Anda di halaman 1dari 4

FORMAT LAPORAN KELUHAN KETERSEDIAAN OBAT TAHUN

kepemilikan
account e-
Jenis money Nama Obat
No Divre KC Nama Faskes
Faskes (Generik,sediaan,kekuatan)
Kosong
ya tidak
Pabrik

II Padang FKRJTL RS Naili DBS v Acetyl sistein tab


Albendazol v
amiodaron inj
amlodipine tab 10 mg
Aqua Steril untuk irigasi v
asam salisilat v
Asam traneksamat tab 500 mg v
atorvastatin tab
Betahistin tab
Candesartan tab 16 mg
Candesartan tab 8 mg
cefixime cap 200 mg
Ceftriaxon inj
Cetirizin syr v
Citicolin tab
Dexametason inj
Efedrin inj (OGB) v
Fe tab v
Fe tab kombinasi
Fentanyl inj
Flukonazol tab 150 mg
Flunarizine tab 5 mg
Gabapentin 100 mg
Gabapentin 300 mg
gentamisin salep mata
Gentamycin inj
Haloperidol tab
Human insulin intemediete acting
Human insulin long acting
Isoniazid tab 100 mg v
Ketoprofen supp
kombinasi levodopa+benserazide
Lansoprazole inj
Meropenem inj
Metil Ergometrin inj v
MgSO4 20%
MgSO4 40%
NaCL infus
nistatin vaginal
Ondansentron inj 2mg/ml
Oxytocin inj v
Phenitoin
pioglitazone tab
RL infus
sertalin tab
simvastatin tab 20 mg
Sukralfat syr
Tramadol cap
Tramadol inj
Trihexilphenidil tab
Valproat tab
Vit B 12 tab
Vit K inj v
ERSEDIAAN OBAT TAHUN 2016

Akar permasalahan Ketersediaan Obat

Ket
Harga tidak Account dilock Jumlah obat yang
Kosong Pengiriman
sesuai e oleh datang tidak sesuai Lainnya
Distributor terlambat
katalog distributor Surat Pesanan
v
v
v v v ED terlalu dekat
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v v Lantus
v Levemir
v
v
v
v tidak bertemu
v ED terlalu dekat
v
v ED terlalu dekat
v ED terlalu dekat
v v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v