Anda di halaman 1dari 20

SULIT 3 4531/1

1 Manakah antara berikut bukan bidang yang dipelajari dalam fizik?


A Gelombang
B Ekologi
C Haba
D Nuklear

2 Pernyataan manakah yang paling sesuai mengenai pembelajaran fizik?


A Satu cabang kajian yang melibatkan objek fizikal
B Kajian interaksi di antara jirim dan tenaga
C Kajian ciptaan teknologi
D Kajian daya dan pergerakan

3 Manakah antara yang berikut merupakan unit terbitan?


A ampere
B meter
C kelvin
D joule

4 Antara berikut, yang manakah menunjukkan hubungan antara kuantiti asas untuk
ketumpatan?
jisim
A
panjang x panjang x panjang

jisim x panjang
B
panjang x panjang x masa

jisim x jisim x panjang


C
masa

masa x masa
D
panjang x jisim

5 Antara langkah berikut, yang manakah boleh mengurangkan ralat paralaks semasa mengambil
bacaan arus dari sebuah ammeter?

A Gunakan ammeter yang lebih peka


B Hitung nilai purata daripada bacaan ulangan
C Gunakan kanta pembesar untuk mengambil bacaan dari ammeter
D Gunakan ammeter yang mempunyai cermin satah di bawah jarum penunjuk

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 4 4531/1

6 Antara berikut yang manakah kuantiti asas dan unit SI nya?

A Jisim / g
B Arus / mA
C Suhu / K
D Masa / h

7 Antara set berikut, yang manakah disusun dalam susunan menaik?


A Kilo, mega, micro, centi
B Kilo, mega, mili, micro
C Micro, kilo, centi, mega
D Micro, mili, kilo, mega

8 Antara frekuensi berikut, yang manakah sama dengan 2106.8 MHz?


A 2.1068 x 10 -5 Hz
B 2.1068 x 10 -2 Hz
C 2.1068 x 10 4 Hz
D 2.1068 x 10 9 Hz

9 Manakah antara berikut adalah kuantiti skalar?


A Kerja
B Daya
C Berat
D Momentum

10 Kuantiti-kuantiti fizik di bawah terdiri daripada satu kuantiti skalar dan satu kuantiti vektor
kecuali
A Sesaran, jarak
B Halaju, laju
C Tenaga, kuasa
D Jisim, berat

11 Kejituan sesuatu ukuran boleh ditambah dengan


A menghitung nilai kepada tempat perpuluhan yang lebih banyak
B mengabaikan ralat paralaks
C menghitung nilai purata
D mengabaikan ralat sifar

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 5 4531/1

12 Rajah 1 menunjukkan taburan kesan tembakan pada sebuah papan sasar.

Rajah 1

Manakah di antara berikut menerangkan taburan kesan tembakan pada papan sasar yang
betul?

Kejituan Kepersisan
A Tinggi Tinggi
B Tinggi Rendah
C Rendah Tinggi
35
D Rendah Rendah
30
25

13 Rajah 2 menunjukkan tolok skru mikrometer yang digunakan untuk mengukur ketebalan 100
helai kertas.

0 1 2 3 4

Rajah 2

Apakah ketebalan sehelai kertas dalam mm?

A 0.0482
B 0.0432
C 4.32
D 4.82

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 6 4531/1

14 Jadual 1 menunjukkan 4 set pengukuran papan yang sama dibuat oleh 4 orang pelajar.
Ketebalan sebenar sekeping papan adalah 2.53 cm.

Ukuran / cm
Pelajar
1 2 3 4
A 2.50 2.50 2.50 2.50
B 2.53 2.53 2.53 2.53
C 2.52 2.53 2.54 2.53
D 2.71 2.73 2.74 2.74

Jadual 1

Pelajar manakah yang mempunyai pengukuran tidak tekal tapi jitu?

15 Rajah 3 menunjukkan kaedah mengukur diameter sebiji manik.


manik

pembaris
5 6 7

Rajah 3
Apakah diameter sebiji manik?
A 3.0 cm C 0.8 cm
B 1.6 cm D 0.4 cm

16 Rajah 4 menunjukkan sebuah graf yang dilukis hasil daripada satu eksperimen.
Daya, F (N)

60

Masa, t (s)
10 0 5

Rajah 4

Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar mengenai graf tersebut?
A Tajuk graf ialah daya, F melawan masa, t
B Masa, t adalah pemboleh ubah dimanipulasikan
C Kecerunan graf adalah 4 Ns-1

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 7 4531/1

D Daya berkadar lansung dengan masa


17 Sekumpulan pelajar membuat ujikaji di mana pembolehubahnya seperti berikut:
P: Pembolehubah manipulasi
Q: Pembolehubah bertindak balas
R: Pembolehubah tetap

Antara graf berikut, yang manakah memberikan gambaran yang sesuai?

A P B Q

Q R

C R D Q

P P

18 Antara graf yang berikut yang manakah mematuhi persamaan F = ma, dimana m adalah
malar

A F B F

a
a

C F D F

a a

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 8 4531/1

19 Rajah 5 menunjukkan satu penyiasatan tentang regangan suatu spring. Beban yang berlainan
jisim digantung pada spring yang serupa.
Spring

Pemanjangan
spring Pemanjangan
Beban spring

Rajah 5

Antara pemboleh ubah berikut, yang manakah betul?

Pemboleh ubah Pemboleh ubah Pemboleh ubah


dimanipulasikan bergerak balas dimalarkan
A Jisim Beban Pemanjangan spring Diameter spring
B Pemanjangan spring Jisim Beban Diameter spring
C Diameter spring Pemanjangan spring Jisim Beban
D Jisim Beban Diameter spring Pemanjangan spring

20 Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan pecutan semakin meningkat?

A v B v

t t

C v D v

t t

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 9 4531/1

21 Rajah 6 menunjukkan pergerakan bas dari bandar P ke bandar S

100 km
S

40 km
Q R

80 km

Rajah 6

Berapakah sesaran bas?

A 60 km
B 128 km
C 100 km
D 220 km

22 Rajah 7 menunjukkan trek bagi acara larian 200 m. Seorang atlet telah menamatkan larian
tersebut dalam masa 25 s.

Mula

150 m

200 m Tamat

Rajah 7

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 10 4531/1

Berapakah halaju atlet itu?


350 200
A 25 C 25
150 25
B 25 D 200

23 Antara pita detik berikut, yang manakah menunjukkan satu pecutan?

24 Rajah 8 menunjukkan satu keratan pita detik bagi pergerakan sebuah troli. Jangkamasa detik
menghasilkan 50 detik dalam masa satu saat.

P Q

Rajah 8

Berapakah masa yang diambil untuk troli bergerak dari P ke Q

A 0.20 s
B 0.22 s
C 1.80 s
D 2.00 s

25 Sebiji bola dijatuhkan dari sebuah bangunan setinggi 10 tingkat ke tanah. Antara kuantiti yang
berikut, yang manakah akan meningkat?

A Pecutan disebabkan graviti


B Tenaga keupayaan objek
C Berat objek

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 11 4531/1

D Halaju objek

26 Antara yang berikut, manakah bukan contoh bagi gerakan linear?


A Seorang atlet berlari dalam larian 100 meter
B Gasing yang sedang berputar
C Buah kelapa jatuh ke tanah
D Peluru yang bergerak menuju ke sasaran
27 Rajah 9 menunjukkan graf halaju-masa bagi sebuah basikal yang bergerak.

Halaju

X Y

W Masa

Rajah 9

Pernyataan manakah menerangkan pecutan gerakan dalam kawasan WX dan XY?

WX XY
A Bertambah Sifar

B Bertambah Seragam

C Sifar Seragam

D Seragam Sifar

28 Rajah 10 menunjukkan graf halaju- masa bagi gerakan suatu objek.

Halaju (ms-1)

Masa (s)
0 2 6 8

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 12 4531/1

Rajah 10

Berapakah jumlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh objek itu dalam masa 8 s?
A 18 B 32
C 24 D 64

29 Rajah 11 menunjukkan graf jarak- masa yang mewakili pergerakan sebuah kereta.

Jarak (km)

Masa (j)
0

Rajah 11

Apakah kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf?

A Arah gerakan kereta


B Pecutan kereta
C Laju kereta

30 Rajah 12 menunjukkan sebuah jentera berat penggelek stim. Jentera ini sukar untuk menukar
arah pergerakannya.

Rajah 12

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 13 4531/1

Pernyataan tersebut merujuk kepada

A konsep inersia
B konsep keseimbangan daya
C prinsip keabadian tenaga
D prinsip keabadian momentum
Troli
Kipas elektrik

P 31 Rajah 13 menunjukkan
Aliran udara sebuah
Q troli bersama kipas elektrik di atas lantai licin.

Rajah 13

Apakah akan berlaku kepada troli itu apabila suis kipas dihidupkan?

A Bergerak ke arah Q kemudian P


B Bergerak ke arah P
C Bergerak ke arah Q
D Tetap tidak bergerak

32 Rajah 14 menunjukkan Jamal memandu motorsikal pada laju seragam 25 ms -1.


Terdapat dua daya yang menentang gerakan iaitu rintangan udara 30 N dan daya geseran 80
N.

Rintangan Udara
25 ms-1

Daya Geseran

Rajah 14

Berapakah tujah enjin motorsikal.

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 14 4531/1

A 50 N
B 55 N
C 85 N
D 110 N

33 Rajah 15 menunjukkan sebuah kotak berjisim 5 kg ditolak dengan daya 20 N. Jika daya
geseran pada lantai adalah 5 N, kira pecutan kotak tersebut.

F = 20 N
5 kg

fgesean = 5 N

Rajah 15

A 0.3 ms-2
B 0.5 ms-2
C 3.0 ms-2
D 5.0 ms-2

34 Rajah 16 menunjukkan sebuah troli berjisim 3.0 kg diletakkan di atas permukaan meja dan
ditarik dengan daya 5.0 N. Troli itu bergerak dengan halaju malar.

F = 5.0 N 3.0 kg

Rajah 16

Berapakah daya geseran antara tayar troli dan lantai?


A 0.6 N
B 3.0 N
C 5.0 N
D 8.0 N

33 Rajah 17 menunjukkan seorang ahli bomba yang memegang hos, memerlukan sokongan
rakannya supaya dia tidak jatuh ke belakang apabila air keluar dari hos dengan halaju dan
isipadu yang tinggi.

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 15 4531/1

Rajah 17
Prinsip yang manakah menerangkan situasi di atas?

A Pascal
B Archimedes
C Keabadian tenaga
D Keabadian momentum

36 Rajah 18 menunjukkan ujian beg udara di dalam sebuah kereta.

Rajah 18

Apakah konsep fizik yang menerangkan prinsip kerja beg udara ini?

A Inersia
B Impuls
C Momentum
D Daya impuls

37 Apabila jisim sesuatu objek bertambah kuantiti berikut akan turut bertambah kecuali
A inersia
B pecutan
C momentum
D daya impuls
4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT 16 4531/1

38 Rajah 19 menunjukkan dua troli yang serupa berada di atas suatu satah tanpa geseran.
Troli P bergerak dengan halaju u dan melanggar troli Q yang pegun. Selepas perlanggaran
troli P dan Q bergerak bersama dengan halaju v.

Sebelum perlanggaran Selepas perlanggaran


u v

Troli P Troli Q Troli P Troli Q

plastisin

Rajah 19

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?


A Perlanggaran itu adalah perlanggaran kenyal.
B Kedua- dua troli tidak mengalami perubahan momentum.
C Jumlah tenaga kinetik sebelum perlanggaran dan selepas perlanggaran adalah sama
D Jumlah momentum sebelum perlanggaran dan selepas perlanggaran adalah sama.

39 Rajah 20 (a) menunjukkan troli X yang bergerak dengan halaju 10 ms -1 melanggar troli Y
yang bergerak dalam arah bertentangan dengan halaju 2 ms -1. Rajah 20 (b) pula menunjukkan
pergerakan kedua- dua troli selepas perlanggaran.

2 ms-1 6 ms-1
10 ms-1 v

Troli X Troli Y Troli X Troli Y

Rajah 20 (a) Rajah 20 (b)

Jika jisim troli X adalah 3 kg dan jisim troli Y adalah 6 kg, cari halaju troli X selepas
perlanggaran, v.

A 2 ms-1

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 17 4531/1

B 4 ms-1
C 6 ms-1
D 8 ms-1

40 Rajah 21 menunjukkan dua biji bola yang serupa, P dan Q bergerak ke arah satu sama lain
dengan halaju v dan 2v masing- masing. Perlanggaran yang terlibat adalah perlanggaran
kenyal.

v 2v

P Q
Rajah 21

Pernyataan manakah yang menerangkan situasi di atas dengan tepat.


