Anda di halaman 1dari 4

1.1.

1 MENTAKRIF SAINS SUKAN


1. Apakah yang dimaksudkan dengan sains sukan?
A. Kajian terkini diaplikasikan dalam sukan
B. Prinsip sukan diaplikasikan dalam sains
C. Prinsip sains diaplikasikan dalam sukan
D. Aktiviti sains diaplikasikan dalam sukan

2. Tuliskan definisi yang tepat bagi sains sukan..
[1 markah]

1.1.2 MENYENARAIKAN BIDANG BIDANG ILMU YANG TERDAPAT DALAM SAINS


SUKAN

1. Senaraikan 5 subdisiplin ilmu dalam sains sukan.


a. .
b. .
c. .
d. .
e. .

[5 markah]

1.1.3 MENJELASKAN KEPENTINGAN SAINS SUKAN


1. Maklumat berikut berkaitan dengan satu daripada kepentingan sains sukan.
Dapat menjalankan aktiviti bersukan dengan betul
Meningkatkan kecergasan keseluruhan
Mengurangkan risiko kecederaan
Apakah aspek yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
A. Kerjaya
B. Rekreasi
C. Kesihatan
D. Prestasi sukan

2. Aspek manakah yang menyumbang kepada peningkatan pretasi atlet?


A. Kaedah latihan berpendekatan saintifik
B. Penganjuran acara sukan yang berprestij
C. Meningkatkan aktiviti pelancongan sukan
D. Menggalakkan aktiviti sukan di universiti

3. Kenyataan manakah yang benar mengenai sumbangan sains sukan terhadap


kesihatan?
A. Menggunakan alatan sukan yang mahal
B. Mematuhi prinsip prinsip latihan
C. Mengambil makanan tambahan
D. Mengamalkan aktiviti rekreasi

Rajah 1
4. Rajah 1 menunjukkan aliran kepentingan sains sukan
a. Apakah X dan Y?
X :
Y : ..
[2 markah]
b. Nyatakan satu kepentingan sains sukan dalam aspek kerjaya.
....
[1 markah]

5. Padankan dan gariskan pernyataan yang berikut dengan kepentingan sains sukan
yang berkaitan.
Membolehkan kita berekreasi dengan Prestasi
seronok dan selamat. sukan
Membantu meningkatkan ekonomi Kesihatan
negara melalui penjualan alatan sukan,
pakaian dan penganjuran acara sukan.
Pengetahuan menganalisis kemahiran Rekreasi
dan permainan membolehkan jurulatih
merancang latihan spesifik bagi atletnya
Memberi peluang kerjaya kepada atlet Ekonomi
dan pengamal sukan
Pengetahuan tentang pemakanan sukan, Kerjaya
kecederaan dalam sukan dan fasa fasa
latihan pula membolehkan atlet dan
jurulatih merancang diet yang sesuai
untuk kesihatan, kecergasan dan
meningkatkan prestasi mereka.

1.1.4 MEMBINCANGKAN ISU BERKAITAN ETIKA KESUKANAN SEBAGAI ATLET,


PEGAWAI DAN PENONTON SUKAN BERDASARKAN PERKEMBANGAN SUKAN
SEMASA
1. Pilih ciri ciri semangat kesukanan yang tinggi.
I. Menghormati keputusan pengadil
II. Mencemuh pasukan yang kalah
III. Menyokong tindakan kasar terhadap pemain lawan
IV. Mengekalkan sokongan kepada pasukan walaupun kalah
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

2. Berdasarkan rajah di atas, jelaskan etika negatif dan positif mengikut pengetahuan
sedia ada anda.
Etika Negatif Etika positif
1.1.5 MENERANGKAN PERBEZAAN ANTARA SEMANGAT KESUKANAN DENGAN
SEMANGAT MEMENTINGKAN KEMENANGAN
1. senaraikan perbezaan antara semnagat kesukanan dengan semangat
mementingkan kemenangan.
Semangat kesukan Semangat mementingkan kemenangan