Anda di halaman 1dari 12

RKAS SMK GARUDA MAHADHIKA BANJARBARU

SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017

NO. PERKIRAAN ANGGARAN Jlh Sat Besar Biaya Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 JUMLAH
JUMLAH SELURUH PENERIMAAN 218,550,000
4 POS PENGELUARAN
4.1 PENDIDIKAN & PENGAJARAN
a Honor Guru (x 4 minggu) 259 JP 12,500 12,950,000 12,950,000 12,950,000 12,950,000 12,950,000 12,950,000
b Honor Wali Kelas 6 Kls 100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
TOTAL DANA PENDIDIKAN & PENGAJARAN 13,550,000 13,550,000 13,550,000 13,550,000 13,550,000 13,550,000 81,300,000

5 KEPEGAWAIAN & KESEJAHTERAAN


a Gaji Guru Tetap Yayasan ( Standar Gaji Pns 2005) 11 org 500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
b Gaji Karyawan Tetap Yayasan 1 org 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
c Honor Karyawan Kontrak 1 org 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TOTAL DANA KEPEGAWAIAN &
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 45,000,000
KESEJAHTERAAN
6 TUNJANGAN & HONOR -

1 Tunjangan Jabatan
a. Kepala sekolah 1 org 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
b. Wakasek 3 org 560,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000
c. Kaprog 3 org 300,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
d. Bendahara sekolah / Ka TU 1 org 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
e. Kabag Perpustakaan 1 org 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2 Transport Antar Jemput Surat-menyurat Dinas 1 org 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
DANA TUNJANGAN & HONOR 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 28,080,000
7 PENGEMBANGAN GURU,SDM,LITERATUR -

a Rapat Berkala Guru 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000


b Iuran MKKS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
TOTAL PENGEMBANGAN GURU 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
8 PROMOSI DAN SOSIALISASI
1 Promosi 9,000,000
TOTAL PROMOSI DAN SOSIALISASI - - - 9,000,000 - - 9,000,000
9 BIAYA LAIN LAIN
a akreditasi 1 20,000,000 20,000,000
b Sweter 71 100,000 7,100,000
c Pembuatan Jas 71 200,000 14,200,000
9 BIAYA UJIAN
a Ujian Ulum Tengah Semester Genap ( Rencan

Halaman 1
4.1 PENDIDIKAN & PENGAJARAN
b Ujian Ulum Akhir Semester Genap ( Rencana 3,400,000
c Ujian Kompetensi Keahlian ( Rencana Kerja ) 460,000
d Ujian Akhir Sekolah ( Rencana Kerja ) 3,400,000
Ujian Akhir Nasional ( Rencana Kerja ) 3,320,000
TOTAL DANA UJIAN 10,580,000
JUMLAH PENERIMAAN 218,550,000
JUMLAH PENGELUARAN 218,560,000
SALDO (10,000)

Halaman 2
BIAYA INVESTASI
NO URAIAN BULAN JUMLAH KET.
1 Pembelian Tandon selengkapnya 5,000,000
2 Pembelian LCD 5,500,000
3 Printer 4,000,000
4 Kamera 11,000,000
5
6
7
8
9
10
Total Biaya Investasi 25,500,000
Tabel Persentasi Tunjangan Prestasi Masa Kerja

Masa Kerja %
5-10 10
10-15 15
16-20 20
21-25 25
kepsek 0
wakasek 10
kajur 12

gty versi 24
1 16 8000 128000 4 512,000 pbusri
2 4 8000 32000 4 128,000 sanah
3 4 8000 32000 4 128,000 dwie
4 0 8000 0 4 - bayah
5 0 8000 0 4 - handayani
6 0 8000 0 4 - susi
7 0 8000 0 4 - sidiq
8 2 8000 16000 4 64,000 alfi
9 4 8000 32000 4 128,000 susila
10 14 8000 112000 4 448,000 iman
11 3 8000 24000 4 96,000 yut

3 Penerimaan Biaya Lain-lain


3 1 Biaya Ujian 3 250,000
2 Biaya Prak 12 150,000

12 12 8000 96000 4 384,000 susiana


13 1 8000 8000 4 32,000 ira
14 10 8000 80000 4 320,000 suely
15 0 8000 0 4 - lilis
16 0 8000 0 4 - st.fatimah
17 0 8000 0 4 - ida permata
18 0 8000 0 4 - heldina
19 17 8000 136000 4 544,000 santi
20 8 8000 64000 4 256,000 rizal
21 17 8000 136000 4 544,000 iwan
22 12 8000 96000 4 384,000 qomah
23 6 8000 48000 4 192,000 faisal
24 0 8000 0 4 - sien
25 8 8000 64000 4 256,000 yossi
4,816,000
gtt
1 12 8000 96000 4 384,000 iderus
2 28 8000 224000 4 896,000 agus
3 36 8000 288000 4 1,152,000 irfan
4 24 8000 192000 4 768,000 juhdi
5 28 8000 224000 4 896,000 Rusdiansyah
6 14 8000 112000 4 448,000 siska
7 20 8000 160000 4 640,000 alifauzi
8 20 8000 160000 4 640,000 bondan
9 16 8000 128000 4 512,000 nita
10 16 8000 128000 4 512,000 erma
11 32 8000 256000 4 1,024,000 thihana
12 20 8000 160000 4 640,000 taufik
13 12 8000 96000 4 384,000 toyib
14 7 8000 56000 4 224,000 lis
15 15 8000 120000 4 480,000 dewisetia
16 14 8000 112000 4 448,000 naimy
314 10,048,000

9
gty versi 18
1 16 8000 128000 4 512,000 pbusri
2 6 8000 48000 4 192,000 sanah
3 10 8000 80000 4 320,000 dwie
4 6 8000 48000 4 192,000 bayah
5 6 8000 48000 4 192,000 handayani
6 4 8000 32000 4 128,000 susi
7 4 8000 32000 4 128,000 sidiq
8 8 8000 64000 4 256,000 alfi
9 10 8000 80000 4 320,000 susila
10 12 8000 96000 4 384,000 iman
11 9 8000 72000 4 288,000 yut

750000
1800000

12 12 8000 96000 2550032 244,803,072,000 susiana


13 9 8000 72000 4 288,000 ira
14 10 8000 80000 4 320,000 suely
15 3 8000 24000 4 96,000 lilis
16 4 8000 32000 4 128,000 st.fatimah
17 0 8000 0 4 - ida permata
18 0 8000 0 4 - heldina
19 17 8000 136000 4 544,000 santi
20 14 8000 112000 4 rizal
21 17 8000 136000 4 544,000 iwan
22 12 8000 96000 4 384,000 qomah
23 12 8000 96000 4 384,000 faisal
24 6 8000 48000 4 192,000 sien
25 20 8000 160000 4 640,000 yossi
227 244,809,504,000
18 25 450
3400000

3400000
3320000
10120000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
Honor Pengelola Parkir 1
546 15 Honor Pemeliharaan Instalasi Listrik 1
546 16 Honor Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah 1
546 18 Tunjangan Pengelola Web Sekolah 1
orang 00,000
orang 00,000
orang 00,000
orang 00,000