Anda di halaman 1dari 1

SAM SG MERAB LUAR

43000 KAJANG, SELANGOR

PEPERIKSAAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 5

ARAHAN:

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2. Jawab semua soalan di dalam kertas jawapan OMR

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak