Anda di halaman 1dari 2

UNIT 13 KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA iii.

SUPAYA DAPAT MELAHIRKAN AMALAN TOLONG


MENOLONG DENGAN IKHLAS DALAM KALANGAN
NILAI : KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA ANGGOTA KELUARGA
MAKSUD : PERASAAN CINTA, KASIH DAN SAYANG YANG
MENDALAM DAN BERKEKALAN TERHADAP KELUARGA

CIRI-CIRI SUASANA KELUARGA BAHAGIA IALAH


i. MELUANGKAN MASA BERSAMA-SAMA ANGGOTA UNIT 13 KASIH SAYANG TERAS KELUARGA BAHAGIA
KELUARGA
ii. MEWUJUDKAN SUASA YANG CERIA DAN HARMONI NILAI : KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
APABILA BERINTERAKSI
MAKSUD : PERASAAN CINTA, KASIH DAN SAYANG YANG
iii. SALING BERGURAU SENDA SESAMA ANGGOTA
MENDALAM DAN BERKEKALAN TERHADAP KELUARGA
KELUARGA
iv. MENGAMBIL BERAT SESAMA ANGGOTA KELUARGA CIRI-CIRI SUASANA KELUARGA BAHAGIA IALAH
v. SALING MENYAYANGI SESAMA ANGGOTA KELUARGA i. MELUANGKAN MASA BERSAMA-SAMA ANGGOTA
vi. MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING
KELUARGA
TERHADAP KELUARGA ii. MEWUJUDKAN SUASA YANG CERIA DAN
CARA-CARA MENUNJUKKAN KASIH SAYANG TERHADAP HARMONI APABILA BERINTERAKSI
a) IBU iii. SALING BERGURAU SENDA SESAMA ANGGOTA
MEMBANTU IBU MELAKUKAN KERJA-KERJA DI
KELUARGA
RUMAH iv. MENGAMBIL BERAT SESAMA ANGGOTA
b) BAPA
KELUARGA
MENDENGAR NASIHAT DAN MEMATUHI PERATURAN
v. SALING MENYAYANGI SESAMA ANGGOTA
YANG DITETAPKAN
KELUARGA
c) ABANG
vi. MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB MASING-
TIDAK MENYINGGUNG PERASAAN ABANG
MASING TERHADAP KELUARGA
d) KAKAK
CARA-CARA MENUNJUKKAN KASIH SAYANG TERHADAP
MEMBELIKAN HADIAH YANG DISUKAI PADA HARI
a. IBU
ISTIMEWANYA
MEMBANTU IBU MELAKUKAN KERJA-KERJA DI
e) ADIK
MEMBANTU ADIK DALAM PELAJARAN RUMAH
b. BAPA
MENDENGAR NASIHAT DAN MEMATUHI PERATURAN
YANG DITETAPKAN
KEPENTINGAN AMALAN KASIH SAYANG ANTARA ANGGOTA c. ABANG
KELUARGA IALAH TIDAK MENYINGGUNG PERASAAN ABANG
i. SUPAYA DAPAT MENGEKAL KEHARMONIAN d. KAKAK
KELUARGA MEMBELIKAN HADIAH YANG DISUKAI PADA HARI
ii. SUPAYA DAPAT MENGERATKAN HUBUNGAN ISTIMEWANYA
ANGGOTA KELUARGA e. ADIK
MEMBANTU ADIK DALAM PELAJARAN
ii. SUPAYA DAPAT MENGERATKAN HUBUNGAN
ANGGOTA KELUARGA
KEPENTINGAN AMALAN KASIH SAYANG ANTARA ANGGOTA iii. SUPAYA DAPAT MELAHIRKAN AMALAN TOLONG
KELUARGA IALAH MENOLONG DENGAN IKHLAS DALAM KALANGAN
i. SUPAYA DAPAT MENGEKAL KEHARMONIAN ANGGOTA KELUARGA
KELUARGA