Anda di halaman 1dari 1

do = C , 4/4

Dia Datang Padaku Syair : Hosea 6:3


Lagu : R. Johannson

SA. 0 3 3 4 5 5 4 0 2 2 3 4 4 4 3 0 1 2 2 3
T. 0 3 3 4 5 7 6 0 2 2 3 4 4 6 5 0 1 2 2 3
Dia da-tang pa - da - ku, sperti air hu-jan tu - run menyiram-i

SA. 3 2 0 2 3 3 4 4 3 0 3 3 4 5 5 4
T. 5 4 0 2 3 3 4 6 5 0 3 3 4 5 7 6
bu - mi, menyiram-i bu - mi. Dia da-tang pa - da - ku,

SA. 0 2 2 3 4 4 4 3 0 1 2 2 3 3 2 0 7 4 4 3
T. 0 2 2 3 4 4 6 5 0 1 2 2 3 5 4 0 7 6 6 5
sperti air hu-jan tu - run menyiram-i bu - mi, menyiram-i

SA. 2 1 0 3 3 4 5 5 4 0 2 2 3 4 4 4 3
T. 4 3 0 3 3 4 5 7 6 0 2 2 3 4 4 6 5
bu - mi. Dia da-tang pa - da - ku, sperti air hu-jan tu - run

SA. 0 1 2 2 3 3 2 0 2 3 3 4 4 3 0 3 3 4 5
T. 0 1 2 2 3 5 4 0 2 3 3 4 6 5 0 3 3 4 5
menyiram-i bu - mi, menyiram-i bu - mi. Dia da-tang pa -

SA. 5 4 0 2 2 3 4 4 4 3 0 1 2 2 3 3 2
T. 7 6 0 2 2 3 4 4 6 5 0 1 2 2 3 5 4
da - ku, sperti air hu-jan tu - run menyiram-i bu - mi,

SA. 0 7 4 4 3 2 1 0 3 3 4 5 7 6 0 2 2 3 4 4
T. 0 7 6 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
menyiram-i bu - mi. Dia da-tang pa - da - ku, sperti air hu-jan

SA. 6 5 0 1 2 2 3 5 4 0 7 4 4 3 2 1 1
tu - run menyiram-i bu - mi, menyiram-i bu - mi.

P.S. St. Agustinus Wil. VI Paroki St. Maria tak Bercela Surabaya, Agustus 2012