Anda di halaman 1dari 23

MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

TEKNIK PERMAINAN KORD ii7 DAN PERMAINAN


TOPIK 4
SEMERTA

4.0 SINOPSIS

Dalam topik ini, anda dikehendaki mempelajari teknik atau cara memainkan kord ii7 dalam
nada major dan minor. Anda juga perlu menguasai kemahiran membaca not dengan lebih
cepat melalui permainan repertoire lagu secara solo dan permainan semerta. Dalam proses
pembelajaran di atas, anda akan dapat mengiringi aktiviti muzikal dalam bilik darjah.

4.1 HASIL PEMBELAJARAN


Mempraktikkan kemahiran teknik bermain kord ii7 dalam kedudukan perdu,
pembalikan pertama, kedua dan ketiga dengan berkesan.
Menguasai kemahiran memainkan repertoire lagu KBSR dalam nada major dan
minor sehingga 2# dan 2b secara solo dengan mengaplikasikan pergerakan kord.
Mengaplikasikan teknik dan kemahiran bermain kibod dalam repertoire lagu.
Mengintegrasikan kemahiran yang telah dipelajari dalam permainan semerta.

4.2 KERANGKA TAJUK

Pengenalan kord
ii7 dalam
Permainan
kedudukan perdu,
kord ii7
pembalikan 1, 2
dan 3
Latihan kord V7
T Memainkan
E repertoire lagu
Repertoire
K KBSR dalam nada
Lagu
N major dan minor
I dengan
K mengaplikasikan
pergerakan kord
Permainan Mengintegrasikan
semerta kemahiran yang
telah dipelajari
dalam permainan
semerta

82
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

4.3 TEKNIK PERMAINAN KORD ii7

Kord ii7 terdiri daripada 4 not. Setiap skel major lengkap terdiri daripada 8 not iaitu do, re,
mi, fa, so, la, ti dan do. Setiap skel minor harmonik lengkap juga terdiri daripada 8 not iaitu
la, ti, do, re, mi, fa si dan la . Sila rujuk rajah 1.

Rajah 1

Skel Major DO RE MI FA SO LA TI DO

C Major C D E F G A B C

G Major G A B C D E F# G

D Major D E F# G A B C# D

F Major F G A Bb C E D F

Bb Major Bb C D Eb F G A Bb
Skel Minor
Harmonik LA TI DO RE MI FA SI LA

A minor A B C D E F G# A

E minor E F# G A B C D# E

B minor B C# D E F# G A# B

D minor D E F G A Bb C# D

G minor G A Bb C D Eb F# G

Kord ii7 terdiri daripada 4 not. Not-not itu adalah not kedua, keempat, keenam dan tonik
(not pertama) daripada skel major dan skel minor harmonik. Contohnya, ii7 dalam C Major.
Keempat-empat not itu adalah D,F,A dan C. (dalam posisi perdu). Satu contoh lagi iaitu ii7
dalam A minor. Keempat-empat not itu adalah B,D,F dan A (dalam posisi perdu).
83
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Cara bermain kord ii7 dalam posisi perdu, pembalikan 1, pembalikan 2 dan pembalikan 3
disertakan dalam Topik 4.

Setelah pelajar-pelajar menguasai kemahiran permainan kord-kord ii7 dalam semua tanda
nada major dan tandanada minor yang dipelajari dalam kursus ini, pelajar-pelajar boleh
bermain beberapa buah lagu yang mempunyai kord ii7 dalam modul kecekapan kibod I
MZU3103 Topik 1 dan Topik 2.

Kord ii7 biasanya diresolusikan ke kord V. Seterusnya, kord V7 (yang telah dipelajari dalam
Topik 3) biasanya diresolusikan ke kord I.

