Anda di halaman 1dari 4

KOD KOMPETENSI : ETE 5032 ELECTRICAL ACT AND REGULATION

ETE
5032
(AMALI)

MARKAH PERATUS
BI DIBERI MARKAH
PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
L DIPEROLEH
DIPEROLEH
0 1 2 3
1 Persediaan, Pelaksanaan dan
Pemantauan 40%
(Proses & Prosedur kerja)
Menyediakan bahan,
/15 X
peralatan, alat tangan dan 2
40%
lukisan skematik
Menguji litar mati setiap litar 3
pendawaian
JUMLAH (1) 6
2. Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan / Laporan / Rekod
Melukis gambarajah skematik
litar utama dan litar kawalan 2
dengan tepat
Mendawai litar utama dengan
3
tepat
Mendawai litar kawalan dengan /33X 50%
tepat 3
Menguji litar mati dan hidup 3
dengan tepat dan selamat
JUMLAH (2) 16
3. Sikap dan keselamatan - 10%
10%
Kerjasama berkumpulan. 1
Kekemasan kualiti hasil kerja. 1
Pengurusan peralatan dan 1
bahan
Menepati masa. 1
Keselamatan diri. 1

JUMLAH (3) 5 / 15X 10 %


JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %

MARKAH AKHIR PRAKTIKAL (100%) %

1.Skala Markah: NAMA


3 mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2 mengikut kriteria ditetapkan
PELAJAR
1 mengikut sebahagian daripada kriteria KEPUTUSAN LULUS / GAGAL
yang ditetapkan
MARKAH PERATUS
BI DIBERI MARKAH
PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
L DIPEROLEH
DIPEROLEH
0 1 2 3
TANDATANGA
N
PENSYARAH
0 tidak mengikut kriteria ditetapkan
TARIKH
2.Tandakan di ruang markah yang disediakan

ETE
KOD KOMPETENSI : ETE 5032 ELECTRICAL ACT AND REGULATION
5032
NAMA PELAJAR : _______________________________________________________ TUGASAN

(INDV.
ASSIGNMENT)
MARKAH DIBERI PERATUS
MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
0 1 2 3 DIPEROLEH
DIPEROLEHI
1 Persediaan, Pelaksanaan
dan pemantauan 40%
(Proses & Prosedur kerja)
Menyediakan bahan yang
sesuai, dengan tajuk 2
tugasan
Pengumpulan bahan
tugasan melalui pelbagai 2
sumber
/ 24 X 40
Kualiti Hasil Tugasan 2

Kefahaman pelajar tentang tajuk


2
pembentangan
JUMLAH (1) 8 %
2.
Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan/ laporan/ rekod
Isi kandungan tugasan 2
Kreativiti menjana idea 2 / 27X 50
Penggunaan kepelbagaian
2
sumber
Pembukaan dan penutup 1
Kekemasan tugasan 2
JUMLAH (2) 9 %
3. Sikap dan keselamatan -
10%
Persediaan diri 1
Pengurusan peralatan 1
Rasional 1 / 15 X 10
Keselamatan diri & 1
peralatan
Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %
MARKAH AKHIR ASSIGNMENT INDIVIDU (100%)
%

Skala Markah:
3 mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2 mengikut kriteria ditetapkan KEPUTUSAN: KOMPETEN / TIDAK
1 mengikut sebahagian daripada kriteria
yang ditetapkan TANDATANGAN
0 tidak mengikut kriteria ditetapkan
PENSYARAH:
Tandakan di ruang markah yang disediakan TARIKH:

KOD KOMPETENSI : ETE 5032 ELECTRICAL ACT AND REGULATION ETE


NAMA PELAJAR : _______________________________________________________ 5032
(GROUP
ASSIGNMENT)
MARKAH DIBERI PERATUS
MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
0 1 2 3 DIPEROLEH
DIPEROLEHI
1 Persediaan, Pelaksanaan
dan pemantauan 40%
(Proses & Prosedur kerja)
Menyediakan bahan yang
sesuai, dengan tajuk 2
tugasan
Pengumpulan bahan
tugasan melalui pelbagai 2
sumber
/ 24 X 40
Kualiti Hasil Tugasan 2

Kefahaman pelajar tentang tajuk


2
pembentangan
JUMLAH (1) 8 %
2.
Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan/ laporan/ rekod
Isi kandungan tugasan 2
Kreativiti menjana idea 2 / 27X 50
Penggunaan kepelbagaian
2
sumber
Pembukaan dan penutup 1
Kekemasan tugasan 2
JUMLAH (2) 9 %
3. Sikap dan keselamatan -
10%
Persediaan diri 1
Pengurusan peralatan 1
Rasional 1 / 15 X 10
Keselamatan diri & 1
peralatan
Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %
MARKAH AKHIR ASSIGNMENT INDIVIDU (100%)
%

Skala Markah:
3 mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2 mengikut kriteria ditetapkan KEPUTUSAN: KOMPETEN / TIDAK
1 mengikut sebahagian daripada kriteria
yang ditetapkan TANDATANGAN
0 tidak mengikut kriteria ditetapkan
PENSYARAH:
Tandakan di ruang markah yang disediakan TARIKH: