Anda di halaman 1dari 2

Tajuk : Pepejal Geometri III

Masa : 1 jam
Objektif : Mengaplikasikan konsep isipadu untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan pepejal gubahan.
Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat :-
1. mengira isipadu pepejal gubahan
2. menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
pepejal gubahan.

Kerangka Aktiviti
Fasa Aktiviti Cadangan Aktiviti Catatan

Set Induksi 1. Guru membentuk kumpulan. Nyatakan:


(10 minit) 2. Guru menggunakan teknik Kefahaman konseptual
penyoalan tentang luas. Kaedah
3. Guru menunjukkan 4 bentuk kad penyoalan(pose,pause
(trapezium, bulatan, segitiga dan , pounce, bounce)
segiempat) bersama 4 kad
formula.
4. Guru menyoal bagaimana
hendak mencari luas bentuk-
bentuk tersebut.
5. Murid diminta memadankan
dengan formula yang betul
menggunakan kad yang
disediakan.
Perkembangan 1. Guru menunjukkan simulasi dan Powerpoint @ kad manila
(15 minit) membuat perkaitan antara isipadu
air dalam gelas dengan kuantiti air
yang dituang dari botol.
2. Guru menerangkan semua
konsep (rumus) isipadu pepejal
geometri berpandukan aktiviti
simulasi tadi.
3. Guru mengelaskan pepejal
geometri yang mempunyai ciri
yang sama.
4. Guru memberi contoh rumus
isipadu terhasil dari perkaitan
antara konsep luas dan tinggi
antaranya:
a) Silinder
b) Kubus
c) Piramid
d) Kon
e) Sfera
f) Prisma

Perkembangan 1. Kumpulan murid dibentuk melalui Pembentangan papan


(30 minit) pedagogi abad 21 dan dipimpin tulis@kertas
oleh guru muda. mahjong@pembentangan
2. Guru mengedarkan lembaran di hadapan papan putih
kerja kepada semua pelajar untuk kelas.
perbincangan dalam kumpulan
3. Murid membentangkan hasil
jawapan.

Rumusan 1. Guru meminta semua murid Sticker Notes


(5 minit) membuat rumusan hasil
pembelajaran hari ini.