Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR NAMA PENERIMA RASKIN

GAMPONG BULOH PEUDAYA


KECAMATAN PADANG TIJI

1. DUSUN BLANG KAPANG

NO NAMA JUMLAH ANGGOTA KETERANGAN


1 Syahrol M Ali 2
2 Fazlan M Ali 1
3 Nurasiah Itam 1
4 Hj. Nyak Cut Itam 1
5 Sapiah Gam 2
6 Hasan Syarif 6
7 M. Hasyem 7
8 Rohana Mahmud 4
9 Zainal Arian` 5
10 Akhiar A Gani 5
11 Aisyah Mahmud 4
12 Rohani Mahmud 6
13 Mursalin 5
14 Azimar 5
15 Samsuddin Ahmad 9
16 Erlina 3
17 Fazli 4
18 Saifuddin Yunus 2
19 A Wahed 6
20 Zainuddin Mahmud 9
21 Faizal Bakhtiar 2
22 Ismail Yahya 6
23 Sabri A Gani
II. DUSUN LUENG TEUNGOH

NO NAMA JUMLAH ANGGOTA KETERANGAN

1 Wardani Ibr 4

2 A Gani Nafi 3

3 Muhammad AR 3

4 Musliadi 4

5 Ansari Hamzah 5

6 Wahyu Mansur 2

7 Putri Mulita 2

8 Zainal Abidin 7

9 M. Dahlan 3

10 Idris Abd 3

11 Jamaliah Daud 4

12 Fatimah Tulot 1

13 Bustami Ibr 6

14 Aisyah 2

15 M Nur Maun 3

16 Ramli Ibr 4

17 Nyak Cut Gam 1

18 Anto 1

19 Syarifuddin Sufi 6

20 Azizah 1

21 Darmawan 1

22 Amri Abd 4
23 Nyak Puteh 4

24 Naimah Saleh 1

25 Muhammad Hr 7

26 Budiman Ali 5

27 Herman Sanusi 3

28 Hamzah Basyah 2

29 Syarif Yahya 3

30 Irriyani 3

31 Aisyah Hamid 1

32 Hamdan 2

33 Nurhajijah 2

34 Hasballah 4

35 Jasmani 5

36 Puliani 5

37 SyarbainiA Jalil 4

38 Muslim Basyah 3

39 Saleh Abd 2
III. DUSUN BABAH SIKUA LUAR

NO NAMA JUMLAH ANGGOTA KETERANGAN

1 Khatijah Ibr 4

2 Juli Ishak 6

3 Marwan Usman 4

5 Satria M. Nur 2

6 Yusri saleh 5

7 Anwar M Nur 4

8 Saidah Musa 1

9 Abdullah Hasan 6

10 Tgk Sudirman 2

11 Aisyah Tanjak 1

12 Nurlela Sudir 2

13 Ibrahim Abd 1

14 Yusnadiati 3

15 A Bakar Hasan 4

16 Syamrani Ag 5

17 Bukhari Nafi 4

18 Ibrahim Ishak 7

19 Abdullah Prang II 2

20 Zainabah 1

21 M Ali Ar 5

22 Rizwan Sufi 11

23 M Yusuf Abd 7

24 Usman Ahmad 5

25 Sulaiman. Ar 12
26 Syahrizal 4

27 Ramlah 1

28 Hadrami 6

29 Bakhtiar Abd 4

30 Susiani 3

31 Anwar Hs. 5

32 Aminah Abd. 8

33 Masri 5

34 Abdullah Prang I 1
IV. DUSUN BABAH SIKUA DALAM

NO NAMA JUMLAH ANGGOTA KETERANGAN

1 Ridwan 5

2 Martunis Jailani 5

3 Tgk Irwan Jailani 2

4 Tgk. Abdullah Gade 5

5 Yusriadi Usman 5

6 Rusli Kaoy 8

7 Afifah 1

8 Bakhtiar Taleb 6

9 Bungsu Juhari 6

10 Muhammad Arif 5

11 M. Jamil Ali 8

12 Habsah Beuransyah 3

13 Indra Ismail 5

14 Aisyah Raman 1

15 Yusri Daud 6

16 Nurmi Abu 1

17 Mukhlis / Husna 3

18 Hasanuddin 5

19 Aisyah Sarong 7

20 Khatijah Yusuf 1

21 Mustafa 6

22 Mukhlis/ Ainol 4

23 Anwar / Irma 4

24 Fatimah Paki 1
25 Tgk. Bakhtiar 3

26 Raimah Gade 3

27 Ibrahim Syeh 2

28 Tgk. Usman 4

29 K. Basri 6

30 Saiful Akmal 3

Buloh Peudaya, 01 Januari 2012


Keuchik Gampong Buloh Peudaya

ANSARI HAMZAH
REKAPITULASI DATA PENERIMA RASKIN
GAMPONG BULOH PEUDAYA
TAHUN 2012

NO NAMA DUSUN JUMLAH KK JUMLAH


KET
ANGGOTA
1 DUSUN BLANG KAPANG 23 97

2 DUSUN LUENG TEUNGOH 39 126

3 DUSUN BABAH SIKUA LUAR 34 144

4 DUSUN BABAH SIKUA DALAM 30 124

JUMLAH 126 491

Buloh Peudaya, 01 Januari 2012


Keuchik Gampong Buloh Peudaya

ANSARI HAMZAH