Anda di halaman 1dari 12

PPT2017 C.

1.Senaraikan 3 amalan 4M.

a)

b)

c)
[3 markah]

2. Susun langkah-langkah menggunakan alat pemadam api


mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 dalam
petak yang disediakan.

Cara Menggunakan Alat Pemadam api


Halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar
api.
Cabut pin picu.

Tekan tuas rapat pada pemegang supaya bahan pemadam


api dapat disembur.

[3 markah]

3.Namakan jenis bahan api berdasarkan punca bahan bakar yang


diberi.

Punca Bahan Bakar Label Jenis Bahan Api


Kayu, sampah sarap, plastik
a) A
dan kain
Minyak, cat, petrol, lekar,
b) B
gas dan thinner
c) Semua jenis bahan ABC
d) Karbon dioksida BC Karbon Dioksida
[3 markah]

4.
Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua
pekerja dalam sesebuah organisasi.
Tandakan () bagi budaya kerja yang betul dan (x) bagi yang
salah.
1
(a) Beratur di luar bengkel dan masuk dengan senyap.

(b)Formen memeriksa alatan dan melaporkan kepada guru.


PPT2017 C.M

(c) Murid menggunakan alat pemadam api untuk mengawal


kebakaran.
[3 markah]

5.Padankan jenis keratan batang yang berikut dengan pernyataan


yang betul.
Jenis Keratan Pernyataan

Diambil daripada bahagian


batang pokok yang telah
matang

Diambil daripada bahagian


dahan yang baru matang,

iaitu dia antara keratan
kayu lembut dan kayu keras

Diambil daripada bahagian


hujung dahan atau pucuk
yang masih berwarna hijau.

[3 markah]

6.Tuliskan nisbah medium penanaman di dalam ruang yang


disediakan

: :

[3 markah]

7. Tandakan () pada pernyataan yang betul berkaitan tanaman


hiasan dan (x) pada penyataan yang salah.
(a) Bahagian pokok yang biasanya digunakan sebagai bahan
semaian dalam pembiakan secara keratan batang terdiri
daripada bahagian daun, batang, dahan dan ranting
(b)Hormon pengakaran 2bertujuan menggalakkan
pertumbuhan akar.
PPT2017 C.M

(c) Pokok hiasan jenis berbunga lebih sesuai menggunakan


baja yang mempunyai unsur fosforus (P) dan kalium (K)
yang lebih tinggi.

[3 markah]
8. Tandakan () pada langkah keselamatan penggunaan elektrik
yang betul dan (x) pada langkah keselamatan yang salah dalam
petak yang disediakan.

Sentiasa melaporkan peralatan elektrik yang rosak


Elakkan penggunaan penebat kabel yang rosak
Menggunakan selipar getah semasa mengendalikan
mesin sander

[3 markah]

9. Kemasan merupakan proses terakhir dalam penghasilan sesuatu


projek. Berdasarkan nama bahan kemasan di bawah, tuliskan
nama pelarut bagi bahan tersebut di ruang yang disediakan.

Bil Nama Bahan Nama Pelarut


Kemasan

1 Cat licau

2 Syelek
[3
3 Lekar
markah]

10. Berdasarkan rajah di atas, tulis P, Q dan R pada warna wayar


yang betul dalam petak yang disediakan.

Perengkuh paip
Ragum Paip Yoke
Spana Boleh Laras
3
[3
markah]
PPT2017 C.M

11. Rajah 11 adalah jenis-jenis gear.

A B C

Padankan gear berikut berdasarkan nama yang betul dengan


menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Gear serong
Gear belitan
Gear rak dan pinan
[3 markah]

12. Tandakan () bagi kaedah membuat kemasan yang betul dan


(X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Balut kertas las


dengan bongkah kayu
untuk memudahkan
kerja mengelas
Tepung penyumbat
digunakan untuk
memberikan kemasan
yang berkilat
Pengikis digunakan
untuk membuang cat
lama dan tanda-tanda
mengelupas
[3 markah]

13. Maklumat berikut menunjukkan langkah dalam pembinaan


reka bentuk.
4

Menanda 1
PPT2017 C.M

Mencantum 2

Memotong 3

Lengkapkan carta alir berikut dengan menulis 1,2 dan 3 pada


petak yang disediakan.

Mengukur

Kemasan

[3 markah]

14. Tandakan () pada penyataan yang betul dan (X) pada


penyataan yang salah pada kegunaan alatan tangan berikut.