A Tenaga kinetik bola P dan bola Q sebelum perlanggaran adalah sama

B Momentum bola P sebelum perlanggaran adalah sama dengan momentum bola Q


selepas perlanggaran.

C Jumlah tenaga kinetik bola P dan Q sebelum perlanggaran adalah sama dengan
jumlah tenaga kinetik bola P dan Q selepas perlanggaran

D Jumlah momentum bola P dan Q sebelum perlanggaran lebih tinggi daripada jumlah
momentum bola P dan Q selepas perlanggaran

41 Rajah 22 menunjukkan bekas yang direka bentuk untuk menyimpan telur.

Rajah 22

Mengapa bekas itu direka bentuk sedemikian rupa?


A Mudah dibawa
B Menjimatkan ruang
C Menambah daya impuls
D Mengurangkan daya impuls

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 18 4531/1

42 Situasi manakah yang menunjukkan kesan daya impuls?


A C

B D

43 Rajah 23 menunjukkan Lina dan abangnya sedang meluncur ke arah P dengan halaju
seragam.

Rajah 23

Apakah akan terjadi kepada Lina apabila abangya melepaskan pegangan tangan mereka?
A Menjadi pegun
B Bergerak ke arah P
4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT 19 4531/1

C Bergerak ke arah Q

44 Rajah 24 menunjukkan sebuah roket air.

X
Udara termampat

Air dikeluarkan dengan kelajuan tinggi

Rajah 24

Apakah yang akan berlaku kepada roket air apabila air dikeluarkan dengan kelajuan yang
tinggi?

A Kekal pegun
B Bergerak ke arah X
C Bergerak ke arah Y

45 Rajah 25 menunjukkan seorang budak lelaki yang berjisim 30 kg sedang melompat di atas
trampolin. Halaju budak itu sebelum lompatan adalah 5 ms -1 manakala halaju selepas
lompatan adalah 6 ms -1.

6 ms-1 5 ms-1

Rajah 25
Kirakan impuls budak itu.
A 30 kgms-1
B - 30 kgms-1
4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]
SULIT
SULIT 20 4531/1

C 330 kgms-1
D - 330 kgms-1

Tilam

46 Apakah fungsi tilam digunakan dalam sukan lompat tinggi seperti ditunjukkan dalam
Rajah 26?

Rajah 26

A Mengurangkan masa perlanggaran atlet itu dengan tilam


B Mengurangkan daya impuls yang bertindak ke atas atlet semasa menyentuh tilam
C Mengurangkan perubahan momentum atlet semasa menyentuh tilam

47 Apabila seorang pemain bola sepak menendang bola yang pegun berjisim 8.0 kg, halajunya
menjadi 12 ms-1 selepas 0.6 s. Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas bola itu apabila
ditendang?

A 0.8 N
B 8.0 N
C 16.0 N
D 160.0 N

48 Rajah 27 menunjukkan sebuah lori tangki. Terdapat ruangan yang memisahkan bahagian
badan lori dan traktornya.

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 21 4531/1

Rajah 27

Antara berikut yang manakah menerangkan dengan tepat sebab ruangan tersebut direka pada
setiap lori treler jika kemalangan berlaku.

A Mengurangkan impuls
B Mengurangkan momentum
C Mengurangkan daya impuls
D Mengurangkan kesan inersia
49 Rajah 28 menunjukkan zon remuk pada kereta.

Zon remuk Zon remuk

Rajah 28
Zon remuk direka untuk
A mengurangkan momentum
B menambahkan daya impuls
C memanjangkan masa perlanggaran
D menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan

50 Antara jenis tayar berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengelakkan risiko
tergelincir atas jalan yang basah.

A C

Tayar tanpa
bunga tayar

B D

Tayar dengan
bunga tayar

Panel penggubal:

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT
SULIT 22 4531/1

________________ __________________
Pn Norulaini Md Isa Pn Tahiah A Rahman
Guru Fizik Ketua Panitia Fizik

Disemak oleh: Disahkan oleh:

__________________ ___________________
Pn Tahiah A Rahman Pn Jurah Ahmad
Ketua Panitia Fizik GKMP Sains & Matematik

- Kertas Soalan Tamat -

4531/1 PPT 2016 T4_SMKPI [Lihat sebelah]


SULIT