Anda di halaman 1dari 11

DSPPBS SEJARAH TINGKATAN 2 MENGIKUT BAB 2013

NAMA: TINGKATAN:

BAB BIL BAND DISKRIPTOR DAN EVIDEN Tarikh Instrum CATATAN SEMAKAN
rekod en
Bab 1. Band Bab 1 : KEDUDUKAN STRATEGIK 3 WILAYAH
1 MENDORONG PENGUASAAN BRITISH
1 B1D1E1
Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh
Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)
2. B1D1E1 Melorek ketiga-
Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat tiga Negeri-
dalam peta Tanah Melayu Negeri Selat
3. B1D1E3 Minimum 2
Menyenaraikan pemimpin Kedah dan pemimpim dari
Johor yang mempertahankan kedaulatan mana-mana
negeri( unsur patriotisme : UP) negeri
4. Band B2D1E1 Mininum 2
2 Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat faktor + 2
Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang huraian setiap
dan Singapura faktor
5. B2D1E2 Mengikut urutan
Menjelaskan pertapakan Syarikat Hindia negeri
Timur Inggeris di Negeri-Negeri Selat
secara kronologi
6. B2D1E3 Minimum satu
Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah pemimpin satu
untuk mempertahankan kedaulatan huraian
negeri (UP)
7. Band B3D1E1 Minimum tiga
3 Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur negeri dan 3
Inggeris bertapak di Pulau Pinang, huraian setiap
Singapura dan Melaka negeri
8. B3D1E2 Lakar dan lorek
Melakar dan melorek peta pembahagian pembahagian
kawasan pengaruh British dan Belanda kawasan
di Kepulauan Melayu pada tahun 1824
9. Band B4D1E1 Minimum 3 cara
4 Membanding cara Syarikat Hindia Timur + 3 huraian + 2
Inggeris mengambil Pulau Pinang, kesan
Singapura dan Melaka
10.
Band B5D1E1 Minimum 3
5 Menilai keistimewaan Negeri-Negeri keistimewaan +
Selat yang menarik campur tangan 1 huraian setiap
Syarikat Hindia Timur Inggeris keistimewaan +
kesan setiap
keistimewaan(K
BAT kemahiran
berfikir aras
tinggi )
Bab 11.
Band KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG 4 buah negeri
1 CAMPUR TANGAN BRITISHr
2 B1D1E4
Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang
mengalami ketidakstabilan politik
12. B1D1E5 Melorek 4 buah
Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu Negeri-Negeri
yang dikuasai British dalam peta Tanah Melayu
Melayu
13.
Band B2D1E4 Minimum 2
2 Menjelaskan Faktor campur tangan faktor + huraian
British di Negeri-Negeri Melayu setiap faktor)
14. B2D1E5 minimum 2
Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri negeri + 2
Melayu yang menyebabkan campur huraian
tangan British peristiwa setiap
negeri
15.
Band B3D1E3 Minimum 1
3 Menerangkan peranan Residen dan peranan + 1
kesan pelaksanaan Sistem Residen di huraian + 3
Negeri-Negeri Melayu kesan + 1
huraian setiap
kesan
16. B3D1E4 Lakar dan lorek
Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri dengan betul
Melayu bersekutu
17.
Band B4D1E2 Minimum 3 cara
4 Menganalisis campur tangan British di + 3 huraian + 2
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau kesan
Persekutuan 1896 daripada aspek
sebab, tokoh dan kesan
18. B4D1E3 Minimum 3
Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri faktor + 2
Melayu Bersekutu atau Persekutuan huraian setiap
1896 daripada aspek faktor dan kesan faktor + 2 kesan
setiap faktor
(kesan boleh
diperoleh
melalui buku
teks)
19.
Band B5D1E2 Minimum 1
5 Menilai tindakan pemimpin Negeri- tindakan + 1
Negeri Melayu menghadapi perluasan huraian setiap
kuasa British tindakan + 2
kesan setiap
tindakan (KBAT)
Bab 20.
Band NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN Minimum 2
1 JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH kuasa besar
3 B1D1E6
Menyenaraikan kuasa besar yang
berusaha untuk bertapak di Asia
Tenggara pada awal kurun ke-20
21. B1D1E7 Melorek semua
Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu negeri
Utara dan Johor dalam peta Tanah
Melayu
22. B1D1E8 Minimum 2
Menyenaraikan pemimpim Negeri-Negeri pemimpin
Melayu Utara dan Johor yang mana-mana
mempertahankan kedaulatan negeri negeri
(UP)
23.
Band B2D1E6 Minimum 3
2 Menjelaskan tindakan British untuk negeri + 2
menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara huraian setiap
dan Johor secara kronologi negeri
24.
Band B3D1E5 Lakar dan lorek Pandu
3 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri dengan betul pelajar
Melayu Utara dan Johor dengan
peta kecil
25.
Band B4D1E4 Minimum 1 Boleh
4 Menganalisis kewibawaan pemimpim pemimpim dari buat
setempat di Negeri-Negeri Melayu Utara 3 negeri + 2 penerang
dan Johor dalam mempertahankan tindakan setiap an
kedaulatan negeri daripada aspek pemimpim + 2
tindakan dan kesan (UP) kesan setiap
tindakan
Bab 26.
Band KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK Melorek
1 MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA kawasan
4 BROOKE
B1D1E9
Sarawak 1841

