Anda di halaman 1dari 7

KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

LAPORAN REFLEKSI
PENEMPATAN PRA KLINIKAL

______________________________________________________________________

AMBILAN JANUARI 2013


TAHUN 1 SEMESTER 1

NAMA PELATIH NO.MATRIKS NO.K/P


KEVIN VUN BPP2013~2263 941027-12-5263

UNIT HEMODIALISIS
HOSPITAL QUEEN ELIZABETH 1

TEMPOH KLINIKAL
(23/05/2013~27/05/2013)

TARIKH PENGHANTARAN
(28/05/2013)
PENGHARGAAN

Salam Sejahtera

Saya Necolson Yong, pelatih Pembantu Pegawai Perubatan sesi Januari 2013 mengucapkan

syukur kepada yang Mahakuasa kerana dengan berkatnya saya telah dapat menjalankan sesi

penempatan pra klinikal saya seperti yang telah ditetapkan. Penempatan Pra Klinikal ini

merupakan salah satu kewajiban yang harus disertai oleh setiap pelatih program Diploma

Pembantu Perubatan Ambilan Januari 2013 (PPP 01/13) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu

Kota Kinabalu.

Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada penyelaras

kami,Encik Zainullah yang telah menyediakan jadual yang sistematik.

Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi

penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam misi menyempurnakan penempatan pra

klinikal ini.

TUJUAN PENEMPATAN

1. Tujuan utama penempatan klinikal adalah untuk memberi pendedahan kepada


Pelatih Penolong Pegawai Perubatan (PPPP) tahun 1 semester 1, ambilan januari
2013, untuk mengintegrasi teori dan praktikal dalam situasi perubatan yang
sebenar.

2. Di samping itu, para pelatih didedahkan dengan suasana persekitaran wad


termasuklah pengurusan wad dan dokumentasi pesakit.
OBJEKTIF PENEMPATAN
Di akhir penempatan, pelajar dapat :

1. menyatakan tujuan, fungsi dan model susunan wad.

2. mengenalpasti struktur organisasi, proses kerja, fasiliti dan perkhidmatan


yang disediakan di wad.

3. mengenalpasti prinsip, proses dan amalan dalam konsep penjagaan pesakit.

4. mengenalpasti kepentingan amalan Universal Precaution dalam Penjagaan Pesakit.

5. mengenalpasti tren dan epidemiologi penyakit yang terdapat di wad.

6. membezakan di antara pengurusan kejururawatan dan pengurusan perubatan.

7. menghubungkaitkan konsep penyakit dengan kesihatan.

8. menyatakan kepentingan elemen profesionalisma, penyayang dan kerja berpasukan


dalam tugas seharian.

PENGENALAN WAD
-Unit Hemodialisis telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 1991,dalam tempoh 19
tahun ianya telah menyediakan perkhidmatan haemodialisis yang merupakan salah satu
rawatan di bawah seliaan Jabatan Nefrologi untuk pesakit-pesakit End Stage Renal Disease di
kalangan penduduk sekitar Bandar Sandakan.Ianya semakin berkembang pesatdari asanya
mempunyai 2 mesin dialysis kini HDU telah beroperasi dengan 20 buah mesin dialysis.

-Menyediakan rawatan Hemodialisis.


-Unit ini adalah di bawah seliaan PPP U42 dan di bawahnya terdapat ramai lagi kakitangan
yang membantu.

Kemudahan Infrastruktur dan Peralatan;


-Unit Hemodialisis terbahagi kepada 2 iaitu Hemodialisis(1) dan Hemodialisis(2). Unit
Hemodialisis(1) adalah memberikan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit dialysis berstatus
negative(-) hepatitis,manakala Hemodialisis(2) adalah untuk pesakit-pesakit dialysis berstatus
positif(+) hepatitis.

