Anda di halaman 1dari 133

KURSUS NAZIRAN e-SPKB

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NAZIRAN
e-SPKB

HIFZUL HAFIZ AMRAN


UNIT PERUNDINGAN
JANM WP PUTRAJAYA
SESI

I. PENGENALAN

II. OBJEKTIF NAZIRAN e-SPKB

III. PROSES NAZIRAN

IV. MEKANISME PENYEMAKAN


5. PENYEDIAAN BAUCAR BERASINGAN

6.V.PEMANGKUAN
LAPORAN NAZIRAN PTJ & STATUS PELAKSANAAN
DAN PENANGGUNGAN KERJA
NAZIRAN
SESI I

PENGENALAN
PENGENALAN

e-SPKB
(Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik)

Membantu dalam proses kawalan bajet,


memantau perbelanjaan PTJ dan
mempercepatkan proses penyediaan
dokumen kewangan. Dengan adanya
pengantaramukaan sistem eSPKB dengan
Sistem GFMAS, urusan pembayaran dapat
dipercepatkan

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

TUJUAN

UNTUK MENGHUBUNGKAN
EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN
ELEKTRONIK YANG MELIBATKAN :-

PEMBAYARAN, dan
PERAKAUNAN

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

PROJEK PERINTIS KERAJAAN ELEKTRONIK

WAWASAN 2020
NEGARA MAJU

ELECTRONIC LABOUR ePerkhidmatan


EXCHANGE (ELX) (eSERVICES)

KERAJAAN ELEKTRONIK ePEROLEHAN


(Electronic Governm ent) (eP)
EG
PROJECT MONITORING
SYSTEM (PMS) GENERIC OFFICE
ENVIRONMENT (GOE)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM (HRMIS)

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

7 APLIKASI PERDANA MSC

WAWASAN 2020
NEGARA MAJU
SMART
KERAJAAN ELEKTRONIK SCHOOL
(Electronic Governm ent)
EG
MULTIMEDIA
TELEMEDICINE
SUPER CORRIDOR
BORDERLESS
MARKETING
CENTRE MULTIPURPOSE
WORLDWIDE CARD
R&D MANUFACTURING
CLUSTER WEB
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Baki peruntukan diketahui bila-bila masa

Urusan pembayaran dipercepatkan dan dilakukan


secara elektronik

Penggunaan kad pintar Kerajaan Elektronik untuk


akses ke sistem bagi menjamin kawalan proses
pembayaran

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Ketepatan data akan lebih terjamin kerana dijana


di peringkat penyedia dokumen di pusat
tanggungjawab. Pejabat Perakaunan tidak perlu
input semula data.

Maklumat dokumen kewangan disimpan di


pengkalan data di Pejabat Perakaunan dan
boleh diakses oleh pengguna pada bila-bila
masa.
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Semua dokumen kewangan dan laporan yang


dikehendaki oleh Peraturan Kewangan yang
berkuatkuasa dan lain-lain laporan yang boleh
digunakan bagi perancangan pihak pengurusan
dijana secara auto oleh sistem dan boleh dicetak
mengikut keperluan pada bila-bila masa

Penyediaan dokumen kewangan melibatkan 3


peringkat iaitu Sedia, Perakuan I (SAH) dan
Perakuan II (LULUS).
NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Pengemaskinian Buku Vot termasuk yang


melibatkan perbelanjaan pukal dan gaji dibuat
secara auto.

Penyesuaian Buku Vot dibuat secara auto. PTJ


tidak perlu menghantar hardcopy ke Pejabat
Perakaunan kecuali beberapa dokumen yang
masih diperlukan oleh Pejabat Perakaunan.

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Dokumen kewangan dihantar secara online ke


Pejabat Perakaunan. Hardcopy dokumen
kewangan dan dokumen sokongan disimpan di
PTJ.

Penyemakan dan kelulusan di Pejabat Perakaunan


dilakukan secara elektronik.

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Pembayaran boleh dilakukan sama ada melalui


cek atau EFT (Electronic Fund Transfer).

Setiap tindakan yang diambil akan


direkodkan secara auto dalam maklumat
pengesahan.

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

CIRI-CIRI eSPKB

Membuat kawalan dokumen dengan mengambil


kira prosedur kewangan yang berkuatkuasa

Perantaramukaan dengan aplikasi kerajaan


elektronik lain yang melibatkan pembayaran dan
perakaunan.

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

FAEDAH-FAEDAH eSPKB

Baki peruntukan diketahui bila-bila masa

Urusan pembayaran dipercepatkan

Penggunaan kad EG untuk akses ke sistem


bagi menjamin kawalan proses pembayaran &
perakuan

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

FAEDAH-FAEDAH eSPKB

Ketepatan data akan lebih terjamin kerana dijana


diperingkat penyedia dokumen di pusat
tanggungjawab

Pengantaramukaan dengan lain-lain aplikasi


kerajaan elektronik akan menjamin maklumat
yang diperolehi tepat dan terkini

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

MODUL-MODUL DALAM eSPKB

1. Penyelenggaraan
2. Waran Peruntukan
3. Pesanan
4. Baucar Bayaran
5. Baucar Jurnal
6. Penyata Pemungut
7. ePerolehan
8. Perubahan Gaji (Modul Baru)
9. Laporan
10. Pertanyaan
11. Penutupan Akhir Tahun.

NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

1. Waran Peruntukan 1. Buletin


2. Baucar Bayaran 2. Bantuan
3. Baucar Jurnal 3. Panduan Pengguna
4. Penyata Pemungut 4. Arkib Buletin
5. Versi
6. Keluar

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

Naziran e-SPKB

Diwujud di semua PP selaras dengan


Kewajipan Akauntan Negara di bawah
AP138 dan SP ANM Bil. 2 Tahun 2003
mengenai pengawasan yang sesuai di
adakan untuk mengelakkan kehilangan
kerana penipuan atau kecuaian di Jabatan

NAZIRAN e-SPKB
PENGENALAN

Model Carta Organisasi


Unit Naziran e-SPKB
Ketua Unit
W41 KE ATAS
Naziran

Ketua Pasukan W27 Ketua Pasukan W27 Ketua Pasukan


Naziran Naziran Naziran
W36 W36

Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli


Naziran Naziran Naziran Naziran Naziran Naziran Naziran Naziran Naziran

W17 W26 W17 W26 W17 W26

NAZIRAN e-SPKB
SESI II

OBJEKTIF NAZIRAN e-SPKB


OBJEKTIF

PROSEDUR SISTEM KERAJAAN ELEKTRONIK


AKAUNTAN NEGARA BIL. 3 TAHUN 2008

PANDUAN NAZIRAN eSPKB

Memaklumkan mengenai naziran eSPKB yang


perlu dijalankan oleh Pejabat Perakaunan ke atas
Pusat Tanggungjawab (PTJ) eSPKB selaras
dengan AP138 dan Surat Pekeliling Akauntan
Negara Bil. 2 Tahun 2003
OBJEKTIF

SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA


MALAYSIA BIL. 2 TAHUN 2003

Memaklumkan mengenai program naziran yang


dijalankan oleh Pejabat Perakaunan ke atas Pusat
Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan Sistem
Perancangan dan Kawalan Belanjawan elektronik
(eSPKB)
OBJEKTIF

KUASA
AP138 KEWAJIPAN AKAUNTAN NEGARA

Menentukan bahawa suatu sistem akaun yang


sepatutnya diwujudkan dan pengawasan yang
sesuai diadakan untuk mengelakkan
kehilangan kerana PENIPUAN atau
KECUAIAN dalam pentadbiran kerajaan

NAZIRAN e-SPKB
Objektif Naziran
Untuk memastikan PTJ mematuhi
Panduan Pengguna eSPKB dan
semua peraturan yang berkuatkuasa
https://putrajaya/espkb/bantuan/WebHelp/panduanPengguna.jsp

Untuk membantu dan memberi


khidmat nasihat kepada pengguna
eSPKB

Untuk melaporkan kepada Ketua PTJ


dan Ketua Setiausaha
Perbendaharaan apa-apa luar aturan
yang matan
OBJEKTIF

PROGRAM NAZIRAN

1. Pejabat Perakaunan perlu menyediakan Program Naziran


Tahunan e-SPKB bagi naziran tahun berikut.

2. Maklumkan Jadual Naziran yang telah ditetapkan kepada


Ketua PTJ sekurang-kurangnya 14 hari sebelum naziran.

3. Laporan Naziran akan dikeluarkan kepada Ketua PTJ


dalam tempoh 14 hari selepas selesai Naziran.

NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

PERANAN PEGAWAI PENGAWAL

1. Memaklumkan kepada PTJ supaya memberi perhatian ke


atas pematuhan Panduan Pengguna eSPKB dan semua
peraturan yang berkuatkuasa

2. Meminta PTJ memberi kerjasama kepada Pegawai Naziran


yang menjalankan program naziran di pejabat masing-
masing.

3. Meminta PTJ mengambil tindakan susulan ke atas sebarang


isu yang dibangkitkan di dalam Laporan Naziran PTJ

NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

PERANAN PEGAWAI PENGAWAL

4. Meminta PTJ memberi maklumbalas jika diperlukan ke


atas Laporan Naziran PTJ dikeluarkan

5. Menjadikan Laporan Naziran PTJ sebagai salah satu


agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun
peringkat kementerian/jabatan

NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT


PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS)

ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003

Pejabat Perakaunan adalah bertanggungjawab untuk


memastikan tindakan-tindakan berikut diambil TANPA GAGAL

1. Menjalankan naziran terhadap 4 dokumen kewangan iaitu;


1.1. Waran Peruntukan
1.2. Baucar Bayaran
1.3. Baucar Jurnal
1.4. Penyata Pemungut
NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT


PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS)

ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003

2. Tempoh Dokumen yang disemak adalah bagi tempoh 1


Bulan yang lepas dari 2 minggu sebelum tarikh naziran.

3. Menjalankan pemerhatian ke atas proses penyediaan


dokumen bayaran eSPKB

4. Mematuhi Panduan Naziran eSPKB

NAZIRAN e-SPKB
OBJEKTIF

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT


PERAKAUNAN DAN PEJABAT PEMBAYAR (JANM & JMS)

ARAHAN OPERASI PEJABAT PERAKAUNAN BIL. 7/2003

5. Kekerapan naziran adalah sekurang-kurangnya sekali


setahun ke atas setiap PTJ eSPKB dibawah kawalan masing-
masing.

NAZIRAN e-SPKB
SESI III

PROSES NAZIRAN
PROSES NAZIRAN

PANDUAN NAZIRAN

Bertujuan untuk menetapkan tindakan-tindakan dan


norma-norma kerja yang harus dilaksanakan oleh
Pejabat Perakaunan bagi menentukan program ini
dikendalikan dengan jayanya

NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN

LATAR BELAKANG

Program ini diwujudkan di semua Pejabat Perakaunan


selaras dengan kewajipan Akauntan Negara iaitu;

1. AP138
2. SP ANM Bil.2 Tahun 2003

RASIONAL

Menjalankan pengawasan yang sesuai untuk mengelakkan


kehilangan kerana penipuan atau kecuaian di jabatan.

NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN

SKOP
1. Menjalankan Naziran sekurang-kurangnya Sekali
Setahun bagi setiap PTJ di bawah kawalan.
2. Menjalankan Naziran sekurang-kurangnya 20%
dari setiap dokumen Kewangan iaitu:
i. Waran Peruntukan
ii- Baucar Bayaran
iii- Baucar Jurnal
iv- Penyata Pemungut
Yang berstatus 8 dalam e-SPKB
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN

SKOP
3. Menjalankan Naziran ke atas proses semasa
penyediaan dokumen kewangan e-SPKB

4. Menjalankan Naziran ke atas penyelenggaraan


dan penyimpanan Laporan e-SPKB

5. Menjalankan Naziran ke atas penyelenggaraan


Panduan Pengguna e-SPKB

6. Menjalankan Naziran ke atas Penyimpanan


Dokumen Kewangan e-SPKB
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN

LAPORAN NAZIRAN eSPKB

Laporan Naziran dikeluarkan kepada PTJ dalam


tempoh 14 hari bekerja dari tarikh berakhirnya
lawatan naziran ke atas PTJ eSPKB.

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN
PROSES SEBELUM NAZIRAN
Mula

CARTA ALIR PROSES PRA NAZIRAN eSPKB

Sedia program Program Tahunan


EGAG
BPOC

Edar

Bentuk Pasukan
Adakan
Lantik Ketua Pasukan
Perbincangan
Agihan Tugas

Cetak Lembaran Kerja

Maklumkan

Pentadbir Sistem Muat Turun

Pindahkan data Program Apache/MYSQL

A
PROSES SEBELUM NAZIRAN

CARTA ALIR PROSES PRA NAZIRAN eSPKB


A

Buat Persampelan
20% bagi setiap Cetak senarai
dokumen kewangan

Sedia surat 14 hari sebelum


naziran

Tandatangan

Hantar surat

Hantar Senarai Sampel


1 hari sebelum naziran Hubungi PTJ

Tamat
PROSES SEBELUM NAZIRAN

TINDAKAN
1. Sedia dan Edar Program Naziran eSPKB untuk Naziran
Tahun Berikutnya kepada EGAG dan BPOC
Program Naziran.xls -Ketua Unit Naziran-

2. Edar Program Naziran Tahunan eSPKB kepada setiap


Ketua Pasukan Naziran
-Ketua Unit Naziran-

3. Adakan Perbincangan Mengenai Agihan Tugas antara


Ketua Pasukan Naziran bersama Ahli Naziran
-Ketua Pasukan Naziran-

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

TINDAKAN
4. Sedia dan Cetak Lembaran Kerja
Lembaran Kerja.xls -Ahli Naziran-

5. Maklumkan kepada Pentadbir Sistem untuk proses


Muat Turun data PTJ Naziran mengikut Parameter
Memo Naziran 02.doc -Ketua Unit Naziran-

6. Muat Turun Data Dokumen Kewangan PTJ Naziran


dari Server eSPKB ke dalam Disket.
-Pentadbir Sistem-

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

TINDAKAN
7. Pindah data dari disket ke Program APACHE/MYSQL
untuk tentukan sampel dokumen naziran
-Pentadbir Sistem-
-Ahli Naziran-

8. Cetak Senarai Dokumen Kewangan Naziran dan lain-


lain Senarai Dokumen yang diperlukan
LAIN DOKUMEN.doc
-Ahli Naziran-

9. Sedia surat dan hantar kepada PTJ 14 hari sebelum


lawatan naziran bersama lain-lain senarai dokumen.
Naziran04.doc -Ketua Pasukan Naziran-
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

TINDAKAN

10. Hubungi PTJ mengesahkan tarikh dan masa lawatan


-Ahli Naziran-

11. Hantar senarai Sampel Dokumen Kewangan Naziran


selewat-lewatnya 1 hari sebelum lawatan naziran.
SampelNAZIRAN231020301.xls -Ketua Pasukan Naziran-

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN


TAHUNAN eSPKB

TINDAKAN
1. Senaraikan PTJ eSPKB

2. Agihkan PTJ eSPKB mengikut Pasukan Naziran

3. Menetapkan tempoh naziran bagi setiap PTJ eSPKB

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN


TAHUNAN eSPKB

TINDAKAN
4. Menyediakan Program Naziran Tahunan

5. Kemukakan Program Naziran Tahunan eSPKB untuk


kelulusan Pengarah Negeri/ Pengarah Cawangan/
Ketua Akauntan

6. Kemukakan salinan Program Naziran Tahunan eSPKB


kepada BPOC pada atau sebelum 31 Disember setiap
tahun
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SEBELUM NAZIRAN

PROSES PENYEDIAAN PROGRAM NAZIRAN


TAHUNAN eSPKB

NOTA PENTING
Pasukan Naziran terdiri sekurang-kurangnya 2 orang
Ahli

Ketua Pasukan Gred W27 ke atas

Naziran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun


bagi 1 PTJ

Program Naziran Tahunan eSPKB perlu disedia pada


bulan Oktober tahun sebelum naziran dijalankan
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
PROSES PERSAMPELAN

PROSES EKSTRAKSI DAN MUAT TURUN DATA DOKUMEN KEWANGAN PTJ NAZIRAN DARI SERVER eSPKB KE DISKET

SURAT ARAHAN OPERASI BIL 2/2003


ARAHAN UNTUK INSTALASI APLIKASI
APACHE DAN MYSQL

Tujuannya aplikasi ini adalah untuk menentukan


sample dokumen kewangan naziran eSPKB

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN
PROSES MEMINDAHKAN DATA DARI DISKET KE APACHE/MYSQL UNTUK TENTUKAN SAMPEL DOKUMEN KEWANGAN

