Anda di halaman 1dari 2

Tema Sihat dan cerdas

Tajuk Jagalah Kebersihan

Masa 11.35-12.35 T/Hari

Standard 2.3.1
Pembelajaran Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran
Membaca ayat penyata dengan lancar dengan
intonasi dan sebutan yang jelas.

Aktiviti 1. Murid membaca ayat penyata yang terdapat dalam


teks secara
kelas.
2. Murid membaca dengan intonasi yang betul
3. Murid menulis perkataan yang mengandungi dua
suku kata atau
lebih dan frasa yang mengandungi dua suku kata
atau lebih

EMK Nilai Murni : kasih-sayang, kerjasama, rajin

BBM

Penilaian Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca teks


Pengajaran dan dengan lancar serta berintonasi dengan sebutan yang
Pembelajaran jelas.
Refleksi daripada orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
orang murid yang belum menguasai akan diberi
bimbingan secara individu oleh guru.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan
pengayaan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2


MINGGU 4

Hari: Khamis Tarikh: 28 Januari 2016