Anda di halaman 1dari 1

Kecerdasan emosi Chan Siok Gim, 2012 Kuantitatif- Kajian untuk mengenalpasti Kajian ini sangat Penyelidikan

dan hubungannya Rodziah kaedah pertalian antara kecerdasan bermakna kepada dalam kajian yang
dengan perilaku Mohamad Nor lapangan, emosi dengan tingkah laku ibu bapa dan guru berkaitan dengan
dan prestasi borang soal dan pencapaian akademik dalam membina kecergasan
akademik pelajar selidik 100 orang pelajar tingkatan kecerdasan emosi ekonomi masih
sekolah menengah empat dari SMK Jelawat kanak-kanak. kurang dilakukan.
di Bachok, Bachok, Kelantan. Keputusan Guru kurang
Kelantan menunjukkan kesemua berperanan dalam
kecerdasan emosi yang dikaji memupuk
menunjukkan pertalian yang kecerdasan emosi.
sederhana dengan
pencapaian akademik pelajar.