SULIT

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH

PEPERIKSAAN PRA PMR (SET 1) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
SEJARAH Kertas 1 September 1 ¼ jam

21/1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

(Lihat sebelah SULIT

SULIT 1

2

21/2

Rajah berikut merujuk kepada proses penggunaan sumber lisan oleh sejarawan.

Memilih

Mentafsir

Membanding

Mengapakah sejarawan berbuat demikian ? A B C D 2 Mengenalpasti asal-usul maklumat Menyeragamkan sumber maklumat Mengesahkan kesahihan maklumat Menyelaraskan penggunaan maklumat

Rajah berikut merujuk kepada perubahan dalam masyarakat prasejarah. Zaman Neolitik

Hidup Menetap Apakah kesan daripada perubahan di atas ? A B C D Pengenalan sistem tulisan Penghasilan peralatan logam Perubahan bentuk kepercayaan Perkembangan kegiatan pertanian

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT 3

3

21/2

Apakah kepentingan monumen berikut kepada masyarakat awal Asia Tenggara ?

Candi Borobudur A B C D 4 Pusat keilmuan Pusat keagamaan Pusat perdagangan Pusat pemerintahan

Maklumat berikut merupakan perkataan dalam bahasa Arab.  Mulaqah  Malakat

Perkataan tersebut dapat dikaitkan dengan negeri A B C D 5 Melaka Johor Acheh Pasai

Mengapakah Parameswara memilih Orang Laut untuk tugas berikut ? Orang Laut A B C D Menjaga keselamatan perairan Melaka.

Mempunyai peralatan moden Menunjukkan semangat taat setia Memiliki pemimpin berwibawa Mendapat sokongan rakyat tempatan

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT 6

4

21/2

Jadual berikut menunjukkan pembesar Melaka dan kawasan pegangan mereka. Pembesar Bendahara Laksamana P ialah A B C D Kampar Temasik Sungai Raya Sening Ujung Kawasan Muar dan Bentan P

7

Senarai berikut merupakan wilayah di bawah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.    Pahang Kampar Inderagiri

Negeri tersebut diletakkan di bawah pengaruh Melaka melalui A B C D penaklukan perkahwinan pengislaman perdagangan

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT 8

5

21/2

Penyataan berikut menerangkan perkembangan di rantau Asia Tengara pada abad ke-16. Pedagang asing mulai meninggalkan pelabuhan Melaka dan berdagang ke Acheh, Patani dan Bantam. Mengapakah mereka meninggalkan pelabuhan Melaka ? I II III IV A B C D Peningkatan kongsi gelap Kekurangan kemudahan Perluasan amalan rasuah Ketidakcekapan pentadbiran I dan III I dan IV II dan III III dan IV

9

Monolog berikut menerangkan matlamat kerajaan Portugal pada abad ke-16 ? “ Kita perlu memonopoli perdagangan rempah di gugusan Kepulauan Melayu”

Bagaimanakah Portugis mencapai matlamat tersebut ? A B C D Menguasai Selat Melaka Membuka pelabuhan baru Mencipta teknologi moden Mengembangkan agama Kristian

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

6

21/2

10 Maklumat berikut merujuk kepada wilayah taklukan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam.   Pedir Pasai

Apakah faedah yang diperoleh Acheh melalui penaklukan berikut? A B C D Pembukaan pasaran baru Pengawalan sistem cukai Penguasaan perdagangan rempah Pengukuhan hubungan diplomatik

11 Rajah berikut menggambarkan perkembangan di negeri Johor pada abad ke-18. 1784 Pembesar Johor meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dan Riau Apakah nilai patriotisme yang dapat dikaitkan dengan tindakan tersebut ? A B C D Perpaduan teras kejayaan negara Permuafakatan mengukuhkan negara Kewajipan mempertahankan ketuanan bangsa Kegigihan meningkatkan kemakmuran negara

12 Gelaran berikut merujuk kepada negeri ‘Negeri Cik Siti Wan Kembang’ A B C D Perlis Kelantan Terengganu Kedah

13 Apakah nilai yang ingin diterapkan oleh masyarakat Melayu melalui pendidikan tidak formal ? A B C D 21/1 Berdikari Bersyukur Berbangga Berdaya saing SULIT

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

7

21/2

14 Maklumat berikut merupakan adat resam etnik di Sarawak.   Menindik telinga Menggantung gelung timah atau tembaga pada telinga

