Anda di halaman 1dari 3

Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru

PELAJARAN 26
IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

ANEKA PILIHAN

1 Berikut adalah sebab Ibnu Sina diiktiraf sebagai tokoh perubatan dunia.
I Merawat beberapa orang penguasa negeri
II Berjaya menemui punca penyakit jantung
III Menghasilkan banyak karya perubatan
IV Mencipta bilik untuk pembedahan

A. I dan II C. II dan III


B. I dan III D. II dan IV

2 Berikut adalah pencapaian Ibnu Sina dalam bidang perubatan kecuali


A. Jangkitan virus TB
B. Jangkitan Hepatitis B
C. Pemulihan penyakit jiwa
D. Mencipta benang menjahit luka pembedahan

3 Manakah antara berikut bukan kitab karangan Ibnu Sina.


A Al-Qanun fi al-Tib
B Al-Adawiyah al-Qalbiah
C Al-Alfiah al-Tibbiah
D Al-Muqaddimah

4 Antara sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan ialah

A melakukan banyak penyelidikan dan analisis


B menghasilkan banyak karya dalam bidang kemasyarakatan
C memberi idea tentang asas pembinaan tamadun
D pelopor kepada pemikiran moden dalam bidang sejarah

ISI TEMPAT KOSONG

1 Nama sebenar Ibnu Sina ialah ______________


2 Pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Wilayah ____________
3 Beliau meninggal dunia pada tahun 428 H di _____________
4 Sebuah institusi Pendidikan di Hungary dinamakan _________________________ sebagai
menghargai jasa Ibnu Sina dalam bidang perubatan.

BAHAGIAN B

1 Karya al-Qanun Fi al-Tib Ibnu Sina terkenal di seluruh dunia sebagai sumber rujukan.
Tuliskan dua hasil karya Ibnu Sina selain daripada Qanun Fi al-Tib.
___________________________________ / ______________________________________

2 Jelaskan dua kesan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan terhadap
dunia hari ini.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

40
Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru

PELAJARAN 31

HAMKA PERMATA NUSANTARA

ANEKA PILIHAN

1
Petah berpidato
Membawa pembaharuan yang besar khususnya di Nusantara.
Membangkitkan semangat menentang Belanda.

Siapakah tokoh di atas ?


A Jamaluddin al-Afghani
B Sheikh Tahir Jalaluddin
C Sheikh Muhammad Abduh
D Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim.

2 Jawatan yang pernah disandang oleh HAMKA adalah seperti berikut :


I Menjadi guru agama di Tebing Tinggi
II Menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta
III Menjadi rektor di Perguruan Tinggi Surabaya
IV Dekan di Universiti Muhammadiah Padang Panjang.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

3 Pada tahun 1935M, HAMKA telah mengasaskan


A Majalah Khatib al-Ummah
B Pertubuhan Muhammadiyah
C Kolej al-Muballighin
D Majlis Syura Muslim Indonesia

ISI TEMPAT KOSONG

Soalan 1 hingga 3 . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat dalam carta di
bawah :

Agama Hasil karya Falsafah


1 _________________ HAMKA 2 __________________

Sastera
3_____________________

BAHAGIAN B

1 Terangkan dua kaedah yang beliau gunakan dalam menyampaikan mesej perjuangannya.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2 Jelaskan dengan ringkas cabaran yang dihadapinya dalam perjuangan menyebarkan dakwah.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

41
Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru

42