NAZIRAN eSPKB

TUJUAN

Arahan ini adalah bertujuan untuk memberi


panduan mengenai langkah-langkah yang perlu
diambil oleh Ahli Naziran dalam memindahkan
data dari disket ke Apache/MySQL untuk
menentukan sampel dokumen kewangan
naziran eSPKB

Nota : Pastikan instalasi Apache dan MySQL telah dilakukan sebelum


melakukan proses pemindahan data dari disket
NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

GFMAS

1. Cara alternatif dalam menyediakan Sampel


Dokumen Kewangan bagi tujuan Lawatan
Naziran eSPKB

2. Pastikan Pegawai yang menyediakan sampel


mempunyai peranan bagi T-Code ZRFI005

3. Cara alternatif ini hanya sementara

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

PROSES EKSTRAKSI DAN MUAT TURUN DATA DOKUMEN KEWANGAN PTJ NAZIRAN DARI SERVER eSPKB KE DISKET

ZRFI005-Senarai FI Dokumen Elektronik

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Penjenisan
Dokumen
Kewangan

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Pastikan Lengkap:-
Kod Entiti
Jenis Dokumen
Tahun Kewangan
Kod Jab. & PTJ
Jenis
Kod Status Proses = 8

Pastikan Lengkap:-
Pejabat Perakaunan
Tempoh Persampelan

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Semak:
Kod Jabatan
Kod PTJ/PK
Tarikh
Dokumen

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Klik:-
LIST
SAVE/SEND
FILE

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Tick pada
Spreadsheet

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Directory : Desktop
File Name : Naziran231020301.xls

NAZIRAN e-SPKB
PROSES PERSAMPELAN

Sampel Dokumen Kewangan bagi tujuan


Lawatan Naziran
SampelNAZIRAN231020301.xls

NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR SEMASA NAZIRAN
Mula

PROSES SEMASA
NAZIRAN eSPKB
Naziran ke PTJ

Adakan entrance BERSAMA


meeting KETUA PTJ

NAZIRAN DOKUMEN Dapatkan


KEWANGAN dokumen

TIDAK
Lengkap?

Dapatkan
YA penjelasan PTJ

A
PROSES SEMASA A
NAZIRAN eSPKB
WARAN PERUNTUKAN
Semak dokumen BAUCAR BAYARAN
kewangan BAUCAR JURNAL
PENYATA PEMUNGUT

Kumpulkan
pemerhatian NAZIRAN05

PROSES SEMASA
PENYEDIAAN DOK. KEW. Dapatkan senarai
eSPKB nama Pegawai

Perhati & Catat


pemerhatian NAZIRAN06

B
B
PROSES SEMASA
NAZIRAN eSPKB PENYELENGGARAAN &
Lakukan Naziran
PENYIMPANAN LAPORAN

Catat
Pemerhatian NAZIRAN07

PENYELENGGARAAN
PANDUAN PENGGUNA Lakukan Naziran
eSPKB

Catat
Pemerhatian NAZIRAN08

Lakukan Naziran PENYIMPANAN


DOKUMEN KEWANGAN
eSPKB

Catat
Pemerhatian NAZIRAN09

C
C
PROSES SEMASA
NAZIRAN eSPKB
Kumpul semua Tindakan Oleh
pemerhatian Ketua Pasukan

Adakan
perbincangan

Sedia penemuan
naziran

Bersama Ketua PTJ @


Adakan exit
Wakil Berdasar
meeting
Kekakanan

Tamat
PROSES ENTRANCE MEETING

TINDAKAN

i. Memperkenalkan ahli-ahli naziran

ii. Menerangkan tujuan naziran diadakan

iii.Memaklumkan tempoh naziran akan diadakan

iv.Memberitahu cara naziran dilakukan

v. Memberitahu dokumen-dokumen yang perlu


disemak

NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN

DOKUMEN KEWANGAN

WARAN PERUNTUKAN

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN


TEMPATAN/KONTRAK

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN


WARAN UDARA BUKAN PUKAL

BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA


PESANAN TEMPATAN

NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN

DOKUMEN KEWANGAN

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI

BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT

BAUCAR BAYARAN DERAF BANK/ TT DALAM


NEGERI/ LUAR NEGERI

BAUCAR JURNAL

PENYATA PEMUNGUT
NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN

TINDAKAN

i. Catit butir-butir WP, BB, BJ dan PP dalam


Lembaran Kerja

ii. Semak Dokumen Kewangan berdasarkan senarai


semak naziran eSPKB

iii. Isikan kriteria-kriteria penyemakan di Lembaran


Kerja dan tandakan () di Dokumen Kewangan
berkenaan serta Dokumen Sokongan yang
berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
PROSES NAZIRAN DOKUMEN KEWANGAN

TINDAKAN

iv. Tandatangan ringkas di atas dokumen berkenaan

v. Catat pemerhatian di Lembaran kerja sekiranya


terdapat ketidakpatuhan terhadap Panduan
Pengguna PTJ eSPKB serta Peraturan Kewangan
yang berkuatkuasa

vi.Tandatangan di atas Lembaran Kerja

Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa Semakan


NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN


DOKUMEN KEWANGAN eSPKB
TINDAKAN

i. Dapatkan maklumat berkaitan penyediaan dokumen


kewangan eSPKB pada hari naziran

ii. Catat butir-butir berikut di dalam Lembaran


Kerja:-
(a)- Pegawai Penyedia
(b)- Pegawai Peraku I
(c)- Pegawai Peraku II
NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN


DOKUMEN KEWANGAN eSPKB
TINDAKAN

iii. Laksana naziran berdasar Senarai Semak Naziran

iv. Mengisi Kriteria-Kriteria penyemakan di


Lembaran Kerja berdasar proses naziran yang
sedang dilaksana

v. Tandatangan ringkas di Dokumen berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PROSES SEMASA PENYEDIAAN


DOKUMEN KEWANGAN eSPKB
TINDAKAN

vi. Catat pemerhatian

vii. Tandatangan Lembaran Kerja

Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa Semakan


NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PENYELENGGARAAN DAN


PENYIMPANAN LAPORAN
TINDAKAN

i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria


penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja

vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja

viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja

Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa Semakan


NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PENYELENGGARAAN PANDUAN


PENGGUNA eSPKB
TINDAKAN

i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria


penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja

vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja

viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja

Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa Semakan


NAZIRAN e-SPKB
PROSEDUR NAZIRAN

NAZIRAN KE ATAS PENYIMPANAN DOKUMEN


KEWANGAN eSPKB
TINDAKAN

i. Laksana naziran berdasar kriteria-kriteria


penyemakan yang terdapat pada Lembaran Kerja

vii. Catat pemerhatian di Lembaran Kerja

viii.Tandatangan di atas Lembaran Kerja

Nota : Guna Pen Berwarna Oren Semasa Semakan


NAZIRAN e-SPKB
EXIT MEETING

PROSES EXIT MEETING NAZIRAN eSPKB

TINDAKAN

i. Memaklumkan secara keseluruhan ketidakpatuhan yang telah


ditemui hasil daripada Naziran yang dijalankan

ii. Meminta PTJ membuat pembetulan atau memperbaiki


kelemahan dengan serta merta bagi ketidakpatuhan kecil

iii. Meminta PTJ memberi penjelasan secara bertulis bagi


ketidakpatuhan besar

iv. Memberitahu bila pemerhatian Naziran akan dihantar dan bila


maklumbalas patut diberi

NAZIRAN e-SPKB
EXIT MEETING

PROSES EXIT MEETING NAZIRAN eSPKB

TINDAKAN

v. Memaklumkan implikasi jika tidak menghantar maklumbalas


dalam tempoh yang telah ditetapkan

vi. Mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang telah


diberikan semasa Naziran dilaksanakan

Nota :
Laporan hendaklah dihantar dalam tempoh 14
hari bekerja dari tarikh akhir lawatan naziran

Maklumbalas mesti dikembali dalam tempoh 30


hari dari tarikh surat iringan
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRAN
Mula

PROSES SELEPAS
NAZIRAN eSPKB KETUA PASUKAN SERAH
Terima Lembaran KPD KETUA UNIT
Kerja

Sedia Syor
Naziran

Sedia Laporan
KETUA PASUKAN Naziran

Tindakan KE ATAS MAKLUMBALAS


Susulan DARI KETUA PTJ

Tamat
PROSES SELEPAS NAZIRAN
PROSES PENYEDIAAN LAPORAN NAZIRAN eSPKB

TINDAKAN

i. Sedia Laporan Naziran eSPKB dalam tempoh 14


hari selepas naziran dijalankan di PTJ eSPKB.

ii. Kemukakan Laporan Naziran eSPKB beserta


surat iringan kepada Ketua PTJ dan salinan
kepada Pegawai Pengawal

Nota : Sekiranya terdapat unsur-unsur penyelewengan atau


penipuan hendaklah dilaporkan terus kepada Pegawai Pengawal
NAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRAN
PROSES PENERIMAAN MAKLUMBALAS DARI KETUA PTJ

TINDAKAN

i. Terima maklumbalas dari Ketua PTJ dalam tempoh sebulan


dari tarikh surat iringan

ii. Hantar surat peringatan kepada Ketua PTJ sekiranya tidak


menerima maklmbalas dalam tempoh yang ditetapkan

iii. Panjangkan Laporan Naziran eSPKB kepada Pegawai


Pengawal dan salinan kepada ANM(BPOC), sekiranya masih
tidak menerima maklumbalas dari Ketua PTJ setelah
memberi surat peringatan sebanyak 1 kali

NAZIRAN e-SPKB
PROSES SELEPAS NAZIRAN
PROSES PENERIMAAN MAKLUMBALAS DARI KETUA PTJ

TINDAKAN

iv. Teliti maklumbalas dan sekiranya tidak berpuashati,


dapatkan penjelasan lanjut dalam tempoh 2 minggu dari
tarikh surat minta penjelasan, sekiranya masih tidak
berpuashati panjangkan Laporan Naziran eSPKB kepada:-
a. Pegawai Pengawal dan salinan kepada ANM(BPOC) bagi
JMS
b. Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP) melalui BPOC
bagi JTMS

NAZIRAN e-SPKB
SESI IV

MEKANISME PENYEMAKAN
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

WARAN PERUNTUKAN

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada:


1.1. Waran Peruntukan
1.2. Senarai Semak Waran Peruntukan
1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08)

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Waran


Peruntukan ada:
2.1. Terima surat permohonan bagi Waran Peruntukan Kecil / Waran
Pindah Peruntukan
2.2. Terima Waran Peruntukan Asal / Tambahan /Tarik Balik

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

WARAN PERUNTUKAN

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Waran


Peruntukan ada:
2.3 Kelulusan perbendaharaan/ Pegawai Pengawal
2.3 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

3. Pastikan maklumat di Waran Peruntukan adalah sama seperti di dokumen


sokongan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK
1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada:
1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4 Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh terima

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.1. Dokumen Kontrak/Perjanjian yang sah
2.2. *Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hak
2.3. *Invois yang telah diperakui
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb)

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar Bayaran


ada (samb.);

