Anda di halaman 1dari 67

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Apakah maksud wawasan diri? A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang
A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara kuat
B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang B melahirkan insan yang bersifat individualistik
diingini C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan
C Pandangan masa hadapan bagi mencapai bertamadun
matlamat diri D melahirkan pemimpin yang baik dan
D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan berwibawa

2 Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu 7 Insan yang berilmu merupakan insan yang
memiliki wawasan diri, kecuali A mempunyai pelbagai ilmu
A panduan bagi mendisiplinkan diri B bijak menggunakan ilmu
B panduan untuk berbangga diri C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan
C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari
D membantu merealisasikan wawasan negara

3 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk Merupakan pemain skuasy nombor satu
mencapai wawasan diri? dunia
I Melakukan perancangan Mendapat gelaran Datuk daripada
II Mengharapkan bantuan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang
III Menetapkan matlamat
IV Melaksanakan tindakan dan usaha 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
A I, II, dan III C I, III, dan IV A Datuk Lee Chong Wei
B I, II, dan IV D II, III, dan IV B Datuk Abdul Malik Mydin
C Datuk Nicol Ann David
4 Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan D Datuk Dr. Jemilah Mahmood
dengan wawasan diri?
A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke 9 Antara berikut, pihak manakah yang bertanggung-
semasa jawab untuk melahirkan insan yang seimbang
B Kekuatan dan kelemahan diri mesti dan bersepadu dalam
dipertimbangkan dalam pelbagai aspek?
membina wawasan diri I Sekolah III Diri sendiri
C Keupayaan mencapai wawasan diri akan II Keluarga IV Masyarakat
memberi kebahagiaan A I, II, dan III C II, III, dan IV
D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
semasa terhadap tindakan dalam mencapai
wawasan diri 10 Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk
mencapai kejayaan, kecuali
5 Perkembangan individu yang seimbang A setiap individu haruslah berani mencuba
merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali B setiap individu haruslah lari daripada masalah
A jasmani C intelek C setiap individu haruslah mempunyai
B nilai D emosi perancangan masa depan
D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha
6 Antara berikut merupakan kepentingan perkem- yang gigih pasti membuahkan kejayaan
bangan diri individu yang seimbang, kecuali
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka
Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik).
Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin
Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat
golongan dewasa dan kanakkanakdiMalaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita.
Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari
Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah
melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada
pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang
Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang.
Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila
berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat
restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi
benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi
Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di
Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya
menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22
hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu
selama 24 hari.
Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk
menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar
daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi
tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan
sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu
Malaysia.
Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya.
Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia.

(a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri?
Jelaskan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha
menjayakan misinya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(d) Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(8 markah)
2 Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktor-
faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(f) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

3 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada
tahun hadapan.

Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(6 markah)

4 Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi.
Rohani Jasmani Intelek Emos
Aspek Ciri-ciri Pelajar

(a) Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan


Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang
Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang
diperoleh

(b)
Bersikap rendah diri
Boleh memahami perasaan orang lain
Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar

(c)
Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab
Menjalankan tanggungjawab dengan baik
Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan

(d)
Sentiasa sihat dan cergas
Mewakili sekolah dalam acara sukan
Mengambil makanan yang berkhasiat

(8 markah)

5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan
tandakan () pada pernyataan yang SALAH.

(a) Sentiasa mengerjakan sembahyang.

(b) Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah.

(c) Sentiasa gagal dalam peperiksaan.

(d) Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan.

(e) Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.

(f) Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas.

(6markah)
1 Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri A emosi C rohani
yang sesuai bagi seorang pelajar, kecuali B intelek D jasmani
A sentiasa berfikiran positif
B tahu menguruskan diri 6 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik mempunyai aspek rohani yang teguh, kecuali
D mengambil kesempatan untuk mengaut A berakhlak mulia
keuntungan B terlalu berserah kepada nasib
C percaya kepada kewujudan Tuhan
2 Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan
panjang? tanggungjawab
A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa
yang lama
B Hala tuju yang mengambil masa yang lama Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam
untuk dicapai masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003
C Hala tuju yang sukar dicapai
D Arah matlamat seseorang individu untuk 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
mencapai sesuatu yang dihajatkan A Daniel Bego
B Jeffry Ong
3 Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada C Datuk Abdul Malik Mydin
dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? D Datuk Azhar Mansor
I Berangan-angan
II Mempunyai perancangan masa depan 8 Antara berikut merupakan kepentingan insan yang
III Mempunyai wawasan seimbang kepada negara, kecuali
IV Mudah berputus asa A mewujudkan masyarakat yang bermaruah
A I dan II C II dan III B mewujudkan kumpulan pemimpin yang
B I dan III D III dan IV berketrampilan
C melahirkan masyarakat yang berilmu
D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya
Hala tuju diri saing
Usaha yang cemerlang
Sikap yang berwawasan 9 Insan yang bermaruah merupakan insan yang
A bijak menjaga kehormatan diri
4 Maklumat di atas berkaitan dengan B mementingkan diri sendiri
A disiplin diri C prinsip hidup C sanggup menggadaikan maruah negara
B wawasan diri D falsafah hidup D membiarkan negara diancam oleh musuh

10 Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi


Sentiasa tenang, mempunyai perasaan kasih melahirkan insan yang berilmu, bermaruah,
sayang dan semangat kekitaan mempunyai jati diri yang kuat dan
A bertamadun
5 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan B berkeluarga
diri dari aspek C angkuh
D beremosi
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering
mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar
bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji
pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh
perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain.
Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM.

(a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti
Haziq.
(i) ___________________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________________

(d) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang
diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
3 Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah)
4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)
1 Keluarga penting bagi masyarakat dan negara IV Hubungan kekeluargaan yang erat
dalam aspek A I, II, dan III C I, III, dan IV
A ekonomi, sosial, dan politik B I, II, dan IV D II, III, dan IV
B agama, ekonomi, dan sosial
C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan 7 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam
D pembangunan, kesihatan, dan kewangan menangani isu dan masalah sosial di negara kita?
I PEMADAM
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS )
sihat, kecuali III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
A mengamalkan nilai agama dan moral IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga,
B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat dan Masyarakat
C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga A I, II, dan III C I, III, dan IV
D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna B I, II, dan IV D II, III, dan IV

3 Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga


dari segi ekonomi, kecuali Memusnahkan data yang disimpan di
A menyediakan tenaga kerja dalam komputer atau merosakkan
B menjadi sumber pendapatan komputer
C melahirkan pemimpin yang berkaliber
D menyediakan pasaran pengguna barangan 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber
dalam kategori
4 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri A pencerobohan siber
sebuah keluarga yang cemerlang? B vandalisme siber
A Keluarga yang hanya mengutamakan C cetak rompak siber
pendidikan akademik sahaja D undang-undang siber
B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang
bertanggungjawab 9 Salah satu punca utama berlakunya penderaan
C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga
mementingkan diri pada masa kini terdiri daripada
sendiri A keluarga asas
D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di B keluarga besar
antara satu sama lain C keluarga nukleus
D keluarga kembangan
5 Antara berikut, yang manakah merupakan gejala
sosial yang paling berbahaya?
A Vandalisme Kerajaan menanggung kerugian kerana
B Penderaan kanak-kanak terpaksa menyelenggara dan membaiki
C Penyalahgunaan dadah kemudahan yang disediakan.
D Penyalahgunaan teknologi
10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan
6 Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat A penyalahgunaan teknologi
dalam gejala sosial? B penyalahgunaan dadah
I Kurang didikan agama C gengsterisme
II Pengaruh rakan sebaya D vandalisme
III Faktor persekitaran
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah. Dia merupakan pelajar
Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya
pula merupakan seorang doktor. Di sekolah, Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Namun
disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja, Suraya berasa dirinya disisihkan.
Oleh itu, Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya, Hanim yang merupakan pelajar yang
bermasalah di sekolahnya. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya, Suraya sudah pandai mengambil
dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya
tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Suraya sudah mula mengabaikan
pelajaran dan sering ponteng sekolah.
Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid, iaitu sepupu Hanim. Setiap malam, Suraya akan menghabiskan
masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan
sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda
awam di sekitar tempat tinggal mereka. Kini, Suraya sudah semakin hanyut. Dia merasakan kehidupannya
semakin bahagia.

(a) Berdasarkan petikan di atas, apakah gejala sosial yang dipaparkan?


