Anda di halaman 1dari 3

Rujukan Kami : CEAA161.

700-9/1/2( )
Tarikh :

VIJAY KUMAR A/L NATHAN


N. I/C : 970702-06-5165
TING : 5 PROGRESSIF

Pertuduhan Tatatertib Dengan Tujuan Buang Sekolah


VIJAY KUMAR A/L NATHAN (I/C: 970702-06-5165) Ting: 5 PROGRESSIF
Mengikut Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

Saya dengan ini memaklumkan, di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah)
1959 yang diwartakan sebagai LN 61/1959 bertarikh 20. 2. 1959 bahawa tanggungjawab disiplin
terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada Pengetua Sekolah.

2. Saya dengan ini memaklumkan bahawa kamu dengan ini dipertuduhkan dengan tuduhan
melanggar disiplin seperti berikut:

1- Mengugut guru dan melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan pelajar.


2- Ingkar arahan guru sehingga menyebabkan kebiadapan terhadap guru

3. Sebelum ini kamu telah pernah digantung persekolahan beberapa kali. Dibawah peraturan 8
(a), Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Sekiranya didapati bahawa adalah perlu dan
sesuai untuk tujuan mengekalkan disiplin dan ketenteraman di SMK. Bandar Kerayong, kamu boleh
dibuang dari sekolah sekiranya kamu didapati bersalah mengikut pertuduhan yang tersebut di atas.

4. Sehubungan itu juga, bagi menjaga ketenteraman dan keselamatan sekolah, saya mengarahkan
agar kamu tidak boleh berada atau masuk ke kawasan sekolah dari tempoh yang ditetapkan.
Sekiranya kamu degil untuk terus berbuat sedemikian saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan
susulan.

5. Untuk membolehkan saya membuat keputusan sama ada kamu bersalah terhadap tuduhan yang
tersebut di atas dan sama ada kamu patut dibuang sekolah atau tidak, kamu dengan ini dikehendaki
mengemukakan jawapan secara bertulis terhadap pertuduhan tersebut dalam tempoh empat belas
hari (14 hari) dari tarikh kamu menerima surat ini.

6. Jika sekiranya tiada apa-apa jawapan diterima daripada kamu dalam tempoh tujuh (14) hari
seperti yang tersebut di atas, saya akan membuat keputusan berdasarkan apa-apa maklumat yang ada
pada saya mengenai perrtuduhan tersebut dan keputusan yang akan saya buat itu mungkin keputusan
buang sekolah.
7. Jawapan bertulis kamu itu hendaklah dialamatkan kepada :

Pengetua,
SMK. Bandar Kerayong,
28200 Bera, Pahang.

8. Sila tandatangan akuan terima surat pertuduhan ini menggunakan borang Lampiran J seperti
yang disertakan bersama-sama ini.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..............................................
(EN. CHANG KOK SOON)
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SMK Bandar Kerayong,
28200 Bera,
Pahang Darul makmur.

s.k.
1. Pegawai Pelajaran Pahang
Jabatan Pelajaran Pahang
Bandar Indera Mahkota
25604 Kuantan, Pahang.

2. Pegawai Pelajaran Daerah Bera


Pejabat Pelajaran Daerah Bera
28200 Bandar Bera, Pahang.

3. Guru Kaunseling

4. Fail Disiplin Sekolah

5. En. Nadaraja A/L Narasiman


No. 71, Taman Desa Aman,
28300 Triang,
Pahang.

Fail Timbul.
AKUAN TERIMA

Saya ______________________________________________________________________

pemegang Kad Pengenalan Nombor ________________________________ mengaku telah

menerima surat bil CEAA161.700-9/1/2( ) bertarikh ___________________

pada hari ini _________________ 2014.

_______________________
( Tandatangan )

Saksi :

1. Tandatangan :_______________________________________

Nama : NG SIEW CHOO

Jawatan : GURU PENOLONG KANAN HEM.

No kad Pengenalan : 631020-04-5574

Alamat : SMK. BANDAR KERAYONG

2. Tandatangan :_______________________________________

Nama :_______________________________________

Jawatan :_______________________________________

No kad Pengenalan :_______________________________________

Alamat :_______________________________________