsapathaladstktesemnykztt:
kalandozk,akrakirlyiudvarsszetettviszonyaikztt,a Miutnvgeztetekazrzvelazsitrpeerd
jtkegyfajtatermszetesritmustkvet,ahogyanaza bejratnl,atrkpalapjntjkozdvathaladtoktbb
bevezetbenszerepel: mrfldnyivisszhangzfolyosn,mgelnemrtekegy
1. AKMlerjaakrnyezetet. szakadkhoz,melyflttkeskenykboltvvezett.
2. Ajtkosoklerjk,mitakarnaktenni. Vanamikorfontos,viszont,pontosantudni,meddigtart
3. AKMelmeslniacselekedetekeredmnyt. eljutniegyikpontblamsikba,akrnapokig,rikig,akr
AKMltalbanegytrkpethasznlakalandvzaknt, csakpercekigtartazt.Azutazsiidmeghatrozst
melyennyomonkvetheti,hogyhaladnakakaraktereka szolglszablyokkttnyeznalapulnak:azutaz
labirintusfolyosinvagyavadonban.AKMjegyzetei lnyeknekmekkoraasebessgesmilyentempban
(beleretveatrkpfontospontjainakmagyarzatt) haladnak,illetvemilyenterepenhaladnakt.
lerjk,mittallhatnakakalandozkazjabbsjabb
terleteken.Van,amikorazidmlsasakalandozk SEBESSG
tetteihatrozzkmeg,mitrtnik,gyaKMidvonalat Mindenkarakterneksszrnynekvansebessge.Ezta
vagyfolyamatbrtishasznlhatazesemnyeknyomon tvolsgot(lbban,azaz30cmbenkifejezve)teszimeg
kvetsre,nemcsaktrkpet. gyalogolva1kralatt.Ezatvolsgletveszlyes
helyzetekbenjellemzgyorsnekiiramodsoknljellemz.

ID Azalbbiszablyokhatrozzkmeg,egykaraktervagy
szrnymekkoratvolsgottudmegtenniegyperc,egyra
Haazidmlsnaknyomonkvetsefontos,aKMdnti vagyegynapalatt.
el,mennyiidbetelikegyfeladatelvgzse.AKMa
helyzettlfggenmssmslptkenszmolhatjaazid TI TEMP
mlst.Egylabirintusban,akalandozkmozgst Azutazkalandozktlagos,gyorsvagylasstempban
percekbenlehetmrni.Egypercalattvgigvonulhatnakegy haladhatnak,aztiTemptblzatbanlertakszerint.A
folyosn,mgegypercigcsapdkatkereshetnekazajtnl tblzatbanszerepel,mekkoratvolsgotteszmega
afolyosvgn,sjtzpercettlthetnekazajtntli trsasgmegadottidalatt,shogyatempnakvane
helyisgtkutatsval,hthatallnakvalamirdekeset valamilyenegybhatsa.Agyorstempmellettatrsasg
vagyrtkeset. figyelmetlenebblesz,mglasstempbanlehetosonva
Avrosbanvagyvadonbansokszorrkbanrdemes haladni,salaposabbantkutatniakrnyket(rszletesen
mrniazidt.Akalandozkazerdmlynllmagnyos lsdaTevkenysgekUtazsKzbenrsztksbbebben
toronyfelsietnek,tizentmrfldnyiutatngyraalatt afejezetben).
megtve. ErltetettMenet.AztiTemptblzatnapi8rnyi
Hosszabbutaknlnapokbanrdemesmrniazid utazstfelttelez.Akarakterektllphetikeztakorltozst,
mlst.ABaldurKapujtlVzmlyvrigvezettona deezzelakimerlstkockztatjk.
kalandozkngyesemnytelennaputnszaladnakbele 8rnyiutazsutnmindentovbbiraalatta
tonllgoblinokkelepcjbe. karakterekazraoszlopbanszerepl,atempjuknak
megfeleltvolsgotteszikmeg,smindenkarakternek

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS74


llkpessgmentdobstkelldobniamindenegyesra mszniuk,kszniuk,szniukvagyugraniukiskell,hogy
vgn.AzNF10+1mindenegyesrrta8.rautn. elrjenekacljukig.
Sikertelenmentdobsesetnakarakterelszenvedegy
szintnyikimerlst(lsdazAmellkletet). MSZS, SZS S KSZS
HtasoksJrmvek.Rvididtvon(maximumegy Mszssszskzbenmindenlbnyimegtettmozgs
rnt)sokllatjvalgyorsabbanmozog,mintahumanoid mg1extralbnyisebessget(nehzterepen2extralbnyi
lnyek.Egylovaskaraktergetvehaladhategyrnt,s sebessget)emsztfel,hacsakamozglnyneknincsen
ezalattktszerakkoratvolsgotteszmegmintgyors mszsivagyszsisebessge.AKmdntsefggvnyben
tempbanltalban.Ha810mrfldenknt(1316km) egycsszs,fgglegesfelletmegmszsa,vagyelegend
kipihentvltlovakllnakazutazrendelkezsre,ebbena kapaszkodnlklifelletenmsznisikeresEr(Atltika)
tempbanigennagytvolsgottehetmeg,deez prbtignyelhet.HasonlkppenEr(Atltika)prbra
meglehetsenritkaesetasrnlakottterletekenkvl. lehetszksg,hogyvadvzbenelrehaladj.
Aszekren,hintnsmsszrazfldijrmvekenutaz
karakterektempjaaszoksos.Avzijrmvekethalad UGRS
karakterekajrmsebessgtlfggtvolsgottudnak AzErtulajdonsgodtlfgg,milyenmessziretudszugrani.
megtenni(lsdaz5.fejezetet),snincshtrnyaagyors Tvolugrs.Hatvolraakarszugrani,aztugrotttvolsg
tempjutazsnak,denincselnyealasstempj megegyezikazErtulajdonsgodrtkvel,lbban(30cm)
utazsnaksem.Ajrmtpustlsalegnysg kifejezve,halegalbb10lbnyit(3m)tudszgyaloghaladni
nagysgtlfggenhajkakrnapi24rbanis kzvetlenlazugrseltt.Hahelyblkelltvolraugranod,
haladhatnak. csakatvolsgfelttudodtugrani.Mindktesetben
Egyesklnlegeshtasok,pldulapegazusvagyagriff, mindenegyeslbnyitugrotttvolsgegylbnyimozgst
illetveklnlegesjrmvek,pldulareplsznyeg, hasznlelasebessgedbl.
gyorsabbutazstislehetvtesznek.Aztmutat Afentiszablyakkorrvnyes,haazugrsodmagassga
Kalandmestereknektartalmazrszletesebbinformcita nemszmt,pldulhaegypatakotvagyszakadkotkell
klnlegesutazsimdokrl. tugranod.HaaKMszksgesnektartja,NF10Er
(Atltika)prbravanszksgahhoz,hogyugrskzben
TI TEMP
tjussegyalacsonyabbakadlyfelett(amelyneklegfeljebb
Megtetttvolsgidegysgenknt:
Temp Perc ra Nap Hats azugrotttvolsgnegyedeamagassga),pldulegy
Gyors 400lb 4mrfld 30mrfld 5bntets svnyvagyalacsonyfalszakaszfelett.Egybknt
(120m) (6,5km) (48km) passzv belebotlasz.
Blcsessg Hanehztereprerkezel,NF10gyessg(Akrobatika)
(szlels) prbtkelltenned,hogytalprarkezz.Klnbenelesel.
rtkre
Magasugrs.Haminlmagasabbraprblszugrani,a
tlagos 300lb 3mrfld 24mrfld
(90m) (5km) (39km) fldtl3+azErmdostddalmegegyezlbnyit(30cm)
Lass 200lb 2mrfld 18mrfld Lehetsges emelkedszel,halegalbb10lbnyit(3m)tudszgyalog
(60m) (3km) (29km) lopakods haladnikzvetlenlazugrseltt.Hahelyblkella
magasbaugranod,csakatvolsgfelttudszfelugrani.
NEHZ TEREP Mindktesetbenmindenegyeslbnyiemelkedsegy
AztiTemptblzatbanszerepltvolsgokakkor lbnyimozgsthasznlelasebessgedbl.Bizonyos
rvnyesek,haaztviszonylagegyszerterepentvezet: esetekbenaKMEr(Atltika)prbafejben
utakon,nyltsksgon,jrhatfolyoskon.Deakalandozk engedlyezheti,hogymegprbljennlmagasabbrais
gyakransrerdbe,mlymocsarakba,trmelkkelteli ugrani.
romokba,meredekhegyoldalakrasjgbortottavidkre Akarodatamagassgodfelvelmegegyeztvolsgra
tvednekezekpedignehzterepnekszmtanak. tudodkinyjtaniafejedfelugrskzben.gyfgglegesen
Nehzterepenasebessgedafelrecskken:1lbnyi felrhetszazugrsodmagassgntlamagassgod1
mozgsnehzterepenasebessgedbl2lbnyitemsztfel szeresnyit.
gycsakanormlistvolsgfelttudodbejrni
percenknt,rnkntsnapontais.
TEVKENYSGEK UTAZS KZBEN
Akazamatkbanvagyvadonbanhaladkalandozknak
KLNLEGES MOZGS TPUSOK berenkellfigyelniepotencilisveszlyekre,snhny
Amozgsveszlyeskazamatkbanvagyvadonvidkeken karaktermstevkenysgetisvgezhet,hogysegtseaz
gyakrannemcsakgyaloglstjelent.Akalandozknak utazst.

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS75


TallkozsMsLnyekkel.Haakalandozkms
ATRSASGFELOSZTSA
lnyekkeltallkoznakutazskzben,aktcsoportonmlik,
Nhalogikuslehetakalandoztrsasgfelosztsa,
mitrtnikezutn.Brmelyikcsoportmegtmadhatjaa
klnsen,haegyvagytbbkarakterelremegy
msikat,beszlgetnikezdhet,elmeneklhet,vagy
felderteni.Ilyenkorakalandozktbbcsapatot
kivrhatja,amsikcsoportmihezkezd.
formlhatnak,smindegyikmssmssebessggel
EllenfelekMeglepse.Haakalandozkellensges
mozoghat.Mindencsoportbanklnklnels,
lnnyelvagycsoporttaltallkoznak,aKMdntiel,a
kzpsshtssorvan.
kalandozkvagyellenfeleikmeglephetikeamsikfelet,ha
Ennekamdszernekahtrnya,hogyatrsasgot
harcrakerlasor.Lsda9.fejezetbenameglepets
tbbkisebbcsoportraosztja,hatmadsrakerlnesor.
szablyait.
Azelnye,hogyegykis,lopakodsraalkalmascsapat
elosonhatlasstempbanazellensgmellett,akiket
MS TEVKENYSG
gyetlenebbtrsaikfelriasztannak.Prlassanhalad
Haegykaraktermsfeladatokrafordtjaafigyelmtutazs
zsivnytsokkalnehezebbszrevenni,hatrpeharcos
kzbennemfigyelannyiraaveszlyjeleire.Ezeka
bartjukathtrahagyjk.
karaktereknemhasznlhatjkpassznBlcsessg(szlels)
rtkketrejtettveszlyekszlelsre.Haakarakternema
HALADSI SORREND veszlyeketkmleli,akvetkeztevkenysgekkelis
Akalandoroknakmegkellhatrozniuk,milyensorrendben foglalkozhathelyette,vagyakrmstevkenysggelisa
haladnak.Azelrergztetthaladsisorrendsegt KMengedlyvel.
eldnteni,melyikkarakterekrehategycsapda,kinekvan Navigci.Akaraktermegprblhatjamegakadlyozni,
eslyeszrevenniarejtzellensget,kivanalegkzelebb hogyatrsasgeltvedjen.EhhezBlcsessg(Tlls)
azellensghez,hakitraharc. prbtkelldobnia,haaKMkri.(Aztmutat
Mindenegyeskaraktervagyazelssorbanll,az(egyik) Kalandmestereknektartalmazzaazeltvedsszablyait).
kzpssorban,vagyahtssorban.Azelsshts TrkpRajzolsa.Akaraktertrkpetrajzolhat,melyen
sorbanllkaraktereknekelghelykellhaladskzben, vezetiatrsasghaladstssegtakaraktereknekvissza
hogyatbbiveleegysorbanhaladkarakterrelegyms tallniahelyestra,haeltvednnek.Ehheznemkell
mellettelfrjenek.Hatlszkahely,ahaladsisorrenden tulajdonsgprbtdobni.
vltoztatnikell,ltalbanazzal,hogynhnykarakter Nyomkvets.Akarakterkvethetimsoknyomait,ha
kzpssorbakerl. Blcsessg(Tlls)prbtdob,amikoraKMkri.(Az
HromnlKevesebbSor.Haakalandoztrsasgcsak tmutatKalandmestereknektartalmazzaanyomkvets
ktsorbaosztjabeahaladsisorrendjt,akkorezazelss szablyait).
ahtssorlesz.Hacsakegysorvan,azelssornakszmt. Gyjtgets.Akarakterfigyelhet,vaneakzelben
begyjthetlelemsvz,haBlcsessg(Tlls)prbt
LOPAKODS dob,amikoraKMkri.(AztmutatKalandmestereknek
Halasstempbanhaladnak,akarakterek tartalmazzaagyjtgetsszablyait).
megprblhatnaklopakodni.Feltve,hogyppennemnylt
trenvgnakt,meglephetnekmslnyeketakikkel
sszetallkoznak,vagyakrelisosonhatnakmellettk.Lsd A KRNYEZET
arejtzsszablyaita7.fejezetben. Termszetnlfogvaakalandozsrszeastt,veszlyes,
felfedeznivalrejtlyekkeltelihelyekrevalbehatols.Az
VESZLY SZLELSE ebbenarszbentallhatszablyoksszefoglaljka
AkarakterekpasszvBlcsessg(szlels)rtkealapjn legfontosabbeseteket,amikorakalandozkrintkezneka
hatrozhatmeg,acsoportbanbrkifelfigyelerejtett krnyezetkkelilyenhelyeken.Aztmutat
veszlyforrsokra.AKMdnthetgyis,hogyegyes Kalandmestereknektartalmaztovbbiszablyokataritkbb
veszlyforrsokracsakbizonyossorokbanhalad helyzetekre.
karakterekfigyelhetnekfel.Hapldulakarakterek
labirintusszeralagutakbanhaladnak,aKMdnthetgy, ZUHANS
hogycsakahtssorbanhaladkhallhatjkmegvagy Anagymagassgbltrtnlezuhansakalandozkravr
vehetikszreatrsasgotosonvakvetcsapatot,deaz egyikleggyakoribbveszly.
elssorbansakzpssorbanhaladknem. Azuhansvgnalny1d6zzsebzdstszenvedel
Hagyorstempbanhaladnak,akarakterekpasszv minden10lbnyi(3m)zuhansutn,maximum20d6ot.A
Blcsessg(szlels)rtkre5bntetsjramikorrejtett lnyelesikbecsapdskor,hacsaknemtudjavalahogy
veszlyrekellenefelfigyelnik. elkerlniteljesegszbenasebzdst.

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS76


FULLADS szemnlklilnyek(pldulanylkk),vagyaz
ultrahanggalvagylesrzkeikkeltjkozdlnyek
Mindenlny1+llkpessgmdostjnakmegfelel
(plduladenevreksazigazisrknyok)rendelkeznek
percigtudjavisszatartaniallegzett(minumum30
vakltssal.
msodpercig).
Haegylnymrnemtudjatovbbvisszatartania
STTLTS
llegzett,levegnlklmgannyikrigletbenmaradhat,
AD&Dvilgbansoklny,klnsenafldalattlk,
mintazllkpessgmdostja(minimum1).Akvetkez
rendelkezneksttltssal.Meghatrozotttvolsgonbell
kreelejn0leterpontrakerl,haldoklik,snem
asttltssalrendelkezlnyekgyltnakasttsgben,
nyerhetvisszaleterpontokat,valamintnemlehet
minthaflhomlylenne(vagyisasttterletekcsak
stabilizlni,amgjraleveghznemjut.
rszbenvannaktakarsbanszmukra).Sttbenezeka
Egy14esllkpessglny,pldul,3percigtudja
lnyeknemtudjkmegklnbztetniszneket,aszrke
visszatartaniallegzett.Ekkorelkezdfuldoklani,s2kre
rnyalataibanltnakmindent.
van,hogyleveghzjusson,klnben0leterpontra
kerl.
IGAZLTS
Azigazltlnyekmeghatrozotttvolsgigjlltnak
LTS S FNY kznsgessmgikussttsgbenis,ltjkalthatatlan
Akalandozklegalapvetbbfeladataiaveszlytszlelni, lnyeketstrgyakat,automatikusanszreveszikavizulis
rejtetttrgyakatmegtallni,azellenfeletharcbaneltallni illzikatssikeresamentdobsukellenk,valamintaz
vagyvarzslattalclbavenni,tbbekkztt.Mindezek alakvltvagymgikusantvltoztatottlnyekeredeti
jelentsmrtkbenakarakterltsnalapulfeladatok.A alakjtltjk.EzenkvlalnyekazteriSkraistltnak.
sttsgsmshatsokgtolhatjkaltst,sjelents
akadlytjelenthetnek.
Egyadottterletlehetrszlegegesenvagyteljesen
LELEM S VZ
Haegykarakternemeszikvagyiszik,kimerlhet(lsdazA
eltakart.Arszlegeseneltakartterleten,pldulahol
mellkletet).Azlelemvagyvzhinyamiattkeletkez
flhomlyvan,melyetfoltokbankdbort,vagynmi
kimerlstnemlehetmegszntetniamgakarakternem
nvnyzetfed,mindenlnynekhtrnyjraltson
eszisisszamegateljesszksgesmennyisget.
alapulBlcsessg(szlels)prbira.
Egyteljeseneltakartterleten,pldulaholsttvan,
LELEM
melyettlthatatlankdbort,vagysrnvnyzetfed,
Akarakterekneknapiegyfontnyi(kg)lelmetkell
egyltalnnemlehetltnisemmit.Alnyekgyakorlatilag
fogyasztaniuk,dejobbanisbeoszthatjaazlelmthacsak
vaksghatsaalattllnak(lsdazAmellkletet),haezena
feleadagoteszik.Napiflfont(kg)lelemfogyasztsafl
terletenakarnakltnivalamit.
napnyievsnlkliidszaknakfelelmeg.
Azadottterletenafnyjelenltevagyhinyahromfle
Akarakterek3+llkpessgmdostnyi(legalbb1)
megvilgtsteredmnyezhet:teljesvilgossg,flhomly
napigbrjkkievsnlkl.Ezutnmindennapvgna
ssttsg.
karakterelszenvedegyszintnyikimerlst.
Teljesvilgossgbanalegtbblnyjllt.Mgbors
Egynapirendestpllkozsvisszalltjaazlelemnlkl
napokonisteljesvilgossgvan,defklyk,lmpsok,tz
tltttnapokszmrnullra.
smsfnyforrsokismegadottsugarkrbenteljes
vilgossgotteremtenek.
Aflhomly,vagyissrrnyakrszlegeseneltakarjka
VZ
Akarakterekneknapiegygallon(4liter)vizetkell
terletet.Aflhomlyltalbanateljesenvilgossgotad
fogyasztaniuk,nagyforrsgbannapiktgallont(8liter).Haa
fnyforrssakrnyezsttsghatrterletnalakulki.
karaktercsakfeleennyivizetiszik,mindennapvgn
Azalkonyivagyhajnalihalovnyfnyekisflhomlynak
sikeresNF15llkpessgmentdobstkelldobnia,vagy
szmtanak.Haateliholdklnsenfnyesenragyog,
elszenvedegyszintnyikimerlst.Haakarakterennlis
elegendlehet,hogyatjatflhomlybaburkolja.
kevesebbvizetfogyasztcsak,automatikusanelszenved
Asttsgteljeseneltakarjaaterletet.Aszabadban
mindennapvgnegyszintnyikimerlst.
jszaka,mgholdvilgosjszakkonis,sttvan,csakgy,
Haakarakterelszenvedettmrlegalbbegyszintnyi
mintegyvilgtsnlklikazamatbanvagyfldalatti
kimerlst,mindktesetben22szintnyikimerlst
csarnokban,vagymgikussttsgterletn.
szenvedelaszomjazstl.
VAKLTS
Avakltssalrendelkezlnyekltsnlklisrzkelni
tudjkakrnyezetketmeghatrozotttvolsgonbell.A
D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS77
TRGYAK HASZNLATA Aszerepjtkajtkmindenelemnlelkerl,detrsas
rintkezseknlklnseneltrbekerl.Akarakterek
Gyakranegyszerenlelehetbonyoltanijtkkzben,haa
szoksai,modora,szemlyisgemindbefolysoljk,hogyan
karakterrintkezikakrnyezetbentallhattrgyakkal.A
vgzdikatrsasrintkezs.
jtkoselmondjaaKMnak,mitcsinlakaraktere,pldul
Akarakteredeljtszsasornktflemdszert
meghzegykart,saKMlerja,mitrtnik.
kvethetsz:alermdszertsazeljtszmdszert.A
Hapldulakaraktergydnt,hogymeghzegykart,
legtbbjtkosaktstlustkombinlja.Kombinldgya
lehet,hogyerrefelemelkedikegyvasrcs,vagyvzntiela
mdszereket,ahogynekedtetszik.
szobt,vagykinylikegytitkosajtegykzelifalszakaszon.
Haviszontakarbevanrozsdsodva,lehet,hogycsak
LER SZEREPJTK
erltetvelehetmegmozdtani.IlyenkoraKMErprbt
Haeztamdszerthasznlod,lekellrnodakaraktered
krhet,hogykiderljn,akaraktermegtudjaemozdtnaa
szavaitstetteitaKMneksatbbijtkosnak.Kpzeld
kart.AKMafeladatnehzsgefggvnybenllaptjameg
magadelakarakteredet,smonddelmindenkinek,mitis
aprbaNFjt.
csinlakaraktered,shogyancsinlja.
Akarakterekmegisronglhatnaktrgyakatfegyverkkel
Vegynkegypldt:KristfalaktjaTordeket,atrpe
vagyvarzslatokkal.Atrgyakranemhatamregs
harcost.Tordekknnyendhbegurul,saKpenyerd
pszichikussebzs,deegybkntbrmilyenfizikaivagy
elfjeithibztatjacsaldjabalsorsrt.Akocsmbanegy
mgikustmadsugyangyhattrgyakrais,mintlnyekre.
tolakodelfdalnokletelepszikTordekasztalhoz,s
AKMhatrozzamegatrgyakVFtsleterpontjait,s
beszlgetsbeakarelegyedniatrpvel.
dnthetgy,hogyegyestrgyakbizonyostmadsok
Kristfaztmondja:Tordekapadlrakp,valamisrtst
hatsvalszembenellenllakvagyimmnisakr.(Egy
morogabrdfel,seltrappolabrpulthoz.Fellegy
kteletpldulnehzlenneegyhusnggaltvgni).A
szkre,sdhspillantstvetadalnokfel,majdmgegy
trgyakErsgyessgmentdobsaiautomatikusan
italtrendel.
sikertelenek,simmnisakamsfajtamentdobsokat
ApldbanKristfrzkeltetteTordekhangulatt,s
ignylhatsokra.Haegytrgy0leterpontrakerl,
vilgosstette,mittesz,shogyanviselkedikakaraktere.
eltrik.
Lerszerepjtknltartsdszbenazalbbiakat:
AkarakterekErprbvalismegprblhatnakeltrniegy
rdleakarakteredrzelmeitsviselkedst
trgyat.AzilyenprbkNFjtaKMllaptjameg.
Figyeljr,miakarakteredszndka,smsokhogyan
ltjkazt
TRSAS RINTKEZS Annyiracifrzdalerst,amennyirenekedknyelmes
Alabirintusokbejrsa,akadlyoklegyrsesszrnyek Neaggodalmaskodj,vajonmindentkletesensikerle.
meglseaD&Dkalandokfontosrszei.Nemkevsb Csakgondoljbele,mitcsinlnaakaraktered,srdle,mi
fontosakazonbanatrsasrintkezseksem,amikora jutotteszedbe.
kalandozkavilglakivaltallkoznak.
Azrintkezsneksokformjalehet.Van,hogymegkell ELJTSZ SZEREPJTK
gyzniagtlstalantolvajt,hogyvalljabeegygaztettt, AhogyanalerszerepjtknlelmondodaKMneksa
vagyhzelgsselkellrvennedegysrknyt,hogykmlje jtkostrsaidnak,mitgondol,smitcsinlakaraktered,az
megazletedet.Azasztalkrlljtkosokkarakterein eljtszszerepjtknlmegmutatod.
kvlaKMjtsszaelatbbikarakterekszerept,akikkela Azeljtszszerepjtkaztjelenti:akarakterednevben
kalandozkrintkeznek.Ezeketakaraktereketnemjtkos beszlsz,ahogyanegysznszjtsszaelaszerept.Akra
karaktereknek(NJK)hvjuk. karakteredmozgststestbeszdtisutnozhatod.Ezzel
AzNJKkviselkedseakalandozkfelltalnossgban amdszerreljobbanbelemerlhetszaszerepedbe,mintha
lehetbartsgos,kzmbsvagyellensges.Abartsgos csakalerszerepjtkothasznlnd,detovbbraislekell
NJKhajlandsegteni,azellensgesekinkbbazutadba rnodazokatadolgokat,amitrtelemszerennemtudsz
llnak.TermszetesenabartsgosNPCktlknnyebb eljtszani.
megkapni,amitakarsz. Azelzpldnlmaradva,hogyanalakulnaajelenet,ha
Atrsasrintkezstktfszempontblkezeljk: KristfeljtszszerepjtkkalalaktanTodeket?
szerepjtkstulajdonsgprbatjn. KristfTordekkntszlalmeg,mogorva,mlyebb
hangon.Tudtam,hogyvalamibdsetrzek.Haannyira
SZEREPJTK hallaniakarnmahangodat,csakeltrnmakarodat,hogy
lvezhessenasikolyaidat.Kristfezutnnormlishangon
Aszerepjtkszszerintaszerepedeljtszstjelenti.
folytatja:Felllok,dhspillantstvetekazelfre,sa
Jelenhelyzetbente,ajtkosdntdel,mitgondol,tesz
brpulthozmegyek.
vagymondakaraktered.

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS78


A SZEREPJTK EREDMNYE RVID PIHEN
AKMakarakterektetteishozzllsaalapjndntiel, Arvidpihenlegalbb1rnyisznet,amgakarakteraz
hogyanreaglnakazNJKk.AgyvaNJKmeghajlikaz evsnl,ivsnl,olvasgatsnlsasebekelltsnl
erszakosfenyegetseltt.Amakacstrpenemhagyja, megerltetbbtevkenysgetnemfolytat.
hogykekeckedjenekvele.Ahisrknybedlheta Arvidpihenvgnakarakterelklthetegyvagytbb
hzelgsnek. leterDobst,maximumannyit,ahnyleterDobsaa
AmikorNJKkalrintkeztek,figyeljoda,aKMhogyan karakternekvan(vagyisahnyadikszint).Minden
mutatjabeazNJKhangulatt,mondanivaljt, elkltttleterDobsrtajtkosdobisakockval,s
szemlyisgt.HartudszrezniazNJK hozzadjaakarakterllkpessgmdostjt.Akarakter
szemlyisgjegyeire,eszmnyeire,hibirasktelkeire, azeredmnnyelmegegyezszmleterpontot
rjukjtszvabefolysolhatodazNJKkmagatartst. visszanyer.Ajtkosmindenegyesdobsutneldntheti,
AzrintkezsekaD&Dbenvgssoronugyangy akaremglerterDobstklteni.Akarakterazelklttt
mkdnek,mintavalvilgban.HafelajnlaszegyNJKnak leterDobsokegyrszthosszpihenvelnyerivissza
valamit,amitakar,vagyolyasmivelfenyegeted,amitlfl, (lsdlent).
mrszavakkalelrhetszszintebrmit.Haviszont
megsrtedabszkeharcost,vagytiszteletlenlszlszegy
nemesszvetsgeseirl,ameggyzsrevagy
HOSSZ PIHEN
Ahosszpihenhuzamosabbsznet,legalbb8rnyi.
megtvesztsreirnyulerfesztseidkudarcravannak
Ezalattakarakteralszik,vagyvalamilyenknny
tlve.
tevkenysgetfolytat:olvas,beszlget,eszik,vagy
legfeljebb2rntrkdik.Haapihentmegszaktja
TULAJDONSG PRBA
valamilyenmegerltettevkenysglegalbb1rnyi
Aszerepjtkonkvlatulajdonsgprbkis
gyalogls,harc,varzsls,vagyhasonlkalandoz
kulcsfontossgakazrintkezsekkimenetelnek
tevkenysgakaraktereknekjrakellkezdenika
meghatrozshoz.
pihent,klnbensemmilyenelnytnemlvezik.
AszerepjtkoserfesztseidbefolysolhatjkazNJK
Ahosszpihenvgnakaraktervisszanyeriminden
hozzllst,deavletlenszerepenemszrhetkiilyen
elveszettleterpontjt.Akarakterszintnvisszanyer
helyzetben.AKM,pldul,Karizmaprbtkrhetbrmikor
leterDobsokat:azleterDobsokmaximlisszmnak
azrintkezsfolyamn,hogyhaakockknakisszerepet
felt(delegalbbegyet).Hapldulegykarakterneknyolc
akaradniazNJKvlasznakformlsban.AKMdntse
leterDobsavan,akkorahosszpihenvgnngy
szerintmsprbkraissorkerlhetbizonyoshelyzetekben.
elkltttleterDobstnyervissza.
Tartsdszbenaszakrtelemjrtassgaidat,amikor
Brmely24rsidszaksornmindenkaraktercsakegy
tgondolod,hogyanllszazNJKhoz.Azeslyeidet
hosszpihenelnytlvezheti,scsakakkor,haapihen
javthatod,haolyantaktiktkvetsz,amialegjobb
megkezdsekorakarakterneklegalbb1leterpontja
bnuszaidatsszakrtelmeidethasznljaki.Haa
van.
trsasgnakrkneszednieegyrt,hogybeengedjeketa
vrba,aMegtvesztsbenjrtaszsivnynakvanalegjobb
eslyeabeszlgetssorn.Haatszszabadonengedsrl KALANDOK KZTT
prbltoktrgyalni,aMeggyzsbenjrtaspapnakkne Ktlabirintusfelfedezsevagyktsigonoszlegyzse
leginkbbbeszlnie. kzttakalandozknakiskellpihennie,sszeszednik
magukat,sfelkszlnikakvetkezkalandra.Sok
PIHENS kalandozezalattmsfeladatokatiselvgez:pldul
fegyvereketvagypnclokatkszt,kutatstvgez,vagy
Legyenekbrmilyenhsiesek,akalandozksemtlthetika
elverinehezenszerzettaranyt.
napmindenrjtafelfedezs,trsasrintkezsscsata
Van,hogyazidcsakmlikmindencsinnadrattavagy
srjben.Pihennikiskellaludni,enni,elltnia
esemnynlkl.AzjkalandkezdetnaKMcsakbejelenti,
sebeiket,felfrisstenielmjketslelkketavarzslshoz,
hogymennyiidteltel,ajtkosokpedigmegmondhatjk,
sfelkszlniazjabbkalandokra.
mivelisfoglalkoztakkzbenakaraktereik.MskoraKM
Akalandozkrvidpihenttarthatnakegykalandokkal
pontosankvetniakarja,mennyiidtelikel,mivela
telinapkzben,shosszpihentanapvgn.
jtkosokltkrnkvlistrtnhetnekesemnyek.

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS79


LETMD KLTSGEK letmdotaszoksoskltsgekfelrt(azletmd
kltsgekrlrszletesebbenlsdaz5.fejezetet).
Elkelldntened,akalandokkzttmilyenletmdszerint
lsz,smegfizetnedazletvitelkltsgt,az5.fejezetben
KUTATS
lertakszerint.
Akalandokkzttiidszakremekalkalom,hogy
Azadottletmdnaknincsrisihatsaakarakteredre,
kutatsokbafogj,sajtkotoksornfelbukkant
deazletmdbefolysolhatja,msokhogyanviszonyulnak
rejtlyekbenyerjmlyebbbepillantst.Akutatssorn
hozzd.Hapldularisztokratikusletmdotfolytatsz,
knyvtrbanbngszhetszporoskdexeketsporladoz
knnyebbenbefolysolhatodavrosnemeseit,mintha
tekercseket,vagycsakahelyilakosokathvodmegpr
szegnysgbenlnl.
italra,hogymeghallgasdazaktulispletykkats
szbeszdet.
KZBENS TEVKENYSG Amikorkutatnikezdesz,aKMmeghatrozza,az
AKMmegkrdezheti,mivelistltiazidejtakaraktered informcielrhete,hnynapnyikzbensidtvesz
ktkalandkzttisznetben.Azilyenkzbensidszak ignybekerlrbukkanni,sakutatsnakvannake
hosszavltozlehet,demindenkzbenstevkenysg felttelei(pldul,hogyfelkellkeresnekegykonkrt
bizonyosszmnapalattteljesthet.Ezutnjrcsakbrmi szemlyt,knyvetvagyhelysznt).AKMtulajdonsg
elnnyelatevkenysg.Csakazokanapokszmtanak, prbkatiskrhet,pldulIntelligencia(Vizsglds)
amikorlegalbb8rntakzbenstevkenysggel prbt,hogyakeresettinformcirautalnyomokat
foglalkozol.Haaminimlisanszksgesnltbbiddisvan, megtalld,vagyKarizma(Meggyzs)prbt,hogy
eldntheted,hogyugyanaztatevkenysgetfolytatod megszerezdvalakinekasegtsgt.Hamindenfelttel
tovbb,vagyvalamilyenmskzbenstevkenysgbe teljeslt,megismeredazinformcithaelrhet.
kezdesz. Mindenkutatssaltltttnap1apkltsgedmerlfel.Ez
Alentlertakontlmsfajtakzbenstevkenysgekis azletmdodszoksoskltsgntlfizetend(lsdaz5.
elkpzelhetek.Haaztszeretnd,hogyakarakteredvalami fejezetet)
olyasmivelfoglalkozzon,aminemszerepelitt,egyeztessa
KMmel. LBADOZS
Akalandokkzttikzbensidbenmegprblhatsz
KZMVESSG felgygyulnivalamilyensrls,betegsgvagymreg
Kszthetsznemmgikustrgyakat,akrkalandoz hatsaall.
felszerelstvagymtrgyakatis.Azelksztendtrgyhoz Hahromnapnyikzbensidtlbadozssaltltesz,NF
kapcsoldeszkzkhasznlatbanjrtasnakkelllenned 15llkpessgmentdobsttehetsz.Haamentsikeres,
(leggyakrabbanvalamiflekzmvesszerszmok vlaszthatszazalbbielnykkzlegyet:
hasznlatban).Szksglehetklnlegesalapanyagokra Elmlikegyolyanhatsrlad,amelymiattnem
vagymegfelelhelysznreatrgyksztshez.Akipldul nyerhettlvisszaleterpontokat
kovcsszerszmokhasznlatbanjrtas,kovcsmhelyben Akvetkez24rbanelnyjregyjelenlegrdhat
tudkardotvagypncltkszteni. fertzsvagymregellenimentdobsaidra.
Mindennap,amitezzelakzbenstevkenysggel
tltesz,elkszthetszsszesen5appiacirtkbenegyvagy SZAKMA GYAKORLSA
tbbtrgyat.Ehhezatrgypiacirnakfelvelmegegyez Ktkalandkzttdolgozhatszis,ezzelszernyletmdot
rtkbenkellnyersanyagokatfelhasznlnod.Haolyan tarthatszfennanapi1apkltsgmegfizetsenlkl(az
trgyathoznlltre,melynekpiacirtkemeghaladjaaz5 letmdkltsgekrlrszletesebbenlsdaz5.fejezetet).
apt,5apnyilpsenknthaladszatrgymegalkotsval, Mindaddigrvnyesezazelny,amggyakorloda
amgelnemredatrgyteljespiacirtkt.Egy szakmdat.
lemezpncl(piacirtke1.500ap)elksztseegymagad Haegyolyanszervezettagjavagy,melybiztosthat
300napbatelik. keresetilehetsget,akregytemplomvagytolvajch,
Tbbkarakterisegyttdolgozhategytrgy elegetkeresel,hogyknyelmesletmdotfenntarthass.
megalkotsn,hamindegyikkarakterrendelkezika HajrtasvagyaFellpsszakrtelemben,sakzbens
szksgesjrtassggalseszkzkkel,segyhelyen idszakbanazeladigyakorlatodathasznostod,eleget
dolgoznakegytt.Hapldulhromkarakterisrendelkezik keresel,hogygazdagletmdotisfenntarthass.
aszksgeseszkzjrtassggalsamegfelel
felszerelssel,100napalattkovcsolhatnakegy
lemezpnclt,sszesen750apkltsgrn.
Kzmvessgkzbenanap1apkltsgmegfizetse
nlklisfenntarthatszszernyletmdot,vagyknyelmes
D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS80
TANULS
Akalandokkzttiidbenmegtanulhatszegyjnyelvet,
vagyvalamilyeneszkzhasznlatt.AKMakrezekenkvl
mstanulsilehetsgetisbiztosthat.
Elszriskelltallnodegytantt,akihajland
foglalkozniveled.AKMdntiel,ezmennyiidbetelik,s
hogyszksgesehozzvalamilyentulajdonsgprba.
Atanuls250napotveszignybe,sakltsgenapi1ap.
Aszksgesidspnzelkltseutnmegtanulszegyj
nyelvet,vagyjrtassgotszerzelegyjeszkz
hasznlatban.

