Anda di halaman 1dari 6

PENGENALAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

10. Kejujuran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Bercakap benar, bersikap amanah
dan ikhlas dalam perlakuan.
10.1.1 Menyenaraikan sikap jujur dalam
perhubungan dengan jiran.

10.1.2 Memberi sebab perlunya bersikap


10.1 Mengamalkan sikap jujur
jujur terhadap jiran
dalam perhubungan dengan jiran
10.1.3 Menghuraikan perasaan apabila
bersikap jujur terhadap jiran

10.1.4 Berkelakuan jujur terhadap jiran

Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam perlakuan.
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tarikh : 18 April 2017 (Selasa)

Kelas : Tahun 4

Bilangan Murid :( / 9) orang

Nilai : Kejujuran

Tajuk : Saya Jujur, Jiran Percaya.

Masa :

Standard Kandungan : 10.1

Standard Pembelajaran : 10.1.4

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah berlaku jujur semasa dirumah dan disekolah.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

1. Melakonkan situasi yang diberikan secara berkumpulan


dengan tepat di hadapan kelas.
AKTIVITI LANGKAH-LANGKAH PdP NILAI

Aktiviti P&P Set Induksi: (10 minit) Kejujuran


(40 Minit) 1. Murid menonton video yang mengisahkan seorang Bercakap benar,
pencuri jujur yang telah diberikan hadiah sebagai bersikap
tanda terima kasih kerana kejujurannya. amanah dan
ikhlas dalam
perlakuan.
2. Murid disoal jawab oleh guru.
I. Nyatakan watak yang terdapat dalam video
ini?
II. Bolehkah kamu berikan ringkasan mengenai
apa yang berlaku dalam video?
III. Kenapa pemuda ini mahu mencuri?
IV. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini semasa
dia mengambil keputusan untuk mencuri?
V. Siapakah pemuda yang dijumpai oleh pencuri
itu?
VI. Kenapa raja menangkap menterinya?
VII. Apa nilai yang ditekankan dalam cerita ini?
VIII. Pada pandangan kamu, adakah cara pemuda
tersebut mencuri tetapi bercakap jujur itu
betul?
IX. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh
pemuda itu sekiranya dia mahu teruskan
kehidupan?
X. Jika situasi ini terjadi pada kamu, kamu
ternampak barangan jiran berharga, adakah
kamu akan mengambilnya?

Langkah Pertama: (10 minit)


1. Murid dikehendaki membuka buku teks muka surat
81 dan 82.
2. Seorang murid akan membaca teks yang
disediakan dan murid lain mendengarnya.
3. Murid bersama guru menjawab soalan yang
dikemukan oleh buku teks tersebut.

Langkah Kedua: (20 minit)


1. Guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan.
2. Murid akan melakonkan situasi yang tertentu
berdasarkan kad situasi yang akan guru edarkan.
3. Murid secara berpasangan akan melakonkan
semula situasi tersebut dan menunjukkan tindakan
yang menunjukkan mereka jujur menyelesaikan
masalah.
4. Setiap kumpulan akan melakonkan situasi di
hadapan dan guru akan memberikan komen
berkenaan lakonan mereka.
5. Kumpulan yang paling menyerlah akan diberikan
token sebagai pengukuhan kepada mereka.

Aktiviti
1. Guru membuka buku teks muka surat 88. BBM :
pemulihan & 2. Murid dikehendaki menjawab soalan tersebut di
pengayaan dalam buku latihan. Buku tugasan,
(15 minit) 3. Murid melakukan latihan dalam buku tugasan pada buku latihan,
(15 m/s
4. Guru membimbing murid melakukan tugasan yang
diberikan.
(16

(17

Penutup
(5 minit)

1. Guru menegaskan akan keperluan untuk


melakukan nilai kejujuran dalam kehidupan murid.
2. Murid diingatkan untuk menjaga adab dan sentiasa
menjaga disiplin sepanjang sesi PdP berlaku

TMK
EMK
Mengaplikasi
KBAT Menilai
Menganalisis
Pembesar suara,televisyen, komputer riba, lembaran
BBM kerja 1, lembaran kerja 2, papan putih, buku latihan,
buku tugasan, marker pen, gambar

Anda mungkin juga menyukai