(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah.
(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(c) Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) Jika anda adalah Suraya, adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

2 Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Nyatakan empat
faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(8 markah)

3 Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua
belah pihak. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam
kalangan remaja hari ini.
(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Jenayah negatif pergaulan ancaman kerajaan


siber bebas

jenayah tanggungjawab dadah pendera Vandalisme


kekerasan

(a) Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh
merosakkan sistem organ dalaman badan.
(b) ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam.

(c) _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber, pencerobohan siber, dan
vandalisme siber.

(d) Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________
dalam kalangan remaja.

(e) Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga
menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak.

(f) Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap
orang lain.

(g) Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak.

(h) Menurut kajian yang telah dijalankan, kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa
kanak-kanak itu sendiri.

(i) Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan
budaya hidup yang __________________.

(j) Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________
terhadap negara.

(10 markah)
1 Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? 6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya
A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami diwujudkan?
dan isteri A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan
B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri kadar kemalangan di jalan raya
daripada suami dan isteri berserta dengan anak- B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan
anak keselamatan diri dan orang lain
C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan
mengikut adat resam kaumnya diri daripada samseng jalan raya
D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada
berserta saudara-maranya kemalangan jalan raya

2 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga


Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah
A menempatkan orang tua yang tiada rumah juvenil
B merancang ekonomi negara Terletak di Telok Mas, Melaka
C membantu keluarga yang daif Ditubuhkan pada tahun 1949
D membangunkan penduduk yang berkualiti
7 Pusat pemulihan di atas merujuk kepada
A Sekolah Henry Gurney
Keluarga bahagia bermula di rumah B Rumah Amal Cheshire
C Pusat Tunas Harapan
3 Slogan di atas menunjukkan D Sekolah Pemulihan Akhlak
A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk
berehat 8 Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet
B masyarakat perlu membeli rumah sebelum dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi?
mempunyai keluarga A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi
C asas pembinaan keluarga yang mantap penting kepada penyebar dan
ketika bersama keluarga orang lain
D pembinaan keluarga bahagia amat penting B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah
kepada negara syarikat
C Maklumat itu berbentuk pandangan secara
umum tentang sesuatu isu
4 Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? D Maklumat itu merupakan pendapat yang
A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi menjatuhkan maruah seseorang
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat
B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi
oleh anggota masyarakat
C Peraturan yang menjadi asas undang-undang Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah
negara
D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek 9 Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam
moyang kategori
A vandalisme siber
B cetak rompak
5 Antara berikut, yang manakah merupakan norma- C mengubah suai maklumat
norma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat D menceroboh sistem maklumat dalam komputer
di Malaysia?
I Menghormati orang tua
II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika Parut akibat sebatan
menghadiri sesuatu
majlis Kesan cucuhan puntung rokok
III Menziarahi orang yang sakit Tangan terseliuh
IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran
A I, II, dan III C I, III, dan IV 10 Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan
B I, II, dan IV D II, III, dan IV jenis
A emosi C fizikal
B seksual D pengabaian
1 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat.

Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak.
Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita. Nyatakan gejala-gejala yang biasa
dipamerkan oleh seorang penagih dadah.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja). Nyatakan kesan
negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin di- internet
capai pada tahun 2020? III Menyebarkan fitnah melalui internet
A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang IV Melayari laman web lucah
B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara A I dan II C II dan III
yang maju, makmur dan B I dan IV D III dan IV
bersatu padu
C Memajukan dasar perindustrian negara 6 Berikut merupakan agensi kerajaan yang
D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan memainkan peranan penting dalam menangani
masalah penagihan dadah, kecuali
2 Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan A Kementerian Pertahanan
oleh B Kementerian Kesihatan
A perancangan yang tepat dan teliti C Kementerian Dalam Negeri
B perancangan jangka pendek yang tepat D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
C perancangan jangka panjang yang teratur dan Masyarakat
D perancangan jangka pendek dan jangka panjang
7 Apakah punca utama berlakunya masalah
3 Berikut merupakan kepentingan perkembangan pergaulan bebas dalam kalangan remaja?
individu yang seimbang, kecuali A Tahu memilih kawan
A melahirkan insan yang bermaruah, berilmu dan B Kurang mendapat didikan agama
bertamadun C Aktif dalam kegiatan kokurikulum
B melahirkan insan yang mempunyai jati diri D Ibu bapa yang mementingkan disiplin
yang kuat
C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa 8 Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi
dan baik masalah penderaan kanak-kanak masih gagal?
D melahirkan insan yang bersifat individualistik I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa
II Kursus keibubapaan yang kurang meluas
4 Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang
negara dari aspek ekonomi? positif dalam
I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan kalangan ibu bapa
harmoni IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan
II Ekonomi akan berkembang kerana banyak A I, II, dan III C I, III, dan IV
pembeli dalam negara B I, II, dan IV D II, III, dan IV
III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi
dalam pasaran buruh 9 Pilih pernyataan yang betul.
IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul
tanpa izin dengan rakan sebaya agar anak-anak
A I dan II C II dan III mempunyai banyak masa di rumah.
B I dan IV D III dan IV B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak
untuk mengembangkan potensi diri ke tahap
5 Antara berikut, perlakuan manakah yang berkaitan yang lebih tinggi.
dengan penyalahgunaan teknologi? C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada
I Menggunakan perisian yang tidak asli anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu
II Membuat aduan kepada pihak polis melalui kesalahan agar mereka lebih berdisiplin.
D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa
anak-anak berjaya dan B mengadakan kempen secara menyeluruh
memarahi mereka jika C mengesan pemandu berbahaya secara
tidak berjaya. berterusan
10 Antara berikut, yang manakah merupakan D memberikan surat amaran kepada pemandu
keperluan berkeluarga dari aspek sosial? berisiko
I Menyediakan tenaga kerja
II Mengembangkan zuriat
III Patuh kepada tuntutan agama Tidak mencelah atau menyampuk ketika
IV Mengelakkan maksiat bercakap dengan orang yang lebih tua.
A I, II, dan III C I, III, dan IV
B I, II, dan IV D II, III, dan IV 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti,
iaitu
A adab menziarahi orang sakit
Peraturan yang digubal oleh kerajaan B adab menghormati orang tua
dan mesti dipatuhi oleh masyarakat C adab dalam majlis rasmi
yang berkenaan. D adab di meja makan

11 Pernyataan di atas merujuk kepada maksud 15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana?
A undang-undang C tatacara A Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
B peraturan D prosedur jawab jenayah yang
ditetapkan di bawah
12 Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah
penting kerana umur 22 tahun.
A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi B Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
undang-undang negara jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah
disegani oleh dunia luar umur 21 tahun.
C dapat membentuk anggota masyarakat yang C Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
beradab, beretika, dan bertatasusila jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
D dapat membezakan identiti sesuatu kaum seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah
umur 18 tahun.
13 Antara berikut merupakan langkah yang perlu D Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
diambil untuk menyedarkan masyarakat agar jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
mematuhi peraturan dan undang-undang seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah
keselamatan jalan raya, kecuali umur 18 tahun.
A menambahkan kadar kompaun
1 Lengkapkan jadual di bawah.

Masalah Kesan terhadap individu yang terlibat

1 Penyalahgunaan dadah

2 Penderaan

3 Penyalahgunaan teknologi

4 Kemalangan jalan raya

5 Jenayah juvana

(10 markah)

2 Jawab soalan yang berikut.

Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap
pengguna jalan raya itu sendiri.

Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah.

1 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(15 markah)

1 Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang.


