Anda di halaman 1dari 4

Doa Qunud

" Allahummahdinii fiiman hadait,


Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang2 yang telah
Engkau beri petunjuk.Wa'aafinii fiiman 'aafait,
Berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau
beri kesehatan.Watawallanii fiiman tawal-laiit,
Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau
pimpin.

Wabaarik lii fiimaa a'thoit,
Berilah berkah pda segala apa yang telah Engkau berikan
kepadaku.Wa qinii birohmatika syarrama qadait,
Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan


Fainnaka taqdii walaa yuqda 'alaik
Karena, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak
ada yang menghukum atau menentukan atas Engkau.Wainnahu laa yadzillu man walait,
Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah

Engkau beri kekuasaan.

Walaa ya'izzu man 'aadait
Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi.


Tabaa rakta rabbana wata'aalait
Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau.Falakal hamdu 'alaa maa qadhait
Segala puji bagi-Mu atas yang telah engkau pastikan...Astagfiruka wa'atuubu ilaik
Aku mohon ampun dan kembali (taubat) kepada Engkau


wasallallahu 'alaa sayyidina
Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas nabi


Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa alihi washahbihi
wasallam.

Muhammad beserta seluruh keluarganya dan serta


sahabatnya