Anda di halaman 1dari 11

2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

Search...

Home
3D4DScanMalaysia
Pakej3D/4DScanMalaysia
FAQ3D4DScanMalaysia
OnlineAppointment
Bayi
PerkembanganBayi
PerkembanganBayiTrimesterPertama
PerkembanganBayiTrimesterKedua
PerkembanganBayiTrimesterKetiga
NamaBayi
HoroskopBayi
PanduanPenjagaanBayi
PanduanKesihatanBayi
PanduanPemakananBayi
KecacatanBayi
KeguguranBayi
InformasiProdukBayi
Ibu
CarauntukMengandung
InformasiuntukIbuMengandung
PanduanPemakananIbuMengandung
InformasiBersalin
PostNatal&PantangLarang
InformasiPenyusuan
KetidaksuburanWanita
MencegahKehamilan
KenyataanPenafian
TermOfUse
Privacy&Security
43

Like

Tweet

submit

reddit


Share
3D/4DSCANOnlineBookingKEHAMILAN3D4DSCAN
Browse:Home>APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?
0

APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?
Like 43 Tweet 0 Share
StumbleUpon

Apakahpuncapendarahansemasahamilakhirtrimester?

(1)Plasentaprevia
Plasentaprevia juga dikenali sebagai uri dibawah dimana uri terletak rendah dalam rahim. Ia boleh menutupi ataupun separa menutupi serviks anda. Plasenta
previaadalahsalahsatudaripadapuncaumumbagipendarahansemasahamimlpadatrimesterketiga.Inidisebabkanolehbeberapasalurandarahplasentayang
menutupi serviks regang dan pecah apabila pembukaan serviks menipis dan mengembang pada akhir kehamilan sebagai persediaan untuk kelahiran. Jika
pendarahansemasahamilteruk,pembedahancesareansegeramungkindiperlukanuntukmenghentikanpendarahandanuntukmenyelamatkannyawaibu.

Video:infoplasentaprevia.

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 1/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

Placenta previa

(2)Plasentaabruption
Plasentamungkinterpisahdaridindingrahimsebelumatausemasabersalinyangbolehmenyebabkanpendarahansemasahamil.Selalunyaiaberlakupadalewat
kehamilan dan berserta dengan kesakitan perut dan pengecutan uterus yang berterusan. Ini adalah suatu keadaan kecemasan dimana boleh menyebabkan
kematianbayiatauibu.Hubungidoktorandasecepatmungkin.

Video:infoplasentaabruption.

PlacentaAbruptia

(3)Pecahrahim
Pecahrahimjugadikenalisebagaiuterinerupturedimanapembukaanabnormalpadarahimdanbukandipangkalrahim,menyebabkansebahagianbayiataupun
sepenuhnya dikeluarkan ke dalam abdomen. Pecah rahim jarang berlaku, tetapi amat berbahaya untuk keduadua ibu dan bayi. Pembedahan rahim harus
dijalankansegeratermasukkelahirancesarean.Pecahrahimjugabolehberlakusebelumatausemasakelahiran.Faktorrisikoyanglainyangbolehmenyebabkan
pecah rahim termasuk kehamilan lebih daripada 4 bayi, trauma, penggunaan yang berlebihan oxytocin, kedudukanbayi abnormal ataupun bahu bayi tersekat
padatulangkemaluansemasakelahiran.

Video:infopecahrahim(uterinerupture)

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 2/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

(4)Tandabersalin
Pendarahansemasahamildarifarajjugamerupakansatutandakelahirandimanamukusplukyangmenutupipinturahimterjatuh.Inidisebabkanolehkontraksi
rahimdanmenyebabkandarahdanlenderkeluardariserviks.

(5)Lainlain
Punca pendarahan semasa hamil akhir trimester yang jarang berlaku termasuk kecederaan serviks dan faraj, polyp, kanser, vena varikos, vasa previa ataupun
hemophilia.

Nota:Semuapendarahansemasahamilyangberkaitandenganakhirtrimesterkehamilanperluberjumpadengandoktorandasegera.

ShareandEnjoy

Searchfor: Search

KATEGORIARTIKEL

KATEGORIARTIKEL SelectCategory

ARTIKELARTIKELKAMI

Bayi(83)
HoroskopBayi(13)
InformasiProdukBayi(2)
KecacatanBayi(11)
KeguguranBayi(5)
PerkembanganBayi(52)
PerkembanganBayiBulanan(9)
PerkembanganBayiMingguan(43)
PerkembanganBayiTrimesterKedua(14)
PerkembanganBayiTrimesterKetiga(15)
PerkembanganBayiTrimesterPertama(14)
Ibu(93)
CarauntukMengandung(8)
InformasiBersalin(11)
InformasiPenyusuan(5)
InformasiuntukIbuMengandung(21)
KetidaksuburanWanita(6)
MasalahSemasaKehamilan(23)
MencegahKehamilan(17)
PanduanPemakananIbuMengandung(3)
UjianKehamilan(11)

NETWORKEDBLOGS

Followers(246)

Followthis
blog

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 3/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 4/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 5/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 6/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 7/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 8/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 9/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?

LAMANWEBKAMI

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 10/11
2/13/2017 APAKAHPUNCAPENDARAHANSEMASAHAMILAKHIRTRIMESTER?
HOME
3D4DSCANMALAYSIA
Pakej3D/4DScanMalaysia
FAQ3D4DScanMalaysia
OnlineAppointment
IBU
Kehamilan
MasalahSemasaKehamilan
MencegahKehamilan
InformasiuntukIbuMengandung
BAYI
PerkembanganBayiMingguan
PerkembanganBayiTrimesterPertama
PerkembanganBayiTrimesterKedua
PerkembanganBayiTrimesterKetiga
HoroskopBayi
CONTEST
VIDEO

GALERIFOTOKAMI

ARTIKELTERKINI

ADAKAHBOTOLSUSUBPAMEMBAHAYAKANBAYIANDA?
KELEBIHANPENGGUNAANCLOTHDIAPERBERBANDINGPAMPERSPAKAIBUANG
APAKAHKEBAIKANPOSISIBERSALINSECARAMENCANGKUNG?
RISIKO&KOMPLIKASIPROSEDURD&CSELEPASKEGUGURAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN9BULAN&3D4DSCAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN8BULAN&3D4DSCAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN7BULAN&3D4DSCAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN6BULAN&3D4DSCAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN5BULAN&3D4DSCAN
PERKEMBANGANBAYIDALAMKANDUNGAN4BULAN&3D4DSCAN

Copyright@2012BAYIIBU.COMDevelopedBy:AJ

http://bayiibu.com/puncapendarahansemasahamil/ 11/11