(a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga?
(b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang?
(10 markah)

2 Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah
pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini?
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh


dilakukan dengan cara D Lembaga Penduduk dan Pembangunan
A berdoa kepada Tuhan Keluarga Negara (LPPKN)
B menonton rancangan kecergasan
C membaca pelbagai bahan bacaan 5 Antara berikut, yang manakah merupakan
D menjaga pemakanan dan bersenam tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi?
I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan
2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara bagi II Menghantar anak-anak ke sekolah
seseorang itu mengawal perasaan marahnya? III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak
A Bertindak agresif apabila ditegur IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak
B Mengeluarkan kata-kata kesat A I, II, dan III C I, III, dan IV
C Melepaskan kemarahan dengan membaling B I, II, dan IV D II, III, dan IV
barang
D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara 6 Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu
yang berlaku masalah yang timbul dalam keluarga?
A Bertengkar sesama ahli keluarga
B Membuat keputusan berdasarkan undian
majoriti
Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan
C Berbincang dengan ahli keluarga
Sentiasa berusaha ke arah pembentukan akhlak
D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga
yang mulia
7 Antara berikut merupakan cara untuk membina
3 Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah untuk sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti,
A memastikan jasmani sihat kecuali
B meningkatkan daya intelek A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu
C mendapatkan kekuatan rohani agama
D mengendalikan emosi dengan baik dan kemahiran sosial tentang keluarga
B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak
dari aspek emosi dan fizikal
Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan
masyarakat penyayang, penduduk berkualiti, peranan masing-masing selain menghormati ibu
dan Malaysia yang progresif. bapa
D ibu bapa membuat perancangan yang baik
4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi dalam pengurusan kewangan keluarga
yang terlibat secara langsung dalam membentuk
institusi keluarga. Agensi yang dimaksudkan ialah
A Majlis Amanah Rakyat (MARA) Mempunyai bakal pemimpin negara yang
B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR) mencukupi
C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Mempunyai rakyat yang berilmu
pengetahuan dan berguna kepada negara
12 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat
mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala
8 Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan sosial, kecuali
berkeluarga dari aspek A aktiviti kokurikulum di sekolah
A sosial C politik B berkelah bersama rakan-rakan di tempat
B sahsiah D ekonomi percutian
C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu
9 Antara berikut merupakan nilai yang perlu D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan
diamalkan untuk membina institusi keluarga yang tempat tinggal
kukuh, kecuali
A curiga C toleransi 13 Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme?
B peka D bertanggungjawab A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara
kemudahan awam
10 Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka
boleh diatasi dengan cara C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang
I berhenti sekolah banyak untuk membaiki
II berbelanja dengan berjimat cermat kerosakan kemudahan awam
III mencari alternatif untuk mengurangkan D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan
perbelanjaan keluarga awam dengan sempurna
IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu
rehat 14 Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan
A I dan II C II dan III walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama
B I dan IV D III dan IV kerana
A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan
berubah
B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan
C orang dewasa melakukan jenayah dengan
sengaja
D remaja mudah bertaubat dan mengakui
kesalahan

15 Apakah kelemahan diri individu yang menjadi


11 Akta X yang dimaksudkan ialah
faktor dia tidak mencapai wawasan diri?
A Akta Racun 1952
A Tidak menghargai pemberian orang lain
B Akta Dadah 1990
B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain
C Akta Penagih Dadah
C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali
D Akta Dadah Berbahaya 1952
D Kurang beradab ketika berhadapan dengan
orang tua
1 Lengkapkan rajah perbandingan di bawah.

Wawasan Diri Khayalan Diri

1 Ada hala tuju

2 Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu

3 Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah

4 Pendorong untuk mencapai cita-cita

5 Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah

(15 markah)

2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah.

Adab ketika bertutur dengan guru

1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________

Adab ketika dalam majlis rasmi


1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada
kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak.
(a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak?
(b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan
terhadap kanak-kanak?
(10 markah)

2 Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. Terangkan tanggungjawab ahli
keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin
Sayang".
panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. "Rumahku Syurgaku".
A petunjuk diri
B matlamat hidup 5 Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab
C tingkat usaha menganjurkan kempen ini?
D petunjuk sebenar A Kementerian Penerangan, Komunikasi dan
Kebudayaan
2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai B Kementerian Belia dan Sukan
I angan-angan yang banyak C Kementerian Pelancongan
II perancangan masa depan D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
III sikap yang berwawasan dan Masyarakat
IV sijil kursus keusahawanan
A I dan II 6 Antara berikut, yang manakah merupakan
B I dan IV kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga
C II dan III dari aspek sosial?
D III dan IV A Memenuhi hasrat keluarga
B Mengelakkan perlakuan sumbang
C Menambahkan ilmu keibubapaan
Alif seorang yang dapat mengawal tingkah laku D Membentuk masyarakat yang bersatu padu
dan berdisiplin.
7 Antara berikut merupakan tindakan yang dapat
3 Berdasarkan pernyataan di atas, Alif merupakan mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga,
pelajar yang cemerlang dalam aspek kecuali
A emosi A setiap ahli keluarga saling membantu
B rohani B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga
C intelek C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul
D jasmani konflik dan salah faham antara ahli keluarga
D berbincang sesama ahli keluarga sebelum
4 Antara berikut, yang manakah merupakan membuat keputusan yang melibatkan ahli
kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan keluarga
manusia?
A Dapat melakukan aktiviti riadah 8 Antara berikut merupakan masalah sosial yang
B Dapat mengawal perasaan gemuruh sering berlaku dalam masyarakat hariini, kecuali
C Dapat membentuk individu yang berakhlak A lumba haram
mulia B menconteng dinding
D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran C penagihan najis dadah
D penciptaan mesin berteknologi tinggi
Lahir anak luar nikah B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul
Maruah keluarga tercemar dengan orang lain
C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan
9 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh yang dialami
I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi D Kesan parut, kabur penglihatan, patah tangan
II terlalu mengikut budaya barat tanpa atau terseliuh
memikirkan kesannya
III pergaulan bebas antara lelaki dengan 13 Antara berikut merupakan norma komuniti yang
perempuan tanpa batas dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, kecuali
IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan A bersalam-salaman ketika bertemu
yang lebih moden B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah
A I, II dan III C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut
B I, II dan IV adab ketimuran
C I, III dan IV D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu
D II, III dan IV majlis

10 Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan


kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah? Pertambahan penduduk di sesebuah negara
A Mendiamkan diri dapat membantu memenuhi keperluan tenaga
B Melaporkan kepada guru kerja.
C Melaporkan kepada ibu bapanya
D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu 14 Penyataan di atas merupakan kepentingan
yang lain berkeluarga dalam aspek
A ekonomi
11 Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu B keselamatan
dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di C politik
negara kita? D sosial
A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh
pemandu kerana tidak takut disaman 15 Antara berikut merupakan amalan tingkah laku
B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga, kecuali
lupa akan keselamatan jalan raya A mengancam akan memukul anak-anak
C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan
pemandu mabuk di jalan raya keluarga
D Semakin banyak kenderaan, kemungkinan B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama
berlaku kemalangan amat besar dengan anak-anak dalam perkara yang baik
C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada
12 Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi anak-anak
emosi? D menghalang anak-anak daripada bergaul
A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain dengan orang lain
1 Lengkapkan rajah di bawah ini.

(10markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

Sosial Politik Ekonomi

Peranan Ibu Bapa Aspek

1 Merancang perbelanjaan berhemah dan


mengamalkan jimat cermat.

2 Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli


keluarga daripada sebarang ancaman di dalam
dan luar rumah.
3 Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan
pemimpin yang dapat membimbing keluarga
pada masa depan.

4 Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi


yang boleh.

5 Membiayai yuran persekolahan anak-anak.

(15markah)
1 Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Keadaan ini
amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman
kepada negara.
(a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini?
(b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara.
(10 markah)

