Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN 6

2017
Disemak oleh: Disahkan oleh:

_____________________________ ____________________________
(MD ABDULLAH SAUMI B MOHD YUSSOFF) (NORLIZAI BT AWANG ABDUL AZIZ)
Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi Guru Besar
SK Tebing Tembah SK Tebing Tembah

Page |
1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC) Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu
1
bahan logam dan dan perspeks. fungsinya. KREATIVITI:
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan pada projek yang dihasilkan.
fungsi alatan tangan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. NILAI MURNI:
seperti gergaji tangan, 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - Bertanggungjawab
gergaji lengkung halus, dibina. - Sistematik
gergaji kerawang (scroll
MINGGU 1 saw), pahat, pisau 3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. KEMAHIRAN ABAD 21:
3/1/17-6/1/17 pemotong perspeks, 4 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Maklumat dan komunikasi
pistol pengokot (stapler digunakan untuk membuat projek.
gun) dan pistol perekat Memasang bahagian projek dan komponen BBB
panas (hot glue gun). elektromekanikal. - Polivinil Klorida (PVC)
5 - Perspeks.
Menguji kefungsian projek.
4.3.3 Menyatakan bahan Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
pengikat dan pencantum Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Pengikat dan pencantum
seperti dawai kokot dan mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
rod perekat panas (hot PENILAIAN
6 fungsi atau bahan.
melt glue). - Soalan (lisan atau bertulis)
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
9/1/17-13/1/17
Page |
2
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu: Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - TMK mencari maklumat
1
bahan logam dan i. motor dan gear; fungsinya.
elektromekanikal ii. motor, takal dan tali Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
sawat; dan pada projek yang dihasilkan. - Menjana idea
iii. motor, gegancu dan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
rantai. 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
dibina. - Bekerjasama
- Berdisiplin
MINGGU 3 3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
16/1/17 - 20/1/17 4 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek. - Maklumat dan komunikasi
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Komponen elektromekanikal
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Bahan / gambar sistem
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan elektromekanikal
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
PENILAIAN
6 fungsi atau bahan.
- Soalan (lisan atau bertulis)
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
23/1/17-27/1/17
Page |
3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK1 Orientasi masa depan
1
bahan logam dan fungsinya. - EK4 Menggunakan
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum teknologi
lakaran projek pada projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
elektromekanikal. Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak KREATIVITI:
4.3.7 Memilih lakaran terbaik dibina. - Menjana idea dan
projek merekacipta
elektromekanikal. Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Kreatif dan kritis
3
MINGGU 5
NILAI MURNI:
31/1/17-3/2/17
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdisiplin
4
digunakan untuk membuat projek. - Amanah
- Bertanggungjawab
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal.
5 KEMAHIRAN ABAD 21:
Menguji kefungsian projek. - Maklumat dan komunikasi
Membuat kemasan pada projek.
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Contoh gambar lakaran
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil lakaran murid
MINGGU 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
6/2/17-10/2/17
Page |
4
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
MINGGU 7 - Mematuhi peraturan
13/2/17-17/2/17 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 8
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
20/2/17-24/2/17
MINGGU 9
UJIAN PENILAIAN 1
27/2/17-3/3/17
Page |
5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
MINGGU 10
- Mematuhi peraturan
6/3/17-10/3/17 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:

MINGGU 11
13/3/17-17/3/17
Memasang bahagian projek dan komponen
- Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid

CUTI
18 MAC -26 PERTENGAHAN
MAC PENGGAL 1
Page |
6
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
- Berjimat
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Mematuhi peraturan
MINGGU 12
27/3/17-31/3/17 KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 - Menyelesaikan masalah
digunakan untuk membuat projek.
Memasang bahagian projek dan komponen BBB
elektromekanikal. - Lakaran projek
5 - Bahan logam / bukan logam
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
PENILAIAN
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
- Hasil kerja murid
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 13
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
3/4/17-7/4/17
Page |
7
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

NILAI MURNI:
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
MINGGU 14 - Bekerjasama
10/4/17-14/4/17
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek.
- Menyelesaikan masalah
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Bahan logam / bukan logam
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
- Bahan pengikat dan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan.
PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
- Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 15
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
17/4/17-21/4/17
Page |
8
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
- menggunakan teknik /
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
kaedah yang sesuai
dibina.
NILAI MURNI:
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
MINGGU 16 - Bekerjasama
24/4/17-28/4/17
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
4
digunakan untuk membuat projek. - Menyelesaikan masalah

Memasang bahagian projek dan komponen BBB


5 elektromekanikal. - Bahan logam / bukan logam
Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
Membuat kemasan pada projek. - Bahan pengikat dan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 17
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
1/5/17-5/5/17
MINGGU 18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
8/5/17-12/5/17
Page |
9
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


3
- Berdisiplin
MINGGU 19
- Bekerjasama
15/5/17-19/5/17
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal.
5 BBB
Menguji kefungsian projek. - Bahan logam / bukan logam
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan pengikat dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, pencantum
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 20
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
22/5/17-26/5/17
27/5/17 -11/6/17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Page |
10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK4 menilai pelaksanaan
bahan bukan logam, Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu projek
1
bahan logam dan 4.3.12 Membuat kemasan pada fungsinya. - TMK mencari maklumat
elektromekanikal projek. Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - membuat keputusan dan
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak tindakan susulan
dibina. - kreatif dan inovasi