Melorek kawasan Sarawak pada tahun


1841 dalam peta
27. B1D1E10 Minimum 2 hasil
Menyenaraikan kekayaan hasil bumi
Sarawak (UP)
28.
Band B2D1E7 Minimum 2
2 Menjelaskan tindakan James Brooke tindakan + 2
untuk menguasai Sarawak huraian setiap
tindakan
29.
Band B3D1E6 Minimum 3
3 Menerangkan perubahan ekonomi dan perubahan yang
sosial semasa pentadbiran keluarga merangkumi
Brooke di Sarawak ekonomi dan
sosial + 3 isi
setiap
perubahan
30. B3D137 Peta Sarawak Boleh
Melakar melorek peta wilayah Sarawak 1905 digabung
yang dikuasai oleh keluarga Brooke dengan
B1D1E9
31.
Band B4D1E5 Minimum 4
4 Menganalisis tindakan keluarga Brooke tindakan + 2
memantapkan pentadbiran untuk tindakan + 1
menguasai Sarawak kesan setiap
tindakan
32.
Band B5D1E3 Minimum 3
5 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi perubahan
dan sosial semasa pentadbiran Brooke (1p,1e,1s) + 3
terhadap penduduk tempatan di huraian setiap
Sarawak (UP) perubahan
(1p,1e,1s) + 2
kesan
perubahan
(KBAT)
Bab 33.
Band KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK Melorek
1 MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH kawasan Sabah
5 B1D1E11
Melorek kawasan sabah pada tahun
antara Kimanis
dan Sibuku
1877 dalam peta mukasurat 102
34. B1D1E12 Minimum 2 hasil
Menyenaraikan kekayaan hasil bumi
Sabah(UP)
35.
Band B2D1E8 Minimum 2
2 Menjelaskan usaha syarikat usaha syarikat/pelabur
syarikat asing untuk bertapak di Sabah asing + 2
huraian setiap
syarikat/pelabur
asing
36.
Band B3D1E8 Minimum 3
3 Menerangkan perubahan ekonomi dan perubahan yang
sosial di Sabah pentadbiran Syarikat merangkumi
Borneo Utara British ekonomi, dan
sosial + 3
huraian setiap
perubahan
37.
Band B4D1E6 Minimum 4
4 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo tindakan + 1
Utara British memantapkan pentadbiran huraian setiap
untuk menguasai Sabah tindakan + 1
kesan setiap
tindakan
38.
Band B5D1E4 Minimum 3
5 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi perubahan
dan sosial Syarikat Borneo Utara British (1p,1e,1s) + 3
terhadap penduduk tempatan Sabah huraian setiap
perubahan (1p,
1e,1e,1s) + 2
kesan
perubahan
(KBAT)

Bab 39.
Band BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI Minimum 2
1 B1D1E13 hasil/maklumat
6 Memerihalkan pertanian dagangan tentang
pertanian
dagangan
40. B1D1E14 Minimum 2 hasil
Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di
Tanah Melayu (UP)
41. B1D1E15 Minimum 1
Melorek kawasan tanaman getah dan kawasab
perlombongan bijih timah pada kurun penanaman
ke-20 dalam peta Tanah Melayu getah dan 1
kawasan
perlombongan
bijih timah
42.
Band B2D1E9 Minimum 2 ciri
2 Menjelaskan ciri ekonomi tadisional dan ekonomi
ekonomi dagangan tradisional + 2
ciri ekonomi
dagangan
43. B2D1E10 Minimum 3
Menjelaskan perkembangan perubahan
perlombongan bijih timah di Tanah sosial + 2
Melayu huraian setiap
perkembangan
44. Menjelaskan unsur patriotisme yang Minimum 2 UP +
mesti diamalkan hasil daripada huraian setiap
kekayaan khazanah negara kita (UP) UP
45.
Band B3D1E9 Minimum 3
3 Menerangkan perubahan sosial di Tanah perubahan
Melayu kesan daripada perkembangan sosial + 3
ekonomi semasa pentadbiran British huraian setiap
perubahan
46.
Band B4D137 Minimum 3 jenis
4 Membandingkan sistem pendidikan sekolah + 4
vernakular di Tanah Melayu aspek + 1
huraian setiap
aspek setiap
sekolah
47.
Band B5D1E5
5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial
terhadap penduduk tempatan semasa
pentadbiran British di Tanah Melayu (UP)