D&D ALAPSZABLYOK 8. FEJEZET: KALANDOZS81


9. FEJEZET: HARC
APAJZSNAKCSAPDKARDCSATTANSA.APNCLTFELHAST
AHARCLPSRLLPSRE
szrnykarmokrmescsikorgsa.Vaktvillans,ahogya
1.Meglepetsmeghatrozsa.AKMeldnti,aharci
varzslmgijbllngolgmbsarjad.Avrszagaa
jelenetrsztvevikzlbrkitmeglepteke.
levegben,ahogyhirtelenelnyomjaaszrnyekbzt.
2.Helyzetmegllaptsa.AKMeldnti,hol
Dhdtkiltsok,diadalittasvltsek,fjdalmassikolyok.
tartzkodnakazegyeskaraktereksszrnyek.A
AharcaD&Dvilgbankaotikus,hallossidegfeszt.
kalandozkhaladsisorrendjevagykezdeti
Ebbenafejezetbenmegtallodakaraktereidsszrnyeid
elhelyezkedskalapjnahelyisgbenvagyhelysznen,
szmraszksgesszablyokataharcsorn,akrcsakegy
aKMeldnti,melyikellenflholtallhatmilyen
gyorssszecsapsrlvagyhosszadalmascsatrlvansz,
messziresmelyikirnyban.
egykazamatbanvagyacsatatren.Afejezetbena
3.Kezdemnyezdobs.Aharcijelenetminden
szablyokmindighozzd,ajtkoshozvagy
rsztvevjekezdemnyezdobstteszi,hogyeldljn
Kalandmesterhezszlnak.AKalandmesterirnytminden
akreiksorrendje.
szrnyetsnemjtkoskaraktertaharcban,mindenms
4.Krklebonyoltsa.Acsataminden
jtkospedigegyegykalandoztirnyt.Nhaa"te"
rsztvevjnekkrresorkerlakezdemnyezsk
megjellsazltaladirnytottkarakterrevagyszrnyre
sorrendjben.
vonatkozik.
5.Kvetkezfordulkezddik.Amikoraharci
mindenrsztvevjnekkrresorkerlt,afordul
A HARC RENDJE vgetr.Ismtelda4.lpstaharcvgig.

Aharcitallkozsltalbanktflsszecsapstjelenti:
csapsok,cselek,hrtsok,lbmunkasvarzslszport. KEZDEMNYEZS
Ajtkaharckosztfordulkskrkciklusbarendezi.
Akezdemnyezshatrozzamegakrksorrendjta
Afordulkrlbell6msodpercnyiidtjelentajtk
harcban.Amikoraharcelkezddik,mindenrsztvevje
vilgban.Mindenkrbenaharcmindenrsztvevjnek
gyessgprbttesz,hogymeghatrozza,mikorkerlra
egykrevan.Akrksorrendjtaharcijelenetelejn
sorakezdemnyezseksorrendjben.AKMegy
hatrozzukmeg,amikormindenkikezdemnyezstdob.Ha
kezdemnyezstdobazegyformalnyekblllegsz
mindenkikresorrakerlt,aharcakvetkezfordulval
csoportnak,gyezekegyszerrecselekszenek.
folytatdik,haegyikflsemgyztemgleamsikat.
AKMsorbarakjaaharcolkatalegmagasabbgyessg
prbaeredmnytlalegalacsonyabbik.Ebbena
MEGLEPETS sorrendben(akezdemnyezssorrendjben)
Akalandozcsapatodaosonabanditktborhoz,safk cselekedhetnekmindenfordulsorn.Akezdemnyezs
kzlelrontvatmadjamegket.Azselkockavgigsiklik sorrendjevltozatlanmaradfordulrlfordulra.
alabirintusfolyosjnakalandozknemfigyelnekfelr, DntetlenesetnaKMdntielaKMltalirnytott
amgegyikketbenemkebelezi.Ilyenhelyzetekbenaz rsztvevkkzttasorrendet,mgajtkosokdntikela
egyikharcolflmeglepetstszerezamsikkalszemben. dntetleneredmnykaraktereiksorrendjt.Egyszrnys
AKMdntiel,valamelyikfltmeglephetike.Haegyikfl egyjtkoskarakterkzttidntetlenesetnasorrendeta
semprblsettenkedni,afelekautomatikusanfelfigyelnek KMdnthetiel.AlternatvlehetsgkntaKMd20dobst
egymsra.EgybkntaKMsszehasonltjaarejtzkdni krhetadntetleneredmnykarakterektls
prblokgyessg(Lopakods)prbjtmindenellensges szrnyektl,samagasabbatdobcselekedhetelbb.
lnypasszvBlcsessg(szlels)prbjval.Amelyik
karaktervagyszrnynemfigyelfelaveszlyre,meglepve A KRD
kezdiajelenetet.
Akrdsornmozoghatszasebessgeddelmegegyez
Hamegleptek,nemmozoghatszsnemvgezhetsz
tvolsgot,selvgezhetszegycselekvst.Tedntdel,
semmilyencselekvstaharcelsforduljban,snem
hogyelbbmozogszvagyelbbelvgzedacselekvsedet.A
vgezhetszreakcitsem,amgezafordulvgetnemr.
sebessged(msnvengyalogossebessged)a
Egycsoportegyiktagjalehetmeglepett,mgacsoportms
karakterlapodonszerepel.
tagjanem.
Efejezetbenksbb,a"HarciCselekvsek"rszben

tallodmegagyakoricselekvseklerst.Sokosztly

klnlegessgeismskpessgektovbbicselekvsi

lehetsgetbiztostanak.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC82


Efejezetbenksbb,a"MozgssHelyzet"rszben
TEVKENYSGKRNYEZTRGYAKKAL
tallodmegamozgsszablyait.
Nhnyplda,hogymitiscsinlhatszamozgsoddal
Nemmuszjmozognod,cselekvstvgezned,vagy
vagyacselekvseddelegytt:
egyltalnbrmitiscsinlnodakrdben.Hanemtudod
kirnthatodvagyhvelyberakhatodakardodat
eldnteni,mitiscsinljakrdben,fontoldmega"Kitrs"
kinyithatszvagybecsukhatszegyajtt
vagya"Felkszls"cselekvshasznlatt,a"Harci
elvehetedavarzsitaltahtizskodbl
Cselekvsek"rszbenlertakszerint.
felvehetedafldnheverbaltt
BNUSZ CSELEKVS felkaphatszegycsecsebecstazasztalrl
Szmososztlyklnlegessgei,varzslatoksms lehzhatszegygyrtazujjadrl
kpessgeklehetvteszikmgegycselekvshasznlatta telttmhetszaszdba
krdben,melyetbnuszcselekvsnekneveznk.A azszlrdjtafldbeszrhatod
zsivnyokazgyesCselekvsklnlegessggel,pldul, elvehetszprrmtazersznyedbl
bnuszcselekvstvgezhetnek.Bnuszcselekvstcsak felhajthatszegykorssrt
akkorvgezhetsz,havalamilyenklnlegeskpessg, meghzhatszegykartvagykapcsolt
varzslatvagyajtkmsspecilisszablyargzti,hogy kihzhatodafklytatartjbl
valamirekpesvagybnuszcselekvsknt.Egybkntnem leveszelegyelrhetknyvetapolcrl
vgezhetszbnuszcselekvst. kiolthatszegykislngot
Akrdbencsakegybnuszcselekvstvgezhetsz,gyha felhzhatszegylarcot
egynltbbbnuszcselekvsreislehetsgedlenne,elkell akpenyedcsuklyjtafejedrehzhatod
dntened,melyiketvgzedel. afledetazajthozszorthatod
Hacsakazadottbnuszcselekvsidztsrenincsen odbbrghatszegykavicsot
klnrendelkezs,tedntdel,akrdsornmikor elfordthatodakulcsotazrban
vgzedelabnuszcselekvst.Habrmimiattnemvagy tapogathatodapadltegy3mteresrddal
kpescselekvstelvgezni,akkorbnuszcselekvstsem msvalakikezbenyomhatszegytrgyat
vgezhetsz.
hasznlatt.Areakciazonnalivlaszvalamilyenkivlt
okra,amireakrakrdsorn,akrmskresornsor
MS TEVKENYSG A KRDBEN
kerlhet.Amegszakttmads(lsdksbbefejezetben)
Akrdsornsokaprsgtrtnhet,melynemhasznlja
aleggyakoribbreakci.
felsemacselekvsedet,semamozgsodat.
Haelvgzelegyreakcit,nemvgezhetszjabbreakcita
Amikoratekrdvan,lehetsgedszerint
kvetkezkrdkezdetig.Haareakcimegszaktottaegy
kommuniklhatszmsokkal:prrvidszvalvagy
msiklnykrt,alnyrgtnareakcidutnfolytathatja
mozdulattal.
akrt.
Ezenkvlszabadoncsinlhatszegyvalamitegytrggyal
vagyakrnyezetedvalamilyenelemvelakramozgsod
kzben,vagyacselekvsedkzben.Pldulkinyithatszegy MOZGS S HELYZET
ajttmozgskzben,ahogyazellenfeledrerontasz,vagy
Aharcbanakaraktereksszrnyekfolyamatosmozgsban
kirnthatodafegyveredetannakacselekvsneka
vannak,prblnakmozgsshelyezkedssegtsgvel
rszeknt,mellyeltmadsz.
elnybekerlni.
Haegymsodiktrggyaliscsinlniakarszvalamit,erreel
Akrdbenmegtehetszakkoratvolsgot,minta
kellhasznlnodacselekvsedet.Egyesvarzstrgyakvagy
sebessged.Asebessgedakkorarszthasznlhatodkia
klnlegestrgyakhasznlatacselekvslehet,haez
krdben,amekkortakarsz,azalbbiszablyokszerint.
szerepelalersukban.
Amozgsodrszelehetugrs,mszssszsis.Ezeka
AKMgydnthet,hogycselekvsazilyentevkenysgis,
mozgsformkkombinlhatakagyaloglssal,vagy
haahhozklnsfigyelemrevanszksgvagyvalamilyen
kitehetikazegszmozgsodat.Akrhogyismozogsz,
klnsakadlyneheztiatevkenysget.AKMpldul
midnenegyestszakaszsornmegtetttvolsgotvondlea
jogosandnthetgy,hogyegybeszorulajtkinyitsa,vagy
sebessgedbl,amgazelnemfogyvagybenemfejezeda
afgghdleeresztshezszksgeskartekerse
mozgst.
cselekvsnekszmt.
A8.fejezetbena"KlnlegesMozgsTpusok"rszben
tallodazugrs,mszssszsrszletesszablyait.
REAKCIK
Bizonyosklnlegeskpessgek,varzslatokvagyhelyzetek
lehetvteszikareakcinevklnlegescselekvs

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC83


A MOZGS FELOSZTSA Afldnfekvecsakkszssalvagymgiasegtsgvel
(pldulteleportlssal)mozoghatsz.Mindenlbnyiksz
Akrdbenmegtettmozgsodatfeloszthatod,gya
mozgs1extralnyisebessgetfogyasztel.gynehz
sebessgedegyrsztfelhasznlhatodcselekvseltt,egy
terepenkszni1lbnyitvolsgot3lbnyimozgsthasznl
rsztutna.Hapldulasebessged30lb,mozoghatsz
el.
10lbnyit,elvgzedacselekvsed,majdmozoghatszmg
20lbnyit.
MSOK MEGKERLSE
MOZGS TMADSOK KZTT Anemellensgeslnyekltalelfoglaltterleten
Haegycselekvsrszeknttbbfegyverestmadstis thaladhatsz.Ezzelszembenellensgeslnyltalelfoglalt
indthatsz,feloszthatodamozgsodatmgkisebb terletencsakakkorhaladhatszt,haazlegalbbktmret
szakaszokra,skttmadskzttismozoghatsz.Ha kategrivalnagyobbvagykisebbnlad.Nefelejtsdel,hogy
pldulegyharcosazExtraTmadsklnlegessggelkt mslnyekterletenehzterepnekszmt.
tmadstisindthat,sasebessg25lb,akkormozoghat Akrbart,akrellensgegylny,nemfejezhetedbe
10lbnyit,tmadhat,mozoghatmg15lbnyit,majdismt szndkosanamozgsodatazltalaelfoglaltterleten.
tmadhat. Haamozgsoddalelhagyodegyellensgeslnyltalelrt
terletet,megszakttmadstvltaszki,efejezetben
TBBFLE SEBESSG HASZNLATA ksbblertszablyokszerint.
Hatbbflesebessgedisvan,pldulgyalogossebessged
sreplsisebessged,akkormozgskzbenis REPL MOZGS
vltogathatodaklnflesebessgeidhasznlatt.Minden Arepllnyekjelentsmozgkonysgielnnyel
vltskotvondleamrmegtetttvolsgotazjabb rendelkeznek,dealezuhansveszlyefenyegetiket.Ha
sebessgedblis.Haazeredmny0vagykevesebb,azj egyrepllnyelesne,asebessge0racskkenne,vagy
sebessgedetmrnemtudodhasznlniemozgs msmdonmeggtoljkamozgst,alnylezuhan,hacsak
rszeknt. nincslebegskpessge,vagynemtartjaalevegben
Pldul,haasebessged30,svan60replsi mgia(pldulareplsvarzslat).
sebessgedis,mivelvarzslvagysareplsvarzslatot
hasznltad,akkorreplhetsz20lbnyit,aztngyalogolhatsz LNYEK MRETE
10lbnyit,majdelrugaszkodvareplhetszmg30lbnyit.
Mindenlnyklnbzmretterletetfoglalel.A
Mretkategriktvlzatmutatja,mekkoraterletetfoglal
NEHZ TEREP elegyadottmretlnyharcban.Nhatrgyakis
Aharcritknresszobbanvagykoprskvidkenzajlik. ugyanezeketamretkategrikathasznljk.
Sziklkkaltelibarlangok,tsksbokroktlzsfolterdk,
omladozlpcskalegtbbharchelysznnvannehz
MRETKATEGRIK
Mret Terlet
terep.
Apr 22lb(7575cm)
Mindenlbnyi(30cm)mozgsnehzterepen1extra
Kis 55lb(150150cm)
lbnyisebessgbekerl.Akkorisezaszablyrvnyes,ha
Kzepes 55lb(150150cm)
tbbdologmiattisnehzterepnekszmtegyterlet.
Nagy 1010lb(33m)
Azalacsonybtorok,trmelk,aljnvnyzet,meredek
Hatalmas 1515lb(4,54,5m)
lpcsk,ahssrpldulnehzterep.Amslnyekltal
risi 2020lb(66cm)
elfoglaltterlet,akrellensgesek,akrnem,szintnnehz
terepnekszmt.
TERLET
Alnyekterleteazaterlet(lbban,azaz30cmben
FLDN FEKVS mrve),melyetharcbanazirnytsaalatttart,nempediga
Aharcolkidnkntafldnfekszenek,akrmertelestek, fizikaimrete.AlegtbbKzepesmretlnynem5lb
akrmertafldrevetettkmagukat.Ajtkbanafekv (1,5m)szles,pldul,deilyenszlesterletetirnyt
helyzetegyllapot,melynekhatstazAmellkletrjale. harcban.HaegyKzepesmrethobgoblinegy5lb(1,5m)
Afldrevethetedmagadatsebessgelhasznlsanlkl. szlesajtbanll,mslnyeknemtudnakittthaladni,
Felllnimrnagyobberfeszts:asebessgedfelvel hacsakahobgoblintnemengediket.
megegyezmozgsthasznlfel.Hapldulasebessged Mivelanagyobblnyektbbterletetfoglalnakel,
30lb,felllnod15lbnyimozgsodathasznljafel.Nem kevesebbentudnakkrbevenniegylnyt.HatNagylny
llhatszfel,hanemmaradtelgmozgsod,vagyhaa krbeveszegyKzepesvagykisebbmretlnyt,nemsok
sebessged0.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC84


helymaradbrkimsnak.EzzelszembenakrhszKzepes szrnynekisvannaksajtklnlegescselekvsilehetsgei,
mretlnyiskrbevehetegyrisit. melyekalersbanszerepelnek.
Amikorolyancselekvstrszle,melyneknincsenlersaa
BEPRSELDS KISEBB TERLETRE szablyrendszerben,aKMdntiel,acselekvs
Alnyekbeprseldhetnekakkoraterletre,amelyenegy megvalsthate,smilyendobsszksgessikeres
eggyelkisebbmretkategrijlnyelfrne.gyegyNagy teljestshez(haszksgeshozzegyltaln).
mretlnybetudprseldniegy5lb(1,5m)szles
folyosra.Amgszkhelyrevanprseldve,minden FELKSZLS
lnynek1extralbnyisebessgetkellelkltenieminden Nhamegakarszelzniegyellenfelet,vagyvrniaddig,
lbnyitvolsgmegttelrt.Ezenkvlhtrnyukvan amgbizonyoskrlmnyekteljeslnek,mieltt
tmaddobsokrasgyessgmentdobsokra.Aszk cselekednl.EhhezakrdbenaFelkszlscselekvst
helyreprseldttlnyekellenitmaddobsokraelny vlaszthatod,melyneksegtsgvelreakciknt
jr. cselekedhetszakvetkezkrdkezdetig.
ALTERNATVA:NGYZETHLNJTSZANI Elszrisdntsdel,milyenrzkelhetkrlmnyek
Haaharcotngyzethlstrkpen,miniatrfigurkkal fogjkkivltaniareakcidat.Ezutnvlasszkiegy
vagyzsetonokkaljtssztok,azalbbiszablyokat cselekvst,melyetakivltokbekvetkeztekorelfogsz
kvesstek. vgezni,vagygydnthetsz,vlaszkntmozognifogsza
Mezk.Angyzetrcsmindenmezje5lbnyi(1,5m) sebessgeddelmegegyeztvolsgot.Pldul:"haa
tvolsgotjelent. kultistarlpacsapajtra,meghzomacsapajttnyit
Sebessg.Amozgstnelbanknti(30cmknti) kart.",vagy"haagoblinodalpmellm,eltvolodomtle".
lptkbenszmoljtok,hanemmeznknt.A Amikorakivltokbekvetkezik,vagyhasznloda
sebessgedet5lbanknti(1,5m)lpsekben reakcidatrgtnakivltokbekvetkezseutn,vagy
hasznlhatodfel.Szmoldtasebessgedetmezkre figyelmenkvlhagyodazesemnyt.Nefelejtsdel,hogy
(oszdel5tel).Haasebessged30lb,az6meznyi fordulnkntcsakegyreakcithasznlhatsz.
sebessgetjelent. Havarzslsrakszlszfel,avarzslatotaszoksos
Hasokszorhasznltokngyzetrcsot,rdfela mdonbeveted,devisszatartodazenergijt,melyet
karakterlapramezkbenszmolvaasebessgedet. reakcikntengedszszabadjra,amikorakivltok
Belpniegymezre.Akkorlphetszbeegymezre, bekvetkezik.Csak1cselekvsbevetsiidejvarzslatra
halegalbb1meznyimozgsodmaradt,mgha lehetfelkszlni,savarzslatenergijnakfenntartsa
tlsanislpszamezre.(Aztlsmozgsszablya koncentrcitignyel(lsda10.fejezetet).Haa
felldozarealizmusblaknnyebbjtkkedvrt.Az koncentrcidmegtrik,avarzslathatsnlklelszll.Ha
tmutatKalandmestereknektartalmaz plduleddigapkhlvarzslatrakoncentrltl,smost
realisztikusabblehetsgek). felkszlszegyvarzslvedkre.Ekkorapkhlvarzslat
Haegymezextramozgsbakerl,pldulegy vgetr,shasebzstszenvedszelmielttreakciknt
nehzterepnekminslmez,abelpshezelegend bevetndavarzslvedket,akoncentrcidmegtrhet.
mozgssalkellrendelkezned.Pldul2meznyi
megmaradtmozgsszksgahhoz,hogybelpjegy KERESS
nehzterepmezre. AKeresscselekvsselafigyelmedetvalamilyendolog
Sarkok.tlsmozgssalnemhaladhatszregyfal, megtallsrafordtod.AkeressformjtlfggenaKM
nagyfa,vagyms,ameztkitlttereptrgysarkn. Blcsessg(szlels)vagyIntelligencia(Vizsglds)prbt
Tvolsg.Ktdologlnyvagytrgykztti krhet.
tvolsgszmtsakoramezkszmolstazegyik
dologmellettimeznlkezd,samsikdolog KITRS
terletigszmolj.Amezketalehetlegrvidebb
HaaKitrscselekvsthasznlod,midnenfigyelmedeta
tonszmold.
tmadsokelkerlsrefordtod.Akvetkezkrd
kezdetigellenedmindentmaddobsrahtrnyjrha

HARCI CSELEKVSEK ltodatmadt,sazgyessgmentdobsaidraelny


jr.Nemrvnyeslnekezekazelnyk,ha
Amikorakrdbenelvgzelegycselekvst,azegyikitt cselekvskptelennvlsz(lsdazAmellkletet),vagyhaa
bemutatottcselekvstvlaszthatod,azosztlyodalapjn sebessged0racskken.
vagyvalamilyenklnlegessgedalapjnelrhet
cselekvst,vagyvalamilyenrgtnzttcselekvst.Sok

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC85
Ecselekvssornegykzelharcivagytvolsgitmadst
RGTNZTTCSELEKVS
vgezhetszel.Lsda"TmadsLebonyoltsa"rszbena
Akarakteredolyasmitiscsinlhat,aminemszerepelaz
tmadsokrszletesebbszablyait.
ebbenafejezetbenfelsoroltcselekvsekkztt.
Bizonyosklnlegessgek,pldulaharcosokExtra
Pldulajtkattrhetbe,megflemlthetiazellenfelet,
Tmadsklnlegessge,lehetvteszi,hogyecselekvs
gyengepontokatkereshetegymgikusvdelemben,
rszekntegynltbbtmadstiselvgezz.
vagytrgyalstkezdemnyezhetazellenfllel.Csaka
kpzeletedsakarakteredtulajdonsgaiszabnak
hatrtalehetsgescselekvseknek. TRGY HASZNLATA
Haolyancselekvstrszle,melynemszerepela Egytrggyalltalbanvalamilyenmstevkenysgkzben
szablyrendszerben,aKMdntiel,acselekvs iscsinlhatszvalamit,pldulkardotrnthatszatmads
megvalsthate,smilyendobsszksgessikeres rszeknt.Haegytrgyhasznlatacselekvstignyel,a
teljestshez(haszksgeshozzegyltaln). TrgyHasznlatacselekvstkellvlasztanod.Akkorisezta
cselekvsthasznlod,haegynltbbtrggyaliscsinlnod
kellvalamitakrdben.
REJTZS
HaaRejtzscselekvsthasznlod,dobjgyessg VARZSLS
(Lopakods)prbt,hogyelrejtzz.Lsdarejtzs
Avarzstudk,mintpldulavarzslksapapok,
szablyaita7.fejezetben.Asikeresprbaszmoselnnyel
valamintszmosszrnyrendelkezikvarzslatokkal,sigen
jrlsda"NemLthatTmadksClpontok"rszta
hatkonyanhasznlhatjkketharcban.Minden
fejezetksbbirszben.
varzslatnakvanegybevetsiideje,amelymeghatrozza,.a
varzslnakacselekvst,reakcit,perceketvagyakr
ROHANS rkatkellvarzslssaltltenie.Alegtbbvarzslat
HaaRohanscselekvstvlasztod,tbbetmozoghatsza bevetsiideje1cselekvs,gyavarzslkgyakran
krben.Asebessgeddel(mindenmdostutn) varzslsrahasznljkacselekvsketharcban.Avarzsls
megegyezextratvolsgotmozoghatsz.Hapldula szablyairllsda10.fejezetet.
sebessged30lb,akkorrohanva60lbtvolsgot
mozoghatszakrdben. VISSZAVONULS
Hamegnvagycskkenasebessged,azextramozgs
HaaVisszavonulscselekvsthasznlod,amozgsodmiatt
tvolsgaisugyangyvltozik.Hapldula30lb
nemjrmegszakttmadsellenedakrdhtralv
sebessgedlecskken15lbra,akkorrohanvacsak30
rszben.
lbnyitmozoghatsz.

SEGTSG TMADS LEBONYOLTSA


Segtsgetnyjthatszegymsiklnynekvalamilyenfeladat Akrlesjtaszegykzelharcifegyverrel,lszegytvolsgi
elvgzsben.HaaSegtsgcselekvsthasznlod,asegtett fegyverrel,vagytmaddobstdobszegyvarzslat
lnynekelnyjrakvetkeztulajdonsgprbjraazzala rszeknt,atmadsegyszerlpseketkvet.
tevkenysgvelkapcsolatban,amibensegtesz.Ennek 1.Vlaszdkiaclpontot.Vlasszclpontotatmadsod
felttele,hogyaprbraakvetkezkrdkezdetig hattvolsgnbell:egylnyt,trgyatvagyhelysznt.
kerljnsor. 2.Hatrozdmegamdostkat.AKMeldnti,aclpont
Arraislehetsgedvan,hogyegybartsgoslny fedezkbenvane,vanehtrnyodvagyelnydaclpont
tmadstsegtsdegytled5lbnyi(1,5m)tvolsgon ellen.Varzslatok,klnlegeskpessgeksmshatsok
belltartzkodlnyellen.Cselezel,eltereledaclpont miattisjrhatnakbnuszokvagybntetsekatmad
figyelmt,vagymsmdonsegtesztrsadnak dobsodra.
hatkonyabbantmadni.Haatrsadmegtmadjaa 3.Vgezdelatmadst.Dobjtmaddobst.Hatallsz,
clpontotakvetkezkrdeltt,azelstmaddobsra dobjsebzst,hacsakatmadsodkonkrtszablyaimst
elnyjr. nemmondanak.Bizonyostmadsokklnlegeshatsokat
okoznakasebzsentlvagyahelyett.
TMADS

Hakrdsmerlnefel,amitcsinlsz,atmadsnak
AharcbanvlaszthatleggyakoribbcselekvsaTmads szmte,aszablyegyszer:hatmaddobstkelltenned,
cselekvs,akrakardoddalsjtaszle,nyilatlszazjadbl, akkortmadstvgzel.
vagyazkleiddelprblszeltallnivalakitkzitusban.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC86


TMAD DOBS Haelrejtztlvagyisnemltnaksnemishallanak
elrulod,holisvagy,amikortmadsz,akrtalla
Amikortmadstvgzel,atmaddobsodhatrozzameg,
tmadsod,akrelhibzzaaclpontot.
aclpontoteltallodevagyelhibzod.Atmaddobsegy
d20dobs,melyhezhozzadodamegfelelmdostkat.
Haadobottrtksmdostksszegenagyobbvagy TVOLSGI TMADS
egyenlmintaclpontVdettsgiFoka(VF),atmadsod Hatvolsgitmadstindtasz,azjaddalvagyszmszerjjal
tall.AkarakterVFtakarakteralkotskorhatrozodmeg, lsz,kzibaltthajtasz,vagymsmdonindtasz
aszrnyekVFeszerepelazrtkeikztt. valamiflelvedkeketatvoliellenflirnyba.Egyszrny
akrtskketiskilhetafarkbl.Sokvarzslatrszeknt
A DOBS MDOSTI szintntvolsgitmadstvgzel.
Atmaddobsktleggyakoribbmdostjaegy
tulajdonsgmdostsakarakterjrtassgbnusza.A HATTV
szrnyektmadsaihozaztamdostthasznljk,amia Tvolsgitmadstcsakmegadotttvolsgonbell
lersukbanszerepel. tallhatclpontellenvgezhetsz.
TulajdonsgMdost.Amikorkzelharcifegyverekkel Haegytvolsgitmadsnak,pldulegyvarzslat
tmadsz,azErmdostdathasznlod,mgtvolsgi tmadsnakcsakegyhattvjavan,akkorezena
fegyverekkelazgyessgmdostdat.Apontosvagy tvolsgontliclpontotnemtmadhatsz.
hajtjellemzvelrendelkezfegyverekkivteltkpezneke Vanolyantvolsgitmads,pldulegyhosszjvagy
szablyall. rvidjtmadsa,melynekkthattvolsgaisvan.A
Bizonyosvarzslatokkalistmaddobstkelldobni.A kisebbrtkanormlhattvolsg,anagyobbikrtka
varzslattmadsokesetbenavarzslvarzsls hosszhattvolsg.Atmaddobsodrahtrnyjr,haa
tulajdonsgmdostjthasznlod,a10.fejezetbenlertak clpontanormlhattvolsgontlvan,mgahossz
szerint. hattvolsgontliclpontokatnemtmadhatodmeg.
JrtassgBnusz.Ajrtassgbnuszodatatmad
dobsodhozadod,haolyanfegyverreltmadsz,melynek TVOLSGI TMADS KZELHARCBAN
forgatsbanjrtasvagy,vagyhavarzslattaltmadsz. Atvolsgitmadsclzsanehezebb,haazellenflottll
melletted.Hafegyverrel,varzslattal,vagybrmilyenms
1ES S 20AS DOBS mdontvolsgitmadstvgzel,htrnyjratmad
Nhaasorsegyharcolfllelvanvagyldzi,sgyaz dobsodra,haellensgeslnytartzkodik5lbnyi(1,5m)
jonctmadsaistallhat,saveternokiselhibzhatjka kzeledben,salnylttged,snemcselekvskptelen.
clpontjukat.
Haatmaddobsnld20szal20astdobsz,atmads KZELHARCI TMADS
mindenkppentall,amdostktlsaclpontVFjtl Akzitusbanvgzettkzelharcitmadssal
fggetlenl.Ezakritikustallat,lsdafejezetksbbi megtmadhatodazellenfeledet,haelred.Akzelharci
rszben. tmadstltalbanvalamilyenkzbenforgatottfegyverrel
Haatmaddobsnld20szal1estdobsz,atmads vgzed,pldulkarddal,harcikalapccsal,vagyfejszvel.A
elhibzzaaclpontot,amdostktlsaclpontVFjtl legtbbszrnykzelharcitmadstvgez,amikorlesjt
fggetlenl. karmaival,szarvval,agyaraival,cspjaivalvagyms
testrszeivel.Nhnyvarzslatsorniskzelharcitmadst
NEM LTHAT TMADK S CLPONTOK vgzel.
Aharcrsztvevisokszorprbljkelkerlniellenfelk Alegtbblny5lb(1,5m)tvolsgrarel,ezrt5lb
figyelmtrejtzssel,althatatlansgvarzslattal,vagy tvolsgnyiratallhatclpontokattmadhatkzelharci
sttbenbujklssal. tmadssal.Bizonyoslnyek(leggyakrabbanaKzepesnl
Haolyanclpontottmadsz,melyetnemltsz,htrny nagyobbmretek)kzelharcitmadsai5lbnl
jratmaddobsodra.Ezakkorisigaz,hacsak messzebbiselrnek,ezszerepelalersukban.
megtippeled,holisvanaclpont,sakkoris,hahallodhol Fegyverekhelyettfegyvertelentmadssalisvgezhetsz
vanaclpont,csaknemltod.Haaclpontnincsena kzelharcitmadst:tsz,rgsz,fejelsz,vagymserteljes
megclzotthelyen,automatikusanelhibzod,deaKM csapstindtasz(ezekegyikesemszmtfegyvernek).Ha
ltalbancsakannyitmond,hogyatmadsodnemtallt, tallsz,afegyvertelentmadsod1+Ermdostnyizz
snemmondjameg,hogyjltippeltedemegaclpont sebzstokoz.Afegyvertelentmadsbanjrtasvagy.
helyt.
Haegylnynemlttged,elnydvanatmad
dobsraellene.
D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC87
MEGSZAKT TMADS sebessgedfelezdik,kivve,haalnylegalbbkt
Aharcbanmindenkifolyamatosanaztfigyeli,azellenfl mretkategrivalkisebbnlad.
figyelmemikorlankadegypillanatra.Ritknstlhatszcsak
gyelazellensgmellettanlkl,hogyveszlybesodornd TASZTS
magad;ilyenkormegszakttmadsjrellened. ATmadscselekvsthasznlhatodegyklnleges
Akkorvgezhetszmegszakttmadst,haegylthat kzelharcitmadshoz,hogyafldrelkjvagyeltasztsegy
ellensgeslnyelhagyjaazltaladelrtterletet. lnytmagadtl.Hatbbtmadsraiskpesvagya
Megszakttmadskorreakcikntegykzelharci Tmadscselekvssel,eztazegyiktmadshelyett
tmadstvgzelazaztkivltlnyellen.Atmadsra hasznlod.
kzvetlenlazelttkerlsor,hogyalnykilpneazltalad Atasztsclpontjalegfeljebbegymretkategrival
elrtterletrl. lehetnagyobbnlad,scsakakkortaszthatodel,ha
HaaVisszavonulstcselekvsthasznlod,nemjrellened elred.DobjEr(Atltika)prbt,melyaclpontEr
megszakttmads.Akkorsemjrellenedmegszakt (Atltika)vagygyessg(Akrobatika)prbjvalverseng(a
tmads,hateleportlsz,vagyhavalakivagyvalamianlkl clpontdnt,melyikprbtvlasztja).Hasikerreljrsz,
mozgattged,hogyamozgsodat,cselekvsedet, dntsedszerintaclpontvagyelesik,vagyellkd5
reakcidatfelhasznln.Pldulnemjrellened lbnyira(1,5m)magadtl.
megszakttmads,haegyrobbansszelekisodoraz VERSENGSHARCBAN
ellenflltalelrtterletrl,vagyhaagravitcielhzaz Acsatbangyakranmredsszertermettsgedetaz
ellenflmellett. ellenfeledvel.Azilyenprbkaversengsek.Ebbena
rszbenmegtallodaharcbancselekvstignylkt
HARC KT FEGYVERREL leggyakoribbversengst:abirkzstsmsok
HaaTmadscselekvsthasznlodvalamilyenegykzben eltasztst.AKMezekalapjnrgtnzhetms
forgatott,knny,kzelharcifegyverrel,bnusz hasonlkatis.
cselekvsknttmadhatszegymsikknnykzelharci
fegyverrel,melyetamsikkezedbentartasz.Abnusz
tmadssebzsheznemadodhozzatulajdonsg FEDEZK
mdostdat,csakhanegatv.
Afalak,fk,klnbzlnyeksmsakadlyokfedezket
Habrmelyikfegyverrendelkezikahajtjellemzvel,
nyjthatnakharckzben,megvdveaclpontota
hajthatodisafegyvertkzelharcitmadshelyett.
veszlytl.Aclpontnakakkorjrafedezkelnye,haa
tmadsvagymshatsafedezktlsoldalrlindulki.
BIRKZS
Afedezknekhromfokozatalehet.Haaclponttbb
Hamegakarszragadniegylnyt,vagyleakarodfogni,a
fedezktakarsbanvan,csakalegjobbanvdfedezk
Tmadscselekvsthasznlhatodegyklnlegeskzelharci
szmt;afokozatokatnemlehetsszeadni.Hapldula
tmads,abirkzselvgzsre.Hatbbtmadsrais
clpontegylnymgttll,amelyfelesfedezketbiztost
kpesvagyaTmadscselekvssel,eztazegyiktmads
szmra,valamintegyfatrzsmgtt,amihromnegyedes
helyetthasznlod.
fedezketbiztost,aclpontnakhromnegyedesfedezke
Abirkzsclpontjalegfeljebbegymretkategrival
van.
lehetnagyobbnlad,scsakakkorkezdhetszbirkznivele,
AfelesfedezkbenlvclpontVFjresgyessg
haelred.Legalbbegyszabadkezedethasznlva
mentdobsaira+2bnuszjr.Aclpontnakakkorvan
megprblodmegragadniaclpontotegybirkzs
felesfedezke,haegyakadlylegalbbatestfelletefelt
prbval.EzegyEr(Atltika)prba,melyaclpontEr
eltakarja.Azakadlylehetegyalacsonyfalszakasz,nagyobb
(Atltika)vagygyessg(Akrobatika)prbjvalverseng(a
btor,egykeskenyfatrzs,vagyegylny(akrellensg,
clpontdnt,melyikprbtvlasztja).Hasikerreljrsz,a
akrbart).
clpontotmegragadtad(azllapotlerstlsdazA
AhromnegyedesfedezkbenlvclpontVFjres
mellkletben).Azllapotlersnlszerepel,mitlrvget,
gyessgmentdobsaira+5bnuszjr.Aclpontnak
tepedigbrmikorelengedhetedamegragadottellenfelet
akkorvanhromnegyedesfedezke,haegyakadlya
(nemkerlcselekvsbe).
testfelletnekkb.hromnegyedteltakarja.Azakadly
KiszabadulsBirkzsbl.Amegragadottlny
lehetegyvasrostly,lrs,vagyegyvastagfatrzse.
cselekvskntmegprblhatkiszabadulni.EhhezsikeresEr
Ateljesfedezkbenlvclpontotkzvetlenlnemlehet
(Atltika)vagygyessg(Akrobatika)prbtkelltennie,
megcloznitmadssalvagyvarzslattal,debizonyos
melyazEr(Atltika)prbddalverseng.
varzslatokhathatnakrhaahatterletknll.Aclpont
MegragadottLnyekMozgatsa.Amikormozogsz,
akkorvanteljesfedezkben,haegyakadlyteljes
magaddalvonszolodvagycipeledamegragadottlnyt,dea
egszbeneltakarja.
D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC88
SRLS S GYGYULS Orvtmadsklnlegessgemiatt,azokkalakockkkalis
ktszerdobsz.
AsrlseksletveszlyaD&Dvilgtfelfedezklland
titrsai.Egykardcsaps,jlclzottnylvessz,vagyegy SEBZS TPUS
tzlabdavarzslatlngjasrlstokozhat,vagyakrmegis Klnfletmadsok,sebzvarzslatoksmsrtalmas
lhetmgigenszvslnyeketis. hatsokmindklnbztpussebzstokoznak.Asebzs
tpushoznemkapcsoldnaknlljtkszablyok,de
LETER PONTOK egyesszablyok(pl.sebzsellenlls)miattszmt,milyen
Azleterpontokklnfletnyezksszessgt tpussebzsrekerltsor.
jelkpezik:testisszellemikitarts,lniakarss Akvetkezkbenfelsoroljukasebzstpusokat,s
szerencse.Minltbbleterpontjavanegylnynek,annl pldkatadunkrjuk,hogyaKMknnyenmegllapthassa
nehezebbmeglni.Akevesebbleterponttalrendelkezk jhatsoksebzstpust.
srlkenyebbek. Energia.Azenergiasebzformbakoncentrlttiszta
Alnyaktulisleterpontja(ltalbancsakezt mgikuser.Leginkbbvarzslatokokoznakenergia
nevezzkegyszerenleterpontnak)brmilyenrtk sebzst,mintpldulavarzslvedksaszellemfegyver.
lehetalnymaximlisleterpontjas0kztt.Ezaz Fagy.Ajgrdglndzsjblsugrzpokolihideg,sa
rtkgyakranvltozik,ahogyalnymegsrlvagygygyul. fehrsrknyokleheletnekdermesztszelefagysebzst
Amikoregylnymegsrl,asebzstlekellvonniaz okoz.
leterpontjaibl.Azleterpontvesztesgnincshatssal Mennydrgs.Acsontrepeszthangrobbans,mint
alnykpessgeire,amgalnynemkerl0leter pldulamennydrghullmvarzslathatsa,
pontra. mennydrgssebzstokoz.
Mreg.Askorpikmrgezfarka,sazldsrknyok
SEBZS DOBS toxikusleheletemregsebzstokoz.
Nekrzis.Anekrzissebzsegyeslholtaks
Mindenfegyver,varzslatsaveszlyeskpessg
varzslatokokozhatjk,elsorvasztjaazanyagotsmga
meghatrozza,mekkorasebzstokoz.Dobszasebzs
lelketis.
kockkkal,hozzadszmindenmdostt,sazeredmnyt
Pszichikus.Amentliskpessgek,mintpldulaz
okozodsebzskntaclpontodnak.Varzsfegyverek,
agyszvkpszionikuscsapsapszichikussebzstokoz.
klnlegeskpessgeksmstnyezkmiattbnuszjrhat
Ragyogs.Ragyogssebzstokozapapoklngcsaps
asebzsedre.
varzslata,vagyafegyvervellesjtangyal.Ezatzhz
Amikorfegyverreltmadsz,asebzsedhezadottazta
hasonlanmegperzseliahst,saclpontszellemt
tulajdonsgmdostdat,amelyetatmaddobsnlis
tltltienergival.
hasznltl.Avarzslatoklersbanszerepel,milyen
Sav.Afeketesrknyleheletnekmarpermete,sa
kockkkalkellsebzstdobnod,sjrehozzbrmilyen
feketepudingltalkivlasztottemsztnedveksavsebzst
mdost.
okoznak.
Haegyvarzslatvagymshatsegynltbbclpontnak
Szr.Aztlyukasztsfelnyrsaltmadsok,pldula
okozsebzstegyszerre,egysebzstdobjkimindegyikkre.
lndzsksaszrnyekagyarai,szrsebzstokoznak.
Hapldulegyvarzsltzgolytvarzsolvagyegypap
Tz.Avrssrknyoktzetlehelnek,sszmos
lngcsapstvarzsol,avarzslatsebzstcsakegyszerkell
varzslatidzlngokat,hogytzsebzstokozzon.
kidobni,sazarobbansterletnmindenlnyre
Vg.Akardok,fejszksaszrnyekkarmaiisvg
vonatkozik.
sebzstokoznak.
Villm.Avillmcsapsvarzslat,sakksrknyok
KRITIKUS TALLAT
leheleteisvillmsebzstokoz.
Hakritikustallatotrszel,tovbbikockkatdobsza
Zz.Atompaerhatsokprlyk,zuhans,szorts
clpontellenisebzsnl.Atmadsmindensebzs
shasonlkzzsebzstokoznak.
kockjvalktszerdobj,saddsszeazeredmnyt.Ezutn
adjhozzmindenmdosttszoksszerint.Agyorsabb
jtkrdekbendobhatszegyszerremindensebzs SEBZS ELLENLLS S SEBEZHETSG
kockval. Egyeslnyeknekklnsennehz,vagyszokatlanulknny
Hapldulegytrrelkritikustallatotrszel,2d4gyel rtanibizonyosfajtasebzssel.
dobszsebzst1d4helyett,majdehhezadodhozza Haegylnyvagytrgyellenllegysebzstpussal
megfeleltulajdonsgmdostdat.Haatmadshoz szemben,asebzsfelezdikellene.Haegylnyvagytrgy
tovbbisebzskockkishozzaddnak,pldulazsivnyok sebezhetegysebzstpussalszemben,azadotttpus
sebzsduplzdikellene.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC89