2 Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak
Malaysia. Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah
dicapai oleh mereka.
(10
markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan perkara- Ibu bapa bertanggungjawab memberikan
perkara yang diperlukan untuk mencapai pendidikan yang sempurna kepada anak-anak
wawasan sama ada secara formal atau tidak formal.
diri?
I Usaha yang cemerlang 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada
II Sikap yang berwawasan anak-anak?
III Mudah putus asa A Terlibat dalam gejala buli di sekolah
IV Mempunyai hala tuju B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral
A I, II dan III C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa
B I, II dan IV D Menjadi insan yang berguna kepada agama,
C I, III dan IV bangsa, dan negara
D II, III dan IV
6 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan
dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan
Berfikir secara kreatif dan kritis Keluarga Negara (LPPKN)?
I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk
2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan pasangan suami isteri yang ingin bercerai
diri dari aspek II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan
A rohani pembangunan institusi keluarga
B intelek III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada
C jasmani pasangan suami isteri untuk membina keluarga
D emosi yang bahagia
IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan
3 Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang Wanita, Keluarga, dan Masyarakat
mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam A I, II dan III
aspek emosi? B I, II dan IV
A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas C I, III dan IV
seperti membaca, menulis dan mengira D II, III dan IV
B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi
C Perasaan kasih sayang yang tinggi 7 Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial
D Tubuh badan yang sihat dalam kalangan
masyarakat hari ini?
4 Antara berikut, yang manakah bukan keperluan I Terpengaruh dengan ajakan rakan
berkeluarga dari aspek sosial? II Ingin melepaskan tekanan perasaan
A Menyediakan pasaran pengguna barang III Ketidakstabilan politik
B Memenuhi keperluan agama IV Ingin mengejar kemewahan
C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang A I dan II
D Melahirkan ramai anak untuk menambah B I dan IV
jumlah anggota keluarga C IIdanIII
D III dan IV
8 Antara berikut, yang manakah bukan masalah C I, III dan IV
gejala sosial? D II, III dan IV
A Gengsterisme
B Penderaan 12 Antara contoh jenayah juvana ialah
C Pembangunan I peras ugut
D Vandalisme II lumba haram
III mengintai
9 Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah IV jenayah seksual
penderaan. A I, II dan III
A Penderaan merupakan salah satu cara ibu B I, II dan IV
bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anak- C I, III dan IV
anak. D II, III dan IV
B Penderaan akan menyebabkan mangsa
mengalami kecederaan fizikal dan tekanan
emosi. Beragama dan berakhlak
C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik Mampu menyara keluarga
untuk mendidik anak-anak.
D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan 13 Maklumat di atas penting untuk
wanita sahaja. A memilih pasangan hidup
B menjadi wakil anggota masyarakat
10 Norma komuniti bermaksud C menjadi pelajar contoh
A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan D menjadi anak yang berguna
untuk meninggikan martabat seseorang
B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek 14 Hala tuju bermaksud
moyang agar kita menjadi insan yang sopan A wawasan yang telah dicapai
dan beradab B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai
C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kejayaan
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu
D peraturan yang menjadi asas kepada undang- destinasi
undang negara D arah matlamat seseorang individu untuk men-
capai sesuatu yang diinginkan
11 Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan
dengan cara 15 Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat
I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor dalam gejala sosial?
harus dikurangkan I Hubungan kekeluargaan yang erat
II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak II Ketidakprihatinan masyarakat
berkuasa III Kurangnya didikan agama
III perubahan sikap pengguna jalan raya IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal
IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun A I, II dan III
harus dihapuskan B I, II dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
1 Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi
oleh setiap anggota masyarakat.

Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti.

1 ________________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________________________

4 ________________________________________________________________________________________

5 ________________________________________________________________________________________

(10markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tingkah laku penolakanTingkah laku pengasingan

Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli

Situasi Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat

1 Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan


kata-kata yang kesat dan kasar.

2 Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya


bergaul dengan anak jirannya.

3 Encik Azwan mengancam akan menghukum


anak-anaknya jika mereka membuat bising
ketika dia sedang tidur.
4 Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan
bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya
kepada bapanya, namun bapanya tidak mempedulikan
perbuatan Khairul itu.

5 Encik Siva mengarahkan anaknya, David masuk ke


dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain
di halaman rumahnya.

(15markah)
1 Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak
mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara.
(a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini?
(b) Sebagai pelajar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini?
(10 markah)

2 Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam
masyarakat dan negara. Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial.
(10markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Malaysia merupakan negara yang mengamalkan
ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, 5 Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
kecuali Berperlembagaan
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang
B kepelbagaian budaya dan seni warisan dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
C pemerintahan yang mantap A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
D rakyat yang bersatu padu Perlembagaan Malaysia
B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran oleh raja yang memerintah
globalisasi? C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
I Pertambahan pelaburan asing Majlis Raja-raja
II Menyalahgunakan teknologi maklumat D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
III Pembentukan sahsiah generasi muda rakyat
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil
A I, II dan III C I, III dan IV 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
B I, II dan IV D II, III dan IV Rukun Negara, kecuali
A mengekalkan cara hidup diskriminasi
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
kerana kalangan seluruh masyarakat
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan C membentuk masyarakat yang adil dengan
mundur agihan
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan kekayaan negara saksama
negara lain D membina masyarakat yang progresif melalui
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan sains dan teknologi
campur tangan dalam urusan pentadbiran
negara 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara dikekalkan kerana
daripada sebarang bentuk penjajahan A negara akan dipandang mulia oleh negara-
negara lain
B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi oleh orang ramai
undang-undang C warisan kesenian membentuk sebuah
Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada masyarakat yang kuat dan bersatu padu
kuasa undang-undang D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
negara kita
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun
Negara yang 8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti
A kedua C keempat Awang dalam kesenian?
B ketiga D kelima A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia

B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air


C Merupakan pengarah filem yang terkenal di 10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh
Malaysia dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit Malaysia, kecuali
A membina laman web mengenai warisan budaya
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan Malaysia
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai B mengadakan pameran kesenian untuk orang
Warisan Kebangsaan? ramai
A Istana Negara C menganjurkan pertandingan bertemakan
B Tugu Negara kesenian budaya Malaysia
C Bunga Raya D memaksa rakan dari luar negara menonton
D Carcosa Sri Negara tarian kebudayaan Malaysia

1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Rukun Negara Kepentingan

(a) KepercayaankepadaTuhan

(b) KesetiaankepadaRajadanNegara

(c) KeluhuranPerlembagaan

(d) KedaulatanUndangundang

(e) Kesopanandankesusilaan

(10 markah)

2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.
(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong 5 Berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah yang
ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
kecuali A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara Perlembagaan Malaysia
B kepelbagaian budaya dan seni warisan B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
C pemerintahan yang mantap oleh raja yang memerintah
D rakyat yang bersatu padu C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
Majlis Raja-raja
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
globalisasi? rakyat
I Pertambahan pelaburan asing
II Menyalahgunakan teknologi maklumat 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
III Pembentukan sahsiah generasi muda Rukun Negara, kecuali
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil A mengekalkan cara hidup diskriminasi
A I, II dan III C I, III dan IV B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
B I, II dan IV D II, III dan IV kalangan seluruh masyarakat
C membentuk masyarakat yang adil dengan
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting agihan
kerana kekayaan negara saksama
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan D membina masyarakat yang progresif melalui
mundur sains dan teknologi
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan
negara lain 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan dikekalkan kerana
campur tangan dalam urusan pentadbiran A negara akan dipandang mulia oleh negara-
negara negara lain
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
daripada sebarang bentuk penjajahan oleh orang ramai
C warisan kesenian membentuk sebuah
Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi masyarakat yang kuat dan bersatu padu
undang-undang D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada negara kita
kuasa undang-undang
8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti
Awang dalam kesenian?
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia
Negara yang B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air
A kedua C keempat C Merupakan pengarah filem yang terkenal di
B ketiga D kelima Malaysia
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit
Malaysia merupakan negara yang mengamalkan
Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
Berperlembagaan
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan Malaysia, kecuali
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai A membina laman web mengenai warisan budaya
Warisan Kebangsaan? Malaysia
A Istana Negara B mengadakan pameran kesenian untuk orang
B Tugu Negara ramai
C Bunga Raya C menganjurkan pertandingan bertemakan
D Carcosa Sri Negara kesenian budaya Malaysia
D memaksa rakan dari luar negara menonton
10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh tarian kebudayaan Malaysia
dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) KepercayaankepadaTuhan

(b) KesetiaankepadaRajadanNegara

(c) KeluhuranPerlembagaan

(d) KedaulatanUndangundang

(e) Kesopanandankesusilaan

(10 markah)