Adat resam tersebut diamalkan oleh etnik A B C D Murut Dusun Kelabit Melanau

15 Gambar berikut merujuk kepada tarian etnik Kadazandusun di Sabah.

Tarian Sumazau Mengapakah tarian tersebut dipersembahkan ? A B C D Menyambut pesta menuai Merasmikan rumah panjang Menerima kunjungan tetamu Meraikan kepulangan pahlawan

16 Mengapakah Bugis berbuat demikian ? Pada kurun ke-18, di bawah pimpinan Raja Haji, Bugis menawan Kedah dan Alor Setar. A B C D Menghalang ancaman Siam Menyekat pengaruh British Menguasai kegiatan perdagangan Menyelesaikan masalah perebutan takhta [ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

8

21/2

17 Apakah kesan perjanjian berikut terhadap kerajaan Johor ? Perjanjian Inggeris- Belanda 1824 A B C D Penerimaan Penasihat British Menguasai perdagangan Melaka Mencapai taraf wilayah merdeka Perpecahan lingkungan pengaruh

18 Mengapakah negeri-negeri berikut digabungkan pada tahun 1826 ? Negeri-Negeri Selat

Melaka

Singapura

Pulau Pinang

A B C D

Memantapkan kuasa raja Mengatasi ancaman lanun Menyeragamkan pentadbiran Memajukan penduduk tempatan

19 Dialog berikut mungkin berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1873. Pedagang A Pedagang B : : Kita perlu mendesak pihak British campur tangan di Tanah Melayu! Ya, saya setuju dengan pandangan itu !

Mengapakah pedagang Negeri-Negeri Selat bertindak demikian? A B C D Ketidakstabilan politik Kelemahan sistem perhubungan Kenaikan harga bahan mentah Ketidakseragaman sistem cukai

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

9

21/2

20 Rajah berikut menerangkan perubahan pucuk kepimpinan kerajaan Britain pada tahun 1873. Parti Liberal Parti Konservatif

Apakah kesan perubahan tersebut terhadap Tanah Melayu ? A B C D Pengukuhan hubungan luar Kenaikan taraf hidup penduduk Pelaksanaan dasar campur tangan Kemasukkan ramai pekerja luar

21 Maklumat berikut merujuk kepada pembesar di Sungai Ujong.   Dato Bandar Kulop Tunggal Dato Kelana Syed Abd Rahman

Apakah punca yang mencetuskan pertelingkahan pembesar tersebut ? A B C D Pembinaan balai polis Penetapan sempadan wilayah Perebutan hak mengutip cukai Pengenalan undang-undang baru

22 Garis masa berikut menunjukkan siri perjanjian antara kerajaan British dengan kerajaan Siam.

1909 – Perjanjian Bangkok 1902 – Perjanjian Pengisytiharan British-Siam

Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ? A B C D British menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara British menempatkan Penasihat British di Siam Siam membayar bunga emas kepada British Siam melaksanakan sistem birokrasi Barat [ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

10

21/2

23 Apakah kepentingan sistem berikut kepada negeri Johor ? Sistem Kangcu diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim pada tahun 1833

A B C D

Bekalan makanan bertambah Pendapatan negeri meningkat Masyarakat majmuk terbentuk Struktur pentadbiran dimantapkan

24 Jadual berikut merujuk kepada perubahan pentadbiran di Sarawak. Kurun 19 Peristiwa Sultan Brunei telah melantik Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak.

Mengapakah penduduk Sarawak tidak puas hati terhadap pentadbiran Pangeran Indera Mahkota ? I II III IV A B C D Pengenalan cukai tinggi Pelaksanaan sistem kerah Pengamalan dasar pilih kasih Penghapusan sistem perhambaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

25 Penyataan yang manakah dapat menggambarkan maksud peribahasa berikut ? “Bagai orang mengantuk disorongkan bantal” A B C D Bantuan tentera kerajaan British kepada James Brooke Tindakan Pangeran Indera Mahkota menindas orang Bidayuh Pengiktirafan James Brooke sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei Janji Raja Muda Hashim untuk melantik James Brooke sebagai Gabenor Sarawak

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

11

21/2

26 Dasar berikut dilaksanakan di Sarawak semasa pemerintahan Keluarga Brooke. Dasar Pecah dan Perintah Apakah tindakan Keluarga Brooke untuk mencapai dasar tersebut ? A B C D Menyeragamkan struktur pentadbiran Menyekat kebebasan bersuara rakyat Mendirikan sekolah-sekolah vernakular Mengasingkan petempatan mengikut etnik

27 Mengapakah SBUB hanya menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja di Sabah ? A B C D Tiada kemudahan Masalah kewangan Kurang penduduk Tiada sambutan

28 Jadual berikut menerangkan perkembangan perusahaan perlombongan di Tanah Melayu. Tahun 1912 1929 Perkembangan Kapal korek digunakan buat kali pertama di Batu Gajah, Perak Terdapat 107 buah kapal korek di Tanah Melayu

Apakah kesan daripada perkembangan tersebut ? A B C D Hasil bijih timah meningkat Orang Melayu menjadi kaya Tenaga buruh dibawa masuk Undang-undang tanah diperkenal

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

12

21/2

29 Menjelang tahun 1939, pantai barat Tanah Melayu telah dihubungi dengan satu jaringan jalan raya. Mengapakah perkembangan jalan raya hanya tertumpu di pantai barat Tanah Melayu ? A B C D Kestabilan politik Berkepadatan penduduk Berkepentingan ekonomi Kemurahan upah pekerja

30 Jadual berikut menerangkan peristiwa penentangan di Naning. Tahun 1831 Peristiwa Dol Said berjaya mengalahkan pasukan tentera British di bawah pimpinan Kapten Wyllie

Apakah faktor yang membawa kepada kejayaan tersebut ? I II III IV A B C D Bantuan luar Taktik perang gerila Kubu pertahanan kukuh Peralatan senjata moden I dan II I dan IV II dan III III dan IV

31 Apakah keputusan yang diambil dalam mesyuarat berikut ? Tarikh Peristiwa 21 Julai 1875 Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato’ Maharaja Lela telah mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang

A B C D

Menyerang balai polis Menghalau keluar British Mendapatkan bantuan luar Membunuh Residen British

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

13

21/2

32 Pada tahun 1915, Syarikat Borneo Utara British (SBUB) telah berjaya mematahkan pemberontakan orang Murut bawah pimpinan Antanom. Bagaimanakah SBUB mengelakkan kebangkitan semula orang Murut ? A B C D Menawarkan mereka jawatan tinggi Meminta mereka bersumpah taat setia Menghalang mereka berpendidikan tinggi Memindahkan mereka ke kawasan pedalaman

33 Maklumat berikut merujuk kepada perkembangan yang berlaku di luar negara pada awal kurun ke-20 yang turut memberi kesan kepada penduduk negara kita.   Gerakan Islah Gerakan Pan - Islam

Perkembangan tersebut telah membawa kepada A B C D kemunculan fahaman liberal kebangkitan gerakan revolusi kebangkitan semangat kebangsaan kemunculan persatuan kebangsaan

34 Mengapakah Jose Rizal menubuhkan pertubuhan berikut ? Liga Filipina A B C D Menyatupadukan rakyat Menuntut kemerdekaan Membentuk kerajaan republik Memajukan penduduk tempatan

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

14

21/2

35 Apakah matlamat perjuangan tokoh berikut ?

Syeikh Muhammad Tahir Jalauddin A B C D

Syed Syeikh Ahmad al-Hadi

Menyekat perluasan pengaruh Bugis Memajukan pemikiran orang Melayu Menghalang kemasukkan imigran Cina Menggalakkan perpaduan orang Melayu

36 Apakah akhbar yang melaporkan berita tentang pemberontakan Dato’ Bahaman di Pahang ? A B C D Bintang Timor Seloka Melayu Warta Malaya Utusan Melayu

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

15

21/2

37 Garis masa berikut merujuk kepada negara yang dikuasai oleh Jepun sehingga Perang Dunia Kedua. 1940 1937 1932 Menduduki Indo-China Menguasai China Menakluki Manchuria

Mengapakah negara tersebut menjadi sasaran Jepun? I II III IV A B C D Mendapatkan bahan mentah Memasarkan hasil perindustrian Mengekalkan kedaulatan negara Menghapuskan fahaman komunis I dan II I dan IV II dan III III dan IV

38 Rajah berikut merujuk kepada taktik yang digunakan oleh British untuk melumpuhkan ekonomi di Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Tentera British

Meletupkan Jambatan Guillemard di Kuala Krai Apakah taktik tersebut? A B C D Perang saraf Perang gerila Bumi hangus Serang hendap

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

16

21/2

39 Apakah peranan sultan pada zaman pemerintahan British dan Jepun ? A B C D Ketua agama Pemerintah negeri Ketua pentadbiran pusat Penggubal undang-undang

40 Dialog berikut mungkin diucapkan di Tanah Melayu pada tahun 1942.

Ibrahim Yaacob Ahli KMM

: Kita gunakan Kesatuan Melayu Muda untuk menyokong Jepun. : Kami setuju dengan cadangan itu.

