Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR

JADUAL PENENTU UJIAN (UJIAN 1 TAHUN 2017)


MATEMATIK
TINGKATAN 1

BIL TAJUK PENGETAHU PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN JUMLAH


. AN
T S R T S R T S R T S R T S R T S R
1. Bab 1 Nombor 30
Nisbah
Integer 1
Operasi Asas 1
Aritmetik yang
Melibatkan Integer
Pecahan Positif dan 1 2
Pecahan Negatif
Perpuluhan Positif 1
dan Perpuluhan
Negatif
Nombor Nisbah 2 1
2. Bab 2 Faktor dan 20
Gandaan
Faktor, Faktor 1 1 1
Perdana dan Faktor
Sepunya Terbesar
(FSTB)
Gandaan, Gandaan 1 1 1
Sepunya dan
Gandaan Sepunya
Terkecil (GSTK)
JUMLAH 50
.