2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan
sepanjang hayat untuk pembangunan diri, A I, II dan III C I, III dan IV
masyarakat dan negara, kecuali B I, II dan IV D II, III dan IV
A melahirkan modal insan kelas pertama
B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat 6 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha
C membentuk masyarakat bersifat bestari pengekalan kedaulatan Malaysia.
D menjana pembangunan diri dan negara A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai
bahasa kebangsaan
2 Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu B Menjadikan Negaraku sebagai lagu
bapa yang cemerlang? kebangsaan
I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak C Memartabatkan maruah Malaysia
II Memahami tingkah laku anak-anak D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat
III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu perjumpaan rakan-rakan lama
bapa
IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan
A I, II dan III C I, III dan IV Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan
B I, II dan IV D II, III dan IV bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di
Malaysia
3 Antara berikut merupakan cara untuk memelihara
dan mengekalkan warisan kesenian budaya, 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun
kecuali Negara yang
A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian A pertama
B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat B kedua
sekolah rendah C ketiga
C menganjurkan pameran kesenian dan D keempat
kebudayaan
D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang
terlibat dalam aktiviti kesenian
Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan
dunia, akhirat, zahir dan batin
4 Temple of Fine Art berfungsi sebagai
A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga,
8 Pernyataan di atas adalah maksud bagi
dan tarian singa
A jati diri
B tempat mempelajari seni wayang kulit
B ilmu
C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan
C kemahiran
tarian klasik India
D kerohanian
D tempat mempelajari tarian dan muzik moden
9 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
5 Antara berikut, yang manakah merupakan seni
mengamalkan unsur kerohanian, kecuali
persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu?
A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang
I Caklempong III Bharathanatyam
B tidak mengikut hawa nafsu
II Ghazal IV Zapin
C mempunyai sahsiah yang sihat
D sentiasa mematuhi ajaran agama
Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi bidang kerja sektor swasta sahaja
A I, II dan III C I, III dan IV
10 Pernyataan di atas merupakan matlamat B I, II dan IV D II, III dan IV
A Dasar Ekonomi Baru
B Dasar Pembangunan Nasional 13 Apakah kesan daripada kestabilan dalam
C Dasar Wawasan Negara pentadbiran negara?
D Dasar Sosial Negara A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum
B Masalah sosial semakin meningkat
11 Antara berikut merupakan kepentingan faktor C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik
ekonomi bagi menjana pembangunan negara, D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran
kecuali
A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang 14 Antara berikut, perkara manakah yang tidak
perindustrian berkaitan dengan cabaran globalisasi?
B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar A Kesihatan
negara B Alam Sekitar
C meningkatkan nilai tambah dalam sektor C Sosial
pertanian D Perpaduan
D menjana sumber kekayaan baru melalui
bioteknologi 15 Antara berikut merupakan kepentingan hubungan
serantau dan dunia, kecuali
12 Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain
melahirkan modal insan kelas pertama? B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa
I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu dokumen perjalanan
pengetahuan dan kemahiran C menggalakkan pembangunan dan kemajuan
II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi ekonomi negara
III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang D membantu melindungi kedaulatan negara
sains dan teknologi
1 Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat
melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat
pengajian yang diberi.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan


Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.


Menghargai Bermaruah Empati Cinta akan
nyawa negara

Perkara Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap


orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma


masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)
1 Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan
rumahtangga.
(a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik.
(b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental?

(10 markah)

2 Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi

kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan bahan
media cetak?
I Televisyen B Datuk Ahmad Nawab
II Brosur C Mohd Bahroodin Ahmad
III Risalah D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
IV Radio
A IdanII C IIIdanIV
B IIdanIII D IdanIV
Dibina pada tahun 1926
2 Antara berikut, yang manakah bukan manfaat Terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang
daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang
negara? mencerminkan kehidupan beliau sebagai
A Menaikkan imej negara di mata dunia penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah
B Memajukan sektor pelancongan negara filem
C Meningkatkan pendapatan negara
D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan
Timur budaya Malaysia iaitu
A Bangunan Sultan Abdul Samad
3 Antara berikut merupakan perkara yang boleh B Rumah P. Ramlee
dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu C Kota A Famosa
mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali D Candi Lembah Bujang
A memperkenalkan warisan budaya Malaysia
kepada pelancong asing 6 Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum
B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang berlaku dalam negara?
dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya I Keamanan negara tergugat
Malaysia II Kehilangan nyawa
C mencampuradukkan budaya asing ke dalam III Kerosakan harta benda
warisan budaya Malaysia untuk menampakkan IV Keyakinan rakyat bertambah teguh
kelainan A I, II dan III C I, III dan IV
D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan B I, II dan IV D II, III dan IV
generasi akan datang
7 Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri
Aktif dalam pengembangan seni bangsawan, setiap rakyat Malaysia kerana
boria dan ronggeng A dapat memperjuangkan hak antara kaum
B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat
4 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang dalam kalangan masyarakat
telah banyak menyumbang terhadap pengekalan C dapat membantu negara daripada krisis mata
warisan budaya negara, iaitu wang
A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar
menerima pembaharuan

8 Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap


warganegara yang bertanggungjawab sebagai
pewaris negara? B Hubungan serantau
I Ilmu III Ketampanan C Hubungan dua hala
II Jati diri IV Kemahiran D Hubungan satu hala

A I, II dan III C I, III dan IV 12 Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam
B I, II dan IV D II, III dan IV bidang sains, kecuali
A Planetarium Negara
9 Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
utama ke arah mencapai status negara maju pada C Institut Jantung Negara (IJN)
tahun 2020? D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia
I Dasar Ekonomi Baru (MIMOS)
II Dasar Pembangunan Nasional
III Dasar Robotik Negara 13 Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu
IV Dasar Wawasan Negara mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga
A I, II dan III C I, III dan IV kerana
B I, II dan IV D II, III dan IV A untuk mendapat kebahagiaan hidup
B untuk mengharumkan nama keluarga
10 Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga
paling ketara berlaku, kecuali D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada
A penyalahgunaan ruang siber masalah rumah tangga
B aktiviti jenayah merentas sempadan
C memudahkan pergerakan pekerja asing 14 Pendidikan sepanjang hayat berkait secara
D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni langsung dengan pembangunan
A keluarga
B politik negara
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) C penjawat awam
Pertubuhan Negara-Negara Komanwel D modal insan
(KOMANWEL)
15 Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali
11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan A empati
di atas? B bermaruah
A Hubungan pelbagai hala C mementingkan diri
D cinta akan negara
1 Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia.

Perkara Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)
2 Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang
betul.

Mendapat restu Memiliki kesihatan Memiliki kewangan


ibu bapa fizikal dan mental yang stabil

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum


Pernyataan
mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan


ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang
penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat


tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin


membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu
bapanya untuk mendapatkan persetujuan
daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya


dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan


berfikiran matang.

(15 markah)
1 Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun.
(a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini.
(b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan?
(10 markah)

2 Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara.
Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh 5 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas
pendidikan sepanjang hayat? dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam
I Pembelajaran kendiri sesebuah keluarga?
II Pendidikan untuk kesamarataan A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil
III Pendidikan mengikut masa dan usia pembantu rumah untuk menjaga anak-anak
IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial B Memastikan keperluan asas keluarga
A I, II dan III C I, III dan IV mencukupi
B I, II dan IV D II, III dan IV C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu
berbincang dengan suami
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang D Segala keperluan asas perlu mengharapkan
mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali suami membelinya
A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan
kemahiran
B berdisplin dan bijak mengurus masa Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi
C berpuas hati dengan kedudukan sekarang ibu bapa yang cemerlang
D mampu bersaing dengan orang asing untuk
mengejar kemajuan 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu
A ekonomi
B keluarga
Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh C keibubapaan
Tuhan kepada setiap manusia D komunikasi

3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat 7 Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam
A menghargai nyawa Malaysia?
B menjaga maruah diri A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan
C menghargai masa kerja menyelamat
D empati B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandar-
bandar lain
4 Pilih pernyataan yang betul. C Memelihara keselamatan dan keamanan
A Empati perlu dilatih dan disemai dalam setempat
kalangan kanak-kanak sahaja D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah
B Individu yang mempunyai maruah diri akan
melakukan sesuatu yang melanggar norma
masyarakat Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri
C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan Menjalankan operasi menangkap pendatang
sejak dari kecil lagi asing tanpa izin
D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada
masyarakat adalah untuk meningkatkan imej 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
dan martabat manusia A Polis Diraja Malaysia
B Jabatan Pertahanan Awam
C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
D Rakan Cop
Beliau merupakan ketua kumpulan Prana 13 Antara berikut, yang manakah merupakan
Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti kelebihan individu yang berilmu dan
sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera berkemahiran?
A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk
9 Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh menindas orang lain
A Mendiang Tan Hooi Song B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang
B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat lain
C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan
D Samuel J Dass cekap kerana adanya ilmu pengetahuan
D Sukar menghadapi persaingan daripada orang
10 Antara berikut, yang manakah merupakan warisan lain
budaya tak ketara?
I Lagu Negaraku
II Wayang Kulit Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai
III Hukum Kanun Melaka lebih tinggi
IV Makyung Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan
A I, II dan III C I, III dan IV inovasi negara serta memupuk minda kelas
B I, II dan IV D II, III dan IV pertama
Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti
11 Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam hidup
konsep negara berdaulat?
A Imam Negara 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan
B Perdana Menteri A Wawasan 2020
C Ketua Polis Negara B Misi Nasional
D Yang di-Pertuan Agong C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sosial Negara
12 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
Rukun Negara, kecuali 15 Antara berikut merupakan kesan negatif daripada
A mengamalkan cara hidup demokratik globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali
B membina masyarakat yang berilmu A bilangan kenderaan di jalan raya semakin
Pengetahuan bertambah
C mewujudkan persaingan ekonomi antara B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan
pelbagai kaum bersama
D mewujudkan perpaduan dalam kalangan C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan
penduduk D generasi muda semakin bebas dengan cara
hidup yang bertentangan dengan budaya
1 Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi.

