Anda di halaman 1dari 1

Nama Pemohon

Alamat Pemohon

Nama Penerima
Alamat Penerima
Tarikh Surat

Tuan/Puan,

TAJUK SURAT
Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2. Tujuan surat permohonan ditulis.

3. Maklumat lengkap mengenai tujuan surat permohonan ditulis.

4. Kerjasama dari pihak tuan/puan amat kami hargai. (Kata-kata penghargaan)

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Nama pemohon