Anda di halaman 1dari 8

A). Bulatkan jawapan yang betul.

(10 markah)

1. Kita mestilah memakai pakaian yang _______________ bagi


mengelakkan dijangkiti penyakit.
A bersih
B kotor
C mahal

2. Memakai _________________ dan mengikatnya dengan


kemas semasa menunggang basikal.
A cermin mata
B topi keledar
C tanda nama

3. Merancang jadual harian dapat melahirkan pelajar yang


_______________ dalam pelajaran.
A berjaya
B gagal
C malas

4. Membantu emak mengemas rumah adalah amalan yang


_____________ .
A sia-sia
B mulia
C keji

1
5. Pengambilan makanan yang tidak seimbang boleh
_______________ kesihatan.
A. memudaratkan
B. meningkatkan
C. menjatuhkan

B). Tandakan (/) bagi postur yang betul dan (X) bagi
yang
sebaliknya (6
markah)

2
C). Tanda (/) pada gambar makanan yang boleh
menyebabkan
obesiti (8
markah)

3
D). Tulis nombor gambar sama ada perasaan gembira
atau
perasaan sedih
(6 markah)

Perasaan Perasaan Sedih


Gembira

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________
4
E). Tulis sentuhan SELAMAT atau TIDAK SELAMAT
pada situasi di bawah. (12
markah)

1. Murid lelaki memeluk murid perempuan.

2. Ibu memeluk dan mencium anaknya kerana berjaya dalam

peperiksaan.

3. Murid lelaki memegang alat genital murid perempuan.

4. Guru bersalaman dengan murid sambil mengucapkan

tahniah kerana memenangi acara sukan.

5. Guru lelaki memegang pinggang murid perempuan.

6. Abang memegang tangan adik perempuannya semasa

melintas jalan raya


F). Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul
berkaitan dengan penyakit konjunktivitis
(6 markah)

mata kuman merah tahi doktor tangan

5
1. Alif sakit _____________________.

2. Mata Alif dijangkiti _____________________.

3.Mata Alif berwarna _____________________.

4. Mata Alif ada _____________________ mata.


5. _____________________ memeriksa mata Alif.
6. Basuh _____________________ selepas tersentuh mata.

H). Lihat gambar. Nyatakan tiga kecacatan pada orang


yang mengalami kemalangan (6
markah)

Hilang anggota badan Hilang penglihatan Hilang keupayaan

6
G). Nyatakan situasi kecemasan di bawah (4
markah)

7
G). Lengkapkan kesan negatif penyalahgunaan bahan
terhadap kesihatan diri dan orang lain.
(12 markah)

ketagih pening badan dan mulut berbau

mata merah khayal jenayah

Merokok Alkohol Penyalahgunaan


dadah
i) i) i)

ii) ii) ii)

-SELAMAT MENCUBA-