Anda di halaman 1dari 7

1 GRAF BAR KOMPAUN

Dinyatakan dengan jelas graf bar dalam


soalan.
Terdapat perkataan perubahan, bilangan,
nilai, kadar (data dalam bentuk nilai
peratus.

2 GRAF BAR KOMPONEN

Dinyatakan dengan jelas graf bar dalam


soalan.
Terdapat perkataan jumlah, nilai
keseluruhan, amaun.

3 GRAF BAR MEMESONG

1
Dinyatakan dengan jelas graf bar dalam
soalan.
Terdapat perkataan peratusan perubahan,
kadar perubahan.
Tahun hanya dua sahaja (2011 dan 2012).

Dinyatakan dengan jelas graf bar dalam


soalan.
Terdapat perkataan peratusan perubahan,
kadar perubahan.
Sekiranya melebihi dua tahun (2012,
2013, 2014), media yang tepat ialah graf
bar memesong berkelompok.

4 GRAF BAR PIRAMID MUDAH

Terdapat tiga pemboleh ubah dalam


soalan.
Salah satu daripada pemboleh ubah
tersebut adalah berpasangan seperti jantina
(lelaki dan perempuan), lokasi (Bandar
dan luar Bandar) dan sebagainya.
Paksi menegak menunjukkan pemboleh
ubah dalam bentuk nombor secara
berkumpulan dengan jeda kelas yang
seragam dan berurutan tanpa ada ruang
nombor pemisah.
Antara bar tidak perlu dijarakkan.

5 GRAF BAR PIRAMID

2
Petikan yang mengandungi maklumat data
bilangan atau kuantiti atau nilai atau
peratus.
Terdapat empat pemboleh ubah dalam
soalan.
Salah satu daripada pemboleh ubah
tersebut adalah berpasangan seperti jantina
(lelaki dan perempuan), lokasi (Bandar
dan luar Bandar) dan sebagainya.

6 GRAF BAR PIRAMID KOMPONEN

Petikan yang mengandungi maklumat data


jumlah atau jumlah keseluruhan atau
jumlah yang diterapkan.
Terdapat empat pemboleh ubah dalam
soalan.
Salah satu daripada pemboleh ubah
tersebut adalah berpasangan seperti jantina
(lelaki dan perempuan), lokasi (Bandar
dan luar Bandar) dan sebagainya.

7 GRAF GARIS

3
Sediakan graf yang menunjukkan
pola/arah aliran/hala tuju/trend/turun naik..
Petikan biasanya berkaitan dengan saham,
nilai mata wang, kadar pertukaran, indeks.
Petikan mengandungi angka bilangan atau
kuantiti, nilai atau peratusan.
Maklumat data sekurang-kurangnya tiga
tahun.

8 GRAF GARIS KOMPONEN

Sediakan graf yang menunjukkan


pola/arah aliran/hala tuju/trend/turun naik..
Petikan biasanya berkaitan dengan saham,
nilai mata wang, kadar pertukaran, indeks.
Petikan mengandungi angka jumlah,
jumlah keseluruhan atau jumlah yang
diterapkan.
Maklumat data sekurang-kurangnya tiga
tahun.

9 GRAF GARIS MEMESONG

4
Sediakan graf yang menunjukkan
pola/arah aliran/hala tuju/trend/turun naik..
Petikan biasanya berkaitan dengan saham,
nilai mata wang, kadar pertukaran, indeks.
Petikan mengandungi angka bilangan atau
kuantiti, nilai atau peratusan.
Maklumat data sekurang-kurangnya tiga
tahun.

10 GRAF GABUNGAN

Graf bar komponen dan graf garis tunggal.


Dua maklumat berbeza.
Kemungkinan nilai berbeza.
Unit bagi data yang berbeza (tan metrik &
RM juta) atau sama (RM juta & RM juta)

11 GRAF GABUNGAN
5
Graf bar kompaun dan graf garis tunggal.
Dua maklumat berbeza.
Kemungkinan nilai berbeza.
Unit bagi data yang berbeza (tan metrik &
RM juta) atau sama (RM juta & RM juta)

12 GRAF GABUNGAN

Graf bar kompaun dan graf garis


kompaun.
Dua maklumat berbeza.
Kemungkinan nilai berbeza.
Unit bagi data yang berbeza (tan metrik &
RM juta) atau sama (RM juta & RM juta)

13 CARTA PAI BANDINGAN

6
Kata kunci soalan, sediakan carta bagi
menunjukkan perbandingan/perbezaan
Jumlah keseluruhan bagi kedua-dua
pemboleh ubah adalah berbeza.
Komponen yang terdapat di kedua-dua
pemboleh ubah adalah sama.

14 CARTA PAI BERTINGKAT

Jumlah keseluruhan bagi kedua-dua


pemboleh ubah adalah sama.
Mempunyai pemboleh ubah yang berbeza
tetapi berkaitan (penduduk mengikut
negeri dan kumpulan etnik)