Azellenllst,majdasebezhetsgetasebzsre meghalsz,haamegmaradsebzselrivagymeghaladjaa
vonatkozmindenmdostutnalkalmazzuk.Pldulegy maximlisleterpontjaidszmr.
lnyellenllazzsebzsselszemben,seltalljaegy25 Tegykfel,egypapnakmaximum12leterpontjavan,
zzsebzstokoztmads.Alnyolyanmgikusaurban demrcsak6leterpontjamaradt.Haegytmads18
tartzkodik,melymindensebzst5telcskkent.A25 sebzstokozneki,0leterpontrakerl,demg12
sebzstelszrcskkentjk5tel,sutnafelezzk,gya pontnyisebzsmegmaradt.Mivelamegmaradtsebzselri
lny10sebzstszenvedel. amaximlisleterpontjainakszmt,apapmeghal.
Haegysebzstpusratbbellenllsvagysebezhetsg
isvonatkozna,csakegyszerszmtjukazt.Hapldulegy ESZMLETVESZTS
lnynektzellenllsavan,valamintellenllsaminden Haegysebzstl0leterpontrakerlsz,denemhalsz
nemmgikussebzsselszemben,anemmgikustz beleazonnalasrlsbe,elvesztedazeszmleted(lsdazA
sebzstiscsakfelezialny,nempedignegyedre mellkletet).Azeszmletlensgelmlik,amintvisszanyersz
cskkenti. legalbb1leterpontot.

SEBZSHATSNAKLERSA HALL MENTDOBS


AKalandmestersokflekppenlerhatjaazleterpont Ha0leterpontonkezdedakrdet,egyklnleges
vesztst.Amikorazaktulisleterpontjaid mentdobst,ahallmentdobstkelldobnod,hogy
meghaladjkamaximlisrtkfelt,ltalbanmg kiderljn,kzelebbkerlszeahallkapujhoz,vagy
nemltszanakrajtadsrlsek.Amikoramaximlis kapaszkodszeazletedbe.Msmentdobsoktleltren
leterpontjaidfelealkerlsz,mrmegviseltnek ehheznemadhatszhozzsemmilyentulajdonsg
ltszol,vgsokszzdsoklehetnekrajtad.Haegy mdostt.Asorskezbenvagy,csakolyanvarzslatokvagy
tmadstl0leterpontrakerl,azkzvetlentallat, klnlegessgeksegtenekrajtad,melyekamentdobsaid
vrzsebetvagymssrlsthagymagautn,vagy sikereeslytjavtjk.
egyszerencsakkit. Dobjd20szal.Haadobs10vagymagasabb,ahall
mentdobsodsikeres.Egybkntsikertelen.nmagban
egysikernekvagysikertelensgneknincshatsa.Ha
GYGYULS harmadszorissikeresmenttdobtl,stabilizldikaz
Asebeknemvglegesek,hacsaknemokoztakhallt. llapotod(lsdlent).Haharmadszorissikertelenmentt
Nagyhatalmmgiamgahallblisvisszatudhozni. dobtl,meghalsz.Asikeresvagysikertelenmentknek
Pihensselvisszanyerhetekazelvesztettleterpontok nemkellegymstkvetneklennik;tartsszmon,hny
(lsda8.fejezetet,mgikusmdszerekkelpedig(pldul sikeresshnysikertelenmentdobsodvoltsszesen,
sebekgygytsavarzslattalvagygygyitallal)a amgsszenemgylikhromegyforma.Hastabilizldikaz
sebeslsekpillanatokalattbegygythatak. llapotod,vagylegalbb1leterpontotvisszanyersz,a
Haegylnytgygytanak,avisszanyertleterpontokat sikeresssikertelenmentdobsokszmalenullzdik.
hozzadhatjaaktulisleterpontjaihoz.Azleterpontok 1ess20asDobs.Haahallmentdobsodnld20
nemhaladhatjkmegamaximlisleterpontokszmt, szal1estdobsz,azktsikertelendobsnakszmt.Ha20
azefelettvisszanyertleterpontokelvesznek.Hapldul astdobszd20szal,visszanyersz1leterpontot.
adruidaavndoron8leterpontnyitgygyt,a Sebzds0leterPonton.Habrmilyensebzst
vndornakmost14leterpontjavan,samaximlis okoznakneked,mikzben0leterpontodvolt,ezegy
leterpontja20,akkoravndor6leterpontotnyer automatikussikertelenhallmentdobsnakszmt.Haa
visszaadruidavarzslattl,nem8at. sebzstkritikustallatokozta,ktsikertelenmentnek
Haegylnymeghalt,nemnyerhetvisszaleter szmtasrls.Haasebzssszegeelrivagymeghaladja
pontokat,hacsakmgival,pldulazjraleszts amaximlisleterpontjaidszmt,azonnalszrnyethalsz.
varzslattalvisszanemhozzkazlksorbaelbb.
HALDOKLK STABILIZLSA
0 LETER PONTRA KERLS A0leterpontonlvlnyekmegmentsneklegjobb
Ha0leterpontrakerlsz,vagyazonnalszrnyethalsz, mdjaagygyts.Hagygytsranincsenlehetsg,
vagyeszmletedetveszted,akvetkezkszerint. legalbbstabilizlnilehetalnyt,nehogybelehaljonaz
elrontotthallmentdobsokba.
AZONNALI HALL Cselekvskntelsseglytnyjthatszegyeszmletlen
Aslyossebekbeakrazonnalbeleishalhatsz.Hasebzstl lnynek,hogystabilizlniprbld.EhhezsikeresDC10
0leterpontrakerlsz,smaradtmgasebzsbl, Blcsessg(Orvosls)prbaszksges.
Astabilllapotlnynemdobtovbbihall
mentdobsokat,deeszmletlenmarad.Astabilllapota
D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC90
elmlik,sjraelkellkezdeniehallmentdobsokat Haazideiglenesleterpontokatadhatsnemrgzti
dobnia,habrmennyitissebzdik.Haastabilllapotlnyt azokhatidejt,azokmegmaradnak,amgelnemfogynak,
nemgygytjkmegelbb,1d4ramltn1leter legksbbakvetkezhosszpihendvgig.
pontonmaghoztr.

SZRNYEK S HALL
LOVAS HARC
AlegtbbKMjtkbanaszrnyekazonnalmeghalnak,ha Acsatalhtnrohamozlovag,agriffhtrl
0leterpontrakerlnek,azaznemvesztikelaz varzslatokatbevetvarzsl,vagyapegazushtonazgen
eszmletketsdobnakhallmentdobsokat. tsuhanpapmindahtasokgyorsasgts
Azigaznfontosellenfeleksklnlegesnemjtkos mozgkonysgthasznljaki.
karakterekgyakrankivtelekezall;aKMdnthetgy, Htasodknthasznlhatszegyerrehajlandlnyt,mely
hogykeszmletketvesztik,sajtkoskarakterekre legalbbegymretkategrivalnagyobbnlad,s
vonatkozszablyokatkvetik. amelynektestfelptsealkalmaserreaclra,akvetkez
szablyokszerint.
LNYEK LETSE
Nhaatmadrtalmatlannakarjatenniellenfelt,de HTASRA FELLS S LESZLLS
nemakarvgeznivele.Amikoregytmadkzelharci Egyszeramozgsodsornfelszllhatszegylegfeljebb5
tmadsamiatt0leterpontrakerlegylny,atmad lbnyi(1,5m)tvolsgratallhatlnyhtra,vagy
lethetialnyt.Atmadakkordntheterrl,amikora leszllhatszrla.Ezannyimozgsodbakerl,minta
sebzstokozza.Alnyeszmlettveszti,sstabilllapotba sebessgedfele.Hapldulasebessged30lb,15lbnyi
kerl. mozgstelkltvelhetszlra.gytehtnemszllhatszfela
lovadra,hanemmaradtlegalbb15lbnyimozgsod,vagy
IDEIGLENES LETER PONTOK haasebessged0.
Havalamilyenhatsahtasodatakarataellenre
Bizonyosvarzslatoksklnlegeskpessgekideigleneses
mozgatja,sikeresNF10gyessgmentdobstkell
leterpontokatadnaklnyeknek.Azideiglenesleter
dobnod,vagyleeselahtasodrl,ahtastllegfeljebb5
pontoknemigazileterpontok;ezekcsakfelfogjka
lbnyi(1,5m)tvolsgrarkezelselesel.Havalamilyen
sebzst,egyleterponttartalkotkpeznek,amely
hatstlelesnllovaglskzben,ugyanilyenmentdobst
megvdasrlstl.
kelldobnod.
Havanideiglenesleterpontodamikorsebzst
Haahtasodelesik,reakcikntleszllhatszrlaamikor
szenvedszel,elszrazideiglenesleterpontokatveszted
eldl,smegllhatszmellette.Haeztnemteszed,leesela
el.Amegmaradsebzstvondleaszoksosleter
htasodrl,ahtastllegfeljebb5lbnyi(1,5m)tvolsgra
pontjaidbl.Ha,pldul,van5ideiglenesleterpontods
rkezelselesel.
elszenvedsz7sebzst,akkorelvesztedazideiglenesleter
pontjaidatmajdelszenvedsz2sebzst.
Mivelazideiglenesleterpontokatklnvezeteda A HTAS IRNYTSA
valdileterpontjaidtl,ezrtazideiglenesleter Lovaglskzbenktlehetsgedvan.Vagyirnytoda
pontjaiddalmeghaladhatodamaximlisleterpontjaid htasodat,vagyhagyod,hogynllancselekedjen.
szmt.gyegymaximlisleterpontonlvkarakteris Intelligenslnyek,pldulsrknyok,mindenkppen
kaphatideiglenesleterpontokat. nllancselekszenek.
Gygytssalnemnyerhetszvisszaideiglenesleter Csakolyanhtastirnythatsz,melykilettkpezve
pontokat,stbbideiglenesleterpontforrstnem lovaglsra.Ahziastottlovak,szamarakshasonllnyek
adhatszssze.Hamrvanideiglenesleterpontot,s kivannakerrekpezve.Hairnytodahtasodat,amikor
mgkapsz,tedntdel,hogymegtartodameglv felszllszr,akezdemnyezsemegvltozik,atiddellesz
pontjaidat,vagyhelyettkazjakatkapodmeg.Hapldul egyenl.Amozgstteszabodmeg,scsakhromfle
egyvarzslat12ideiglenesleterpontotadnaneked,de cselekvstvgezhet:Kitrs,RohansvagyVisszavonuls.
mrvan10pontod,akkorutnalehet12vagy10pontod, Azirnytsodalattllhtasmrabbanakrben
denem22. cselekedhet,amikorfelszllszr.
Ha0leterpontonvagy,ideiglenesleterpontokkal Aznllhtasmegtartjaasajthelytakezdemnyezs
nemnyerhetedvisszaazeszmletedet,snem sorrendjben.Alovastlfggetlenlbrmilyencselekvst
stabilizlnak.Elnyelikasebzst,haeszmletlenl vgezhet,szabadonmozoghatscselekedhet.
megtmadnnak,decsakigazigygytssalmenthetnek Elmeneklhetaharcbl,elreronthattmadni,vagyppen
meg. felfalhategyslyosansebesltellenfelet,vagymsmdon
isakvnsgaiddalszembemehet.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC91


Mindktesetben,haahtasodellenmegszakttmads
jr,atmadeldntheti,hogytgedvagyahtasodat
tmadja.

VZ ALATTI CSATA
Haakalandozkldzbeveszikatengeralattiotthonukba
meneklsahuaginokat,egysihajroncsbanprblnak
cpkatelldzni,vagyhaelntiavzaszobtegy
labirintusban,veszlyeskrnyezetbenkellharcolniuk.Avz
alattakvetkezszablyokrvnyesek.
Akzelharcifegyverestmadsoknlazsz
sebessggelnemrendelkezlnyek(akrtermszetes,akr
mgikustonszerzettszsebessggel)tmadsaira
htrnyjr,hacsaknemgerellyel,lndzsval,rvidkarddal,
szigonnyalvagytrreltmadnak.
Atvolsgifegyverestmadsokmindenkppen
elhibzzkaclpontotafegyvernormlhattvolsgntl.
Anormlishattvolsgonbellisatmaddobsra
htrnyjr,hacsakafegyvernemszmszerj,hlvagy
gerelyknthajtottfegyver(pldullndzsa,szigonyvagy
dobnyl).
Ateljesegszbenvzbemerltlnyekellenllakatz
sebzsselszemben.

D&D ALAPSZABLYOK 9. FEJEZET: HARC92


3. RSZ: A MGIA SZABLYAI
10. FEJEZET: VARZSLS
AMGIATHATJAAD&DVILGT,LEGGYAKRABBANVARZSLATOK tartanak.Ugyanezahelyzetsokvarzstudszrnnyelis.
formjbanjelenikmeg. Msvarzstudk,pldulapapoksvarzslk,elksztika
Ebbenafejezetbenmegtallodavarzslsszablyait.A varzslataikat.Azelksztsfolyamataeltrlehet
klnbzkarakterosztlyokklnflemdontanulnaks klnbzosztlyokszmra,ahogyanazosztlylersnl
ksztenekelvarzslatokat,aszrnyekisegynimdon szerepel.
hasznljkvarzslataikat.Aforrstlfggetlenla Mindegyikesetbenazegyszerrefejbentarthat
varzslatokazittlertszablyokatkvetik. varzslatokszmaakarakterszintjtlfgg.

MI IS AZ A VARZSLAT? VARZSLAT HELYEK


Fggetlenlattl,avarzstudhnyvarzslatotismervagy
Avarzslategykonkrtmgikushats,amultiverzumot
ksztel,pihennlklcsakmeghatrozottszm
thatmgikusenergiaegybizonyos,korltozottformba
varzslatotvethetbe.Amgiaszvedknekformzsas
ntse.Avarzslssornakaraktervatosanpengetia
energijnakakrcsakegyszervarzslatokhoztrtn
vilgotthatnyersmgialthatatlanhrjait,megadott
felhasznlsafiziklisansmentlisanismegerltet,a
mintbaformzzaket,meghatrozottvibrcithozrajtuk
magasszintvarzslatokesetbenmginkbb.Minden
ltre,majdszabadjraengediket,hogyelszabadtsaa
varzstudosztlylersnlszerepelegytvlzat,amely
kvnthatstmindeztltalbannhnymsodpercalatt.
bemutatja,akarakterhnyadikszintenhnyvarzslatot
Avarzslatokigensokoldaleszkzklehetnek,
hasznlhatazegyesvarzslatszintekbl.Umara,a3.szint
fegyverek,vagyvdelmezrolvassok.Srlseket
varzslpldulngy1.szintvarzslathellyelskt2.
okozhatnakvagytntethetnekel,klnflellapotokat
szintvarzslathellyelrendelkezik.
rhatnakclpontjukravagyfeloldhatjkazokat(lsdazA
Amikorakarakterbevetegyvarzslatot,elkltegy,a
mellkletet),letenergitszvhatnakel,vagy
varzslatszintjvelmegegyezvagymagasabbszint
visszahozhatjkaholtakatazlksorba.
varzslathelyet,lnyegben"betlti"avarzslathelyrea
Ezersezervarzslatotalkottakmegamultiverzum
varzslatot.Gondoljgyavarzslathelyekre,mint
trtnetesorn,ssokukrgfeledsbemerlt.Nhnyat
megadottmretrsekrekicsikaz1.szinthelyek,
talnmeglehettallnisiromokmlynrejtzporlad
nagyobbakamagasabbszintek.Egyelsszintvarzslat
varzsknyvekben,vagyholtistenekelmjemlybe
akrmekkorahelyrebelefr,dea9.szintvarzslatcsaka
szorulva.Vagyegynapjrafelfedezhetiegykarakter,ha
9.szinthelyre.gyamikorUmaravarzslvedket,egy1.
elegendhatalomrasblcsessgretettszert.
szintvarzslatothasznl,elkltiangyblazegyik1.
szintvarzslathelyt,gymrcsakhrommarad.
VARZSLATSZINT Habefejezelegyhosszpihent,visszanyeredminden
Mindenvarzslatvalamilyenszint,0tl9.szintig.A elkltttvarzslathelyedet(apihensszablyaitlsda8.
varzslatszintjeannakerejttkrzi,azegyszer(deazrt fejezetben).
igenhasznos)1.szintvarzslvedktlazelkpeszt9. Nhnykaraktersszrnykpesvarzslathelyek
szintidmeglltvarzsig.Avarzstrkkkegyszer,de elkltsenlklisvarzslatokathasznlni.
erteljesvarzslatok,melyeketakarakterekszinte
megszoksblhasznlhatnak0.szintek.Minlmagasabb VARZSLATOK BEVETSE MAGASABB SZINTEN
avarzslatszintje,annlmagasabbszintvarzstudtudja Amikoregyvarzstudmagasabbszintvarzshelyetkltel
csakhasznlni. mintavarzslatszintje,avarzslatmagasabbszintenjn
Avarzslatszintjesakarakterszintjenemfeletethet ltre.HapldulUmaraavarzslvedketazegyik2.szint
megkzvetlenlegymsnak.Pldulltalbancsak17. varzslathelytfelhasznlvavetibe,avarzslvedk2.
szint,nempedig9.szintkarakterekhasznlhatnakcsak szintvarzslatlesz.Olyan,minthaavarzslatkitgulna,
9.szintvarzslatokat. hogykitltsearendelkezsrellvarzslathelyet.
Nhnyvarzslat,pldulavarzslvedkvagyasebek
ISMERT S ELKSZTETT VARZSLATOK gygytsaersebbhats,hamagasabbszintenvetikbe,
Mielttegyvarzstudhasznlhatnaegyvarzslatot,aztjl ahogyanezavarzslatlersbanszerepel.
azelmjbekellvsnie,vagyvalamilyenvarzstrgytjn
kellhozzfrnie.Nhnyosztlytagjaicsakkorltozott
szmvarzslatotismernek,melyeketllandanfejben
D&D ALAPSZABLYOK 10. FEJEZET: VARZSLS93
VARZSTRKKK valamilyenesemnyrevlaszulvetikbeket.Haavarzslat
reakciknthasznlhat,avarzslatlersbanszerepel,
Avarzstrkkkolyanvarzslatok,melyekakrhnyszor
pontosakmikorislehetbevetni.
bevethetek.Nemhasznlnakelvarzslathelyet,snem
kellelkszteniket.Arengetegvarzslatavarzslatot
HOSSZABB BEVETSI ID
belevsteavarzstudelmjbe,sfeltltttea
Bizonyosvarzslatok(idertvearitulknthasznlt
varzstudtannyimgival,hogyaavarzslatotjrasjra
varzslatokatis)hosszabbidalattvethetekbe:csak
bevethesse.Avarzstrkkkvarzslatszintje0.
percekvagyakrrkalatt.Haegycselekvsnlvagy
reakcinlhosszabbbevetsiidejvarzslatothasznlsz,
RITULK mindenkrdbenacselekvsedetavarzslsrakell
Nmelyikvarzslata"ritul"specilisjellssel felhasznlnod,sfolyamatosankoncentrlnodkell(lsda
rendelkezik.Ezeketavarzslatokatisbelehetvetnia "Koncentrci"rsztlent).Haakoncentrcidmegtrik,a
varzslsltalnosszablyaszerint,vagypedigfellehet varzslatsikertelen,denemhasznlodelavarzslathelyt.
kethasznlniritulknt.Avarzslatokritulisvltozatt Hajramegprblndavarzslatot,ellrlkellkezdeneda
10percceltovbbtartbevetni,mintltalban.Aritulis varzslst.
varzslsnemhasznlelvarzslathelyet,ezrta

HATTV
varzslatotilyenkornemislehetmagasabbszintknt
bevetni.
Avarzslatclpontjnakavarzslathattvolsgnbell
Avarzstudcsakakkorhasznlhatritulisan
kelltartzkodnia.Azolyanvarzslatok,mintpldula
varzslatokat,haazosztlyarendelkezikezzela
varzslvedkclpontjailnyek.Atzgolyhozhasonl
klnlegessggel.Apapoksdruidkpldulkpesek
varzslatokclpontjaegypontatrben,ahonnanatz
ritulisvarzslsra.Akaraktercsakakkorhasznlhat
gmbkirobban.
ritulisanvarzslatot,haaztelksztette,vagyrajtavanaz
Alegtbbvarzslathattvjalbban(30cm)kifejezett
ismertvarzslatailistjn,hacsakakarakterritulis
tvolsg.Nhnyvarzslatcsakolyanlnyrehat,akitmeg
varzslsklnlegessgenemteszilehetvaritul
tudszrinteni(akrmagadrais).Msvarzslatok,pldula
hasznlattenlklis,mintavarzslkesetben.
pajzsvarzshattvolsgacsaksajtmagadvagy.

A VARZSLAT BEVETSE KOMPONENSEK


Amikorakarakterbevetegyvarzslatot,akarakter Avarzslatkomponenseiazokafizikaielemek,melyekrea
osztlytlsavarzslathatsrlfggetlenlakvetkez varzslssornszksgvan.Mindenvarzslatlersnl
szablyokatkellkvetni. szerepel,szksgesekehozzverblis(V),mozdulat(M)
A11.fejezetbenmindenvarzslatlersaegyadatlappal vagyanyagi(A)komponensek.Haavarzslat
kezddik,melytartalmazzaavarzslatnevt,szintjn,hogy komponenseiblegyetvagytbbetnemtudszbiztostani,
amgiamelyiskoljbatartozik,abevetsiidejt, nemtudodbevetniavarzslatot.
hattvjt,komponenseitshatidejt.Avarzslat
lersnakeztkvetrszemutatjabeavarzslathatst. VERBLIS (V)
Alegtbbvarzslathozmisztikusszavakatkellkntlni.A
BEVETSI ID szavakmaguknemavarzslaterejnekforrsai;ezeka
Alegtbbvarzslategycselekvskntvethetbe,de megadottmagassgsrezonancijhangokhozzk
nhnyvarzslatbnuszcselekvsknt,reakciknt,vagy mozgsbaamgiaszvedkt.Haakarakterszjt
sokkalhosszabbidalatthasznlhatcsak. betmtkvagyelnmtottterletentartzkodik(mint
amilyetacsendvarzshozltre),nemtudverblis
BNUSZ CSELEKVS komponensvarzslatokathasznlni.
Abnuszcselekvskntltrehozottvarzslatklnsen
gyors.Akrdbenbnuszcselekvskntbevetheteda VARZSLSPNCLBAN
varzslatot,hamgnemvgeztlbnuszcselekvsta Mivelavarzslshoznagymentlissszpontostss
krdben.Ugyanebbenakrbennemhasznlhatszmsik pontosmozdulatokszksgesek,varzslskorcsak
varzslatot,kivveaz1cselekvsbevetsiidej olyanpncltviselhetsz,melynekviselsbenjrtas
varzstrkkket. vagy.Egybknttlsgosaniszavarsfizikailaggtola
pnclahhoz,hogyvarzsolnitudj.
REAKCI
Nhnyvarzslatreakciknthasznlhat.Ezeka
varzslatokamsodperctrtrszealattltrehozhatak,s

D&D ALAPSZABLYOK 10. FEJEZET: VARZSLS94


MOZDULAT (M) fenntartsdakoncentrcidat.AzNF10,vagyakapott
Avarzslsmozdulatailehetnekerteljesvagybonyolult sebzsfele(amelyikrtkmagasabb).Hatbbhatsis
gesztusok.Haavarzslathozmozdulatkomponensrevan sebzstokozneked,pldulmeglnekegynyllals
szksg,avarzslatbevetshezlegalbbegyszabadkzre egysrknyleheleteiseltall,klnmentdobstkell
vanszksg. dobnodmindegyiksebzdsmiatt.
Cselekvskptelensgvagyhall.Abbamarada
ANYAGI (A) koncentrcid,hacselekvskptelennvlsz,vagyha
Nhnyvarzslatbevetshezkonkrttrgyakravan meghalsz.
szksg,melyeka"komponens"rovatbanzrjelben AKMdnthetgy,hogybizonyoskrnyezetihatsok,
szerepelnek.Akarakterhasznlhatkomponensesersznyt pldulhaegyhullmsprvgigrajtadegyviharban
vagyvarzsfkuszt(lsdaz5.fejezetet)avarzslat sodrdhajfedlzetn,NF10llkpessgmentdobst
lersnlszereplkomponenshelyett.Haazonbana ignyelakoncentrcidfenntartshoz.
komponensmegjellsnlszerepelvalamiflekltsg,a
karakternekazzalakonkrtkomponensselkellrendelkeznie CLPONTOK
avarzslatbevetshez. Alegtbbvarzslatesetbenkivlasztaszegyvagytbb
Haavarzslatlersaszerintakomponenselhasznldik clpontot,melyekreavarzslathatnifog.Avarzslat
varzslskor,akkoravarzslatmindenegyesbevetshez lersbanszerepel,hogyavarzslatclpontjailnyek,
biztostanikelleztakomponenst. trgyak,vagyegyterletihatskiindulpontja(lsdlent).
Legalbbegyszabadkzrevanszksg,hogyavarzslat Haavarzslatnaknincsenrzkelhethatsa,egylny
hasznljaelrjeakomponenst,vagyhogykezbentartsaa akrnemisfelttlenltudrla,hogyegyvarzslat
varzsfkuszt.Ezlehetugyanazakeze,mellyelamozdulat clpontja.Asistergvillmcsapselgnyilvnval,deegy
komponenstelvgzi. szeldebbhats,pldulhamegprblnakolvasnialny
gondolataiban,gyakranszrevtlenmaradhat,hacsaka
HATID varzslatlersanemjelziazellenkezjt.
Avarzslathatidejeazazidtartam,ameddigavarzslat
hatsatart.Ahatidlehetfordulkban,percekben, AKADLYTALAN T A CLPONTHOZ
rkbanvagyakrvekbenkifejezett.Nhnyvarzslat Csakakkorvehetszvalamitclba,haakadlytalantvezet
hatsamegmarad,amgcsakavarzslatotnem hozz,gynemclozhatszbeteljesfedezkmgtti
semlegestik,vagymegnemsemmistik. dolgokat.
Haegynemlthatterletreakarodhelyezniegyterleti
AZONNALI hatskiindulpontjt,svalamilyenakadly(pldulegy
Sokvarzslathatsaazonnali.Avarzslatsrlstokoz, fal)tbanvan,akiindulpontazakadlyfeldesoldalra
gygyt,teremt,vagymegvltoztatvalamilyenlnytvagy kerl.
trgyat,sutbbmrnemlehetsemlegesteni,mivela
varzsercsakegypillanatighat. NMAGAD CLZSA
Haegyvarzslattetszsszerintilnyrehat,lehetszte
KONCENTRCI magadisaclpont,hacsakaclpontnaknemellensges
Vannakvarzslatok,melyekrekoncentrlnikell,hogya lnynekkelllennie,vagykiemeltenrajtadkvlmsik
hatsukfennmaradjon.Haelvszakoncentrcid,a lnynek.Haegyvarzslathatterletnvagy,avarzslat
varzslatvgetr. rdishat.
Haavarzslatotkoncentrcivalkellfenntartani,ezta
Hatidrovatbanlthatod,savarzslatlersaaztiskzli, HATTERLET
meddigkoncentrlhatszr.Akoncentrcitbrmikor Alngolkezekhezvagyadermesztkphozhasonl
abbahagyhatod(eznemkerlcselekvsbe). varzslatokegyterletenhatnak,gyegyszerretbblnyre
Normlistevkenysg,pldulmozgsvagytmads ishatssallehetnek.
nemzavarakoncentrciban.Akvetkezkrlmnyek Avarzslatlersaadjamegahatterlett,ami
trhetikmegakoncentrcit: leggyakrabbanazalbbitalakzategyike:gmb,henger,
Msikkoncentrcitignylvarzslathasznlata. kocka,kpvagyvonal.Mindegyikhatterlettpusnakvan
Elvszakoncentrcidegyvarzslatra,hamsik egykiindulsipontja,egyhely,ahonnankiramlika
koncentrcitignylvarzslatotvetszbe.Egyszerre varzslatenergija.Mindenegyesalakzatszablyai
csakegyvarzslatrakoncentrlhatsz. meghatrozzk,holhelyezkedikelrajtaakiindulsipontja.
Srls.Hasebzstszenvedszelkoncentrcikzben, Akiindulsipontltalbanegypontatrben,denhny
llkpessgmentdobstkelldobnod,hogy varzslatkiindulsipontjaegylnyvagytrgy.
D&D ALAPSZABLYOK 10. FEJEZET: VARZSLS95
Avarzslathatsaegyenesvonalbanterjedakiindulsi
AMGIAISKOLI
pontjtl.Haakiindulsiponttlnemvezetakadlytalan
Amgiaakadmiinavarzslatokatnyolccsoportbasoroljk,
melyetamgiaiskolinakneveznek.Atudsok,fknta egyenesahatterletegypontjhoz,akkora
varzslkezekalapjncsoportostjkavarzslatokat,mivel hatterletnekerrearszrenemhatavarzslat.Csak
gyvlik,amgiamkdsealapvetenuniverzlis,akr teljesfedezktudjagyelvgniavarzslatterjedsta
kemnytanulmnyokonalapul,akregyistensgnyjtotta hatterleten,a9.fejezetbenlertakszerint.
ern.
Amgiaiskolisegteneklerniavarzslatot;nem GMB
kapcsoldnakhozzjuknllszablyok,bregyes Tevlasztodmegagmbkiindulsipontjt,sagmb
varzslatokfelhasznljkaziskolkfogalmt.
ebblapontblterjedkifel.Agmbmrettasugara
Aztalaktmgiavarzslataimegvltoztatjklnyek,
hosszvalfejezzkki,ekkoratvolsgraterjedahatsa
trgyakvagyakrnyezettulajdonsgait.tvltoztathatjkaz
ellensgedetrtalmatlanlnyekk,megnvelhetikegytrsad kiindulsiponttl.
erejt,parancsodratrgyakatmozgathatnak,vagyppen Agmbkiindulsipontjarszeahatterletnek.
felersthetikegylnytermszetesgygyulkpessgt,
hogyhamarfelpljnegysrlsbl. HENGER
ABbjvarzslatokmsokelmjrehatnak,befolysoljk Ahengerkiindulsipontjaegy,avarzslatlersnl
sirnytjkaviselkedsket.Azilyenvarzslatokhatsraaz megadottsugarkrkzppontja.Akrnekvagyafldn
ellensgeidbartknttekinthetnekrd,valamilyen kelllennie,vagyavarzslathatsnaktetejnl.Azenergia
cselekvsreknyszerthetneklnyeket,vagyakrbbknt
egyenesvonalbanterjedakiindulsiponttlakr
irnythatnakmsokat.
kerletig,ezleszahengeralapja.Ezutnavarzslathatsa
AzEnergiamgiavarzslataiazenergikirnytsvalrikel
akvnthatst.Tzcsvkatvagyvillmokatidznek,ms felfelterjedahengeralapjtl,vagylefelahenger
varzslatokpozitvenergiakisugrzsvalsebeket tetejtl,ahengermagassgnakmegfeleltvolsgig.
gygytanak. Ahengerkiindulsipontjarszeahatterletnek.
AzIdzmgiavarzslataitrgyakatslnyeketszlltanak
egyikhelyrlamsikra.Avarzslatoklnyeketvagytrgyakat KOCKA
idzhetnekhozzd,vagyasegtsgkkelelteleportlhatsz Tevlasztodmegakockakiindulsipontjt,melybrhol
mshelyre.Azidzmgialtrehozhattrgyakatvagy
lehetakockafelletn.Akockamrettoldalainakhossza
hatsokatasemmiblis.
hatrozzameg.
AzIllzivarzslatokmsokrzkszerveitvagyelmjt
Akockakiindulsipontjanemrszeahatterletnek,
tvesztikmeg.Azemberekkelolyandolgokatlttatnak,
melyeknincsenekisott,vagymegakadlyozzk,hogy hacsaknemdnteszmsknt.
szleljenekottlvdolgokat,kpzeletbelihangokat
hallatnak,vagysohamegsemtrtntdolgokemlkeithozzk KP
ltre.Illzikltrehozhatnakfantomkpeket,melyetminden Akpltaladvlasztottirnybanterjedakiindulsi
lnylt,dealegravaszabbillzikakpetkzvetlenlegy pontjtl.Akpszlessgeahosszaegyadottpontjn
lnyelmjbesugrozza. megegyezikakiindulsipontjtlmrttvolsgtl.Akp
AJvendlsvarzslatokinformcihozjuttatnak.
hatterletemegadjaamaximlishosszt.
Felfedhetikamltelfeledetttitkait,bepillantstengedhetnek
Akpkiindulsipontjanemrszeahatterletnek,
ajvbe,odavezethetnekrejtettdolgokhoz,megmutathatjk
hacsaknemdnteszmsknt.
azillzikmgttivalsgot,vagytvoliemberekets
helyeket.
ANekromanciavarzslataiazletshallenergiit VONAL
befolysoljk.Avarzslatokbiztosthatnakletenergia Avonalakiindulsipontjtlegyenesenhaladahossznak
tartalkot,elszvhatjkmslnyekleterejt,lholtakat megfeleltvolsgig,smegadottszlessgterletrehat.
hozhatnakltre,vagyakrvisszahozhatjkaholtakatazlk Avonalkiindulsipontjanemrszeahatterletnek,
sorba. hacsaknemdnteszmsknt.
lholtakltrehozsanekromantavarzslatokkal,pldula
holtakmegeleventsevarzslattalnemjsgoscselekedet,
scsakgonoszvarzstudkhasznlnakilyenvarzslatokat MENTDOBS
rendszeresen. Sokvarzslatelrja,hogyaclpontmentdobstdobhat,
AVdmgiavarzslataioltalmazjellegek,brnmelyik hogyelkerljeavarzslathatst,vagyegyrszt.A
tmadjelleggelishasznlhat.Mgikusakadlyokat varzslatmegadja,aclpontmelyiktulajdonsgthasznlja
emelnek,rtalmashatsokatsemlegestenek,rtanaka amenthz,shogymiasikeresvagysikertelen
betolakodknak,vagymsltskokraznekellnyeket.
mentdobskvetkezmnye.
AvarzslataidellenimentdobsokNFje8+avarzsls
tulajdonsgmdostd+ajrtassgbnuszod.