Sumbangan Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air


(PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan


kertas wax

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit


Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan


seperti Kota Cornwallis

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Pertanian Sains Sosial

Bahasa Perubatan
Pusat Kecemerlangan Bidang

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan


Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)
1 Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan
Agong sebagai Ketua Negara.
(a) Jelaskan maksud negara berdaulat.
(b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia?
(10markah)

2 Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia.
Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan
rumah tangga.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap


menghargai nyawa?
A Sentiasa bertolak ansur Melindungi, menguruskan dan mengekalkan
B Berpakaian kemas dan sopan biodiversiti terutamanya hidupan liar
C Mengamalkan pemakanan yang seimbang
D Sentiasa bertutur dengan sopan 5 Pernyataan di atas merupakan peranan
A Persatuan Pencinta Alam Malaysia
B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman
Melahirkan perasaan simpati dan memahami Negara
perasaan mangsa bencana alam C Yayasan Amal Malaysia
D Pusat Prihatin Orang Asli
2 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat
A bermaruah 6 Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai
B empati kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat
C menghargai nyawa Malaysia?
D cinta akan keamanan I MAKNA Malaysia
II Pertubuhan Pertolongan Wanita
3 Antara berikut merupakan langkah pengurusan III Persatuan Puteri Islam
kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga, IV Yayasan Salam Malaysia
kecuali A I, II dan III C I, III dan IV
A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan B I, II dan IV D II, III dan IV
B membuat belanjawan supaya kewangan lebih
tersusun
C membuat tabungan untuk waktu kecemasan Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan
D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak pendekatan pendidikan dan menyedarkan
boros masyarakat supaya menjauhi najis dadah

4 Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan A PEMADAM
mengikut undang-undang negara supaya B PERHILITAN
A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkah- C PBSM
winan yang sesuai D MERCY Malaysia
B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk
bercuti
C bakal pengantin dapat membuat persediaan
Membangunkan dan mempromosikan industri
untuk majlis pernikahan
kraf negara
D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan
sebagai suami dan isteri tentang peranan dan
8 Pernyataan di atas berkaitan dengan
tanggungjawab masing-masing
A Jabatan Muzium Negara
B Arkib Negara Malaysia
C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia D Undang-undang Darurat
D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 13 Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara,
kecuali
A Kepercayaan kepada Tuhan
9 Antara berikut, yang manakah merupakan objek B Kesetiaan kepada rakan-rakan
yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan C Keluhuran Perlembagaan
Kebangsaan? D Kedaulatan Undang-Undang
I Tugu Negara
II Jata Negara 14 Antara berikut merupakan peranan yang perlu
III Perak Man dimainkan oleh warganegara agar negara dapat
IV Bunga Raya menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan
A I, II dan III C I, III dan IV negara, kecuali
B I, II dan IV D II, III dan IV A tidak menyokong program pembangunan
negara
10 Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? B sentiasa bersatu padu
A Pulau Pinang C taat dan patuh kepada pemerintah
B Perak D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan
C Kedah kemahiran
D Melaka

11 Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
generasi pewaris negara? (ASEAN)
A Menjadikan individu yang berkemahiran Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia
B Supaya dapat membentuk peribadi lemah Singapura (IMS GT)
C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti
D Identiti diri kekal terpelihara walaupun
menerima perubahan kerana adanya kekuatan 15 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan
dalaman di atas?
A Hubungan satu hala
12 Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada B Hubungan dua hala
A Pendudukan Jepun 1945 C Hubungan serantau
B Kemerdekaan 1957 D Hubungan pelbagai hala
C Peristiwa 13 Mei 1969
1 Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian.

Jenis Tarian Kaum

(a) TarianSinga

(b) TarianBharathanatyam

(c) TarianZapin

(d) TarianShaolin

(e) TarianJoget

(10 markah)
2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Bangunan WarisanbudayatakketaraObjek

Warisan Kebangsaan Perkara

(a) ManuskripHikayatHangTuah

(b) CarcosaSriNegara

(c) LaguNegaraku

(d) CokmarDewanRakyat

(e) IstanaNegara

(15markah)
1 Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan
datang.
(a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal?
(b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang
bahagia?
(10 markah)

2 Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh
kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk
globalisasi terhadap Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1 (c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering
2 (a) Mempunyai matlamat yang jelas ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran
(b) Tidak mudah terpengaruh dengan perkara (d) Tidak. Kerana sikap sebegini akan
BAHAGIAN A negatif (e) memusnahkan masa depan dan
(c) Tahu mengurus masa dengan bijak harapan ibu bapa saya
1 C 2 B 3 C 4 (d) Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri
A (e) Sentiasa berfikiran positif 2 (a) Kurang yakin pada diri sendiri
5 B 6 B 7 A 8 (b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan
C 3 (a) (i) Mengisi masa dengan perkara yang gengsterisme sama ada di dalam atau luar
9 D 10 B berfaedah sekolah
(ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang (c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap
BAHAGIANB dirancang dengan teratur (d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau
(iii) Dapat mendisiplinkan diri kawalan
BAHAGIANB (iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang daripada ahli keluarga
ditetapkan
1 (a) Ya. Kerana beliau mempunyai hala tuju,
3 (a) Memberikan didikan agama yang
usaha yang gigih dan sikap yang positif
(b) (i) Mengelakkan pembaziran masa secukupnya
untuk mencapai sesuatu yang dihajati.
(ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan (b) Peranan ibu bapa mengadakan aktiviti yang
(b) - Tentangan daripada keluarga
lancar dan tersusun dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan
- Keadaan cuaca yang tidak menentu
(iii) Dapat menanam sikap bertanggungjawab (c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak
(c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan
dalam melaksanakan sesuatu tugas beroperasi selepas tengah malam
(d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan
(iv) Dapat melahirkan pelajar yang (d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk
latihan ketahanan fizikal dan
berkeyakinan diri dan berkualiti remaja
mental untuk melaksanakan misinya
(e) Penguatkuasaan undang-undang
4 Dr . Lim Swee Tin
2 (a) Tidak mempunyai cita-cita
- Pengalaman 4 (a) dadah (f) jenayah kekerasan
(b) Matlamat tidak jelas
Berpengalaman menghasilkan cerpen dan puisi (b) Vandalisme (g) tanggungjawab
(c) Tidak tahu menguruskan masa
serta mendeklamasikan sajak di peringkat (c) Jenayah siber (h) pendera
(d) Malas belajar
antarabangsa (d) pergaulan bebas (i) negatif
(e) Mudah terpengaruh
- Kejayaan (e) kerajaan (j) ancaman
(f) Berfikiran negatif
(a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia
1982/ 1983, 1986/ 1987,
3 (a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar
1988 / 1989
(b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah,
(b) Penerima S.E.A Write Award 2000 UJIAN BULANAN KEDUA SET 2
akhbar, dan majalah
(Penghargaan tertinggi bidang
(c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar
kesusasteraan di Asia Tenggara oleh
kerajaan Diraja Thailand)
4 (a) Intelek (c) Rohani BAHAGIAN A
(b) Emosi (d) Jasmani 1 B 2 D 3 C 4
Karamjit Singh
- Pengalaman A
5 (a) (b) (c) (d)
(e) Berpengalaman selama 20 tahun dalam 5 C 6 B 7 A 8
(f) sukan lumba kereta tempatan dan D
antarabangsa 9 B 10 C

