Anda di halaman 1dari 2

MZU3113 MARY SEK JING WEN , NGUI WAN YII

Banding Beza Pendekatan Kodaly, Carl Off dan Dalcroze dalam Pendidikan Muzik

KODALY CARL OFF DALCROZE


Zoltan Kodaly Carl Off Jaquese Emily Dalcroze

Pengalaman Muzikal
melalui Pendekatan Kodaly

Teknik dalam Pendekatan


Kodaly (Solfa, isyarat
tangan, notasi lidi dan Pengalaman Muzikal melalui
sebutan irama) Pendekatan Orff Pengalaman Muzikal melalui
Pendekatan Dalcroze
Komponen Kodaly Proses Orff (Imitasi, Eksplorasi,
Improvisasi dan Literasi) Eurhytmics, solfage dan
(nyanyian, aktiviti
improvisasi
berurutan, penghafazan,
pendengaran dalaman Peralatan Muzik Orff (suara, badan dan
Bahan Muzikal untuk aktiviti
dan improvisasi) peralatan muzik.)
Eurhythmics, Solfage dan
Improvisasi yang diadaptasi
Bahan muzikal, Bahan muzikal yang diadaptasi dan
dan bersesuaian dengan
terutamanya muzik rakyat bersesuaian dengan budaya dan budaya dan konteks tempatan.
yang diadaptasi dan konteks tempatan.
bersesuaian dengan Pembelajaran konsep muzik
budaya dan konteks Pembelajaran konsep muzik melalui melalui Pendekatan Dalcroze
tempatan. Pendekatan Orff.

Aktiviti muzikal
pembelajaran konsep
muzik melalui pendekatan
Kodaly.
Learning by doing.

Aplikasi Pendekatan Kodaly Pengalaman kanak-kanaknyanyian. Gunakan gerak tubuh untuk


akan membantu dalam tingkatkan pemahaman
bidang nyanyian di mana Skel pentatonik
murid-murid akan Pentingkan alat deria. (dgr
mempelajari pelbagai cara Elemen asas: pertuturan, pergerakan, muzik> main alat muzik)
meningkatkan kemahiran nyanyian.
menyanyi agar berasa Improvisasi (kreatif irama dan
seronok. Alat perkusi muzik dan tubuh. melodi)

Pembelajaran konkrit abstrak.


MZU3113 MARY SEK JING WEN , NGUI WAN YII
KODALY CARL OFF DALCROZE
Guru muzik dapat meningkatkan
kemahiran murid-murid semasa
melakukan aktiviti handson dengan alat-
alat perkusi berpic dan tanpa pic.
3 peringkat:
i)dgr dan lihat,
Menggunakan ritma (rhythm) sebagai
ii)beri pngalamn,
elemen muzik yang asas, menari dan
iii)tulis
pengucapan (speech).
Cara bagaimana guru muzik
Memberi penekanan terhadap ostinato,
dapat meningkatkan
pulsation dan dan penggunaan suara
kefahaman murid-murid melalui
secara terus untuk menghasilkan sesuatu
aktiviti pergerakan badan.
emosi.
Menekankan perkembangan Eurythmics memerlukan
Kaedah pengajaran muzik yang
kemahiran pengalaman penglibatan diri individu secara
diintegrasikan di antara pengucapan,
muzikal secara menyeluruh total menyeluruh yang
pergerakan dan tarian yang dinamakan
dan berurutan. melibatkan penyatuan minda,
'schulwerk' atau 'schoolwork'.
anggota badan serta emosi diri
Tujuan nyanyian dijadikan secara total.
Elemen-elemen penting yang selalu
fokus adalah kerana Mendengar
digunakan dalam pengajaran adalah
kemahiran nyanyian Merasai
melodi dan ritma yang selalunya
merupakan asas kemahiran Berimaginasi
disertakan dengan perkataan.
bagi semua kemahiran muzik Menginterpretasi
yang lain. bunyi
Kaedah mudah memperlihatkan
Bertindak/respon/bergerak
perhubungan semula jadi pelajarpelajar
Kanak-kanak harus diajar Untuk membayangkan
terhadap ritma dan melodi, dan ianya
lagu-lagu rakyat bahasa maksudnya secara luaran.
berlangsung secara semula jadi.
ibunda mereka sebelum
mempelajari lagu-lagu dari Solfege: Dalam pendekatan
Bermula dengan corak pengucapan,
bahasa asing. Dalcroze ia adalah satu latihan
gerakan berirama dan ton dua notasi serta
pendengaran (aural).
pergerakan yang logik dalam melodi
Pendengaran boleh
pentatonik.
meningkatkan kesedaran pic,
perbezaaaan ton dan
Pendekatan Orff menekankan kepada
perbezaan kualiti ton.
empat komponen yang utama iaitu
penerokaan, imitasi, improvisasi dan
Improvisasi: Cantuman
penciptaan.
eurythmic atau prinsip irama
dengan solfege menjadikan
Penerokaan terbahagi kepada dua iaitu
Improvisasi.
penerokaan.

Pemerhatian>Imitasi>Ekperimen>Kreativit
i