2.4. * Pesanan Tempatan yang telah diperakui


2.5. * Butir akaun bank yang sah
2.6. * Sijil AP58(a)
2.7. * Nota Debit
2.8. * Nota Kredit
2.9. * Nota Terimaan/ Nota Penghantaran
2.10 * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kew./ PKK
2.11. * Kelulusan daripada agensi pusat/ Sebutharga
2.12. * Keputusan Lembaga Tender/ Sebutharga
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb)

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada (samb.);

2.13. * JKR 66
2.14. * Jaminan Bank
2.15. * Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan
2.16. * Insuran
2.17. * Surat Tawaran
2.18. * Surat Setuju Terima Tawaran
2.19. * Sijil Siap Kerja
2.20 * Sijil Memperbaiki Kecacatan
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb)

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada (samb.);

2.21. * Sijil Perlanjutan Tempoh


2.22. * Jadual Kadar
2.23. * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak
2.24. * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan

4. Pastikan Pesanan Tempatan diperakukan oleh Pembekal dan Jabatan


kecuali pembekal online

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN / KONTRAK (samb)

5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH DIBAYAR/ BATAL (JANM09) dan


semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan dicop
TELAH BAYAR (JANM11)

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA
BUKAN PUKAL

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada:


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh terima

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.1. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hak
2.2. * Invois yang telah diperakui
2.3. * Waran udara yang telah diperakui
2.4. * Butir akaun bank yang sah
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA


BUKAN PUKAL (Samb.)

2.Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.5. *Jadual Kadar
2.6 * Sijil AP58(a)
2.7. * Nota Debit
2.8. * Nota Kredit
2.9. * Sijil Pendaftaran dengan Kem. Kewangan
2.10. * Kelulusan daripada Kem. Kewangan
2.11. * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN PESANAN TEMPATAN WARAN UDARA


BUKAN PUKAL (samb.)
3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen
sokongan

4. Pastikan Pesanan Tempatan (Waran Udara Bukan Pukal) diperakukan oleh


Pembekal dan Jabatan

5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH DIBAYAR/ BATAL (JANM09) dan


semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan
dicop TELAH BAYAR (JANM11)

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada;


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh terima

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.1. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan
2.2. * Invois yang telah diperakui
2.3. * Butir akaun bank yang sah
2.4. * Sijil AP58
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN


(samb)
2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar
Bayaran ada (Samb.);
2.5. * Nota Debit/ Kredit
2.6. * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kew./ PKK
2.7. * Kelulusan daripada Agensi Pusat/ Kem. Kewangan
2.8. * Nota Terimaan/ Hantaran
2.9. * JKR 66
2.10. * Inden Kerja
2.11. * Keputusan Lembaga Tender/ Sebutharga
2.12. * Bon Pelaksanaan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN


(samb)
2.Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar
Bayaran ada (Samb.);
2.13. * Insuran
2.14. * Sijil Siap Kerja
2.15. * Sijil Memperbaiki Kecacatan
2.16. * Sijil Perlanjutan Tempoh
2.17. * Jadual Kadar
2.18. * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak
2.19. * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN DENGAN INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN


(samb)

3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan

4. Pastikan dokumen sokongan diperaku oleh Pembekal dan Jabatan

5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

6. Pastikan Baucar Bayaran dicop TELAH BAYAR/ BATAL (JANM09) dan


semua maklumat telah dilengkapkan serta semua dokumen sokongan
dicop TELAH DIBAYAR (JANM11)
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada;


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak


Baucar
Bayaran ada;
2.1. Bertugas/berkursus di dalam negeri
2.1.1. Penyataan tuntutan / Borang Tuntutan
2.1.2. * Kelulusan Ketua Jabatan- Bertugas di luar Ibu Pejabat

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak


Baucar
Bayaran ada;
2.1. Bertugas/berkursus di dalam negeri
2.1.3. * Lampiran A Bertugas di Luar Waktu Pejabat
2.1.4. * Surat Kebenaran jika kenderaan bukan milik sendiri
2.1.5. * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal
2.1.6. * Surat Arahan untuk tugas rasmi
2.1.7 * Sijil AP(58a)
2.1.8 * Resit/ Bil/ Invois
2.1.9 * Dokumen-dokumen yang berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb)


2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar
Bayaran ada;
2.2. Bertugas / berkursus di luar negeri
2.2.1. Penyataan Tuntutan / Borang Tuntutan
2.2.2. * Kelulusan Ketua Jabatan Bertugas diluar Ibu Pejabat
2.2.3. * Lampiran B Kebenaran ke Luar Negara
2.2.4. * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal
2.2.5. * Surat Arahan untuk Tugas Rasmi
2.2.6. * sijil AP58(a)
2.2.7 * Resit/ Bil/ Invois
2.2.7. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb)

2.3. Pertukaran / berpindah rumah

2.3.1. Penyataan Tuntutan / Borang tuntutan


2.3.2. * Surat Kelulusan Perbendaharaan/ Pegawai Pengawal
2.3.3. * Surat arahan pertukaran / penempatan
2.3.4. * Surat Kelulusan berpindah rumah/ Pinjaman Perumahan
2.3.5. * Surat Masuk/ Keluar Kuarters (Dalam Stesen)
2.3.6. * Sijil AP58(a)
2.3.7. * Salinan Sijil nikah/ Perkahwinan/ Cerai
2.3.8. * Salinan Sijil Lahir/ Kad Pengenalan anak
2.3.9. * Resit/ Bil/ Invois
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN (samb)

2.3. Pertukaran / berpindah rumah (Samb.)

2.3.10. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan

4. Pastikan Borang tuntutan diperakukan oleh pemohon dan Ketua Jabatan

5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

6. Pastikan Baucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH


DIBAYAR (JANM11)
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada;