3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


MINGGU 21 - Bekerjasama
12/6/17-16/6/17 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berkolaborasi
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:
Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan dan alatan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, kekemasan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 22
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
19/6/17-23/6/17
Page |
11
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 orientasi masa depan
bahan bukan logam, Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK4 menilai pelaksanaan
1
bahan logam dan 4.3.14 Membuat fungsinya. projek
elektromekanikal penyelenggaraan dan Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - TMK mencari maklumat
penyimpanan peralatan. pada projek yang dihasilkan.
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
- membuat keputusan dan
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
tindakan susulan
dibina.
- kreatif dan inovasi

3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


MINGGU 23 - Bekerjasama
24/6/17-30/6/17 - Berkolaborasi
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Interpersonal dan arah
Memasang bahagian projek dan komponen kendiri
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan penyelenggaraan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil persembahan dan
peralatan. penyelenggaraan murid
MINGGU 24
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
26/6/17-30/6/17
Page |
12
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik. - EK4 pengetahuan am
1 Menyatakan maksud hidroponik.
5.2.2 Menyatakan peralatan tentang pertanian
dan bahan yang - TMK mencari maklumat
diperlukan untuk
menyemai biji benih Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
seperti dulang 2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
semaian, span atau
reja benang, biji benih Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
dan air. Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3 tanaman. - Bersabar
- Bersungguh-sungguh
MINGGU 25 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
3/7/17-7/7/17
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Maklumat dan komunikasi
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Contoh alatan dan gambar
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Soalan (lisan atau bertulis)
dan bahan.
tentang hidroponik
MINGGU 26
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
10/7/17-14/7/17
Page |
13
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK4 pengetahuan am
betul. tentang pertanian

Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


2
digunakan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3
tanaman. - Bersabar
MINGGU 27 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Bersungguh-sungguh
17/7/17-21/7/17
Mengira kos bahan hidroponik.
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah

5 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB


hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja semaian murid
MINGGU 28
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
24/7/17-28/7/17
MINGGU 29
UJIAN PENILAIAN 3
31/7/16-4/8/17
Page |
14
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan peralatan EMK:
hidroponik menanam iaitu takung, 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK2 berinovasi
penutup takung dan - TMK mencari maklumat
raga tanaman.
Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.5 Membancuh larutan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh menambahbaik idea
nutrien dengan kadar
yang betul. Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bersungguh-sungguh
3
tanaman. - Berhati-hati
MINGGU 30 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
7/8/17-11/8/17
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Menyelesaikan Masalah
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
5 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Larutan nutrient
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman hidroponik
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 31
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
14/8/17-18/8/17
Page |
15
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih EMK:
hidroponik ke dalam raga tanaman Menyatakan maksud hidroponik. - EK3 megumpul maklumat
1
mengikut prosedur. dan melaksanakannya
mengikut prosedur

Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


2
digunakan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru

Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:


Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3
tanaman. - Bersabar
MINGGU 32 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Berhati-hati
21/8/17-25/8/17
Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:
4
Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah

BBB
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Anak benih untuk diubah
5
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman (set takung)
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan

PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Hasil kerja pengubahan
dan bahan.
tanaman murid
26/8/17-3/9/17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU 33 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


5/9/16-9/9/16
MINGGU 34 UPSR
11/9/17-15/9/17
Page |
16
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 megumpul maklumat
1 Menyatakan maksud hidroponik.
seperti mengacau dan melaksanakannya
larutan nutrien dalam mengikut prosedur
takung dan mengawal
perosak. Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
5.2.8 Pengiraan kos bahan
hidroponik. Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3 tanaman. - Bersabar
- Disiplin
MINGGU 35 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
18/9/17-22/9/17
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Interpersonal dan arah
Merekod pendapatan hasil hidroponik. kendiri

BBB
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan penjagaan
tanaman
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- hasil kerja murid (penjagaan
dan bahan.
dan pengiraan kos)
MINGGU 36
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
25/9/17-29/9/17
Page |
17
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.10 Merekod pendapatan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh meningkatkan kualiti
hasil hidroponik. Menyemai biji benih ke dulang semaian.
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
3
tanaman. - Bekerjasama
MINGGU 37 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
2/10/17-6/10/17 Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:
4 - Interpersonal & arah kendiri
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB
5
hidroponik. - Alat penimbang
- Buku rekod pendapatan
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja murid
MINGGU 38
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
9/10-13/10/17
MINGGU 39
ULANGKAJI
23/10/17- 27/10/17
MINGGU 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
30/10/17-3/11/17
MINGGU 41
PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
6/11/17-10/11/17
MINGGU 42
PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
13/11/17-17/11/17
MINGGU 43
PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2017
20/11/17-24/11/17
25/11/17-1/1/2018 CUTI AKHIR TAHUN
Page |
18