Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 GPS .............................................................................................. 19

Gambar 3.2 Peta RBI ....................................................................................... 19

Gambar 3.3 Kamera ......................................................................................... 20

Gambar 3.4 Megaphone.................................................................................... 20

Gambar 3.5 Aplikasi Zello .............................................................................. 21

Gambar 3.6 Alat tulis........................................................................................ 21

Gambar 3.7 Papan dada ................................................................................... 21

Gambar 3.8 Laptop........................................................................................... 22

Gambar 3.9 Flashdisk ...................................................................................... 22

Gambar 4.1 Foto Arah Timur Mangrove ......................................................... 27

Gambar 4.2 Foto arah Utara Mangrove............................................................ 28

Gambar 4.3 Foto arah Barat Mangrove ........................................................... 28

Gambar 4.4 Foto arah Selatan Mangrove ........................................................ 29

Gambar 4.5 Tumbuhan Spinifex ...................................................................... 30

Gambar 4.6 Sedimentasi .................................................................................. 31

Gambar 4.7 Terumbu Karang .......................................................................... 31

Gambar 4.8 Foto arah barat Muara Sungai ...................................................... 32

Gambar 4.9 Foto arah Timur dari plot ini ialah Hilir Sungai ......................... 32

Gambar 4.10 Foto arah utara Plot muara Sungai ialah Curug Simarunjang . . . 33

Gambar 4.11Foto Arah Selatan Plot Muara Yaitu Desa Ciemas ...................... 33

Gambar 4.12 Pasir disekitar wilayah garis pantai ........................................... 44

Gambar 4.13 Arus di wilayah plot ................................................................... 44

Gambar 4.14 Kondisi pasir di wilayah plot ..................................................... 44

Gambar 4.15 Bangkai Ikan yang Terdampar ................................................... 45

5
Gambar 4.16 Corak/Pola yang Digunakan Oleh Galian Kepiting Kecil ......... 45

Gambar 4.17 Tanaman Mangrove ................................................................... 47

Gambar 4.18 Apotek Hidup ............................................................................. 47

Gambar 4.19 Tempat Pelelangan Ikan dan Rumah Warga .............................. 54

Gambar 4.20 Kawasan Estuari Ciletuh ............................................................ 55

Gambar 4.21 Tanjung ...................................................................................... 55

Gambar 4.22 Teluk .......................................................................................... 56

Gambar 4.23 pulau dari sebelah timur ............................................................. 58

Gambar 4.24 Pulau dari Sebelah Barat ............................................................ 58

Gambar 4.25 Pantai Menuju Objek Kajian Karang ......................................... 59

Gambar 4.26 Karang ........................................................................................ 60

Gambar 4.27 Tanaman spinifex ....................................................................... 60

Gambar 4.28 Jembatan bambu ........................................................................ 61

Gambar 4.29 Plot Objek Kajian Karang .......................................................... 61