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak BAucar


Bayaran ada;
2.1. Gaji biasa / Gaji pegawai bertukar / Elaun tanggung kerja / Elaun
memangku
2.1.1. Kew. 8
2.1.2. Borang Pengiraan NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI

1. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak BAucar


Bayaran ada;
2.1. Gaji biasa / Gaji pegawai bertukar / Elaun tanggung kerja / Elaun
memangku (samb.)
2.1.3. * SG 50
2.1.4. * Sijil Gaji Akhir
2.1.5. * Penyata KWSP
2.1.6. * Sijil AP58(a)
2.1.7. * Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.2. Gaji pekerja sambilan / khidmat singkat / kontrak


2.2.1. Kew 8
2.2.2. Kad Perakam Waktu / Laporan Kedatangan
2.2.3. Penyata KWSP
2.2.4. Borang Pengiraan
2.2.5. Borang Perjanjian
2.2.6. * Sijil AP58(a)
2.2.7. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.3. Elaun Lebih Masa


2.3.1. SG50
2.3.2. Kad Perakam Waktu / Laporan Kedatangan
2.3.3. Borang Tuntutan / Pengiraan
2.3.4. Surat Arahan Kerja Lebih Masa/ Butiran Tugas
2.3.5. * Surat Pengesahan kerja lebih 8 jam
2.3.6. * Kelulusan daripada Ketua JAbatan bagi tuntutan elaun
lebih masa melebihi 1/3 daripada gaji pekerja
2.3.7. * Sijil AP58(a)
2.3.8. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.4. Elaun kerja luar waktu bekerja biasa


2.4.1. SG50
2.4.2. Borang tuntutan / pengiraan
2.4.3. Butiran tugas
2.4.4. * Sijil AP58(a)
2.4.5. * Dokumen lain yang menyokong bayaran
2.5. Elaun Pakaian Panas
2.5.1. Surat permohonan pegawai
2.5.2. Surat tawaran ke luar negara
2.5.3. Surat keluluan Bahagian Kewangan
2.5.4. * Sijil AP58(a)
2.5.6. * Dokumen lain yang menyokong bayaran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.6. Anugerah khidmat cemerlang


2.6.1. Kew8
2.6.2. *Sijil AP58(a)
2.6.3. * Dokumen lain yang menyokong bayaran
2.7. Elaun Jahitan
2.7.1. Resit Asal
2.7.8. * Sijil AP58(a)
2.7.3. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.8. Ganjaran kontrak


2.8.1. Kew 8
2.8.2. Borang pengiraan
2.8.3. Borang perjanjian
2.8.4. Penyata Perkhidmatan
2.8.5. Surat Perkhidmatan Kontrak
2.8.6. Kenyataan cuti
2.8.7. Sijil Penyelesaian Cukai Pendapatan
2.8.8. Borang PEN 1
2.8.9. Sijil Akaun Siberhutang
2.8.10. * Sijil AP58(a)
2.8.11. * Dokumen lain yang menyokong bayaran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

2.9. Elaun-elaun lain


2.9.1. SG50
2.9.2. Borang tuntutan / pengiraan
2.9.3. Butiran tugas
2.9.4. * Sijil AP58(a)
2.9.5. * Dokumen lain yang menyokong bayaran

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PENDAPATAN BERCUKAI (samb)

3. Pastikan maklumat di baucar bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan

4. Pastikan Borang tuntutan diperakukan oleh pemohon dan Ketua jabatan

5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

6. Pastikan baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH


DIBAYAR

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada;


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Cop Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan
telah dicop tarikh

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.1. Resit / baucar kecil / surat pengesahan / dokumen kewangan yang
berkaitan
2.2. Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran ada;
2.3. Buku Tunai dan Lampiran rekupmen
2.4. Perakuan pada sijil oleh pegawai yang bertanggungjawab
2.5. Sijil Perakuan PWR
2.6. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

3. Pastikan setiap butiran perbelanjaan tidak melebihi RM500.00

4. Pastikan bayaran direkodkan ke dalam Buku PWR

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT (samb)

5. Pastikan semua dokumen/bil/resit asal menyokong setiap perbelanjaan


disemak kesahihannya dan mendapat kelulusan pegawai yang
bertanggungjawab
6. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul
7. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen
sokongan
8. Pastikan BAucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH
DIBAYAR

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI

1. Pastikan Dokumen sokongan berikut ada;


1.1. Baucar Bayaran
1.2. Senarai Semak Baucar Bayaran
1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08)
1.4. Borang Permohonan Kiriman Wang (Deraf Bank / TT)
1.5. Pastikan semua Bil/ Tuntutan yang diterima oleh Bahagian
Kewangan telah dicop tarikh terima.
2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar
Bayaran Ada;
2.1. *Dokumen Kontrak/ Perjanjian yang sah
2.2. * Perjanjian pemfaktoran/ Ikatan penyerahan hak

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Bayaran Ada;
2.3. * Invois yang telah diperakui
2.4. * Butir akaun bank yang sah
2.5. * Sijil AP58(a)
2.6. * Nota Debit/ Kredit
2.7. * Nota Terimaan/ Hantaran
2.8. * Sijil Pendaftaran dengan agensi pusat/ Kem. Kewangan/ PKK
2.9. * Kelulusan daripada agensi pusat/ Kem. Kewangan
2.10. * Keputusan Lembaga Tender/ Sebutharha

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI
(samb)

