Anda di halaman 1dari 4

Subjek / Subject Sains

Tema / Theme TEMA : SAINS HAYAT


Topik / Topic TOPIK : 4. TUMBUHAN
KPS
Standard 4.1 Memahami ciri tumbuhan
Kandungan /Content
Standard
Standard 4.1.1 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada
Pembelajaran/Learni manusia dan haiwan
ng Standard
Objektif Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:-
Pembelajaran/Learni 1. Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan
ng Objective(s) haiwan dengan jelas
Kebolehan/Proficienc
y Level
Aktiviti / Activities 1. Mengunakan kaedah membentangkan hasil dapatan sendiri.
2. Murid membuat pembentangan hasil dapatan yang
diperolehinya mengikut topik yang disediakan menggunakan
kaedah slide.
Strategi PAK21 1. Membentangkan hasil dapatan sendiri
ABM / Teaching Aids Komputer, LCD, buku teks, buku latihan, alat tulis, kad arahan
Nilai Moral/Moral Berani
Value(s)
EMK / CCE Sains dan Teknologi
Penilaian /
Assessment
Refleksi / Reflection _____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya
kerana __________________________________________.
Subjek / Subject Sains
Tema / Theme
Topik / Topic TMK
KPS
Standard 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian
Kandungan /Content 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan
Standard menggunakan maklumat.
Standard 2.5 Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor
Pembelajaran/Learni berpandukan sel yang diberikan
ng Standard 2.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam
hamparan elektronik (MS Excel)
Objektif Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:-
Pembelajaran/Learni 1. Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan
ng Objective(s) nombor berpandukan sel yang diberi serta menggunakan fungsi
Autosum untuk menjumlahkan sel secara automatik dalam perisian
hamparan elektronik (MS Excel)
Kebolehan/Proficienc
y Level
Aktiviti / Activities 1. Mengunakan kaedah membentangkan hasil dapatan sendiri.
2. Murid membuat pembentangan hasil dapatan yang diperolehinya
mengikut topik yang disediakan menggunakan kaedah slide.
Strategi PAK21 1. Membentangkan hasil dapatan sendiri
ABM / Teaching Aids Komputer, LCD,DVD, buku teks, buku latihan, alat tulis, kad arahan
Nilai Moral/Moral Sederhana
Value(s)
EMK / CCE TMK
Penilaian /
Assessment
Refleksi / Reflection _____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
Subjek / Subject Sains
Tema / Theme
Topik / Topic TMK
KPS
Standard 3.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian
Kandungan /Content 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan
Standard menggunakan maklumat.
Standard 2.6 Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor
Pembelajaran/Learni berpandukan sel yang diberikan
ng Standard 2.2 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam
hamparan elektronik (MS Excel)
Objektif Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:-
Pembelajaran/Learni 2. Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan
ng Objective(s) nombor berpandukan sel yang diberi serta menggunakan fungsi
Autosum untuk menjumlahkan sel secara automatik dalam perisian
hamparan elektronik (MS Excel)
Kebolehan/Proficienc
y Level
Aktiviti / Activities 3. Mengunakan kaedah membentangkan hasil dapatan sendiri.
4. Murid membuat pembentangan hasil dapatan yang diperolehinya
mengikut topik yang disediakan menggunakan kaedah slide.
Strategi PAK21 2. Membentangkan hasil dapatan sendiri
ABM / Teaching Aids Komputer, LCD,DVD, buku teks, buku latihan, alat tulis, kad arahan
Nilai Moral/Moral Sederhana
Value(s)
EMK / CCE TMK
Penilaian /
Assessment
Refleksi / Reflection _____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
Subjek / Subject Sains
Tema / Theme SAINS FIZIKAL
Topik / Topic 5. MAGNET
KPS
Standard 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet
Kandungan /Content
Standard
Standard 5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder,
Pembelajaran/Learni ladam, bentuk U, butang dan cincin
ng Standard 5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan
menjalankan penyiasatan
5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya
5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah
bahan magnet
Objektif Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:-
Pembelajaran/Learni 1. Menamakan bentuk-bentuk magnet dengan betul.
ng Objective(s) 2. Mengenal pasti bentuk-bentuk magnet dengan tepat.
Kebolehan/Proficienc
y Level
Aktiviti / Activities 1. menggunakan kaedah think pair- share
2. topik diberikan oleh guru, murid berbincang mengenai
tajuk dan membentangkan hasil perbincangan tersebut.
Strategi PAK21 1. Think pair share
ABM / Teaching Aids Buku teks, buku latihan, alat tulis, kad arahan
Nilai Moral/Moral Jujur,bersungguh-sungguh
Value(s)
EMK / CCE Sains dan Teknologi
Penilaian /
Assessment
Refleksi / Reflection _____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya
kerana __________________________________________.