Nama
Fungsi alatan /X
alatan
Melukis garisan mendatar dan
Sesiku
menyangga sesiku set semasa
T
melukis garisan menegak
Jangka Melukis bulatan dan garisan-garisan
Tolok lengkung, membina pelbagai sudut

Papan
Menetapkan kertas lukisan
Lukisan
5
[3 markah]
PPT2017 C.M

15. Susun mengikut urutan yang betul langkah membaca dan


menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar.
Langkah P telah diberi.

Mengenalpasti kaedah sambungan antara sesuatu


P
komponen
Menyemak dan membandingkan lukisan bergambar
Q
dengan lukisan skematik
Menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan
R
bergambar
Membaca lukisan skematik dan memastikan komponen
S
yang terlibat

[3 markah]

16. Rajah di bawah menunjukkan alatan tangan yang digunakan


di bengkel kerja paip

Padankan alatan yang berikut berdasarkan nama yang betul


dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Perengkuh paip
Ragum paip yoke
Spana boleh laras
[3 markah]

17. Rajah di bawah menunjukkan sebuah mesin jahit

6
PPT2017 C.M

Tentukan fungsi bahagian utama mesin jahit yang berlabel


dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Melaraskan saiz mata jahitan yang dikehendaki


Menetapkan kain yang hendak dijahit
Memulakan dan menghentikan mesin jahit
[3 markah]

18. Tandakan () pada TIGA ciri yang terdapat pada buzzer piezo.

Nada yang nyaring


Nada yang rendah
Mempunyai kutub
Tidak mempunyai kutub
Voltan 1.5V - 12V untuk
berfungsi
Voltan 6V - 12V untuk berfungsi

[3 markah]

19. Tandakan () bagi kumpulan sepinggan lengkap yang betul


dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Makaroni bakar Nasi goreng Popia


Pizza Mee goreng Karipap

[3 markah]

20. Rajah berikut menunjukkan tiga hamparan bagi objek

Padankan hamparan yang betul bagi bongkah berikut


dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

7
PPT2017 C.M

[3 markah]

BAHAGIAN B
JAWAB SEMUA SOALAN

21. Rajah dibawah menunjukkan pili yang airnya keluar walaupun


telah ditutup dengan ketat.

8
Berdasarkan rajah di atas, [2
markah]

a) Nyatakan dua sebab kebocoran yang berlaku pada pili.


PPT2017 C.M

i.____________________________________________________________

ii.____________________________________________________________

b) Huraikan langkah untuk proses membaikinya tanpa


menggantikan kepala pili
[6 markah]
i. __________________________________________________________

ii. __________________________________________________________

iii. __________________________________________________________

iv. __________________________________________________________

v. __________________________________________________________

vi. __________________________________________________________

c) Nyatakan dua alatan yang digunakan untuk membuat


penyenggaraan pili di atas.
[2 markah]

i. __________________________________________________________

ii. __________________________________________________________

22. Rajah di bawah menunjukkan satu objek

a) Lukisankan lakaran hamparan bagi objek tersebut.


[7markah]

9
PPT2017 C.M

b) Nyatakan tiga alatan yang digunakan untuk melukisan


lakaran hamparan.
[3markah
]
i.____________________________________________________________

ii.____________________________________________________________

iii.____________________________________________________________

23. Rajah menunjukkan satu langkah penyediaan pasu untuk


pemasuan semula.

a. Nyatakan tujuan aktiviti itu. [1


markah]

i. ___________________________________________________________

b. Nyatakan TIGA bahan yang sesuai digunakan untuk aktiviti itu.


[3 markah]

i. _____________________________________________________________
10

ii. ____________________________________________________________

iii. ____________________________________________________________
PPT2017 C.M

c. Huraikan langkah-langkah menyediakan medium memasu untuk


pemasuan semula.
[6 markah]

i._____________________________________________________________

ii.____________________________________________________________

iii.____________________________________________________________

iv.____________________________________________________________

v.____________________________________________________________

vi.____________________________________________________________

24. Rajah berikut menunjukkan hasil pematerian kaki komponen


elektronik

a. Berdasarkan rajah dan maklumat yang diberikan:

i. Huraikan perbandingan kedua-dua hasil pematerian dan


tentukan hasil pematerian yang baik
[6 markah]

Rajah A11 Rajah B


PPT2017 C.M

ii. Hasil pematerian yang baik:


______________________________________
[1 markah]
b. Senaraikan dua bahan dan kelengkapan pematerian.
[2 markah]
i._____________________________________________________________

ii.____________________________________________________________

c. Nyatakan satu langkah keselamtan ketika melakukan aktiviti


tersebut.
[1 markah]
i._____________________________________________________________

SOALAN TAMAT

12