Mengapakah KMM berbuat demikian ? A B C D Memperoleh kemerdekaan Mendapatkan pengiktirafan Menyekat keganasan komunis Memerlukan bantuan kewangan

41 Rajah berikut menerangkan peranan golongan imigran di Tanah Melayu.

Menjadi pelabur Imigran Cina Sumber tenaga kerja

Bagaimanakah British memastikan sumbangan golongan ini berterusan? A B C D Menggalakkan penubuhan MCA Memperkenalkan Malayan Union Mewujudkan pendidikan vernakular Menyediakan banyak peluang pekerjaan

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

17

21/2

42 Rajah berikut merujuk kepada struktur pentadbiran Malayan Union.

Parlimen British

X

Majlis Ekskutif

Majlis Undangan

Majlis Melayu

Apakah X? A B C D Residen Gabenor Residen Jeneral Pesuruhjaya Tinggi

43 Jadual berikut menerangkan perhimpunan yang diadakan di Tanah Melayu pada tahun 1946. Tempat Alor Star Kota Bharu Johor Bahru Peristiwa 50,000 orang Melayu berhimpun 10,000 orang Melayu berhimpun Orang Melayu berhimpun beramairamai

Apakah tujuan perhimpunan tersebut dianjurkan ? A B C D Membantah Pentadbiran Tentera British Menentang pelaksanaan Malayan Union Membantah lawatan ahli parlimen British Menentang keganasan anggota Bintang Tiga

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

18

21/2

44 Tokoh berikut merupakan ahli parlimen British yang memlawat ke Tanah Melayu pada bulan Mei, 1946.   L. D Gammans David Rees Williams

Apakah tujuan lawatan tersebut? A B C D Meminda perlembagaan Malayan Union Mengisytiharkan pelaksanaan Malayan Union Memujuk pembesar Melayu menerima Malayan Union Meninjau sejauh mana orang Melayu membantah Malayan Union

45 Jadual berikut menerangkan pebuhan Pertubuhan Komunis Antarabangsa. Tahun 1919 Peristiwa Penubuhan Pertubuhan Komunis Antarabangsa (Comintern)

Apakah cara yang digunakan oleh Comintern untuk menyebarkan ideologi mereka? A B C D Menghantar ejen Menguasai sumber ekonomi Melancarkan pemberontakan Menawarkan bantuan kewangan

46 Rajah berikut merujuk kepada peristiwa yang membawa kepada pengistiharan darurat di Tanah Melayu pada Jun, 1948. X

Kerajaan British mengisytiharkan darurat X ialah A B C D Pemusnahan balai polis Pembunuhan Sir Henry Gurney Pemusnahan landasan kereta api Pembunuhan pengurus ladang Eropah

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

19

21/2

47 Pada tahun 1950, seramai 470 509 orang Cina telah ditempatkan di 440 buah kampung baru di Tanah Melayu. Apakah tujuan British berbuat demikian ? A B C D Menyeragamkan penempatan Memajukan ekonomi sara diri Melemahkan pergerakan komunis Meningkatkan taraf hidup penduduk

48 Apakah yang membezakan parti berikut ? Persatuan Islam Se- Malaya (PAS) Independence of Malaya Party (IMP) A B C D Menerima keahlian orang Islam sahaja Menolak konsep kerjasama antara parti politik Memberi keutamaan kepada kaum Melayu sahaja Menekankan kerjasama untuk menuntut kemerdekaan

49 Senarai berikut merujuk kepada keanggotaan Sistem Ahli.     Seorang Cina Seorang India Tiga orang Melayu Empat orang pegawai British

Siapakah yang bertanggungjawab melantik ahli-ahli tersebut ? A B C D Ratu England Raja-raja Melayu Pembesar Melayu Pesuruhjaya Tinggi British

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

20

21/2

50 Rajah berikut merujuk kepada parti yang bergabung di bawah Parti Perikatan pada tahun 1955. . Parti Perikatan

UMNO

MCA

MIC

Apakah matlamat parti-parti tersebut bergabung ? A B C D Melahirkan perpaduan kaum Menghapuskan ancaman komunis Mewujudkan kebudayaan kebangsaan Melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan

51 Rajah berikut merujuk kepada manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Perkhimatan awam bercorak tempatan Manifesto Parti Perikatan X Mencapai kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun X ialah A B C D mewajibkan pendidikan rendah menawarkan kerakyatan jus soli memajukan pendidikan vernakular menggalakkan kemasukkan imigran

