Anda di halaman 1dari 3

Nama: _________________________________ Tarikh:_____________

Arahan: Gariskan gambar dengan perkataan yang sesuai.

sotong

terung

topeng

burung

hidung

Nama: _________________________________ Tarikh:_____________


Arahan: Salin semula ayat di bawah.

Ini kucing Seri. Kucing Seri bernama comel. Comel


sayang kepada Seri.

1) ________________________________________
_______________________________.

Ini jagung. Jagung berwarna kuning. Jagung ini sedap


dan manis.

2) ________________________________________
_______________________________.

Ini pisang. Pisang ini berwarna kuning. Pisang ini


sungguh sedap. Saya suka makan pisang.

3) ________________________________________

________________________________________.

Ini sarang. Sarang ini sarang burung. Sarang burung


ini di atas pokok.

4) ________________________________________
_______________________________.
Nama: _________________________________ Tarikh:_____________

Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar.


putih kerang sedap

1) ________________________________________________

________________________________________________.

cantik pokok burung

2) ________________________________________________
________________________________________________.

sotong laut hidup

3) ________________________________________________
________________________________________________