Anda di halaman 1dari 13

Buku Pengurusan HEM 2014

PERANCANGAN DISIPLIN & PENGAWAS 2014

PENGENALAN :

Perancangan ini bertujuan sebagai garis panduan kepada unit disiplin dan pengawas sekolah bagi memastikan
segala perancangan yang diatur dapat dilaksanakan seperti yang dirancang pada tahun ini.

VISI :

Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementerian Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada semua
murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk membentuk insan yang
berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

OBJEKTIF :

1. Memastikan setiap murid dapat melaksanakan tanggungjawab dan mematuhi setiap arahan peraturan yang
telah ditetapkan.
2. Kecemerlangan disiplin menjurus kearah kecemerlangan akademik.
3. Pengurusan unit didiplin akan lebih teratur dan efektif.
4. Segala urusan disiplin dan badan pengawas tercatat dan direkodkan.
5. Melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terlatih.

SASARAN :

1. Semua warga akademik dan bukan akademik sekolah.


2. Semua pengawas sekolah
3. Semua murid sekolah.
4. Semua ibubapa dan penjaga murid Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang.

STRATEGI :

1. Mengenal pasti , menemuduga dan memilih murid sebagai pengawas.


2. Orientasi dan pelantikan pengawas.
3. Ceramah disiplin dan kempen bagi mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
4. Operasi pemeriksaan disiplin murid.
5. Penerangan dan peringatan mengenai peraturan sekolah.
6. Mengadakan mesyuarat bagi mestikan tugasan dibuat dengan terancang.
7. Mengadakan mesyuarat bulanan diantara pengawas dan guru pengawas untuk membincangkan masalah
disiplin.

JANGKA MASA :

1. Sepanjang tahun berdasarkan program yang dilaksanakan dalam takwim.

23
Buku Pengurusan HEM 2014
JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS 2014 :

1. Jawatankuasa Lembaga Disiplin :

Pengerusi : Pn. Khadijah Binti Md Nor (Guru Besar)


Naib Pengerusi (1) : En. Azahri Bin Ahmad (PK HEM)
Naib Pengerusi (2) : En. Amir bin Daud (PK 1)
Naib Pengerusi (3) : En. Mohd. Sharif Bin Mohd. Ali (PK Koku)
Setiausaha : Pn. Hazwah Binti Yusup
Pen. Setiausaha : Pn. Malinah Binti Selamat
AJK : Pn. Noor Afni Binti Roslan
: Pn. Mas Zulaina Binti Mehat
: En. Azahar Bin Othman
: En. Shahril Bin Omar
: En. Mahthir Bin Ab. Halim
1.1 Jawatankuasa Pengawas Sekolah
Pengerusi : Pn. Hadijah Binti Md Nor (Guru Besar)
Naib Pengerusi (1) : En. Azahri Bin Ahmad (PK HEM)
Naib Pengerusi (2) : En. Amir bin Daud (PK 1)
Setiausaha : Pn. Malinah Binti Selamat
Pen. Setiausaha : Pn. Noralizah Binti Alias
AJK : Pn. Fuziah binti Md Shah
: Pn. Dayang Nurulhuda binti Harun
: En. Shahril Bin Omar
SENARAI TUGAS :
1. Menyelaras rekod-rekod disiplin murid dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh Jabatan
Pelajaran, ibu bapa dan pihak-pihak yang berkenaan.

2. Membimbing dan menjadi penasihat kepada pengawas dan tugasan mereka.

3. Mengatur program yang berkaitan dengan disiplin diperingkat sekolah.

4. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.

5. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan
salahlaku.

6. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam boring disiplin atau buku laporan
disiplin.

7. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu
sekali.

23
Buku Pengurusan HEM 2014
8. Mengadakan mesyuarat AJK 3 kali setahun.

9. Mengemaskini data SSDM dan menghantar laporan mengikut tarikh yang telah di tetapkan.

10. Menyemak kedatangan murid dalam Jadual Kedatangan Murid dan mengenal pasti murid yang ponteng
berturut-turut atau berkala dan terus kemukakan kepada GPK HEM untuk tindakan selanjutnya.

