Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN BAB 7 (Johor Menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka)

BAND 1

B1D3E1 & B2D3E1 Pengasasan Kerajaan Johor

(Sila garisi jawapan yang betul)

1. Putera Sultan Mahmud Shah, ____________(Raja Ali, Sultan Ahmad) dilantik sebagai sultan
yang baru dengan gelaran __________________(Sultan Muzaffar Shah, Sultan Alauddin Riayat
Shah II). Baginda juga dikenali sebagai Raja ____________(Ujong Tanah, Ujong Hitam) dan
________(Bertam, Bentan).

B1D3E2 DAN B2D3E3 Tokoh dalam kerajaan

1. Menyenaraikan tokoh dalam kerajaan Johor


2. Menjelaskan tokoh dalam Kesultanan Johor
Berdasarkan pilihan jawapan di bawah isi tempat kosong bagi soalan 1 dan soalan 2.

Tun Sri Lanang Laksamana Tun Abdul Jamil Tun Perak Acheh

Seluyut Laksamana Hang Tuah Portugis Sejarah Melayu

Goa Sultan Mahmud Shah Tun Mutahir Tun Perpatih Putih

1. Berdasarkan pilihan jawapan di atas senaraikan dua orang tokoh Johor yang terpenting
(Pembesar Johor) selepas kejatuhan Melaka.
a. .......................................................................
b. ......................................................................
2.
Tun Sri Biodata
Lanang
Tokoh Johor yang terpenting
Lahir di ........................... pada tahun
1565
Menjadi Bendahara Paduka Raja
semasa pemerintahan Sultan Ali Jalla
Abdul Jalil Shah II, Sultan Alauddin
Sumbangan Riayat Shah II, dan Sultan Abdullah
Menyusun pertahanan Johor bagi menghadapi
serangan ............................
dan ............................
Menjadi utusan Johor ke ..................... untuk
berunding dengan Portugia pada tahun 1583
Menyusun .................................................. pada
tahun 1612
Mengatur perjanjian dengan Admiral Matelief
pada 23 september 1606 untuk
B1D3E3: menyatakan kegemilangan kerajaan Johor

i. Sebutkan 1 daripada faktor kegemilangan kerajaan Johor?


ii. Gariskan jawapan yang tepat pada pernyataan di bawah ini.

Kegemilangan Johor bukan sahaja dalam bidang politik malahan turut berkembang dalam
pelancongan/perdagangan serta dalam persuratan/kewartawanan

Pencalang Sutera China lada hitam laksamana


Belanda temenggung membaiki kapal kolek bendahara
Raja Ali haji Hikayat Johor serta Pahang Hikayat Hang Tuah

BAND 2

B2D3E2 : menjelaskan faktor kegemilangan kerajaan Johor

2. Lengkapkan carta di bawah dengan maklumat yang diberikan tentang perdagangan dan persuratan
di Johor.

Negara Barang dagangan


________ ________
________ tembikar
________

JOHOR SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN

Kemahiran membuat kapal


________
banteng
_______
Kemudahan
gudang Peranan
________ ________
________
________

Penulis karya abad ke-18


Hasil karya
Raja Haji Ahmad
________ JOHOR SEBAGAI PERSURATAN MELAYU_________
________

BAND 3
B3D3E1 : menerangkan faktor kegemilangan kerajaan Johor

2. Merujuk gambar di atas, terangkan faktor kegemilangan kerajaan Johor.

a) ____________________________________________

b) ____________________________________________

BAND 4

B4D3E2 Menganalisis Persaingan Johor, Acheh dan Portugis

2. Apakah X dan Y?
Johor

Johor hendak
merampas semula
Melaka daripada X
Portugis

Portugis Acheh

Y
Peperangan Tujuan

Johor hendak merampas semula Melaka


Johor menyerang Portugis
daripada portugis

X: __________________________________

Acheh menyerang Johor

Y: __________________________________
Johor dan Acheh menyerang Portugis
____________________________________
_
B4D3E1: menganalisis kegemilangan kerajaan Johor dalam menegakkan kewibawaan Kesultanan
Melayu Melaka.

1. Sekiranya anda adalah pengasas kerajaan Johor, apakah yang akan anda lakukan untuk
memajukan Johor sebagai sebuah kerajaan yang gemilang?

Perdagangan Persuratan
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)

B4D3E3 Menganalisis faktor kemerosotan kerajaan Johor

Berdasarkan peta minda di bawah, lengkapkan faktor-faktor kemerosotan Johor dengan terperinci

PERANG 2.
JOHOR JAMBI PEREBUTAN KUASA

Jambi merupakan Perebutan kuasa antara


jajahan takluk Johor Laksamana Tun Abdul
Jamil dengan Bendahara
Tun Habib Abdul Majid

FAKTOR-FAKTOR
KEMEROSOTAN JOHOR

PEREBUTAN TAKHTA PENGLIBATAN BUGIS PENGARUH SYARIKAT


DALAM PEMERINTAHAN HINDIA TIMUR BELANDA
JOHOR (VOC)
Perebutan takhta antara
Sultan Abdul Jalil Riayat
Shah IV dengan Raja Raja Sulaiman telah VOC bimbang
Kechil dari Siak berpakatdengan anak penguasaan Bugis
Raja Bugis lima dalam kerajaan Johor
bersaudara untuk akan mengancam
mengusir Raja Kechil kedudukan Belanda di
bagi mendapatkan melaka
semula kuasa
BAND 5

B5D1E6 Menilai tindakan pemimpin Johor dalam menghadapi cabaran kuasa luar

3. Sekiranya anda adalah seorang pemimpin Johor,apakah yang akan anda lakukan untuk
menghadapi cabaran kuasa luar.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________