- Kejayaan BAHAGIANB
UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2 (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific 1 (a) Bercakap menggunakan tutur kata dan
Rally Championship for Drivers bahasa yang lembut
(b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM
(b) Membawa buah tangan untuk pesakit
Malaysia 2007
BAHAGIAN A (c) Memberi semangat kepada pesakit
1 D 2 B 3 C 4 (d) Menunjukkan rasa simpati
B (e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh
5 A 6 B 7 C 8 UJIAN BULANAN KEDUA SET 1
D 2 (a) Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan
9 A 10 A tentang pengurusan keluarga
BAHAGIAN A (b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab
1 A 2 B 3 C 4 masing-masing
BAHAGIANB
B (c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang
1 (a) Ya, kerana dia berusaha bersungguh-sungguh
5 C 6 A 7 C 8 baik kepada anak-anak
untuk mencapai kecemer-
B (d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anak-
langan dalam pelajaran.
9 C 10 D anak
(b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam
(e) Memupuk perasaan kasih sayang antara ahli
peperiksaan SPM
keluarga
(c) (i) Belajar bersungguh-sungguh BAHAGIANB
(ii) Menumpukan perhatian semasa guru 1 (a) (i) Penyalahgunaan dadah
3 (a) Hilang selera makan
mengajar di dalam kelas (ii) Vandalisme
(b) Tidak dapat mengawal diri
(d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan (b) (i) Penurunan berat badan
(c) Kerap menggosok hidung/ hidung berair
sekelasnya (ii) Tidak dapat mengawal diri
(d) Tidak dapat tidur (insomnia)
(e) Susut berat badan 6 C 7 B 8 C 9 BAHAGIANC
A
1 (a) Faktor penyumbang
4 (a) Terdedah untuk melakukan jenayah yang 10 C 11 D 12 B 13
- Kurang didikan agama -
lebih berat C
Pengaruh rakan sebaya
(b) Digantung persekolahan 14 A 15 C
- Pengaruh media massa
(c) Kerap terlibat dengan kesalahan undang-
(b) Kesan-kesan buruk
undang dengan pihak berkuasa
BAHAGIAN B - Perbelanjaan negara meningkat bina
(d) Disisih oleh masyarakat
1 1 Tidak ada hala tuju pusat
(e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental
2 Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan sesuatu pemulihan
kerja dengan bersungguh- sungguh - Negara hilang pewaris ketiadaan
3 Mengaku kalah sebelum berjuang pemimpin generasi akan datang
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 4 Tiada cita-cita
TAHUN SET 1 5 Berfikir pada bila-bila masa 2 Tokoh
- Datuk Nicol Ann David
2 Adab ketika bertutur dengan guru - Datin Paduka Sharifah Mazlina
BAHAGIAN A 1 Bertutur dengan sopan - Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
1 B 2 D 3 D 4 2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru
C 3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar Datuk Nicol Ann David
5 D 6 A 7 B 8 dengan guru - Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia
B 4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru - Mengharumkan nama negara dalam sukan
9 B 10 D 11 A 12 dengan skuasy
C baik - Pemain skuasy nombor satu dunia
13 D 14 B 15 D 5 Memberi senyuman ketika bertemu guru
Datin Paduka Sharifah Mazlina
Adab ketika dalam majlis rasmi - Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan
BAHAGIAN B 1 Memakai pakaian yang sopan (2007) dan Kutub Utara (2004)
1 1 - Menyebabkan ketagihan 2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata - Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa
- Mungkin akan dijangkiti HIV 3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu sahaja yang dilakukan
2 - Pendera akan dibenci oleh mangsa majlis oleh lelaki.
- Pendera akan didakwa dan dihukum oleh 4 Mengelakkan percakapan yang kuat
pihak pengadilan 5 Tidak pulang sehingga majlis tamat Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
3 - Diri sendiri akan malu kerana dituduh - Angkasawan Malaysia yang pertama
menyalahgunakan teknologi - Melakukan penyelidikan mikrob dan sel
- Akan didakwa dan dihukum oleh pihak BAHAGIAN C
- Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit
pengadilan 1 (a) - Kurang didikan agama
barah dan pengkristalan protein.
4 - Mengakibatkan trauma dan fobia untuk - Tekanan perasaan
memandu - Menghadapi masalah hidup
- Mungkin akan mengalami kecacatan seumur (b) Segera melaporkan kepada pihak yang
hidup berkenaan ada kes PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
5 - Lebih terdedah untuk melakukan jenayah yang berlaku melihat orang mencurigakan dalam keadaan TAHUN SET 4
lebih berat membimbangkan.
- Mungkin akan digantung persekolahan
2 Ibu bapa BAHAGIAN A
2 1 Sentiasa memakai tali pinggang keledar - Memberi nasihat kepada anak-anak 1 B 2 B 3 C 4
2 Berhenti ketika lampu isyarat merah - Membantu anak-anak apabila mereka A 5 D
3 Tidak mencelah ketika menunggang motosikal menghadapi masalah 6 D 7 A 8 C 9 B
4 Memandu mengikut lorong yang betul - Menyediakan keperluan keluarga 10 C 11 D 12 B 13 A
5 Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki Anak-anak 14 D 15 D
- Menghormati ibu bapa
BAHAGIAN C - Mengikut nasihat ibu bapa BAHAGIANB
1 (a) - Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi - Menunjukkan contoh yang baik kepada 1 1 Membuka kasut sebelum memasuki rumah
kegembiraan dan masalah ahli keluarga yang lain 2 Menziarahi jiran yang sakit
- Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan ilmu 3 Amalan bergotong-royong ketika
kehidupan dan ilmu mengadakan sesuatu majlis
agama PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 4 Menghulurkan bantuan kepada mangsa
(b) - Menjadi contoh dan teladan yang baik kepada bencana
anak-anak TAHUN SET 3 5 Bertukar-tukar juadah terutama pada musim
- Memberi didikan yang sempurna kepada perayaan
anak-anak
BAHAGIAN A
- Memberi kasih sayang yang secukupnya 2 1 Tingkah laku penolakan
1 B 2 C 3 A 4
2 Tingkah laku pengasingan
C 5 D
2 - Keluarga Mendekati anak-anak, memberi 3 Tingkah laku pengancaman
6 B 7 C 8 D 9
tumpuan dan kasih sayang 4 Tingkah laku tidak peduli
A
- Sekolah Mengadakan program yang praktikal 5 Tingkah laku pengasingan
10 B 11 D 12 C 13
dan berkaitan dengan isu setempat.
B 14 A 15 B
- Masyarakat Bekerjasama membanteras dan BAHAGIANC
peka akan kejadian di sekeliling
BAHAGIANB 1 (a) - Melalui penguatkuasaan undang-undang
- Menegur dan memberi nasihat kepada
1 1 Bersikap hormat kepada ahli keluarga
individu yang terbabit
2 Bersikap taat kepada ibu bapa
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN - Mengenakan hukuman yang setimpal
3 Sentiasa menjaga nama baik keluarga
TAHUN SET 2 (b) - Memberi nasihat mengenai kesan-kesan
4 Membantu menyelesaikan masalah keluarga
perbuatan ini terhadap diri,
5 Peka dengan keadaan hidup keluarga
keluarga, masyarakat, dan negara
BAHAGIAN A - Elak bergaul dengan pelajar nakal
2 1 Ekonomi 2 Sosial 3 Politik
1 D 2 D 3 C 4 - Mengisi masa lapang dengan perkara-
4 Sosial
D 5 A perkara yang berfaedah menyertai
5 Ekonomi
program Rakan Muda
(b) Meningkatkan kualiti kerja dan perlu dijaga oleh majikan supaya
2 Menambahkan zuriat (c) Meningkatkan ilmu, kemahiran dan kecekapan tidak berlaku penindasan terhadap pekerja.
- Perkahwinan melahirkan zuriat (d) Meningkatkan mutu kerja Pekerja akan menunjukkan komitmen
- Menambah jumlah anggota keluarga (e) Mengambil berat tentang kerja yang
Memenuhi tuntutan agama (f) Mengamalkan budaya rasuah sifar tinggi dalam tugas
- Perkahwinan tuntutan agama mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga.
- Melalui perkahwinan rakyat sesebuah 3 (a) Berhak memilih barangan dan perkhidmatan
negara bertambah dan perkembangan tanpa unsur paksaan 3 (a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya
agama juga akan meningkat kerana umatnya semakin (b) Berhak untuk mendapatkan perlindungan (b) Hak untuk memiliki harta dan
ramai. keselamatan apabila meng- membangunkannya
Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan gunakan barangan. (c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik
sumbang (c) Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas seperti menjadi wakil rakyat.
hati (d) Hak untuk mendapat manfaat dan
terhadap barangan dan kemudahan
UJIAN BULANAN KETIGA SET 1 perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh pengeluar. seperti perubatan, bantuan kebajikan,
(d) Berhak membuat tuntutan ganti rugi apabila pendidikan dan sebagainya.
mendapati barangan dan (e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana
BAHAGIAN A perkhidmatan tidak memuaskan. bahagian dalam negara ini.
1 B 2 B 3 C 4 (e) Berhak untuk mendapat alam sekitar yang
A 5 D bersih daripada ancaman 4 (a) Perbuatan menyogok atau memberikan
6 A 7 C 8 C 9 pencemaran alam. sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau
B barang.
10 A 4 (a) Tidak wajar. Kerana tindakan jurujual itu (b) Akibat kepentingan diri sendiri lebih
melanggar hak pengguna diutamakan tanpa mengambil
(b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna kira kesan terhadap orang lain.
(ii) Melaporkan kepada Kementerian Dalam (c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan
BAHAGIANB Negeri dan undang-undang, mening-
1 (a) (b) (c) (d) Hal Ehwal Pengguna. katkan ilmu agama dan pengetahuan masyarakat
(e) (f) (g) (h) (iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan tentang gejala rasuah.
(i) (j) Pengguna Malaysia. (d) Dengan cara mewujudkan Persatuan Anti-
Rasuah di sekolah.
2 (a) Perkara 10 (1) (d) Perkara 11 (3) (e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam
(b) Perkara 3 (5) (e) Perkara 5 (3) melaksanakan sesuatu tugas.
UJIAN BULANAN KETIGA SET 3
(c) Perkara 153 (1)

