Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PENGUNAAN BAHAN PPDa SEPANJANG MINGGU PPDa TAHAP 1

Kelas Matapelajaran Tarikh

Pra Valluvar Bahasa Melayu 27.02.2017

Pra Barathi Bahasa Inggeris 27.02.2017

1 Valluvar Pendididkan Moral 28.02.2017

1 Barathi Pendidikan Sivik 28.02.2017

2 Valluvar Bahasa Melayu 1.03.2017

2 Barathi Pendididkana Kesihatan 1.03.2017

3 Valluvar Pendidikan Kesihatan 2.03.2017

3 Barathi Bahasa Melayu 2.03.2017


JADUAL PENGUNAAN BAHAN PPDa SEPANJANG MINGGU PPDa TAHAP 2

Kelas Matapelajaran Tarikh

4 Valluvar Pendididkan Moral 27.02.2017

4 Barathi Pendidikan Sivik 27.02.2017

5 Valluvar Bahasa Melayu 1.03.2017

5 Barathi Bahasa Inggeris 1.03.2017

6 Valluvar Pendidikan Kesihatan 3.03.2017

6 Barathi Bahasa Inggeris 3.03.2017