Bab 48.
Band PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN Minimum 2
1 MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA pemimpin
7 B1D2E1
Menyenaraikan pemimpim setempat
yang berjuang untuk kedaulatan bangsa
49. B1D2E2 Minimum 4
Melabel lokasi kebangkitan pemimpim lokasi
setempat menentang British dalam peta
Malaysia
50. B1D2E3 Minimum 2 ciri
Menyenaraikan ciri patriotik pemimpim patriotik
setempat yang menentang British dalam
peta Malaysia
51.
Band B2D2E1 Minimum 4
2 Menjelaskan sebab kebangkitan tokoh +1
pemimpin setempat menentang British peristiwa + 1
huraian
52. B2D2E3 Minimum 2
Menjelaskan peristiwa perjuangan iktibar + 1
pemimpin setempat British (UP) huraian setiap
iktibar
53. Menjelaskan iktibar daripada perjuangan Minimum 2
pemimpin setempat menentang British iktibar + 1
huraian
54.
Band B3D2E2 Minimum 5
3 Menerangkan kesan perjuangan tokoh + 2 kesan
pemimpin setempat menentang British setiap
perjuangan
tokoh
55. B3D2E2 Minimum 4
Membuat garis masa perjuangan susunan secara
pemimpin setempat menentang British kronologi
56.
Band B4D2E1 Minimum 4
4 Mengelaskan perjuangan pemimpin tokoh + 1 lokasi
setempat menentang British mengikut + 1 sebab + 1
tokoh, lokasi, sebab, dan cara berjuang cara perjuangan
setiap tokoh
57.
Band B5D1E6
5 Menilai keberkesanan perjuangan
pemimpin
Bab 58.
Band KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN Minimum 1 isi
1 UNTUK MENGANGKAT MARTABAT
8 BANGSA
B1D2E4
Menyatakan maksud semangat
kebangsaan
59. B1D2E5 Minimum 2
Melabel lokasi gerakan kebangsaan di gerakan dilabel
negara luar yang mempengaruhi
kebangkitan semangat kebangsaan di
negara kita dalam peta dunia
60. B1D2E6 Minimum 2
Menyenarai tokoh nasionalis di negara tokoh nasionalis
kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP)

61.
Band B2D2E4 Minimum 4
2 Menjelaskan faktor yang menyemarakan faktor + 1
kesedaran kebangsaan di negara kita huraian setiap
faktor
62.
Band B3D2E3 3 golongan + 3
3 Menerangkan peranan golongan peranan setiap
intelektual dalam gerakan kesedaran golongan
kebangsaan di negara kita
63. B3D2E4 Senarai semak
Mengamalkan ciri-ciri warganegara yang
patriotik (UP)
64.
Band B4D2E3 Minimum 3
4 Mengelaskan perjuangan pertubuhan badan + 1
dalam gerakan kesedaran kebangsaan pemimpin + 1
berdasarkan pemimpin, matlamat, matlamat = 1
bentuk dan kesan perjuangan bentuk + 1
kesan
65. B4D2E3 Senarai semak
Selalu mengamalkan ciri-ciri
warganegara yang patriotik
66.
Band B5D1E7 Minimum 3 cara
5 Menilai keberkesanan cara perjuangan perjuangan + 2
kesedaran kebangsaan di negara kita huraian setiap
pada awal kurun ke-20 cara + 2 kesan
setiap cara
67. B5D1E8 Pelbagai bentuk
Mengambil iktibar daripada kegigihan instrumen
perjuangan nasionalis mempertahankan seperti
kedaulatan bangsa dan negara (KBAT) mencipta sajak,
syarahan,
lakonan, drama,
power point,
situasi atau lain-
lain instrumen
yang sesuai
68. B5D1E9 Senarai semak
Sentiasa mengamalkan ciri-ciri
warganegara yang patriotik (UP)
69.
Band B6D1E1 Tugasan, jana
6 Menjana idea secara rasional untuk idea,
kemajuan dan kemakmuran negara persembahan,
serta dunia (UP) produk (sajak,
pantun, folio,
esei, syarahan,
choral speaking)
70. B6D1 Senarai semak
Menjadi contoh dalam pengamalan
unsur patriotisme (UP):
Berbangga sebagai rakyat
Malaysia
Bersemangat setia negara
Bersemangat kekitaan
berdisiplin
Berusaha dan produktif