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

21

21/2

52 Parti Perikatan bersetuju dengan pelantikan sebuah suruhanjaya bebas iaitu Suruhanjaya Reid untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Mengapakah Parti Perikatan bersetuju dengan perkara tersebut ? A B C D Mematuhi arahan pihak penjajah Menghasilkan suatu peraturan bermutu Memberi keadilan kepada semua kaum Menamatkan pemerintahan kuasa asing

53 Mengapakah perkataan berikut perlu dilaungkan semasa sambutan hari kebangsaan negara ? Merdeka ! Merdeka ! Merdeka ! A B C D Memeriahkan sambutan kemerdekaan Menananamkan semangat cinta akan negara Menghargai pangorbanan para pejuang negara Merupakan amalan kebiasaan sambutan kemerdekaan

54 Pemasyhuran Kemerdekaan merupakan pernyataan kemerdekaan yang penting sebagai tanda pembebasan negara daripada penjajahan. Mengapakah kemerdekaan itu penting buat sesuatu negara ? A B C D Menganggotai pertubuhan serantau Memperoleh pengiktirafan negara jiran Menentukan bentuk pemerintahan sendiri Mempunyai kata putus dalam konflik antarabangsa

[ Lihat sebelah 21/1
© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

22

21/2

55 Jadual berikut menerangkan perlembagaan yang diperkenalkan di Sarawak. Tarikh Tokoh Peristiwa Januari 1941 Charles Vyner Brooke Memperkenalkan Perlembagaan 1941 sempena 100 Tahun Pengambilan Sarawak

Mengapakah perlembagaan tersebut gagal dilaksanakan ? A B C D Sarawak dijajah Jepun Sarawak diambil alih British Sarawak diancam kegiatan komunis Sarawak dilanda masalah perpaduan

56 Senarai berikut merupakan tindakan yang diambil oleh penduduk Sarawak pada pertengahan abad ke-20.    Menghantar kawat dan telegram Mengadakan tunjuk perasaan Mengirim surat bantahan

Tindakan tersebut diambil sebagai langkah membantah A B C D pengeluaran Pekeliling No. 9 pemerintahan Anthony Brooke penghukuman bunuh Rosli Dhobi penyerahan Sarawak kepada British

57 X dalam rajah berikut merujuk kepada sebuah pertubuhan yang diwujudkan di Sarawak pada pertengahan abad ke-20. X Digalakkan British untuk melemahkan gerakan Anti Penyerahan

Apakah X ? A B C D 21/1 Persatuan Dayak Sarawak (PDS) Barisan Pemuda Sarawak (BPS) Young Malay Association (YMA) Persatuan Kebangsaan Sarawak (SNAP) SULIT

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

23

21/2

58 Apakah tujuan pungutan suara berikut diadakan ? Kerajaan Singapura telah mengadakan satu pungutan suara pada bulan September 1962. A B C D Mengetahui pendirian rakyat terhadap gagasan Malaysia Memperoleh pandangan rakyat mengenai perlembagaan Malaysia Mendapatkan sokongan rakyat bagi menentang gagasan Malaysia Memastikan rakyat Singapura tidak menyokong gagasan Malaysia

59 Maklumat berikut merujuk kepada negara-negara Barat yang menyokong idea pembentukan Malaysia. Britain Amerika Syarikat

Mengapakah negara tersebut berbuat demikian ? A B C D Perkembangan komunis dapat disekat Penentangan rakyat dapat dikurangkan Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan Perluasan pengaruh asing dapat diteruskan

60 Rajah berikut merujuk kepada usaha Q dalam merealisasikan idea gagasan Persekutuan Malaysia.  Q  Q ialah A B C D Mengadakan rundingan dengan pemimpin wilayah-wilayah tersebut Memberi penerangan kepada pemimpin Sabah dan Sarawak

Suruhanjaya Cobbold Jawatankuasa Antara Kerajaan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

KERTAS SOALAN TAMAT

21/1

© 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

SULIT

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH

PEPERIKSAAN PRA PMR PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
SEJARAH Kertas 1 September 1 ¼ jam

21/1

Satu jam lima belas minit

SKEMA JAWAPAN (SET 1)

21/1

@ 2009 Hak Cipta PPD MELAKA TENGAH

SULIT

JAWAPAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN C D B A B B A D A C C B A C A D D C A C C A B A D D B A C A M/S 10 24 39 50 52 60 82 92 95 106 117 130 175 184 198 5 20 21 32 32 40 57 65 77 78 92 116 137 147 167 BIL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 JAWAPAN D B C D B A A C A A B B B D A D C A D A A C B C A D C A A C M/S 175 185 200 202 203 210 4 10 18 22 49 51 58 62 87 91 95 124 131 134 140 153 163 166 174 179 183 206 213 214

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.