D&D ALAPSZABLYOK 10. FEJEZET: VARZSLS96


TMAD DOBS AMGIASZVEDKE
Vannakvarzslatok,melyekbevetsekortmaddobst AD&Dmultiverzumnakvilgaimgikushelyek.A
kelldobnod,hogyeltalldavarzslattalakvntclpontot. mindensgetthatjaamgiaereje,mindensziklban,
Avarzslattmadsaiddalatmadbnuszodavarzsls patakbansllnyben,demgalevegbenis
tulajdonsgmdostd+ajrtassgbnuszod. potencilisenergiarejlik.Anyersmgiaateremts
Alegtbbvarzslattaltvolsgitmadstvgzel.Ne anyaga,altezsnmasgondolatoknlkliakarata,
feledd,hogyhtrnyjratvolsgitmaddobsaidra,ha melytjrmindenanyagotsjelenvanazenergia
ellensgeslnytartzkodik5lbnyi(1,5m)kzeledben,sa mindenmegnyilvnulsbanamultiverzumban.
lnylttgedsnemcselekvskptelen(lsda9. Ahalandknemkpesekkzvetlenlanyersmgia
fejezetet). alaktsra.Ehelyettamgiaszvetthasznljk,ami
egyfajtakapcsoldsifelletavarzstudakaratasa
MGIKUS HATSOK TVZSE nyersmgiakztt.AzElfeledettBirodalomvarzsli
Klnbzvarzslatokhatsasszegzdik,amga eztaSzvedknekhjvk,sszmukraezMystra
varzslatokhatidejetart.HJaugyanaztavarzslatot istenneszencija,deavarzstudkklnflemdon
hasznlodtbbszr,azonban,ahatsanemaddikssze. nevezhetikvagykpzelehtikeleztakapcsoldsi
Ilyenkorcsakalegersebbhats(pldulalegmagasabb felletet.Akrhogyisnevezzk,aSzvedknlkla
bnusz)rvnyeslakzshatidalatt. nyersmgiaelrhetetlen;aleghatalmasabbsmgus
Hapldulktpapisldsthasznlugyanarraa semtudnameggyjtanivarzserejvelegygyertyt,
clpontra,aclpontcsakazegyikelnytlvezheti;nem aholaSzvedkfelhasadt.HaaSzvedkveszikrbea
dobhatktextrakockval. varzstudt,villmmalsjthatnakleellenfelkre,egy
pillanatalatttbbszzmrfldnyitutazhatnak,vagy
akrahalltisvisszafordthatjk.
MindenmgiaaSzvedkethasznlja,deklnfle
mgikuserkmskntkapcsoldnakhozz.A
varzslk,boszorknymesterek,mgusoksbrdok
varzslataitmisztikusmginaknevezzk.Ezeka
varzslatokaSzvedkmkdsnekmegrtsn
alapulnak(akrtanuls,akrmegrzsalapjn).A
varzslskoraSzvedkhrjaitkzvetlenl
megpendtveredelakvnthats.Abvslovagoks
misztikusszlhmosokismisztikusmgithasznlnak.
Apapok,druidk,lovagoksvndorokvarzslatait
istenimginaknevezzk.Ezekavarzstudkazisteni
erkzvettsvelrikelaSzvedketazistenek,a
termszetereje,vagyalvoagokeskjnekszentslya
segtsgvel.
Akrhogyhozzkisltreamgikushats,aSzvedk
fonataifondnakssze,csavarodnakelshajlanakel,
hogyltrehozzk.Amikorvalakijvendlsvarzslatok
hasznl,pldulmgiarzkelstvagyazonostst,a
Szvedkbepillantbele.Amgiasemlegestse
elsimtjaaSzvedket.Azantimgikusmezhz
hasonlvarzslatokgyrendeziktaSzvedket,hogy
azmegkerljnegyterletet,snefolyjonkeresztl
rajta.AholaSzvedkmegsrltvagyfelhasadt,a
mgiakiszmthatatlanulmkdikvagyppen
sehogy.

D&D ALAPSZABLYOK 10. FEJEZET: VARZSLS97


11. FEJEZET: VARZSLATOK
EZAFEJEZETLERJAADUNGEONS&DRAGONSVILGNAK
leggyakoribbvarzslatait.Afejezetelejnavarzstudk VARZSLI 3.SZINT
leggyakoribbvarzslatainaklistjttallod.Afejezet VARZSLATOK Ellenvarzs
htralvrszbentallodavarzslatoklerst,a EnergitlVdVarzs
VARZSTRKKK
varzslatoknevnekABCsorrendjben. Gyorsts

(0.SZINT) MgiaSemlegestse
Bvszkeds
PAPI VARZSLATOK 4.SZINT
Fagysugr
NagyobbVarzskp
HitVdelmezje Repls
VARZSTRKKK Fnysugr
Jslat Tzgoly
(0.SZINT) KisebbIllzi Villmcsaps
LnyekFellelse
Csodattel Lidrcfnyek Pkhl
MozgsSzabadsga
Ellenlls Mguskz

OltalomHallEllen 4.SZINT
Fnysugr Megrzrints
HaldoklkMegvsa 5.SZINT MregPermet DimenziAjt
Irnymutats HoltakFellesztse SavasFrccsens Jgvihar
SzentLng Lngcsaps Tznyalb Kbr

Meghallgats

MisztikusSzem
1.SZINT 1.SZINT NagyobbLthatatlansg
NagyobbHelyrellts
lds lca Tzfal
SebekTmegesGygytsa
GygytSz AltatVarzs

HitPajzsa 6.SZINT Azonosts 5.SZINT


Mgiarzkelse Gygyts CsendesVarzskp lom
Menedk GyzelmiLakoma LngolKezek DermesztKp
Parancsvarzs Igazlts Mgiarzkelse Kfal
SebekGygytsa Irnyrzk MennydrgHullm UralomSzemlyekFltt
SebekOkozsa Pengefal Nyelvekrtse tnyits

VezrlNyalb Ronts Pajzsvarzs

6.SZINT

SzemlyBvlse
2.SZINT 7.SZINT Dezintegrci
Varzslvedk
Csendvarzs terisg Igazlts
VarzslkVrtje
GygytFohsz Feltmads Lncvillm
IsteniSegtsg Regenerci 2.SZINT OttoEllenllhatatlanTnca
KisebbHelyrellts Tzvihar Homly SrthetetlensgGmbje
OltalmazKtelk
KdsLps TmegesSzuggeszti
men
8.SZINT LngolGmb

AntimgikusMez 7.SZINT
SzellemFegyver Lthatatlansg
Fldrengs HallUjja
SzemlyMegfkezse Lebegs
SzentAura KsleltetettTzgoly
MisztikusZr
3.SZINT MordenkainenPengje
9.SZINT Nyitvarzs
toktrs TeleportVarzs
AsztrlisKivetls Pkhl

EnergitlVdVarzs
IgazFeltmads Pkmszs 8.SZINT
HoltakNyelve
Kapu Sttsgvarzs KbtsHatalomszava
MgiaSemlegestse
TmegesGygyts SzemlyMegfkezse Labirintus
rzSzellemek
Sztzzs Napkitrs
Remnysugr
Szuggeszti UralomSzrnyekFltt
TmegesGygytSz
Varzsfegyver
jraleszts
VarzslkVrtje
9.SZINT
Elrzet
Fogsg
HallHatalomszava
IdmeglltVarzs
Meteorvihar

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK98


Komponensek:V,M,A(egymarkhomok,egycsepptinta,

VARZSLATOK LERSA segyalvmadrrlkihzotttoll)


Hatid:8ra
AvarzslatokatABCrendbenkzljk.

Ezzelavarzslattalalakthatodegylnylmait.Avarzslat
clpontjnakegyltaladismertlnytvlaszthatsz.A
LCA clpontnakveledegyltskonkelltartzkodnia.Haegylny
1.szintillzi nemalszik,mintpldulazelfek,akkornincsrhatssala

BevetsiId:1cselekvs varzslat.Te,vagyegynknteslny,akitmegrintesz,
Hattv:sajtmagad transzllapotbakerl,shrvivkntjrel.Atranszbanlv
Komponensek:V,M hrvivtudatbanvanakrnyezetnek,denemvgezhet
Hatid:1ra semmilyencselekvst,snemmozoghat.

Haaclpontalszik,ahrvivmegjelenikaclpontlmban,
Megvltoztatodakinzetedet(belertveazltzked,
sahatidntbeszlgethetaclponttal,amgazalszik.A
pnclod,fegyvereidetsbrmilyenmsfelszerelsedet).A
hrvivformlhatjaazlombelikrnyezetetis,tjakat,
hatsaddigtart,amgavarzslatvgetnemr,vagy
trgyakatvagytetszlegeskpeketteremthet.Ahrviv
cselekvskntelnembocstod.Ltszhatsz1lbnyival(30cm)
brmikorkilphetatranszbl,ezzelidejekornbefejezvea
magasabbnakvagyalacsonyabbnak,vkonynak,kvrnek,
varzslatot.Amikoraclpontfelbred,tkletesenemlkszik
vagybrmilyenkztesalkatnak.Atestedalapvetformjt
azlomra.Haaclpontbrenvan,amikorbeveteda
nemvltoztathatodmeg,gycsakolyanalakotvlaszthatsz,
varzslatot,ahrviveztmegtudja.Vagybefejeziatranszot
melynekazonoselrendezsvgtagjaivannak.Egybkntaz
(sezzelavarzslatotis),vagymegvrja,hogyaclpont
illzimrtkecsakrajtadll.
elaludjon,sekkorahrvivmegjelenikaclpontlmban.
Avarzslatokoztavltozsoknemlljkkiafizikai
Ahrvivtrettent,borzalmasalakkntismegjelentheted
vizsgldsprbjt.Hapldulavarzslatkalappalegszti
aclpontlmban.Ebbenazesetbenahrvivlegfeljebbtz
kiazltzkedet,habrkimegrinti,nemreznesemmit,
szavadzenetetadhattaclpontnak,ezutnpediga
csakafejedetsahajadat.Havkonyabbnaklttatod
clpontnakBlcsessgmentdobstkelldobnia.Haament
magadat,mintvaljban,sfeldnylvalaki,akezebeld
sikertelen,afantomszrnyetegvisszhangjairmlmokat
tkzne,mikzbenltszlagmgcsakalevegbentartja.
okoznakmindaddig,amgaclpontalszik.Aclponta
Haegylnycselekvskntmegfigyeliaklsdet,a
pihensneksemmilyenelnybennemrszesl,bredskor
varzslataidellenimentdobsokNFjredobottsikeres
pedigelszenved3d6pszichikussebzst.
Intelligencia(Vizsglds)prbvalfelfigyelhetr,hogy
Haaclpontegytestrsze,hajtincse,krmvagdalkavagy
lcztadmagad.
testnekmsrszeabirtokodbanvan,aclpont
mentdobsrahtrnyjr.
LDS
1.szintbbj

ALTAT VARZS
BevetsiId:1cselekvs 1.szintbbj

Hattv:30lb(9m)
BevetsiId:1cselekvs
Komponensek:V,M,A(szenteltvzszrs)
Hattv:90lb(27m)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

Komponensek:V,M,A(egycsipetnyifinomszemhomok,
Megldaszlegfeljebbhromkivlasztottlnytahattvon rzsaszirom,vagyegytcsk)
bell.Ahnyszorcsakaclponttmaddobstvagy Hatid:1perc

mentdobstdobavarzslathatidejesorn,aclpontegy
Evarzslatmgikusszendergsberingatlnyeket.Dobj5d8
d4gyelisdob,sadobottrtkethozzadjaatmad
cal.sszesenennyileterpontnyilnyrehathatavarzslat.
dobshozvagymentdobshoz.
Ahattvonbellltaladkivlasztottpontkrl20lb(6m)
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
sugarkrben,aktulisleterpontjaikemelked
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegylnyre
sorrendjbenhatlnyekreavarzslat(azeszmletlen
hatvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintjefelett.
lnyekethagydki).
Azppenlegkevesebbleterponttalrendelkezlnnyek
LOM kezdvemindenlny,akireavarzslathat,eszmlettvesztia
5.szintillzi

hatidre.Azalvlnyfelbred,hasebzdik,vagyhavalaki
BevetsiId:1perc cselekvskntfelrzzavagyfelpofozzaazalvlnyt.
Hattv:klnleges Mindegyiklnyleterpontjtvondleazdobottsszegbl,
mielttakvetkezlegkevesebbleterponttalrendelkez

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK99


lnnyelfolytatnd.Avarzslatcsakakkorhatakvetkez Mgikusutazs.Agmbbennemmkdikateleportls
lnyre,haalnyaktulisleterpontjainakszmaegyenl, sskokkzttiutazs,akragmbacllloms,akraz
vagykevesebbmintamegmaradtsszeg. utazsindulsipontja.Mshelyekre,vilgokra,ms
lholtakra,sazelbjolsraimmnislnyekrenemhata ltskokranylportlok,valamintextradimenzionlisterek
varzslat. nylsai(pldulamitaktltrkkhozltre)ideiglenesen
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb bezrulnakagmbben.
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg2d8leter LnyeksTrgyak.Amgivalmegidzettvagy
pontnyilnyrehatavarzslatvarzslatszintenkntavarzslat ltrehozottlnyekstrgyakideiglenesenmegsznnek
hely1.szintjefelett. ltezniagmbben.Azilyenlnyekjramegjelennek,aminta
terletk(amitlegutbbelfoglaltak)mrnincsagmbben.
ANTIMGIKUS MEZ MgiaSemlegestse.Amgiasemlegestseshasonl
8.szintvdmgia varzslatokvagyhatsoknemhatnakagmbre.Kt

antimgikusmezvarzslathatsasemoltjakiegymst.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:sajtmagad(10lb,azaz3msugargmb)
Komponensek:V,M,A(egycsipetnyivasporvagy
ASZTRLIS KIVETLS
9.szintnekromancia
vasreszelk)

Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra BevetsiId:1ra

Hattv:10lb(3m)
Krbeveszegy10lb(3m)sugarlthatatlanantimgikus
Komponensek:V,M,A(mindenmegclzottlnyrtegy
gmb.Ezaterletlevlikamultiverzumotthatmgikus
1.000aprtkjcintsegydszesenfaragottezstrd
energirl.Agmbnbellnemlehetvarzslatokatbevetni,
legalbb100aprtkben,melyeketavarzslatelhasznl)
azidzettlnyekeltnnek,smgamgikustrgyakis
Hatid:klnleges
kznsgestrgyakkvlnak.Amgavarzslattart,agmb

veledmozog,mindigtevagyakzppontjban. Teslegfeljebbnyolcnknteslnyavarzslathattvjn
Agmbelnyomjaavarzslatokatsmsmgikus bellkivettitekazasztrlistesteteketazAsztrlisSkra.A
hatsokat,hacsaknemereklykvagyistensgekhoztkazt varzslatsikertelen,hamrezenaskontartzkodsz.A
ltre,gyavarzslatokhatsanemnylhatbeagmb htrahagyottfizikaitesteszmlettvesztisaz
terletre.Azelnyomottvarzslatbevetsrefelhasznlt letmkdselell;nincsszksgeslelemre,levegre,s
varzslathelyelhasznldik.Azelnyomotthatsnem nemregszik.
mkdik,deazelnyomvatltttidisbeleszmta Azasztrlistestedszintemindenbenhasonlthaland
hatidejbe. alakodra,ajtkbelistatisztikidmegegyeznek,sa
ClzottHatsok.Agmbterletntallhatlnyeketvagy felszerelsedetislemsolja.Alegfbbvltozs,hogyegy
trgyakatclzvarzslatoksmgikushatsok,pldula ezstszalagindulalapockidkzlslgmgtted,de
varzslvedkvagyaszemlybvlsehatstalana lthatatlannhalvnyul1lbnyi(30cm)tvolsgutn.Eza
clponttalszemben. szalagktsszeafizikaitesteddel.Amgsrtetlen,
MgikusTerletek.Avarzslatokvagymgikushatsok hazatallhatsz.Haaszalagottvgjkerrecsakolyan
terlete,pldulatzgolynemnylhatbeagmbbe.Haa hatsokkpesek,melyneklersaeztklnkiemelialelked
gmbavarzslathatterletveltfedsbenvan,a elszakadatestedtl,sazonnalelpusztulsz.
hatterletgmbltallefedettrsznavarzslatotaz AsztrlistestedszabadonutazhatazAsztrlisSkon,s
antimgikusmezelnyomja.Atzfallngjait,pldul, portlokontlphetbrmilyenmsikskra.Haegymsik
elnyomjaagmb,gyafalbanegylyukkeletkezhet. skratlpsz,vagyvisszatrszarraaskra,aholavarzslatot
Varzslatok.Haegylnyenvagytrgyonmrvarzslatok hasznltad,atestedsfelszerelsedazonnalkvetazezst
vagymgikushatsokmkdnek,azokatagmbelnyomja, szalagmentn,gyazjskrabelpvevisszatrhetsza
amgalnyvagytrgyagmbbentartzkodik. testedbe.Azasztrlisformdklnmegtesteslsed.Az
Varzstrgyak.Avarzstrgyaktulajdonsgaits asztrlisformdatrsrlseksmshatsoknemhatnak
kpessgeitelnyomjaagmb.Egy+1eshosszkard,pldul, afizikaitestedre,snemismaradnakmeg,havisszatrsza
kznsgeshosszkardkntmkdikagmbben. testedbe.
Avarzsfegyverektulajdonsgaitskpessgeiakkornem Avarzslatvgetrszmodrastitrsaidszmrais,ha
mkdik,haafegyvertforgattmadagmbben cselekvskntelbocstodavarzslatot.Amikoravarzslat
tartzkodik.Haegyvarzsfegyvervagymgikuslszerteljes vgetr,ahatsaalattlllnyekvisszatrnekfizikai
egszbenelhagyjaagmbt(pldul,haegyvarzsnyilat testkbe,sfelbrednek.
kilsz,vagyegymgikuslndzstagmbnkvliclpontra Avarzslatidejekornvgetrhetszmodravgayegy
hajtasz)atrgymgijajramkdsbelp,amintagmb trsadszmra.Hamgiasemlegeststsikeresen
terletnelhagyja. hasznljkazasztrlisvagyfizikaitestre,alnyszmraa
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK100
varzslatvgetr.Haalnyeredetitestevagyasztrlis Azonnalihats,rtalmatlan,rzkszervihatst
formja0leterpontrakerl,avarzslatvgetrszmra. teremtesz,pldulszikraest,fuvallatott,halkzenei
Haavarzslatvgetr,sazezstszalagsrtetlen,aszalag hangokat,vagyegyklnsszagot.
visszahzzaalnyasztrlisformjtatestbe,satestjra Azonnalmeggyjtaszvagykioltaszegygyertyt,fklyt,
letrekel. vagykisebbtbortzet.
Hatemagadidejekornvisszakerlszatestedbe,atrsaid Azonnalmegtiszttaszvagybemocskolszegylegfeljebb1
asztrlisformbanmaradnak,svisszakelltallniuka kblb(27l)trfogattrgyat.
testkbe,pldulgy,hogy0leterpontrakerlnek. Lehtesz,megmelegteszvagyzesteszlegfeljebb1
kblbnyi(27l)lettelenanyagot1rra.
TOKTRS Egytrgyonvagyfelletenvalamilyensznt,aprjelet
3.szintvdmgia vagyszimblumotjelenteszmeg1rra.

BevetsiId:1cselekvs Ltrehozhatszvalamilyennemmgikusmtyrtvagy
Hattv:rints illzikpet,melynekakezedbenelkellfrnie,sa
Komponensek:V,M kvetkezkrdvgigmaradmeg.
Hatid:azonnali Haavarzslatottbbszrishasznlod,legfeljebbhrom

nemazonnalihatsmkdhetegyszerre.Ahatsokat
rintsedreegylnyrevagytrgyrahatmindentok
cselekvskntelbocsthatod.
megsznik.Haatrgyegytkozottvarzstrgy,tka
megmarad,deavarzslatmegtriatulajdonos
CSENDES VARZSKP
sszehangoldstatrggyal,gyatrgyatlelehetvenni
1.szintillzi
vagyeldobni.

BevetsiId:1cselekvs
AZONOSTS Hattv:60lb(18m)
1.szintjvendls(ritul) Komponensek:V,M,A(egykevsgyapj)

Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc
BevetsiId:1perc

Hattv:rints Ltrehozodegytrgy,lny,vagymslthatjelensgkpt.
Komponensek:V,M,A(egylegalbb100aprtkgyngys Akpnekelkellfrnieegy15lb(4,5m)lkockban.Akp
egybagolytoll) tetszsedszerintihelyenjelenikmegahattvonbell,s
Hatid:azonnali megmaradahatidnkeresztl.Avarzskptisztnvizulis

jelensg;nemjrvelehang,szagvagymsrzkszervihats.
Kivlasztaszegytrgyat,melyetmegkellrintened(s
Cselekvskntmozgathatodakpetahattvonbell
folyamatosanrintkezsbenmaradnomveleavarzsls
brmilyenmshelyre.Amikorakpmozog,gy
alatt).Haezegyvarzstrgyvagyvalamiflemgival
vltoztathatod,hogyamozgstermszetesnektnjn.
felruhzotttrgy,megismeredatulajdonsgait,ahasznlata
Pldulhaegylnykpthoztadltre,smozgatod,
mdjt,hogyszksgeseahasznlathozsszehangols,s
megvltoztathatodakpet,hogygytnjn,jr.
hogyhnytltetevan(havantltete).Megtudod,lle
Havalakifizikailagrintkezikakppel,akkorfelfedi,hogy
valamilyenvarzslathatsaalattatrgy(smilyenvarzslat
illzi,mivelmindentmegyrajta.Haegylnycselekvsknt
hatsaalatt).Haatrgyatvarzslattalhoztkltre,
megfigyeliakpet,avarzslataidellenimentdobsokNF
megtudod,milyenvarzslattal.
jredobottsikeresIntelligencia(Vizsglds)prbval
Haavarzslssornegylnytrinteszmeg,megtudod,
felfigyelhetr,hogyillzi.Haegylnyrbred,hogyakp
milyenvarzslatokhatsaalattll.
illzi,alnytlthatakpen.

BVSZKEDS CSENDVARZS
talaktmgiavarzstrkk

1.szintillzi(ritul)

BevetsiId:1cselekvs
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:10lb(3m)
Hattv:120lb(36m)
Komponensek:V,M
Komponensek:V,M
Hatid:legfeljebb1ra

Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc

Ezavarzslatapr,mgikustrkk,mellyelakezd
Ahattvonbellegyltaladkivlasztottpontkrli20lb
varzstudkgyakorolnak.Azalbbimgikushatsokegyikt
(6m)sugargmbbenahatidalattsemmilyenhangnem
hozodltreahattvonbell.
jnltresnemjutt.Haegylnyvagytrgyteljes
egszbenagmbbenvan,immnisamennydrgs

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK101


sebzsre.Agmbbennemlehetverbliskomponens Kinyjtottujjadblvkonyzldsugrcsapkiahattvon
varzslatotbevetni. belllthatclpontra.Aclpontlehetlny,egytrgy,vagy
mgikusenergiblalkotottjelensg(mintpldulazerfal
CSODATTEL ltalalkotottfal).
talaktmgiavarzstrkk Halnyavarzslatclpontja,gyessgmentdobstkell

dobnia.Haamentjesikertelen,aclpontelszenved10d6+
BevetsiId:1cselekvs
40energiasebzst.Haaclpontasebzstl0leterpontra
Hattv:30lb(9m)
kerl,dezintegrldik.
Komponensek:V
Adezintegrltlny,valamintavarzstrgyakkivtelvel
Hatid:legfeljebb1perc
mindenfelszerelse,amitviselvagykezbentart,egyhalom
Egykisebbcsodt,atermszetfelettihatalmakvalamifle finomszem,szrkeporromlik.Alnytcsakigazfeltmads
jelthozolltreahattvonbell.Azalbbimgikushatsok vagykvnsgvarzslattallehetvisszahozniazlksorai
egyikthozodltreahattvonbell. kz.
Ahangod1percenthromszorhangosabblesz,mint AvarzslatautomatikusandezintegrlbrmilyenNagyvagy
ltalban. kisebbmretnemmgikustrgyat,vagymgikus
Lngokatrebegtetsz,fnyesebbvagyhalvnyabb energiblalkotottjelensget.HaaclpontHatalmasvagy
vltoztatsz,vagytsznezel1percre. nagyobbmrettrgyvagymgikusjelensg,avarzslategy
Afldetrtalmatlanrengsekrzzkmeg1percent. 10lb(3m)lkocknyidarabjtdezintegrlja.Varzstrgyra
Prpillanatighangokatkelteszahattvonbellltalad nemhatavarzslat.
kivlasztottponttl,pldulmennydrgst,hollk MagasabbSzinteken.Haavarzslatot7.vagymagasabb
rikoltst,vagybaljssuttogst. szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg3d6sebzst
Egybenemzrtajtvagyablakkivgdikvagy okozvarzslatszintenkntavarzslathely6.szintjefelett.
becsapdik.
1percremegvltoztatodaszemeidkinzett. DIMENZI AJT
Haavarzslatottbbszrishasznlod,legfeljebbhrom 4.szintidzmgia

egyperceshatsmkdhetegyszerre.Ahatsokat
BevetsiId:1cselekvs
cselekvskntelbocsthatod.
Hattv:500lb(150m)
Komponensek:V
DERMESZT KP Hatid:azonnali
5.szintenergiamgia


Teleportlodmagadatbrmilyenpontraahattvonbell.
BevetsiId:1cselekvs
Pontosanakvnthelyrerkezel.Ezlehetlthathely,olyan
Hattv:sajtmagad(60lb,azaz18mhosszkp)
hely,melyetmagadeltudszkpzelni,vagytvolsgisirny
Komponensek:V,M,A(egykiskristlyvagyvegkp)
alapjnmeghatrozotthely:pldul200lbnyira(60m)
Hatid:azonnali

egyenesenlefel,vagyfelfelsszaknyugatnak,45fokos
Akezedblfagyosfuvallatcsapki.Mindenlnynekegy60lb szgben,300lbnyira(90m).
(18m)hosszkpterletnllkpessgmentdobstkell Trgyakatismagaddalvihetsz,hateljesslyuknemhaladja
tennie.Alnyek8d8fagysebzstszenvednekelsikertelen megaterhelhetsgedet.Egynknteslnytismagaddal
mentesetn,vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresa vihetsz,melynekmretenemnagyobbkategrijnlad,
mentjk. valamintalnyfelszerelstis(melynemhaladhatjamega
Haegylnybelehalavarzslathatsba,fagyottszoborr terhelhetsgt).Alnyvarzslskorlegfeljebb5lbnyi
vltozik,amgkinemolvad. (1,5m)tvolsgratartzkodhattled.
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot6.vagymagasabb Haolyanhelyrerkezel,melyetmrelfoglalegylnyvagy
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst trgy,tesmindenveledutazlnyelszenvedtek4d6
okozvarzslatszintenkntavarzslathely5.szintjefelett. energiasebzst,savarzslatnemtudteleportlnititeket.

DEZINTEGRCI ELLENLLS
6.szinttalaktmgia Vdmgiavarzstrkk

BevetsiId:1cselekvs BevetsiId:1cselekvs
Hattv:60lb(18m) Hattv:rints
Komponensek:V,M,A(egymgnessegycsipetpor) Komponensek:V,M,A(egyaprcskakpeny)
Hatid:azonnali Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK102


Megrinteszegynknteslnyt.Egyszerahatidsorna BevetsiId:1cselekvs
clpontdobhatd4gyel,sadobottrtkethozzadhatjaegy Hattv:sajtmagad
ltalakivlasztottmentdobshoz.Akockadobsrla Komponensek:V,M
mentdobselttvagyutnisdnthet.Ezutnavarzslat Hatid:legfeljebb8ra

vgetr.
tlpszazteriSkhatrterletre,aholazterisksaza
sk,aholmosttartzkodsz,tfediegymst.AzteriHatron
ELLENVARZS maradszahatidre,vagyamgcselekvskntelnem
3.szintvdmgia

bocstodavarzslatot.Ezalattbrmilyenirnyban
BevetsiId:1reakci,amikorltod,hogyegylny60lbnyi mozoghatsz.Hafelfelvagylefelmozogsz,mindenlbnyi
(18m)tvolsgonbellvarzsol mozgsmgegylbnyithasznlelasebessgedbl.Ltods
Hattv:60lb(18m) hallod,amiazindulsiskodonvan,demindenszrknek
Komponensek:M tnik,scsak60lbnyi(18m)tvolsgigltszel.
Hatid:azonnali AmgazteriSkonvagy,csakezenaskontartzkodkra

tudszhatni,scsakkhathatnakrd.AzteriSkonkvl
Megprblszmegakadlyozniegylnytavarzslsban.Haa
tartzkodlnyeknemszlelnek,ssemmilyenmdonnem
lny3.vagyalacsonyabbszintvarzslatotprblbevetni,a
tudnakhatssallennird,hacsakvalamilyenklnleges
varzslatsikertelensnincshatsa.Ha4.vagymagasabb
kpessgkvagyegyvarzslatnemtesziketkpesserre.
szintvarzslatotprblbevetni,dobjtulajdonsgprblta
Azteriskonkvlitrgyakshatsokminthaottsem
varzslstulajdonsgoddal.AzNF10+avarzslatszintje.Ha
lennnekszmodra,gyazindulsiskonltotttrgyakon
aprbdsikeres,alnyvarzslatasikertelensnincshatsa.
tstlhatsz.
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb
Amikoravarzslatvgetr,azonnalvisszakerlszaskra,
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,amegszaktott
ahonnanindultl,ajelenlegihelyeden.Haolyanhelyenvagy,
varzslatnaknincshatsa,haaszintjeugyanazvagy
amitegyszilrdtrgyvagylnyfoglalel,alegkzelebbiolyan
alacsonyabb,mintazltaladfelhasznltvarzslathelyszintje.
szabadhelyrekerlsz,aholelfrsz,samozgsodlbban
(30cm)kifejezetttvolsgnakktszeresvelmegegyez
ELRZET
energiasebzstszenvededel.
9.szintjvendls
Avarzslathatstalan,haazteriSkonhasznlod,vagy
BevetsiId:1perc olyanskon,melynemhatrosazteriSkkal(pldulaKls
Hattv:rints Skokon).
Komponensek:V,M,A(egykolibritolla) MagasabbSzinteken.Haavarzslatot8.vagymagasabb
Hatid:8ra szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclponthrom

Megrinteszegynknteslnyt,sezzelfelruhzoda nknteslny(magadatisbelertve)varzslatszintenknta
kpessggel,hogykorltozottanbelelssonakzvetlen varzslathely7.szintjefelett.Aclpontoknak10lbnyi(3m)
jvbe.Ahatidalattaclpontotnemlehetmeglepni,s tvolsgonbellkellllniuktledvarzslskor.
elnyjrmindentmaddobsra,tulajdonsgprbjras
mentdobsra.Mindenmslnytmaddobsairahtrny FAGYSUGR
jraclpontellen. Energiamgiavarzstrkk

Avarzslatazonnalvgetr,haahatidalattjra BevetsiId:1cselekvs
hasznlodeztavarzslatot. Hattv:60lb(18m)
Komponensek:V,M
ENERGITL VD VARZS Hatid:azonnali
3.szintvdmgia

Egyfagyos,kkesfehrfnysugaratlszegylnyfela
BevetsiId:1cselekvs hattvonbell.Dobjtvolsgivarzslattmadstaclpont
Hattv:rints ellen.Haeltallod,aclpontelszenved1d8fagysebzst,sa
Komponensek:V,M sebessge10lbnyivalcskkenakvetkezkrdkezdetig.
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra Avarzslatmg1d8sebzstokoz,amikorelredaz5.