Latihan untuk Kord V7

Kedudukan Perdu

5 3 2 1

Pembalikan 1

84
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 3 2 1

Pembalikan 2

5 3 2 1

Pembalikan 3

5 4 2 1

85
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Kedudukan Perdu

3 2 1

Pembalikan 1

5 3 2

Pembalikan 2

5 3 1

Pembalikan 3
86
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 2 1

Kedudukan Perdu

5 3 1

Pembalikan 1

5 2 1

Pembalikan 2

87
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

3 2 1

Pembalikan 3

5 4
2

Kedudukan Perdu

3 2 1

Pembalikan 1

88
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 3 2

Pembalikan 2

5 3 1

Pembalikan 3

5 2 1

89
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Kedudukan Perdu

5 3 1

Pembalikan 1

5 2 1

Pembalikan 2

3 2 1

Pembalikan 3

90
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 4 2

Kedudukan Perdu

5 3 2 1

Pembalikan 1

5 3 2 1

Pembalikan 2

91
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 3 2 1

Pembalikan 3

5 4 2 1

Kedudukan Perdu

5 3 2 1

Pembalikan 1

92
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 3 2 1

Pembalikan 2

5 3 2 1

Pembalikan 3

5 4 2 1

93
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Kedudukan Perdu

5 3 2 1

Pembalikan 1

5 3 2 1

Pembalikan 2

5 3 2 1

Pembalikan 3

94
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 4 2 1

Kedudukan Perdu

5 2 1

Pembalikan 1

3 2 1

Pembalikan 2

95
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 3 2

Pembalikan 3

5 4 1

Kedudukan Perdu

3 1

5 2

Pembalikan 1

96
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

5 2

3 1

Pembalikan 2

3 1

5 2

Pembalikan 3

5 2

4 1

4.4 REPERTOIRE LAGU

97
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Lagulagu di bawah menggunakan pelbagai jenis kord yang telah dipelajari. Dengan
memainkan repertoire lagu, pelajar akan dapat mengenali melodi lagu dan juga
mengenalpasti serta memainkan kord-kord pada kedudukan yang sesuai. Ini akan
melancarkan permainan sesebuah lagu. Permainan repertoire lagu yang mengandungi skel,
arpeggio dan kord. juga dapat memperkukuhkan teknik permainan kibod. Justeru, dengan
kemahiran mengintegrasikan skel, arpeggio dan kord, pelajar dapat memainkan sesebuah
lagu dengan lebih yakin dan lancar.

Lagu dalam nada D minor

Lagu dalam nada F major

98
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Lagu dalam nada G major

Lagu dalam nada C major

99
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

4.5 PERMAINAN SEMERTA

100
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

Permainan semerta ialah suatu usaha untuk memainkan sesebuah lagu tanpa persediaan.
Contoh : Jika seorang pelajar disuruh bermain sesebuah lagu, pelajar tersebut harus
menggunakan skor yang diberi kemudian dia perlu cuba sedaya upaya untuk menghasilkan
sesuatu persembahan yang menarik. Pelajar harus mengambil perhatian tentang tempo,,
tandanada dan tandamasa dalam skor tersebut.

Kaedah melaksanakan permainan semerta :


1. Lihat skor yang diberi. Kenalpastikan tandamasa, tandanada dan tempo dalam lagu
yang diberi.

2. Pastikan melodi yang diberi dapat dikenalpasti. Jika boleh, ia dapat dinyanyikan oleh
seseorang pelajar. Sekiranya seseorang pelajar dapat menyanyikan lagu itu dengan
cara semerta, dia tidak akan menghadapi kesulitan dalam permainan semerta.

3. Tentukan tempo yang akan digunakan dalam permainan semerta.

4. Semak skor yang diberi samada terdapat tanda kromat seperti syap, flet atau natural
pada not-not yang tertentu.

5. Seterusnya, tentukan kord-kord yang akan digunakan. Jika kord-kord diberi, pastikan
kord-kord tersebut boleh dimainkan oleh pelajar.

6. Setelah selesaikan semua kaedah yang tersebut di atas, calon akan mula bermain
lagu itu.

101
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

102
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

103
MZU3103 KECEKAPAN KIBOD I

104