11. Mengadakan mesyuarat Sidang Kes jika perlu (atas nasihat Guru Besar).

23
Buku Pengurusan HEM 2014
CARTA ORGANISASI DISIPLIN 2014

PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

NAIB PENGERUSI 1
EN. AZAHRI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2
EN. AMIR BIN DAUD

NAIB PENGERUSI 3
EN. MOHD. SHARIF BIN MOHD. ALI

SETIAUSAHA
PN. MAS ZULAINA BINTI MEHAT

PEN. SETIAUSAHA
PN. HAZWAH BINTI YUSUP

AJK

PN. NOOR AFNI BINTI ROSLAN EN. AZAHAR BIN OTHMAN

PN. MALINAH BINTI SELAMAT EN. SHARIL BIN OMAR

EN. MAHTHIR BIN AB. HALIM

23
Buku Pengurusan HEM 2014

PENGAWAS 2013 :

SENARAI NAMA PENGAWAS


SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG
ALOR GAJAH 2014

23
Buku Pengurusan HEM 2014

1.
KUMPULAN BERTUGAS MINGGUAN MENYEDIAKAN:
a.
PERALATAN PERHIMPUNAN RASMI ( SEBELUM DAN SELEPAS ).
b.
PENGERUSI MAJLIS.
c.
MENGAWAL PERHIMPUNAN SELEPAS WAKTU REHAT.

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5

2.
PENGAWAS BERTUGAS KELAS :
a.
MEMASTIKAN MURID-MURID BERATUR DENGAN TERTIB SEMASA DAN
SELEPAS PERHIMPUNAN DIJALANKAN.
b.
PENGAWAS HENDAKLAH MENGIRINGI BARISAN KELAS SEMASA DAN
SELEPAS PERHIMPUNAN.
c.
PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MENJAGA KELAS MASING-MASING
SEKIRANYA TERDAPAT SESUATU AKTIVITI SEKOLAH DIJALANKAN.

KELAS PENGAWAS BERTUGAS


1K
1S
2K
2S
3K
3S
4K
4S
5K
5S
6K
6S

3.
PENGAWAS PINTU HADAPAN :
a.
PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN KEDATANGAN MURID KE
SEKOLAH SEBELUM JAM 7.30 PAGI BAGI SESI PAGI MANAKALA SESI
PETANG SEBELUM 12.45 TENGAH HARI.
b.
CATATKAN NAMA MURID YANG DATANG LEWAT SELEPAS 7.30 PAGI DAN
12. 45 TENGAH HARI.
c.
LAPORKAN KEPADA GURU BERTUGAS UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA.
d.
PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MELAPORKAN KEDATANGAN MURID YANG
LEWAT LEBIH DARI 3 KALI KEPADA GURU DISIPLIN.

TAHAP 1 PINTU HADAPAN TAHAP 2

23
Buku Pengurusan HEM 2014

4.
PENGAWAS BERTUGAS TANDAS:
a.
PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN TANDAS DALAM KEADAAN
BERSIH.
b.
PASTIKAN KEBERSIHAN TANDAS DIAWASI SEWAKTU PAGI, REHAT
DAN PULANG DARI SEKOLAH.
c.
LAPORKAN KEBERSIHAN TANDAS KEPADA GURU BERTUGAS SETIAP
HARI.

TAHAP 1 TANDAS TAHAP 2

5.
PENGAWAS BERTUGAS KANTIN:
a.
PENGAWAS HENDAKLAH KELUAR AWAL 10 MINIT SEBELUM REHAT
UNTUK BERTUGAS DAN 5 MINIT SELEPAS LOCENG TAMAT REHAT
BERBUNYI.
b.
PENGAWAS HENDAKLAH MENGAWAL MURID KETIKA DALAM BARISAN
UNTUK MEMBELI MAKANAN.
c.
MEMASTIKAN KANTIN DALAM KEADAAN BERSIH SEMASA WAKTU REHAT
DAN SELEPAS LOCENG BERBUNYI.

TAHAP 1 TAHAP 2

CARTA ORGANISASI PENGAWAS 2014

PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

23
Buku Pengurusan HEM 2014

NAIB PENGERUSI 1
EN. AZAHRI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2
EN. AMIR BIN DAUD

SETIAUSAHA
PN. HAZWAH BINTI YUSOP

PEN. SETIAUSAHA
PN. NORALIZAH BINTI ALIAS

AJK

PN. DAYANG NURUL HUDA BINTI PN NOR AMIRAH BINTI ABDUL


HARUN RAHMAN

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 ) PEN. KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 )


MUHD AZZUBAIR BIN MOHD ZAINI SITI AFIFAH BINTI SABRI

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 ) KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 )


NURHAMIZAH BINTI RAUZAN MUHD ASHRAF BIN AZLAN

23
Buku Pengurusan HEM 2014
PELAN TINDAKAN / AKTIVITI :

BIL AKTIVITI DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV

1 Taklimat dan penyusunan tugas pengawas

2 Mesyuarat AJK Disiplin dan Pengawas

Majlis pelantikan pengawas dan pustakawan sekolah tahun


3
2013

Menyediakan dan merekodkan laporan salah laku murid


4
( jika ada )