Egymegrintettnknteslnynekahatidreellenllsa szintet(2d8),11.szintet(3d8)s17.szintet(4d8).
leszegyltaladvlasztottsebzstpussalszemben:faggyal,
mennydrgssel,savval,tzzelvagyvillmmalszemben. FELTMADS
7.szintnekromancia

TERISG BevetsiId:1ra
7.szinttalaktmgia Hattv:rints

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK103


Komponensek:V,M,A(egylegalbb1.000aprtk klnlegeskomponensek,melyekminimlisrtke500ap
gymnt,melyetavarzslatelhasznl) aclpontmindenleterDobsrt)
Hatid:azonnali Hatid:semlegestsig

Megrinteszegylegfeljebbegyvszzadahalottlnyt,amely Mgikusbrtnbezrszegylthatlnytahattvonbell.
nemvgelgyenglsbenhaltmeg,samelynemlholt.Ha AclpontnaksikeresBlcsessgmentdobstkelldobnia,
alnylelkekpesshajlandvisszatrniatestbe,alny vagymegktiavarzslathatsa.Haamentjesikeres,
maximlisleterpontonvisszatrazletbe. immnisleszavarzslathatsra,hateprblodmeg
Avarzslatsemlegestbrmilyen,ahallapillanatbana ismteltenbevetnielleni.Amgavarzslathatsaalattll,a
clpontrahatmrget,smeggygytjaahallakorhat clpontnaknemkellllegeznie,ennie,innia,snemregszik.
mindennemmgikusbetegsgt.Avarzslatazonbannem Jvendlsvarzslatokkalnemlehetmegtallnivagy
gygytmegmgikusbetegsgeket,nemtvolteltkokat rzkelniaclpontot.
vagyhasonlhatsokat;haavarzslatbevetseelttezeket Avarzslskoreldntd,hogyabebrtnzsmelyik
nemtvoltjkel,akkorazfeltmadlnyretovbbrais formjthasznldazalbbiakkzl.
hatnak. Eltemets.Aclpontotegyfldalattimgikusertr
Avarzslatmindenhallossebetbeforraszt,sminden gmbbebrtnzd,amelyppenakkora,hogyaclpont
hinyztestrsztvisszanveszt. elfrjenbenne.Semminemhatolhattagmbn,s
Avisszatrsahallblmegviseliaclpontot.Aclpontnak teleportlssalvagyskokkzttiutazssalsemlehetbejutni
mindentmaddobsra,mentdobsrastulajdonsg agmbbevagykikerlnibelle.
prbjra4bntetsjr.Ahnyszoraclpontbefejezegy Avarzslateverzijnakklnlegeskomponenseegy
hosszpihent,abntets1gyelcskken,mgteljesenel mitrillblkszltgoly.
nemmlik. Meglncols.Szilrdanafldbegyazott,nehzlncok
Egytbbmintegyvehalottlnytvisszahozniazlk fogjkleaclpontot.Aclpontotleszortvatartjaavarzslat,
sorbaigenmegerltetszmodrais.Amgbenemfejezel nemmozoghatsnemmozdthatelsemmilyenmdon.
egyhosszpihent,nemvarzsolhatsz,shtrnyjr Avarzslateverzijnakklnlegeskomponenseegy
mindentmaddobsodra,tulajdonsgprbdras nemesfmblkszlaprszemlnc.
mentdobsodra. ElzrtBrtn.Avarzslataclpontotegykicsiny
extradimenzionlisflskraszlltja,melyvdetta
FNYSUGR teleportlstlsaskokkzttiutazstl.Aflsklehet
Energiamgiavarzstrkk tveszt,ketrec,torony,vagymsltaladvlasztott,elzrt

ptmnyvagyterlet.
BevetsiId:1cselekvs
Avarzslateverzijnakklnlegeskomponenseegya
Hattv:rints
brtnegyjdblfaragottmodellje.
Komponensek:V,A(szentjnosbogrvagyfoszforeszkl
MiniatrizltElzrs.Aclpont1hvelyknyi(2,5cm)
moha)
magassgvzsugorodik,segydrgakbenvagyhasonl
Hatid:1ra
trgybanfoglyulejted.Afnynormlisanthatola
Megrinteszegytrgyat,melysemmilyenirnybannem drgakvn(gyaclpontkilthat,mgmslnyek
lehetnagyobb10lbnl(3m).Avarzslathatidejealatta belthatnak),desemmimsnemjuthattrajta,mg
trgysttbenteljesvilgossgotbiztost20lb(6m)sugar teleportlssalvagyskokkzttiutazssalsem.A
krben,sflhomlytovbbi20lbnyi(6m)tvolsgig.A drgakvetnemlehettvgnivagyeltrni,amgavarzslat
fnysznttehatrozodmeg.Haatrgyatvalamilyen hat.
tltszatlandologgalteljesenbefeded,azkitakarjaafnyt.A Avarzslateverzijnakklnlegeskomponenseegynagy,
varzslatvgetr,hajrahasznlod,vagyhacselekvsknt ttetszdrgak,pldulkorund,gymntvagyrubin.
elbocstodavarzslatot. Szendergs.Aclpontelalszik,snemlehetfelkelteni.A
Haaclponttrgyategyellensgeslnyviselivagya varzslateverzijnakklnlegeskomponenseritka,altat
kezbentartja,alnysikeresgyessgmentdobssal hatsgygyfvekkeverke.
elkerlhetiavarzslathatst. AVarzslatMegszntetse.Avarzslskor,brmelyik
vltozatotishasznlod,meghatrozhatszegyfelttelt,
FOGSG melynekbekvetkeztekoravarzslatvgetrsaclpont
9.szintvdelmimgia kiszabadul.Afelttellehetolyanrszletekbemens

BevetsiId:1perc klnleges,amennyirecsakszeretnd,deaKMnekelkell
Hattv:30lb(9m) fogadnia,hogyafeltteleksszerek,svanresly,hogy
Komponensek:V,M,A(aclpontotbrzolpergamenkp bekvetkezzenek.Afelttelekfgghetnekegyszemly
vagyfaragottszobor,valamintavarzslatverzijtlfgg nevtl,szemlyazonossgtl,vagyattl,melyikistensg

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK104


hve,deettleltekintvecsakrzkelhetcselekvsekvagy elszenved5d6zzsebzst,elesik,seltemetiatrmelk.A
jellemzklehetnekazfelttelalapjai,nempedigolyan trmelkallcselekvskntNF20Er(Atltika)prbval
megfoghatatlansajtossgok,mintaszint,osztlyvagy lehetszabadulni.AtrmelktermszettlfggenaKM
leterpontokszma. megnvelhetivagycskkenthetiazNFet.Sikeresment
Amgiasemlegestsecsakakkorvethetvgeta esetnalnyafelesebzstszenvediel,snemesikel,nem
varzslatnak,ha9.szintvarzslathelyhasznlatvalvetik szorulatrmelkal.
be,sclpontjaabrtn,vagyavarzslskorhasznlt
klnlegeskomponens. GYGYTS
Egyadottklnlegeskomponensegyszerrecsakegybrtn 6.szintenergiamgia

ltrehozshozhasznlhat.Haugyanazzalakomponenssel
BevetsiId:1cselekvs
jrahasznlodeztavarzslatot,azelzvarzslssorn
Hattv:60lb(18m)
elfogottclpontazonnalkiszabadulavarzslathatsaall.
Komponensek:V,M
Hatid:azonnali
FLDRENGS

8.szintenergiamgia Vlasszkiegylthatlnytahattvonbell.Alnytpozitv

energiahullmajrjat,settlvisszanyer70leter
BevetsiId:1cselekvs
pontot.Avarzslathatsraezenkvlelmlikavaksg,
Hattv:500lb(150m)
sketsg,saclpontbrmilyenbetegsge.Avarzslatnem
Komponensek:V,M,A(egycsipetpor,egykdarab,segy
hatlholtakrasszerkezetekre.
darabagyag)
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot7.vagymagasabb
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontmg
Szeizmikuszavartokozolatalajbanegyhattvonbell 10leterpontotnyervisszavarzslatszintenkntavarzslat
lthatponton.Ahatidntintenzvremegsektlrzkdik hely6.szintjefelett.
afld100lb(30m)sugarkrbenapontkrl,ezpedig
megrzzaaflddelrintkezlnyeketsptmnyeketis. GYGYT FOHSZ
Afldahatterltennehzterepnekminsl.Minden 2.szintenergiamgia

lnyek,akiafldnkoncentrlniprbl,llkpessg
BevetsiId:10perc
mentdobstkelldobnia.Haamentdobssikertelen,alny
Hattv:30lb(9m)
koncentrcijamegtrik.
Komponensek:V
Amikorbevetedavarzslatot,smindenkrdvgna
Hatid:azonnali
hatidalatt,mindenlnynekafldngyessg

mentdobstkelldobnia.Haamentsikertelen,alny Hatltaladvlasztott,lthatlnymindegyikeahattvon
elesik. bellvisszanyer2d8+avarzslstulajdonsgmdostddal
Atereptlfggenavarzslatnaktovbbihatsaislehet,a megegyezleterpontot.Avarzslatnemhatlholtakra
KMdntseszerint. vagyszerkezetekre.
Hasadkok.Avarzslatbevetseutnikrdkezdettl MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
hasadkoknylnakatalajban.sszesen1d6hasadknylika szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontokmg
KMltalkivlasztotthelyen.Mindegyik1d1010lb(3m) 1d8leterpontotnyernekvisszavarzslatszintenknta
mly,10lb(3m)szles,savarzslathatterltnekegyik varzslathely2.szintjefelett.
vgtlaszembenlvszlignylik.Haegylnyalattnylik
megahasadk,annaksikeresgyessgmentdobstkell GYGYT SZ
dobnia,klnbenbelezuhanahasadkba.Haamentje 1.szintenergiamgia

sikeres,amegnylhasadkszlementnelmozdulatalajjal BevetsiId:1bnuszcselekvs
egytt. Hattv:60lb(18m)
Haegyptmnyalattnylikhasadk,azautomatikusan Komponensek:V
sszeomlik(lsdlent). Hatid:azonnali
ptmnyek.Arengsek50zzsebzstokoznakminden

Egyltaladkivlasztott,lthatlnyahattvonbell
ptmnynek,melyahatterlettalajvalrintkezika
visszanyer1d4+avarzslstulajdonsgmdostddal
varzslatbevetsekor,valamintahatidalattmindenkrd
megegyezleterpontot.Avarzslatnemhatlholtakra
kezdetn.Haegyptmny0leterpontrakerl,
vagyszerkezetekre.
sszeomlik,ezzelakrsrlseketisokozhatakzelben
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
lvlnyeknek.Haegylnyazsszeomlptmny
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontmg
magassgnakfelnlkzelebbllazptmnyhez,gyessg
mentdobstkelldobnia.Haamentjesikertelen,alny
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK105
1d4leterpontotnyervisszavarzslatszintenknta HALL UJJA
varzslathely1.szintjefelett. 7.szintnekromancia

BevetsiId:1cselekvs
GYORSTS
Hattv:60lb(18m)
3.szinttalaktmgia
Komponensek:V,M
BevetsiId:1cselekvs Hatid:azonnali
Hattv:30lb(9m)

Ahattvonbellegylthatclpontbanegatvenergit
Komponensek:V,M,A(desgykrreszelk)
sugrzol,melyperzselfjdalmatokozneki.Aclpontnak
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
llkpessgmentdobstkelldobnia.7d8+30nekrzis
Vlasszegylthat,nknteslnytahattvonbell.A sebzstszenvedel,hasikertelenamentje,vagyfeleekkora
varzslathatidejreaclpontsebessgemegduplzdik,+2 sebzst,haamentjesikeres.
bnuszjrVFrtkre,elnyejrgyessgmentdobsaira, Haegyhumanoidlnybelehalavarzslatba,kvetkez
smindenkrbenmgegycselekvsvgezhet.Eza krdkezdetnzombikntfelled.Azombivglegesenaz
cselekvscsakaRejtzs,Rohans,Tmads(csakegy irnytsodalattll,legjobbkpessgeiszerintkvetiszbeli
fegyverestmadstvgezve),TrgyHasznlatavagy parancsaidat.
Visszavonulslehet.
Miutnavarzslatvgetr,aclpontnemmozoghats HALDOKLK MEGVSA
nemvgezhetsemmilyencselekvstakvetkezkrevgig, Nekromanciavarzstrkk
mivelletargialeszrrrajta.

BevetsiId:1cselekvs
Hattv:rints
GYZELMI LAKOMA
Komponensek:V,M
6.szintidzmgia
Hatid:azonnali
BevetsiId:10perc

Megrinteszegyllnyt,melynek0leterpontjavan.A
Hattv:30lb(9m)
lnyllapotastabilizldik.Avarzslatnemhatlholtakra
Komponensek:V,M,A(egylegalbb1.000aprtk
sszerkezetekre.
kkvekkelkirakotttl,melyetavarzslatelhasznl)
Hatid:azonnali
HIT PAJZSA
Csodstelekblsitalokblll,hatalmaslakomt 1.szintvdmgia
teremteszasemmibl.Alakomt1raalattlehet

BevetsiId:1bnuszcselekvs
elfogyasztani,sennyiidutneltnik,elnyeipedigcsakez
Hattv:60lb(18m)
utnazegyrautnrvnyeslnek.Rajtadkvllegfeljebb
Komponensek:V,M,A(kisdarabka,szentszveggelrt
12lnyvehetrsztalakomn.
pergamen)
Alakomnrsztvevlnyekszmoselnybenrszeslnek.
Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc
Alnymindenbetegsgemeggygyul,smindenrhat

mregsemlegestdik.Alnyimmnisleszamrgeksa Ahattvonbellltaladvlasztottlnykrlcsillogmez
rettegshatsra,smindenBlcsessgmentdobsra jelenikmeg.AclpontVFjre+2bnuszjrahatidre.
elnyjr.Maximlissaktulisleterpontjainakszma
2d10zelmegn.Mindezekahatsok24rnttartanak. HIT VDELMEZJE
4.szintidzmgia
HALL HATALOMSZAVA

BevetsiId:1cselekvs
9.szintbbj Hattv:30lb(9m)

BevetsiId:1cselekvs Komponensek:V
Hattv:60lb(18m) Hatid:8ra

Komponensek:V EgyNagymretrzszellemjelenikmegegyvlasztsod
Hatid:azonnali szerintilthat,szabadhelyenahattvonbell,sa

Kiejtedahatalomszavt,melyegylthatlnytahattvon hatidntottlebeg.Azrzelfoglaljaaterletet.Azrz
bellarraknyszert,hogyazonnalszrnyethaljon.Haa formtlan,kivveegyvillogkardotspajzsot,rajtaaz
vlasztottlnynek100vagykevesebbleterpontjavan, istensgedszimblumval.
meghal.Ellenkezesetbenavarzslatnemhatr. Haegyveledellensgeslnyegykrbenelszrlpbeaz
rzhz10lbnl(3m)kzelebblvterletre,gyessg
mentdobstkelldobnia.Alny20ragyogssebzstszenved

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK106


elsikertelenmentesetn,vagyfeleennyitsebzdik,ha nemtudmegjinformcikat,nemtudsemmitahallata
mentjesikeres.Azrzeltnik,amintsszesen60sebzst elteltdolgokrl,snemltjaelre,mifogtrtnni.
okozott.
HOMLY
HOLTAK FELLESZTSE 2.szintillzi

5.szintnekromancia

BevetsiId:1cselekvs
BevetsiId:1ra Hattv:sajtmagad
Hattv:rints Komponensek:V
Komponensek:V,M,A(egylegalbb500aprtkgymnt, Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

melyetavarzslatelhasznl)
Atestedelhomlyosul,mindenkiszembenmozogni,
Hatid:azonnali

hullmzaniltszik.Ahatidremindenlnynekhtrnyjta
Egymegrintetthalottlnytvisszahozolazlksorba, tmaddobsairaellened.Atmadranemvonatkozikeza
feltve,hogylegfeljebb10napjahalott.Haalnylelkekpes hats,hanemhasznljaaltst,pldulhavakltsavan,
shajlandvisszatrniatestbe,alny1leterponton vagyhatltazillzikon,plduligazltssal.
visszatrazletbe.
Avarzslatsemlegestbrmilyen,ahallapillanatbana IDMEGLLT VARZS
clpontrahatmrget,smeggygytjaahallakorhat 9.szinttalaktmgia

mindennemmgikusbetegsgt.Avarzslatazonbannem
BevetsiId:1cselekvs
gygytmegmgikusbetegsgeket,nemtvolteltkokat
Hattv:nmagad
vagyhasonlhatsokat;haavarzslatbevetseelttezeket
Komponensek:V
nemtvoltjkel,akkorazfelledlnyretovbbraishatnak.
Hatid:azonnali
Avarzslattallholtlnynemhozhatvisszaazletbe.

Avarzslatmindenhallossebetbeforraszt,dehinyz Egykisidrelelltodazidfolystsajtmagadkivtelvel
testrszeketnemptol.Haalnynekhinyzikvalamilyen mindenkiszmra.Mslnyekszmranemtelikazid,mg
tllsreszksgestestrszevagyszerve(pldulafeje),a nekedegymsutn1d4+1krdlesz,mialattaszoksos
varzslatnemhatr. mdonvgezhetszcselekedeteketsmozoghatsz.
Avisszatrsahallblmegviseliaclpontot.Aclpontnak Avarzslatvgetr,haezalattbrmelycselekvsed,vagy
mindentmaddobsra,mentdobsrastulajdonsg brmilyenltaladokozotthatsrajtadkvlhatssalvanms
prbjra4bntetsjr.Ahnyszoraclpontbefejezegy lnyre,vagyegyolyantrgyra,melyetmsviselvagya
hosszpihent,abntets1gyelcskken,mgteljesenel kezbentart.Avarzslatvgetr,ha1.000lbnl(300m)
nemmlik. jobbaneltvolodszonnan,aholbevetetted.

HOLTAK NYELVE IGAZ FELTMADS


3.szintnekromancia 9.szintnekromancia

BevetsiId:1cselekvs BevetsiId:1ra
Hattv:10lb(3m) Hattv:rints
Komponensek:V,M,A(gtmjn) Komponensek:V,M,A(prcseppszenteltvzslegalbb
Hatid:10perc 1.000aprtkbengymntok,melyeketavarzslat

elhasznl)
Ahattvonbellltaladkivlasztottholttestetazlets
Hatid:azonnali
rtelemltszatvalruhzodfel.Aholttestmegvlaszoljaa

krdseidet.Csakolyanholttestetvlaszthatsz,melynekvan Megrinteszegylegfeljebb200vehalottlnyt,amelynem
szja,snemlehetlholt.Avarzslatnemmkdik,haa vgelgyenglsbenhaltmeg.Haalnylelkekpess
clpontjramrhasznltkeztavarzslatotazelmlt10 hajlandvisszatrniatestbe,alnymaximlisleter
napban. pontonvisszatrazletbe.
Ahatidalattfeltehetszaholttestneksszesenlegfeljebb Avarzslatbeforrasztmindensebet,semlegestbrmilyen,
tkrdst.Aholttestcsakazttudja,amitletbentudott, ahallapillanatbanaclpontrahatmrget,meggygytja
belertveazltalaismertnyelveketis.Avlaszokltalban ahallakorhatmindenbetegsgt,eltvoltjarlaaz
rvidek,rejtlyesekvagyismtldek,saholttestnem tkokat.Avarzslmindensrltvagyhinyzszervetvagy
ktelesigazatmondani,haellensgesvagyvele,vagyhaaz vgtagotvisszanveszt.
ellensgnektart.Avarzslatnemhozzavisszaalnylelkta Avarzslattalakrjtestetislehetteremteni,haaz
testbe,csakatestetletrekeltszellemt.gyaholttest eredetimrnemltezik.Ebbenazesetbenelgalnynevt

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK107


kimondanod.Alnyegyltaladvlasztott,szabadterleten ISTENI SEGTSG
jelenikmeg10lbnyi(3m)kzeledben. 2.szintvdmgia

BevetsiId:1cselekvs
IGAZLTS
Hattv:30lb(9m)
6.szintjvendls
Komponensek:V,M,A(egyvkony,fehrszvetcsk)
BevetsiId:1cselekvs Hatid:8ra
Hattv:rints

Ezavarzslatmegnvelitrsaidszvssgtseltkltsgt.
Komponensek:V,M,A(25aprtkbalzsamaszemekre
Elhajtaszegysavbuborkot.Vlasszkilegfeljebbhromlnyt
gombkporbl,sfrnyblszsrbl,melyetavarzslat
ahattvonbell.Mindenclpontmaximlisleterpontjai
elhasznl)
saktulisleterpontjai5telnvekednekavarzslat
Hatid:1ra
hatidejre.
Egymegrintett,nknteslnykpessvlikadolgokata MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
magukvaljbanltni.Ahatidalattalnyekigazltsa szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontmg5
lesz,felfedeziamgivalelrejtetttitkosajtkat,stltaz leterpontotkapvarzslatszintenkntavarzslathely2.
teriSkrais,mindezt120lb(36m)tvolsgig. szintjefelett.

IRNYRZK JGVIHAR
6.szintjvendls 4.szintenergiamgia

BevetsiId:1perc BevetsiId:1cselekvs
Hattv:sajtmagad Hattv:300lb(120m)
Komponensek:V,M,A(valamiflejsleszkzk,pldul Komponensek:V,M,A(egycsipetnyiporsprcseppvz)
csontok,elefntcsontplcikk,krtyk,fogak,vsett Hatid:azonnali
rnk,melyek100aprtkek,segytrgyarrlahelyrl,

Kkemnyjgeszdulleatalajraahattvonbell
amitmegakarszkeresni)
kivlasztottpontkrli20lb(6m)sugar,40lb(12m)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1nap
magashengerterletn.Mindenlnynekahatterleten
Avarzslatmegkeresialegrvidebb,legkzvetlenebbfizikai gyessgmentdobstkelldobnia.Alnyek2d8zz
tvonalategykonkrt,mozdulatlanhelyre,melyetismersz, sebzsts4d6fagysebzstszenvednekelsikertelenment
samellyelegyltskontartzkodsz.Haamegnevezettcl esetn,vagyfeleennyisebzdnek,hasikeresamentjk.
msikltskonvan,haaclmozog(pldulegymozgerd), Ajgdaraboktlahatterletnehzterepleszakvetkez
vagyhaahelysznnemkonkrt(pldul:"egyzldsrkny krdvgig.
fszke"),avarzslatnemmkdik. MagasabbSzinteken.Haavarzslatot5.vagymagasabb
Ahatidalatt,mindaddig,amgugyanazonaltskon szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8zz
tartzkodsz,tudod,hogymilyenmesszevanaclod,s sebzstokozvarzslatszintenkntavarzslathely4.szintje
milyenirnybantallhat.Amgaclfelhaladsz,ahnyszor felett.
telgazshozrsz,automatikusantudod,melyiktvonalon
juthatszalegrvidebbslegkzvetlenebbton(denem JSLAT
felttlenlalegbiztonsgosabbton)aclodhoz. 4.szintjvendls(ritul)

BevetsiId:1cselekvs
IRNYMUTATS
Hattv:sajtmagad
Jvendlsvarzstrkk
Komponensek:V,M,A(tmjn,savallsodhozillldozati
BevetsiId:1cselekvs ajndk,egyttlegalbb25aprtkben,melyek
Hattv:rints elhasznldnak)
Komponensek:V,M Hatid:azonnali
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

ldozatodsvarzserdsegtsgvelkapcsolatbalpsz
Megrinteszegynknteslnyt.Avarzslathatidejealatt isteneddelvagyistenedszolgival.Feltehetszegykrdst
egyszeraclpontdobhatd4gyel,sadobottrtket valamilyenkonkrtclrl,esemnyrlvagytevkenysgrl,
hozzadhatjaegyvlasztsaszerintitulajdonsgprbjhoz. mely7naponbellfogbekvetkezni.AKMigazfeleletetad
Akockadobsrlatulajdonsgprbaelttvagyutnis krdsedre.Avlaszlehetegyrvidmondat,rejtlyesvers,
dnthet.Ezutnavarzslatvgetr. vagyeljel.
Avarzslatnincstekintettellehetsgeskrlmnyekre,
melyekpotencilisanmegvltoztathatjkazesemnyek

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK108


kimenetelt,pldulhatovbbivarzslatokatvetszbe,vagy KSLELTETETT TZGOLY
hajabbtrsakcsatlakoznakhozzd(vagyesetleghatrsaid 7.szintenergiamgia
mgsemcsatlakoznakhozzd).

BevetsiId:1cselekvs
Haavarzslatotktszervagytbbszrvetedbehossz
Hattv:150lb(45m)
pihenbefejezsenlkl,halmozd25%eslyvanr
Komponensek:V,M,A(egydenevrguanblsknbl
mindenjabbvarzslsrtazelsutn,hogyvletlenszer
gyrtgalacsin)
vlasztkapszeredmnyl.ErreazeslyreaKMtitokbandob.
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

KBTS HATALOMSZAVA Kinyjtottujjadblsrgafnysugrlki,majdahattvon


8.szintbbj bellkivlasztottpontbansszellsizzgyngykntott

maradahatidnt.Amikoravarzslatvgetr,akrmerta
BevetsiId:1cselekvs
koncentrcidmegszakadt,akrmertszndkosanhagytad
Hattv:60lb(18m)
abba,agyngymlymorajlssallngolvafelrobban.A
Komponensek:V
robbansasarkokkrlisterjed.Mindenlnynek20lb
Hatid:azonnali
(6m)sugargmbbenepontkrlgyessgmentdobst
Kiejtedahatalomszavt,melyahattvonbellegylthat kelltennie.Aclpontokateljessszegyltsebzsnek
lnyelmjtlegyri,megszdti.Haavlasztottlnynek150 megfeleltzsebzstelszenvediksikertelenmentesetn,
vagykevesebbleterpontjavan,elkbul.Ellenkezesetben vagyfeleennyitsebzdnek,hamentjksikeres.
avarzslatnemhatr. Avarzslatalapsebzse12d6.Mindenakrdvgn,haa
Azelkbultclpontnakmindenkrevgnllkpessg gyngymgnemrobbantfel,asebzs1d6talnvekszik.
mentdobstkelldobnia.Haamentjesikeres,akbasga Haavarzslathatidejealattegylnyagyngyt
elmlik. megrinti,gyessgmentdobstkelldobnia.Haamentje
sikertelen,avarzslatazonnalvgetr,sagyngy
KAPU felrobban.Sikeresmentdobsesetnalnyeldobhatjaa
9.szintidzmgia gyngyt40lbnyira(12m).Haagyngyeltallegylnyt

BevetsiId:1cselekvs vagyszilrdtrgyat,avarzslatvgetr,sagyngy
Hattv:60lb(18m) felrobban.
Komponensek:V,M,A(egylegalbb5.000aprtk Atzmindentrgynaksrlstokozaterleten,sa
gymnt) gylkonytrgyakatfelgyjtja,haazokatnemviseli,snem
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc tartjaakezbensenki.
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot8.vagymagasabb
Megidzelegyportlt,mellyelsszektszegylthat szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6alap
terletetahattvonbellegykonkrthelysznnelegymsik sebzstokozvarzslatszintenkntavarzslathely7.szintje
ltskon.Aportlegykralaknyls,tmrjt5s20lb felett.
(1,56m)kzttszabadonhatrozodmeg.Aportl
korongjtbrmilyenirnybanelhelyezhetedatrben.A KISEBB HELYRELLTS
portlahatidntmegmarad. 2.szintvdmgia
Aportlnakmindktskon,aholmegjelenik,vanelss

htsoldala.Aportloncsakazelejefelllehetthaladni. BevetsiId:1cselekvs
Brmi,amibelpaportlba,azonnaltkerlamsikskra,a Hattv:rints
portlhozlegkzelebbiszabadhelyre. Komponensek:V,M
Istensgeksaskokmsuralkodimegakadlyozhatjk, Hatid:azonnali

hogyportlthozzanakltreajelenltkbenvagya Egymegrintettlnytkigygytaszegybetegsgbl,vagy
birtokukon. vgetvethetszaclpontotsjtegyhatsnak.Ahats
Amikoreztavarzslatotbeveted,kimondhatodegy vaksg,sketsg,bnultsgvagymrgezettsglehet.
konkrtlnynevt(lnevek,cmek,beceneveknem
alkalmasakerreaclra).Haalnynemazonaskon KISEBB ILLZI
tartzkodik,mintte,aportlamegnevezettlnykzvetlen Illzivarzstrkk
kzelbenjelenikmeg,sthzzaalnytaportlon

BevetsiId:1cselekvs
keresztlateoldaladra.Nincssemmilyenklnshatalmada
Hattv:30lb(9m)
lnyfltt,salnyszabadoncselekszikaKMbeltsa
Komponensek:M,A(egykevsgyapj)
szerint.Tvozhat,megtmadhat,vagysegthetis.
Hatid:1perc

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK109


Ahatidreltrehozolegyhangotvagyegytrgykpta szakaszblll.Mindegyikszakasznaklegalbbegymsik
hattvonbell.Azillzivgetr,hacselekvsknt szakaszhozilleszkedniekell.Lehetsgedvanehelyett10lb
elbocstod,vagyhajrahasznlodavarzslatot. 20lb(3m6m)terlet,decsak3hvelyk(8cm)vastag
Hahangotteremtesz,azerejeasuttogstlazordtsig szakaszokatisteremteni.
terjedhet.Lehetatehangod,msvalakihangja,egyoroszln Haafaltvgjaegylnyterlettamikormegjelenik,a
bmblse,dobols,vagybrmilyenmshangamit lnytafaleltasztjaazegyik(ltaladvlasztott)oldalra.Ha
vlasztasz.Ahangvltozatlanulszlahatidalatt,vagya egylnytmindenirnybankrbevennafal(vagymsszilrd
hatidsornklnbzidpontokbanmssmshangotis ptmnyfala),alnygyessgmentdobstdobhat.Haa
hallathatsz. mentjesikeres,reakcikntasebessgnekmegfelel
Haegytrgykpthozodltre(pldulegyszkt,sros tvolsgotmozoghat,hogykikerljnafalltalelzrt
lbnyomokat,vagyegykisebbldt)akpnekbelekell terletrl.
frnieegy5lb(1,5m)lkockba.Akpnemadkihangot, Afalalakjtszabadonhatrozodmeg,denemfoglalhatel
fnyt,nincsszaga,semmsrzkszervihatsa.Havalaki egylnnyelvagymsiktrggyalkzsterletet.Afalnem
fizikailagrintkezikakppel,akkorfelfedi,hogyillzi,mivel csakfgglegeslehet,snemkellszilrdtalajonllnia.
mindentmegyrajta. Azonbanmeglvkfelletnekkellaltmasztania,mellyela
Haegylnycselekvskntmegfigyeliakpetvagya falegybeolvad.gyltrehozhatszpldulhidategyszakadk
hangot,avarzslataidellenimentdobsokNFjredobott fltt,vagyegykrmpt.
sikeresIntelligencia(Vizsglds)prbvalfelfigyelhetr, Ha20lbnl(6m)nagyobbtvolsgothidalszt,a
hogyillzi.Haegylnyrbred,hogyakpvagyhang szakaszokmretefelezdik,hogyaltmaszthasd.Afaldurva
illzi,azhalvnyabbleszszmra. kialaktsvaloromzatotisalkothatszafaltetejn.
Afalkblkszlttrgy,melyneksrlstlehetokozni,gy
KBR tislehettrni.MindegyikszakasznakVF15vdelmes
4.szintvdmgia hvelyknyi(2,5cm)vastagsgonknt30leterpontjavan.

Haegyszakaszleterpontjai0racskkennek,az
BevetsiId:1cselekvs
megsemmisl,saKMdntstlfggenakra
Hattv:rints
szomszdosszakaszokissszeomolhatnak.
Komponensek:V,M,A(100aprtkgymntpor,melyeta
Haahatidvgigfenntartodakoncentrcidat,afal
varzslatelhasznl)
vglegessvlik,snemlehetmgikusansemlegesteni.
Hatid:koncentrcis,legfeljebb1ra
Egybkntafalavarzslatvgeztveleltnik.
Megrinteszegynknteslnyt.Alnybrtolyan
kemnnyvltoztatod,mintak.Ahatidreaclpont LABIRINTUS
ellenllleszanemmgikuszz,szrsvgsebzssel 8.szintidzmgia
szemben.

BevetsiId:1cselekvs
Hattv:60lb(18m)
KDS LPS
Komponensek:V,M
2.szintidzmgia
Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc
BevetsiId:1bnuszcselekvs

Egylthatlnytahattvonbellelzlegylabirintusszer
Hattv:nmagad
extradimenzionlisflskra.Aclpontottmaradahatidre,
Komponensek:V
vagyamgkinemszabadulalabirintusbl.
Hatid:azonnali
Aclpontcselekvskntmegprblhatkiszabadulni.Ehhez
Egypillanatraezstskdveszkrbe,majdelteleportlsz NF20Intelligenciaprbtkelldobnia.Haaprbasikeres,
legfeljebb30lbnyira(9m),egylthat,szabadterletre. kiszabadult,savarzslatvgetr.(Minotauruszoks
goristrodmonokprbjaautomatikusansikeres).
KFAL Amikoravarzslatvgetr,aclpontmegjelenikott,
5.szintenergiamgia ahonnaneltnt.Haezaterletmrelvanfoglalva,akkora

BevetsiId:1cselekvs legkzelebbiszabadterletenjelenikmeg.
Hattv:120lb(36m) Alnyakregyltaladismertkonkrtlnytismegtallhat,
Komponensek:V,M,A(egydarabkagrnit) vagypedigegykonkrtfajta(pldulembervagyunikornis)
Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc lnylegkzelebbipldnyt,hamrlegalbbegyszerlttl

ilyenlnytkzelrl(30lbnl,azaz9mnlkzelebbrl).Haa
Egynemmgikus,szilrdkfaljnltreegyltalad
lertvagymegnevezettlnyjelenlegmsformtvisel,pldul
kivlasztottpontonahattvonbell.Afal6hvelyk(15cm)
merttvltoztatsvarzslathatsaalattll,ezzela
vastag,stzdarab,10lb10lb(3m3m)mret
varzslattalnemtudodfellelni.
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK110
Avarzslatnemlelfellnyeket,halegalbb10lb(3m) Egy5lb(1,5m)tmrjtzgmbjelenikmegegy
szlesfolyvzlljaelalnyfelvezetlegrvidebb vlasztsodszerintiszabadterletenahattvonbell,sa
tvonalat. hatidalattmegmarad.Haegylnyakrevgna
gmbhz5lbnl(1,5m)kzelebbvan,gyessg
LNCVILLM mentdobstkelldobnia.Alny2d6tzsebzstszenvedel
6.szintenergiamgia sikertelenmentesetn,vagyfeleennyitsebzdik,ha

mentjesikeres.
BevetsiId:1cselekvs
Bnuszcselekvskntelmozdthatodagmbtlegfeljebb
Hattv:150lb(45m)
30lbnyira(9m).Haagmbtnekimozgatodegylnynek,
Komponensek:V,M,A(egykevsszr;egydarabka
annakagmbsebzseellenmentdobstkelldobnia,a
borostyn,veg,vagyegykristlyrd;shromezstt)
gmbmozgsapedigerreakrrevgetr.
Hatid:azonnali
Agmbmozgatsasorntirnythatodlegfeljebb5lb
Ltrehozolegyvillmnyalbot,melyahattvonbell (1,5m)magasakadlyokfelett,stugrikakr10lb(3m)
kivlasztottclpontbacsap.Ezutnaclponttlhromvillm szlesgdrketis.Agmbfelgyjtjaazghettrgyakat,ha
csaplegfeljebbhromtovbbiclpontba,melyeknekmindaz azokatsenkinemviselisnemtartjaakezben.Agmb
elsclpont30lbnyi(9m)kzelbenkelllennik.A sttben20lb(6m)sugarkrbenteljesvilgossgot
clpontoklehetneklnyekvagytrgyakis,deegyclpontba biztost,sflhomlyttovbbi20lb(6m)tvolsgig.
csakegyvillmcsaphat. MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
Aclpontoknakgyessgmentdobstkelltennik.A szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6sebzst
clpontok10d8villmsebzdstszenvednekelsikertelen okozvarzslatszintenkntavarzslathely2.szintjefelett.
mentesetn,vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresa
mentjk. LNGOL KEZEK
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot7.vagymagasabb 1.szintenergiamgia
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,azels

BevetsiId:1cselekvs
clpontblmgegyvillmcsapkiegyjabbclpontfel
Hattv:sajtmagad(15lb,azaz4,5mhosszkp)
varzslatszintenkntavarzslathely6.szintjefelett.
Komponensek:V,M
Hatid:azonnali
LNGCSAPS

5.szintenergiamgia Kezeidetkinyjtvahvelykujjaidatsszeilleszted,ujjaidat

szttrod.Ujjaidblvkonyskbanlngokcsapnakki.Minden
BevetsiId:1cselekvs
lnynekegy15lb(4,5m)hosszkpbangyessg
Hattv:60lb(18m)
mentdobstkelltennie.Alnyek3d6tzsebzst
Komponensek:V,M,A(egycsipetnyikn)
szenvednekelsikertelenmentesetn,vagyfeleennyit
Hatid:azonnali
sebzdnek,hasikeresamentjk.
Fgglegesmennyeitzoszlopcsapleazegekblamegjellt Atzaterletenmeggyjtjaazokatagylkonytrgyakat,
helyre.Mindenlnynekamegjelltpontkrlegy10lb melyeketnemviselsnemtartkezbensenki.
(3m)sugar,40lb(12m)magashengerterletna MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
hattvonbellgyessgmentdobstkelldobnia.A szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6sebzst
clpontok4d6tzsebzsts4d6ragyogssebzst okozvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintjefelett.
szenvednekelsikertelenmentesetn,vagyfeleennyit
sebzdnek,hasikeresamentjk. LTHATATLANSG
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot6.vagymagasabb 2.szintillzi
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6tz

BevetsiId:1cselekvs
vagyaragyogssebzstokoz(dntsedszerint)
Hattv:rints
varzslatszintenkntavarzslathely5.szintjefelett.
Komponensek:V,M,A(mzgbaragadtszempilla)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra
LNGOL GMB

2.szintidzmgia Egymegrintettlnylthatatlannvlikavarzslat

hatidejre.Mindentrgy,amitaclpontviselvagya
BevetsiId:1cselekvs
kezbentartszintnlthatatlannvlik,amgaclpontnl
Hattv:60lb(18m)
van.Avarzslatvgetraclpontszmra,hatmadvagy
Komponensek:V,M,A(egydarabkafaggy,egycsipet
varzsol.
knk,snmivaspor)
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegylnyt
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK111
megclozhatszvarzslatszintenkntavarzslathely2.szintje Komponensek:V,M,A(egykevsfoszfor,hegyiszilfja,
felett. vagyegyszentjnosbogr)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
LEBEGS

Ltrehozollegfeljebbngy,fklyamretfnytahattvon
2.szinttalaktmgia

bell.Afnyekfklynak,lmpsnak,vagyizzgmbnek
BevetsiId:1cselekvs nznekki,salevegbenlebegnekahatidalatt.Angy
Hattv:60lb(18m) fnytegybeisgyrhatodegyKzepesmret,nagyjbl
Komponensek:V,M,A(egykisbrhurokvagyegycssze humanoidalakk.Brmelyformtishozodltre,mindegyik
alakbahajltottaranydrt,egyikoldalnszrral) fnysttbenflhomlytbiztost10lb(3m)sugarkrben.
Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc Bnuszcselekvskntakrdbenmozgathatodafnyeket

akr60lbnyival(20m)ahattvonbell.Mindegyikfnynek
Egyszabadonvlasztott,lthatlnyvagytrgyahattvon
egymsikfnylegfeljebb20lbnyi(6m)kzelbenkell
bellfgglegesenfelemelkedik,legfeljebb20lbnyit(6m),
lennie,skihunynak,hakikerlnekavarzslathattvjbl.
majdalevegbenfelfggesztvemaradahatidre.A
varzslatlegfeljebb500font(225kg)slyclpontottud
lebegtetni.Haaclpontnemnkntes,sikeresllkpessg
MGIA RZKELSE
1.szintjvendls(ritul)
mentdobsesetnnemhatravarzslat.