2.11. * JKR 66
2.12. * Jaminan Bank
2.13. * Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan
2.14. * Insuran
2.15. * Surat Tawaran
2.16. * Surat Setuju Terima Tawaran
2.17. * Sijil Siap Kerja
2.18. * Sijil Memperbaiki Kecacatan
2.19. * Sijil Perlanjutan Tempoh
2.20. *Jadual Kadar
2.21. * Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR BAYARAN DERAF BANL /TT DALAM NEGERI / LUAR NEGERI
(samb)

3. Pastikan maklumat di Baucar Bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan
4. Pastikan dokumen sokongan diperakukan oleh Pembekal dan Ketua
Jabatan
5. Pastikan perbelanjaan dipertanggungkan kepada vot yang betul
6. Pastikan Baucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop TELAH
DIBAYAR (JANM11)

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR JURNAL
FORMAT NAZIRAN.xls

1. Pastikan dokumen-dokumen berikut ada;


1.1. Baucar Jurnal
1.2. Senarai Semak Baucar Jurnal
1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08)

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Jurnal ada;
2.1. * Sijil Gaji Akhir
2.2. * Salinan Baucar Bayaran
2.3. * Salinan Penyata Pemungut
2.4. * Laporan-laporan berkaitan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB
BAUCAR JURNAL

2. Pastikan dokumen sokongan yang ditandakan di Senarai Semak Baucar


Jurnal ada;
2.5. * Lain-lain
2.5.1. Waran
2.5.2. Penyata tuntutan & dokumen sokongan
2.5.3 Penyata Perubahan (kew 8) / Penyata perkiraan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

BAUCAR JURNAL (samb)

3. Pastikan maklumat di baucar bayaran adalah sama seperti di dokumen


sokongan

4. Pastikan dokumen-dokumen sokongan ditandatangani dan diakui sah

5. Pastikan semua dokumen disemak dan mendapat kelulusan pegawai


yang bertanggungjawab

6. Pastikan pelarasan di pertanggungkan kepada kod yang betul

7. Pastikan baucar jurnal dan semua dokumen sokongan di cop TELAH


BAYAR (JANM11)

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

PENYATA PEMUNGUT
FORMAT NAZIRAN.xls

1. Pastikan dokumen-dokumen sokongan berikut ada;


1.1. Penyata Pemungut
1.2. Senarai Semak Penyata Pemungut
1.3. Notis Pergerakan Dokumen (JANM08)

2. Pastikan dokumen sokongan ditandakan di Senarai Semak Penyata


Pemungut
2.1. Resit
2.2. * Cek batal
2.3. * Wang dalam perjalanan (Cash in Transit)
2.4. *Caj komisyen
2.5. * Lain-lain Lampiran
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

PENYATA PEMUNGUT (samb.)

3. Pastikan terimaan dipertanggungkan kepada kod yang betul

4. Pastikan jumlah penyata pemungut sama dengan jumlah yang dibankkan

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

PROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKB


FORMAT NAZIRAN.xls

PENYEDIA
1. Pastikan semua bil/ tuntutan yang diterima oleh Bahagian Kewangan telah
di Cop tarikh terima
2. Pastikan ada tanda semakan di atas dokumen sokongan
3. Pastikan maklumat yang dikunci masuk adalah sama dengan dokumen
sokongan
4. Pastikan Senarai Semak ditandakan berdasarkan dokumen sokongan
5. Minta pengguna klik Maklumat Pengesahan untuk pastikan pengguna
adalah pengguna yang sah
6. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani
7. Pastikan dokumen di simpan dengan baik dan difailkan mengikut turutan
nombor siri dokumen selepas proses Perakuan II
NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

PROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKB

PERAKUAN I
1. Pastikan dokumen sokongan dan notis pergerakan dokumen ada
2. Pastikan semakan dibuat terhadap maklumat yang telah dikunci masuk
dengan maklumat di dokumen sokongan
3. Pastikan perbandingan dibuat antara Senarai Semak Dokumen dengan
dokumen sokongan
4. Minta pengguna klik maklumat pengesahan untuk pastikan pengguna
adalah pengguna yang sah
5. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani

NAZIRAN e-SPKB
SENARAI SEMAK NAZIRAN eSPKB

PROSES PENYEDIAAN DOKUMEN BAYARAN ESPKB

PERAKUAN II
1. Pastikan Dokumen sokongan dan Notis Pergerakan ada
2. Pastikan semakan dibuat terhadap maklumat yang telah dikunci masuk
dengan maklumat di dokumen sokongan
3. Pastikan perbandingan dibuat diantara Senarai Semak Dokumen dengan
dokumen sokongan
4. Meminta pengguna klik maklumat pengesahan untuk pastikan pengguna
adalah pengguna yang sah
5. Pastikan Notis Pergerakan Dokumen (JANM08) ditandatangani

NAZIRAN e-SPKB
SESI V

LAPORAN NAZIRAN PTJ


&
STATUS PELAKSANAAN NAZIRAN
Laporan Naziran PTJ
Laporan Lawatan Pasukan Naziran
laporan naziran 21.doc

Surat Iringan Laporan Naziran


NAZIRAN23.doc

Surat Peringatan Penghantaran


Maklumbalas
NAZIRAN24.doc

Laporan Status Pelaksanaan


Naziran eSPKB
NAZIRAN25.doc

Surat Iringan Laporan Status


Pelaksanaan Naziran eSPKB
NAZIRAN26.doc
SESI VI

PERBINCANGAN
&
PENYELENGGARAAN LAPORAN
!!! ???SESI !!!
PERBINCANGAN????
!!!
!!!
PENGHARGAAN

TERIMA KASIH !
ATAS TUM PUAN DAN K ER JASAM A YANG
ANDA BER I K AN SEPANJANG K UR SUS
I NI .

NAZIRAN e-SPKB

Anda mungkin juga menyukai