Peralatan Dialisis
-Bagi tahun 2010,hanya sebuah mesin haemodialisis telah diterima hasil sumbangan sebuah
syarikat persendirian. Jumlah keselruhan mesin dialysis di unit hemodialisis(2) sekarang
adalah 11 buah. Dan di Unit Haemodialisis(1) pula terdapat 7 buah mesin dialysis.
TREND PENYAKIT

1. Penyakit blood clothed(darah beku)

2. Penyakit buah pinggang kronik

3. Penyakit Arteri Periferi

4. Penyakit Panitia Simposium

5. Keabnormalan kandungan air dalam badan

6. Menyebabkan pembengkakkan berlaku pada anggota tubuh badan(Edema)

RAWATAN YANG DITAWARKAN


Rawatan terdiri dari:

1. Dialisis buah pinggang menggunakan mesin dialysis


2. Pemindahan buah pinggang
PERKARA-PERKARA YANG DIDEDAHKAN
1. Dialisis buah pinggang

2. Pemasangan IntraVena (IV drop)

3. Pengunaan Kateter

4. Barrier Nursing (Bilik Isolasi)

5. Nursing Care

6. Mengambil tekanan darah (BP)

7. Memeriksa Suhu

8. Mengambil berat badan

9. Memeriksa kesihatan pesakit

10. Mengubah kedudukan katil pesakit mengikut keselesaan pesakit

11. Pengurusan fail pesakit

12. Perekodan dokumentasi rawatan pesakit pada case note.

13. Suasana dalam wad (Interaksi perawat dengan pesakit)

14. Integrasi staf dalam wad (Kerjasama antara doktor, jururawat dan cleaner)

15. Pengurusan antara unit wad lain dan unit pengurusan (Unit Hasil)

KESAN-KESAN TERHADAP PELATIH PENOLONG


PEGAWAI PERUBATAN
1. Mengetahui kedudukan wad serta fungsinya.

2. Mengetahui persekitaran wad dan budaya kerja.

3. Mengenalpasti peralatan yang terdapat pada wad.

4. Mengetahui penyediaan jadual pengambilan ubat berserta dos.

5. Mengetahui cara dokumentasi rawatan pesakit.

6. Mengenalpasti rekod perubatan pesakit.

7. Mengetahui cara penyusunan dokumen dalam wad.

8. Mengetahui suasana wad serta hubungan professional antara perawat dengan pesakit.

9. Mengenalpasti rawatan yang diberikan terhadap pesakit mengikut penyakit yang


dihidapi.

RUMUSAN
Melalui penempatan Pra Klinikal yang dilaksanakan oleh Kolej Sains Kesihatan Bersekutu

Kota Kinabalu, Pelatih Penolong Pegawai Perubatan (PPPP) dapat lebih memahami bidang

tugas mereka dan suasana serta peraturan dalam wad yang ditempatkan. Selain itu, PPPP juga

mengetahui susunan wad dan rawatan-rawatan yang diberikan oleh perawat (doktor atau

jururawat) kepada pesakit.

Dalam wad yang ditempatkan, PPPP telah didedahkan dalam pengesanan kes dan diagnosis

yang dilakukan serta teknik pengendalian kes tersebut. Tambahan pula, PPPP dapat

membezakan antara bidang penjagaan pesakit dan bidang perubatan.

Melalui pemerhatian dan tunjukajar, PPPP dapat lebih mendalami bidang perubatan dan

seterusnya melahirkan perasaan minat terhadap bidang tersebut. Hal ini boleh membantu

PPPP dalam meningkatkan potensi serta displin diri. Di samping itu, prestasi PPPP dalam

bidang lain juga akan turut meningkat.

Penempatan Pra Klinikal juga mengajar PPPP untuk lebih berdikari dan menjadi proaktif

dalam pengurusan pesakit semasa berada dalam wad. Dengan adanya pembelajaran dan

pengajaran dalam kelas dan dalam wad, PPPP dapat mengenali peranan mereka dalam wad,

hospital dan klinik.