Aclpontcsakvalamilyenmozdulatlantrgyrlvagy BevetsiId:1cselekvs
felletrl,pldulafalrlvagyplafonrlmagteltolva(vagy Hattv:sajtmagad
ahhozhzva)tudmozogni,minthacsakmszna.Akrdben Komponensek:V,M
20lbnyival(6m)megvltoztathatodaclpontlebegsi Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc

magassgt.Hatemagadvagyaclpont,amozgsod
Ahatidsornszleledamgiajelenltt30lbnyi(9m)
rszekntmozoghatszfelfelvagylefel.Mindenms
tvolsgonbell.Amikormgitszlelsz,acselekvsedet
esetbencselekvskntmozgathatodaclpontot,saclpont
felhasznlvaegyhalvnyaurtltszmindenmgithordoz
nemkerlhetkiavarzslathattvjbl.
lthatlnystrgykrlaterleten,smegismereda
Amikoravarzslatvgetr,aclpontvatosan
mgiaiskoljt(havan).
leereszkedikafldre,hamgalevegbenvolt.
Avarzslatthatolalegtbbakadlyon,de
megakadlyozzaazszlelst1lbnyi(30cm)vastagk,1
LNYEK FELLELSE hvelyknyi(2,5cm)vastagfm,egyvkonyrteglom,vagy
4.szintjvendls(ritul)

3lbnyi(90cm)vastagfavagyfld.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:sajtmagad MGIA SEMLEGESTSE
Komponensek:V,M,A(egyvrebszre) 3.szintvdmgia

Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra

BevetsiId:1cselekvs
rjlevagynevezzmegegyismerslnyt.rzed,alnymilyen Hattv:120lb(36m)
irnybantallhat,amgalny1,000lbnl(300m)kzelebb Komponensek:V,M
vanhozzd.Haalnymozog,rzkeled,milyenirnyban Hatid:azonnali

mozog.
Vlasszkiegylnyt,trgyatvagymgikushatstahattvon
Alnyakregyltaladismertkonkrtlnytismegtallhat,
bell.Minden3.vagykisebbszintvarzslataclponton
vagypedigegykonkrtfajta(pldulembervagyunikornis)
vgetr.Mindenegyes,aclpontonlv4.vagymagasabb
lnylegkzelebbipldnyt,hamrlegalbbegyszerlttl
szintvarzslatrtdobjtulajdonsgprbtavarzsls
ilyenlnytkzelrl(30lbnl,azaz9mnlkzelebbrl).Haa
tulajdonsgoddal.AzNF10+avarzslatszintje.Haaprba
lertvagymegnevezettlnyjelenlegmsformtvisel,pldul
sikeres,avarzslatvgetr.
merttvltoztatsvarzslathatsaalattll,ezzela
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb
varzslattalnemtudodfellelni.
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontonlv
Avarzslatnemlelfellnyeket,halegalbb10lb(3m)
varzslatokvgetrnek,haaszintjkugyanazvagy
szlesfolyvzlljaelalnyfelvezetlegrvidebb
alacsonyabb,mintazltaladfelhasznltvarzslathelyszintje.
tvonalat.
MGUSKZ
LIDRCFNYEK Idzmgiavarzstrkk
Energiamgiavarzstrkk


BevetsiId:1cselekvs
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:30lb(9m)
Hattv:120lb(36m)
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK112
Komponensek:V,M MENEDK
Hatid:1perc 1.szintvdmgia

Egyszellemszer,lebegkzjelenikmegvlasztsodszerinti BevetsiId:1bnuszcselekvs
pontonahattvonbell.Akzmegmaradahatidalatt, Hattv:30lb(9m)
vagyamgcselekvskntelnembocstod.Akzeltnik,ha Komponensek:V,M,A(egykisezsttkr)
brmikor30lbnl(9m)messzebbkerltled,vagyhajra Hatid:1perc
hasznlodavarzslatot.

Ahattvonbellegylnytmegvszatmadsoktl.A
Cselekvskntirnythatodakezet.Hasznlhatszveleegy
varzslathatidejealatthabrmilyenlnymegclozna
trgyat,kinyithatszegyajttvagytrolt,egynyitott
vdettlnyttmadssalvagyrtalmasvarzslattal,elbb
trolblelvehetszveleegytrgyat,vagyelrakhatod,vagy
Blcsessgmentdobstkelldobnia.Haamentsikertelen,
kinthetedegyfiolatartalmt.Ahnyszorhasznlhatod,30
alnynekjclpontotkellvlasztania,klnbenelvesztia
lbnyival(9m)elmozdthatodakezet.
tmadstvagyvarzslatot.Avarzslatnemvdterletre
Akzzelnemtudsztmadni,varzstrgyakatbevetni,vagy
hatrtalmaktl,mintpldulegytzgolyrobbansa.
10fontnl(5kg)nagyobbslytmozgatni.
Haavdettlnytmadstvgezvagyolyanvarzslatot
hasznl,melyellensgeslnyrehat,ezavarzslatvgetr.
MEGHALLGATS
5.szintjvendls(ritul)
MENNYDRG HULLM
BevetsiId:1perc 1.szintenergiamgia
Hattv:sajtmagad

BevetsiId:1cselekvs
Komponensek:V,M,A(tmjn,segyfiolaszenteltvagy
Hattv:sajtmagad(15lb,azaz4,5mlkocka)
szentsgtelenvz)
Komponensek:V,M
Hatid:1perc
Hatid:azonnali
Kapcsolatbalpszisteneddelvagymennyeikvetvel,s

Mennydrgerhullmotindtasztnak.Mindenlnynek
felteszelnekilegfeljebbhromeldntendkrdst,melyre
egytledkiindul,15lb(4,5m)hosszkockaterletn
igennelsnemmellehetvlaszolni.Akrdseidetfelkell
llkpessgmentdobstkelltennie.Alnyek2d8
tenned,mielttahatidletelik.Mindegyikkrdsrehelyes
mennydrgssebzstszenvednekelsikertelenment
vlasztkapsz.
esetn,s10lbnyival(3m)ellkdketmagadtl.Ha
Amennyeilnyeknemfelttlenlmindenttudak,gya
sikeresamentjk,feleennyitsebzdnek,snemlkdel
vlaszlehet"nemegyrtelm"is,haakrdsazistensg
ket.
tudsntlmutattmhozkapcsoldik.Haazegyszavas
Ezenkvlhaegynemrgztetttrgyteljesegszbena
feleletflrevezetlenne,vagyazistensgszndkval
hatterletenvan,automatikusanellkd10lbnyira(3m)
ellenttes,aKMesetlegrvidmondatbanisvlaszolhat.
magadtl,savarzslatmennydrgdrrense300lbnyira
Haavarzslatotktszervagytbbszrvetedbehossz
(90m)elhallatszik.
pihenbefejezsenlkl,halmozd25%eslyvanminden
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
jabbvarzslsrtazelsutn,hogynemkapszvlaszt.Erre
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst
azeslyreaKMtitokbandob.
okozvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintjefelett.

MEGRZ RINTS
MREG PERMET
Energiamgiavarzstrkk
Idzmgiavarzstrkk
BevetsiId:1cselekvs

BevetsiId:1cselekvs
Hattv:rints
Hattv:10lb(3m)
Komponensek:V,M
Komponensek:V,M
Hatid:azonnali
Hatid:azonnali
Akezedblvillmcikzikel,hogymegrzzonegylnyt,

Kinyjtodakezedegylthatlnyfelahattvonbell,s
melyetmegrintesz.Dobjkzelharcivarzslattmadsta
tenyeredblmrgezgzfuvallatotlszfel.Alnynek
clpontellen.Elnyjratmaddobsodra,haaclpont
sikeresllkpessgmentdobstkelldobnia,vagy1d12
fmblkszltpncltvisel.Haeltallod,aclpontelszenved
mregsebzstokozolneki.
1d8villmsebzst,snemhasznlhatreakcitakvetkez
Avarzslatmg1d12sebzstokoz,amikorelredaz5.
krdkezdetig.
szintet(2d12),11.szintet(3d12)s17.szintet(4d12).
Avarzslatmg1d8sebzstokoz,amikorelredaz5.
szintet(2d8),11.szintet(3d8)s17.szintet(4d8).

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK113


METEOR VIHAR Avarzslathatidejealattatrgyatnehezebbfeltrnivagy
9.szintenergiamgia felfeszteni;atrgybetrsrevagyzrjainakkinyitsra

vonatkozNF10zelmagasabb.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:1mrfld(1,5km)
MORDENKAINEN PENGJE
Komponensek:V,M
7.szintenergiamgia
Hatid:azonnali

BevetsiId:1cselekvs
Lngoltzgmbkcsapdnakafldbengylthatponton
Hattv:60lb(18m)
ahattvonbell.Mindenlnynekegy40lbsugargmb
Komponensek:V,M,A(egyrzscinkmarkolatapr
terletnmindegyikltaladvlasztottpontkrlgyessg
platinakard,250aprtkben)
mentdobstkelldobnia.Aclpontok20d6tzsebzsts
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
20d6zzsebzstszenvednekelsikertelenmentesetn,

vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresamentjk.Haegy Ltrehozolegykardalak,skenergiamezt,melya
lnytbbrobbanshatterletntartzkodik,akkoriscsak hattvonbellalevegbenleveg.Akardahatidnt
egyegyszerhatravarzslat. megmarad.
Avarzslatsrlstokoztrgyaknak,smeggyjtminden Amikorakardmegjelenik,kzelharcivarzstmadst
gylkonyanyagotaterleten,melyetnemviselvagytarta indtaszegyltaladvlasztott,akardhoz5lbnl(1,5m)
kezbenvalaki. kzelebblvclpontellen.Haeltallod,3d10energia
sebzstokozolaclpontnak.Avarzslatidtartamaalatt
MISZTIKUS SZEM mindenkrdbenbnuszcselekvskntelmozgathatoda
4.szintjvendls kardot20lbnyival(6m)egylthatpontra,sismt

tmadhatszugyanazonvagymsikclpontellen.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:30lb(9m)
MOZGS SZABADSGA
Komponensek:V,M,A(egykevsdenevrszr)
4.szintvdmgia
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra

BevetsiId:1cselekvs
Ltrehozolegylthatatlan,mgikusszemetahattvon
Hattv:rints
bell,melyahatidsornalevegbenlebeg.
Komponensek:V,M,A(egykar,vagyhasonlvgtagkr
Aszemtlmentlisanvizulisinformcitkapsz.Aszem
tekertbrszj)
szoksosmdonssttltssallt30lb(9m)tvolsgig.A
Hatid:1ra
szemmindenirnybanzhet.

Cselekvsknt30lbnyival(9m)elmozdthatodaszemet Megrinteszegynknteslnyt.Ahatidalattaclpont
brmilyenirnyba.Aszemetakrmilyenmesszire mozgstnemkorltozzanehzterep,svarzslatokvagy
elmozgathatod,denemkerlhettmsikltskra.Aszem msmgikushatsoknemcskkenthetikaclpont
nemtudthaladniszilrdakadlyokon,deakr1hvelyk sebessgt,nembnthatjkmegaclpontot,snem
(2,5cm)szlesrsekenistjuthat. szorthatjkle.
Aclpont5lbnyimozgselkltsvelautomatikusan
MISZTIKUS ZR kiszabadulhatbrmilyennemmgikuslefogleszort
2.szintvdmgia hatstl,pldulbilincsekblvagybirkzlnyektl.Vgla

clpontvzalattisbntetsnlklmozoghatstmadhat.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:rints
NAGYOBB HELYRELLTS
Komponensek:V,M,A(legalbb25aprtkaranypor,
5.szintvdmgia
melyetavarzslatelhasznl)

Hatid:amgnemsemlegestik BevetsiId:1cselekvs

Hattv:rints
Megrinteszegycsukottajtt,ablakot,kaput,ldtvagyms
Komponensek:V,M,A(legalbb100aprtkgymntpor,
bejratot,azpedigzrvaleszavarzslathatidejre.Tesa
melyetavarzslatelhasznl)
varzslskorltaladkivlasztottlnyeknormlisankitudjtok
Hatid:azonnali
nyitniatrgyat.Vlaszthatszegyjelsztishaeztkimondjk

atrgy5lbnyi(1,5m)kzelben,az1percrefelfggesztia Egymegrintettlnytpozitvenergivaltlteszfel,hogy
varzslathatst.Egybkntatrgykinyithatatlanmarad,ha valamilyentsjtkroshatstvisszafordts.Cskkentheted
csaksszenemtrik,vagyavarzslatotnemsemlegestik.Ha eggyelaclpontkimerltsgiszintjt,vagyvgetvethetsza
nyitvarzsthasznlnakatrgyra,az10percreelnyomjaa clpontotsjtalbbihatsokegyiknek:
misztikuszrhatst. egy,aclpontotelbjolvagykvdermeszthats;

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK114


egytok,pldulaclpontsszehangoltsgaegy NAPKITRS
tkozottmgikustrggyal; 8.szintenergiamgia
aclponttulajdonsgainakbrmilyencskkense;

BevetsiId:1cselekvs
egy,aclpontmaximlisleterpontjaitcskkent
Hattv:150lb(45m)
hats.
Komponensek:V,M,A(tzsegydarabnapk)
Hatid:azonnali
NAGYOBB LTHATATLANSG

4.szintillzi Vaktnapfnyvillanfelegy,ahattvonltaladkivlasztott

pontkrli60lb(18m)sugarkrben.Mindenlnyneka
BevetsiId:1cselekvs
terletenllkpessgmentdobstkelldobnia.Aclpontok
Hattv:rints
12d6ragyogssebzstszenvednekelsikertelenment
Komponensek:V,M
esetn,s1percremegvakulnak.Hasikeresamentjk,fele
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

ennyitsebzdnek,snemvakulnakmegavarzslattl.
Vagyte,vagyegymegrintettlny,lthatatlannvlika lholtaksnylkkmentdobsrahtrnyjravarzslat
varzslathatidejre.Mindentrgy,amitaclpontviselvagy ellen.
akezbentartszintnlthatatlannvlik,amgaclpontnl Haegylnytmegvaktottavarzslat,mindenkrevgn
van. jabbllkpessgmentdobsttehet.Haamentje
sikeres,avaksgelmlik.
NAGYOBB VARZSKP Avarzslatsemlegestmindenvarzslattalltrehozott
3.szintillzi sttsgetaterletn.

BevetsiId:1cselekvs
Hattv:120lb(36m)
NYELVEK RTSE
1.szintjvendls(ritul)
Komponensek:V,M,A(egykevsgyapj)

Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc BevetsiId:1cselekvs

Hattv:sajtmagad
Ltrehozodegytrgy,lny,vagymslthatjelensgkpt.
Komponensek:V,M,A(egycsipetnyikoromss)
Akpnekelkellfrnieegy20lb(6m)lkockban.Akp
Hatid:1ra
tetszsedszerintilthathelyenjelenikmegahattvon

bell,smegmaradahatidnkeresztl.Akpen Ahatidalattmegrtedaszszerintijelentstmindennek,
megjelentettdologteljesenvaldinaktnik,mgahangja, amithallasz,brmilyennyelvenisbeszljenek.Szintn
szaga,hrzeteis.Akkorahtvagyfagyotnemhozhatsz megrteszmindenrottnyelvet,amitcsakltsz,deehhez
ltre,amisebzstokozna,olyanerejhangot,ami megkellrintenedafelletet,amireaszavakatrtk.
mennydrgssebzstokoznavagymegskettene,vagy Krlbell1percalattolvashatszelegyoldalnyiszveget.
olyanszagot,amitlegylnyrosszullenne(mintpldula Avarzslatnemfejtmegtitkoszeneteketvagyklns
trogloditkszaga). jeleket(pldulegymisztikusjelkpet),haaznemvalamilyen
Amgazillzihattvjnbelltartzkodsz,cselekvsknt rottnyelvrsze.
mozgathatodakpetahattvonbellbrmilyenms
helyre.Amikorakpmozog,gyvltoztathatod,hogya NYITVARZS
mozgstermszetesnektnjn.Pldulhaegylnykpt 2.szinttalaktmgia

hoztadltre,smozgatod,megvltoztathatodakpet,hogy
BevetsiId:1cselekvs
gytnjn,jr.Elrheted,hogymssmshangokatadjon
Hattv:60lb(18m)
kiazillzi,gyakrbeszlgethetismsokkal.
Komponensek:V
Havalakifizikailagrintkezikakppel,akkorfelfedi,hogy
Hatid:azonnali
illzi,mivelmindentmegyrajta.Haegylnycselekvsknt

megfigyeliakpet,avarzslataidellenimentdobsokNF Vlasszegylthattrgyathattvonbell.Atrgylehet
jredobottsikeresIntelligencia(Vizsglds)prbval ajt,doboz,lda,bilincs,lakat,vagybrmilyenmstrgy,
felfigyelhetr,hogyillzi.Haegylnyrbred,hogyakp amelyvalamilyenkznsgesvagymgikusmdon
illzi,alnytlthatakpen,smindenmsrzkszervi akadlyozzaahozzfrstvalamihez.
hatsaishalvnyabbleszalnyszmra. Haaclpontotkznsgeszrtartjazrva,bevanszorulva,
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot6.vagymagasabb vagyelvanreteszelve,akkorazrkinylik,abeszorulttrgy
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,avarzslat kiolddik,azelreteszelsmegsznik.Haatrgyontbbzris
mindaddigmegmarad,amgnemsemlegestik,koncentrci van,csakazegyiknylikki.
nlkl.

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK115


Haolyantrgyatvlasztasz,melymisztikuszrhatsaalatt tervezettcselekedetkimenetelrl.Atervvgrehajtsta
ll,amisztikuszrhatsa10percrefelfggesztsrekerl. kvetkez30percenbellrekelltervezned.AKMa
Ezalattaclpontotnormlisanlehetnyitniscsukni. kvetkezlehetsgesjelekkzttdnthet:
Avarzslskoraclponttrgyirnyblhangoskopogs Jsors,haakimenetelj
hallatszik,mely300lb(90m)tvolsgblishallhat. Balsors,haakimenetelrossz
Jsbalsors,haakimeneteljsrosszisegyszerre
OLTALMAZ KTELK Semmi,haakimenetelsemklnsebbenj,sem
2.szintvdmgia klnsebbenrossz.

BevetsiId:1cselekvs Avarzslatnincstekintettellehetsgeskrlmnyekre,
Hattv:rints melyekpotencilisanmegvltoztathatjkatervkimenetelt,
Komponensek:V,M,A(kt,egyenknt50aprtk pldulhatovbbivarzslatokatvetszbe,vagyhajabb
platinagyr,melyetahatidalattnekedsaclpontnak trsakcsatlakoznakhozzd(vagyesetleghatrsaidmgsem
viselnedkell) csatlakoznakhozzd).
Hatid:1ra Haavarzslatotktszervagytbbszrvetedbehossz

pihenbefejezsenlkl,halmozd25%eslyvanr
Ezavarzslatmegvdegynknteslnyt,akitmegrintesz, mindenjabbvarzslsrtazelsutn,hogyvletlenszer
sahatidremisztikuskapcsolatothozltrekztetek.Amg jeleketkapszeredmnyl.ErreazeslyreaKMtitokbandob.
aclpont60lbnl(18m)kzelebbvanhozzd,+1bnuszjr
aVFrtkresmentdobsaira,sellenllsavanminden RZ SZELLEMEK
sebzsselszemben.Akrhnyszorsebzdik,teiselszenvedsz 3.szintidzmgia
ugyanannyisebzst.

Avarzslatvgetr,ha0leterpontrakerlsz,vagyhate BevetsiId:1cselekvs
saclpont60lbnl(18m)tvolabbkerltkegymstl. Hattv:sajtmagad(15lb,azaz4,5msugr)
Akkorisvgetr,haavarzslatotjrahasznljkakrrd, Komponensek:V,M,A(szentszimblum)
akraclpontra.Cselekvskntelisbocsthatoda Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc

varzslatot. Szellemekhvsz,hogyazokmegvdjenektged.Ahatid
alattkrlttedrepdesnek15lb(4,5m)sugarkrben.Ha
OLTALOM A HALL ELLEN jvagysemlegesjellemvagy,aszellemekangyalivagy
4.szintvdmgia tndralakotltenek(tedntdel,melyik).Hagonosz

BevetsiId:1cselekvs jellemvagy,alvilgialakotltenek.
Hattv:rints Avarzslskorkivlaszthatsztetszlegesszmlthat
Komponensek:V,M lnyt,akikreavarzslatnemhat.Haegylnyrehata
Hatid:8ra varzslat,asebessgefelezdikaterleten,shaalnya

krbenelszrlpbeaterletre,vagyhaittkezdiakrt,
Egymegrintettlnynekbizonyosfokvdelmetnyjtasza Blcsessgmentdobstkelltennie.Sikertelenmentesetn
hallellen. alnyelszenved3d8ragyogssebzst(hajvagysemleges
Amikoraclpontelszrkerlne0leterpontrasebzs vagy),vagypedig3d8nekrzissebzst(hagonoszvagy).Haa
miatt,aclpontehelyett1leterpontrakerl,sa mentjesikeres,alnyfelesebzstszenvedel.
varzslatvgetr. MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb
Haavarzslatmgmkdik,saclpontotolyanhatsri, szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst
melyazonnalmeglnsebzsnlkl,avarzslatsemlegesti okozvarzslatszintenkntavarzslathely3.szintjefelett.
eztahatst,majdavarzslatvgetr.
OTTO ELLENLLHATATLAN TNCA
MEN 6.szintbbj
2.szintjvendls


BevetsiId:1cselekvs
BevetsiId:1perc Hattv:30lb(9m)
Hattv:sajtmagad Komponensek:V
Komponensek:V,M,A(plcikk,csontokvagyhasonl Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
eszkzkklnsjelekkel,legalbb25aprtkben)

Hatid:azonnali Vlasszkiegylthatlnythattvonbell.Aclpontegy

helybennevetsgestncotkezdjrni:csoszog,topogs
Azkesplcikkszrsval,srknycsontkockkdobsval, szkdcselahatidnt.Haegylnytnemlehetelbjolni,
dszeskrtykvetsvel,vagymshasonljseszkzk immniserreavarzslatrais.
segtsgveljeleketkapszegytlvilgientitstlegykonkrt

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK116


Atncollnyteljesmozgstatncrafordtja,denem felett.Aclpontoknak30lbnyi(9m)tvolsgonbellkell
hagyjaelaterlett,valaminthtrnyjtazgyessg llniaegymshozkpestvarzslskor.
mentdobsairasatmaddobsaira.Msoktmad
dobsairaelnyjrellene.Cselekvskntatncollny PENGEFAL
Blcsessgmentdobstdobhat,hogymegprblja 6.szintenergiamgia

visszanyerniazuralmatatestefelett.Haamentsikeres,a
BevetsiId:1cselekvs
varzslatvgetr.
Hattv:90lb(27m)
Komponensek:V,M
PAJZSVARZS Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc
1.szintvdmgia


Mgikusenergiblllprgforg,borotvalespengket
BevetsiId:1reakci,amikoreltallegytmadsvagy
teremtesz,melyekfgglegesfalatalkotnak.Afala
megcloznakegyvarzslvedkvarzslattal
hattvonbelljelenikmeg,sahatidntmegmarad.
Hattv:sajtmagad
Ltrehozhatszlegfeljebb100lb(30m)hossz,20lb(6m)
Komponensek:V,M
magas,s5lb(1,5m)vastagegyenesfalat;vagy20lb(6m)
Hatid:1fordul

magas,5lb(1,5m)vastagfalat60lb(18m)sugargyrv
Mgikusenergibllllthatatlanakadlyjnltres formzva.Afalhromnegyedesfedezketbiztostamgtte
megvdtged.Akvetkezkrdkezdetig+5bnuszjra lvknek,saterletenehzterep.
VFedre,mrakivlttmadsellenis,snemsebezrajtad Haegylnyakrbenelszrlpbeafalterletre,a
varzslvedk. lnyekgyessgmentdobstkelltennie.Alny6d10vg
sebzstszenvedelsikertelenmentesetn,vagyfeleennyit
PARANCSVARZS sebzdik,hasikeresamentje.
1.szintbbj

BevetsiId:1cselekvs
PKHL
2.szintidzmgia
Hattv:60lb(18m)

Komponensek:V BevetsiId:1cselekvs
Hatid:1fordul Hattv:60lb(18m)

Komponensek:V,M,A(egydarabkapkhl)
Egyszavasparancsotadszegylthatlnynekahattvon
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra
bell.AclpontnaksikeresBlcsessgmentdobstkell

tennie,vagykvetkezkrbenkvetiaparancsodat.A Ahattvonbellltaladkivlasztottpontravastag,ragacsos
varzslatnemhatlholtclpontokra,haaclpontnemrti pkhltmegtidzed.Apkhlegy20lb(6m)l
anyelvet,vagyhaaparancskzvetlenlrtalmasszmra. kockttltmegapontblkiindulvaahatidre.Ahlnehz
Nhnyjellemzparancsotsahatstitttallod.A terepsrszlegeseneltakarjaaterletet.
lertakontlmsparancsotiskiadhatsz.IlyenkoraKMdnti Haahlnemktszilrdtrgykzfeszlki(pldulfal
el,aclponthogyviselkedik.Haaclpontnemtudjakvetni vagyfkkz),vagyhalmozzktbbrtegbenapadlra,
aparancsodat,avarzslatvgetr. plafonravagyfalra,azidzettpkhlsszeomlik,sa
Eldobni!Aclponteldobja,amitakezbentart,majda varzslatvgetrkvetkezkrdkezdetn.Alapos
krevgetr. felletrertegzetthl5lb(1,5m)mly.
Fldre!Aclpontafldrevetimagt,majdakrevgetr. Haegylnyahlbankezdiakrt,vagybelpahlbaa
Jjj!Aclpontfeldkzeledikalehetlegrvidebbs krben,gyessgmentdobstkelltennie.Hasikertelena
legkzvetlenebbton.Befejeziakrt,ha5lbnyi(1,5m) ment,alnytleszortjaahlamgcsakbennetartzkodik,
kzeledbert. vagykinemszabadulbelle.
Megllj!Aclpontnemmozog,snemvgezsemmilyen AhlbaszorultlnycselekvskntErprbtdobhata
cselekvst.Arepllnyekalevegbenmaradnak,ha varzslataidellenimentdobsokNFjre.Haaprbasikeres,
kpesek.Hacsakmozogvatudalevegbenmaradni,a kiszabadulahlszortsbl.
szksgesminimlistvolsgotteszimeg,hogyalevegben Ahlgylkony.Egytznekkitett5lbnyi(1,5m)szakasza
maradhasson. 1fordulalattleg,2d4sebzstokozvamindenlnynekakia
Meneklj!Aclpontazzaltltiakrt,hogyalehet tzbenkezdiakrt.
leggyorsabbantvolodiktled.
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb PKMSZS
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegylnyt 2.szinttalaktmgia

clozhatszbevarzslatszintenkntavarzslathely1.szintje
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:rints
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK117
Komponensek:V,M,A(egycseppktrnysegypk) RONTS
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra 6.szintnekromancia

Ahatidreegy,nkntes,megrintettlnykpessvlik BevetsiId:1cselekvs
arra,hogyfgglegesfelletekenfelslefelvagytlsan Hattv:60lb(18m)
mozogjon,illetveamennyezetrlfejjellefellgva Komponensek:V,M
mozogjon,mgkezeitszabadonhagyja.Aclpontnaka Hatid:azonnali
gyalogossebessgvelmegegyezmszsisebessgelesz.

Puszttbetegsggelfertzlmegegylthatlnyta
hattvonbell.Aclpontnakllkpessgmentdobst
REGENERCI
kelldobnia.Elszenved14d6nekrzissebzstsikertelen
7.szinttalaktmgia
mentesetn,vagyfeleennyitsebzdik,haamentsikeres.
BevetsiId:1perc Asebzsnemcskkenthetiaclpontleterpontjait1al.
Hattv:rints Haaclpontmentdobsasikertelen,1rraazokozott
Komponensek:V,M,A(egyimakerksszenteltvz) sebzssszegvelcskkenmaximlisleterpontjainak
Hatid:1ra szmais.Abetegsgeketgygythatsokennlhamarabbis

Megrinteszegylnyt,sezzelfelgyorstodatermszetes visszallthatjkamaximlisleterpontoknormlisrtkt.
gygyulst.Aclpontvisszanyer4d8+15leterpontot.A
varzslathatidejealattaclpont1leterpontotvisszanyer SAVAS FRCCSENS
mindenkrekezdetn(10leterpontotpercenknt). Idzmgiavarzstrkk

Aclponthinyztestrszei(ujjak,lbak,farok,stb),ha BevetsiId:1cselekvs
vanilyen,2percutnvisszannek.haalevgotttestrszta Hattv:60lb(18m)
csonkhozilleszted,avarzslatazonnalvisszanvesztia Komponensek:V,M
vgtagot. Hatid:azonnali

Elhajtaszegysavbuborkot.Vlasszkiegylnytahattvon
REMNYSUGR
bell,vagyktlnyt,melyekegymshoz5lbnl(1,5m)
3.szintvdmgia
kzelebbvannak.Aclpontnaksikeresgyessg
BevetsiId:1cselekvs mentdobstkelldobnia,vagyelszenved1d6savsebzst.
Hattv:30lb(9m) Avarzslatmg1d6sebzstokoz,amikorelredaz5.
Komponensek:V,M szintet(2d6),11.szintet(3d6)s17.szintet(4d6).
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
SEBEK GYGYTSA

Avarzslatremnytsletertsugroz.Vlasszkitetszs
szerintiszmlnytahattvonbell.Avarzslat 1.szintenergiamgia

hatidejremindenclpontBlcsessgmentdobsairas BevetsiId:1cselekvs
hallmentdobsairaelnyjr,smindengygytstla Hattv:rints
lehetsgesmaximlismrtkleterpontotnyerivissza. Komponensek:V,M
Hatid:azonnali
REPLS

Egymegrintettlnyvisszanyer1d8+avarzslstulajdonsg
3.szinttalaktmgia
mdostddalmegegyezszmleterpontot.Avarzslat
BevetsiId:1cselekvs nemhatlholtakrasszerkezetekre.
Hattv:rints MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
Komponensek:V,M,A(egymadrszrnytolla) szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8leter
Hatid:koncentrcis,legfeljebb10perc pontotbegygytvarzslatszintenkntavarzslathely1.

Megrinteszegynknteslnyt.Aclpont60lbreplsi szintjefelett.
sebessgreteszszertahatidre.Amikoravarzslatvget
r,aclpontlezuhan,hamgalevegbenvan,hanemtudja SEBEK OKOZSA
valahogymeglltaniazuhanst. 1.szintnekromancia

MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb BevetsiId:1cselekvs
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegylnyt Hattv:rints
megclozhatszvelevarzslatszintenkntavarzslathely3. Komponensek:V,M
szintjefelett. Hatid:azonnali

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK118


Vgezzkzelharcivarzslattmadstegyelrhetlnyellen. Hatid:koncentrci,legfeljebb10perc

Haeltallod,aclpontnak3d10nekrzissebzstokozol.
Mgikussttsgradkiahattvonbellkivlasztott
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
pontbl15lb(4,5m)sugargmbbenahatidnt.A
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d10
sttsgasarkokkrlisterjed.Asttltlnyeksem
sebzstokozvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintje
ltnakebbenasttsgben,snemmgikusfnnyelnem
felett.
lehetbevilgtani.
Haakiindulsipontegykezedbentartotttrgyonvan,vagy
SEBEK TMEGES GYGYTSA olyantrgyonmelyetsenkinemviselsnemtartakezben,
5.szintenergiamgia

asttsgabblatrgyblradsatrggyalmozog.Haa
BevetsiId:1cselekvs trgyatteljesenbetakarjavalamilyentltszatlantrgy,
Hattv:60lb(18m) pldulegytlvagyegysisak,azmegakasztjaasttsg
Komponensek:V,M terjedst.
Hatid:azonnali Haavarzslathatterletesegy2.vagyalacsonyabb

szintvarzslatltalltrehozottlnyfedikegymst,a
Egyltaladkivlasztottpontblahattvonbellgygyt
sttsgsemlegestiafnytltrehozvarzslatot.
energiahullmaradki.Vlasszlegfeljebbhatlnytzegy30
lb(8m)sugargmbbenapontkrl.Mindegyiklny
visszanyer3d8+avarzslstulajdonsgmdostddal
SZELLEM FEGYVER
2.szintenergiamgia
megegyezszmleterpontot.Avarzslatnemhat

lholtakrasszerkezetekre. BevetsiId:1bnuszcselekvs
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot6.vagymagasabb Hattv:60lb(18m)
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8leter Komponensek:V,M
pontotbegygytvarzslatszintenkntavarzslathely5. Hatid:1perc

szintjefelett.
Ltrehozolegylebegszellemszerfegyvertahattvon
bellahatidre,vagyamgavarzslatotjrabenemveted.
SRTHETETLENSG GMBJE Amikoravarzslatotbeveted,kzelharcivarzstmadst
6.szintvdmgia

vgezhetszegy,afegyverhez5lbnl(1,5m)kzelebblv
BevetsiId:1cselekvs lnyellen.Haeltallod,1d8+avarzslstulajdonsg
Hattv:sajtmagad(10lb,azaz3msugargmb) mdostddalmegegyezenergiasebzstokozola
Komponensek:V,M,A(egyvegvagykristlygyngy,mely clpontnak.
sszetrik,amikoravarzslatvgetr) Mindenkrdbenbnuszcselekvskntelmozgathatoda
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc fegyvert20lbnyival(6m),sismttmadhatszegy5lbnl

(1,5m)kzelebblvlnyellen.
Egymozdulatlan,halvnyancsillogakadlythozolltre10
Afegyverformjttehatrozodmeg.Haegyistensg
lb(3m)sugrbankrltted,melyahatidntmegmarad.
klnsenktdikegyfegyverhez(mintahogySzt.Cuthbert
Azakadlyonkvlrlbevetett5.vagyalacsonyabbszint
hresbuzognyrl,mgThoraprlyrl),papjaiebbena
varzslatoknemhatnaklnyekrevagytrgyakraazakadlyon
formbanidzikmegaszellemfegyvert.
bell,mghaavarzslatotennlmagasabbszintvarzslat
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
helyhasznlatvalvetettkisbe.Azilyenvarzslatok
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst
clpontjalehetazakadlyonbelltartzkodlnyvagy
okozvarzslatszintenkntavarzslathely2.szintjefelett.
trgy,deavarzslatnincshatssalezekreaclpontokra.Az
akadlyonbelliterletkimaradazilyenvarzslatok
hatterletbl.
SZEMLY BVLSE
1.szintbbj
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot7.vagymagasabb

szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,azakadlyegy BevetsiId:1cselekvs
egyszinttelmagasabbszintvarzslatotiskirekeszt Hattv:30lb(9m)
varzslatszintenkntavarzslathely6.szintjefelett. Komponensek:V,M
Hatid:1ra
STTSGVARZS

Megprblszelbjolniegylthathumanoidlnyta
2.szintenergiamgia

hattvonbell.AclpontnakBlcsessgmentdobstkell
BevetsiId:1cselekvs dobnia,melyreelnyjr,haveledvagytrsaiddalharcban
Hattv:60lb(18m) ll.Hasikertelenamentdobsa,elbjoltadavarzslat
Komponensek:V,A(denevrszrsegycseppszurokvagy hatidejre,delegfeljebbaddig,amgtestrsaidvalahogy
darabszn)
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK119

nemrtotokneki.Azelbjoltlnybartiismersnektekint.
Egylthatlnyreahattvonbelllngokraemlkeztet
Amikoravarzslatvgetr,alnytudja,hogyelbjoltad.
ragyogssjtleamagasbl.Aclpontnakgyessg
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
mentdobstkelltennie.Haamentjesikertelen,aclpont
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegylnyt
elszenved1d8ragyogssebzst.Aclpontmentdobst
megclozhatszvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintje
nemsegtifedezk.
felett.Aclpontoknak30lb(9m)tvolsgonbellkellllnia
Avarzslatmg1d8sebzstokoz,amikorelredaz5.
egymshozkpestvarzslskor.
szintet(2d8),11.szintet(3d8)s17.szintet(4d8).