3 (a) Membeli barangan yang berkualiti pada


BAHAGIAN A PEPERIKSAAN AKHIR
harga yang berpatutan.
1 B 2 C 3 C 4
(b) Membeli barang yang perlu sahaja. TAHUN SET 1
C 5 B
(c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang
6 C 7 A 8 A 9
dan kesan penggunaan
C BAHAGIAN A
terhadap diri.
10 A 1 C 2 A 3 B 4
(d) Membuat perbandingan harga di beberapa
buah pasar raya. D 5 B
(e) Mengenal pasti label, tarikh luput, tempoh BAHAGIANB 6 C 7 A 8 D 9
jaminan, dan sama ada barang itu tulen atau 1 (a) (b) (c) B
palsu. (d) 10 A 11 C 12 C
(e) (f) (g) (h) 13 B
4 (a) Ya. Kerana mereka juga mempunyai daya 14 A 15 C
pemikiran yang sama seperti orang yang (i) (j)
normal. BAHAGIANB
(b) Tidak. Setiap individu yang mahukan kejayaan 2 (a) Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip 1 (a)1 Didakwa dan dihukum oleh pihak
mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk yang pengadilan
mencapainya. terbentuk daripada 2 Menjatuhkan maruah diri
(c) (i) Tidak mudah putus asa gabungan unsur nilai, norma dan sikap yang dikongsi menyalahgunakan teknologi
(ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri bersama dalam kumpulan. (b) 1 Mengenakan hukuman terhadap
(d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk Gabungan prinsip-prinsip ini akan penghantar
melihat kejayaan pelajarnya. menerbitkan prinsip-prinsip kerja maklumat palsu
yang baik dan mewujudkan satu budaya organisasi yang 2 Mewujudkan undang-undang
baik secara berkumpulan. penyalahgunaan teknologi
UJIAN BULANAN KETIGA SET 2 (b) Kualiti kerja wujud apabila adanya 3 Mewajibkan setiap pengguna telefon
kecemerlangan dalam tugas. bimbit
Kualiti kerja bergantung kepada etika kerja mendaftar nombor dan data periba
BAHAGIAN A yang dirancang dalam
1 C 2 D 3 D 4 sesebuah organisasi. 2 1 Hak untuk mendapatkan ganti rugi
B (c) Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam 2 Hak untuk mendapatkan keperluan asas
5 C 6 A 7 B 8 pembangunan negara tidak 3 Hak untuk bersuara
D kira bidang akademik atau teknikal. 4 Hak untuk membuat pilihan
9 D 10 A Penting bagi meningkatkan kecekapan 5 Hak untuk mendapatkan maklumat
dalam bidang kerja masing-
masing.
BAHAGIANB BAHAGIANC
(d) Penyelidikan dan pembangunan penting
1 (a) Bahasa untuk bersaing terutama 1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka
(b) Agama dalam bidang pengeluaran dan perkhidmatan. - Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat
(c) Kewarganegaraan Melahirkan produk yang berkualiti dari - Memupuk perpaduan antara kaum
(d) Hak asasi semasa ke semasa. (b) Kebaikan mengadakan rumah terbuka
(e) Hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera (e) Kebajikan pekerja seperti menyediakan - Menggalakkan semangat muhibah antara
Sabah dan Sarawak kemudahan istirahat, cuti kaum
tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting - Dapat mengenali budaya kaum lain
2 (a) Etika kerja yang baik - Mengukuhkan perpaduan
2 Adab menghormati orang yang lebih tua
2 Punca kecuaian pemandu 3 Adab ketika bertemu dengan guru
- Memandu dalam keadaan mengantuk 4 Adab menziarah orang sakit
- Memandu dalam keadaan mabuk 5 Adab berjiran
- Memandu sambil memegang sesuatu
Punca memandu secara terburu-buru
- Ingin menunjuk-nunjuk
- Kesuntukan masa BAHAGIANC
- Dicabar untuk berlumba di jalan raya
1 (a) Kepentingan
- Hidup aman dan damai
- Menjamin kesejahteraan sosial PEPERIKSAAN AKHIR
PEPERIKSAAN AKHIR masyarakat TAHUN SET 4
TAHUN SET 2 (b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan
Malaysia BAHAGIAN A
- Perpaduan kaum akan tergugat 1 A 2 D 3 A 4
BAHAGIAN A - Kedudukan ekonomi tidak stabil C 5 A
1 B 2 C 3 A 4 - Keselamatan dalam negara terancam 6 C 7 A 8 B 9
C 5 B C
6 D 7 C 8 B 9 2 Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial 10 C 11 A 12 D
D dengan cara 13 B
10 C 11 B 12 D 13 A - mengingatkan ibu bapa tentang 14 B 15 C
14 C 15 D tanggungjawab mereka terhadap anak-anak.
- membanteras masalah ini hingga ke akar
BAHAGIANB
umbi dengan memperkenalkan
BAHAGIANB 1 1 Hubungan kekeluargaan yang semakin
sistem yang baru.
1 1 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau - mengenakan tindakan undang-undang longgar
masalah dengan segera terhadap pesalah yang terbabit dalam 2 Kurangnya didikan agama
2 Mengelakkan berlakunya salah faham masalah sosial. 3 Faktor persekitaran
3 Merapatkan hubungan kekeluargaan - menggubal rang undang-undang baru yang 4 Pengaruh rakan sebaya
4 Memberi kebebasan kepada ahli keluarga berkaitan masalah sosial. 5 Sikap masyarakat sekeliling yang kurang
untuk menyuarakan pendapat prihatin
5 Menenangkan hati dan fikiran
2 1 Hari Raya Aidilfitri
2 1 Peraturan 2 Hari Deepavali
2 Masyarakat 3 Hari Gawai
3 Norma komuniti 4 Hari Krismas
4 Undang-undang 5 Tahun Baru Cina
5 Jenayah juvana

BAHAGIANC
1 (a) Jenis jenayah juvana
- Mencuri - Membuli
- Gengsterisme
(b) Bentuk hukuman
- Diberi amaran agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama
- Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak
sehingga berusia 21 tahun

2 Cara untuk menjadi pengguna berhemat


- Merancang pembelian atau perbelanjaan sama
ada mingguan atau bulanan
- Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin
dibeli harga dan kualiti
- Berbelanja dengan cermat beli barangan
yang perlu sahaja
- Meningkatkan ilmu kepenggunaan - banyak
membaca

PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN SET 3

BAHAGIAN A
1 A 2 C 3 C 4 D
5 A
6 B 7 D 8 C 9 C
10 B 11 A 12 D 13 A
14 D 15 B

BAHAGIANB
1 1 Rohani 2 Intelek
3 Jasmani 4 Emosi
5 Rohani

2 1 Adab di meja makan


BAHAGIANC
1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri
sendiri
- Merancang belanjawan diri
- Membeli secara bijak dan rasional
(b) Etika pengguna
- Tidak menawarkan harga sehingga
merugikan penjual
- Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat
- Membayar tepat mengikut masa yang
ditetapkan

2 Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama


masing-masing
- Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum
- Bangga akan keunikan perayaan kaum
sendiri
- Patuh akan ajaran agama
- Merapatkan hubungan antara ahli keluarga,
rakan-rakan, dan jiran tetangga