5 Mengemaskini buku catatan pengawas

6 Kursus kepimpinan pengawas

7 Pemeriksaan disiplin murid

8 Pemilihan pengawas bagi tahun 2014

9 Minggu percubaan pengawas tahun 2014

23
Buku Pengurusan HEM 2014
CARTA GANT :

BIL AKTIVITI DIS 13 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV

Taklimat dan
1 penyusunan tugas
pengawas

Mesyuarat AJK Disiplin


2 & Pengawas

Majlis pelantikan
3 pengawas dan
pustakawan sekolah
Menyediakan dan
4 merekodkan laporan
salah laku murid(jikaada)

Mengemaskini buku
5
catatan pengawas

Kursus Kepimpinan
6
Pengawas

Pemeriksaan disiplin
7
murid

Pemilihan pengawas
8
bagi tahun 2014

Minggu percubaan
9
pengawas tahun 2014

Nota : ( ) Aktiviti selesai dijalankan

23
Buku Pengurusan HEM 2014

MATLAMAT STRATEGIK : UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG

OBJEKTIF : MENINGKATKAN TAHAP DISIPLIN DIRI MURID

PEGAWAI
BIL AKTIVITI SUMBER TEMPOH MULA TARIKH TAMAT INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN
BERTANGGUNGJAWAB

Guru Pengawas/ Semua pengawas dapat


Taklimat dan penyusunan
1 Guru Disiplin/ - 2 Januari 2013 - menjalankan tugas
tugas pengawas
semua Pengawas dengan dedikasi

Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat


Mesyuarat AJK Disiplin dan
2 AJK Pengawas - 12 Januari 2013 12 Januari 2013 mencapai matlamat yang
Pengawas bil. 1
dirancang

Majlis pelantikan pengawas Guru HEM/ Guru Disiplin/ Pelantikan dapat Perlu dibincangkan
Unit Bimbingan &
3 dan pustakawan sekolah semua guru-guru Kaunseling
26 Januari 2013 26 Januari 2013 dijalankan dengan jaya
tahun 2013

Menyediakan dan
Jawatankuasa Bertindak Peratus pengurangan
merekodkan laporan salah
4 Disiplin/ Pengawas - Januari November masalah disiplin dapat
laku murid
dikurangkan
( jika ada )

Mengemaskini buku catatan AJK Guru Disiplin/ Meningkatkan tahap


5 - Februari Oktober
pengawas pengawas kecekapan pengawas

Guru Pengawas/ AJK Guru Meningkatkan tahap Perlu dibincangkan


Kursus kepimpinan Unit Bimbingan & 26 Mac 2013
6 Disiplin/ semua guru kecekapan pengawas
pengawas Kaunseling
dalam menjalankan tugas

23
Buku Pengurusan HEM 2014

AJK Guru Disiplin/ semua Peratus pengurangan


7 Pemeriksaan disiplin murid Pengawas - April Oktober masalah disiplin dapat
dikurangkan

Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat


Mesyuarat AJK Disiplin dan
8 AJK Pengawas - 11 Mei 2013 11 Mei 2013 mencapai matlamat yang
Pengawas bil. 2
dirancang

Guru Besar/ GPK HEM/ Pemilihan bagi


Pemilihan pengawas bagi
9 Guru Disiplin/ Guru - 1 Oktober 2013 1 Oktober 2013 meningkatkan kualiti
tahun 2014
Pengawas/ semua guru kepimpinan pengawas

Guru HEM/ Guru Disiplin/ Perbincangan dapat


Mesyuarat AJK Disiplin dan
10 AJK Pengawas - 12 Oktober 2013 12 Oktober 2013 mencapai matlamat yang
Pengawas bil. 3
dirancang

GPK HEM/ Guru Disiplin/ Meningkatkan tahap


Minggu percubaan Jawatankuasa Disiplin/ Guru disiplin dan hubungan erat
11 - 7 Oktober 2013 7 November 2013
pengawas tahun 2014 Pengawas/ Pengawas antara guru dan murid
dapat ditingkatkan

Nota : ( ) Aktiviti selesai dijalankan

23
Buku Pengurusan HEM 2014
PENILAIAN :

1. Guru Besar
2. Guru Penolong Kanan HEM
3. Guru Disiplin dan Pengawas.

SUMBER KOS :

1. Yuran bulanan pengawas. RM 10.00 x 32 orang = RM


2. Unit Bimbingan dan Kaunseling RM 15.00 x 32 orang = RM

ANGGARAN PERBELANJAAN :

BIL AKTIVITI KOS (RM)


1. Majlis Pelantikan Pengawas
2. Kursus Kepimpinan
3.
4.
JUMLAH PERBELANJAAN

23