SZEMLY MEGFKEZSE SZTZZS


2.szintbbj

2.szintenergiamgia

BevetsiId:1cselekvs
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:60lb(18m)
Hattv:60lb(18m)
Komponensek:V,M,A(egyegyenesvasdarab)
Komponensek:V,M,A(egypalaszilnk)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

Hatid:azonnali

Vlasszkiegylthathumanoidlnytahattvonbell.A
Ahattvonbellegyltaladkivlasztottpontblhirtelen
clpontnaksikeresBlcsessgmentdobstkelltennie,vagy
hangos,fjdalmasaners,csendlhanghallatszik.Apont
megbnulahatidre.Mindenkrevgnaclpontjabb
krl10lb(3m)sugargmbbenmindenlnynek
Blcsessgmentdobstdobhat.Haamentsikeres,a
llkpessgmentdobstkelldobnia.Aclpontok3d8
varzslatvgetraclpontszmra.
mennydrgssebzstszenvednekelsikertelenment
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
esetn,vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresamentjk.A
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegy
szervetlenanyagokbl(mintpldulkbl,kristlyblvagy
humanoidlnytmegclozhatszvarzslatszintenknta
fmbl)lllnyekmentdobsrahtrnyjr.
varzslathely2.szintjefelett.Aclpontoknak30lb(9m)
Avarzslataterletenanemmgikustrgyaknakis
tvolsgonbellkellllniaegymshozkpestvarzslskor.
srlstokoz,haazokatsenkinemviselisnemtartjaa
kezben.
SZENT AURA MagasabbSzinteken.Haavarzslatot3.vagymagasabb
8.szintvdelmezmgia

szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst
BevetsiId:1cselekvs okozvarzslatszintenkntavarzslathely2.szintjefelett.
Hattv:sajtmagad
Komponensek:V,M,A(egylegalbb1.000aprtkapr SZUGGESZTI
ereklyetartegyszentrelikvival,pldulegyszent 2.szintbbj

kntsnekegydarabja,vagyegyvallsosszvegegy
BevetsiId:1cselekvs
paprtekercsen)
Hattv:30lb(9m)
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

Komponensek:V,A(egykgynyelve,segydarabkalpes
Mennyeifnysugrzikbelled,slgyragyogstalkot mz,vagyegycseppdesolaj)
krltted30lb(9m)sugarkrben.Avarzslat Hatid:koncentrci,legfeljebb8ra

bevetsekorkivlaszthatszakrhnylnytebbenakrben,
Valamilyentevkenysgetjavasolsz(legfeljebbegykt
akikavarzslathatidejealatthalvny(sttbenflhomlyt
mondatban),smgikusanbefolysolszegyltalad
biztost)fnytsugroznak5lb(1,5m)sugarkrben,elny
vlasztott,lthatlnytahattvonbell,amelyhallsrt
jrmindenmentdobsukra,mgmsoktmaddobsra
tged.Haegylnytnemlehetelbjolni,ezavarzslatsem
pedightrnyjrellenk.Haegyalvilgivagylholtlny
hatr.Aszuggesztitgykellmegfogalmaznod,hogyalert
kzelharcitmadsvaleltalljaavarzslathatsaalattll
tevkenysgsszernektnjn.Haegylnytarrakrsz,hogy
brmelyikclpontot,azaurjalesfnnyelfelvillan.A
szrjalemagt,vessemagtegylndzsra,gyjtsafelmagt,
tmadnaksikeresllkpessgmentdobstkelldobnia,
vagymsnyilvnvalanrtalmascselekedetre,avarzslat
vagymegvakulavarzslathatidejre.
automatikusannemhatr.
AclpontnakBlcsessgmentdobstkelltennie.Haa
SZENT LNG mentsikertelen,legjobbkpessgeiszerintkvetiazltalad
Energiamgiavarzstrkk

lerttevkenysget.Ajavasolttevkenysgfolytatdhata
BevetsiId:1cselekvs teljeshatidalatt.Haatevkenysgetelvgzirvidebbid
Hattv:60lb(18m) alattis,avarzslatvgetr,amikoraclpontbefejezte,
Komponensek:V,M amirekrted.
Hatid:azonnali
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK120
Meghatrozhatszvalamilyenfeltteltis,amiahatidalatt szakkelet,3:kelet,sgytovbbazgtjakszerint.Haegy
kivlthatjaazadotttevkenysget.Pldulegylovagnakazt tengerpartivrosbaindultl,de18mrfldnyivel(30km)
sugallhatod,hogyadjaacsatalovtazelskoldusnak,akivel elvtveacltanylttengerrerkezel,elgnagybajbanvagy.
tallkozik.Haakrlmnynemkvetkezikbeavarzslat HasonlHelyszn.Tesatrsaid(vagyaclponttrgy)egy
lejrtaeltt,atevkenysgrenemkerlsor. msikhelyrerkeztek,melyrnzsrevagyjellegben
Hatevagyatrsaidsebzstokoztokavarzslathatsa hasonlaclterletre.Hapldulsajtlaboratriumodba
alattlllnynek,avarzslatvgetr. indultl,rkezhetszegymsikvarzsllaboratriumba,
vagyegyalkimistamhelybe,melybenalaborod
TELEPORT VARZS felszerelshezsokhasonleszkztallhat.ltalbana
7.szintidzmgia legkzelebbihasonlhelyrerkezel,demivelavarzslatnak

nincstvolsgikorltja,vglisaskonbrhol
BevetsiId:1cselekvs
felbukkanhatsz.
Hattv:10lb(3m)
Baleset.Avarzslatkiszmthatatlanmgijarzstra
Komponensek:V
trt.Mindenteleportllny(vagyateleportlttrgy)3d10
Hatid:azonnali
energiasebzstszenvedel,saKMjradobatblzaton,
Avarzslategypillanatalattelszllttgedsnyolcnkntes, hogykiderljn,hovrkeztek.(Tbbszriselrhetbaleset
lthatlnytahattvonbell,vagyegylthattrgyata eredmny,gyasebzdstbbszrseiselfordulhat).
hattvonbell,egyltaladvlasztottclllomsra.Ha Hasonl Pontatlan Pontos
trgyatakarszteleportlni,annakteljesegszbenbelekell Ismertsg Baleset Helyszn rkezs rkezs
frnieegy10lb(3m)lkockba,snemviselhetisnem llandkr 01100
tarthatjaakezbenellenkezlny. Kapcsold 01100
Avlasztottclllomstismernedkell,sugyanazona trgy
ltskonkelllennie,mintte.Az,hogymilyenjlismereda Jlismert 0105 0613 1424 25100
helyet,meghatrozza,sikeresenmegrkezele.AKMdob Nhaltott 0133 3443 4453 54100
d100zalazalbbitblzatalapjn. Egyszer 0143 4453 5473 74100
ltott
Ismertsg.Az"llandkr"egyllandteleportlkrt
Lers 0143 4453 5473 74100
jelent,melynekismeredszimblumait.A"kapcsoldtrgy"
Hamis 0150 51100
aztjelenti,hogyabirtokodbanvanegytrgy,melyetaz cllloms
elmlthathnapbanhoztakelakvntclllomsrl,pldul
egyknyvavarzslknyvtrbl,lepedakirlyi TMEGES GYGYTS
lakosztlybl,vagyegydarabkamrvnyalichtitkos 9.szintenergiamgia
srkamrjbl.

BevetsiId:1cselekvs
A"jlismert"olyanhely,aholgyakranvoltlmr,alaposan
Hattv:60lb(18m)
tanulmnyoztadkorbban,vagyamelyetvarzslskorltsz.
Komponensek:V,M
"Nhaltott"egyhely,amitegynltbbszrlttl,denem
Hatid:azonnali
jlismertszmodra."Egyszerltott"azahely,melyetmr

lttlegyszer,akrmgikuston.A"lers"aztjelenti,hogy Gygyterradataznliktledakrlttedll
tudod,holvanahelyshogyannzki,decsakmsoklersa sebesltekbe.sszesen700leterpontnyisrlst
alapjn,esetlegtrkprl. gygytaszmeg,melyetakrhogyeloszthatsztetszsszerinti
"Hamiscllloms"azahely,aminemltezik.Ez szmlnykzttahattvonbell.Agygytottlnyekrl
elfordulhatpldul,haegyellenfeledszentlyt ezenkvlelmlikbrmilyenbetegsg,valamintvaksgot,
megprbltadmgikusankikmlelni,decsakegyillzit vagysketsgetokozhats.Avarzslatnemhatlholtakra
lttlhelyette,vagyhaegyismershelysznreakarsz sszerkezetekre.
teleportlni,amelymrnemltezik.
Pontosrkezs.Tesatrsaid(vagyaclponttrgy) TMEGES GYGYT SZ
megjelentekott,aholakartad. 3.szintenergiamgia

Pontatlanrkezs.Tesatrsaid(vagyaclponttrgy)
BevetsiId:1bnuszcselekvs
vletlenszerirnyban,vletlenszertvolsggalelvtiteka
Hattv:60lb(18m)
clllomst.Atvedstvolsgaavarzslattalmegteend
Komponensek:V
tvolsg1d101d10szzalka.Hapldul120mrfldet
Hatid:azonnali
(190km)utaznl,pontatlanulrkezel,sadobsod5s3a

ktd10dobssal,akkor15szzalkkal,vagyis18 Ahogygygytszavakatkiltasz,legfeljebbhat,ltalad
mrfldnyivel(30km)vtedelaclt.AKMvletlenszeren kivlasztott,lthatlnyahattvonbellvisszanyer1d4+a
hatrozzamegatvedsirnyt:d8caldob,ahol1:szak,2:
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK121
varzslstulajdonsgmdostddalmegegyezleter krbe.Avarzslatbevetsekorahatterletenlvminden
pontot.Avarzslatnemhatlholtakravagyszerkezetekre. lnytiskrbeveszafnyaura,hacsaksikeresgyessg
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb mentdobstnemdob.Ahatidalattavarzslathatsa
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,aclpontokmg alattlltrgyakslnyekfnyesttbenflhomlytbiztost
1d4leterpontotnyernekvisszavarzslatszintenknta 10lb(3m)sugarkrben.
varzslathely3.szintjefelett. Avarzslathatsaalattlltrgyakslnyekellenitmad
dobsraelnyjr,haatmadltjaaclpontjt,salnyre
TMEGES SZUGGESZTI vagytrgyranemhatlthatatlansg.
6.szintbbj

BevetsiId:1cselekvs
TZFAL
4.szintenergiamgia
Hattv:60lb(18m)

Komponensek:V,A(egykgynyelve,segydarabkalpes BevetsiId:1cselekvs
mz,vagyegycseppdesolaj) Hattv:120lb(36m)
Hatid:24ra Komponensek:V,M,A(egykevsfoszfor)

Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
Valamilyentevkenysgetjavasolsz(legfeljebbegykt

mondatban),smgikusanbefolysolszlegfeljebbtizenkt Ahattvonbellszilrdfelletentzfalatteremtesz.Afal
ltaladvlasztott,lthatlnytahattvonbell,akik legfeljebb60lb(18m)hossz,20lb(6m)magas,s1lb
hallanaksrtenektged.Haegylnytnemlehetelbjolni, (30cm)vastaglehet;vagylegfeljebb20lb(6m)tmrj,20
ezavarzslatsemhatr.Aszuggesztitgykell lb(6m)magas,1lb(30cm)vastag,gyralakfal.Afal
megfogalmaznod,hogyalerttevkenysgsszernek tltszatlan,sahatidntmegmarad.
tnjn.Haegylnytarrakrsz,hogyszrjalemagt,vesse Amikorafalmegjelenik,mindenlnynekaterletn
magtegylndzsra,gyjtsafelmagt,vagyms gyessgmentdobstkelldobnia.Alnyek5d8tzsebzst
nyilvnvalanrtalmascselekedetre,avarzslat szenvednekelsikertelenmentesetn,vagyfeleennyit
automatikusannemhatr. sebzdnek,hasikeresamentjk.
MindegyikclpontnakBlcsessgmentdobstkelltennie. Avarzslskorkivlasztodafalegyikoldalt.Ezazoldal
Haamentsikertelen,legjobbkpessgeiszerintkvetiaz 5d8tzsebzstokozmindenlnynek,akiakrtafalhoz10
ltaladlerttevkenysget.Ajavasolttevkenysg lbnl(3m)kzelebbfejezibe.Afalugyanakkorsebzstokoz,
folytatdhatateljeshatidalatt.Haatevkenysget amikorakrbenelszrvalakibelpafalba,vagyottfejezi
elvgzirvidebbidalattis,avarzslatvgetr,amikora beakrt.Afalmsikoldalanemokozsebzst.
clpontbefejezte,amirekrted. MagasabbSzinteken.Haavarzslatot5.vagymagasabb
Meghatrozhatszvalamilyenfeltteltis,amiahatidalatt szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d8sebzst
kivlthatjaazadotttevkenysget.Pldulegycsoport okozvarzslatszintenkntavarzslathely4.szintjefelett.
katonnakaztsugallhatod,hogyadjkmindenpnzketaz
elskoldusnak,akiveltallkoznak.Haakrlmnynem TZGOLY
kvetkezikbeavarzslatlejrtaeltt,atevkenysgrenem 3.szintenergiamgia

kerlsor.
BevetsiId:1cselekvs
Hatevagyatrsaidsebzstokoztokavarzslathatsa
Hattv:150lb(45m)
alattlllnynek,avarzslatszmravgetr.
Komponensek:V,M,A(galacsinbagyrtdenevrguans
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot7.szintvarzslat
kn)
helyhasznlatvalvetedbe,ahatid10nap.Haa
Hatid:azonnali
varzslatot8.szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,a

hatid30nap.Haavarzslatot9.szintvarzslathely Fnyescsvacsapdikkinyjtottujjadblegyltalad
hasznlatvalvetedbe,ahatidegyvsegynap. vlasztottpontbaahattvonbell,majdmlymorajlssal
lngolvafelrobban.Apontkrl20lb(6m)sugargmbben
TNDRTZ mindenlnynekgyessgmentdobstkelldobnia.A
1.szintenergiamgia clpontok8d6tzsebzstszenvednekelsikertelenment

esetn,vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresamentjk.
BevetsiId:1cselekvs
Atzsarkokkrlisterjed.Meggyjtmindengylkony
Hattv:60lb(18m)
trgyataterleten,melyetnemviselvagytartakezben
Komponensek:V
valaki.
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc

MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb
Ahattvonbellegy20lb(6m)lkockbanminden szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6sebzst
trgyatkk,zldvagyibolyaszn(tedntdel)auravesz okozvarzslatszintenkntavarzslathely3.szintjefelett.
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK122
TZNYALB

Megprblszmegbabonzniegylthathumanoidlnyta
Energiamgiavarzstrkk hattvonbell.AclpontnaksikeresBlcsessg

BevetsiId:1cselekvs mentdobstkelldobnia,klnbenelbjoltadavarzslat
Hattv:120lb(36m) hatidejre.Hatevagyveledbartsgoslnyekkzdeneka
Komponensek:V,M clponttal,elnyjramentdobsra.
Hatid:azonnali Amgalnyelvanbjolva,telepatikuskapcsolatbanllsz

vele,haugyanazonaltskontartzkodtok.Atelepatikus
Egykevstzethajtaszegylnyrevagytrgyraahattvon
kapcsolatonkeresztlparancsotadhatszalnynek,ha
bell.Dobjtvolsgivarzslattmadstaclpontellen.Ha
eszmletednlvagy(nemkerlcselekvsbe),melynek
eltallod,aclpontelszenved1d10tzsebzst.Hagylkony
legjobbkpessgeszerintengedelmeskedik.Akrmilyen
trgyattallszel,avarzslatfelgyjtjaazt,hasenkinemviseli
egyszersltalnoscselekvstparancsbaadhatsz,pldul:
snemtartjaakezben.
tmaddmegaztalnyt,fusside,vagyhozdideazta
Avarzslatmg1d10sebzstokoz,amikorelredaz5.
trgyat.Haalnyteljestetteaparancsodat,snemkap
szintet(2d10),11.szintet(3d10)s17.szintet(4d10).
tovbbiutastst,megvdimagtsprblletbenmaradni
legjobbkpessgeszerint.
TZVIHAR
Cselekvskntteljesenstkletesentvehetedaz
7.szintenergiamgia

uralmatalnyfltt.Akvetkezkrdvgigalnycsak
BevetsiId:1cselekvs olyancselekvstvgez,amittevlasztasz,snemcsinl
Hattv:150lb(45m) semmit,amitnemakarsz.Ezalatthasznlhatodalny
Komponensek:V,M reakcijt,deehhezasajtreakcidatiselkellhasznlnod.
Hatid:azonnali Ahnyszoraclpontmegsrl,jabbBlcsessg

mentdobstdobhatavarzslatellen.Haamentsikeres,a
Ahattvonbellkivlasztotthelyenskokatformz
varzslatvgetr.
morajllngviharajnltre.Aviharterletelegfeljebbtz
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot6.szintvarzslat
darab,10lb(3m)lkockblll,melyekettetszsed
helyhasznlatvalvetedbe,ahatidejekoncentrci,
szerintrendezhetszel.Mindegyikkockalegalbbegyik
legfeljebb10perc.Ha7.szintvarzslathelyethasznlsz,a
oldalnakegymsikkockvalrintkezniekell.A
hatidkoncentrci,legfeljebb1ra.Ha8.vagymagasabb
hatterletenmindenlnyekgyessgmentdobstkell
szintvarzslathelyethasznlsz,ahatidkoncentrci,
dobnia.7d10tzsebzstszenvednekelsikertelenment
legfeljebb8ta.
esetn,vagyfeleennyitsebzdnek,hasikeresamentjk.
Atzsrlstokozmindentrgynakaterleten,s
meggyjtjaagylkonytrgyakat,haaztsenkinemviselis
URALOM SZRNYEK FLTT
nemtartjaakezben.Hakvnod,anvnyekrenemhata 8.szintbbj

terletenavarzslat. BevetsiId:1cselekvs
Hattv:60lb(18m)
JRALESZTS Komponensek:V,M
3.szintnekromancia Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra

BevetsiId:1cselekvs Megprblszmegbabonzniegylthatlnytahattvon
Hattv:rints bell.AclpontnaksikeresBlcsessgmentdobstkell
Komponensek:V,M,A(legalbb300aprtkbengymntok, dobnia,klnbenelbjoltadavarzslathatidejre.Hate
melyetavarzslatelhasznl) vagyveledbartsgoslnyekkzdenekaclponttal,elnyjr
Hatid:azonnali amentdobsra.

Amgalnyelvanbjolva,telepatikuskapcsolatbanllsz
Megrinteszegylnyt,amelyazelmltpercbenhaltmeg.A
vele,haugyanazonaltskontartzkodtok.Atelepatikus
lny1leterpontonvisszatrazletbe.Avarzslatnem
kapcsolatonkeresztlparancsotadhatszalnynek,ha
hozvisszaazletbevgelgyenglsbenmeghaltlnyeket,s
eszmletednlvagy(nemkerlcselekvsbe),melynek
nemptolhinyztestrszeket.
legjobbkpessgeszerintengedelmeskedik.Akrmilyen
URALOM SZEMLYEK FLTT egyszersltalnoscselekvstparancsbaadhatsz,pldul:
tmaddmegaztalnyt,fusside,vagyhozdideazta
5.szintbbj
trgyat.Haalnyteljestetteaparancsodat,snemkap
BevetsiId:1cselekvs tovbbiutastst,megvdimagtsprblletbenmaradni
Hattv:60lb(18m) legjobbkpessgeszerint.
Komponensek:V,M
Hatid:koncentrci,legfeljebb1perc
D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK123
Cselekvskntteljesenstkletesentvehetedaz MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagy5.szint
uralmatalnyfltt.Akvetkezkrdvgigalnycsak varzslathelyhasznlatvalvetedbe,abnusz+2lesz.Haa
olyancselekvstvgez,amittevlasztasz,snemcsinl varzslatot6.vagymagasabbszintvarzslathely
semmit,amitnemakarsz.Ezalatthasznlhatodalny hasznlatvalvetedbe,abnusz+3lesz.
reakcijt,deehhezasajtreakcidatiselkellhasznlnod.
Ahnyszoraclpontmegsrl,jabbBlcsessg VARZSLVEDK
mentdobstdobhatavarzslatellen.Haamentsikeres,a 1.szintenergiamgia

varzslatvgetr.
BevetsiId:1cselekvs
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot9.szintvarzslat
Hattv:120lb(36m)
helyhasznlatvalvetedbe,ahatidejekoncentrci,
Komponensek:V,M
legfeljebb8ra.
Hatid:azonnali

TNYITS Ltrehozolhromizz,mgikusenergiblformlt
5.szinttalaktmgia lvedket.Mindegyiklvedkeltallegyvlasztsodszerinti

lthatlnytahattvonbell.Alvedk1d4+1energia
BevetsiId:1cselekvs
sebzstokozaclpontnak,salvedkeketegylnyrevagy
Hattv:30lb(9m)
tbbreiskilheted.
Komponensek:V,M,A(egycsipetszezmmag)
MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
Hatid:1ra

szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mgegy
Ahattvonbell,egyltaladvlasztott,lthatpontonegy lvedkethozolltrevarzslatszintenkntavarzslathely1.
fa,vakoltvagykfelleten(pldulfalon,mennyezetenvagy szintjefelett.
padln)tjrjelenikmeg.Aztjrmegmaradahatidre.
Aztjrmreteittehatrozodmeg:legfeljebb5lb(1,5m) VEZRL NYALB
szles,8lb(2,4m)magas,s20lb(6m)mlylehet.Az 1.szintenergiamgia

tjrnemrontjaazptmnystabilitst.
BevetsiId:1cselekvs
Amikoraztjreltnik,mindenbennelvlnys
Hattv:120lb(36m)
trgybanbiztonsgosankikerlbelleaazelvarzsolt
Komponensek:V,M
fellethezlegkzelebbiszabadterletre.
Hatid:1fordul

VARZSLK VRTJE Fnyescsvacsapleegyvlasztsodszerintilnyrea


1.szintvdelmimgia hattvonbell.Dobjtvolsgivarzslattmadstaclpont

ellen.Haeltallod,aclpontnak4d6ragyogssebzstokozol,
BevetsiId:1cselekvs
selnyjrakvetkeztmaddobsraaclpontellena
Hattv:rints
kvetkezkrdvgeeltt,hlaaclpontotaddigkrbe
Komponensek:V,M,A(egydarabcserzettbr)
vev,misztikusderengsnek.
Hatid:8ra

MagasabbSzinteken.Haavarzslatot2.vagymagasabb
Megrinteszegynknteslnyt,melynemviselpnclt. szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6sebzst
Ezzelvdelmezmgikuserteretformlszkrlttea okozvarzslatszintenkntavarzslathely1.szintjefelett.
varzslathatidejre.AclpontalapVFrtke13+az
gyessgmdostjalesz.Avarzslatvgetr,haaclpont VILLMCSAPS
pncltveszfel,vagyhacselekvskntelbocstoda 3.szintenergiamgia

varzslatot.
BevetsiId:1cselekvs
Hattv:sajtmagad(100lb,azaz30mhosszvonal)
VARZSFEGYVER Komponensek:V,M,A(egydarabszrsegyborostyn,
2.szinttalaktmgia

kristlyvagyvegrd)
BevetsiId:1bnuszcselekvs Hatid:azonnali

Hattv:rints
100lb(30m)hossz,5lb(1,5m)szlesvonalatformz
Komponensek:V,M
villmnyalbcsapkitledvlasztottirnyba.Minden
Hatid:koncentrci,legfeljebb1ra

lnynekavonalterletngyessgmentdobskelldobnia.
Megrinteszegynemmgikusfegyvert.Avarzslat Aclpontok8d6villmsebzstszenvednekelsikertelen
hatidejreafegyvervarzsfegyverrvlik,s+1bnuszjr mentesetn,vagyfeleennyisebzst,hamentjksikeres.
afegyverrelvgzetttmaddobsokrassebzsdobsokra. Avillmaterletnagylkonyanyagokatmeggyjtja,ha
azokatsenkinemviselisnemtartjaakezben.

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK124


MagasabbSzinteken.Haavarzslatot4.vagymagasabb
szintvarzslathelyhasznlatvalvetedbe,mg1d6sebzst
okozvarzslatszintenkntavarzslathely3.szintjefelett.

D&D ALAPSZABLYOK 11. FEJEZET: VARZSLATOK125


A FGGELK: LLAPOTOK
AKLNFLELLAPOTOKMSSMSMDONBEFOLYSOLJKA
lnyekkpessgeit.Okozhatjkketvarzslatok,az FEKV
osztlyokklnlegessgei,szrnyektmadsai,vagyms Afekvlnycsakkszvatudmozogni,hacsaknemll
hatsok.Alegtbbllapot,pldulavaksg,htrnyos.De felelbb(ezzelvgetvetveafekvllapotnak).
nhny,pldulalthatatlansg,elnysislehet. Alnytmaddobsairahtrnyjr.
Azllapotokaddigtartanak,amgkinemkszblik(a Alnyellenitmaddobsokraelnyjr,haatmad
fekvllapotot,pldul,kikszblihafelllsz),vagyaz 5lbnl(1,5m)kzelebbvanalnyhez.Egybknta
llapototokozhatsnlrgztetthatidnt. tmaddobsrahtrnyjr.
Haugyanaztazllapototokozzaegylnynektbbhats
is,mindegyikhatsnakklnhatidejelehet,deazllapot KBULT
nemrosszabbodik.Egylnyvagyazadottllapotbanvan, Akbultlnycselekvskptelen(lsdazllapot
vagynem. lerst),nemmozoghat,scsakertlenltudbeszlni.
Akvetkezkbenolvashat,mitrtnikegylnnyelhaaz AlnyErsgyessgmentdobsaiautomatikusan
adottllapotvonatkozikr. sikertelenek.
Alnyellenitmaddobsokraelnyjr.
BNULT
Amegbnultlnycselekvskptelen(lsdazllapot KV DERMEDT
lerst),nemmozoghatvagybeszlhet. Akvdermedlnytalakulmindenltalaviseltvagy
AlnyErsgyessgmentdobsaiautomatikusan nlalvnemmgikustrggyalegyttvalamilyen
sikertelenek. szilrd,lettelenanyagg(ltalbankv).Aslya
Alnyellenitmaddobsokraelnyjr. tzszeresrenvekszik,snemregsziktovbb.
Haegytmadseltalljaalnyt,satmad5lbnl Alnycselekvskptelen(lsdazllapotlerst),nem
(1,5m)kzelebbvanhozz,azkritikustallatnak mozoghatvagybeszlhet,nincstudatbana
szmt. krnyezetnek.
Alnyellenitmaddobsokraelnyjr.
CSELEKVSKPTELEN AlnyErsgyessgmentdobsaiautomatikusan
Acselekvskptelenlnynemvgezhetcselekvstvagy sikertelenek.
reakcit. Alnynekellenllsavanmindensebzsselszemben.
Alnyimmnisamrgekresbetegsgekre,bra
ELBJOLT szervezetbenmrhatmrgeksfertzsekhatsa
Azelbjoltlnyeknemtmadhatjkmegazt,aki csakfelfggesztsrekerl,nemsemlegestdik.
elbjoltaket,snemclozhatjkbeazelbjoljukat
rtalmaskpessgekkelvagymgikushatsokkal. LTHATATLAN
Azelbjoltulajdonsgprbiraelnyjralnnyel Althatatlanlnytnemlehetltnimgiavagy
folytatotttrsasrintkezseksorn. klnlegesrzkeksegtsgenlkl.Rejtzs
szempontjblolyan,minthaalnytteljeseneltakarn
ESZMLETLEN valami.Alnytartzkodsidertrzkelnilehetaz
Aeszmletlenlnycselekvskptelen(lsdazllapot ltalacsapottzajoksanyomaialapjn.
lerst),nemmozoghatvagybeszlhet,nincs Alnyellenitmaddobsokrahtrnyjr,mgalny
tudatbanakrnyezetnek. tmaddobsairaelnyjr.
Elejti,amitakezbentartott,selesik.
AlnyErsgyessgmentdobsaiautomatikusan LESZORTOTT
sikertelenek. Aleszortottlnysebessge0,snemtudja
Alnyellenitmaddobsokraelnyjr. megnvelnisemmilyenhatsasebessgt.
Haegytmadseltalljaalnyt,satmad5lbnl Alnyellenitmaddobsokraelnyjr,mgalny
(1,5m)kzelebbvanhozz,azkritikustallatnak tmaddobsairahtrnyjr.
szmt. Alnygyessgmentdobsairahtrnyjr.

D&D ALAPSZABLYOK A FGGELK: LLAPOTOK126


MEGRAGADOTT KIMERLS
Amegragadottlnysebessge0,snemtudja Bizonyosklnlegeskpessgekvagykrnyezeti
megnvelnisemmilyenhatsasebessgt. veszlyforrsok,mintpldulazhezs,adermeszt
Azllapotvgetr,haamegragadlny hidegvagytikkasztforrsghossztvhatsa,a
cselekvskptelennvlik(lsdazllapotlerst). kimerlsnevklnlegesllapototeredmnyezhetik.
Akkorisvgetrazllapot,havalamilyenhatsmiatta Akimerlsnekhatszintjevan.Klnflehatsokegy
megragadottlnytmrnemrielamegragadlny vagytbbszinttelmegnvelhetikalnyek
vagyhats,pldulhaegylnyteltasztamennydrg kimerltsgt,azadotthatslersaszerint.
hullmvarzslat.

Szint Hats
1 Htrnytulajdonsgprbkra
MRGEZETT 2 Asebessgfelrecskken
Amrgezettlnytmaddobsairastulajdonsg 3 Htrnytmaddobsokras
prbirahtrnyjr. mentdobsokra
4 Amaximlisleterpontokszmafelezdik
RETTEG 5 Asebessg0racskken
6 Hall
Aretteglnytulajdonsgprbirastmad

dobsairahtrnyjr,amgrltarettegseforrsra. Haegykimerltlnymgegykimerlstokozhatst
Alnynkntnemmozoghatkzelebbarettegse szenvedel,azaktuliskimerltsgszintjeahatsban
forrshoz. lertszmszintteln.
Azaktuliskimerltsgszinthatsamellettakorbbi
SKET szintekhatsaisrvnyeslakimerltlnyekre.Ha
Asketlnynemhall,sautomatikusansikertelen pldulegylnykimerltsgiszintje2,akkora
mindenhallstignyltulajdonsgprbja. sebessgefelrecskkenshtrnyjrtulajdonsg
prbira.
VAK Haegyhatscskkentiakimerltsget,ahatsnl
Avaklnynemlt,sautomatikusansikertelen lertszmszinttelcskkenalnykimerltsgszintje.
mindenltstignyltulajdonsgprbja. Haakimerltsgszint1alcskken,akimerltsg
Alnyellenitmaddobsokraelnyjr,mgalny elmlik.
tmaddobsairahtrnyjr. Egyhosszpihenbefejezse1gyelcskkentia
lnyekkimerltsgszintjt,haalnyfogyasztottnmi
lelmetsitaltis.

