Anda di halaman 1dari 1

MOD PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI &


KELAS/MASA 4 SIMFONI 9.10-10.40 MP Perbincangan /
KESIHATAN
TEMA/ TAJUK SEMAKAN KERTAS PEPERIKSAAN AWAL TAHUN Kerja Kumpulan
DI AKHIR PROSES PENGAJARAN PELAJAR DAPAT: Simulasi
I.MENGENAL TAHAP PENGETAHUAN DAN PENCAPAIAN MEREKA. Luar Bilik Darjah
OBJEKTIF PdP II. MEMPERBETULKAN KESALAHAN YANG MEREKA TELAH
LAKUKAN TMK
III. LEBIH MEMAHAMI TAJUK YANG TELAH DIAJAR
AKTIVITI PdP Lain-lain:
I.PENERANGAN GURU KONSEP PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT,
PERBINCAGAN LATIHAN DAN ULASAN GURU KEMAHIRAN
INSANIAH
Lain-Lain: jadual nilai Tanggungjawab
Buku Teks /
tempat : sosial
BBM
Etika,moral &
Buku Kerja/Rujukan /
profesionalisme
LISAN / LEMBARAN KERJA / PENTAKSIRAN / PEMBENTANGAN/
PENILAIAN Komunikasi
UJIAN / AMALI
PdP
Lian-lain (Nyatakan) : Kepimpinan
Kerja sepasukan
REFLEKSI KBAT /
Pengurusan