D&D ALAPSZABLYOK A FGGELK: LLAPOTOK127


B FGGELK: A MULTIVERZUM ISTENEI
AD&DMULTIVERZUMNAKVILGAIBANAVALLSAZLETFONTOS jlismertszerteaBirodalmakban,smgtbbnekvannak
rsze.Haazistenekavilgbanjrnak,apapokmennyei csakegyegyhelyenhvei:nhnytrzsben,kisebb
energitkzvettenek,gonoszkultuszokfldalatti kultuszokban,vagynagyobbegyhzakegyesszektiban.
fszkkbensttldozatokatmutatnakbe,sfnyl
lovagokllnakasttsgtjba,nehzbizonytalankodniaz NEM EMBERI ISTENSGEK
istenektanaiban,vagytagadnialtezsket. Bizonyos,nememberifajokhozkapcsoldisteneketsok
AD&Dvilgaibansokanklnbzalkalmakkors vilgbanimdnak,brnemmindenttegyformn.Az
klnbzkrlmnyekkzttmssmsistenttisztelnek. ElfeledettBirodalmaksSzrkesasvilgnaknememberi
AzElfeledettBirodalmaknpei,pldul,Sznhoz fajaiugyanazokatazisteneketkvetik.
imdkozhatnak,hogyszerencsjklegyenaszerelemben, Sokszoranememberifajoknakisegszpanteonjavan.
ldozatotmutatnakbeWaukeennak,mielttapiacra Moradinonkvl,pldul,trpeistensgMoradinfelesge,
mennek,sTaloskegyelmrtknyrgnek,hakemny ValezstBerronaris,sagyermekeiknekvagyunokiknak
vihartrkimindeztakregynapalatt.Sokaknakvan tartottsokmristensgis:Abbathor,Ezstszakll
legkedveltebbistensgk,akinekeszmitstantsait Calngeddin,Dumathoin,FnyesfejszsHaela,
magukvteszik.Nhnyanpedigteljesegszben FnyeskntsDugmaren,GormGulthyn,MathamorDuin,
egyetlenistensgszolglatnakszentelimagukat,vagyegy Sharindlar,ThardHarrsVergadain.Egyestrpeklnokban
istensgeszminekabajnokailesznek. vagykirlysgokbantisztelhetikmindezeketazisteneket,
AKMdntiel,milyenistenekettisztelnekajtkban(ha nhnyukat,vagyegyikketsem,hogyhelyettkms,
tisztelnekegyltalnisteneket).Ezekkzlazistenekkzl idegenekszmraismeretlenisteneket(vagymsnven
vlaszdki,melyikistentszolglja,tiszteli,vagylegalbb ismerteket)kvessenek.
kihezfohszkodiknvlegakaraktered.Vagydntsdel,
melyikistenekhezszoktlleggyakrabbanimdkozni.Vagy
AZLETSHALLSZFRA
jegyezdmeg,milyenistenekettisztelnekajtkban,hogy
Azittlertistensgekkzlsokuknlszerepelazlet
amikorkell,hivatkozhassanevkre.Hapapotvagy
szfra,klnsenhaazistensgktdika
egyhzfihtterkaraktertalaktasz,dntsdel,melyik
gygytshoz,vdelemhez,gyermekszlshez,
istensgedszolglodvagyszolgltad,saszfrd
gondozshozvagytermkenysghez.Ahogyan
kivlasztsakorlgyfigyelemmelazistensgedszfrira.
azonbana3.fejezetbenszerepel,azletszfrja
hihetetlenlszles,sbrmelynemgonoszjellem
D&D PANTEONOK istensgpapjavlaszthatja.
AD&Dmultiverzumnakmindenvilgnazistenekmss Szmosmsistensgnl,fleggonoszaknl,aHall
mspanetonjttisztelik.Ebbenafggelkbenegy szfrjaszerepel,melyetaztmutat
paentonnalfoglalkozunk,azElfeledettBirodalmakval. Kalandmestereknekrle.LeginkbbgonoszNJKk
vlasztjkeztaszfrt,dehaegyhallistenpapjt
AZ ELFELEDETT BIRODALMAK szeretndalaktani,egyeztessaKalandmesterrel.
AzElfeledettBirodalmakvilgntbbtucatistensget

kvetnek,tisztelneksflnek.Legalbbharmincistensg

D&D ALAPSZABLYOK B FGGELK: A MULTIVERZUM ISTENEI128


AZ ELFELEDETT BIRODALMAK ISTENEI
Istensg Jellem JavasoltSzfrk Szimblum
Auril,atlistennje SG Termszet,Vihar Hatghpihe
Azuth,avarzslkistene TS Tuds Felfelmutatbalkz,lngokkalvezve
Bn,azsarnoksgistene TG Hbor Feltartottfeketejobbkz,sszezrtujjakkal
Beshaba,abalszerencseistennje KG Szlhmossg Feketeagancs
Bhaal,agyilkossgistene SG Hall Vrcseppekkelvezettkoponya
Chauntea,afldmvelsistennje SJ let Kvebza,vagyvirgzrzsabzaeltt
Cyric,ahazugsgokistene KG Szlhmossg llkapocsnlklifehrkoponyafeketealapon,
vagylilanapkitrs
Deneir,azrsistene SJ Tuds ggyertyanyitottszemfltt
Eldath,abkeistennje SJ let,Termszet Tbazuhogvzess
Gond,amestersgekistene S Tuds Fogaskerkngykllvel
Helm,avdelemistene TS let,Fny Felfeltartottbalpnclkeszty,
rajtafigyelszem
Ilmater,akitartsistene TJ let Csukljuknlvrsszalaggalsszektttkezek
Kelemvor,aholtakistene TS Hall Feltartottcsontvzkarltaltartott
egyenslybanlvmrleg
Lathander,aszletssmegjulsistene SJ let,Fny Napfelkeltefeltartt
Leira,azillzikistennje KS Szlhmossg Lefelmutathromszg,bennekavargkd
Llira,azlvezetekistennje KJ let Hrom,hatgcsillagalkottahromszg
Loviatar,afjdalomistennje TG Hall Kilencfarktskskorbcs
Malar,avadszatistene KG Termszet Karmosmancs
Maszk,atolvajokistene KS Szlhmossg Feketelarc
Mielikki,azerdkistennje SJ Termszet Unikornisfej
Milil,akltszetsdalistene SJ Fny Levelekblllthroshrfa
Myrkul,ahallistene SG Hall Fehremberikoponya
Mystra,amgiaistennje SJ Tuds Htcsillagalkottakre,vagyramlvrskd
kilenccsillaggalvezve,vagyegycsillag
Oghma,atudsistene S Tuds restekercs
Savras,ajvendlsssorsistene TS Tuds Kristlygmb,bennesokfleszemmel
Selne,aholdistennje KJ let,Tuds Ktszem,htcsillaggalvezve
Shar,asttsgsvesztesgistennje SG Hall,Szlhmossg Krvonallalvezettfeketekorong
Silvanus,avadtermszetistene S Termszet Tlgyfalevl
Szna,aszerelemsszpsgistennje KJ let,Fny Szpsges,vrshajnarca
Talona,abetegsgeksmrgekistennje KG Hall Hromknnycseppegyhromszgn
Talos,aviharokistene KG Vihar Egykzppontblkiindulhromvillm
Tempus,ahboristene S Hbor Feltartottlngolkard
Torm,abtorsgsnfelldozsistene TJ Hbor Fehrjobbpnclkeszty
Tymora,ajszerencseistennje KJ Szlhmossg Fejetmutatrme
Tyr,azigazsgistene TJ Hbor Harciprlynnyugvkiegyenslyozott
mrleg
Umberlee,atengeristennje KG Vihar Jobbrasbalrabukhullm
Waukeen,akereskedelemistennje S Szlhmossg,Tuds Feltartottlme,melyenWaukeenarcabalra
nz

D&D ALAPSZABLYOK B FGGELK: A MULTIVERZUM ISTENEI129


C FGGELK: AZ T FRAKCI
SokjtkoskaraktereazElfeledettBirodalmakban, AKobzosokmindenekelttnllak,mivelhafggetlen
klnsenaszervezettD&Djtkbaszntkarakterek,a vagy,akkorsenkinemcsbthatarra,hogyahatalom
Birodalmakbanfontosszerepetjtsztfrakciegyiknek mankjratmaszkodj.Amagaduravagy.
tagja.Mindegyikfrakcinakmegvannakamagaindtkai, gyhtaKobzoslelknekmegronthatatlannakkelllennie.
cljaisfilozfija.Nmelyikkhsiesebb,msokkevsb, Sokanhiszikmagukrl,hogyazok,deahatalomsoklct
devszidejnmindsszefognak,hogyalegnagyobb viselhet,selbbutbbrtallagyengepontodra.Ezt
veszedelmeketelhrtsk. biztosraveheted.CsakegyigaziKobzosteljesthetiezta
prbt,skpetertkovcsolniagyengesgbl.Ezrt
KOBZOSOK vagyunkmiakt,melymeglltjaazsarnokot,tplljaaz
Ennekafldalattiszervezetnek elnyomottat,ssemmitnemkrcserbe.
varzslkskmekatagjai,akik Mivagyunkadalahangnlklieknek.
azrtatlanok,gyengks MentsfsRemiRemallia
szegnyekrdekben
tevkenykedneka A PNCLKESZTY RENDJE
Birodalmakban.AKobzos APnclkesztyRendje
gynkkajsg viszonylagjszervezet,melynek
megronthatatlanvdelmezinek clja,hogylesjtsonagonoszra,
tekintikmagukat,ssosem akrholisrejtzzn,habozs
haboznak,haazelnyomottak nlkl.ARendtudja,hogya
segtsgreszorulnak.Mivela gonoszsokflelarcotlthet,
httrblszeretnekmunklkodni, sokfljtszmtjtszik,s
sokszorfelsemfigyelnekrjuk,mikzben msokatmegtvesztve
zsarnokokterveithistjkmeg,uralkodktrnjtdntik terjeszkednek.ppenezrta
meg,sszembeszllnakbrmilyenterjeszkedhatalommal, Rendtagjaisajtbeltsuk
melyahrekszerintgonoszszndk.AKobzosokszemmel szerintcselekszenek,megkeresika
tartjkahatalomramlsaitaBirodalmakban,s potencilisfenyegetseket,slesjtanak
fradhatatlanulmunklkodnakazelnyomottakrdekben. rjuk,mielttmegersdnnek.
AzegyesKobzosgynkkmagnyosandolgoznak,az Mivelagonoszsgmagvaiazrnyakkzttnvekszenek,
eszketsinformtorokegszhlzattfelhasznlva aPnclkesztyRendjekszkilovagolnialegveszlyesebb
prblnakelnyreszerttenniellenfeleikkelszemben. kazamatkba,alegsttebbbarlangokba,a
Tudjkjl,hogyatudshatalom,gyazelzetesinformci legfertelmesebbvermekbeis,hogykigyomlljka
szerzstkulcsfontossgnaktartjkasikerhez.Jl gonosztevket.DeaRendnagyonistudja,hogyagonosz
rtesltek,smindigtudjk,holszerezhetneksegtsget rnykamindenkibenottcsrzik,vrja,mikorkaphaterre
mgikusatvagykznsgeset.AKobzosokveternjaititkos alelkben.EzrtaRendlovagjai,szerzeteseispapjai
tudstrakhozishozzfrnek,melyeketFaernszerte hosszrkattltenekimdkozssal,hogybelsszemk
rejtettekelaKobzosok,csakgy,mintmegbzhat mindigbermaradjon,ssajtgondolataikras
informtorokhozmindennagyobbteleplsensvrosban. rzelmeikreisodafigyeljenek.gybellrltisztthatjkmeg
Aszervezetmindigfigyel,hanagyhatalmtrgyak magukat,mielttkardotrntvaavilgotiskipurglnk.
bukkannakfel,nehogyazokgonosztevkkezbe APnclkesztyRendjehiszi,hogymindenrtelmes
kerljenek.Ezrtazgynkeikklnflelruhkbans lnyneksajtdntsblkellazszsjsgnapvilgafel
hamisszemlyisgekfelhasznlsvalprblnakhozzfrni trekednie.ARendnemtrekszikmsokelmjnek
jlrztttitkokhoz,pldulsitrkpekhez,eltemetett irnytsra:csakacselekedetekszmtanak,a
vrosokhoz,mgusokerdjeihez. pldamutatsazegszvilgszmra,hogymsokat
AKobzosokkzttiktelkers,sbartsgukszinte fellelkestseneksmegvilgostsanak.ARendgytartja,
megtrhetetlen.Ritkntevkenykedneknyilvnosan,de hogyahitazistenedben,bartaidban,snmagadbana
hbehbasorkerlheterreis,hanincsmsvlasztsuk. legersebbfegyverazaljassghordinakmegfkezsre.
Ilyenkorbiztoslehetszbenne,hogyKobzostrsaikrajtuk Mivelhitkers,aRendtagjaiertadnaksajtmaguknak
tartjkaszemket,sugrsrakszenvrjkazrnyakkzt, smsoknakis,kanapvilgasttsgkzepette.Dea
hogyhakell,azonnalbajtrsuksegtsgresiessenek. Rendnemnyomelmsokatmrelre.Szigorerklcsi

szablyaikalapjncsakakkorsjtanakle,hamrgonosz
tettekrekerlsor.gyaPnclkesztyRendjerkkber,
D&D ALAPSZABLYOK C FGGELK: AZ T FRAKCI130
mindenrendelkezskrellerforrssalmennyeis ASmaragdEnklvavrosokfalaintlihatalmastr
evilgieszkzkkelkeresik,holsmikorkerlsorstt kapure.Mivdelmezzkavadontsatrsadalmat,mely
tettekre. nemrtiavadont.Alegtbbenelfeledkeztekazsi,

termszetesrendrl,melyrgesrgenltezettazelttis,
Ezabajagonoszsggal:azasttsgmaga,azrnyk,
hogyvalakielszrszavakbaltttealtezst.Akiezzelaz
elrejtzik,aholnemveszedszre.Aztnhamsrafigyelsz,
sirenddellpkapcsolatba,azmegrintiazert,mely
beoson.Agonoszsgazlckmestereshogymia
mindenllnytirnyt.
leghatalmasabblca,aztkrded?Temagad.Agonoszsg
AkikaSmaragdEnklvtjtkvetik,azokattjrjaezaz
olyangondolatoksrzelmekmgrejtzik,melyeketa
er.Mitestestjkmeg,ezvezetminketamunknksorn.
tidnekmutat.Aztsuttogja,lgydhs,mohsirigy,hogy
Ezrtnemvagyunksohaegyedl.Mgegyzajos,tmtt
tartsdmagadtbbremsoknl.
vroskzepnisrezzknnnmagunkbanatermszetes
Azembereknemszletnekgonosznak.Idbetelik,mirea
vilgjelenlttfriss,ers,slettelienergijt.AzEnklv
gonoszsgelhitetiveled,hogyezahangatid.Ezrt
clja,hogymindenkirezzeeztazert.
kvetelimegaRendmindenkitl,akicsatlakozna
Szabadsg.Nemezalegfontosabbhitvalls?
sorainkhoz,hogyismerdmegigaznnmagad.Nemaza
TlfarkasDelaan
btorsg,hogymegkzdeszodakinnasrknnyalhanem
haabentisrknnyalszllszszembe.Ezttesszk,amikor
imdkozunk.Haaztasrknytmeglted,legyzteda LORDOK SZVETSGE
bennedbujklsttsget.Csakezutnleszelkpes ALordokSzvetsgeklnfle
felismerniazigazijsgot.Csakezutnllszkszen,hogy Faernszerte(fkntazszakon)
kardotragadj,skitzdRendnkcmert. tallhatvrosoksteleplsek
AclkezKajiso uralkodnakszvetsge,akik
gytartjk:azsszetartsnlkl
SMARAGD ENKLV nemtarthatjkkordbana
gonoszerket.Vzmlyvra,
ASmaragdEnklvmesszer
Ezsthold,Tltelensms
trsasg,akikatermszetes
szabadvrosokakoalci
vilgellenifenyegetsekellen
legersebbvezeti,sminden
kzdenek,ssegtenek
lordaSzvetsgbenelssorban
msoknaktllniavadonban.A
sajtteleplselakinaksorsas
szervezetembereiFaernszerte
jltemiattaggdik.
megtallhatak,ssokszor
ASzvetsggynkeilehetnekkifinomultbrdok,
egymstlelszigeteldve
hitbuzglovagok,tehetsgesmgusokvagysokatprblt
mkdnek.Ezmegtantjaaz
harcosok.Elssorbanahsgkalapjnvlasztjkkiket,
Enklvtagjainak,hogycsak
sfigyelmes,feltnstkerl,simanyelv,sharcraksz
magukraszmtsanak,shogya
alakok.Mivelgazdagsbefolysoserktmogatjkket,a
harcistllsikpessgeiket
felszerelskkivteles(brgyakrankznsgesneklczzk
tklyrefejlesszk.
ket),kommunikcitsegtvarzstekercseketishordanak
AzEnklvvndorvalmegllapodhategykaravn,hogy
maguknl.
vezessetketazalattomoshegyihgn,vagyaJeges
ALordokSzvetsgnekgynkeigondoskodnakFaern
SzelekVlgynekfagyotttundravidkn.Egydruidanknt
civilizltnpeinekbiztonsgrlsjltrl,
segthetegyfalunakfelkszlniahossz,kegyetlentlre.A
megvdelmezikketacivilizcitfenyegeterkkel
remetekntlbarbroksdruidkfelbukkanhatnaka
szemben.Azilyenveszlyeketelreltankiirtjk,bszkn
semmibl,hogymegvdjenekegyteleplstazork
kzdeneknpksuralkodjukdicssgrts
martalcoktl.
biztonsgrt.ASzvetsggynkeisajnossokszortl
ASmaragdEnklvtagjaigyakorlotttllk,studjk,
sokrahajlandakadicssgrt,leakarjkkrznitrsaikat
hogyansegtsenekebbenmsoknakis.Nemacivilizci
aSzvetsgmsvrosaibl.ASzvetsgvezetijltudjk,
vagyhaladsellensgei,deavadonsacivilizcikztti
hogycsakakkormaradhatnakfenn,haatagjaiktmogatjk
egyenslytakarjkfenntartani.Helyrelltjksfenntartjk
egymst,ezrtabszkesgsadiplomciakztti
atermszetrendjt,kiirtanakselpuszttanakminden
egyenslyrakelltrekednik.ALordokSzvetsgnbell
termszetellenesdolgot.Avilgelemieritkordban
ritkkalzadgynkk,devoltmrpldaarra,hogy
tartjk,smegakadlyozzk,hogyacivilizcisavadon
valakitlltazellenflhez.
elpuszttskegymst.

Mindenkinyugodalmaslomravgyikazotthona
biztonsgban,dehnyanhajlandakmegtenni,ami
D&D ALAPSZABLYOK C FGGELK: AZ T FRAKCI131
szksges,hogyagonoszeritkordbantartsk?Hogya helyekenolyanhatalmasmgiratehetekszert,mellyel
hidegben,esbenllvavrjkacsatt,mghsgmardossa idt,flelmetvagykegyelmetnemismerlnyeketis
agyomrukat?Sokanvgynakabsgesarats legyzhetek.HanemisszeretedaZhentariakmdszereit,
gymlcseire,dekevesenvannak,akikkiforgatjka dehaazAbyssblelkszdmonacsaldodratr,rlni
mezrlakveketsfelszntjkaszntfldetavetshez. fogsz,hogynalegsttebbbirodalmakbamerszkedtem,
ALordokSzvetsgeolyandolgokkalkzd,amirlaz hogymegtalljamaproblmdmegoldst.
gybanpihenboltossohanemishallott.Mi AsterosiIanna
gondoskodunkafenyegetveszlyrl,mielttavros
polgrmestereakrcsaktudnaisrla.Mitntetjkela
rosszdolgokat.Ehhezrtnk.
RameelJos

ZHENTARIAK
AZhentariak,msnvena
FeketeHlzat,jlkpzett
zsoldosok,ravaszzsivnyoks
agyafrtboszorknymesterek
szvetsge,akikbefolysukats
hatalmukatkiakarjkterjeszteni
egszFaernra.AZhentariak
gynkeigyrzik,nemrnekel
semmit,hamindigbetartjka
jtkszablyokat.Avgscljuk,
hogykmagukhozzkmega
szablyokatsvan,hogyeztmr
elisrtk.Haatrvnybetjtkell
kvetnik,keskenyhatrvonalonegyenslyoznak,snem
riadnakvisszaalkalmankntgyanszletektlvagyilleglis
tevkenysgtlsem,hagyrhetikel,amitakarnak.
AZhentariakszmraavagyonhatalom.gynkeik
tudjk,hogysemmimsnembiztostjaennyiremsok
bizalmtsnemoszlatjaelaggodalmukatilyenhatsosan.
Avagyonazonnalhangosabbanbeszlezerbrdnl.A
Zhentariakgynkeigyakranalegdrgbbfegyverts
pnclthasznljk,nemsprolnakakltsgeken.Haegy
kereskedksrketkeresakaravnjhoz,haegynemesi
csaldbirtokaittestrkkelkellmegvdenie,vagyhaegy
vrosnaksrgsenkpzettkatonkravanszksgeafalak
vdelmhez,aZhentariaktllehetapnzrtmegvehet
legjobbkatonkatszerezni.
Aszervezettmogatjaazegynibecsvgyatsjutalmazza
akezdemnyezkszsget,havalakiasajtkezbeveszia
dolgokat.Csakazeredmnyszmt.AFeketeHlzathoz
csatlakozhatsznincstelenl,saszervezetlegfbbjtkosai
kzkerlhetsz,hagyorsazeszedskemnyendolgozol.

AZhentariakszervezetnektagjalenneezerajttnyit
kulcs,smindegyikajtaszemlyesvgyaidteljestshez
vezet.Alegtbbenmegijednekazilyenszabadsgtl.
Szeretikakorltaikat,atrvnyeiket,ktelkeiketa
biztonsgillzijtltjkbennk.
AFeketeHlzatmegadjanekem,amireszksgesvan,
hogyolyanbirodalmakatsdimenzikattrjakfel,melyeka
korltokhozszokottakelmjtdarabjairatpnk.Ezekena
D&D ALAPSZABLYOK C FGGELK: AZ T FRAKCI132
D FGGELK: FORDTS
ASZEREPJTK,GYADUNGEONS&DRAGONSISMINDIGISFURCSA class osztly
nyelvezethobbivoltMagyarorszgon.Idegensflmagyar cleric(class) pap(osztly)
szakkifejezsekhemzsegnekazasztalkrl.AD&D cold(damage) fagy,fagysebzs
alapszablyokmagyarrafordtsabiztosannemtkletes,s common(language) kzs(nyelv)
mgkevsbegyetlenlehetsgesfordtsaazeredetangol component komponens
nyelvszvegnek.Amagyarnyelvezetprbligazodnia concentration koncentrci
korbbihivatalossrajongifordtsokhoz,selfogadhatan conjuration(school) idzmgia(iskola)
illeszteniebbeafolyamatosanfejldszaknyelvbeazj Constitution(ability) llkpessg(tulajdonsg)
kifejezseket,fordulatokat. cover(providecover, fedezk(fedezketnyjt,
MivelaD&Dtrzsnyelvenyilvnazangolmaradmg hascover,half/ fedezkbenvan,feles/
nagyonsokighaznkban,azalbbisztrhasznosleheta threequartercover, hromnegyedesfedezk,
mostanifordtsnlhasznltkifejezsekhasznlathoz. totalcover) teljesfedezk)
creature lny
criminal(background) bnz(httr)
LTALNOS KIFEJEZSEK criticalhit kritikustallat
abilityscore tulajdonsgrtk d4,d6,d8,d10... d4,d6,d8,d10...
abilitymodifier tulajdonsgmdost darkness stt,sttsg
abjuratuion(school) vdmgia(iskola) darkvision sttlts
acid(damage) sav,savsebzs dash(action) rohans(cselekvs)
acolyte(background) egyhzfi(httr) deafened(condition) megsketl,sket(llapot)
Acrobatics(skill) Akrobatika(szakrtelem) deathsave hallment
action cselekvs Deception(skill) Megtveszts(szakrtelem)
advantage elny Dexterity(ability) gyessg(tulajdonsg)
(haveadvantageon) (elnyjr...dobsra)
DifficultyClass(DC, NehzsgiFok(NF,
alignment jellem
aDC10Strengthcheck) NF10Erprba)
ammunition lszer difficultterrain nehzterep
(weaponproperty) (fegyverjellemz)
dimlight flhomly
AnimalHandling(skills) llatokkalBns
(sheds/castsdimlight (sttben60lbnyira
(szakrtelem)
in60feet) flhomlytbiztost)
Arcana(skill) Mgiaismeret(szakrtelem)
disadvantage htrny
armor Pncl (havedisadvantageon) (htrnyjr...dobsra)
ArmorClass(AC; VdettsgiFok(VF; divination(school) jvendls(iskola)
thecreaturehasAC10) VF10alnyvdelme) dodge(action) kitrs(cselekvs9
Athletics(skill) Atltika(szakrtelem)
downtimeactivity kzbenstevkenysg
attack tmads
DungeonMaster(DM) Kalandmester(KM)
attackroll tmaddobs
duration(fortheduration, hatid(ahatidre,a
background httr duringtheduration) hatidalatt,ahatidnt)
basespeed alapsebessg dwarf(race),dwarvish trpe(faj)
blinded(condition) megvakul,vak(llapot) elf(race) elf(faj)
blindsight vaklts enchantment(school) bbj(iskola)
bludgeoning(damage) zz(sebzs) equipment felszerels
bond ktelk evocation(school) energiamgia(iskola)
bonus(has+1bonusto) bnusz(ra+1bnuszjr) exhaustion(condition) kimerls(llapot)
bonusaction bnuszcselekvs experiencepoint(xp) tapasztalatipont(tp)
brightlight teljesvilgossg expertise(feature) szakszersg(klnlegessg)
(sheds/castsbrightlight (sttben60lbnyirateljes feat kpessg
in60feet) vilgossgotbiztost)
feature(classfeature) klnlegessg
cantrip varzstrkk
(a...osztlyklnlegessge)
charactersheet karakterlap fighter(class) harcos(osztly)
charmed(condition) elbjol,elbjolt(llapot) finesse(weaponproperty) pontos(fegyverjellemz)
Charisma(ability) Karizma(tulajdonsg) fire(damage) tz,tzsebzs
check,abilitycheck prba,tulajdonsgprba flaw hiba
folkhero(background) egyszernphse (httr)
D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS133

force(damage) energia,energiasebzs necromancy(school) nekromancia(iskola)
frightened(condition) megrettent,retteg/retteg necrotic(damage) nekrzis,nekrzissebzs
(llapot) noble(background) nemes(httr)
Gargantuan(size) risi(mret) occupiedspace elfgolaltterlet
goldpiece(gp) aranypnz(ap) opportunityattack(provoke megszakttmads(vki
grappled(condition) megragad, anopportunityattack) ellenmegszakttmadsjr)
megragadott(llapot) pace temp
halfling(race) flszerzet(faj) paralyzed(condition) lebnul,bnult(llapot)
heavilyobscured teljestakarsbanvan, passive passzv
...teljeseneltakarja
penalty bntets
heavyarmor nehzpncl
Perception(skill) szlels(szakrtelem)
heavy(weaponproperty) nehz(fegyverjellemz)
Performance(skill) Fellps(szakrtelem)
hide(action),hidden rejtzs(cselekvs),
rejtzkdik,elrejtztt personalitytrait szemlyisgjegy
highelf(subrace) nemeself(alfaj) Persuasion(skill) Meggyzs(szakrtelem)
hilldwarf(subrace) dombitrpe(alfaj) petrified(condition) kvdermedt(llapot)
History(skill) Trtnelem(szakrtelem) piercing(damage) szr(sebzs)
HitDice leterDobs poison(damage) mreg,mregsebzs
hitpoint(hp) leterpont(p) poisoned(condition) megmrgez,
Huge(size) Hatalmas(mret) mrgezett(llapot)
prepareaspell,prepared varzslatotelkszt,
human(race) ember(faj)
spell elksztettvarzslat
ideal eszmny proficiency, jrtassg,jrtas...ban/
illusion(school) illzi(iskola) proficientin... ...hasznlatban/
incapacitated(condition) cselekvskptelen(llapot), viselsben/forgatsban
cselekvskptelennvlik proficiencybonus jrtassgbnusz
initiative kezdemnyezs prone(condition), fekv(llapot),fldrednt/
Insight(skill) Megrts(szakrtelem) knockprone elesik
inspiration inspirci psychic(damage) pszichikussebzs
Intelligence(ability) Intelligencia(tulajdonsg) race faj
Intimidation(skill) Megflemlts(szakrtelem) radiant(damage) ragyogs,ragyogssebzs
Investigation(skill) Vizsglds(szakrtelem) range hattv
invisible(condition) lthatatlan(llapot) rangedweapon tvolsgifegyver
knownspell ismertvarzslat ready(anaction) felkszls,
Large(size) Nagy(mret) ...cselekvsrefelkszl
reach,withinhisreach, elrs,elri,...igrel,
level szint
hisreachis..., messzer(fegyverjellemz)
lightarmor knnypncl reach(weaponproperty)
lightfoothalfling(subrace) knnylptflszerzet(alfaj) reaction reakci
lightning(damage) villm,villmsebzs Religion(skill) Valls(szakrtelem)
lightlyobscured rszlegestakarsbanvan, resistance ellenlls
...rszlegeseneltakarja (againstdamagetype) (vmivelszemben)
light(weaponproperty) knny(fegyverjellemz) restrained(condition) leszort,leszortott(llapot)
loading(weaponproperty) tlts(fegyverjellemz) ritualcasting,ritual ritulisvarzsls,ritul
longrest hosszpihen rogue(class) zsivny(osztly)
maximumhitpoints maximlisleterpontok round fordul
(szma) sage(background) blcs(httr)
Medicine(skill) Orvosls(szakrtelem)
save ment
martialweapon katonaifegyver
savingthrow mentdobs
Medium(size) Kzepes(mret)
shield pajzs
mediumarmor kzepespncl
shortrest rvidpihen
meleeweapon kzelharcifegyver
simpleweapon egyszerfegyver
modifier mdost
size mret,mretkategria
mountaindwarf(subrace) hegyitrpe(alfaj)
skill szakrtelem
multiclass vegyesosztly
slashing(damage) vg(sebzs)
Nature(skill) Termszet(szakrtelem)
D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS134
SleightofHand(skill) Kzgyessg(szakrtelem)
Small(size) Kis(mret) TRGYAK
soldier(background) katona(osztly)
Pnclok
(creature's)space, terlet, lightarmor knnypncl
occupyaspace, alnyltalelfoglaltterlet,
breastplate mellvrt
unoccupiedspace szabadterlet
speed sebessg chainmail teljeslncing
spell varzslat chainshirt lncing
spellcasting,castaspell varzsls,varzslat halfplatearmor fllemezpncl
hasznlata/bevetse heavyarmor nehzpncl
spellcastingfocus varzsfkusz hidearmor irhapncl
spelllevel varzslatszint leatherarmor brpncl
spellslot varzslathely mediumarmor kzepespncl
Stealth(skill) Lopakods(szakrtelem) paddedarmor nemezpncl
Strength(ability) Er(tulajdonsg) platearmor lemezpncl
stouthalfling(subrace) markosflszerzet(alfaj) ringmail gyrpncl
stunned(condition) elkbul,kbult(llapot) scalemail pikkelypncl
subrace alfaj shield pajzs
surprise meglepets splintarmor szalagpncl
Survival(skill) Tlls(szakrtelem) studdedleatherarmor kivertbrpncl

temporaryhitpoint ideiglenesleterpont
Fegyverek
thrown(weaponproperty) hajt(fegyverjellemz)
ammunition lszer
thunder(damage) mennydrgs, (weaponproperty) (fegyverjellemz)
mennydrgssebzs battleaxe csatabrd
Tiny(size) Apr(mret)
blowgun fvcs
tool eszkz
club husng
trait jellemz
crossbow,hand szmszerj,kzi
transmutation(school) talaktmgia(iskola)
crossbow,heavy szmszerj,nehz
truesight igazlts
crossbow,light szmszerj,knny
(sombody's)turn kr,valakinekakre
dagger tr
twohanded(weapon ktkezes(fegyverjellemz)
dart dobnyl
property)
(falls)unconscious eszmlettveszti, finesse(weaponproperty) pontos(fegyverjellemz)
(condition) eszmletlen(llapot) flail buzogny,lncos
unoccupiedspace szabadterlet glaive szeldelnyrs
versatile(weaponproperty) sokoldal(fegyverjellemz) greataxe brd,ktkezes
vulnerability(toadamage) sebezhetsg greatclub husng,ktkezes
vmivelszemben greatsword kard,ktkezes
weapon fegyver halberd alabrd
Wisdom(ability) Blcsessg(tulajdonsg) handaxe balta,kzi
wizard(class) varzsl(osztly) heavy(weaponproperty) nehz(fegyverjellemz)
woodelf(subrace) erdeielf(alfaj) javelin gerely
lance drda
light(weaponproperty) knny(fegyverjellemz)
lighthammer kalapcs,knny
loading(weaponproperty) tlts(fegyverjellemz)
longbow j,hossz
longsword kard,hossz
mace buzogny
martialweapon katonaifegyver
maul prly
meleeweapon kzelharcifegyver
morningstar csatacsilag
net hl

D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS135


pike pika
quarterstaff bot VARZSLATOK
rangedweapon tvolsgifegyver AcidSplash SavasFrccsens
rapier vvtr Aid IsteniSegtsg
reach(weaponproperty) messzer(fegyverjellemz) AntimagicField AntimgikusMez
scimitar szablya ArcaneEye MisztikusSzem
shortbow j,rvid ArcaneLock MisztikusZr
shortsword kard,rvid AstralProjection AsztrlisKivetls
sickle sarl Augury men
simpleweapon egyszerfegyver BeaconofHope Remnysugr
sling parittya BladeBarrier Pengefal
spear lndzsa Bless lds
thrown(weaponproperty) hajt(fegyverjellemz) Blur Homly
trident szigony BurningHands LngolKezek
twohanded ktkezes ChainLightning Lncvillm
(weaponproperty) (fegyverjellemz)
CharmPerson SzemlyBvlse
versatile(weaponproperty) sokoldal(fegyverjellemz)
Command Parancsvarzs
warpick csatacskny
Commune Meghallgats
warhammer kalapcs,harci
ComprehendLanguages Nyelvekrtse
whip ostor
Cone ofCold DermesztKp

Counterspell Ellenvarzs
CureWounds SebekGygytsa
DancingLights Lidrcfnyek
Darkness Sttsgvarzs
DeathWard OltalomHallEllen
DelayedBlastFireball KsleltetettTzgoly
DetectMagic Mgiarzkelse
DimensionDoor DimenziAjt
DisguiseSelf lca
Disintegrate Dezintegrls
DispelMagic MgiaSemlegestse
Divination Jslat
DominateMonster UralomSzrnyekFltt
DominatePerson UralomSzemlyekFltt
Dream lom
Earthquake Fldrengs
Etherealness terisg
FindthePath Irnyrzk
FingerofDeath HallUjja
FireBolt Tznyalb
FireStorm Tzvihar
Fireball Tzgoly
FlameStrike Lngcsaps
FlamingSphere LngolGmb
Fly Repls
Foresight Elrzet
FreedomofMovement MozgsSzabadsga
Gate Kapu
GlobeofInvulnerability SrthetetlensgGmbje
GreaterInvisibility NagyobbLthatatlansg
GreaterRestoration NagyobbHelyrellts
GuardianofFaith HitVdelmezje
Guidance Irnymutats
D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS136
GuidingBolt VezrlNyalb ShockingGrasp Megrzrints
Harm Ronts Silence Csendvarzs
Haste Gyorsts SilentImage CsendesVarzskp
Heal Gygyts Sleep AltatVarzs
HealingWord GygytSz SparetheDying HaldoklkMegvsa
HeroesFeast GyzelmiLakoma SpeakwithDead HoltakNyelve
HoldPerson SzemlyMegfkezse SpiderClimb Pkmszs
HolyAura SzentAura SpiritGuardians rzSzellemek
IceStorm Jgvihar SpiritualWeapon SzellemFegyver
Identify Azonosts Stoneskin Kbr
Imprisonment Fogsg Suggestion Szuggeszti
InflictWounds SebekOkozsa Sunburst Napkitrs
Invisibility Lthatatlansg Teleport TeleportVarzs
Knock Nyitvarzs Thaumaturgy Csodattel
LesserRestoration KisebbHelyrellts Thunderwave MennydrgHullm
Levitate Lebegs TimeStop IdmeglltVarzs
Light Fnysugr TrueResurrection IgazFeltmads
LightningBolt Villmcsaps TrueSeeing Igazlts
LocateCreature LnyekFellelse WallofFire Tzfal
MageArmor VarzslkVrtje WallofStone Kfal
MageHand Mguskz WardingBond OltalmazKtelk
MagicMissile Varzslvedk Web Pkhl
MagicWeapon Varzsfegyver
MajorImage NagyobbVarzskp
MassCureWounds SebekTmegesGygytsa
MassHeal TmegesGygyts
MassHealingWord TmegesGygytSz
MassSuggestion TmegesSzuggeszti
Maze Labirintus
MeteorSwarm Meteorvihar
MinorIllusion KisebbIllzi
MistyStep KdsLps
MordenkainensSword MordenkainenPengje
OttosIrresistibleDance OttoEllenllhatatlanTnca
Passwall tnyits
PoisonSpray MregPermet
PowerWordKill HallHatalomszava
PowerWordStun KbtsHatalomszava
PrayerofHealing GygytFohsz
Prestidigitation Bvszkeds
ProtectionfromEnergy EnergitlVdVarzs
RaiseDead HoltakFellesztse
RayofFrost Fagysugr
Regenerate Regenerci
RemoveCurse toktrs
Resistance Ellenlls
Resurrection Feltmads
Revivify jraleszts
SacredFlame SzentLng
Sanctuary Menedk
Shatter Sztzzs
Shield Pajzsvarzs
ShieldofFaith HitPajzsa
D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS137
MRTKEGYSGEK
AD&Dazangolszszmrtkegysgekethasznlja,melyek
azonbannemfelttlenlismersekamagyarjtkosoknak.A
fordtsbanazeredetimrtkegysgekutnszerepelnekazok
tvltottrtkeis(asebessgekesetnmeghagytukaz
eredetiadatokat.Egybkntakvetkezvltszmokat
hasznlhatjuk:

Hosszmrtkek
1hvelyk(inch) 2,54cm
1lb(foot) 30,48cm
1mrfld(mile) 1,61km
Terletmrtkek
1ngyzetlb(squarefoot) 929cm2(9,29dm2)
1ngyzetyard 0,84m2
(squareyard)
1hold(acre) 4047m2
1ngyzetmrfld 2,59km2
(squaremile)
Trfogatmrtkek
1pint 0,47l
1gallon 3,79l
1kblb(cubicfoot) 28,32l
Slymrtkek
1uncia(ounce) 28,35g
1font(pound) 0,45kg
Hmrsklet
1Fahrenheitfokvltozs 0,55Celsiusfokvltozs
0F 17,78C
100F 37,78C

D&D ALAPSZABLYOK D FGGELK: FORDTS138


OSZTLY & SZINT HTTR JTKOS NEVE

KARAKTER NEVE FAJ JELLEM TAPASZTALATI PONT

INSPIRCI
ER

VDELMI
JRTASSG BNUSZ FOK KEZDEMNY SEBESSG

SZEMLYISGJEGYEK

maximum P
Er
GYESSG
gyessg
llkpessg
AKTULIS LETER pOnt ESZMNYEK
Intelligencia
Blcsessg
Karizma
LLKPESSG MENTDOBSOK
IDEIGLENES LETER PONT KTELKEK

Akrobatika (gy) SSZ SIKERES

llatokkal Bns (Bl) SIKERTELEN

Atltika (Er) LETER DOBS HALL MENT HIBK


INTELLIGENCIA
szlels (Bl)
Fellps (Kar)
NV TM BNusZ SEBZS/TPUS
Kzgyessg (gy)
Lopakods (gy)
Mgiaismeret (Int)

BLCSESSG Megrts (Bl)


Megflemlts (Kar)
Meggyzs (Kar)
Megtveszts (Kar)
Orvosls (Bl)
Termszet (Int)
KARIZMA
Trtnelem (Int)
Tlls (Bl)
Valls (Int)
Vizsglds (Int)

SZAKRTELMEK TMADS & VARZSLS

PASSZV BLCSESSG (SZLELS)


cP

sP

eP

gP

PP

MS JRTASSGOK & NYELVEK FELSZERELS KLNLEGESSGEK & JELLEMZK

TM & 2014 Wizards of the Coast LLC. A dokumentum szemlyes clra fnymsolhat.
KOR MAGASSG SLY

KARAKTER NEVE SZEM BRSZN HAJ

NV

SZIMBLUM

KARAKTER KINZETE SZVETSGESEK & SZERVEZETEK

TOVBBI KLNLEGESSGEK & JELLEMZK

KARAKTER TRTNETE KINCS

TM & 2014 Wizards of the Coast LLC. A dokumentum szemlyes clra fnymsolhat.
VARZSLS VARZSLAT MENT NF VARZSLAT TMAD
VARZSTUD TULAJDONSG BNUSZ
OSZTLY

0 VARZSTRKKK 3 6

VARZSLAT
SZINT
HELYEK SZMA ELKLTTT HELY

1 7
ELKSZTETT
VARZSLAT NEVE

4
ISMERT VARZSLAT

TM & 2014 Wizards of the Coast LLC. A dokumentum szemlyes clra fnymsolhat.